skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động làm quen với chữ cái cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi tại trường mầm non thị trấn triệu sơn

20 50 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 14:18

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH HĨA PHỊNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRIỆU SƠN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LÀM QUEN VỚI VĂN HỌC CHO TRẺ – TUỔI TẠI TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN TRIỆU SƠN” Họ tên: Lê Thị Tuyến Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường mầm non Thị Trấn Triệu Sơn Sáng kiến thuộc lĩnh vực: Chun mơn THANH HĨA NĂM 2018 MỤC LỤC NỘI DUNG SỐ TRANG MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài “Một số biện pháp nâng cao hoạt động dạy trẻ – tuổi làm quen với chữ Trường mầm non Thị Trấn Triệu Sơn” 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lý luận việc nâng cao hoạt động dạy trẻ – tuổi 2 3 làm quen với chữ Trường mầm non Thị Trấn Triệu Sơn 2.2.Thực trạng việc nâng cao hoạt động dạy trẻ – tuổi làm quen với chữ Trường mầm non Thị Trấn Triệu Sơn 2.3 Các biện pháp nâng cao hoạt động dạy trẻ – tuổi làm quen với chữ Trường mầm non Thị Trấn Triệu Sơn 2.4 Hiệu nâng cao hoạt động dạy trẻ – tuổi làm quen 18 với chữ Trường mầm non Thị Trấn Triệu Sơn KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận 3.2 Kiến nghị 20 20 20 MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài “Một số biện pháp nâng cao hiệu hoạt động làm quen với chữ cho trẻ mẫu giáo 5- tuổi trường Mầm non Thị Trấn Triệu Sơn" Lúc sinh thời, Bác Hồ kính u nói: “Giáo dục mầm non tốt mở đầu cho giáo dục tốt Trường mầm non có nhiệm vụ chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục cháu, bồi dưỡng cho cháu trở thành người cơng dân có ích”[5] Là giáo viên mầm non tơi thấy điều thật ý nghĩa Đúng vậy, giáo dục mầm non có đổi mới, chuyển biến việc chăm sóc giáo dục trẻ Mục tiêu giáo dục mầm non chăm sóc giáo dục trẻ theo lĩnh vực Đó là: Phát triển thể chất, phát triển nhận thức, phát triển ngôn ngữ, phát triển thẩm mỹ phát triển tình cảm - kỹ xã hội Từ phát triển tồn diện nhân cách trẻ Ngôn ngữ mẹ đẻ phát triển tốt phương tiện quan trọng để phát triển trí tuệ giúp cho việc tiếp thu kiến thức học tập tốt tiểu học cấp học sau Hình thành phát triển kỹ nghe, nói, tiền đọc, tiền viết quan trọng Đó tảng để hiểu giới chữ viết tiếp nhận nhiều tri thức Thông qua hoạt động sinh hoạt, học tập, lao động, qua buổi tham quan, dạo chơi cần kích thích trẻ sử dụng tiếng việt cách thành thạo mở rộng vốn từ giới xung quanh, tập cho trẻ biết cách diễn đạt muốn nói cách rõ ràng, khơng nói ngọng, khơng nói lắp Tuy nhiên để trẻ nhanh chóng tiếp cận phát huy tốt kỹ điều cần thiết cần phải đổi phương pháp, hình thức tổ chức dạy học Trong trình cho trẻ làm quen với 29 chữ đường hiệu phải theo hướng giáo dục mầm non Điều đồng nghĩa với việc phải tổ chức nhiều hoạt động khác Đó hoạt động trẻ yêu thích, hứng thú đáp ứng với phát triển trẻ Trẻ trải nghiệm, tìm tòi, khám phá thể mình, người hướng dẫn, gợi mở Như việc dạy trẻ – tuổi làm quen với chữ có ý nghĩa vơ quan trọng, điều kiện để chuẩn bị cho trẻ vào lớp thông qua hoạt động làm quen chữ trẻ không phát âm 29 chữ tiếng việt mà giúp trẻ phát triển khả ghi nhớ có chủ định, tri giác từ trọn vẹn thơ, câu chuyện, biết miêu tả diễn đạt việc ý muốn câu đầy đủ Biết vai trò quan trọng hoạt động làm quen chữ nên từ đầu năm học nhận trẻ vào lớp tơi thấy trẻ lớp nhiều nhút nhát, ngại giao tiếp, trả lời câu chưa rõ ràng, nhiều cháu nói ngọng, nói tiếng địa phương Là giáo viên nhiều năm phụ trách lớp mẫu giáo - tuổi trường mầm non Thị Trấn Triệu Sơn Tôi nhận thấy việc nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo – tuổi làm quen với chữ cái, hình thành phát triển kỹ nghe, nói, tiền đọc, tiền viết quan trọng Đó tảng để trẻ hiểu giới chữ viết tiếp nhận tri thức cách nhanh chóng dễ dàng Chuẩn bị tâm vững tin, hành trang vững cho trẻ bước vào lớp Vì nên tơi mạnh dạn chọn đề tài: "Một số biện pháp nâng cao hiệu hoạt động làm quen với chữ cho trẻ mẫu giáo 5- tuổi trường Mầm non Thị Trấn Triệu Sơn" làm đề tài nghiên cứu năm học 20172018 Với hy vọng góp phần phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ lứa tuổi mầm non bước trưởng thành trẻ, đáp ứng nhu cầu ngày phát triển xã hội đại 1.2 Mục đích nghiên cứu: Thơng qua đề tài này, tìm hiểu thực trạng nâng cao hiệu hoạt động làm quen chữ cho trẻ mẫu giáo – tuổi Trường mầm non Thị Trấn Triệu Sơn Từ đưa biện pháp nâng cao hiệu hoạt động làm quen chữ cho trẻ – tuổi Trường mầm non Thị Trấn Triệu Sơn 1.3 Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu việc nâng cao hiệu hoạt động làm quen chữ cho trẻ mẫu giáo 5- tuổi trường Mầm non Thị Trấn Triệu Sơn 1.4 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu xây dựng sở lý thuyết từ sách vở, tài liệu - Phương pháp điều tra khảo sát thực tế, thu thập thông tin - Phương pháp thống kê, sử lý số liệu - Phương pháp đàm thoại - Phương pháp quan sát - Phương pháp hướng dẫn thực hành luyện tập - Phương pháp sử dụng tình - Phương pháp nêu gương khích lệ 2 NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lý luận việc nâng cao hiệu hoạt động làm quen với chữ cho trẻ mẫu giáo – tuổi Trường mầm non Thị Trấn Triệu Sơn Giáo dục có vai trò quan trọng thời kỳ đổi phát triển đất nước Vì mà văn kiện qua kỳ đại hội Đảng ta quan tâm đến yếu tố Giáo dục Đào tạo trở thành quốc sách hàng đầu kiểm định vấn đề Giáo dục đào tạo nghiệp toàn xã hội Giáo dục Mầm non phận hệ thống giáo dục quốc dân, ngành học đầu tiên, mắt xích đầu tiên, có vị trí, vai trò quan trọng Vì tạo tiền đề vật chất tinh thần cho trẻ tiếp thu tốt chương trình giáo dục phổ thơng Những năm học vừa qua, trường mầm non Thị Trấn Triệu Sơn thực tốt nhiệm vụ trọng tâm cụ thể là: thực tốt vận động “Học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, vân động “Mỗi thầy giáo cô giáo gương đạo đức tự học sáng tạo” Triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” Thực tốt nghị số 29- NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương khoá XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo hướng tới mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ tuổi Sở giáo dục đào tạo mở lớp tập huấn chuyên đề “Phát triển ngôn ngữ cho trẻ Mầm non” Với trẻ 5- tuổi bước vào trường tiểu học bước ngoặt lớn khó khăn trẻ mẫu giáo trẻ quen với vui chơi hoạt động chủ đạo vào tiểu học học tập đóng vai trò chủ đạo nên việc cho trẻ làm quen với chữ mẫu giáo đưa chương trình tiếng việt lớp vào dạy trẻ mà thông qua hoạt động, sử dụng trò chơi để trẻ rèn khả nghe, khả phát âm, khả hiểu ngôn ngữ tiếng việt, nhận biết phát âm 29 chữ cái, cung cấp thêm vốn từ giới xung quanh, giáo dục tình cảm, mở rộng hiểu biết cho trẻ [1] Từ tầm quan trọng trên, giáo viên đứng lớp 5- tuổi tơi ln tìm tòi, đưa phương pháp giảng dạy linh hoạt để giúp trẻ tiếp thu kiến thức đạt kết cao, trẻ hứng thú, thoải mái hoạt động, trãi nghiệm, tích hợp nội dung phù hợp để học thêm phong phú, hấp dẫn trẻ, đảm bảo cho trẻ phát triển hài hòa đủ lĩnh vực Trong lĩnh vực phát triển ngơn ngữ có vai trò quan trọng Để giúp trẻ có vốn từ, ngôn ngữ phong phú, giúp trẻ học tốt môn học khác mạnh dạn giao tiếp sống hàng ngày việc giúp trẻ làm quen, nhận biết 29 chữ quan trọng Vì lên lớp trẻ phải học kết hợp chữ âm, vần Nếu mẫu giáo trẻ khơng nắm vững 29 chữ trẻ không tự tin trở nên lúng túng, không đạt kết tốt vào lớp Việc cho trẻ làm quen với chữ giúp trẻ nhận biết phát âm 29 chữ tiếng việt, trẻ nhận biết chữ thông qua tri giác giác quan, nhận biết chữ in thường, viết thường, in hoa, viết hoa Trẻ biết liên hệ chữ vừa học với chữ từ tìm chữ từ, cụm từ đó, biết kỹ ban đầu tư ngồi viết, cách cầm bút, biết cách tô viết chữ, mở xem trang sách Luyện khả ý có chủ định, biết tập trung lắng nghe, tiếp nhận, biểu lộ cách đọc, tô viết Mở rộng vốn hiểu biết để hình thành kỹ nghe, nói, đọc, viết cho trẻ 2.2 Thực trạng việc nâng cao hiệu hoạt động làm quen với chữ cho trẻ mẫu giáo 5- tuổi trường Mầm non Thị Trấn Triệu Sơn * Thuận lợi: - Được quan tâm cấp lãnh đạo trường mầm non Thị Trấn Triệu Sơn trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ I nên sở vật chất trang bị đầy đủ, quy mô - Ban Giám hiệu có kế hoạch đạo chuyên đề làm quen với chữ cái, từ giáo viên đứng lớp thuận tiện cho việc thực kế hoạch - Ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện cho giáo viên tham gia vào lớp chuyên đề hàng năm phòng giáo dục đào tạo tổ chức giảng dạy có chuyên đề làm quen chữ Từ chúng tơi nắm bắt kịp thời đổi giáo dục mầm non không ngừng nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ Khuyến khích động viên chị em học tập, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, nhà trường tổ chức thăm lớp, dự giáo viên trường để góp ý, đúc rút kinh nghiệm - Hai giáo viên đứng lớp đạt trình độ chuẩn trở lên, giáo viên giỏi cấp trường, cấp huyện, yêu nghề, mến trẻ, nhiệt tình, động cơng tác Ln tham khảo thêm sách báo tạp chí có nội dung liên quan đến việc cho trẻ làm quen chữ Trong công tác dạy học quan tâm hướng dẫn nhiệt tình phòng giáo dục, Ban giám hiệu nhà trường nên chúng tơi dễ dàng tiếp cận với chương trình - Khả nhận thức trẻ tương đối đồng * Khó khăn: Bên cạnh thuận lợi chúng tơi gặp khơng khó khăn: - Với thực trạng lớp số trẻ chưa qua lớp nhỏ nên trẻ nhút nhát, ngại thể mình, chưa mạnh dạn nói lên cảm xúc mình, khả diễn đạt chưa mạch lạc - Nhiều trẻ nói ngọng, phát âm sai ảnh hưởng ngôn ngữ người lớn xung quanh trẻ (nói tiếng địa phương) - Một số phụ huynh làm nơng nghiệp, bận bn bán nên có thời gian quan tâm đến việc học trẻ, chưa nhận thức rõ tầm quan trọng ngành học, bậc học, nhiều gia đình phó mặc cho giáo viên - Một số phụ huynh lại nơn nóng việc học chữ em nên dạy trước tập viết dẫn đến việc tiếp thu tiết học khơng đồng đều, trẻ tỏ kiêu căng biết nên khơng ý đến tiết học, viết phụ huynh dạy trước nhà nên viết sai nét chữ cho trẻ Những thực trạng gây khó khăn việc truyền thụ kiến thức cô khả tiếp thu trẻ bất cập gia đình nhà trường - Giáo viên tổ chức hoạt động làm quen với chữ khơ cứng, trẻ thụ động hoạt động, phát âm sai, tơ nét ngồi, nhiều trẻ chưa biết cầm bút Giáo viên chưa kích thích sáng tạo trẻ, chưa vận dụng trò chơi vào hoạt động làm quen với chữ cái, chưa sử dụng đồ dùng trực quan để thu hút ý trẻ, đồ dùng trực quan phục vụ cho tiết dạy hạn chế, chưa lồng ghép tích hợp hoạt động làm quen chữ với hoạt động khác, phương pháp, hình thức cho trẻ làm quen chữ chưa linh hoạt, sáng tạo Giáo viên chưa ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động, chưa tận dụng thời gian ôn luyện lúc nơi cho trẻ Nên hoạt động cho trẻ làm quen với chữ dập khn, chưa gây ý trẻ, trẻ phải tuân thủ ngồi học học sinh tiểu học nên trẻ có cảm giác uể oải, phân tán tư tưởng, nhàm chán, tiếp thu chưa cao Khi tiến hành khảo sát thực trạng lớp A5 đầu năm học kết sau * Kết khảo sát lần : Kết TT Nội dung khảo sát Tổng số trẻ Đạt Số trẻ Tỷ lệ (%) Chưa đạt Số trẻ Tỷ lệ(%) Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động 35 23 64,4% 12 35,6% làm quen chữ Trẻ nhận biết phát 35 20 57% 15 43% âm Trẻ cầm vở, để vở, 35 22 61% 13 39% ngồi tô tư Kỹ tô chữ theo 35 19 53,2% 16 46,8% dấu chấm mờ Biết cách cầm sách, mở sách xem 35 25 70% 10 30% quy trình đọc Với bảng khảo sát thấy biện pháp thông thường, soạn dập khuôn, cứng nhắc chưa có biện pháp, hình thức tổ chức theo hướng tích hợp nên chất lượng đạt trẻ mức độ trung bình yếu tỷ lệ cao, số trẻ nhận biết phát âm thấp Vì vậy, tơi suy nghĩ làm để có biện pháp hữu hiệu giúp trẻ mẫu giáo - tuổi làm quen với chữ đạt hiệu cao 2.3 Các biện pháp sử dụng nhằm nâng cao hiệu hoạt động làm quen với chữ cho trẻ mẫu giáo 5- tuổi trường Mầm non Thị Trấn Triệu Sơn 2.3.1 Biện pháp thứ nhất: Xây dựng nề nếp học tập, rèn luyện kỹ kích thích sáng tạo cho trẻ Ngay từ đầu năm học thường xuyên ý rèn luyện nề nếp học tập cho trẻ tơi nghĩ nề nếp học tập mà tốt kết học tốt tơi ln ý bao qt chung để tìm hiểu đặc điểm trẻ để gần gũi, động viên giúp đỡ trẻ yếu kém, đưa trẻ vào hoạt động với bạn có nề nếp hơn, hứng thú Với trẻ lần đầu lớp rụt rè, việc tơi làm tìm hiểu đặc điểm cháu Trong đón trẻ lúc chơi gần gũi, hỏi han, trò chuyện với trẻ, âu yếm trẻ nhằm giúp trẻ hàng ngày thích học để gặp bạn Khi trẻ quen dần với môi trường lớp học rồi, tơi rèn luyện nề nếp, thói quen cho trẻ Khi tổ chức hoạt động xếp xen kẽ cháu mạnh dạn ngồi chung với cháu nhút nhát, cháu ngoan ngồi cạnh cháu hiếu động hay nghịch Ví dụ: Tơi xắp xếp cho cháu Linh Chi, Mai Linh ngoan ngồi cạnh cháu Hải Đăng, cháu Đức Nghĩa hiếu động, hay nghịch Hay cháu Tuệ Lâm thường xuyên mạnh dạn giơ tay phát biểu học ngồi cạnh cháu Minh Quân, Hải Anh nhút nhát, e dè Rèn luyện cho trẻ biết thực theo hiệu lệnh, lệnh, biết chia tổ, chia nhóm rèn luyện cho trẻ cảm giác tự tin, mạnh dạn, nhanh nhẹn linh hoạt qua việc giải nhiệm vụ học Rèn luyện cho trẻ số kỹ cần thiết như: Phát âm rõ ràng, mạch lạc, nói đúng, khơng nói ngọng, nói lắp, kĩ cầm bút, tư ngồi tập tô… 2.3.2 Biện pháp thứ 2: Tạo môi trường làm quen chữ Với trẻ mẫu giáo lạ, hấp dẫn gây đựơc ý, kích thích cho trẻ hoạt động Vì thế, tơi ln tận dụng diện tích phòng học ý bố trí xếp đồ dùng, vật liệu lớp cách khoa học, phù hợp với chủ đề làm bật môi trường “Làm quen chữ cái” để giúp trẻ dễ dàng tiếp thu, ghi nhớ chữ học, hình thành rèn luyện kĩ học đọc, học viết trẻ Tranh ảnh trang trí có màu sắc đẹp, hình ảnh rõ ràng, có nội dung giáo dục tốt phù hợp với chủ đề tranh, câu truyện, thơ chứa từ nội dung tranh, tên câu truyện, thơ chứa chữ trẻ học chữ trẻ chưa học tạo điều kiện cho trẻ ghi nhớ sâu sắc đặc điểm chữ học khơi gợi trẻ mong muốn học thêm chữ mà trẻ chưa biết Trên mảng tường, tơi trang trí nhiều hình ảnh phù hợp với chủ đề hình ảnh gắn tên gọi; đồ dùng, đồ chơi để trẻ chơi tơi ghi tên, qua trẻ nhận biết ln chữ Ví dụ: Cho trẻ làm vật cô gắn thẻ tên vật để trẻ xây dựng, trẻ xếp nhóm vật theo nhóm giới thiệu sản phẩm làm Ở góc thư viện chuẩn bị đầy đủ loại truyện tranh, sách báo, trẻ chơi trẻ biết cách đọc như: đưa mắt từ trái sang phải đọc, biết cách lật trang sách xem cho trẻ tìm chữ học trang sách, chữ giống Góc phân vai trẻ chơi bán hàng, đồ chơi để trẻ chơi bán hàng gắn thẻ chữ ghi tên thực phẩm vào để trẻ nhận biết Tơi dành riêng mảng trang trí “ong vàng tìm chữ” làm từ vỏ hộp sữa chua bên có gắn thẻ chữ, xung quanh có túi bóng kính tơi để họa báo, tranh ảnh phía dưới, trẻ tự tìm hình ảnh liên quan đến chủ đề gắn vào bóng kính, sau chọn thẻ chữ hộp sữa chua ghép thành từ giống từ tranh Ngoài đồ dùng cá nhân trẻ khăn, cốc ký hiệu chữ số dành riêng cho trẻ 2.3.3 Biện pháp thứ 3: Cô giáo cần phải linh hoạt, sáng tạo trình hướng dẫn trẻ hoạt động * Với hoạt động làm quen chữ mới: Hình thức cho trẻ làm quen với chữ thông qua hoạt động học tập hình thức chủ yếu, kiến thức mà trẻ thu nhận có hệ thống lơgíc Để tiết học vào tâm hồn trẻ cách sống động, khơng khơ khan, cứng nhắc điều giáo thực phải có tài nghệ dẫn dắt Hoạt động làm quen với chữ đưa giới chữ đến với trẻ nhiều phương pháp, hình thức khác Các phương pháp, hình thức gắn liền với cách chặt chẽ Mỗi phương pháp, hình thức có ưu hạn chế định Vì dạy trẻ làm quen với chữ cô giáo cần lựa chọn phương pháp, hình thức phù hợp với yêu cầu tiết dạy, để thu hút tập trung ý tạo hứng thú trẻ tiết học, giúp cho học đạt hiệu cao Vì tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen với chữ cô giáo phải: Lấy trẻ làm trung tâm, phát huy tính tích cực trẻ, dạy trẻ theo hướng lồng ghép tích hợp Khi cho trẻ "Làm quen chữ cái" yêu cầu kiến thức giáo viên truyền thụ đến với trẻ phải ngắn gọn, tuyệt đối tránh hình thức, dập khn, ln sáng tạo đổi Vì trước lên lớp tiết dạy "Làm quen chữ cái" phải chuẩn bị đồ dùng, soạn nghiên cứu kỹ soạn Nắm rõ yêu cầu dạy chọn trò chơi phù hợp với nguyên tắc động - tĩnh phù hợp với chủ điểm Trẻ tham gia hoạt động học Ngoài ra, để tạo hứng thú phải có nghệ thuật lên lớp, ngôn ngữ diễn đạt ngắn gọn để hấp dẫn trẻ vào tiết học Trước vào thường kể chuyện sáng tác thơ, vè hay trò chơi ln hút trẻ vào thực tế để trẻ dễ nhớ, dễ hiểu tránh gò bó để trẻ hứng thú bước vào học Ví dụ: Cho trẻ làm quen với chữ “u, ư” chủ đề Nghề nghiệp Tôi dẫn dắt trẻ vào cách sinh động hát lí kéo chài, sau hỏi trẻ cơng việ bác ngư dân Tiếp đến cho trẻ thấy loại cá mà hôm bác kéo cá thu, cá ngừ Rồi cho trẻ quan sát, đọc từ tranh gắn thẻ từ, tìm chữ học, giới thiệu chữ Đến chữ ư, thay giống chữ u, đưa chữ xuất hình hỏi trẻ điểm khác chữ với chữ u, trẻ nói dấu móc, sau tơi phát âm chữ cho trẻ phát âm, nói lại đặc điểm chữ Rồi thực bước Hay dạy nhóm chữ l,m,n Chủ đề thực vật Đây nhóm có nhiều chữ Thay hình thức đưa tranh, giới thiệu từ tranh đến chọn chữ học, sau giới thiệu chữ mới, tơi cho giới lúc tranh hình cho trẻ quan sát sau cho thi đua tổ bạn lên lấy thẻ từ ghép giống từ tranh Sau cho trẻ nhận biết nhóm từ trẻ ghép cho trẻ lên chọn chữ theo yêu cầu cơ, ví dụ tổ ghép từ tranh hoa ly, tổ ghép từ hoa lan, tổ ghép từ hoa mận Sau cô cho trẻ lấy chữ giống từ, đọc tên chữ mà trẻ lấy được, cô giới thiệu sang chữ học l, m, n Tiếp đến cô cho trẻ thực bước hoạt động làm quen chữ Nhưng với nhóm chữ có chữ cần làm quen i, t, c – Chủ đề: Động vật, vào gây hứng thú với câu chuyện sáng tạo “Chú vịt kiêu căng” dựa theo chuyện “Trí khơn ta đây” [2] Nội dung chuyện: Vào buổi sáng đẹp trời, vịt xuống ao bơi lội Bỗng vịt trông thấy bác nông dân dắt trâu ra, vừa bác vừa dặn trâu: “Trâu ta bảo trâu Trâu ăn no cỏ trâu cày với ta” Thấy nhân lúc trâu ăn cỏ cạnh bờ ao vịt liền tiến lại gần nói với trâu: “Này anh trâu, anh to cớ lại phải nghe lời bác nông dân làm việc” Trâu trả lời: “Con người nhỏ người có trí khơn đó” Vịt khơng hiểu trí khơn nên lại hỏi người nơng dân Thấy người nơng dân liền nói: “Vịt muốn biết đứng vào gốc để tơi trói cậu lại, cậu nằm im, nhắm mắt thấy trí khơn” Vịt đồng ý chịu trói Mãi chẳng thấy gì, vịt thấy đói cồn cào lại khát nước, lúc van xin bác nơng dân cởi trói cho Gà mái biết vịt kiêu căng nên cục tác chạy nhà bờ ao nói với vịt: “Vịt đừng có kiêu căng, có làm có ăn, khơng mang đến cơm ăn cho mình” Từ vịt khơng dám kiêu căng - Sau kể cho trẻ nghe xong câu chuyện Tôi hỏi trẻ vật xuất câu chuyện gì? Sau cho trẻ xem hình hình ảnh vật từ tương ứng phía ảnh vật Với hình thức vào trẻ hứng thú Tiếp đến cô bước tiết học làm quen chữ Tôi thay đổi hình thức cũ hình thức chương trình Điều quan trọng tổ chức dạng chương trình, trò chơi đảm bảo đầy đủ nội dung tiết dạy, đồng thời cô cần ý đến ngữ điệu giọng để gây ý cho trẻ, bên cạnh tổ chức cần xun suốt tiết học chương trình, có giới thiệu đầu có kết thúc chương trình, tránh tình trạng đầu vào giới thiệu hồnh tráng lại khơng có kết thúc chương trình Ví dụ: Cho trẻ làm quen chữ e, ê chủ đề gia đình Tơi tổ chức dạng Chương trình “Bé vui học chữ”, gồm phần: Phần 1: Ơ cửa bí mật Phần 2: Thử trí thơng minh Phần 3: Vui chữ + Ở phần 1: Cho trẻ giải câu đố để lật mở hình ảnh ẩn sau số Câu đố 1: Cái bật sáng đêm Đặt phòng ngủ nhà bạn, nhà tơi (là ? ốn ng) Cõu 2: Có chân mà chẳng biết Có mặt phẳng lì cho bé ngồi chơi (là gì? – Cái ghế) [2] Cho trẻ đọc từ , sau cho trẻ đội lên ghép từ giống từ hình Đội đỏ ghép từ: “đèn ngủ”; đội xanh ghép từ: “cái ghế” Cho trẻ lên lấy chữ học đọc tên chữ Cho trẻ đội đỏ lên lấy chữ thứ từ trái sang, trẻ đội xanh lên lấy chữ từ bên phải sang + Ở phần 2: Đây phần thực thao tác cho trẻ làm quen chữ thường lệ: Có giới thiệu chữ mới, phát âm mẫu cô, trẻ phát âm, nói đặc điểm chữ, cơng dụng chữ, giới thiệu thêm chữ in hoa viết thường cho trẻ thấy Sau giới thiệu đủ chữ đội tự đặt câu hỏi cho điểm giống khác chữ e, ê + Ở phần 3: TC1: Bánh xe quay Vòng quay quay mà mũi tên chữ trẻ chọn thẻ chữ đọc to tên chữ TC2: Tìm chữ thiếu từ Cơ có hình ảnh, phía có từ Chữ thiếu từ với đáp án, trẻ chọn đáp án có chữ thiếu từ TC3: Nhanh mắt, nhanh tay Hai đội cử thành viên lên chơi đứng thành hàng dọc, thành viên bật liên tiếp qua vòng lên tìm gạch chân chữ e, ê lời hát “Cả nhà yêu” Đội đỏ tìm gạch chữ e Đội xanh tìm gạch chữ ê Mỗi lần lên gạch chữ Nếu bật chạm vòng phải quay bật lại Thời gian tính nhạc “Cả nhà thương nhau” Nếu sau nhạc kết thúc đội gạch nhiều chữ đội chiến thắng Nhận xét chung Giáo dục trẻ chăm ngoan, lời bố mẹ, ông bà xứng đáng nhà yêu Kết thúc chương trình Cho trẻ hát: “Cả nhà thương nhau” cất đồ dùng * Đối với hoạt động trò chơi với chữ cái: Theo chuyên đề học hoạt động làm quen chữ thay tiết tập tơ chữ hoạt động trò chơi với chữ Trong hoạt động trẻ ôn kỹ cách phát âm, nhận mặt chữ học đồng thời kết hợp tô chữ theo khả trẻ mà khơng gò ép trẻ Vì với hoạt động đòi hỏi người giáo viên phải thật nhạy bén để đưa hình thức tổ chức hay gây hứng thú say mê cho trẻ đảm bảo trẻ chơi tô chữ mà khơng thấy gò ép [3] Thường với loại tiết hay tổ chức dạng “Sân chơi chữ cái” với đội chơi trò chơi động tĩnh xen kẽ, ý đến việc bố trí bàn học để sau trò chơi trẻ bàn tô chữ theo khả trẻ Với loại tiết tơi thường dùng từ ba đến bốn trò chơi động tĩnh xen kẽ có thêm phần chơi tài để trẻ thể khả tô chữ trẻ Trẻ tô chữ theo dấu chấm mờ Đối với tập tô trẻ cần biết cách tô chữ học, yêu cầu trẻ phải ngồi tư thế, biết cách cầm bút tô tập tô để tránh nhàm chán, cô lồng ghép vào thơ, hát Ngồi tơi ý đến chuyển tiếp từ phần qua phần từ trò chơi sang trò chơi phải hấp dẫn liên tục đảm bảo xuyên suốt tiết học tránh rời rạc Ví dụ: Tiết trò chơi với chữ u, chủ đề Nghề nghiệp, tơi tổ chức dạng “Sân chơi chữ cái” qua trò chơi: Trò chơi 1: Bác đưa thư vui tính Trẻ hát bác đưa thư, đóng người đưa thư đưa thư đến cho đội chơi, trẻ lật mở thư nói chữ thư: tên gọi chữ, cấu tạo, chọn bạn tạo dáng chữ Trò chơi 2: Bánh xe quay Trẻ quay ô chữ, kim vào ô chữ trẻ chọn chữ đọc to tên chữ Trò chơi 3: Tìm chữ thiếu từ Cơ cho trẻ xem hình hình ảnh nghề từ tranh như: bác đưa thư, đội, lính cứu hỏa, cơng nhân với phương án: Chữ u Chữ Trẻ nhìn chọn phương án Trò chơi 4: Nhanh mắt nhanh tay 10 Các đội chơi bật qua vòng lên tìm gạch chân chữ u thơ “Làm nghề bố” chữ thơ cảnh sát giao thơng Trò chơi 5: Tài Trẻ quan sát cô giới thiệu chữ viết thường tơ mẫu, sau trẻ bàn tơ, khuyến khích động viên trẻ 2.3.4 Biện pháp thứ 4: Sử dụng linh hoạt trò chơi cho trẻ làm quen chữ Để củng cố đặc điểm cách phát âm chữ cho trẻ trò chơi với chữ có vai trò quan trọng Trẻ tuổi đặc điểm tâm lý thích âm nhạc nhờ có âm nhạc nên học sôi gây hứng thú cho trẻ để bù lại khó cứng nhắc mơn "làm quen với chữ cái" nên trò chơi tơi lại gắn vào hát vào trò chơi Ví dụ: Thi lấy chữ tơi sử dụng trò liên tưởng "cơ gái Hà Lan" thay vào lấy sữa trẻ lấy chữ qua chướng ngại vật để vào chỗ đội mình, qua trò chơi trẻ hứng thú say mê học Vừa học vừa hỗ trợ cho thể vận động Hay trò chơi "Gắn hoa cành" chuẩn bị bơng hoa đẹp có gắn chữ để trẻ gắn hoa cành thông qua trò chơi trẻ biết giữ gìn chăm sóc hoa Hay chơi trò chơi củng cố đề tài làm quen chữ e, ê Tơi cho trẻ chơi TC “Dấu tìm chữ” Cách chơi: Trẻ cầm chữ ngồi theo vòng tròn, trẻ cầm dấu xung quanh tất hát theo nhạc có tín hiệu dấu tìm chữ trẻ cầm dấu phải tìm chữ thích hợp để ghép lại tạo chữ Ví dụ dấu mũ để xi tìm vào chữ e thành chữ ê, hay tìm chữ a thành chữ â Dựa vào đặc điểm trẻ mẫu giáo hay bắt chước dạy nói cho trẻ dựa hình thức nói theo cơ, trẻ chưa biết phân tích cách cấu tạo âm Do có nhiều lỗi phát âm tiếng việt Chính giáo cần xây dựng trò chơi luyện phát âm âm phù hợp Ví dụ: Các trò chơi "Bắt chước tiếng kêu vật" [2] để rèn luyện phát âm cho trẻ như: Gà kêu "chiếp chiếp", vịt kêu "vít vít", ếch kêu "ộp ộp" để trẻ phát âm theo cô cách tự nhiên biết cách khép môi, bật Cho trẻ luyện phát âm xác cách đọc thơ hát Muốn cho trẻ phát âm chữ ô Tôi cho trẻ vừa làm ếch vừa nhảy vừa hát “Mưa rơi,lộp độp Nó kêu ồm ộp” Hoặc với chữ n, l trẻ nói ngọng Do đó, muốn luyện âm cho trẻ có hiệu đưa trò chơi dân gian, ca dao tục ngữ Ví dụ: Trò chơi “Nu na nu nống ” “Lúa nếp lúa nếp làng Lúa lên lớp lớp Lòng nàng lâng lâng” 11 Hay cho trẻ chơi góc để giúp trẻ nhớ nhận biết chữ Trẻ tham gia hoạt động góc 2.3.5 Biện pháp thứ 5: Tranh thủ làm đồ dùng trực quan cho hoạt động làm quen chữ Việc chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho cô trẻ hoạt động học quan trọng, giúp cho tiết học trở nên hấp dẫn, lôi trẻ, với trẻ có đồ dùng để hoạt động, giúp trẻ hứng thú nhiều Chính ngồi thẻ chữ có sẵn, tơi ln tranh thủ thời gian để làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho tiết dạy Ví dụ: Với chủ đề nhánh: “ Tết mùa xuân” với tiết học "Làm quen chữ cái" h, k" Tôi cho trẻ sưu tầm hoa khô, khô, loại Những vật liệu phải chứa chữ h, k như: hoa đào, khế cô trẻ phết vào cho tương ứng với màu lá, màu hạt Hay trò chơi: "Gà tìm mẹ” trẻ làm gà vật liệu khác như: len, bìa, đất nặn [4], sau gắn chữ lên gà, trẻ cầm gà mẹ chữ gà chữ phải tìm gà mẹ Tơi làm hoa gắn thẻ chữ gắn thẻ chữ để trẻ chơi trò chơi: “Hoa tìm lá, tìm hoa”– Khi nói “Hoa tìm lá” trẻ cầm hoa chữ tìm chữ ngược lại Tơi làm qn xúc sắc, mặt ghi chữ khác nhau, trẻ lăn mặt chữ tìm chữ đọc to tên chữ Với cách làm đồ dùng, đồ chơi tơi thấy có hiệu đáng kể Trẻ hứng thú tham gia hoạt động làm đồ dùng cho tiết học, trẻ sơi có phần 2.3.6 Biện pháp thứ 6: Lồng ghép tích hợp môn học khác Cô giáo người xác định chủ đề lên kế hoạch tổ chức lồng ghép tích hợp môn học cách hợp lý để trẻ phát huy hứng thú khuyến khích trẻ tích cực chủ động say mê hoạt động [3] Những nội dung hoạt động cho trẻ làm quen với chữ lồng ghép phù hợp với số nội dung hoạt động tạo hình, hoạt động âm nhạc, tìm hiểu mơi trường xung quanh Tạo điều kiện cho trẻ tiếp thu nội dung nhiều cách khác nhau, thơng qua phương pháp dạy học tích hợp giúp cho môn khác trở nên sinh động Ngồi việc dẫn dắt ngơn ngữ linh hoạt sáng tạo, ứng xử nhanh cô giáo tiết dạy mang lại ý cho trẻ, cô giáo phải kết hợp nhuần nhuyễn môn khác vào tiết học làm quen chữ phù hợp với chủ điểm Tích hợp hoạt động làm quen văn học : Khi vào tiết học làm quen chữ tơi thường tích hợp mơn văn học phù hợp với mơn chữ Đây mà môn bà Bộ giáo dục chọn làm chuyên đề mũi nhọn lúc với chữ Khi tích hợp câu 12 chuyện hay thơ có nhân vật, vật, vật có tên gọi có chứa chữ mà cô định cho trẻ làm quen Tôi thường sử dụng thơ ca hò vè câu đố để gây hứng thú Ví dụ: Câu đố chứa chữ â: Chữ nét cong tròn Bên phải nét thẳng, đầu có ô Thơ ca, hò, vè dễ nhớ, dễ đọc gây hứng thú cho trẻ "Vè cua", "Rềnh rềnh ràng ràng", hay số thơ cô tự sáng tác Tích hợp hoạt động âm nhạc : Và tiết học giáo viên đưa môn âm nhạc vào thiếu có tính chất vui nhộn với mơn làm quen với chữ thường chọn hát phù hợp với loại tiết phù hợp với chủ điểm Ví dụ: Nhóm chữ a, ă, â tơi cho trẻ hát vận động "chữ a, ă, â" "Một vòng tròn tròn, nét cong cong chữ a Móc câu nằm thành chữ ă a thêm mũ đội thành chữ â a, ă, â Cháu yêu bà cháu học chữ a, để cháu biết đánh vần b a bà” [4] Qua hát tăng thêm ý trẻ Tích hợp hoạt động thể dục: Trẻ theo đường hẹp lên tìm gạch chân chữ thơ hát Tích hợp hoạt động tạo hình: Sau trẻ hoạt động nhiều mơn tạo hình phù hợp với trạng thái tĩnh Tôi cho trẻ tô màu khoảng trống có chứa chữ theo yêu cầu cô trẻ cắt dán, xé dán chữ trẻ học Tích hợp hoạt động làm quen với Tốn: Bộ mơn tiết chữ thường đưa vào trò chơi như: "Thi đội nhanh" trẻ thi đua gắn chữ đếm số lượng kiểm tra kết Đội nhiều hơn, nhiều ? Đối với trẻ mầm non học phải đôi với hành kết hợp với sống, tiết học mà thường dùng kiến thức, kỹ nơi, lúc rèn luyện khéo léo đôi tay Đây việc làm cần thiết tiết học Làm quen với chữ 2.3.7 Biện pháp thứ 7: Hoạt động làm quen chữ tiến hành lúc nơi Trong hoạt động ngày trẻ hoạt động ơn luyện lúc nơi góp phần lớn vào việc cho trẻ làm quen với chữ cái.Thông qua hoạt động ôn luyện lúc nơi cô giáo lựa chọn nội dung phù hợp giúp trẻ hiểu sâu nhớ lâu chữ làm quen, phát âm đúng, khơng nói ngọng, khơng nói tiếng địa phương Từ giúp trẻ trau dồi kiến thức chữ * Thơng qua đón - trả trẻ: Trong đón trẻ tơi hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân nơi quy định, nơi kí hiệu trẻ Tơi trẻ đọc đồng dao, thơ kể câu chuyện cho trẻ nghe gợi ý cho trẻ quan sát chữ có 13 tên thơ, câu truyện, đồng dao trẻ học giải câu đố có chứa chữ Ví dụ: Khi trẻ vào lớp, với bé “ Mai Trang” nhắc trẻ để đồ dùng vào ngăn tủ mình, trẻ tự để vào ngăn tủ có chứa ký hiệu chữ "a” * Thông qua lúc dạo chơi, tham quan, hoạt động ngồi trời Thơng qua hoạt động giúp trẻ củng cố chữ cho trẻ dùng phấn viết hữ mà trẻ thích, dùng hột hạt xếp hình chữ Hoặc cho trẻ tham gia hoạt động dã ngoại, tham quan để trẻ thêm mạnh dạn, tự tin giao tiếp, trẻ tự trãi nghiệm, giao tiếp với từ phát triển ngôn ngữ, khả phát âm, làm giàu vốn từ cho trẻ Trẻ xếp chữ hoạt động ngồi trời Khơng thơng qua dạo chơi tham quan cô giáo cho trẻ tiếp xúc với thiên nhiên đặc biệt khu vực sân trường có nhiều xanh, vườn hoa, vườn rau, ăn quả, loại đồ chơi tơi cung cấp kiến thức chữ qua việc tìm hiểu số loại cây, hoa rau có vườn trường, loại đồ chơi sân trường, đọc tên loại cây, loại hoa, loại rau, loại đồ chơi cho trẻ tìm chữ học tên loại cây, loại hoa, loại rau, loại đồ chơi Ví dụ: Cây vú sữa, cau, hoa hồng, xồi Xích đu, cầu trượt, nhà bóng * Lồng ghép qua hoạt động học khác Việc lồng ghép chữ vào hoạt động khác giúp trẻ củng cố nhiều chữ trẻ học Ví dụ: Hoạt động văn học: Tìm gạch chân chữ học thơ, câu chuyện Hoạt động thể dục: Khi cho trẻ bò dích dắc qua hộp, tơi gắn thẻ chữ vào hộp, trẻ vừa bò qua dích dắc qua hộp vừa đọc tên chữ * Thông qua hoạt động chiều: Cho trẻ ôn chữ học, trẻ làm tập chữ trò chơi chữ cái, tìm gạch chân chữ 2.3.8 Biện pháp thứ 8: Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động Năm học vừa qua tham gia lớp chuyên đề thiết kế giáo án điện tử Phòng giáo dục tổ chức nhà trường có phần mềm giảng điện tử, mua sắm máy tính, máy chiếu đầy đủ Điều giúp cho giáo viên áp dụng công nghệ thông tin vào dạy cách có hiệu Việc đưa hình ảnh sinh động lên máy chiếu vừa giúp cô bớt khâu chuẩn bị tranh ảnh nhiều mà lại gây hứng thú cho trẻ giúp học đạt hiệu cao Ví dụ: Đây hình ảnh chơi trò chơi: “Tìm chữ thiếu từ” với chữ e, ê 14 Sau trẻ tìm chữ thiếu bắt đầu cho chữ chạy vào để trẻ kiểm tra đáp án Đây hình ảnh trò chơi “bánh xe quay”, trẻ nhấp chuột bánh xe quay, dừng chữ trẻ chọn chữ giơ lên đọc to tên chữ 2.3.9 Biện pháp thứ 9: Thực tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh Trong trình giảng dạy tơi ln làm tốt cơng tác trao đổi với phụ huynh chương trình dạy học theo chủ đề để phụ huynh biết phối hợp với giáo viên rèn luyện thêm cho trẻ Thông qua đón, trả trẻ tơi ln tun truyền hình thức cho trẻ làm quen với chữ cho phụ huynh để phối hợp với phụ huynh thống cách dạy trẻ để giúp trẻ nhận biết chữ cái, phát âm Ví dụ 1: Có trẻ lên lớp cô dạy trẻ phát âm chữ c trẻ nhà bố mẹ dạy trước đọc “sê”, chữ h trẻ đọc “hát” Tôi kêu gọi phụ huynh tích cực đóng góp sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho trẻ làm quen với chữ như: Tuyên truyền phụ huynh gom vật liệu sẵn có gia đình thùng cát tong, lon bia, đĩa CD, lọ compo, len, đóng góp báo chí để lấy tài liệu, mua truyện tranh để trẻ làm đồ 15 chơi cho góc bé vui học chữ cái, phục vụ học làm cho đồ dùng đồ chơi thêm phong phú gây hứng thú cho trẻ 2.4 Hiệu việc nâng cao hoạt động làm quen với chữ cho trẻ mẫu giáo 5- tuổi trường Mầm non Thị Trấn Triệu Sơn 2.4.1 Hiệu hoạt động giáo dục Sau áp dụng biện pháp lớp Mẫu giáo lớn A1 Trường mầm non Thị Trấn phụ trách năm học 2017 – 2018, tiếp tục khảo sát lần * Bảng khảo sát chất lượng lần 2: Kết TT Nội dung Tổng số trẻ Đạt Số trẻ Tỷ lệ (%) Chưa đạt Số trẻ Tỷ lệ (%) Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động làm quen chữ 35 35 100% 0 Trẻ nhận biết phát âm 35 35 100% 0 Trẻ cầm vở, để vở, ngồi tô 35 35 100% 0 tư Trẻ tô, viết chữ 35 35 100% 0 Biết cách cầm sách, mở sách 35 35 100% 0 xem quy trình đọc Kết cho thấy trẻ hứng thú với môn học, trẻ nhận biết phát âm chữ cái, biết tô chữ cái, biết cách cầm sách, mở sách, khơng trẻ chưa đạt Đây điều không thân tơi mong muốn mà điều mong đợi phụ huynh trẻ, tiền đề cho trẻ học tốt bậc học cao 2.4.2 Hiệu thân Qua việc thực đề tài này, kết trẻ cho thấy hiệu việc thay đổi, vận dụng số hình thức cho trẻ làm quen với chữ cần thiết khơng thể thiếu q trình tổ chức hoạt động cô trẻ Bản thân nâng cao kỹ sư phạm, lôi trẻ hứng thú tham gia hoạt động 2.4.3 Hiệu giáo viên, nhà trường Sau nghiên cứu tầm quan trọng việc “ nâng cao hiệu hoạt động làm quen chữ cái” Tôi thấy việc thực đề tài không phù hợp với lớp tơi mà triển khai lớp mẫu giáo tiếp tục thực năm sau Qua tất đồng nghiệp tổ nhà trường hiểu chất vấn đề phối hợp chặt chẽ với nhà 16 trường để có phương pháp dạy trẻ cách phù hợp, khoa học Cụ thể đợt thao giảng dự giáo viên có mơn làm quen chữ chất lượng tăng lên rõ rệt, giáo viên chuẩn bị chu đáo cho tiết dạy, trẻ thực hành trải nghiệm, kết dạy có nhiều giỏi, khơng có chưa đạt Qua chất lượng giáo dục nói chung chất lượng dạy trẻ làm quen với chữ nói riêng nâng cao KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận Từ kết trên, rút học kinh nghiệm sau: - Trước hết giáo viên cần nắm vững phương pháp dạy trẻ mẫu giáo lớn làm quen với chữ cái, từ xây dựng kế hoạch thực chương trình phù hợp với chủ đề, nhận thức trẻ, đảm bảo trẻ học mà chơi, chơi mà học, giúp trẻ tích cực, chủ động tham gia hoạt động - Giáo viên học hỏi nâng cao trình độ chun mơn, tìm hình thức, đồ chơi mới, đồ dùng đồ chơi đẹp, hấp dẫn để hút trẻ vào học Học hỏi thêm kinh nghiệm, kiến thức từ chị em đồng nghiệp, từ sách báo, tài liệu, phương tiện thông tin đại chúng - Tạo môi trường học chữ phong phú hút trẻ vận dụng mơi trường để dạy trẻ hoạt động 17 - Cô phải nắm bắt nhận thức đặc điểm trẻ có biện pháp bồi dưỡng tốt cho trẻ làm quen với chữ đạt hiệu cao - Cần phối kết hợp chặt chẽ với phụ huynh việc dạy trẻ làm quen với chữ cái, tránh tình trạng phụ huynh dạy trước phát âm khơng dẫn đến nhận thức trẻ bị sai lệch Có thể nói việc giúp trẻ làm quen chữ đạt hiệu cao điều quan trọng, tiền đề giúp trẻ vững bước vào lớp Góp phần đào tạo hệ trẻ thành người phát triển toàn diện trẻ em hơm giới ngày mai 3.2 Kiến nghị Để giúp giáo viên có nhiều biện pháp hay việc cho trẻ làm quen với chữ cái, tơi xin có đề xuất với Ban giám hiệu nhà trường tham mưu với Phòng giáo dục đào tạo nên lựa chọn sáng kiến kinh nghiệm đạt kết cao phổ biến rộng rãi cho tham khảo, học tập Đồng thời tạo điều kiện cho giáo viên thăm lớp dự giờ, học tập trường bạn trường trọng điểm tỉnh mơn Trên tồn sáng kiến kinh nghiệm “Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động làm quen với chữ cho trẻ mẫu giáo 5- tuổi trường Mầm non Thị Trấn Triệu Sơn” Với lực có hạn, thời gian ngắn, khơng tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đánh giá, góp ý cấp lãnh đạo bạn đồng nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn! XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG Triệu Sơn, ngày 20 tháng năm 2018 ĐƠN VỊ Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác Người viết Bùi Thị Thu Thúy Tài liệu tham khảo: Tâm lí học trẻ em lứa tuổi mầm non – tác giả Nguyễn Thị Ánh Tuyết NXBGD 1994 Tuyển chọn trò chơi, hát, thơ ca, truyện, câu đố theo chủ đề (trẻ – tuổi) – Viện chiến lược chương trình giáo dục Trung tâm nghiên cứu chiến lược phát triển chương trình giáo dục mầm non – Nhà xuất giáo dục Hướng dẫn thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trường mầm non Nguồn tài liệu từ internet Tài liệu học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh 18 ... hoạt động dạy trẻ – tuổi làm quen với chữ Trường mầm non Thị Trấn Triệu Sơn 2.3 Các biện pháp nâng cao hoạt động dạy trẻ – tuổi làm quen với chữ Trường mầm non Thị Trấn Triệu Sơn 2.4 Hiệu nâng cao. .. – tuổi Trường mầm non Thị Trấn Triệu Sơn Từ đưa biện pháp nâng cao hiệu hoạt động làm quen chữ cho trẻ – tuổi Trường mầm non Thị Trấn Triệu Sơn 1.3 Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu việc nâng cao. .. viết cho trẻ 2.2 Thực trạng việc nâng cao hiệu hoạt động làm quen với chữ cho trẻ mẫu giáo 5- tuổi trường Mầm non Thị Trấn Triệu Sơn * Thuận lợi: - Được quan tâm cấp lãnh đạo trường mầm non Thị Trấn
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động làm quen với chữ cái cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi tại trường mầm non thị trấn triệu sơn , skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động làm quen với chữ cái cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi tại trường mầm non thị trấn triệu sơn

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay