skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng hướng dẫn các loại trò chơi cho trẻ 5 6 tuổi tại trường mầm non nga yên

28 24 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 14:18

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH THANH HĨA PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN NGA SƠN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HƯỚNG DẪN CÁC LOẠI TRÒ CHƠI CHO TRẺ - TUỔI TẠI TRƯỜNG MẦM NON NGA YÊN Người thực hiện: Mai Thị Thủy Chức vụ: Giáo Viên Đơn vị công tác: Trường Mầm non Nga Yên SKKN thuộc lĩnh vực: Chun mơn THANH HĨA, NĂM 2018 MỤC LỤC TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 17 18 19 20 21 NỘI DUNG MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lý luận sáng kiến kinh nghiệm 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 2.3 Các giải pháp sử dụng để giải vấn đề 2.3.1 Nâng cao kiến thức cho thân, sưu tầm nghiên cứu trò chơi để áp dụng tốt trình tổ chức cho trẻ chơi 2.3.2 Tạo điều kiện thời gian, địa điểm, đồ chơi “thiết kế xây dựng góc chơi cho trẻ” 2.3.3 Tơn trọng tính tự nguyện, tự chơi theo dõi đánh giá hoạt động chơi trẻ 2.3.3.1 Tơn trọng tính tự nguyện, tự trẻ chơi 2.3.3.2.Theo dõi đánh giá hoạt động chơi trẻ 2.3.4 Tổ chức tốt trò chơi dân gian 2.3.5 Tạo mối quan hệ bình đẳng trẻ, trẻ với trẻ 2.3.6 Cung cấp kinh nghiệm cho trẻ chơi trò chơi 2.3.7 Phối kết hợp với cha mẹ học sinh để nâng cao kỹ cho trẻ chơi trò chơi 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận 3.2 Kiến nghị *Tài liệu tham khảo TRANG 1 2 2 5 10 10 11 12 15 16 17 18 19 19 20 MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài: Như biết lứa tuổi mầm non chơi sống trẻ đặc biệt lứa tuổi mẫu giáo chơi hoạt động chủ đạo Trong năm gần bậc học mầm non tiến hành đổi chương trình giáo dục trẻ mầm non Trong đặc biệt coi trọng tổ chức hoạt động phù hợp phát triển cá nhân trẻ, khuyến khích trẻ hoạt động cách chủ động, tích cực, hồn nhiên, vui tươi Đồng thời tạo điều kiện cho giáo viên phát huy khả trẻ cách linh hoạt, thực theo phương châm “học chơi - chơi mà học” đáp ứng mục tiêu phát triển trẻ cách toàn diện mặt Mỗi trải qua thời kỳ tuổi thơ, liệu có chưa lần tham gia vào hoạt động vui chơi hay khơng? Hoạt động vui chơi chiếm vị trí đặc biệt quan trọng đời sống tuổi thơ người Tuy nhiên tư tập trung trẻ mầm non hạn chế Trẻ chưa tiếp thu kiến thức cách có hệ thống cấp học khác Vì cần tạo cho trẻ môi trường để trẻ hoạt động trải nghiệm vui chơi từ trẻ tiếp thu kiến thức cách tự nhiên Qua chơi việc học trẻ trở nên nhẹ nhàng đạt hiệu cao hơn[1] Qua chơi trẻ hình thành ý có chủ định ghi nhớ có chủ định Có trẻ bạn chơi chấp nhận cho chơi Vui chơi giúp trẻ phát triển ngơn ngữ Trẻ biết diễn đạt mạch lạc nguyện vọng ý kiến Chơi với trẻ vừa học vừa lao động vừa hình thức, phương pháp, biện pháp giáo dục tốt trẻ mẫu giáo Trên sở tơi sử dụng hoạt động chơi làm phương tiện giáo dục phát triển cho trẻ mẫu giáo nói chung trẻ - tuổi nói riêng [2] Trẻ - tuổi hoạt động tích cực, giáo viên mầm non phải người tạo hội, hướng dẫn, gợi mở hoạt động cho trẻ để tìm tòi khám phá Trẻ chủ động tham gia hoạt động để phát triển khả năng, lực Trò chơi trở thành hoạt động chủ đạo trẻ mẫu giáo, phương tiện giáo dục tồn diện nhân cách trẻ mẫu giáo Có thể nói khơng có hoạt động mà tham gia trẻ thực chủ thể hoạt động tích cực tham gia vào trò chơi Vì hoạt động có ảnh hưởng lớn đến mặt phát triển trẻ, góp phần quan trọng vào việc hình thành phát triển nhân cách trẻ mẫu giáo Thực tế giảng dạy cho thấy việc hướng dẫn tổ chức trò chơi cho trẻ tuổi chưa phong phú Trẻ chưa động thể trò chơi Vì giáo viên cần tổ chức cho trẻ chơi trò chơi nhiều hình thức khác để góp phần chăm sóc giáo dục trẻ tốt Nhưng làm để tổ chức trò chơi có hiệu quả, lơi hấp dẫn trẻ tốn khó với giáo viên, đặc biêt giáo viên mầm non Trẻ dễ dàng tham gia vào trò chơi nhanh chán bỏ Dưới hướng dẫn Ban giám hiệu, thân trực tiếp đứng lớp - tuổi tơi ln trăn trở tìm hiểu ý nghiã trò chơi tìm phương pháp để hướng dẫn trò chơi cho trẻ cách có hiệu Chính tơi chọn đề tài “Một số biện pháp nâng cao chất lượng hướng dẫn loại trò chơi cho trẻ - tuổi trường mầm non Nga Yên” để làm đề tài nghiên cứu 1.2 Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu đề tài để rút kinh nghiệm cho thân, tìm hiểu nguyên nhân, thành công hạn chế để từ đề xuất biện pháp khắc phục, hạn chế nâng cao chất lượng dạy, phát huy mạnh sẵn có vận dụng vào thực tế để góp phần nâng cao chất lượng hướng dẫn loại trò chơi cho trẻ Từ có số biện pháp nâng cao chất lượng hướng dẫn loại trò chơi cho trẻ - tuổi đạt kết cao hơn, đặc biệt giúp trẻ phát triển cách tồn diện 1.3 Đối tượng nghiên cứu: Năm học 2017 - 2018 nhà trường phân công đứng lớp độ tuổi tuổi Nên chọn đề tài “Một số biện pháp nâng cao chất lượng hướng dẫn loại trò chơi cho trẻ - tuổi trường mầm non Nga Yên” làm đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu: Trong trình thực đề tài nhằm giải vấn đề đặt đề tài kết hợp, sử dụng nhiều phương pháp khác Sau số phương pháp mà tơi sử dụng: - Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: Phân tích, tổng hợp tài liệu có liên quan đến thực tiễn - Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Thực trạng vấn đề nghiên cứu - Nhóm phương pháp thống kê tốn học, sử lý thơng tin: Sử lý số liệu khảo sát để biết kết mức độ đạt - Nhóm phương pháp thực hành trải nghiệm: - Nhóm phương pháp tuyên truyền: NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lý luận: Có nhiều quan điểm nhà tâm lý học Phương Tây vai trò hoạt động vui chơi trẻ Mầm non Theo G Piagie - Nhà tâm lý học Thụy Sỹ coi trò chơi hoạt động trí tuệ, nhân tố quan trọng phát triển trí tuệ trẻ, tạo thích nghi trẻ với mơi trường Cũng theo M.X Macarenco đánh giá: Niềm vui trò chơi niềm vui sáng tạo, niềm vui chiến thắng, niềm vui đẹp đẽ, niềm vui phẩm giá Hơn chơi trẻ không trải nghiệm cảm xúc tình cảm tích cực mà cảm xúc, tình cảm tiêu cực nỗi buồn thất bại, giận hờn chưa thỏa mãn kết chơi Tuy nhiên phần lớn trường hợp, trò chơi thường mang lại cho trẻ niềm vui, thoải mái, mãn nguyện.[3] Có lẽ thời thơ ấu, chơi vài tròn chơi dân gian, đọc nhũng vè, câu đố, thuộc vài câu đồng dao Đó nguồn tri thức dân gia quý báu gọt giũa, chỉnh sửa truyền từ đời qua đời khác Nội dung phản ánh sống xã hội người Nhiều số chứa nội dung mang tính giáo dục cao Và thị số 40/ 2008/CTBGDĐT ngày 22/7 2008 trưởng Bộ giáo dục đào tạo phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trường phổ thông giai đoạn 2008 - 2013 có nêu “Tổ chức trò chơi dân gian hoạt động vui chơi giải trí tích cực khác phù hợp với lứa tuổi học sinh” Thực thị Bộ Giáo Dục Đào Tạo Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục mầm non có nêu ba vấn đề trọng tâm triển khai vận động là: “Lựa chọn đưa hát dân ca, trò chơi dân gian vào hoạt động vui chơi tích cực cho trẻ”[4a] Nhận thức tầm quan trọng việc nâng cao chất lượng hướng dẫn trò chơi cho trẻ - tuổi Bởi hoạt động chơi giúp trẻ hình thành kỹ có học kỹ Trẻ học làm người lớn thông qua hoạt động mà người lớn gọi “Chơi” Vui chơi thúc đẩy nuôi dưỡng phát triển toàn diện cho trẻ…phát triển mặt xã hội, mặt cảm xúc, nhận thức thể chất[5] Từ sở phải nâng cao chất lượng hướng dẫn loại trò chơi cho trẻ - tuổi để trò chơi thực vào hoạt động hàng ngày trẻ thực sâu vào tâm hồn trẻ nuôi dưỡng tình cảm, trí tuệ, ước mơ tảng cho trẻ phát triển toàn diện 2.2 Thực trạng vấn đề nghiên cứu 2.2.1 Thuận lợi: Trường mầm non Nga Yên trường nằm trung tâm xã nên thuận lợi cho em xã đến trường Trường có đội ngũ cán quản lý, giáo viên có bề dầy kinh nghiệm chăm sóc - ni dưỡng - giáo dục trẻ, có trình độ chun môn đạt chuẩn chuẩn, không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ Trường tổ chức ăn bán trú trường nên thuận tiện cho việc chăm sóc ni dưỡng, giáo dục đồng thời tích hợp hoạt động vui chơi trẻ cách dễ dàng Nhà trường công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ nên nhiều quan tâm cấp lãnh đạo, ngành giáo dục tỉnh, huyện, xã Trường cấp nhiều trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho học tập, hoạt động vui chơi trẻ Đối với lớp phụ trách phần lớn cháu học lớp mẫu giáo - tuổi nên cháu nhanh nhẹn, hồn nhiên, tự tin Ban giám hiệu ban đại diện cha mẹ học sinh tạo điều kiện giúp cháu Điều góp phần quan trọng việc tổ chức hoạt động vui chơi trò chơi cho trẻ Luôn đựơc hướng dẫn đạo sát chun mơn phòng giáo dục quan tâm tạo điều kiện mặt BGH nhà trường Nhà trường xây dựng lịch trình tổ chức giao lưu trò chơi khối lớp Trẻ mẫu giáo lớn mạnh dạn, tự tin, thơng minh, thích tham gia vào trò chơi Bản thân tơi đào tạo quy trải qua năm kinh nghiệm thực tế nên phần tơi hiểu đặc điểm tâm sinh lí trẻ 2.2.2 Khó khăn: Bên cạnh thuận lợi gặp khơng khó khăn sau: Nga Yên xã phần lớn làm nông nghiệp, nên đa số trẻ em nông thôn, đời sống cháu nhiều khó khăn, cha mẹ làm ăn xa, hầu hết gửi cho ơng bà, có điều kiện để chăm sóc ni dạy Cha mẹ học sinh coi việc cho trẻ học mẫu giáo nghĩ trẻ đến trường để múa hát, vui chơi nên việc quan tâm đến nhiều hạn chế Đồ dùng đồ chơi tương đối đầy đủ chưa phong phú, đa dạng chủng loại màu sắc, hầu hết đồ dùng tự làm nên tính khoa học chưa cao Tuy độ tuổi khả nhận thức, mạnh dạn trẻ khác chưa đồng đều, nên việc giảng dạy tổ chức cho hoạt động vui chơi trẻ nhiều bất cập, khó khăn việc truyền đạt kiến thức đến cho trẻ Giáo viên phải có hiểu biết vốn kiến thức phong phú trò chơi Việc tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ đòi hỏi phải có linh hoạt tính sáng tạo cao Mức độ khó hay dễ trò chơi khơng giống Có trò chơi vơ đơn giản có trò chơi phức tạp, đòi hỏi người chơi phải tư trình chơi Thời gian tổ chức cho trẻ chơi hạn hẹp trò chơi khơng thể diễn suốt hoạt động trẻ mà chủ yếu lồng ghép tích hợp vào hoạt động mà Khả ý có chủ định trẻ nên trẻ dễ dàng nhập chơi nhanh chóng tự rút khỏi trò chơi khơng hứng thú Để tiến hành tổ chức thực phương pháp đề tài, vào đầu năm học áp dụng khảo sát chất lượng trẻ thông qua nội dung khảo sát chất lượng hướng dẫn loại trò chơi cho trẻ - tuổi sau * Bảng khảo sát kết trẻ kế hoạch tổ chức trò chơi đầu năm: Đạt TT Nội dung Số trẻ Số trẻ Trẻ tự nguyện tham gia vào trò chơi tính tích cực hoạt 39 10 động với trò chơi vai chơi mà trẻ thích Trẻ phản ánh mối quan hệ xã hội trò chơi Trẻ có khả thể hành động, ngôn ngữ, xúc cảm tích cực tham gia Tốt Tỉ lệ Số % trẻ Khá Tỉ lệ Số % trẻ Chưa đạt TB Tỉ lệ Số Tỉ lệ % trẻ % 25.7 16 41 23.1 10.2 23.1 17 43.5 20.5 12.9 20.6 17 43.5 10 25.7 10.2 4 Trẻ mạnh dạn tự tin nhập vai, chủ động với vai mình, xay mê ý vào vai đóng khơng ảnh hưởng tác động xung quanh Trẻ vận dụng hiểu biết vào trò chơi cách sáng tạo Trẻ chủ động giải tình xảy trò chơi Trẻ có khả tự tìm tòi khám phá, phát nhiều để đưa vào trò chơi 23 15 38.4 10 25.7 12.9 20.5 16 41 10 25.6 12.9 23.1 16 41 20.6 15.3 20.5 17 43.5 23.1 12.9 Từ kết khảo sát tơi băn khoăn trăn trở để tìm biện pháp khắc phục thực trạng Từ mạnh dạn áp dụng số biện pháp nâng cao chất lượng hướng dẫn loại trò chơi cho trẻ - tuổi sau: 2.3 Các giải pháp sử dụng để giải vấn đề: 2.3.1 Nâng cao kiến thức cho thân, sưu tầm nghiên cứu trò chơi để áp dụng tốt q trình tổ chức cho trẻ chơi: Phải nói việc tự học hỏi, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, lực sư phạm cho thân điều mà luôn đặt lên hàng đầu nghĩ giáo viên mầm non Muốn thực tốt việc chăm sóc giáo dục trẻ cách tốt đặc biệt việc “Tổ chức loại trò chơi cho trẻ tham gia” điều thân giáo viên mầm non tơi phải khơng ngừng học tập để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cho thân tự tìm tòi học tập qua tài liệu, sách báo, tạp chí, tập san phương tiện thơng tin đại chúng đặc biệt qua lớp chuyên đề phòng giáo dục tổ chức để trau dồi thêm hiểu biết quý báu cho thân Trẻ mầm non ví “Trang giấy trắng” gia đình, cô giáo, người lớn xung quanh trẻ viết lên điều trẻ tiếp nhận điều Bản thân nhận thức điều nắm vững tâm sinh lý trẻ đặc biệt trẻ lớp phụ trách để có phương pháp tổ chức loại trò chơi cho trẻ đạt hiệu Ln có ý thức học hỏi người trước, dự giờ, tham quan trường tỉnh, huyện đặc biệt tham gia đầy đủ lớp chuyên đề, nhằm trau dồi kiến thức, học điều hay, điều lạ để tổ chức loại trò chơi cho trẻ cách có hiệu Ví dụ: Tơi dự mẫu nhà trường tổ chức hoạt động góc chủ đề “Nghề nghiệp” đồng nghiệp đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh Được học cách tổ chức nhẹ nhàng hiệu cao, cách dẫn dắt trẻ thỏa thuận vai chơi câu chuyện ngắn gọn, súc tích mà tơi cảm thấy ấn tượng: Ngày xưa có gia đình sinh người Anh Cả ước mơ sau làm thợ xây, xây nhà thật cao đẹp Anh Hai ước mơ làm bác sĩ giỏi chữa bệnh cho nhiều người Chị Ba ước mơ làm bán hàng xinh xắn Anh Tư ước mơ làm đầu bếp giỏi để nấu nhiều ăn ngon Còn em Út ước mơ làm giáo dạy chữ cho em nhỏ Cả Anh em có ước mơ thật giản dị có ích cho người Vậy có ước mơ giống anh cả, anh hai, chị ba, anh tư, em út Muốn thực ước mơ hơm tham gia chơi đóng vai vào trò chơi: xây dựng, bán hàng, nấu ăn, bác sĩ, cô giáo Bên cạnh học tập kinh nghiệm đồng nghiệp, tơi ln sưu tầm trò chơi hay hấp dẫn, loại tranh ảnh hấp dẫn để kích thích ý đến trẻ, làm điều tơi ln tìm tòi kênh truyền hình, tài liệu, truy cập mạng Itenet để có vốn kiến thức tổ chức trò chơi thu hút hứng thú trẻ tham gia vào trò chơi Ví dụ: *Trò chơi vận động, tiếp sức: “vượt chướng ngại vật” - Chuẩn bị: + Hầm chui (hoặc thùng carton) + Phấn, vạch + Dây đeo vòng (vòng nhựa bìa cứng) + Chai nhựa có cổ chai hình cổ vịt (hoặc hình khác) - Cách chơi: + Chia trẻ thành nhóm (mỗi nhóm tối đa trẻ) + Cho trẻ xuống hàng dọc sau vạch xuất phát Khi nghe hiệu lệnh cô, trẻ chạy lên bật (chụm chân) qua “suối”, chạy, bò chui qua đường hầm, chạy đến dây đeo vòng nhảy lên cao lấy vòng hai tay sau đứng chỗ ném vòng vào cổ chai, chạy xếp cuối hàng - Trẻ trước chạy đến hầm, bò chui qua hầm trẻ sau bắt đầu chạy từ điểm xuất phát - Trẻ chơi liên tục khoảng 15 phút, không hạn chế số lần chơi trẻ Hoặc tơi sưu tầm số trò chơi phát triển tư sau: *Trò chơi: “Chiếc hộp kỳ diệu” - Chuẩn bị: + Một số thẻ hình để túi vải Trên thẻ có vẽ hình sau đây: hình cầu, hình lập phương, hình nón, hình chóp, hình khối chữ nhật, hình lăng trụ tam giác + Một hộp to đậy kín, bên đựng đồ vật có hình cầu, hình nón Tương tự với hình thẻ nói Ví dụ: Trong hộp đựng bóng (hình cầu), mái nhà (hình lăng trụ), hộp kẹo (hình khối chữ nhật), khối gỗ hình lập phương - Cách chơi: Để đồ chơi trước mặt trẻ Cho hai trẻ lên chơi, lớp quan sát Một trẻ lấy trẻ khỏi túi đặt lên bàn Trẻ quan sát thẻ cho tay vào hộp kín, khơng nhìn, dùng tay sờ để chọn đồ vật có đặc điểm hình dạng giống hình thẻ *Trò chơi: “Con đây” - Chuẩn bị: + Sân chơi: Bằng phẳng, thoáng mát + Số người chơi: Tập thể lớp - Cách chơi: Các cháu ngồi theo vòng tròn chọn cháu xa Những cháu lại chọn tên vật để đặt tên cho cháu (mèo, chuột, gấu, sư tử, voi ) Sau chọn tên, gọi cháu vào cháu hỏi câu hỏi để đoán người đặt tên cho (ví dụ: Ði tơi có dài khơng? Tai tơi có to khơng? Tơi có bay khơng? ) Dựa vào câu hỏi để biết mà đốn tên Hoặc sưu tầm số trò chơi thực nghiệm để tổ chức cho trẻ chơi sau: * Trò chơi: “Có chai khơng” - Chuẩn bị: + Một chai thủy tinh khơng đựng + Một chậu hay bể cá nhỏ đựng nước - Cách chơi: Cho trẻ quan sát chai: nhìn, ngửi, xem chai có chứa khơng? Sau trẻ cho chai nằm vào đáy chậu bể nước, sau cho trẻ quan sát nhận xét tượng xảy bong bóng lên từ miệng chai Giáo viên tiếp tục hỏi để trẻ suy đoán lý giải tượng xảy theo cách hiểu trẻ * Trò chơi: “Bé biết nước” - Chuẩn bị: + cốc thủy tinh thìa + Một chút đường, muối, cam - Cách chơi: Cô rót nước đun sơi để nguội vào cốc nước có đánh dấu từ đến Cho trẻ quan sát, nếm, ngửi mùi nhận xét xem nước có màu, mùi vị nào? Và đoán xem nước có thay đổi pha đường, muối, nước cam vào cốc nước Cô pha đường, muối, cam vào cốc từ đến Sau cho trẻ nếm thử cốc nước pha, cho trẻ nhận xét so sánh với cốc giải thích thay đổi Với trò chơi cho trẻ tự thực theo nhóm Kết quả: Trong q trình nâng cao kiến thức cho thân, sưu tầm nghiên cứu trò chơi lạ để áp dụng vào thực tiễn giảng dạy tơi tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm cho thân là: Tơi nhận thức vai trò tầm quan trọng việc nâng cao chất lượng hướng dẫn trò chơi cho trẻ - tuổi Và điều quan trọng hiểu đặc diểm tâm sinh lý trẻ để từ có bước biện pháp phù hợp để hướng dẫn trẻ chơi Góp phần giúp trẻ phát triển kỹ xã hội gần gũi 2.3.2 Tạo điều kiện thời gian, địa điểm, đồ chơi “Thiết kế xây dựng góc chơi cho trẻ” Việc thiết kế xây dựng góc chơi phải xây dựng quan điểm “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” góc chơi phải bố trí linh hoạt khoa học Cách xếp gần gũi quen thuộc với sống hàng ngày trẻ Trẻ phải thực hành, trải nghiệm, khám phá tìm hiểu mơi trường giáo dục Tạo cho trẻ tâm lý thoải mái tham gia hoạt động vui chơi Giúp trẻ tạo dựng mối quan hệ chơi trò chơi với bạn bè Chính thế, lớp học khơng thể thiếu góc chơi Do để lớp học ln lơi trẻ vào hoạt động tạo môi trường lớp học với màu sắc, hình ảnh sinh động hấp dẫn Đối với mơi trường lớp tơi: có khơng gian thống mát, cách xếp phù hợp gần gũi quen thuộc với sống hàng ngày trẻ Các góc bố trí động tĩnh, linh hoạt khoa học Đồ dùng đồ chơi có giá để ngăn nắp, gọn gàng Trẻ dễ thấy, dễ lấy, dễ dùng dễ cất sử dụng đồ dùng vào trò chơi Hơn nữa, tùy vào góc chơi, chủ đề thực đưa trò chơi gần gũi quen thuộc mà hiệu giáo dục cao Đặc biệt thơng qua tổ chức trò chơi tơi muốn nhấn mạnh ghi nhớ có chủ định trẻ để trẻ nhớ kiến thức mà cô cung cấp hoạt động học Đối với trẻ mầm non, vui chơi hoạt động chủ đạo trẻ đồ chơi phương tiện giúp trẻ thực hoạt động đó, đồng thời cách giúp trẻ tiếp thu học trò chơi cách sinh động, nhiệt tình Cũng từ thực chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” đồ dùng đồ chơi lại quan trọng việc tổ chức trò chơi trẻ, đồ chơi sách giáo khoa trẻ mầm non Chính làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ tơi ln ý đến tính giáo dục, thẩm mỹ, tính khoa học, tính sáng tạo …nhằm giúp trẻ phát triển trí tưởng tượng, kích thích cho trẻ tính tò mò, độc lập, sáng tạo gây hứng thú trẻ đồ chơi phải phù hợp với lứa tuổi đảm bảo an toàn cho trẻ Ví dụ: Từ ngun vật liệu sẵn có địa phương như: Lọ sữa chua xốp màu xanh tạo củ cải trắng Hộp kem bìa cát tơng cắt tạo thành mũ 2.3.4 Tổ chức tốt trò chơi dân gian: Trò chơi dân gian hoạt động văn hoá dân gian mang sắc dân tộc Nó truyền từ đời qua đời khác, nhằm thảo mãn nhu cầu vui chơi giải trí có ý nghĩa quan trọng việc hình thành kĩ sống cho trẻ Ngày nay, khoa học công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, trò chơi dân gian theo mà mai Bên cạnh đó, bậc cha mẹ bận rội với nhịp sống đại, có thời gian hướng dẫn trẻ chơi trò chơi dân gian truyền thống: số giáo viên hạn chế việc tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ …Cũng mà Bộ giáo dục Đào Tạo đưa phong trào “Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực” với mục đích đua đồng dao, ca dao, hát dân ca trò chơi dân gian vào dạy trẻ trường học đặc biệt trường mầm non Ở lứa tuổi mẫu giáo, vui chơi hoạt động chủ đạo thông qua hoạt vui chơi, trẻ phát triển trí tuệ thể chất, tình cảm quan hệ xã hội, qua nhằm phát triển tồn diện nhân cách cho trẻ Chính giáo viên cần tổ chức cho trẻ chơi trò chơi nói chung trò chơi dân gian nói riêng Năm học 2017 - 2018 lớp xây dựng môi trường lớp học lấy trẻ làm trung tâm, có nội dung tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ, trò chơi dân gian thực có hiệu quả, lơi hấp dẫn trẻ, giúp trẻ phát triển tích cực chất tinh thần, rèn luyện khả khéo léo cho trẻ Là giáo viên mầm non, cần dạy trẻ biết trò chơi dân gian để giúp trẻ cảm nhận nét đặc trưng văn hố Việt Nam Vì phải hiểu sâu tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ cách tốt Trẻ Mầm non không học số học chữ, chơi trò chơi học tập mà việc đưa trò chơi dân gian vào hoạt động hàng ngày trẻ không phần quan trọng Trẻ chơi trò chơi dân gian góp phần phát triển thể chất cho trẻ cách hiệu Khi tham gia trò chơi dân gian vận động trẻ rèn luyện Qua giúp trẻ nhanh nhẹn, khéo léo, hoạt bát hoạt động Vì trò chơi dân gian tơi áp dụng phù hợp với thời điểm, độ tuổi, thời gian phương pháp tổ chức trò chơi khoa học, thường xuyên, luật Đó sở để trẻ hiểu ý nghĩa trò chơi hình thành phát triển nhân cách tốt cho trẻ Cho nên cần trọng đến nội dung sau: Cần lựa chọn trò chơi dân gian phù hợp với độ tuổi để dạy trẻ Bởi trò chơi dân gian vô phong phú đa dạng, khơng phải trò chơi phù hợp với trẻ Ví dụ: Với lứa tuổi trẻ nhà trẻ mẫu giáo bé khả ý nhận thức đơn giản, trẻ chơi trò chơi như: “Tập tầm vông”, “Kéo cưa lừ xẻ”, “Nu na nu nống”, “Chi chi chành chành”….Nhưng trẻ mẫu giáo lớn khả ý có chủ định nhận thức trẻ nhiều so với lứa tuổi trước, trẻ chơi trò chơi dài khó Vì tơi lựa chọn 12 trò chơi dân gian cho trẻ “Chơi nhảy lò cò”, “Ơ ăn quan”, “Nhảy dây”, “Chơi chuyền”, “Ném cò”, “Ném vòng cổ chai”… (Hình ảnh minh hoạ kèm theo phụ lục 3) Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi, lời đồng dao tổ chức cho trẻ chơi: Bởi trò chơi dân gian đồ dùng, đồ chơi quan trọng thiếu trò chơi khơng thể tiến hành Ví dụ: Trò chơi “Ơ ăn quan” phải có sỏi nhỏ hạt nhãn, hạt vải để trẻ làm qn Trò chơi “Kéo co” khơng thể thiếu sợi giây thừng sợi giây đó, thiếu trò chơi khơng thể diễn Hay chơi trò chơi “Chơi chuyền” đòi hỏi phải có 10 que chuyền đồ vật có dạng khối cầu bóng nhỏ, bưởi non, cà… Một số đặc trưng trò chơi dân gian trẻ chơi trẻ không đơn thực vận động mà vừa chơi vừa hát đọc đồng dao trò chơi: “Mèo đuổi chuột”, “Thả đỉa ba ba”, “Lộn cầu vòng”… Ví dụ: Trò chơi “Giã chày một”, sử dụng trò chơi Giã chày Hột gạo vàng Sang chày đơi Dơi thóc mẩy Giã chày bảy Đẩy chày ba Các cô nhà ta Đi mà giã Cách chơi: Giáo viên chia trẻ thành nhóm nhau, nhóm - trẻ Nhóm ngồi vòng tròn, tay nắm tay đung đưa Nhóm ngồi vàng trò Khi có hiệu lênh giáo viên trẻ nhóm nhảy vào vòng tròn, lần nhảy vào hát câu Cứ trẻ đứng ngồi nhảy vào vòng tròn trẻ ngồi vòng tròn trẻ ngồi vòng tròn lên hát câu tiếp sau, trẻ ngồi lại đứng lên đọc câu tiếp sau Cứ hết, khơng ngồi nữa, tất hát câu cuối “Đi mà giã” vỗ tay giậm chân thình thịch Hai nhóm đổi cho nhau, trẻ ngồi lại đổi sang đứng để nhảy[4b] Hay trò chơi: “Mèo đuổi chuột” Lời trò chơi: Mèo đuổi chuột Mời bạn Tay nắm chặt tay Đứng thành vòng rộng Chuột luồn lỗ hổng Mèo đuổi đằng sau Trốn đâu cho thoát Thế chuột Lại đóng vai mèo 13 Co cẳng đuổi theo Bắt mèo hố chuột (Hình ảnh minh hoạ kèm theo phụ lục 3) Chính giáo người trực tiếp tổ chức trò chơi cho trẻ nên phải chuẩn bị đầy đủ đồ dùng đồ chơi phù hợp với trò chơi, giúp trẻ trải nghiệm qua đồ dùng đồ chơi kết hợp với lời đồng dao từ trẻ dễ nhớ dễ thuộc chơi cách thành thạo trò chơi Tổ chức trò chơi phù hợp với tính chất hoạt động: Mỗi hoạt động trẻ đạt mục đích định, hoạt động có tính chất riêng Với hoạt động ngồi trời: Cần tận dụng khơng gian thống mát để tổ chức cho trẻ chơi trò chơi vận động nhằm rèn luyện phát triển thể lực trò chơi “Rồng rắn lên mây”, “Bịt mắt bắt dê”, “Nhảy dây”, “Nhảy lò cò”, “Nhảy bao bố”… Với hoạt động góc: Tơi ln tổ chức trò chơi theo nhóm nhỏ khơng gian hẹp trò chơi “Ô ăn quan”, “Kéo cưa lừa xẻ”… Với hoạt động chung hoạt động chiều: Tơi lựa chọn trò chơi tỉnh phát triển nhận thức cho trẻ trò chơi “Đếm sao”, “Đọc câu”, “Tập tầm vông”; “Nu na nu nống”… Động viên trẻ tham gia tích cực trò chơi dân gian: Trò chơi dân gian tập hợp tất muốn chơi, không quy định số người chơi, đơng tốt Vì vậy, giáo viên tơi ln ln khuyến khích, động viên trẻ chơi Ví dụ: Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê”, có người vào thêm vòng rộng chút trò chơi khơng thay đổi Hoặc trò chơi “Rồng rắn lên mây” thêm người di dài thêm tất người chơi, chạy Trò chơi “mèo đuổi chuột” vòng rộng thêm chút không ảnh hưởng đến vui trẻ Trong chơi, trẻ bình dẳng Nếu trẻ chơi không luật chơi, chen lấn bạn khác bị tập thể phê phán, loại trừ cách khơng cho chơi chung Qua tinh thần tập thể trẻ nâng lên nhiều Trẻ có ý thức đồn kết thành viên đội, cố gắng để chiến thắng đội bạn Chính thế, trò chơi dân gian di sản văn hoá quý báu dân tộc loại hình giáo dục hiệu phù hợp với đặc điểm sinh lý trẻ mầm non Các trò chơi dân gian vừa dễ tiếp cận vừa không tốn mà lại mang lại hiệu cao, góp phần nâng cao nhận thức, giúp trẻ hiểu biết thêm giới xung quanh, nhằm mục đích phát triển nhân cách tồn diện cho trẻ Kết quả: Thơng qua tổ chức tốt trò chơi dân gian cho trẻ, tơi nhận thấy trẻ chơi đồn kết với bạn Giáo dục trẻ tinh thần đồng đội, tinh thần tập thể Cùng yêu thương bạn, đoàn kết với bạn, chia sẻ giúp đỡ bạn trò chơi thành công người vui vẻ, hứng thú 39/39 cháu = 100% trẻ đoàn kết thống hoạt động tập thể 100% trẻ tích cực, khéo léo…tham gia vào trò chơi 14 Thơng qua hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trường mầm non” cấp trường, cấp huyện lớp ban giám khảo đánh giá lớp đạt xuất sắc nhà trường xếp thứ 2/27 trường toàn huyện, chọn dự thi cấp Tỉnh Kết quả: đạt giải ba cấp tỉnh Trò chơi dân gian nội dung thực lấy trẻ làm trung tâm trường mầm non 2.3.5 Tạo mối quan hệ bình đẳng trẻ, trẻ với trẻ: Trong trò chơi, trẻ em tồn hai mối quan hệ: quan hệ thực (giữa trẻ chơi với nhau) quan hệ chơi (giữa vai chơi trò chơi), tạo thành xã hội đặc biệt “xã hội trẻ em” Để trò chơi diễn tốt đẹp trẻ phải đồn kết, tơn trọng lẫn nhau, có xung đột xảy người lớn phải tìm cách làm giảm căng thẳng, tránh tan vỡ trò chơi Trong chơi khơng phải lúc mối quan hệ trẻ diễn tốt đẹp, khiến trò chơi tan rã gây xung đột đáng tiếc việc tranh giành đồ chơi Đặc biệt tham gia đóng vai đó, trẻ thường muốn tham gia đóng vào vai vai làm nhiều việc hơn, có quyền hơn, trẻ cảm thấy hãnh diện vai khác Vì xảy tranh cãi để giành vai Vấn đề giáo viên cần hướng lái để trẻ thay đổi, luân phiên vai cho trẻ đóng, giáo viên phải có thái độ yêu thương, công với tất thành viên trò chơi trẻ giải xung đột tham gia ý kiến vào vai chơi Ví dụ: Khi cho trẻ chơi đóng kịch: “Ai đáng khen nhiều hơn” trẻ nhập vai chơi, thể tính cách nhân vật: yêu thương, chia sẻ, biết giúp đỡ người …Thông qua hệ thống câu hỏi cô giáo, trẻ suy nghĩ trả lời sau trẻ có lời thoại đóng kịch cách rõ ràng hấp dẫn người nghe Cô hỏi trẻ: - Thỏ mẹ bảo Thỏ anh làm gì?- Trẻ trả lời: (Thỏ mẹ bảo Thỏ anh lên rừng hái 10 nấm hương.) - Thỏ mẹ bảo Thỏ em làm gì?- Trẻ trả lời: (Thỏ mẹ bảo Thỏ anh lên rừng hái 10 nấm hương.) - Trên đường Thỏ em gặp ai? Thỏ em làm gì?- Trẻ trả lời: (Thỏ em gặp Sóc Nhím, Thỏ em khơng dỗ Sóc khơng cho hoa cho Nhím - Vì Thỏ anh lại muộn?- Trẻ trả lời:(vì Thỏ anh giúp cụ gà mái hoa mơ tỡ lại cậu Gà nhiếp) - Trong truyện thích nhân vật sao? - Trẻ trả lời: (thích Thỏ anh Thỏ anh biết quan tâm đến người khác.) - Khi trẻ thuộc lời thoại câu chuyện giáo cho trẻ tham gia đóng vai mà trẻ u thích Khơng tranh giành để đóng vai nhân vật (Hình ảnh minh hoạ kèm theo phụ lục 4) - Khi tổ chức cho trẻ chơi, giáo viên cần đảm nhận vai trò vừa người hướng dẫn, vừa người chơi với trẻ Itenet để tải video clip máy laptop kết nối với hình cho trẻ quan sát Qua hình ảnh thật, sống động video clip trẻ hứng 15 thú từ trẻ thảo luận ghi nhớ thực tái tạo vai chơi, thao tác chơi Ví dụ: Trong trò chơi đóng vai bác sĩ khám bệnh, tơi đến nhập vai đóng vai bệnh nhân đến khám bệnh: bác sĩ khám bệnh cho với bị đau bụng quá? Tơi bị đau phải bác sĩ ơi? - Khi tổ chức cho trẻ chơi giáo viên phải tôn trọng gần gũi trẻ Khoảng cách giáo viên trẻ trình tổ chức cho trẻ chơi mà giáo viên tạo cần có hợp lí, cho trẻ cảm nhận thấy cô thành viên chơi với trẻ - Giáo viên cần làm chủ trạng thái tình cảm mình, kiềm chế, che giấu tâm trạng cần thiết, biết điều khiển tâm lý Giáo viên phải biết lắng nghe trẻ - Khi cô giáo tạo mối quan hệ trò chơi gần gũi, bình đẳng, tơn trọng trẻ chơi trẻ chơi tự nhiên chơi chân thực Sẽ khơng ngại ngùng, rụt rè thể vai chơi mà thay vào mạnh dạn tư tin hứng thú trẻ Kết quả: Khi áp dụng biện pháp thấy hiệu cao 100% trẻ tự tin thể cảm xúc thực, trải nghiệm thực qua vai chơi Tôi thấy trẻ vui hào hứng 2.3.6 Cung cấp kinh nghiệm cho trẻ chơi trò chơi - Tôi ý cung cấp kinh nghiệm cho trẻ làm sống lại kinh nghiệm trẻ, giúp trẻ nhớ lại biểu tượng sống xung quanh để trẻ sử dụng vào hoạt động chơi Ví dụ: Vì lại phải chơi trò chơi đó? Những người làm gọi ai? Cơng việc họ gì? Họ làm việc nào? - Trẻ kể lại chuyện theo kinh nghiệm nhân vật sở có gợi ý Ví dụ: Cơ gợi ý + Các khám bệnh bệnh viện? + Ai kể cơng việc bác sĩ chăm sóc bệnh nhân? + Các bác sĩ cần khám bệnh? … - Như vậy, muốn trẻ tích lũy kinh nghiệm công việc đời sống thực tất vai để phục vụ trình chơi trẻ, nhà trường phải có kế hoạch cụ thể từ đầu năm học để chủ động việc triển khai tham quan, chuẩn bị sở vật chất, phương tiện cần thiết cho chủ điểm cho năm học - Có đủ tranh ảnh, phương tiện chứa đựng chi tiết nội dung thao tác, hành động trò chơi - Với trò chơi, vai chơi mà tổ chức cho trẻ thăm quan, tìm hiểu tơi cung cấp cho trẻ truy cập mạng Ví dụ: Tải video clip hoạt động chơi trò chơi “Ném còn” người dân tộc Thái Hình ảnh minh họa kèm theo Phụ lục 16 - Giáo viên phải có khả nắm bắt kịp thời vốn kinh nghiệm trẻ, khó khăn mà trẻ gặp phải chơi, có kỹ giúp trẻ gợi nhớ kinh nghiệm bổ sung kinh nghiệm Ví dụ: Trong chủ đề “nghề nghiệp” góc chơi phân vai trẻ chơi trò chơi đóng vai cô giáo, đến hỏi trẻ: Các chơi trò chơi gì? Cơ giáo làm việc gì? Kết quả: Kinh nghiệm trẻ hình thành trình học - chơi củng cố, nâng cao cô giáo truyền đạt cách linh hoạt khéo léo lúc nơi Vì cung cấp kinh nghiệm cho trẻ tơi hình thành cho trẻ nhiều kỹ thành thạo Vốn kinh nghiệm trẻ nâng cao Trẻ sử dụng nhiều trò chơi nhiều hoạt động khác Giúp trẻ phát triển tư logic 2.3.7 Phối kết hợp với cha mẹ học sinh để nâng cao kỹ cho trẻ chơi trò chơi: Như biết chăm sóc giáo dục trẻ nhiệm vụ vô quan trọng, không riêng bậc học mầm non mà nhiêm vụ chung tồn xã hội Vì việc chăm sóc - ni dưỡng - giáo dục nói chung việc nâng cao kỹ cho trẻ hoạt động chơi trò chơi nói riêng, cho dù có thực tốt trường mầm non nữa? Nhưng có nhà trường giáo viên nỗ lực cố gắng mà khơng có phối hợp với gia đình bậc phụ huynh hiệu giáo dục khơng cao Vậy phải phối hợp nào? Hay công tác tuyên truyền giáo viên thực hiện, tuyên truyền để đạt đươc hiệu quả, khoa học điều quan trọng để trẻ ngày có nhiều kiến thức kỹ nhận thức tiến đắn tinh thần hận thức, tình cảm, ngơn ngữ, giao tiếp, đoàn kết, hoạt động vui chơi trẻ để thoả mãn nhu cầu trẻ … điều quan trọng mà cần phải quan tâm Mà biết trẻ mầm non với đặc trưng dễ nhớ chóng qn Khi khơng rèn luyện, thực hành thường xuyên kiến thức kỹ trò chơi giảm dần Vì thường xuyên trao đổi với cha mẹ học sinh đặc điểm tâm sinh lý cháu Và nội dung trò chơi chủ đề thực Tơi phơ tơ lời thoại trò chơi đặc biệt trò chơi dân gian, đồng giao để cha mẹ nhà dạy trẻ, kiểm tra kiến thức trẻ Vừa giúp trẻ đọc đúng, nhớ xác nội dung hình thức trò chơi - Mặt khác nhờ cha mẹ trẻ sưu tầm trò chơi dân gian để giúp có thêm nhiều trò chơi hay để hướng dẫn cho trẻ Ví dụ: Cha mẹ trẻ giúp cô giáo sưu tầm làm đồ dùng trò chơi: “Ném Giỏ” - Giỏ trẻ đan mắt cáo, đường kính 60cm, buộc vào đầu cao 3m, chôn chặt để làm cột - Quả ném trái bưởi nhỏ 17 - Cách chơi: cho trẻ đứng theo hàng dọc Từng người ném vào giỏ Mỗi trẻ ném - theo quy định Nếu bưởi lọt vào giỏ thắng Nếu chơi cột số trẻ cho Kết quả: Khi áp dụng biện pháp nhận thấy cha mẹ trẻ phấn khởi, tích cực tham gia hoạt động nhằm nâng cao kỹ cho trẻ chơi trò chơi Sự phối hợp mang lại hiệu tích cực cho trẻ Bởi lớp trẻ cô cung cấp kiến thức, nhà cha mẹ củng cố lại Tác động hai chiều giúp trẻ ghi nhớ có chủ định 2.4 HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Sau thực đề tài: “Nâng cao chất lượng hướng dẫn loại trò chơi cho trẻ - tuổi” thấy đạt kết đáng phấn khởi là: * Đối với thân: Trình độ chun mơn thân nâng lên rõ rệt, tự tin tổ chức tất hoạt động ngày cho trẻ Đặc biệt cách tổ chức trò chơi cho trẻ đạt kết cao * Đối với trẻ: - Trẻ hứng thú, tích cực vào hoạt động tạo lớp, có kỹ tham gia vào hoạt động, bổ sung kiến thức phong phú, có kiến thức vững vàng * Đối với cha mẹ học sinh: Nhận thức tầm quan trọng việc nâng cao tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ Tích cực phối hợp với giáo để chăm sóc giáo dục trẻ cách tốt Kết khảo sát chất lượng cuối năm áp dụng biện pháp hướng dẫn trò chơi cho trẻ: Đạt TT Nội dung Số trẻ Trẻ tự nguyện tham gia vào trò chơi tính tích cực hoạt động với trò chơi vai chơi mà trẻ thích Trẻ phản ánh mối 39 quan hệ xã hội trò chơi Trẻ có khả thể hành động, ngơn ngữ, xúc cảm tích cực tham gia Trẻ mạnh dạn tự tin nhập vai, chủ động với vai mình, xay mê ý vào vai đóng khơng ảnh hưởng tác động xung quanh Tốt Tỉ Số lệ trẻ % Chưa đạt Khá TB Tỉ Tỉ Số Số lệ lệ trẻ trẻ % % 24 61.6 11 28.2 10.2 23 59 10 25.7 15.3 23 59 11 28.2 12.8 25 64.1 11 28.2 7.7 Số trẻ Tỉ lệ % 18 Trẻ vận dụng hiểu biết vào trò chơi cách sáng tạo Trẻ chủ động giải tình xảy trò chơi Trẻ có khả tự tìm tòi khám phá, phát nhiều để đưa vào trò chơi 25 64.1 10 25.7 10.2 24 61.5 10 25.7 12.8 24 61.6 23 15.4 Qua kết khảo sát cho thấy việc đưa hình thức chơi mới, trò chơi vào hoạt động tổ chức trò chơi cho trẻ có ý nghĩa vơ to lớn Chính vậy, biện pháp đạt kết cao nhiều Tỉ lệ trẻ yếu khơng đáng kể, trẻ trung bình giảm Sở dĩ có kết chuẩn bị chu đáo cho trẻ tham gia vào trò chơi, sáng tạo linh hoạt tổ chức, lồng ghép tích hợp phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí trẻ để trẻ tham gia chơi cách tích cực mang lại hiệu cao KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ: 3.1 Kết luận: Giáo dục mầm non giữ vị trí quan trọng nghiệp phát triển xã hội, trình hình thành nhân cách người Do công tác giáo dục mầm non phải tiến hành cách khoa học có mục đích, có hệ thống nhằm tạo dựng móng ban đầu vững cho trình phát triển sau cá nhân trẻ Trẻ em coi “chủ nhân tương lai đất nước” - Nhận thức điều sau vận dụng sáng kiến kinh nghiệm vào thực tế giảng dạy hướng dẫn hoạt động ngày cho trẻ, rút học kinh nghiệm là: - Bản thân ln không ngừng học hỏi nghiên cứu thêm nhiều tài liệu, vận dụng linh hoạt phương pháp, biện pháp, hình thứ phù hợp để giúp trẻ phát triển tồn diện mặt đạo đức, nhân cách, trí tuệ, thể chất …một cách tốt đem lại hiệu cao - Thực nghiêm túc chương trình, nắm vững mục đích, u cầu đặt để cung cấp kiến thức cho trẻ - Tích cực làm đồ dùng, đồ chơi, sưu tầm nhiều trò chơi phục vụ cho hoạt động vui chơi trẻ ngày phong nhú hấp dẫn - Phải nắm vững kiến thức, kỹ tổ chức cho trẻ hoạt động vui chơi qua trò chơi - Kế hoạch tổ chức đầu tư phải có nhiều thời gian - Thực tốt công tác chuyên môn, tham mưu để có quan tâm, động viên kịp thời đạo sâu sát với ban giám hiệu động viên giáo viên thường xuyên kịp thời cần có nỗ lực cao - Kết hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh để có giúp đỡ theo yêu cầu nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức thực 19 - Bản thân giáo viên không ngừng học hỏi tham khảo tài liệu, tham quan học tập để đổi nâng cao phương pháp giảng dạy - Luôn gương sáng cho trẻ noi theo Bởi “Trẻ em hôm giới ngày mai” Vì nhiệm vụ giáo viên mầm non quan trọng, cô phải thực u nghề mến trẻ, có lòng nhân hậu bao dung, phải người cung cấp tri thức, kỹ giúp trẻ phát triển tồn diện đạo đức, trí tuệ, thể lực thẩm mỹ cho trẻ 3.2 Kiến nghị: Qua trình thực viết sáng kiến kinh nghiệm tơi có số đề xuất sau: - Cần nâng cao nhận thức nhân dân xã hội hóa giáo dục mầm non với nhiều hình thức khác để tạo liên kết gia đình nhà trường chia sẻ hỗ trợ lẫn trình chăm sóc giáo dục trẻ, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển mặt trẻ, tạo điều kiện tốt mục tiêu chăm sóc giáo dục trẻ - Các cấp ngành, phòng giáo dục cần hỗ trợ thêm trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi cho nhà trường hỗ trợ thêm kinh phí để nhà trường có điều kiện giáo dục chăm sóc giáo dục trẻ đạt kết cao - Hằng năm sở giáo dục phòng giáo dục cần tăng cường thêm tài liệu để giáo viên tham khảo, nâng cao kinh nghiệm tay nghề Trên sáng kiến kinh nghiệm: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng hướng dẫn loại trò chơi cho trẻ - tuổi trường mầm non Nga Yên” năm học 2017 - 2018 Rất mong hội đồng khoa học ngành bạn đồng nghiệp đóng góp ý kiến cho đề tài hồn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Nga Yên, ngày 09 tháng năm 2018 Tôi xin cam đoan SKKN viết, tuyệt đối khơng chép nội dung người khác Người viết sáng kiến: Mai Thị Liên Mai Thị Thủy 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO: [1] Vai trò hoạt động vui chơi giáo dục trẻ Mầm non (Cẩm nang panda kids school) [2] Giáo dục học mầm non – PTS Đào Thanh Âm (chủ biên) – Trịnh Dân – Nguyễn Thị Hòa – Đinh Văn Vang – Trường ĐH Sư phạm Hà Nội [3] Giáo trình tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mẫu giáo – Hồ Thị Hạnh – Đại học Vinh [4] Đồng dao trò chơi dân gian cho trẻ mầm non - Nhà xuất giáo dục Việt Nam – Hồn Cơng Dụng (Sưu tầm, biên soạn) [5] Chia sẻ số kinh nghiệm số 28 tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mẫu giáo trường mầm non theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm (Tác giả: Trần Thị Thúy – GDMN ) CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD & ĐT,CẤP SỞ GD & ĐT VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN Họ tên tác giả: Mai Thị Thủy Chức vụ đơn vị công tác: Giáo viên - trường Mầm non Nga Yên Kết Cấp đánh đánh giá Năm học giá xếp TT xếp loại (đánh giá Tên đề tài SKKN loại (A,B, (A,B xếp loại) C) C) Một số biện pháp kích thích Phòng trẻ 4-5 tuổi hoạt động tích cực B 2010-2011 GD&ĐT học vẽ Một số hình thức rèn luyện nề nếp, thói quen ban đầu cho trẻ 18-24 tháng Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc cho trẻ 18-24 tháng Một số hình thức cho trẻ làm quen học tốt mơn nhận biết tập nói lứa tuổi 18-24 tháng Một số biện pháp kích thích trẻ 4-5 tuổi hoạt động tích cực học vẽ Một số giải pháp giúp trẻ 3-4 tuổi làm quen với tác phẩm văn học nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ Phòng GD&ĐT C 2011-2012 Phòng GD&ĐT C 2012-2013 Phòng GD&ĐT C 2013-2014 Phòng GD&ĐT B 2014-2015 Phòng GD&ĐT B 2015-2016 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Hình ảnh minh họa giải pháp 2.3.2 a, Hình ảnh: Hội thi đồ dùng đồ chơi tự tạo cấp trường b, Hình ảnh: Trẻ chơi trò chơi bán hàng Phụ lục 2: Hình ảnh minh họa giải pháp 2.3.3 Hình ảnh: Trẻ chơi mơ hình sân chơi giao thơng Phụ lục 3: Hình ảnh minh họa giải pháp 2.3.4 a, Hình ảnh: Thi chơi trò chơi kéo co lớp tuổi b, Hình ảnh: Cơ giáo tổ chức cho trẻ chơi trò chơi “Mèo đuổi chuột” Phụ lục 4: Hình ảnh minh họa giải pháp 2.3.5 Hình ảnh: Trẻ chơi trò chơi đóng kịch truyện: “Ai đáng khen nhiều hơn” Phụ lục 5: Hình ảnh minh họa giải pháp 2.3.6 Hình ảnh: Trẻ đóng vai bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân ... - tuổi trăn trở tìm hiểu ý nghiã trò chơi tìm phương pháp để hướng dẫn trò chơi cho trẻ cách có hiệu Chính chọn đề tài Một số biện pháp nâng cao chất lượng hướng dẫn loại trò chơi cho trẻ - tuổi. .. chế nâng cao chất lượng dạy, phát huy mạnh sẵn có vận dụng vào thực tế để góp phần nâng cao chất lượng hướng dẫn loại trò chơi cho trẻ Từ có số biện pháp nâng cao chất lượng hướng dẫn loại trò chơi. .. giáo viên tham khảo, nâng cao kinh nghiệm tay nghề Trên sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hướng dẫn loại trò chơi cho trẻ - tuổi trường mầm non Nga Yên năm học 2017 -
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng hướng dẫn các loại trò chơi cho trẻ 5 6 tuổi tại trường mầm non nga yên , skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng hướng dẫn các loại trò chơi cho trẻ 5 6 tuổi tại trường mầm non nga yên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay