Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần xây dựng điện và tư vấn phát triển năng lượng

101 16 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 14:17

LỜI MỞ ĐẦU1 Lý do lựa chọn đề tài nghiên cứuTrên thực tế xã hội hiện nay, toàn cầu hoá với sự hội nhập, phát triển và được sự tạo điều kiện từ phía nhà nước là yếu tố mở rộng cơ hội cho mọi doanh nghiệp trong nước. Các công ty, doanh nghiệp trong nước cạnh tranh nhau rất gay gắt cùng theo sự phát triển của xã hội. Ngày nay, các công ty, doanh nghiệp không còn chỉ dừng lại với việc cạnh tranh nhau về vốn, thị phần, sản lượng mà còn cả yếu tố về con người. Nguồn nhân lực trở thành một yếu tố quyết định dùng để cạnh tranh giữa các công ty, doanh nghiệp và việc quản trị nguồn nhân lực là một lĩnh vực mà các công ty, doanh nghiệp đang rất chú trọng và quan tâm.Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của công tác tuyển dụng nhân lực, em đã lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần Xây dựng điện và Tư vấn phát triển năng lượng”2 – Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa các kiến thức, cơ sở lý luận về công tác tuyển dụng nhân lực trong doanh nghiệp Tìm hiểu thực trạng tuyển dụng nhân lực tại công ty; đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần Xây dựng điện và tư vấn phát triển năng lượng3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu3.1 Đối tượng nghiên cứuNghiên cứu công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần xây dựng điện và tư vấn phát triển năng lượng.3.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi không gian: Tại công ty cổ phần Xây dựng điện và tư vấn phát triển năng lượng. Phạm vi thời gian: Nội dung đề tài tập trung nghiên cứu từ năm 201520174 Phương pháp nghiên cứuTác giả sử dụng một số phương pháp sau:+ Phương pháp quan sát: quan sát hiện thực, nhìn nhận các vấn đề đang diễn ra, cách thức vận hành, hoạt động của tổ chức một cách khách quan để từ đó có cái nhìn cụ thể về vấn đề cần tìm hiểu.+ Phương pháp đàm thoại: trong quá trình thực tập, tìm hiểu trong công ty sẽ xảy ra một số vướng mắc, mâu thuẫn trong quá trình quan sát, tìm hiểu. Khi đàm thoại sẽ giúp ta giải đáp được thắc mắc một cách kịp thời, cặn kẽ. + Phương pháp so sánh: bằng cách so sánh số liệu, tình hình biến động qua các năm cũng như sự so sánh giữa công ty cổ phần Xây dựng điện và tư vấn phát triển năng lượng với các đối thủ khác + Phương pháp điều tra xã hội học: chủ yếu là điều tra bằng bảng hỏi và phỏng vấn, giúp thu thập thêm thông tin một cách khoa học, giải đáp các thắc mắc và thu thập thêm số liệu để đưa ra nhận định về vấn đề một cách khoa học, chính xác. + Phương pháp thu thập, tổng hợp và xử lý thông tin, số liệu: thu thập đầy đủ các dữ liệu, thông tin bao gồm dữ liệu sơ cấp và dữ liệu thứ cấp. Qua việc xử lý thông tin sẽ giúp ta nhận định, đưa ra được kết luận và nhìn nhận vấn đề thêm đầy đủ, khoa học.5 Cấu trúc bài khoá luậnNgoài các phần: lời mở đầu, kết luận, phụ lục, tài liệu tham khảo… Bài khoá luận có 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác tuyển dụng nhân lực trong doanh nghiệp.Chương 2: Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty cổ phần Xây dựng điện và Tư vấn phát triển năng lượng.Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty cổ phần Xây dựng điện và Tư vấn phát trển năng lượng. BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI KHĨA LUẬN HỒN THIỆN CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG Ngành đào tạo: Quản trị nhân lực Mã số ngành: 7340404 Họ tên sinh viên: Nguyễn Văn Hải Người hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp ThS Ngơ Thị Mai HÀ NỘI, NĂM 2018 i LỜI CAM ĐOAN Em cam đoan: khố luận “Hồn thiện cơng tác tuyển dụng nhân lực công ty cổ phần Xây dựng điện Tư vấn phát triển lượng” cơng trình nghiên cứu riêng em, kết nghiên cứu khoá luận em tự tìm hiểu, phân tích cách trung thực, khách quan; có tính độc lập riêng, khơng chép tài liệu chưa công bố nội dung đâu Các số liệu khoá luận sử dụng trung thực, nguồn trích dẫn có thích rõ ràng, minh bạch Em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan Tác giả khố luận (Kí ghi rõ họ tên) Nguyễn Văn Hải ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập, nghiên cứu khoa Quản lý nguồn nhân lực – Trường Đại học Lao động xã hội, giúp đỡ nhiệt tình thầy cơ, gia đình, bạn bè người thân, em hồn thành khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “Hồn thiện cơng tác tuyển dụng nhân lực Cơng ty cổ phần Xây dựng điện Tư vấn phát triển lượng” Để hồn thành khóa luận này, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô Ths.Ngô Thị Mai, người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ em suốt trình thực nghiên cứu đề tài Đồng thời em xin cảm ơn thầy cô khoa Quản lý ngồn nhân lực truyền đạt kiến thức bổ ích thời gian em học tập trường Cuối cùng, em xin chúc quý thầy, cô khoa Quản lý nguồn nhân lực tồn thể thầy, giảng dạy cơng tác Trường Đại học Lao động - Xã hội mạnh khỏe, công tác tốt Chúc Công ty cổ phần Xây dựng điện Tư vấn phát triển lượng ngày phát triển, vươn xa, khẳng định trường quốc tế! Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Nguyễn Văn Hải iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ix ix DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU x DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ, BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ xi LỜI MỞ ĐẦU 1- Lý lựa chọn đề tài nghiên cứu – Mục tiêu nghiên cứu - Đối tượng phạm vi nghiên cứu .1 3.1 Đối tượng nghiên cứu 4- Phương pháp nghiên cứu .2 5- Cấu trúc khoá luận CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP .3 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN, VAI TRỊ CỦA CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.1.1 Nhân lực 1.1.1.2 Nguồn nhân lực 1.1.1.3 Tuyển dụng nhân lực 1.1.1.4 Công tác tuyển dụng nhân lực 1.1.2 Vai trò công tác tuyển dụng nhân lực doanh nghiệp 1.1.2.1 Đối với người lao động .4 1.1.2.2 Đối với doanh nghiệp 1.1.2.3 Đối với xã hội 1.2 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP iv 1.2.1 Các yếu tố bên ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng nhân lực doanh nghiệp 1.2.1.1 Quan điểm lãnh đạo doanh nghiệp .6 1.2.1.2 Khả tài doanh nghiệp 1.2.1.3 Các sách quản trị nhân lực doanh nghiệp 1.2.1.4 Văn hóa doanh nghiệp, mơi trường làm việc 1.2.1.5 Năng lực cán làm công tác tuyển dụng 1.2.1.6 Hình ảnh, uy tín doanh nghiệp thị trường 1.2.2 Các yếu tố bên ngồi ảnh hưởng đến cơng tác tuyển dụng nhân lực doanh nghiệp 1.2.2.1 Chính sách quy định pháp luật lao động Nhà nước 1.2.2.2 Đặc điểm thị trường lao động .7 1.2.2.3 Hoạt động tuyển dụng đối thủ cạnh tranh 1.2.2.4 Các xu hướng kinh tế 1.3 CƠ SỞ THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.3.1 Cơ sở pháp lý thực công tác tuyển dụng nhân lực 1.3.2 Chính sách, quy chế doanh nghiệp công tác tuyển dụng nhân lực 10 1.3.3 Các hoạt động tiền tuyển dụng .10 1.3.3.1.Công tác hoạch định nhân lực 10 1.3.3.2 Kết phân tích cơng việc 11 1.4 NÔI DỤNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 11 1.4.1.Phân định trách nhiệm cấp công tác tuyển dụng nhân lực 11 1.4.1.1 Trách nhiệm lãnh đạo cấp cao 11 1.4.1.2 Trách nhiệm lãnh đạo quản lý trực tiếp .12 1.4.1.3 Trách nhiệm phận làm công tác tuyển dụng nhân lực 12 1.4.2 Quy trình tuyển dụng nhân lực .12 1.4.2.1 Xác định nhu cầu vị trí tuyển dụng 12 1.4.2.2 Xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân lực 13 1.4.2.3 Thực tuyển dụng 15 1.4.3 Đánh giá hiệu công tác tuyển dụng nhân lực theo tiêu 17 v 1.4.3.1 Số hồ sơ ứng tuyển/Số hồ sơ đạt yêu cầu 17 1.4.3.2 Tỷ lệ tuyển chọn tuyển dụng 17 1.4.3.3 Chi phí người tuyển dụng 17 1.4.3.4 Số lao động nghỉ việc sau tuyển dụng .17 1.4.3.5 Tỷ lệ số lao động sau tuyển dụng cần đào tạo lại so với tổng số lao động tuyển 18 1.4.3.6 Số lượng lao động thực tuyển/ Nhu cầu tuyển dụng 18 1.4.3.7 Tính minh bạch, công khai công tác tuyển dụng tuyển dụng 18 1.4.3.8 Kết làm việc người lao động tuyển .18 1.4.3.9 Khả phối hợp phòng ban cơng tác tuyển dụng nhân lực mức độ hồn thành kế hoạch tuyển dụng số lượng thời gian 18 1.5 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HỒN THIỆN CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG 19 CHƯƠNG 2: HỒN THIỆN CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG .20 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 20 2.1.1 Thông tin chung công ty 20 2.1.2 Tóm lược trình hình thành phát triển cơng ty cổ phần Xây dựng điện Tư vấn phát triển lượng 20 2.1.3 Sơ đồ máy tổ chức chức nhiệm vụ phòng ban 22 2.1.3.1 Sơ đồ tổ chức máy công ty cổ phần Xây dựng điện tư vấn phát triển lượng 22 2.1.3.2 chức nhiệm vụ phòng ban 23 2.1.4 Đặc điểm lao động công ty cổ phần Xây dựng điện tư vấn phát triển lượng 25 2.1.4.1 Đặc điểm lao động giới tính 26 2.1.4.2 Đặc điểm lao động tính chất cơng việc 27 2.1.4.3 Đặc điểm lao động độ tuổi 28 2.1.4.4 Đặc điểm lao động trình độ học vấn 29 vi 2.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG 30 2.2.1 Các nhân tố mơi trường bên ngồi ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng nhân lực công ty cổ phần Xây dựng điện Tư vấn phát triển lượng 30 2.2.1.1.Các sách quy định pháp luật lao động Nhà nước 30 2.2.1.2.Đặc điểm thị trường lao động 30 2.2.1.3.Hoạt động tuyển dụng đối thủ cạnh tranh 31 2.2.1.4.Sự phát triển hệ thống giáo dục – đào tạo 31 2.2.1.5 Thái độ xã hội ngành nghề 31 2.2.2 Nhân tố môi trường bên ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng nhân lực công ty cổ phần Xây dựng điện Tư vấn phát triển lượng 32 2.2.2.1.Quan điểm lãnh đạo công tác tuyển dụng nhân lực 32 2.2.2.2 Hình ảnh uy tín doanh nghiệp .32 2.2.2.3 Tình hình tài cơng ty 33 2.2.2.4 Các mối quan hệ xã hội .34 2.2.2.5 Chính sách quản trị nhân lực công ty 34 2.2.2.6 Văn hóa cơng ty, môi trường làm việc .35 2.2.2.7 Năng lực cán đảm nhiệm công tác tuyển dụng 36 2.3 CƠ SỞ THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG .42 2.3.1 Cơ sở pháp lý 42 2.3.2 Quy định, sách công ty 43 2.3.3 Hoạt động tiền tuyển dụng 43 2.4 NỘI DỤNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG 44 2.4.1 Phân định trách nhiệm cấp công tác tuyển dụng nhân lực 44 2.4.1.1 Lãnh đạo cấp cao 44 vii 2.4.1.2 Lãnh đạo quản lý trực tiếp 44 2.4.1.3 Bộ phận Hành – Tổ chức 45 2.4.2 Quy trình tuyển dụng nhân lực .46 2.4.3 Đánh giá hiệu công tác tuyển dụng nhân lực theo tiêu 56 2.5 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG .58 2.5.1 Những mặt đạt .58 2.5.2 Những mặt hạn chế nguyên nhân mặt hạn chế 59 CHƯƠNG 3: M ỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG 62 3.1 ĐINH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TRONG THỜI GIAN TỚI 62 3.1.1 Mục tiêu phát triển công ty cổ phần Xây dựng điện Tư vấn phát triển lượng .62 3.1.2 Phương hướng phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phần Xây dựng điện Tư vấn phát triển lượng 62 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG 63 3.2.1.Hồn thiện cơng tác phân tích cơng việc đánh giá hồn thiện cơng việc Công ty cổ phần Xây dựng điện Tư vấn phát triển lượng .63 3.2.2.Hồn thiện quy trình lập kế hoạch tuyển dụng, hoạch định nhân lực năm 65 3.2.3 Củng cố, gia tăng, nâng cao uy tín vị cơng ty 66 3.2.4 Hồn thiện bước quy trình tuyển dụng .67 3.2.5 Tăng cường đa dạng hóa nguồn phương pháp tuyển dụng 69 3.2.6 Thay đổi hình thức đầu tư quảng cáo tuyển dụng 70 3.2.7 Thay đổi bước vấn 71 viii 3.2.8 Thực công tác đánh giá sau tuyển dụng .71 3.2.9 Bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn cho cán chuyên trách tuyển dụng 73 3.2.10 Các giải pháp khác .73 KẾT LUẬN 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .77 PHỤ LỤC 1: .78 ix DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Cụm từ đầy đủ CBCNV Cán công nhân viên DN Doanh nghiệp NLĐ Người lao động 75 nhân lực nay, gây khó khăn q trình thực công việc nhân viên đồng nghiệp khác, đặc biệt vị trí cán nhân phải ngành nghề, hạn chế kinh phí đào tạo nâng cao chất lượng tuyển dụng, đào tạo nhân viên, góp phần sàng lọc, xây dựng nguồn lực mạnh cho cơng ty •Chú trọng cơng tác lưu trữ hồ sơ tuyển dụng hướng dẫn nhân viên nhận việc Cần trọng, cẩn thận việc cập nhật hồ sơ nhân viên vào hệ thống quản lý nhân cách xác, đầy đủ nhanh chóng, đồng thời trước nhân viên đến làm việc công ty, cán nhân cần phối hợp với cán phụ trách quản lý trực tiếp lên chương trình làm việc cho nhân viên thật chi tiết, kịp thời, tránh tình trạng nhân viên đến nơi làm việc mà chưa có việc làm tiến hành sai, không công việc thực tế với thông tin đăng tuyển Công ty cần tiến hành theo dõi tính tốn chi phí đào tạo mới, đào tạo lại cho nhân viên tuyển vào vị trí cơng việc trái với ngành nghề đào tạo họ để cân nhắc định tuyển chọn Sử dụng nguồn nhân lực hợp lý, hiệu quả, khoa học vấn đề cốt lõi quản trị nhân lực 76 KẾT LUẬN Thực tuyển dụng nhân lực trình phức tạp nội dung quan trọng hoạt động quản trị nhân lực doanh nghiệp Đây bước sàng lọc ban đầu trình độ người lao động bắt đầu vào làm việc cho doanh nghiệp Vì vậy, làm tốt cơng tác tuyển dụng góp phần tạo cho doanh nghiệp nguồn lao động có chất lượng cao Qua q trình thực tập công ty cổ phần Xây dựng điện Tư vấn phát triển lượng, tìm hiểu cơng ty công tác tuyển dụng công ty em hồn thành khố luận “ Hồn thiện cơng tác tuyển dụng nhân lực công ty cổ phần Xây dựng điện Tư vấn phát triển lượng” Tuy có lợi cơng ty thành lập từ lâu, tình hình tài ln ổn định, mức thu nhập bình qn đầu người cao góp phần thu hút lực lượng lao động đến với công ty Nhưng có chưa đủ, để phát huy hết tiềm đó, cơng ty cổ phần Xây dựng điện Tư vấn phát triển lượng cần phải có sách nhân đắn, quan tâm mức, trước tiên phải hoàn thiện công tác tuyển dụng công ty để hoạt động diễn cách chuyên nghiệp có hiệu Thơng qua kiến thức học, kết hợp với nghiên cứu thực tế công tác tuyển dụng cơng ty em hồn thành khố luận tốt nghiệp Tuy nhiên, số ý kiên chủ quan em sau khoảng thời gian thực tập Do thời gian nghiên cứu có hạn trình học hỏi để nâng cao kiến thức thân nên làm em không tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận góp ý thầy cô giáo anh chị công ty cổ phần Xây dựng điện Tư vấn phát triển lượng 77 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Lê Thanh Hà/2009/ Giáo trình Quản trị nhân lực/ NXB: Lao động Xã hội/ Hà Nội ThS Nguyễn Vân Điềm PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân (chủ biên) (2012), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội TS Trần Kim Dung/2003/ Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực/ NXB Thống Kê PGS.TS Nguyễn Tiệp/2006/ Giáo trình Kế hoạch nhân lực/ NXB Lao động Xã hội/ Hà Nội PGS.TS Nguyễn Tiệp/2006/ Giáo trình Kế hoạch nguồn nhân lực/ NXB Lao động Xã hội/ Hà Nội Bài giảng môn Quản trị nhân lực cô Nguyễn Thị Hồng, Giảng viên khoa Quản lý lao động, trường Đại học Lao động Xã hội Quy chế tuyển dụng nội công ty cổ phần Xây dựng điện Tư vấn phát triển lượng PHỤ LỤC 1: QUY CHẾ TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG Nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực không ngừng tăng lên công ty cổ phần Xây dựng điện Tư vấn phát triển lượng, đồng thời nâng cao hiệu hoạt động tuyển dụng cho công ty thời gian tới Công ty công ty cổ phần Xây dựng điện Tư vấn phát triển lượng tiến hành xây dựng Quy chế tuyển dụng nhân để làm triển khai thực thời gian tới Bản quy chế bao gồm nội dung sau: Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1: Mục đích Quy chế tuyển dụng nhân (sau gọi tắt Quy chế) ban hành nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự, lựa chọn cán cơng nhân viên có đủ lực, trình độ chun mơn, đạo đức, sức khỏe đáp ứng yêu cầu chức danh công việc cần tuyển dụng thống nguyên tắc, phương pháp tuyển chọn Công ty công ty cổ phần Xây dựng điện Tư vấn phát triển lượng Điều 2: Phạm vi áp dụng Quy chế áp dụng tồn Cơng ty cơng ty cổ phần Xây dựng điện Tư vấn phát triển lượng Điều 3: Trong quy chế, từ, cum từ chữ viết tắt sau hiểu sau: “Công ty”: công ty cổ phần Xây dựng điện Tư vấn phát triển lượng “CBCNV”: cán cơng nhân viên tồn cơng ty làm việc phòng ban, “Phòng HC – TC”: phòng Hành – Tổ chức Chương II: QUY ĐỊNH CỤ THỂ Điều 4: Đối tượng tuyển dụng – Cơng dân Việt Nam có đủ khả lao động lực hành vi theo quy định pháp luật – Là người nước Việt kiều Pháp luật Việt Nam cho phép làm việc Việt Nam Điều 5: Nguyên tắc tuyển dụng – Việc tuyển dụng nhân vào làm việc công ty phải vào nhu cầu hoạt động, sản xuất kinh doanh thời kỳ; tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ/Bản mô tả công việc chức danh cần tuyển dụng với cấu chức danh phù hợp với kế hoạch/định biên lao động hàng năm Giám đốc phê duyệt – Việc tuyển dụng nhân vào làm việc công ty không phân biệt giới tính, dân tộc, tơn giáo hoạc tiêu chuẩn trái với pháp luật Việt Nam Các phòng ban cơng ty thực phân cấp tuyển dụng nhân theo quy định quy chế hoạt động công ty – Chủ trương công ty mở rộng hội tuyển dụng bình đẳng tất ứng viên cam kết tuyển dụng ứng viên có trình độ chun mơn, kinh nghiệm cơng tác, có tính trách nhiệm ca, thái độ nghiêm túc công việc trung thành với lợi ích cơng ty.Trong q trình tuyển dụng, cơng ty có sách khuyến khích ưu đãi việc tuyển dụng lao động có trình độ chun mơn, kỹ thuật cao – Việc tuyển dụng nhân vào làm việc công ty thông qua thi tuyển (phỏng vấn trực tiếp vấn trực tiếp + thi viết), riêng trường hợp có trình độ chun mơn kỹ thuật cao, có lực cần thiết cho nhu cầu sản xuất kinh doanh cơng ty trưởng phòng HC –TC Tổng giám đốc công ty xem xét, đánh giâ va định tuyển dụng – Kết thi tuyển xét tuyển nhân công ty công bố công khai tới ứng viên Ứng viên trúng tuyển thỏa thuận ký HĐLĐ với cơng ty theo hình thức, thời hạn phù hợp với công việc đảm nhận áp dụng thời gian, chế độ thử việc theo quy định Điều 6: Quy trình tuyển dụng nhân 1- Quý I hàng năm, sở kế hoạch sản xuất kinh doanh, định biên nhân sự/kế hoạch lao động, Bản mô tả công việc Tiêu chuẩn chun mơn, nghiệp vụ phòng ban, đội sản xuất xác dịnh nhu cầu tuyển dụng nhân bổ sung cơng ty 2- Quy trình thực kế hoạch tuyển dụng nhân thực theo bảng hướng dẫn sau đây: STT Nội dung công việc Quý I hàng năm Định biên nhân năm Bộ phận thực Lập phiếu yêu cầu nhân lực P HC - TC Phòng ban chun mơn P HC – NS rà sốt nhân lực có P HC -TC Thiếu Báo cáo Tổng giám đốc Chấp thuận Chưa cần Giữ thiết nguyên số lượng Giữ ngun Khơng đồng ýsố lượng có Lên kế hoạch tuyển dụng P HC - TC P HC - TC Tài liệu liên quan Thông báo tuyển dụng P HC - TC Tiếp nhận hồ sơ P HC - TC P HC –TC phòng ban liên quan Thi viết P HC – TC phòng ban liên quan Phỏng vấn trao đổi cơng việc 10 11 P HC – TC Mời thử việc Đạt Khơng đạt Tiếp nhận thức Chấm dứt HĐLĐ P HC – TC phòng ban liên quan Điều 7: Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm Ban tuyển dụng 1- Nhiệm vụ, quyền hạn Xây dựng nội quy để thực việc tuyển dụng yêu cầu hồ sơ người dự tuyển Thông báo nhu cầu tuyển dụng: Số lượng, chức danh tiêu chuẩn cụ thể chức danh Tiếp nhận hồ sơ, xem xét lập danh sách người đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện tham gia dự tuyển theo quy định quy chế Thơng báo hình thức, địa điểm, thời gian, nội dung thi tuyển phê duyệt Thông báo danh sách ứng viên tham gia vòng thi tuyển Tổ chức đề thi, chấm thi, tổ chức thi tuyển, lập báo kết thi tuyển (P HC – TC thành lập tiểu ban định số cán có trình độ chun mơn tốt th ngồi để hỗ trợ việc đề thi, chấm thi, vấn chuyên môn, ngoại ngữ kỹ khác 2- Trách nhiệm thành viên Ban tuyển dụng Có trách nhiệm bảo mật tồn thơng tin liên quan đến tuyển dụng theo đạo Tổng giám đốc Có trách nhiệm đảm bảo cho việc tuyển dụng diễn công bằng, công khai đạt chất lượng cao Điều 8: Thông báo tuyển dụng sơ tuyển qua hồ sơ 1- Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng đưa lên tang Web công ty đăng báo, gửi thông báo tới trường đại học hoạc thuê đơn vị tư vấn cung cấp hồ sơ Thông báo tuyển dụng cần nêu rõ: Chức danh cần tuyển, yêu cầu trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, kinh nghiệm công tác, độ tuổi, sức khỏe…theo yêu cầu chức danh cần tuyển; địa điểm làm việc; quyền lợi phúc lợi hưởng vào làm công ty 2- Yêu cầu hồ sơ dự tuyển bao gồm: - Đơn xin việc viết tay - Sơ yếu lý lịch có xác nhận địa phương - Giấy khai sinh (bản công chứng) - Giấy khám sức khỏe - Bản công chứng CMTND - Bản công chứng văn bằng, chứng liên quan - Bản Hộ công chứng - ảnh x 3- Tiếp nhận hồ sơ Hồ sơ dự tuyển ứng viên phòng HC – NS tiếp nhận va xử lý Ứng viên gửi hồ sơ qua đường bưu điện địa công ty yêu cầu; qua Email liên hệ nộp hồ sơ trực tiếp phòng HC – NS 4- Sơ tuyển qua hồ sơ Trên sở yêu cầu tuyển dụng chức danh cần tuyển, phòng HC – NS nghiên cứu hồ sơ để lựa chọn (loại bỏ hồ sơ không phù hợp ngành nghề, tiêu chuẩn học vấn, thiếu bằng, không đảm bảo sức khỏe để công tác tiêu chuẩn khác chức danh cần tuyển) Phòng HC – NS lập báo cáo kết sơ tuyển hồ sơ trình Giám đốc phê duyệt Sau mời ứng viên thạm gia tuyển dụng Điều 9: Tổ chức thi tuyển 1- Đối với hình thức thi tuyển qua vấn a- Đối tượng: Các ứng viên qua sơ tuyển có kinh nghiệm công tác quan khác; ứng viên dự tuyển vào chức danh công việc đòi hỏi kỹ viết văn báo cáo b- Nội dung vấn: Theo yêu cầu chức danh cần tuyển Đối với chức danh cần phải sử dụng nhiều đến ngoại ngữ phải tổ chức vấn trực tiếp tiếng anh 2- Đối với hình thức thi tuyển kết hợp vấn thi viết a- Đối tượng: Áp dụng tất đối tượng lại tham gia ứng tuyển mà khơng thuộc đối tượng trường hợp điều b- Nội dung thi: Tùy theo yêu cầu chức danh công việc cần tuyển, trưởng phòng HC – TC có định nội dung thi vấn thi viết cho phù hợp Cách tính điểm: ………………………………………………………… Điều 10: Nguyên tắc lựa chọn Sau có kết vấn thi viết, cán phòng HC – TC tiến hành lựa chọn ứng viên có điểm thi từ cao xuống thấp đủ số lượng cần tuyển Điều 11: Tiếp nhận nhân Tổng giám đốc, Trưởng phòng HC – TC định tiếp nhận nhân ký kết HĐLĐ với ứng viên trúng tuyển Đối với ứng viên phải trải qua thời gian thử việc: Phòng ban trực tiếp tiếp nhận nhân có trách nhiệm xây dựng nội dung nhiệm vụ giao cho nhân thời gian thử việc hết thời gian thử việc tiến hành đánh giá, nhận xét kết thử việc nhân viên Việc tuyển dụng thức (ký hợp đồng lao động từ đủ 12 tháng đến 36 tháng HĐLĐ không xác định thời hạn) áp dụng người lao động hoàn tất thủ tục ssau: + Đối với kỹ sư, cử nhân, cán thực hợp đồng thử việc: bắt buộc phải hoàn tất Báo cáo thử việc với nội dung chủ yếu sau: Mức độ am hiểu công ty Nội dung cơng việc giao q trình làm việc Mức độ hồn thành cơng việc giao: phần cơng việc hồn tất, phần việc dang dở Những khó khan, thuận lợi q trình thực công việc thử việc Đề xuất giải pháp làm tăng hiệu công việc (cả giải pháp liên quan trực tiếp đến cơng việc phòng ban giải pháp liên quan đến công việc chung công ty) Thời gian hoàn thành báo cáo thử việc 01 tuần trước hợp đồng thử việc hết hiệu lực Báo cáo thử việc phải có nhận xét, đánh giá người trực tiếp hướng dẫn công việc, trưởng phòng ban chun mơn, trưởng phòng HC – TC trước trình Giám đốc + Đối với cơng nhân kỹ thuật đối tượng khác: Kết thúc HĐLĐ người lao động có nguyện vọng tiếp tục làm việc, gắn bó lâu dài với cơng ty, người lao động phải viết Bản kiểm điểm q trình cơng tác nêu rõ nội dung cơng việc thực hiện, khó khăn, thuận lợi trình thực hiện, ý thức chấp hành nội quy lao động, kỷ luật lao động nguyện vọng thân Bản kiểm điểm trình cơng tác phải có nhận xét đội trưởng đội sản xuất trưởng phòng HC – TC trước trình Giám đốc Chương III: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 13: Các phòng ban có liên quan tồn công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực quy định Quy chế Những điều khoản tuyển dụng nhân khơng có quy chế Giám đốc định phù hợp với quy định pháp luật quy định khác công ty công ty mẹ Điều 14: Quy chế có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Trong q trình thực có điểm chưa phù hợp, phát sinh, vướng mắc, công ty tiến hành sửa đổi bổ sung PHỤ LỤC 2: PHIẾU PHỎNG VẤN HỒN THIỆN CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG Nhằm hồn thiện cơng tác tuyển dụng tạo công ty, làm phiếu vấn công tác tuyển dụng công ty Mong Anh/ Chị dành thời gian đánh giá, hoàn thiện phiếu vấn Xin Anh/ Chị vui lòng cho tơi biết số thông tin sau: Những thông tin cá nhân Họ tên: …………………………………………………………… Năm sinh: ………………… Giới tính :  Nam  Nữ Chức danh công việc tại: ……………………………………… Bộ phận công tác: ………………………………………………… Những thông tin liên quan đến hoạt động tuyển dụng Công ty Trước vào công ty, Anh/ Chị có biết đến cơng ty khơng? o Có o Khơng Yếu tố thu hút Anh/chị ứng tuyển vào công ty: o o o o Mức lương Mối quan hệ công ty Môi trường làm việc Khác (Xin ghi rõ): …………………………… Trước vào công ty, Anh/ Chị biết thông tin tuyển dụng Công ty thông qua: o o o o o Bạn bè, người thân Báo chí Website Cơng ty Website tuyển dụng Khác (Xin ghi rõ) :……………………………… Anh/ chị có nhận xét nội dung thơng báo tuyển dụng Công ty? o o o o Hấp dẫn Đầy đủ thông tin Không hấp dẫn đọc giả Khác (Xin ghi rõ) :……………………………… Anh/ chị nộp hồ sơ ứng tuyển qua hình thức nào? o Qua Email o Nộp trực tiếp công ty Trả lời câu hỏi nhân viên văn phòng quản lý Anh/ chị thấy công việc có sử dụng IQ, ENGLISH khơng? o Có o Không Nếu câu trả lời “Không” anh chị vui lòng cho biết thi phù hợp cho vị trí cơng việc anh chị: …………………………………………………………………… ……… Anh/ chị thấy hình thức thi test chun mơn có phù hợp với vị trí Anh/ chị ứng tuyển vào cơng ty khơng? o Có o Khơng Nếu câu trả lời “ Khơng” Anh/ chị vui lòng ghi cụ thể …………………………………………………………… Anh/ chị thấy thời gian vấn có đủ để đánh giá lực anh/chị khơng ? o Có o Khơng Anh/ chị thấy hình thức vấn có phù hợp với lực, tính cách anh/chị khơng? o Có o Khơng Nếu khơng anh chị vui lòng cho biết lý cụ thể …………………… ……………………………………………………………………… 10 Trong trình vấn, Anh/ chị có đặt câu hỏi cho nhà tuyển dụng khơng? o Có o Khơng 11 Trong q trình vấn, người vấn có gây áp lực căng thẳng cho anh/chị khơng? o Có o Khơng o ………………………………………………………… 12 Anh / chị thấy có đánh mức độ hài lòng với thái độ tuyển dụng o o o o o Rất hài lòng Hài lòng Khá hài lòng Khơng hài lòng Rất khơng hài lòng 13 Anh / chị thấy nội dung thử việc có liên quan đến công việc sau không? o Rất liên quan o Liên quan o Ít liên quan 14.Trong thời gian thử việc, người hướng dẫn có gây áp lực cho anh chị khơng? o Căng thẳng o Bình thường o Nhẹ nhàng 15 Trong toàn bước quy trình tuyển dụng, có vòng anh chị cảm thấy khơng hài lòng khơng? o Có o Khơng Nếu có anh chị vui lòng cho biết vòng nào: ………………………………… o Khác: …………………………………………………………… 16 Dưới số giải pháp để hồn thiện cơng tác tuyển dụng nhân lực công ty cổ phần Xây dựng điện Tư vấn phát triển lượng, theo anh chị giải pháp phù hợp: o Tăng cường quảng cáo tuyển dụng o Bổ sung kiểm tra sức khỏe trước làm việc công ty o Thực đánh giá kết cơng việc sau vòng thử việc o Cần định hướng nhân viên sau ký hợp đồng lao động o Hoàn thiện sách lương, thưởng, phúc lợi người lao động o Khác: …………………………………………………………… Tôi chân thành cám ơn Anh/ chị ... HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG 19 CHƯƠNG 2: HỒN THIỆN CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG... thiện cơng tác tuyển dụng nhân lực Công ty cổ phần Xây dựng điện Tư vấn phát triển lượng Chương 3: Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác tuyển dụng nhân lực Công ty cổ phần Xây dựng điện Tư. .. Nghiên cứu công tác tuyển dụng nhân lực công ty cổ phần xây dựng điện tư vấn phát triển lượng 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Tại công ty cổ phần Xây dựng điện tư vấn phát triển lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần xây dựng điện và tư vấn phát triển năng lượng, Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần xây dựng điện và tư vấn phát triển năng lượng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay