skkn một số biện pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ 5 6 tuổi trong hoạt động khám phá môi trường xung quanh

19 48 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 14:19

MỤC LỤC Nội dung Trang Mở đầu 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.4.1 Phương pháp nghiên cứu lý luận 1.4.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn Nội dung 2.1 Cơ sở lý luận 2.2 Thực trạng công tác cho trẻ KPMTXQ qua hoạt động thực tiễn 2.2.1 Thuận lợi 2.2.2 Khó khăn 2.2.3 Kết khảo sát ban đầu 2.3 Các biện pháp tổ chức thực 2.3.1 Sử dụng đồ dùng trực quan phong phú, sinh động, hợp vệ sinh, thẩm mỹ hấp dẫn trẻ Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy 2.3.2 Tổ chức trò chơi, câu đố nhằm tạo hứng thú cho trẻ hoạt động khám phá khoa học 2.3.3 Đổi phương pháp dạy học, sử dụng câu hỏi mở để kích thích tính tích cực, sáng tạo trẻ 10 2.3.4.Tôn trọng lắng nghe ý kiến trẻ, coi trẻ trung tâm hoạt động 11 2.3.5 Xây dựng môi trường cho trẻ hoạt động 12 2.3.6 Tổ chức hoạt động cho trẻ trải nghiệm, kích thích sáng tạo trẻ 14 2.3.7 Phối hợp với cha mẹ trẻ thực 16 2.4 Kết thực tiễn áp dụng 17 2.4.1 Kết trẻ 17 2.4.2 Hiệu giáo viên 18 2.4.3 Hiệu nhà trường 18 Kết luận, kiến nghị 18 3.1 Kết luận 18 3.2 Bài học kinh nghiệm 18 3.3 Kiến nghị 19 MỞ ĐẦU: 1.1 Lý chọn đề tài : Giáo dục mầm non hướng tới giáo dục trẻ phát triển tồn diện Mỗi mơn học đem lại cho trẻ mục tiêu phát triển khác Nếu môn Thể dục giúp trẻ phát triển vận động thể bật, nhảy, bò, trườn, trèo… số vận động tinh mơn Tốn giúp trẻ nhận biết hình khối, màu sắc, đo dài, ngắn, cao, thấp nhận biết chữ số; môn Văn học giúp trẻ phát triển ngơn ngữ cảm nhận tính nhân văn câu truyện, lời thơ mang tính giáo dục cao mượt mà, êm ái…thì mơn học Khám phá môi trường xung quanh lại giúp trẻ nhận biết tìm hiểu khám phá giới xung quanh cách toàn diện Tuy mức độ sơ đẳng với tuổi mầm non kiến thức quan trọng, thúc đẩy tìm tòi khám phá hiểu biết môi trường xung quanh giai đoạn tiếp theo, đặt móng cho trẻ bước vào trường Tiểu học Nội dung tìm hiểu khám phá mơi trường xung quanh trẻ mầm non gắn với chủ đề phong phú đa dạng Nội dung bao gồm làm quen với môi trường xã hội (gồm làm quen với người gần gũi sống xã hội; làm quen với đồ vật; làm quen với PTGT ) làm quen với thiên nhiên (gồm TG thực vật; TG động vật; số tượng tự nhiên ) Nếu trẻ tích cực chủ động hoạt động kiến thức giáo muốn truyền tải trẻ dễ dàng lĩnh hội, mang lại hiệu giáo dục cao trái với việc trẻ thụ động tiếp nhận thơng tin kiến thức từ phía giáo viên Nhưng làm để phát huy có hiệu tính tích cực, chủ động, sáng tạo trẻ hoạt động khám phá môi trường xung quanh (KPMTXQ) đề tài trăn trở Và suốt thời gian trực tiếp dạy trẻ tơi ln tìm tòi, nghiên cứu rút kinh nghiệm cho thân để tìm biện pháp hay, kinh nghiệm hữu ích để áp dụng vào thực trẻ Đó lý để tơi lựa chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm “Một số biện pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trẻ 5-6 tuổi hoạt động khám phá môi trường xung quanh” 1.2 Mục đích nghiên cứu : Tìm số biện pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trẻ 5-6 tuổi hoạt động khám phá mơi trường xung quanh sở phân tích, đánh giá khách quan nêu nên ý kiến đề xuất góp phần khắc phục thực trạng giáo dục trẻ trường mầm non nhằm nâng cao hiệu giáo dục, giúp trẻ phát triển cách toàn diện 1.3.Đối tượng nghiên cứu: Một số biện pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trẻ 5-6 tuổi hoạt động khám phá môi trường xung quanh 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.4.1 Phương pháp nghiên cứu lý luận Phân tích tổng hợp tài liệu có liên quan đến tính tích cực, chủ động, sáng tạo hoạt động hoạt động phám phá MTXQ trẻ mầm non 1.4.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn -Phương pháp khảo sát thực trạng trẻ -Phương pháp quan sát -Phương pháp đàm thoại -Phương pháp thực hành 2.Nội dung: 2.1 Cơ sở lý luận: Từ sơ khai lịch sử loài người, người biết phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo Đó người biết tìm lửa để sưởi ấm làm chín thức ăn, biết dùng đá để tạo công cụ thô sơ để săn bắn, biết dùng gỗ để làm nhà tránh mưa, tránh nắng…Trong thời đại công nghiệp mới, Đảng ta ln phát huy tinh thần tích cực, tính chủ động, sáng tạo công việc người lao động “Phương pháp giáo dục phổ thơng phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh, phù hợp với đặc điểm lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh” (Điều 28, Luật giáo dục Việt Nam năm 2005) Vậy tính tích cực, chủ động, sáng tạo gì? Theo nghĩa từ điển: Tích cực trạng thái tinh thần có tác dụng khẳng định thúc đẩy Với trẻ mầm non, bậc học non nhất, thấp nhất, sơ đẳng móng vững tạo tiền đề cho bậc học Tính tích cực trẻ hiểu trẻ thích thú chủ động tiếp xúc, hoạt động khám phá tìm hiểu đối tượng gần gũi xung quanh Trẻ chủ động, độc lập, tự tin thực nhiệm vụ giao hay tự chọn Trẻ sử dụng thao tác tư phân tích, tổng hợp, so sánh, phân loại, vào giải nhiệm vụ nhận thức để hồn thành cơng việc tốt Đã có nhiều cơng trình nghiên cứu đặc điểm phát triển trẻ em cơng trình nghiên cứu Nguyễn Quang Uẩn, Nguyễn Ánh Tuyết, Hoàng Thị Phương…Dựa cơng trình nghiên cứu đó, người nghiên cứu tổng hợp đặc điểm phát triển chung trẻ em sau: Cơ thể, hệ quan, hệ vận động trẻ trình phát triển hồn thiện Vì trẻ lứa tuổi ưa hoạt động, sẵn sàng tích cực tham gia hoạt động mà giáo viên tổ chức, đặc biệt hoạt động tìm tòi, khám phá giới xung quanh Giai đoạn trẻ từ 3-6 tuổi chuyển sang giai đoạn nhận thức mới, phát triển nhận thức cao hơn, có chuyển biến, thay đổi rõ rệt so với giai đoạn trẻ từ 0-3 tuổi Đây giai đoạn trẻ tiếp thu nhận thức môi trường xung quanh thông qua đôi bàn tay giác quan - cơng cụ để phát triển trí tuệ ngày trở nên hoàn thiện, nhạy bén tinh tế dẫn đến biến đổi định nhận thức Trẻ học thông qua cảm giác chúng muốn sờ, nếm, ngửi, nghe thử nghiệm tất thứ xung quanh Trẻ thực ham học hỏi điều kiện thuận lợi đế trẻ tiếp thu nguồn tri thức nhân loại phát triển trí tuệ Mơi trường xung quanh lúc trở nên vô rộng lớn thú vị để trẻ khám phá Mỗi vật, tượng khơi gợi tính tò mò trẻ Trẻ vừa chập chững bước khỏi nôi để đến với sống đầy mẻ Với chương trình học môn môi trường xung quanh trẻ 5-6 tuổi, mười chủ điểm mười trang tri thức mà trẻ khám phá Với chủ đề “Bản thân” trẻ tìm hiểu khám phá đặc điểm, giới tính, phận thể, nhu cầu thể… hay vào chủ đề “Giao thông” trẻ phám phá loại phương tiện GT, luật lệ GT Có thể nói việc khám phá MTXQ giúp cho trẻ lĩnh hội tri thức giới xung quanh; giúp phát triển ngôn ngữ; phát triển tư nhận thức, rèn luyện kỹ có ứng xử phù hợp với thiên nhiên sống Như vậy, điều cần thiết giáo viên cần khơi gợi tính tích cực, chủ động, sáng tạo trẻ hoạt động KPMTXQ 2.2 Thực trạng việc dạy trẻ 5-6 tuổi khám phá môi trường xung quanh thông qua hoạt động thực tiễn : Năm học 2017-2018 phân cơng chủ nhiệm nhóm lớp 5-6 tuổi A3 Lớp có sỹ số 30 trẻ, có cháu người dân tộc thiểu số, tất qua lớp mẫu giáo nhỡ nên có số kỹ Đa số trẻ ngoan ngoãn, mạnh dạn, hồn nhiên, đạt yêu cầu phát triển thể chất, phát triển nhận thức, phát triển ngôn ngữ, tình cảm xã hội, biết cảm thụ hay đẹp sống xung quanh trẻ Năm 2008, Bộ Giáo dục đào tạo phát động phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện - Học sinh tích cực” Nội dung giáo dục có ban hành chuẩn phát triển trẻ tuổi thông qua lĩnh vực - 28 chuẩn- 120 số với yêu cầu giáo viên lồng ghép số vào mục tiêu chủ đề cho phù hợp để qua dạy trẻ kiến thức kỹ cần thiết, chuẩn bị tâm thể chất cho trẻ tuổi lên lớp Trong q trình phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trẻ trường mầm non gặp khó khăn thuận lợi sau: 2.2.1 Thuận lợi : Trường trường chuẩn quốc gia nên hướng dẫn đạo sát chun mơn phòng giáo dục Khơng gian trường, lớp rộng rãi, thuận tiện cho trẻ tham gia trải nghiệm, khám phá Trẻ mẫu giáo lớn mạnh dạn, tự tin, thơng minh, thích tìm tòi khám phá vật, tượng xung quanh Trẻ khoẻ mạnh hào hứng , sôi với hoạt động cô tổ chức, lĩnh hội nhanh kiến thức cô giáo truyền đạt Bản thân giáo viên có trình độ chun mơn nghiệp vụ đạt chuẩn, ln u nghề mến trẻ, nhiệt tình cơng việc, ln tự học tập, nghiên cứu, tìm tòi phương pháp đổi q trình giảng dạy, chịu khó học hỏi, sách báo ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy Phụ huynh ln quan tâm đến trẻ, tích cực tham gia vào hoạt động nhà trường, nhóm lớp nên thuận tiện việc tìm kiếm nguyên vật liệu sẵn có địa phương giúp cho việc sử dụng đồ dùng dạy học đạt hiệu cao Tài liệu hướng dẫn sử dụng chuẩn phát triển trẻ tuổi có số, hướng dẫn cahs đánh giá trẻ rõ ràng cụ thể nên việc dạy trẻ kỹ đánh giá kết trẻ thuận lợi, xác, từ biết trẻ đạt chưa đạt để tiếp trẻ vào chủ đề 2.2.2 Khó khăn: Số lượng trẻ lớp đông nên ảnh hưởng đến hoạt động ,qua việc học theo nhóm nề nếp trẻ chưa tốt Sự tiếp thu kiến thức trẻ không đồng đều, số trẻ dân tộc thiểu số, số trẻ nhút nhát nên không tự tin tham gia vào hoạt động, số trẻ khác lại hiếu động nên hoạt động chưa ý vào hướng dẫn cô, tính tự tin, tự lập, chủ động trẻ nhiều hạn chế Sự quan tâm gia đình dành cho cháu không đồng đều, 100% phụ huynh nông thôn Một số phụ huynh làm ăn xa để cháu nhà với ông bà già, thời gian phụ huynh quan tâm đến trẻ ít, khơng dành thời gian trò chuyện để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng trẻ để giáo dục trẻ Mặc dù nhà trường hỗ trợ đầu tư trang thiết bị, đồ dùng dạy học nhiên chưa đầy đủ, phong phú, đa dạng đồ dùng cho trẻ trải nghiệm, đồ dùng để làm thí nghiệm 2.2.3 Kết khảo sát ban đầu: Tính tích cực, chủ động, sáng tạo trẻ hoạt động đặc biệt hoạt động khám phá môi trường xung quanh không đồng Một số trẻ tích cực, nhanh trí có nhiều kỹ tốt, với hướng dẫn, động viên cô giáo trẻ biết phát huy kỹ tốt Ngược lại, số trẻ nhận thức chậm lại tự ti, nhút nhát nên lĩnh hội kiến thức chậm Qua khảo sát đầu năm lớp 5-6 tuổi A3 năm học 2016-2017 thu kết sau: Bảng 1: Kết khảo sát đầu năm học 2017 – 2018 (đơn vị: %) Nội dung Trẻ hứng thú, tích cực tham gia khám phá Trẻ nắm kiến thức, kĩ Số trẻ, tỉ lệ % 17 trẻ 56,7% 20 trẻ 66,7% Nội dung Trẻ không hứng thú, thụ động tham gia hoạt động Trẻ chưa nắm kiến thức, kĩ Số trẻ, tỉ lệ % 13 trẻ 43,3% 10 trẻ 33,3% 2.3 Các biện pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trẻ 5-6 tuổi hoạt động khám phá môi trường xung quanh : 2.3.1 Sử dụng đồ dùng trực quan phong phú, sinh động, hợp vệ sinh, thẩm mỹ hấp dẫn trẻ Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy: Như biết, tư trẻ mầm non tư trực quan hình tượng Khi dạy trẻ khơng dạy phương pháp giảng giải, giải thích, suy ngẫm, nhận xét rút kết luận mà trẻ cần phải quan sát, cầm nắm, trải nghiệm từ tình cụ thể Vì sử dụng đồ dùng trực quan quan trọng tiết học trẻ mầm non nói chung với hoạt động KPMTXQ nói riêng Để kích thích tính tích cực trẻ trẻ cần hứng thú Nắm bắt yêu cầu này, áp dụng dạy trẻ thường nghiên cứu đồ dùng, phương tiện dạy học kết học tập tối ưu Ví dụ: Ở tiết dạy tìm hiểu số vật ni gia đình tơi chuẩn bị chó con, mèo, gà cho trẻ quan sát Hay với tiết dạy tìm hiểu số động vật sống nước chuẩn bị số vật cá, tôm, cua, ốc… thả bể cho trẻ quan sát Ngồi tơi chuẩn bị số thức ăn vật để trẻ trực tiếp cho ăn Điều giúp trẻ thêm gần gũi, yêu quý vật khắc sâu kiến thức đặc điểm, tập tính, thức ăn vật, trẻ có ý thức chăm sóc bảo vệ vật Với tiết dạy phám phá Nước cho trẻ quan sát nước trạng thái khác trạng thái rắn (nước đá) trạng thái lỏng, tơi cho trẻ uống nước để nói lên đặc điểm nước cho trẻ quan sát chậu tưới nước thường xuyên chậu lâu ngày chưa tưới nước để trẻ rút nhận xét tác dụng nước với đời sống người, với xanh mơi trường sống Ở góc thiên nhiên góc dành riêng cho trẻ để khám phá xung quanh Ở góc tơi trồng nhiều xanh Tơi bố trí sẵn bình nước tưới, chăm sóc để trẻ tham gia hoạt động góc để trẻ vừa chăm sóc khám phá loại Trong q trình chăm sóc góc thiên nhiên, trẻ hình thành kỹ năng, kỹ xảo lao động, bồi dưỡng phẩm chất yêu lao động, yêu thiên nhiên, có ý thức trách nhiệm công việc giao Cô trẻ hoạt động góc thiên nhiên Bên cạnh tiết hoạt động khám phá MTXQ đầu tư thiết kế giảng Power Point Tôi sưu tầm tranh ảnh đối tượng tìm hiểu giống nhất, đẹp trẻ quan sát đối tượng để mở rộng kiến thức cho trẻ phong phú Ví dụ tìm hiểu số vật sống rừng sưu tầm tranh Hổ, Khỉ, Voi, Gấu cho trẻ quan sát tìm hiểu Ngồi tơi sưu tầm nhiều tranh vật khác để mở rộng cho trẻ hiểu rừng có nhiều lồi động vật khác Thức ăn, thói quen, tập tính chúng tơi giới thiệu hình ảnh rõ nét hình nên trẻ hứng thú 2.3.2 Tổ chức trò chơi, câu đố nhằm tạo hứng thú cho trẻ hoạt động khám phá khoa học MTXQ Đối với trẻ mầm non việc “Chơi mà học- học mà chơi” giúp trẻ tiếp thu kiến thức cách dễ dàng sâu sắc Sau thời gian trò chuyện, đàm thoại với trẻ hoạt động, tham gia vào trò chơi hứng thú Qua đó, trẻ khơng ngồi nghe nói trả lời câu hỏi mà trẻ có hội để bộc lộ hiểu biết thơng qua trò chơi Ngồi trò chơi có tác dụng củng cố, bổ sung phát triển thêm tri thức mà trẻ vừa lĩnh hội, tái tạo lại biểu tượng học thông qua hoạt động thực tiễn Do trò chơi củng cố hoạt động khám phá quan trọng Trò chơi phong phú đa dạng tri thức trẻ lĩnh hội sâu sắc trẻ nhớ lâu nhiêu Với hoạt động khám phá MTXQ tơi lựa chọn áp dụng trò chơi cho phù hợp nhất, vừa củng cố kiến thức cho trẻ lại vừa phát triển ngôn ngữ, phát triển vận động, tính mạnh dạn tự nhiên, nhanh nhẹn hoạt bát, chủ động học tập cho trẻ Ví dụ tiết Một số loại quả; Một số đồ dùng gia đình tơi cho trẻ chơi trò “Kể đủ ba thứ” Với chủ đề Nghề nghiệp cho trẻ chơi trò chơi “Bán hàng”, “Nhà tạo mẫu” Trong chủ đề Giao thông, nhánh 2: Một số luật lệ giao thơng đường , sau trò chuyện với trẻ tơi cho trẻ chơi trò chơi “Tín hiệu giao thơng” * Mục đích: - Trẻ biết phải vỉa hè - Trẻ biết người tham gia giao thơng phải tn theo tín hiệu đèn giao thông * Chuẩn bị : - Sa bàn ngã tư đường phố có xe cộ qua lại theo điều khiển đèn hiệu giao thông cảnh sát giao thông - Đồ chơi đèn hiệu giao thông bục cơng an đường áo, mũ, còi cho trẻ đóng làm cơng an * Luật chơi : Chỉ qua đường có tín hiệu đèn xanh cảnh sát giao thông cho phép, phần đường dành cho người * Cách chơi: - Cô điều khiển đồ chơi đèn hiệu giao thông - Một trẻ làm công an cầm gậy đường đứng bục ngã tư điều khiển giao thông - Một số trẻ làm người , trẻ khác làm người lái ô tô, xe đạp…đi lại đường theo điều khiển đèn hiệu cảnh sát giao thơng Bên cạnh trò chơi, câu đố lựa chọn thủ pháp để gây hứng thú, củng cố phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo trẻ Ví dụ chủ đề Giao thông đố trẻ: Ngã tư quy định ba đèn Xe đến dừng lại hỏi đèn chi ? ( Đèn đỏ ) Xe chạy phi Tín hiệu báo chậm đèn hỏi ? ( Đèn vàng ) Đèn đỏ xe dừng lại Đèn xe chạy thời đốn xem ? ( Đèn xanh ) Hay hoạt động tìm hiểu số vật ni gia đình tơi đố trẻ : Con ăn no Con có cánh Bụng to mắt híp Mà lại biết bơi Mồm kêu ụt ịt Ngày xuống ao chơi Nằm thở phì phò Đêm đẻ trứng ( Con lợn ) ( Con vịt ) Với câu đố nhanh trẻ tỏ vơ thích thú thích phát biểu xây dựng Bởi học không bị nhàm chán, trẻ hứng thú tích cực hoạt động 2.3.3 Đổi phương pháp dạy học, sử dụng câu hỏi mở để tích thích tính tích cực, sáng tạo trẻ: Đổi phương pháp dạy học việc làm cần thiết giáo dục nước ta Những phương pháp cũ trở nên lạc hậu, người học xem chủ thể hoạt động Mỗi tiết tìm hiểu, tơi nghiên cứu hình thức dạy cho trẻ hứng thú nhất, hiểu Ví dụ: Thay trẻ ngồi theo hình chữ U, tơi lại cho trẻ ngồi theo nhóm để thuận tiện cho việc thảo luận Ở tìm hiểu số loại hoa tơi cho trẻ nhóm thi cắm hoa Sau cho trẻ quan sát loại hoa lẵng hoa nhóm nêu đặc điểm loại hoa mà trẻ thích Tơi sử dụng số câu hỏi như: - Ai có nhận xét loại hoa? - Con biết hoa cúc? - Khi ngửi hoa thấy nào? - So sánh hoa hồng hoa cúc thấy nào? - Ai bổ xung ý kiến cho bạn? Hay hoạt động trò chuyện nghề truyền thống địa phương cho trẻ tự kể nghề truyền thống địa phương mà trẻ biết, sau tơi cho trẻ quan sát sản phẩm thật bàn ghế, nem chua, bánh gai Trẻ tự nói nên nguyên liệu, cách làm…các sản phẩm (cô khái quát bổ xung kiến thức ) tơi cho trẻ nhóm tự làm sản phẩm (gói nem chua) 2.3.4.Tơn trọng lắng nghe ý kiến trẻ, coi trẻ trung tâm hoạt động: 10 Thực chương trình đổi dạy học lấy trẻ làm trung tâm, để phát huy tính tích cực hứng thú trẻ tơi tôn trọng lắng nghe ý kiến trẻ Với phương pháp cũ, giáo viên người chủ đạo, trẻ làm theo cô giáo theo phương pháp đổi dạy học lấy trẻ làm trung tâm trẻ trung tâm hoạt động Từ đó, ý kiến trẻ ghi nhận, tơi khuyến khích trẻ bày tỏ quan điểm theo cách hiểu trẻ Câu trả lời dù đúng, dù chưa tơi đón nhận hoan nghênh tích cực tham gia thảo luận phát biểu ý kiến Cuối cùng, khái quát lại vấn đề theo kiến thức chuẩn giáo dục mầm non Ở hoạt động tìm hiểu số luật lệ giao thông cho trẻ bày tỏ ý kiến luật lệ giao thơng mà trẻ biết Trẻ kể : - Khi đường phải đội mũ bảo hiểm - Ngồi xe phải ngồi ngắn - Đi đường phía bên tay phải - Khi có đèn đỏ dừng lại, đèn xanh Cô bổ xung cho trẻ: Trẻ em đường phải có người lớn 2.3.5 Xây dựng môi trường cho trẻ hoạt động: Sau tham dự hội thi xây dựng môi trường dạy học lấy trẻ làm trung tâm phòng giáo dục Thọ Xn tổ chức, trường tơi tích cực học hỏi xây dựng môi trường lớp học phù hợp với yêu cầu giáo dục *Mơi trường ngồi lớp học: Mơi trường ngồi lớp học yếu tố góp phần tích cực hoạt động nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục tồn diện trẻ Trường tơi thiết kế có vườn cổ tích, khu vui chơi vận động, có vườn rau trẻ, vườn hoa cảnh phù hợp với khuôn viên trường Tận dụng lợi đó, tơi phát huy tối đa yếu tố mơi trường bên cho trẻ phám phá khoa học MTXQ Ở hoạt động tìm hiểu trường mầm non bé cho trẻ tham quan khn viên trường, thăm phòng, nhà bếp, phòng y tế , lớp học Ngồi ra, tơi cho trẻ gặp gỡ, trò chuyện với bác làm việc trường Khơng ghi nhớ khắc sâu thực tế quan sát tìm hiểu nơi hàng ngày trẻ đến để học, chăm sóc cho ăn, cho ngủ Ở hoạt động tìm hiểu số loại rau, số loại cây, số loại hoa cho trẻ trực tiếp quan sát loại trồng vườn trường Sau hoạt động tơi cho trẻ chăm sóc tưới cây, nhổ cỏ, bắt sâu cho để góp phần giáo dục dạy trẻ kỹ sống *Môi trường lớp: Trong lớp học khơng thể thiếu góc chơi trẻ, để lớp học thêm lơi trẻ tơi tạo nên môi trường lớp học với màu sắc sinh động, nhân vật ngộ nghĩnh… Môi trường có 11 khơng gian, cách xếp phù hợp, gần gũi, quen thuộc với sống thực hàng ngày trẻ; phản ánh kinh nghiệm, văn hóa địa phương; thay đổi để tạo hấp dẫn lạ trẻ Ở độ tuổi lớp chủ nhiệm lớp mẫu giáo 5-6 tuổi nên đồ dùng học liệu góc tơi trọng đồ dùng học liệu mang tính mở để kích thích trẻ tư hoạt động Khuyến khích tối đa tính sáng tạo trẻ hoạt động KPMTXQ góc học tập, góc nghệ thuật Ví dụ hoạt động tìm hiểu danh lam, thắng cảnh, khu di tích lịch sử địa phương nghiên cứu làm đồ Thanh Hóa từ miếng vải vụn Tơi trẻ cắt mơ hình khu di tích Lam Kinh, đền thờ Lê Hồn, Suối Cá …bằng xốp dán dấp dính phía sau trẻ thực dán vào đồ có sẵn Ở góc Kỹ sống tơi chủ đề Bản thân tơi chuẩn bị loại quần áo, mũ, lược, trang, bàn chải, giày dép trẻ em cho trẻ thực hành kỹ tự phục vụ thân tự mặc, cởi, gấp quần áo, tự đánh răng, chải đầu buộc tóc, biết cách buộc dây giày…tơi vẽ, cắt khn mặt có biểu tượng cảm xúc khác vui, buồn, giận dữ…để cho trẻ dán vào bảng tùy theo tâm trạng Hay chủ đề Giao thông tạo cho tranh, sau trẻ cắt dán loại PTGT xốp có dán dấp dính phía sau, sau trẻ thực dán hình PTGT vào đường dành cho loại phương tiện Phụ lục 2: Xây dựng mơi trường ngồi lớp học lớp A3 Một mơi trường sẽ, an tồn, có bố trí khu vực chơi học lớp ngồi trời phù hợp, thuận tiện có ý nghĩa to lớn không phát triển thể chất trẻ, mà thỏa mãn nhu cầu nhận thức, mở rộng hiểu biết trẻ, kích thích trẻ hoạt động tích cực, sáng tạo Mơi trường giao tiếp cởi mở, thân thiện cô với trẻ, trẻ với trẻ trẻ với môi trường xung quanh 12 tạo hội cho trẻ chia sẻ, giãi bày tâm sự, nguyện vọng, mong ước trẻ với cô, với bạn bè nên hiệu hoạt động cao 2.3.6 Tổ chức hoạt động cho trẻ trải nghiệm, kích thích sáng tạo trẻ : Chúng ta thường nghe câu “Học đôi với hành” Quả vậy, “học” lý thuyết để trang bị kiến thức cho người học Còn “hành” việc vận dụng lý thuyết để thực hành, trải nghiệm Qua thực hành, trải nghiệm phát triển tư cho người học Với trẻ tuổi mầm non, trẻ hiếu động thích tìm tòi khám phá, trẻ ln đặt câu hỏi muốn tìm câu trả lời Ví dụ “Vì cá bơi được” ; “Vì mèo leo trèo cao mà khơng bị ngã”; “Vì miếng xốp mà bi lại chìm” ; “Nếu khơng có nước nào” Vì tơi ln tận dụng tiết học phám phá để làm số thí nghiệm vui nho nhỏ cho trẻ tham gia trải nghiệm Ví dụ tơi cho trẻ làm thí nghiệm vật chìm, vật nước tơi cho trẻ tự chọn vật nặng hay nhẹ theo ý trẻ bi, chìa khóa, miếng xốp, thuyền giấy… thả vào nước, sau đưa nhận xét Hay tơi cho trẻ đong nước vào bình chứa để trẻ nhận nước thể lỏng rót vào các vật chứa khác Tơi cho trẻ sờ vào đá lạnh, uống nước đá trẻ hiểu nước nhiệt độ thấp chuyển sang thể rắn lạnh 13 Trẻ làm thí nghiệm vật chìm- nổi; thí nghiệm tia nước chảy Với hoạt động tìm hiểu giác quan thể người tơi cho trẻ nếm, nghe, nhìn, ngửi…các âm thanh, vị khác để trẻ thấy rõ tác dụng giác quan thể trẻ 14 Cơ trẻ làm thí nghiệm nến cháy nhờ có khơng khí Về nảy mầm phát triển cho trẻ tự xới đất gieo đậu, gieo cải, hàng ngày cho trẻ thường xuyên tưới nước dán biểu tượng phát triển vào bảng để theo dõi trình phát triển Ở hoạt động tìm hiểu số luật lệ giao thông cho trẻ chơi trò chơi “Em qua ngã tư đường phố” Tơi vẽ sơ đồ ngã tư đặt biển báo giao thơng, sau cho trẻ chơi tham gia luật giao thông Qua hoạt động thấy trẻ hào hứng, tích cực hoạt động Trẻ say mê hứng thú cô phải chủ động kết thúc hoạt động trẻ Mọi thắc mắc trẻ giải đáp trẻ trải nghiệm, hoạt động thực tiễn Khi cho Thỏ ăn, trẻ biết Thỏ ăn cây, có đơi tai tinh, mắt tròn nhanh nhẹn Khi tưới nước cho cây, trẻ hiểu nước có tầm quan trọng đặc biệt sống người động thực vật 2.3.7 Phối hợp với cha mẹ trẻ thực : Phối hợp với cha mẹ trẻ để phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trẻ hoạt động KPMTXQ biện pháp cần thiết Hơn hết, cha mẹ trẻ người hiểu Trẻ hiếu động hay nhút nhát, trẻ tự ti hay mạnh dạn phụ huynh hiểu Ngay từ họp phụ huynh đầu năm học mạnh dạn đề xuất số giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục trẻ có giải pháp phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo trẻ mơn học Được phụ huynh đồng tình ủng hộ, qua đón trả trẻ tơi trao đổi mức độ tiếp thu môn học, nêu bật việc kích thích trẻ chủ động, sáng tạo hoạt động học có vai trò ý nghĩa quan trọng Tôi phối hợp với phụ huynh để dạy trẻ như: - Cho trẻ tìm hiểu gia đình, ơng bà nội ngoại, bố mẹ, anh chị em trẻ - Giúp trẻ tìm hiểu số nội quy, quy định tham gia giao thông 15 - Dạy trẻ tác dụng loại thực phẩm, nhóm chất dinh dưỡng phát triển thể trẻ - Cha mẹ cho trẻ tham quan dã ngoại, thăm khu di tích lịch sử, khu du lịch địa phương - Cha mẹ cho trẻ ăn nói cho trẻ biết số nghề truyền thống đặc sản địa phương (Thọ Xuân- Thanh Hóa) bánh gai, bánh bừa, nem chua… Bên cạnh đó, tơi ln khuyến khích gia đình có trẻ nhút nhát, hoạt động nhà cần lưu ý đến trẻ nhiều hơn, cho trẻ chơi với bạn trang lứa nhiều hơn, cha mẹ nên đặt câu hỏi kích thích tư phát triển ngôn ngữ cho trẻ nhiều Dù bận cha mẹ nên dành số thời gian để tâm sự, chuyện trò trẻ Làm trẻ cảm thấy quan tâm, có động lực tích cực sống học tập 2.4 Kết thực tiễn áp dụng : Từ áp dụng sáng kiến, kinh nghiệm với cố gắng nỗ lực thân, đồng thuận hợp tác tập thể sư phạm, ủng hộ tích cực bậc cha mẹ giúp đạt số kết việc dạy trẻ lớp thể kết sau: 2.4.1 Kết trẻ: Qua biện phát triển khai thực trẻ, sau thời gian tổ chức thực đem lại hiệu tốt, trẻ bị thu hút, lôi thật hứng thú vào hoạt động khám phá khoa học Trẻ tự tin nói lên ý kiến Từ trẻ lĩnh hội vốn kiến thức, kỹ cho thân Khơng có vậy, thơng qua trải nghiệm, khám phá khoa học tư trẻ kích thích nhiều hơn, trí tưởng tượng phong phú thơng qua giúp trẻ phát triển trí tuệ Bảng 2: Kết khảo sát cuối năm học 2017 – 2018 (đơn vị: %) Nội dung Số trẻ, tỉ lệ % Nội dung Số trẻ, tỉ lệ % Trẻ hứng thú, tích cực 27 trẻ tham gia khám phá 90% Trẻ không hứng thú, thụ3 trẻ động tham gia hoạt động 10% Trẻ nắm kiến thức, 28 trẻ kĩ 93,3% Trẻ chưa nắm kiến2 trẻ thức, kĩ 6,7% 2.4.2 Hiệu giáo viên: 16 Từ việc nghiên cứu áp dụng sáng kiến nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trẻ hoạt động KPMTXQ đồng nghiệp nhận thấy rõ chuyển biến nhận thức hành động trẻ, trẻ tích cực hơn, nhiệt tình hứng thú hoạt động ,tạo điều kiện thuận lợi để tiến hành hoạt động giáo dục khác từ mang lại kết giáo dục tốt 2.4.3 Hiệu nhà trường : Thực việc áp dụng sáng kiến kinh nghiệm có tương tác phối hợp với phụ huynh học sinh nhận thấy phụ huynh cảm thấy yên tâm hơn, hài lòng gửi gắm vào trường họ khơng chăm sóc, giáo dục mà phát huy sở trường ,khơi gợi tính sáng tạo ,kích thích trí thơng minh, thêm vào trẻ học kỹ để trở thành người thời đại Từ đó, hoạt động trường phụ huynh xã hội tích cực hưởng ứng Kết luận, kiến nghị : 3.1 Kết luận : Tính tích cực, chủ động, sáng tạo trẻ yếu tố định đến thành công công việc sống trẻ sau Vì thế, từ lứa tuổi mầm non cần phát huy đặc tính tốt đẹp tất hoạt động trẻ có hoạt động phám phá khoa học MTXQ Đó tảng để trẻ phát triển tồn diện nhận thức nhân cách trẻ tương lai 3.2 Bài học kinh nghiệm : Qua việc nghiên cứu áp dụng biện pháp trên, thân rút kinh nghiệm sau: -Tổ chức nhiều hoạt động tạo hội để trẻ khám phá khoa học tích lũy kiến thức môi trường xung quanh - Sử dụng đồ dùng trực quan phong phú, sinh động, thẩm mỹ hấp dẫn trẻ - Tổ chức trò chơi, câu đố nhằm tạo hứng thú cho trẻ - Đổi phương pháp dạy học, sử dụng câu hỏi mở để kích thích tính sáng tạo trẻ -Tơn trọng lắng nghe ý kiến trẻ, coi trẻ trung tâm hoạt động -Xây dựng môi trường cho trẻ hoạt động - Tổ chức hoạt động cho trẻ trải nghiệm, kích thích sáng tạo trẻ Bên cạnh đó, thân cần phải tích cực tìm tòi học hỏi, nhận thức sâu sắc nội dung giáo dục lựa chọn nội dung phù hợp đưa vào dạy trẻ lớp 17 Mạnh dạn dám nghĩ, dám làm, khắc phục khó khăn để thực thành cơng ý tưởng Phát huy sức mạnh tổng hợp nhà trường, giáo viên, phụ huynh cơng tác giáo dục hình thành kỹ trải nghiệm, khám phá cho trẻ Qua việc áp dụng biện pháp nhận thấy biến chuyển rõ rệt trẻ thông qua kết khảo sát cuối năm Điều cho thấy biện pháp có hiệu quả, thiết thực, có tính khả thi mở rộng 3.3 Kiến nghị: Với ý nghĩa thiết thực tầm quan trọng việc phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trẻ hoạt động phám phá khoa học MTXQ, tơi có số kiến nghị sau : Một là, cần tổ chức nhiều hội thảo, lớp tập huấn , dạy mẫu để trường đưa giáo viên tham quan học tập Hai là, cần có sách hợp lý đội ngũ giáo viên số trường thiếu giáo viên đứng lớp; cần xây dựng thêm phòng học để số trẻ/ cô/ lớp đủ theo chuẩn Bộ GD-ĐT đáp ứng chất lượng giáo dục theo chuẩn mầm non Trên số biện pháp giúp tơi thực có hiệu việc phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trẻ 5-6 tuổi hoạt động KPMTXQ Song q trình thực khơng thể tránh khỏi hạn chế thiếu sót Tơi mong hội đồng khoa học cấp góp ý cho tơi tiếp tục nghiên cứư, sâu tìm hiểu sáng kiến để đạt hiệu tốt công việc giảng dạy nhằm giúp phát triển tư trẻ, góp phần hình thành hồn thiện nhân cách trẻ Thọ Xuân,ngày 19 tháng năm 2018 Xác nhận hiệu trưởng nhà trường Tạ Thị Oanh Người viết sáng kiến Trần Thị Hằng 18 19 ... động khám phá mơi trường xung quanh 1.2 Mục đích nghiên cứu : Tìm số biện pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trẻ 5- 6 tuổi hoạt động khám phá môi trường xung quanh sở phân tích, đánh... nắm kiến thức, kĩ Số trẻ, tỉ lệ % 13 trẻ 43,3% 10 trẻ 33,3% 2.3 Các biện pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trẻ 5- 6 tuổi hoạt động khám phá môi trường xung quanh : 2.3.1 Sử dụng... biện pháp hay, kinh nghiệm hữu ích để áp dụng vào thực trẻ Đó lý để lựa chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trẻ 5- 6 tuổi hoạt động khám
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số biện pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ 5 6 tuổi trong hoạt động khám phá môi trường xung quanh , skkn một số biện pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ 5 6 tuổi trong hoạt động khám phá môi trường xung quanh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay