skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 3 4 tuổi

19 33 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 14:18

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH HĨA PHỊNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THỌ XUÂN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC TÍNH TỰ LẬP CHO TRẺ MẪU GIÁO 4-5 TUỔI TẠI TRƯỜNG MẦM NON Người thực hiện: Lê Thị Dung Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường Mầm non Hạnh Phúc-Thọ Xuân SKKN thuộc lĩnh vực: Chuyên mơn THANH HĨA NĂM 2018 MỤC LỤC Mục Mở đầu Lý chọn đề tài Nội dung Trang 2 Mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Nội dung Cơ sở lý luận Thực trạng Các biện pháp thực 10 Hiệu sáng 13 11 Kết luận, kiến nghị 15 12 Kết luận 15 13 Kiến nghị 16 Mở đầu 1.1 Lý chọn đề tài Giáo dục mầm non bậc học hệ thống giáo dục quốc dân Mục tiêu giáo dục mầm non hình thành nhân cách cách tồn diện cho trẻ, mà giáo dục mầm non có vai trò vơ quan trọng việc tạo tảng cho nhân cách người sau Giáo dục tính tự lập cho trẻ từ lứa tuổi mầm non mặt quan trọng việc giáo dục người phát triển tồn diện, có ảnh hưởng sâu sắc đến hình thành nhân cách trẻ Tự lập giúp cho người nói chung, trẻ em nói riêng nhận khả ý nghĩa sống Vì vậy, Luật Giáo dục (năm 2005) đưa yêu cầu phương pháp giáo dục là: “Phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư sáng tạo người học; bồi dưỡng cho người học lực tự học, khả thực hành, lòng say mê học tập ý trí vươn lên” (1) Hay nói cách khác, giáo dục phải phát huy tính tự lập cho người học, điều nhằm đáp ứng yêu cầu đổi phát triển xã hội Để trẻ nhanh chóng thích nghi với phát triển xã hội, hòa nhập với sống việc hình thành tính tự lập cho trẻ năm đời trẻ cần thiết, đặc biệt giai đoạn trẻ tuổi mẫu giáo Tính tự lập hình thành sớm biểu tâm lý có ảnh hưởng trực tiếp đến trình hình thành sản phẩm nhân cách người đặc biệt trẻ 3- tuổi Một số dấu hiệu đáng tin cậy bắt đầu hình thành tính tự lập xuất nhu cầu khẳng định mình, trẻ muốn tự làm số công việc sinh hoạt hàng ngày Giáo dục tính tự lập cho trẻ từ bé khơng tạo cho trẻ khả tự lập sinh hoạt hàng ngày mà điều kiện quan trọng để hình thành tự tin, động, sáng tạo, làm sở hình thành kỹ sống sau Để tạo điều kiện cho trẻ phát triển tồn diện, mục đích giáo dục mầm non định hướng tất khả tự lập trẻ, góp phần hình thành cho trẻ sở chuẩn mực ban đầu nhân cách, phẩm chất cần thiết như: Mạnh dạn, tự tin, tự lập, sáng tạo, linh hoạt tự giác đưa trẻ tham gia vào hoạt động đời sống hàng ngày Từ biểu trẻ nhận thấy khả tự lập có ảnh hưởng mạnh mẽ, trực tiếp đến trí tuệ, cảm xúc hoạt động trẻ tự tin, kiểm sốt, điều khiển hành vi Tính tự lập định việc hình thành nhân cách, trí tuệ, cảm xúc trẻ Hiện việc giáo dục tính tự lập cho trẻ xã hội bậc phụ huynh quan tâm Ở trường mầm non giáo viên cũng tạo điều kiện cho trẻ rèn luyện tính tự lập thơng qua hoạt động học tập hoạt động sinh hoạt tự phục vụ thân phù hợp với khả trẻ Tuy nhiên dừng lại yêu cầu cần đạt, chưa có kế hoạch hay biện pháp giáo dục cụ thể Mặt khác, xã hội ngày phát triển, gia đình chỉ có từ đến con, điều kiện kinh tế đủ đầy dư thừa, lại nên phụ huynh thường hay nng chiều con, làm hộ hay cấm đốn trẻ nhiều việc mà trẻ làm được, từ dẫn tới trẻ bị thụ động, thiếu kỹ lao động, thiếu tự tin, sinh thói quen dựa dẫm, ỉ lại cho người khác, làm cho tính tự lập trẻ khó phát triển Thực tế cho thấy, khơng số trẻ mẫu giáo nước ta nói chung chưa có ý thức tự lập, gia đình trường mầm non chưa đánh giá khả trẻ vai trò quan trọng việc cần giáo dục tính tự lập cho trẻ, điều ảnh hưởng tiêu cực trước tương lai trẻ, sau mục tiêu giáo dục người mới.Vậy làm để tìm biện pháp để nâng cao hiệu giáo dục tính tự lập cho trẻ? Đây vấn đề cần thiết không chỉ phát triển trẻ mà có ý nghĩa sâu sắc gia đình, nhà giáo dục với tồn xã hội nhằm góp phần giáo dục trẻ phát triển tồn diện Chính lý trên, chọn đề tài:“Một số biện pháp nâng cao hiệu giáo dục tính tự lập cho trẻ mẫu giáo 3- tuổi trường mầm non Hạnh Phúc huyện Thọ Xuân” làm đề tài viết sáng kiến kinh nghiệm năm học 2017- 2018 Tôi hy vọng đề tài sáng kiến kinh nghiệm làm sở để giáo viên có định hướng, kế hoạch, biện pháp đắn kịp thời việc giáo dục tính tự lập cho trẻ 1.2 Mục đích nghiên cứu: - Nâng cao hiệu việc giáo dục tính tự lập cho trẻ mẫu giáo trường mầm non Hạnh Phúc, tạo điều kiện cho trẻ rèn luyện tính tự lập thơng qua hoạt động học tập hoạt động sinh hoạt tự phục vụ thân phù hợp với khả trẻ để trẻ nhanh chóng thích nghi với phát triển xã hội, hòa nhập với sống giúp trẻ phát triển cách toàn diện - Rút học kinh nghiệm, biện pháp chăm sóc giáo dục trẻ - Tự học tập, rèn luyện lực chuyên môn thân để đáp ứng với chương trình giáo dục mầm non 1.3 Đối tượng nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu “Một số biện pháp nâng cao hiệu giáo dục tính tự lập cho trẻ mẫu giáo 3- tuổi trường mầm non” 1.4 Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp nghiên cứu xây dựng sở lý thuyết từ sách vở, tài liệu - Phương pháp điều tra khảo sát thực tế, thu thập thông tin - Phương pháp thống kê, xử lý số liệu - Phương pháp đàm thoại - Phương pháp quan sát - Phương pháp hướng dẫn thực hành luyện tập - Phương pháp sử dụng tình - Phương pháp nêu gương khích lệ Nội dung sáng kiến Trong năm học tâm thực nhiệm vụ năm học ngành phát động ln lấy mục tiêu giáo dục tính tự lập cho trẻ nhiệm vụ hàng đầu việc chăm sóc giáo dục trẻ, để góp phần nhỏ bé vào trình hình thành phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ theo mục tiêu nhà trường, ngành toàn xã hội 2.1 Cơ sở lý luận Mục tiêu chương trình giáo dục mầm non đóng vai trò quan trọng việc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ Tổ chức hoạt động theo quan điểm “ Lấy trẻ làm trung tâm” nhằm phát huy tính tích cực, tính sáng tạo, khả tự lập trẻ mặt tinh thần, nhờ khả trẻ tự làm việc mà khơng cần dựa dẫm nhờ vào người khác Tuổi mầm non lứa tuổi cần quan tâm đặc biệt cha mẹ cô giáo Ở giai đoạn này, mối quan hệ, vật, tượng xảy xung quanh trẻ có tác động lớn đến thân trẻ Vì nhờ giáo dục đắn người lớn, tạo hội để trẻ trải nghiệm hoàn thành nhiệm vụ giao, cách tốt để phát triển tính tự tin, tự lập cho trẻ tạo hội cho trẻ phát huy khả ngăng mình, khen ngợi, động viên, khuyến khích người lớn trẻ Tự lập đức tính tốt khơng tự nhiên mà có, để hình thành trình rèn luyện, giáo dục phải bắt đầu từ trẻ nhỏ Trẻ từ lọt lòng đến tuổi giai đoạn phát triển quan trọng - giai đoạn vàng đời người Đây giai đoạn tăng trưởng nhanh thể chất phát triển mặt trí tuệ, tình cảm ý thức xã hội, giai đoạn tạo tiền đề quan trọng hình thành nhân cách người Nhà giáo dục vĩ đại A.X Mascrencô khẳng định: “Những sở nhân cách người hình thành từ trước tuổi lên Những điều dạy trẻ thời kỳ chiếm tới 90% tiến trình giáo dục trẻ, sau việc giáo dục người tiếp tục lúc lúc bắt đầu nếm quả, nụ hoa vun trồng từ năm đầu tiên” (2) Với khả tự lập, trẻ biết vị trí gia đình, lớp học, sau trẻ tìm hiểu mối quan hệ người xung quanh, phát triển lực thực nhiệm vụ cách có kế hoạch Từ biểu trẻ nhận thấy khả tự lập có ảnh hưởng mạnh mẽ trực tiếp đến trí tuệ, cảm xúc trẻ, trẻ tự làm công việc trẻ thể tự tin vào khả thực hiện, kiểm tra cơng việc sau làm tự lập định việc hình thành phát triển trí tuệ, cảm xúc, phẩm chất nhân cách trẻ Để hình thành phát triển tồn diện nhân cách cho trẻ, tạo tiền đề cho bậc học việc giáo dục tính tự lập cho trẻ từ lứa tuổi mầm non việc làm quan trọng cấp thiết thiếu chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ 2.2 Thực trạng * Thuận lợi: Địa phương tơi nơi có điều kiện tiềm phát triển kinh tế Sự nghiệp giáo dục nhận quan tâm cấp lãnh đạo, quyền địa phương Trường mầm non công tác đơn vị có thành tích cao hoạt động phong trào ngành tổ chức Ban Giám hiệu nhà trường ln quan tâm, đặt tiêu chí chất lượng giáo dục lên hàng đầu, đội ngũ giáo viên nhiệt tình, tâm huyết yêu nghề mến trẻ Với trách nhiệm cao lòng u nghề, giáo viên có kinh nghiệm trình độ chun mơn chuẩn, tơi ln nỗ lực phấn đấu để góp phần nâng cao chất lượng dạy học đơn vị Phần lớn giáo viên sử dụng đa dạng hình thức giáo dục tính tự lập cho trẻ, tạo điều kiện cho trẻ phát triển kỹ tự lập Đa số trẻ có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn tích cực tham gia hoạt động lao động lớp nhà trường Điều kiện sở vật chất tương đối đầy đủ, đáp ứng với yêu cầu chăm sóc giáo dục trẻ * Khó khăn: + Về phía trẻ: - Kỹ hoạt động trẻ hạn chế - Trẻ nng chiều từ nhỏ nên có thói quen ỷ lại, dựa dẫm vào người khác + Về phía giáo viên: - Phần lớn giáo viên chưa thường xuyên đánh giá sau việc làm trẻ - Giáo viên chưa nắm vững hiểu rõ nội dung giáo dục tính tự lập Điều dẫn đến số giáo viên chưa kết hợp nội dung giáo dục tính tự lập cho trẻ vào hoạt động chăm sóc, giáo dục hàng ngày - Giáo viên sử dụng biện pháp giáo dục tính tự lập cho trẻ, phần lớn chỉ dừng lại mức độ thỉnh thoảng + Về phía phụ huynh: - Nhận thức cần thiết việc giáo dục tính tự lập cho trẻ hạn chế - Phụ huynh chưa đánh giá hết khả trẻ, họ cho trẻ nhỏ, người lớn cần giúp đỡ trẻ công việc - Do kinh tế gia đình phát triển, điều kiện vật chất khơng đầy đủ mà dư thừa, gia đình chỉ có từ đến dẫn tới việc phụ huynh nuông chiều con, dẫn đến việc hình thành thói quen ln thụ động cơng việc, ỉ lại, dựa dẫm vào người lớn Từ thực trạng cho thấy đa số giáo viên nhận thức tầm quan trọng có thái độ đắn việc giáo dục tính tự lập cho trẻ Một số giáo viên thực việc rèn luyện tính tự lập cho trẻ chưa có kế hoạch chưa thường xun Bên cạnh đó, phận nhỏ giáo viên xem nhẹ việc giáo dục tính tự lập cho trẻ, cơng tác giáo dục tính tự lập cho trẻ hạn chế Trước băn khoăn trăn trở ấy, thân suy nghĩ để tìn cách làm để nhằm giúp trẻ mà lớp chủ nhiệm đạt kết cao Việc tiến hành khảo sát trẻ, kết cụ thể sau: * Kết khảo sát đầu năm T T Nội dung khảo sát Tự rửa tay, rửa mặt, vệ sinh 27 11 41% 16 Tự xúc cơm ăn, lấy nước uống 27 12 44% 15 27 13 48% 14 52% 27 11 41% 16 59% 27 30% 19 70% 27 10 37% 17 Tự măc, cởi quần áo; đi, tháo giầy dép; quàng khăn đội mũ Tự lấy đồ chơi cất đồ chơi nơi quy định Lấy gối, chải chiếu, chăn cất gối, gấp chiếu, chăn giáo viên Tự chọn góc chơi vai chơi Tổng số trẻ Đạt Số trẻ Chưa đạt Tỉ lệ % Số trẻ Tỉ lệ % 59% 56% 63% Từ kết thực trạng trên, để nâng cao hiệu giáo dục tính tự lập cho trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi trường mầm non Bản thân tơi suy nghĩ, tìm số biện pháp góp phần thực tốt nội dung giáo dục tính tự lập cho trẻ 2.3 Các biện pháp thực * Biện pháp 1: Rèn luyện kỹ cần thiết cho trẻ Để trẻ tự lập, tự làm lấy, tự giải công việc mình, tự lo liệu tạo dựng cho sống khơng trơng chờ, dựa đẫm, phụ thuộc vào người khác trước tiên trẻ phải có kỹ cần thiết Từ qua q trình luyện tập có hệ thống điều kiện giống tương tự đến mức độ trở thành thói quen, trở thành nhu cầu người chỉ sở thói quen tương ứng giáo dục cho trẻ tính tự lập tích cực, chưa hình thành thói quen việc cho trẻ hành động tự lập chỉ dẫn đến hành động tự phát mà Trẻ không tự lập khơng có kỹ hoạt động Việc rèn luyện kỹ cho trẻ phải thực lúc nơi, cụ thể như: * Thông qua hoạt động đón - trả trẻ: Trẻ đến trường thường chưa có thói quen tự cất lấy đồ dùng cá nhân như: Tự cất (lấy) cặp, cởi (đội) mũ, tháo (quàng) khăn, cởi (mặc) áo khoác, cất (đi) giầy dép Một mặt trẻ chưa rèn luyện, mặt khác phụ huynh nuông chiều dẫn đến trẻ bị thụ động hoạt động Thơng qua đón - trả trẻ giáo viên rèn luyện kỹ lao động cho trẻ cho trẻ như: Tự giầy dép, tự mặc áo, quàng khăn, đội mũ, đeo cặp, trao đổi với phụ huynh nội dung hình thức rèn luyện kỹ thói quen lao động cho trẻ Sự thống phối kết hợp gia đình nhà trường yếu tố định thành cơng giáo dục tính tự lập cho trẻ * Thơng qua hoạt động học có chủ định Hoạt động học có chủ định cũng có mục đích, yêu cầu kiến thức, kỹ thái độ cho trẻ Thơng qua hoạt động có chủ định như: Làm quen với toán, làm quen với văn học, môi trường xung quanh, thể dục,… trẻ học kiến thức kỹ cần thiết Khi trẻ nắm kiến thức, kỹ cần thiết trẻ thực hành động cách dễ dàng, sở cho việc giáo dục tính tự lập cho trẻ Rèn cho trẻ thói quen tự lấy vở, đồ dùng học tập tự cất nơi quy định Trong thực yêu cầu cô hoạt động trẻ phải chủ động, cố gắng hoàn thành tránh lệ thuộc vào giúp đỡ cô giáo * Thông qua hoạt động vui chơi Phần lớn kỹ trẻ rèn luyện thông qua hoạt động vui chơi Như biết, hoạt động vui chơi hoạt động chủ đạo trẻ mẫu giáo, mặt khác, vui chơi giúp trẻ thỏa mãn nhu cầu “Làm người lớn” trẻ Thông qua vui chơi hình thành trẻ kỹ sử dụng đồ vật, đồ chơi từ giáo dục cho trẻ tính tự lập thơng qua trò chơi cách thuận lợi, dạy trẻ tự chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi; tự tìm góc chơi phù hợp cho mình; tự cất đồ dùng, đồ chơi vào nơi quy định Thơng qua trò chơi, trẻ nhập vào vai chơi mà quên trẻ con, tính độc lập, tự chủ thể cách rõ ràng * Thông qua hoạt động trời Hoạt động trời bao gồm hoạt động quan sát có chủ định, trò chơi vận động chơi tự Thơng qua hoạt động ngồi trời, trẻ có nhiều hội khám phá mơi trường xung quanh, tích cực hoạt động Do đó, trẻ nắm bắt tri thức kỹ lao động đơn giản như: Chăm sóc vườn rau, chăm sóc cây, chăm sóc số vật ni gia đình * Thơng qua hoạt động ăn - ngủ Thói quen tự lập ăn - ngủ nét tâm lý quan trọng cần phải hình thành cho trẻ từ nhỏ, thói quen giúp cho trẻ có ý thức chủ động, tự giác ăn uống, vệ sinh cần phải dạy cho trẻ tự xúc ăn, ăn hết xuất, ăn uống có văn hóa, ngủ Thơng qua hoạt động ăn - ngủ dạy trẻ cách chuẩn bị đồ dùng, dụng cụ cần thiết như: Xếp bàn ghế, chia bát, thìa, lấy khăn lau đĩa trước ăn; dạy trẻ cách xếp bát, thìa vào rổ, lau bàn, xếp ghế gọn gàng sau ăn song, chải chiếu, chia gối trước ngủ gấp chiếu, cất gối sau ngủ dậy Kỹ tự phục vụ, làm công việc vừa sức sở giáo dục tính tự lập, lòng u lao động cho trẻ Đó tính cách cần thiết hình thành gia đình cũng nhà trường xã hội * Giáo viên nên trọng luyện cho trẻ kỹ sau: - Kỹ chăm sóc thân như: Dạy trẻ tự xúc ăn, lấy nước uống, tự lấy cất đồ chơi, tự cởi mặc quần áo, dép, chuẩn bị mũ, áo khoác, trang về… - Kỹ giữ gìn vệ sinh: Dạy trẻ kỹ rửa mặt, rửa tay, đánh răng, vệ sinh nơi quy định, lau bàn ghế, - Kỹ hỗ trợ (giúp đỡ) người khác: Xếp bát, thìa ăn cơm, xếp ghế, cất giầy dép, xếp đồ dùng đồ chơi, lau giá dựng đồ chơi,… * Biện pháp 2: Phân công công việc cho trẻ cách hợp lý Đối với trẻ cần cho trẻ hiểu người cần có trách nhiệm với cơng việc hình thành thói quen làm việc cho trẻ Bởi vì, trẻ mẫu giáo làm chủ nhiều hành vi thuộc lĩnh vực hoạt động khác mối quan hệ người - người Do vậy, trẻ điều chỉnh, điều khiển, kiểm soát hành vi, kể thói quen, ý thức tự ý thức hình thành củng cố trẻ Phân cơng công việc hợp lý cho trẻ giúp trẻ làm việc có trách nhiệm hơn, phát huy tính tích cực, động trẻ Trẻ nổ lực, phấn đấu để hồn thành tốt nhiệm vụ giao Ví dụ: - Trong học: Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi học tập trước học thu dọn đồ dùng sau học… - Trong chơi: Sau chơi phân loại đồ chơi cất đồ chơi vào nơi quy định - Trong ăn: Lấy ghế, lấy đĩa, lấy khăn ăn, sếp bát, chia thìa,… - Trong ngủ: Chải chiếu, lấy gối, cất gối, gấp chiếu sau ngủ.… * Biện pháp 3: Động viên, khích lệ trẻ kịp thời Khi người lớn coi trọng khen thưởng phát huy tốt tài Trẻ nhỏ cũng vậy, trẻ muốn người lớn khen ngợi động viên, đặc biệt giáo viên Giáo viên khen ngợi, động viên, đánh giá công việc mà trẻ làm giúp trẻ hứng thú, tích cực chủ động, tự tin vào thân mong muốn tiếp tục thực công việc Nhưng sau cố gắng để đạt thành tích, giáo viên lại thờ với trẻ, không kịp động viên gây tổn thương cho trẻ Vì vậy, động viên, khích lệ trẻ kịp thời, thời điểm việc làm quan ý nghĩa, góp phần hình thành trẻ nổ lực vươn lên hoàn thành tốt cơng việc Khuyến khích kịp thời khơng phải chuyện dễ dàng Khi thực biện pháp giáo viên phải lưu ý, việc khen chê trẻ cần có tác dụng hướng dẫn hành động trẻ, nghĩa chỉ trẻ khen hay bị chê sao, để định hướng cụ thể cho trẻ phát huy việc làm tốt hay rút kinh nghiệm cho việc làm chưa tốt Người lớn cần tạo cho trẻ cảm giác quan tâm đầy đủ mặt tinh thần như: Tâm sự, hỏi han chơi trẻ,… cần chấp nhận sản phẩm tự lập trẻ, không chê bai trẻ Giáo viên không nên tiếc rẻ khen ngợi trẻ, chỉ cần xuất phát từ lòng khen ngợi chân thành, tinh thần trẻ khích lệ, trẻ làm tất việc Do đó, chỉ cần trẻ biểu điểm đáng khen giáo viên nên khẳng định thêm 10 * Biện pháp 4: Tạo môi trường, tình để phát huy tính tự lập trẻ Trẻ mẫu giáo hồn tồn có khả tự làm số việc đơn giản, trẻ cũng ý thức điều ln chứng tỏ, thử thách lực hoạt động sinh hoạt ngày Vì vậy, giáo viên cần tạo tình để thu hút trẻ làm việc nhiều như: Dọn đồ chơi, cất ba lô, túi, cặp, đồ dùng cá nhân vào ngăn tủ mình, tự cởi mặc quần áo, cởi giầy dép, tự xúc ăn cơm, lấy nước uống,… hình thành trẻ tính tự giác, tính tự định, khả tự xoay sở Phụ huynh giáo viên cần tạo cho trẻ môi trường thuận lợi để thực công việc cách dễ dàng, an tồn tiện lợi phù hợp với trẻ (về khơng gian, thời gian, dụng cụ, đồ dùng,…) Nếu người lớn không tạo môi trường thuận lợi cho trẻ hoạt động trẻ khó thực công việc trẻ mong muốn, sinh chán nản, trẻ khả tự lập Ngoài ra, để tạo điều kiện, khích lệ trẻ tự lập, người lớn cần ý đến tiện lợi, hình thức, quy cách thẩm mỹ, độ bền đồ dùng, đồ chơi tác dụng * Biện pháp 5: Tạo điều kiện để trẻ vui chơi chơi với bạn bè Hoạt động vui chơi hoạt động quan trọng nhất, giữ vai trò chủ đạo lứa tuổi trẻ mẫu giáo Thông qua hoạt động vui chơi làm biến đổi chất toàn đời sống tâm lý trẻ Vì vậy, lứa tuổi này, đồ chơi thứ để nghịch trước mà qua chơi với đồ chơi giúp trẻ khám phá chức phương thức sử dụng tương ứng với đồ dùng Đồng thời trẻ sử dụng đồ chơi cũng lĩnh hội quy tắc hành vi ứng sử xã hội ẩn chứa q trình hành động Từ trẻ học tự lập thao tác hành động với đồ dùng, từ giúp trẻ tự tin, tự lập sống Trong q trình chơi trẻ bắt chước thao tác người lớn Trò chơi thao tác vai hút trẻ làm xuất nhu cầu có bạn chơi trò chơi đóng vai Thơng qua trò chơi đóng vai, trẻ thỏa mãn nhu cầu làm người lớn mà thơng qua trẻ học cách giao tiếp ứng xử với người xung quanh Khi sử dụng biện pháp này, giáo viên cần lưu ý: - Chọn đồ chơi phù hợp, có tác dụng giúp trẻ hoạt động tích cực - Hướng dẫn trẻ hành động với đồ chơi theo chức phương thức sử dụng chúng, từ làm sở để trẻ sử dụng đồ dùng thật - Cần hướng dẫn trẻ tỉ mỉ, khơng nơn nóng 11 - Chủ động tham gia chơi với trẻ trò chơi, tạo tình cho trẻ chơi, khơng can thiệp q sâu vào trò chơi trẻ, qua để trẻ bộc lộ khả - Ln quan tâm làm tăng vốn hiểu biết làm giàu trí tưởng tượng sáng tạo trẻ… * Biện pháp 6: Chấp nhận thỏa mãn nhu cầu tự lập trẻ Nhu cầu tự lập trẻ bắt đầu xuất từ trẻ lên khơng ngừng phát triển Khi trẻ tách khỏi người lớn ý thức khả đồng thời cũng xuất thái độ người lớn Trẻ muốn trở thành người lớn Tính độc lập xuất trẻ, nhu cầu muốn hành động độc lập trẻ lớn Nhu cầu tự khẳng định động lực mạnh mẽ, thúc đẩy trẻ hành động, sở, tiền đề cho hình thành phát triển tính tự lập trẻ Khi trẻ có nguyện vọng tự lập, mong muốn tự làm, trẻ hay nói “Để cháu (con) tự làm” người lớn cần kịp thời nhận thấy khả trẻ, tôn trọng thỏa mãn tính độc lập trẻ chừng mực cho phép Đồng thời hướng dẫn trẻ số việc tự phục vụ giúp đỡ người lớn để tính tự lập trẻ phát triển Người lớn cần thay đổi thái độ cư xử với trẻ, không nên cấm đốn, cho đòi hỏi tự lập trẻ thực mà nên tạo điều kiện để trẻ tự làm, tự trải nghiệm cơng việc, thỏa mãn nhu cầu tự lập Ví dụ: Khi trẻ tuổi đòi tự xúc cơm ăn, sợ trẻ làm đổ cơm, dây bẩn để trẻ tự xúc ăn lâu thời gian nên người lớn thường không cho trẻ tự xúc ăn Thay vào người lớn nên trẻ tự xúc ăn khuyến khích trẻ, đừng sợ trẻ làm bẩn hay chút thời gian vơ tình người lớn khơng kìm hãm phát triển trẻ mà tạo cho trẻ thói quen dựa dẫm, ỉ lại, thụ động, trông chờ vào người khác * Biện pháp 7: Luyện tập cho trẻ làm công việc tự phục vụ vừa sức trẻ Trẻ mẫu giáo có khả thực tốt hành vi quen thuộc tạo dựng nhiều thói quen hành, thói quen trở thành nếp sống ngày theo trật tự thời gian Ví dụ: Tự rửa tay sau vệ sinh, trước sau ăn, tắm rửa thay quần áo ngày,… - Tự xúc cơm ăn, ăn hết xuất - Tự cởi giầy dép, tự mặc cởi quần áo, mũ, khăn, tự cất đồ dùng cá nhân, tự lấy đồ chơi chơi cất đồ chơi sau chơi vào nơi quy định 12 Người lớn cần giáo dục tính tự lập cho trẻ bắt đầu tự thói quen tự phục vụ, thói quen vệ sinh cá nhân vừa sức, giúp trẻ thấy khả Để làm điều q trình tác động đến trẻ lâu dài, có hệ thống quán Khi sử dụng biện pháp giáo viên cần lưu ý: - Trước đạt việc tự lập hoàn tồn trẻ kỹ đó, cần phải trải qua trình hướng dẫn Quá trình hướng dẫn bao gồm hướng dẫn lời hành động mẫu, vừa nói vừa làm làm trẻ như: Cùng dọn đồ chơi, chải chiếu, gấp chăn, lau mặt, giầy, - Khi làm việc trẻ, nên phân tích, giảng giải cho trẻ biết lý cách thức hành động Việc giải thích lý hành động cho trẻ hiểu quan trọng kết hành động Bởi vì, lý hành động động thúc trẻ làm việc - Tạo điều kiện cho trẻ tham gia công việc trẻ muốn, lúc, nơi thời điểm Tuy chút thời gian, kiên nhẫn người lớn chìa khóa thành công trẻ em * Biện pháp 8: Thực tốt công tác phối kết hợp với phụ huynh việc giáo dục tính tự lập cho trẻ Để đạt hiệu cao việc giáo dục tính tự lập cho trẻ việc tun truyền, phối kết hợp với phụ huynh điều vô quan trọng Trẻ cần phải tự lập lúc nơi, nhà cũng trường Sự thống nội dung, phương pháp, biện pháp giáo dục tính tự lâp cho trẻ giáo viên phụ huynh mang lại kết tốt - Trao đổi với phụ huynh nội dung giáo dục tính tự lập cho trẻ, cụ thể như: Tự lập lao động tự phục vụ (tự xúc ăn, lấy nước uống; tự rửa tay, rửa mặt, vệ sinh; tự mặc, cởi trang phục…), tự lập công việc, tự lập học tập, tự lập tư duy, tự lập hoạt động sáng tạo, vui chơi,… - Trao đổi với phụ huynh phương pháp giáo dục tính tự lập cho trẻ như: Hướng dẫn, làm trẻ, nhắc nhở, nêu gương, động viên.… - Trao đổi với phụ huynh biện pháp giáo dục tính tự lập cho trẻ: Rèn luyện kỹ cần thiết cho trẻ; phân công công việc cho trẻ cách hợp lý; động viên khích lệ kịp thời; tạo mơi trường, tình để phát huy tính tự lập trẻ; tạo điều kiện để trẻ vui chơi chơi với bạn bè; chấp nhận thỏa mãn nhu cầu tự lập trẻ; luyện tập cho trẻ làm công việc tự phục vụ vừa sức trẻ 13 Ngồi ra, trao đổi với phụ huynh đặc điểm tâm sinh lý, khả mức độ tự lập trẻ đạt trường để phụ huynh lựa chọn nội dung, phương pháp, biện pháp phù hợp em - Tham khảo ý kiến phụ huynh để có thêm biện pháp hay, giúp trẻ phát huy hết khả tự lập Tóm lại: Một số biện pháp trình bày có mối quan hệ chặt chẽ với Trong q trình giáo dục tính tự lập cho trẻ, giáo viên phụ huynh cần phối hợp biện pháp để tác động đến trẻ nhiều cách thức phương tiện khác nhau, phải linh hoạt, mềm dẻo phù hợp với đặc điểm trẻ để trẻ hoạt động tích cực trạng thái vui vẻ thoải mái Quan tâm thỏa đáng đến nhu cầu nguyện vọng trẻ, phát huy tính tích cực chủ động trẻ giáo dục tính tự lập trẻ nói riêng hoạt động khác nói chung, nhằm giúp trẻ phát triển hài hòa, cân đối thể chất tinh thần 2.4 Hiệu sáng kiến Sau biện pháp nghiên cứu thực chất lượng giáo dục tính tự lập cho trẻ tăng lên rõ rệt điều phấn khởi thêm gắn bó, yêu nghề, yêu trẻ nhiều hơn, giúp tơi có thêm nghị lực cơng tác * Kết khảo sát cuối năm TT Nội dung khảo sát Tự rửa tay, rửa mặt, vệ sinh Tự xúc cơm ăn, lấy nước uống Tự măc, cởi quần áo; đi, tháo giầy dép; quàng khăn đội mũ Tự lấy đồ chơi cất đồ chơi nơi quy định Lấy gối, chải chiếu cất gối, gấp chiếu giáo viên Tự chọn góc chơi vai chơi Tổng Đạt số Số trẻ Tỉ lệ % trẻ Chưa đạt Số trẻ Tỉ lệ % 27 27 100% 0% 27 27 100% 0% 27 26 96% 4% 27 26 96% 4% 27 24 89% 11% 27 27 100% 0% Thực tế qua khảo sát trẻ đầu năm cuối năm biện pháp tích cực kiên trì chất lượng giáo dục tính tự lập cho trẻ tăng lên rõ rệt 14 Nếu khảo sát đầu năm tỷ lệ trẻ tự rửa tay, rửa mặt, vệ sinh chỉ đạt 41% qua đợt khảo sát cuối năm đạt 100% tăng 59% so với đầu năm Ở nội dung trẻ tự xúc cơm ăn, lấy nước uống chiếm 67% qua đợt khảo sát cuối năm đạt 100% tăng 33% Tự măc, cởi quần áo; đi, tháo giầy dép; quàng khăn đội mũ đầu năm chiếm 73% qua đợt khảo sát cuối năm đạt 96% tăng 23% Nội dung tỷ lệ trẻ tự lấy đồ chơi cất đồ chơi nơi quy định chiếm 50% khảo sát cuối năm đạt 96% tăng 46% Tỷ lệ trẻ biết lấy gối, chải chiếu cất gối, gấp chiếu giáo viên đầu năm chiếm 59% khảo sát cuối năm đạt 89% tăng 30% Nội dung trẻ chọn góc chơi vai chơi khảo sát đầu năm chiếm 63% khảo sát cuối năm đạt 95% tăng 32%.Tỷ lệ lại trẻ chưa đạt sức khỏe yếu nên trẻ nghỉ học nhiều, học chưa chuyên cần nên tính tự lập chưa cao bạn Như vậy: Sau áp dụng biện pháp mà nêu dựa vào kết bảng thống kê cho thấy trẻ tự rửa tay, rửa mặt, xúc cơm ăn lấy nước uống, trẻ biết tự mặc, cởi quẩn, áo, giầy, dép tháo giầy, dép, trẻ biết lấy cất đồ dùng cá nhân ăn ngủ, biết thu dọn đồ chơi nơi quy định Các bậc phụ huynh có chuyển biến rõ rệt phương pháp để rèn tính tự lập cho trẻ phối hợp nhiệt tình với giáo viên yên tâm đưa đến lớp Bản thân trao đổi kiến thức kinh nghiệm dạy trẻ tính tự lập qua mơn học, hoạt động phụ huynh đồng nghiệp quý mến tin yêu + Bài học kinh nghiệm: Sau thời gian nghiên cứu thực với lòng say mê, kiên trì kết hợp với việc sử dụng biện pháp cách linh hoạt Tôi nhận thấy rút học kinh nghiệm giáo dục tính tự lập cho trẻ sau: Tự lập nét tâm lý quan trọng có ảnh hưởng nhiều đến tính cách, lối sống thành cơng người nói chung trẻ em nói riêng Vì vậy, việc giáo dục tính tự lập cho trẻ cần phải tiến hành từ trẻ nhỏ Giáo dục tính tự lập cho trẻ nội dung quan trọng việc hình thành phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ Giáo dục tính tự lập cho trẻ khơng chỉ thể học mà thể tất hoạt động Do đó, cần phải lồng ghép linh hoạt nội dung giáo dục tính tự lập vào hoạt động để giáo dục trẻ Giáo viên phải nắm vững đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi cá nhân trẻ biện pháp giáo dục cho phù hợp 15 Động viên khích lệ trẻ kịp thời, nêu gương, đánh giá kết tự lập trẻ, khuyến khích trẻ phát huy tính tự lập Quan tâm, bao quát trẻ, phát nhu cầu trẻ để đáp ứng kịp thời Chú ý đến việc xây dựng môi trường hoạt động phù hợp với trẻ, phát huy tính tự lập cho trẻ Cần sử dụng linh hoạt phối kết hợp biện pháp Rèn thói quen tự lập cho trẻ phải hoạt động thường xuyên, liên tục Giáo viên cần tận dụng thời điểm, hội để hình thành thói quen tự lập cho trẻ Giáo viên phối kết hợp với phụ huynh, trao đổi nội dung phương pháp giáo dục tính tự lập cho trẻ Gia đình trẻ thật mái ấm đầy tình thương, bố mẹ phải ln gương sáng mẫu mực hành vi Cơ giáo phải thật gương sáng để trẻ noi theo, giàu tình yêu thương, thận trọng hành vi, lời nói mình, ln thân thiện để tạo tâm lý thoải mái, gần gũi giúp trẻ thực tốt hành vi cũng hoạt động giao tiếp, bước hình thành phát triển nhân cách cho Bên cạnh mơi trường cảnh quan sư phạm cũng góp phần hình thành cho trẻ hành vi văn minh để hoàn thiện nhân cách tốt đẹp truyền thống người Việt Nam phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội cách tự nguyện Điều đặc biệt giáo dục tính tự lập cho trẻ phải có tính kiên trì, bền bỉ phải thực thường xuyên, lặp lặp lại nhiều lần để hình thành thói quen cho trẻ, trở thành năng, giúp trẻ thực tính tự lập cách tự nhiên mà không cần nhắc nhỡ Việc giáo dục tính tự lập cho trẻ mẫu giáo vơ quan trọng góp phần cốt lõi cho việc giáo dục nhân cách người xã hội chủ nghĩa có phẩm chất đạo đức, có tình u thương, biết quan tâm, nhường nhịn giúp đỡ người, biết yêu thích gìn giữ đẹp, trở thành người giàu lòng nhân nghĩa trưởng thành Kết luận, kiến nghị 3.1 Kết luận Từ biện pháp tìm tòi nghiên cứu thực chất lượng giáo dục tính tự lập trẻ tăng lên rõ rệt, điều làm tơi phấn khởi, giúp tơi u nghề hơn, giúp tơi có nghị lực cơng tác * Về phía trẻ: - Mức tự lập trẻ cao nhiều - Trẻ tự giác hoạt động - Khả lao động tự phục vụ trẻ cao 16 - Trẻ có kỹ năng, linh hoạt, chủ động Nhận thức trẻ phát triển phạm vi tiếp xúc trẻ mở rộng - Trẻ khỏe mạnh tự tin hoạt động * Về phía giáo viên: - Giáo viên nắm vững hiểu rõ nội dung giáo dục tính tự lập, biết tích hợp nội dung giáo dục tính tự lập cho trẻ vào hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ hàng ngày - Giáo viên quan tâm đến trẻ, bao quát trẻ, đáp ứng nhu cầu tự lập trẻ - Biết xây dựng môi trường hoạt động phù hợp giúp trẻ phát triển tính tự lập * Về phía phụ huynh: - Nhận thức cần thiết việc giáo dục tính tự lập cho trẻ nâng cao - Phụ huynh nắm rõ đặc điểm tâm sinh lý nói riêng đặc tâm sinh lý trẻ lứa tuổi mẫu giáo 3- tuổi nói chung - Kết hợp với giáo viên thực tốt việc giáo dục tính tự lập cho trẻ, ln tạo điều kiện để trẻ phát huy tính tự lập Các bậc phụ huynh có chuyển biến rõ rệt nhận thức quan tâm ngày nhiều đến em Bản thân tơi trao đổi kiến thức kinh nghiệm dạy trẻ giáo dục tính tự lập qua môn học, hoạt động,…được phụ huynh đồng nghiệp quý mến tin yêu Đây tiền đề nhằm hình thành phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ 3.2 Kiến nghị Để góp phần nâng cao hiệu giáo dục tính tự lập cho trẻ, tơi có số kiến nghị sau: - Cần coi trọng việc giáo dục tính tự lập cho trẻ mẫu giáo thơng qua hoạt động sinh hoạt ngày trẻ, giáo dục tính tự lập cho trẻ lúc nơi, hoạt động +Về phía nhà trường: Cần thường xun kiểm tra, đánh giá cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ nói chung cơng tác giáo dục tính tự lập cho trẻ nói riêng giáo viên Mặt khác, cần tạo điều kiện để giáo viên có hội học hỏi, trau dồi kinh nghiệm, mua thêm tài liệu giáo dục kỹ tự lập cho trẻ giáo viên tham khảo + Về phía giáo viên: Cần tuyên truyền cho bậc phụ huynh hiểu rõ tầm quan trọng việc giáo dục tính tự lập cho trẻ lứa tuổi mầm non, từ có 17 phối hợp chặt chẽ nhà trường gia đình, thống với nội dung biện pháp giáo dục + Về phía phụ huynh: Hãy tạo điều kiên cho trẻ tự làm lấy công việc vừa sức, không làm thay trẻ, chỉ giúp đỡ trẻ gặp khó khăn hình thức gợi ý, hướng dẫn từ hình thành tính tự lập cho trẻ Luôn lắng nghe ý kiến, nguyện vong trẻ, tôn định trẻ, giúp trẻ tự tin, động, sáng tạo chủ động sinh hoạt ngày Trên số kinh nghiệm việc nghiên cứu áp dụng ''Một số biện pháp nâng cao hiệu giáo dục tính tự lập cho trẻ mẫu giáo 3- tuổi trường mầm non'' Với lực có hạn, thời gian ngắn, khơng tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đánh giá, góp ý Hội đồng khoa học bạn đồng nghiệp để sáng kiến có chiều sâu thiết thực Tôi xin chân thành cảm ơn! XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Hiệu trưởng Thanh Hóa, ngày 26 tháng năm 2018 Tơi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác Người viết Lê Thị Dung 18 TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật Giáo dục- Nhiều tác giả (Nhà xuất giáo dục)(1) Tạp chí giáo dục Mầm non số -2014 Chương trình giáo dục mầm non- Bộ Giáo dục đào tạo (Nhà xuất giáo dục) Hình thành tính tự lập cho trẻ- Nhiều tác giả (Nhà xuất Nhi Đồng) Hướng dẫn tổ chức thực chương trình giáo dục Mầm non- Nguyễn Thị Ánh Tuyết (Nhà xuất đại học sư phạm) Bồi dưỡng thường xuyên Mô đun 39 19 ... đình, nhà giáo dục với tồn xã hội nhằm góp phần giáo dục trẻ phát triển tồn diện Chính lý trên, tơi chọn đề tài: Một số biện pháp nâng cao hiệu giáo dục tính tự lập cho trẻ mẫu giáo 3- tuổi trường. .. Tổng số trẻ Đạt Số trẻ Chưa đạt Tỉ lệ % Số trẻ Tỉ lệ % 59% 56% 63% Từ kết thực trạng trên, để nâng cao hiệu giáo dục tính tự lập cho trẻ mẫu giáo 3- 4 tuổi trường mầm non Bản thân suy nghĩ, tìm số. .. lập cho trẻ nâng cao - Phụ huynh nắm rõ đặc điểm tâm sinh lý nói riêng đặc tâm sinh lý trẻ lứa tuổi mẫu giáo 3- tuổi nói chung - Kết hợp với giáo viên thực tốt việc giáo dục tính tự lập cho trẻ,
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 3 4 tuổi , skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 3 4 tuổi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay