skkn một số biện pháp giáo dục trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi học tập tấm gương đạo đức hồ chí minh

27 33 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 14:16

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH HĨA PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGA SƠN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TRẺ MẪU GIÁO – TUỔI HỌC TẬP LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Người thực hiện: Mai Thị Thu Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường Mầm non Nga Văn SKKN thuộc lĩnh vực: Chuyên môn THANH HOÁ NĂM 2018 MỤC LỤC TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Đề mục MỞ ĐẦU 1.1 Lí chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu NỘI DUNG CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lí luận 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 2.3 Các biện pháp sử dụng để giải vấn đề 2.3.1 Biện pháp 1: Tích cực tìm tòi nghiên cứu tài liệu có liên quan để bổ sung kiến thức cho thân 2.3.2 Biện pháp Giáo dục trẻ thông qua hoạt động ngày 2.3.3 Biện pháp 3: Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm để trẻ học tập làm theo gương Bác tốt 2.3.4 Biện pháp 4: Phối kết hợp với phụ huynh việc giáo dục trẻ học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục, với thân, đồng nghiệp nhà trường KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận 3.2 Kiến nghị TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Trang 1 2 2 4 12 13 14 15 15 15 MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài Như biết bậc học mầm non bậc học hệ thống giáo dục quốc dân, tảng ngành giáo dục đào tạo Lứa tuổi mầm non lứa tuổi đời người giáo dục đạo đức phần thiếu giáo dục nhân cách người Vì chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trường mầm non mà tốt có tác dụng lớn đến chất lượng giáo dục bậc học giáo dục mầm non có mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng nhằm giáo dục tồn diện cho trẻ thể chất, tình cảm, đạo đức, thẩm mĩ, trí tuệ, sở để hình thành nên nhân cách người xã hội chủ nghĩa chuẩn bị tiền đề cần thiết cho trẻ bước vào trường tiểu học tốt Trong điều kiện kinh tế phát triển đường hội nhập, đất nước phải giao lưu với nhiều văn hóa khác Làm thế hệ trẻ “Hòa nhập mà khơng hòa tan” giữ gọi vốn văn hóa dân tộc Việt thời đại việc giáo dục cho trẻ phát triển trí tuệ thơi chưa đủ mà phải giáo dục trẻ biết giữ truyền thống văn hóa vốn có cha ơng từ ngàn xưa nhiệm vụ cần cập nhật mục tiêu phát triển người tồn diện Chính việc giáo dục đạo đức cho trẻ cần phải thực thường xuyên Chúng ta nghe câu thơ mà cha ông ta đúc kết thành kinh nghiệm việc nuôi dạy “Uốn từ thuở non Dạy từ thuở ngây thơ”[1] Trên thực tế việc giáo dục trẻ học tập gương đạo đức Hồ Chí Minh thơng qua hoạt động ngày, qua tiết học, qua tác phẩm âm nhạc, văn học, dừng lại việc giúp trẻ thuộc hiểu nội dung hát, thơ, câu chuyện, chưa gợi lên tình cảm, xúc cảm trẻ Để làm tốt điều đó, đòi hỏi người giáo viên phải không ngừng học hỏi rèn luyện tu dưỡng đạo đức, nâng cao trình độ chun mơn, hiểu biết cảm thụ tác phẩm cách sâu sắc Việc giáo dục tình cảm đạo đức cho trẻ đề cập đến phần giáo dục trẻ nhiên cách giáo dục áp đặt máy móc mà chưa gợi lên xúc cảm tình cảm trẻ cách từ từ tự nguyện Với tình tơi cảm thấy phần lớn học sinh ngoan ngoãn lễ phép nghe lời giáo đến lớp nhà khơng nghe lời ơng bà, cha mẹ, anh chị…Đó phải phần lớn bậc làm cha mẹ chưa dạy bảo uốn nắn trẻ thường xuyên,có gia đình bố mẹ làm ăn xa để nhà cho ơng bà chăm sóc ni dưỡng, ơng bà khơng có thời gian để dạy bảo uốn nắn, gửi cháu đến trường xong Bên cạnh gia đình có từ đến hay sinh đẻ khó khăn dẫn đến việc chiều chuộng cháu vin vào câu nói “Nó bé biết mà dạy” hay thấy cháu nói câu thiếu chủ ngữ,vị ngữ lại cười…làm cho cháu khơng biết sai chỗ tưởng nói Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh để góp phần giáo dục cho trẻ biết thể lòng u nước, lòng kính trọng Bác Hồ kính yêu đặc biệt hình thành cho trẻ đức tính lối sống tốt từ nhỏ Việc làm thực trở thành việc làm thường xuyên nhà trường người Việt Nam Để việc học tập làm theo gương Bác có kết tốt tơi mạnh dạn chọn đề tài: “Một số biện pháp giáo dục trẻ mẫu giáo - tuổi học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” 1.2 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu nhằm tìm số biện pháp giáo dục trẻ học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh cách có hiệu 1.3 Đối tượng nghiên cứu Trẻ – tuổi, lớp B5 - Trường mầm non Nga văn 1.4 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thống kê, xử lý số liệu - Phương pháp nghiên cứu tài liệu liên quan đến đề tài - Phương pháp trực quan minh họa - Phương pháp trò chuyện với trẻ - Phương pháp nêu gương khích lệ - Phương pháp thực hành trải nghiệm NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lý luận Như Bác Hồ kính yêu viết “Giáo dục mầm non tốt mở đầu cho tảng giáo dục tốt”[2] Vì trường mầm non có nhiệm vụ chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục bồi dưỡng cho cháu trở thành người cơng dân có ích cho xã hội, năm học 2017 – 2018 năm học “Tiếp tục thực đổi công tác quản lý nâng cao chất lượng giáo dục”, ngành giáo dục nói chung, bậc học giáo dục mầm non nói riêng tiếp tục thực vận động “học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”[3] Do giáo viên mầm non khơng học tập mà giáo dục cho tất hệ học sinh cần phải: “học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” để góp phần giáo dục cho trẻ biết thể lòng u nước lòng kính trọng Bác Hồ kính yêu Việc làm thực trở thành việc làm thường xuyên việc giáo dục toàn diện cho trẻ trường thân Tôi nghĩ cho việc lồng ghép giáo dục cho trẻ mầm non học tập thực theo gương đạo đức Hồ Chí Minh việc làm cần thiết quan trọng chương trình giáo dục mầm non Bởi cần phải cố gắng để học tập, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm để có kết tốt thu thập nhiều thông tin kiến thức, nhiều điều bổ ích gương chủ tịch Hồ Chí Minh để dạy cho trẻ làm người thông qua hoạt động hàng ngày trẻ trường mầm non Rõ ràng mặt lý luận thực tiễn mà từ lâu người ta khẳng định vai trò giáo dục, tác động to lớn giáo dục trình hình thành phát triển nhân cách nhận định đề ra, súc tích - Con người muốn trở thành người cần phải có giáo dục Khi sống hay lúc Bác ln dành quan tâm đặc biệt cho ngành giáo dục, từ lời dạy hay việc làm Bác đạo đức Trong giáo dục cần quan tâm đến vấn đề giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh đặc biệt lứa tuổi mầm non, trẻ em non cần uốn nắn từ đầu Bên cạnh phận giới trẻ dần suy thoái đạo đức lối sống dẫn đến việc làm không tốt gây hậu nghiêm trọng cho gia đình xã hội việc giáo dục đạo đức, lối sống cho trẻ từ bé việc làm cần thiết Ba tháng trước lúc Người xa, ngày 1/6, Bác có lời dặn tồn Đảng tồn dân cần “Nâng cao trách nhiệm chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng” [4] Bác khẳng định: “Nói chung trẻ ta tốt”[5], Bác nhắc đến cháu thiếu nhi hai miền Nam - Bắc thi đua làm nghìn việc tốt nào, thành tích Tuy nhiên “vẫn số cháu chậm tiến chưa chăm sóc dạy dỗ đến nơi đến chốn” Nói Bác muốn nói đến vai trò trách nhiệm người lớn em Người ln cho “chăm sóc giáo dục tốt cháu nhiệm vụ tồn Đảng tồn dân Cơng tác phải kiên trì bền bỉ…” Bác kêu gọi người: “Vì tương lai em ta, dân tộc ta, người ngành phải có tâm chăm sóc giáo dục cháu bé cho tốt” Chuẩn bị cho ngày gặp cụ Các Mác, Lê Nin, di chúc Người lại nói: “…Bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau việc quan trọng cần thiết” [6] Lời Bác, tình Bác đã, hành trang cho bao hệ trẻ bước vào đời vĩnh năm tháng… 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 2.2.1 Thuận lợi - Là trường chuẩn quốc gia mức độ I phấn đấu trở thành trường chuẩn quốc gia mức độ II năm học 2018 - 2019, đoàn đánh giá xếp mức độ năm học 2015 - 2016, ban giám hiệu nhà trường quan tâm tạo điều kiện cho giáo viên học tập bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cách tốt đặc biệt việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh qua nhiều phong trào hoạt động như: Phổ biến câu nói hay Bác cho giáo viên học tập Động viên cho giáo viên sưu tầm thêm hát, câu chuyện Bác để dạy cho trẻ - Với đội ngũ cán giáo viên trẻ, khỏe, nhiệt tình, có tinh thần học hỏi bạn bè, đồng nghiệp, có trình độ đạt chuẩn ln quan tâm giúp đỡ lẫn công việc - Qua năm đứng lớp – tuổi thực công tác chủ nhiệm chăm sóc trẻ tơi nhận thấy trẻ lớp B5 tơi chủ nhiệm thích nghe kể chuyện tham gia hát múa Bác Hồ trẻ dành ánh mắt yêu thương, thái độ kính trọng nghe nói Bác tơi dựa vào điều kiện thuận lợi để giáo dục cho trẻ học tập làm theo gương đạo đức Bác 2.2.2.Khó khăn - Do đặc thù công việc nên việc sưu tầm tư liệu để dạy cho trẻ học làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh có hạn chế - Trẻ tuổi mầm non nhỏ chưa hiểu nhiều kiến thức Bác Hồ - Đa số gia đình nông công việc nhiều hay làm ăn xa nên khơng có nhiều thời gian quan tâm đến trẻ - Còn số phận phụ huynh chiều chuộng con, dượng nên khó khăn việc phối kết hợp để giáo dục Với thuận lợi khó khăn trăn trở lời dạy Bác: “Các thầy giáo phải tìm cách dạy, dạy gì, dạy để trò hiều chóng nhớ lâu, tiến nhanh Thầy dạy tốt trò học tốt để thiết thực góp phần đào tạo hiền tài cho quốc gia” Do tiến hành khảo sát thực tế trẻ lớp Phụ lục - Bảng (Kết khảo sát trẻ đầu năm học tháng 9/2017) 2.3 Các biện pháp sử dụng để giải vấn đề 2.3.1 Biện pháp 1: Tích cực tìm tòi nghiên cứu tài liệu có liên quan để bổ sung kiến thức cho thân Để giúp cho trẻ hiểu gương Bác thân tơi cần phải tích cực tìm tòi, nghiên cứu tài liệu có liên quan đến tư tưởng, đạo đức, phong cách lối sống Bác Hồ phương tiện như: Sách báo, tranh truyện, mạng intenet…có khai thác triệt để nội dung giáo dục tư tưởng, đạo đức Bác Hồ cho trẻ cách phong phú, đa dạng, nhằm vận dụng vào việc lồng ghép để giáo dục tồn diện nhân cách cho trẻ Đức tính bật Bác Hồ lòng u nước, thương dân Bởi tơi tích cực tìm kiếm hình ảnh viết tư liệu, tài liệu, câu chuyện Bác Hồ để đưa vào làm nội dung giáo dục cho trẻ hoạt động, nội dung sách có nhiều tư liệu, hình ảnh câu chuyện, mẩu chuyện nhỏ kể Bác Hồ để lồng ghép… nhằm giáo dục tồn diện cho trẻ như: Đức, trí, thể, mĩ, lao động, tính tiết kiệm… sống ngày lòng yêu nước thương dân giống tư tưởng đạo đức Bác Người có nói: “Trẻ em gương sáng, thầy tốt ảnh hưởng tốt, thầy xấu ảnh hưởng xấu, phải ý giáo dục tư tưởng trị trước, thầy giáo giáo phải tiến tư tưởng Người nhấn mạnh “Học trò tốt hay xấu thầy giáo, giáo tốt hay xấu… muốn cho học sinh có đức giáo viên phải có đức…cho nên thầy (cơ) giáo phải gương mẫu” [7] Người ln đòi hỏi thầy cô giáo trách nhiệm nặng nề Bởi nhà trường khơng nơi dạy chữ, nhà trường nơi đào tạo người, đào tạo lớp người kế tục xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng tổ quốc Nắm rõ yêu cầu khắt khe Bác cán giáo viên tơi phải tích cực tìm tòi trang bị cho kiến thức cần thiết để giáo dục, truyền đạt đến trẻ cách tốt Phụ lục - Ảnh (Một số tài liệu nghiên cứu) Tóm Lại: Thơng qua việc nghiên cứu tư liệu, tài liệu, có liên quan đến việc giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cho trẻ thu nhiều kết đáng kể trình lồng ghép giảng dạy trẻ: Cụ thể đa số cháu hiểu sâu sắc đạo đức Hồ Chí Minh, học tập nhiều đức tính Bác như: Biết quan tâm chăm sóc người, biết chia sẻ người lúc gặp khó khăn, sống thật thà, giản dị khiêm tốn đồng thời trẻ ngoan ngỗn lễ phép biết tiết kiệm lời Bác dặn 2.3.2 Biện pháp2: Giáo dục trẻ học tập gương Bác thông qua hoạt động ngày 2.3.2.1.Giáo dục trẻ thông qua hoạt động học Tùy thuộc vào chủ đề mà tơi có cách truyền đạt khác cho trẻ dễ hiểu hiểu Khơng dạy trẻ lời mà tơi kết hợp với hành động để giáo dục + Đối với chủ đề Trường Mầm non - Ví dụ: Trong khám phá: Tìm hiểu cơng việc giáo, tơi cung cấp cho trẻ: “Ngồi giáo lớp có giáo khác hay bác bảo vệ trường không dạy làm cơng việc khác để chăm sóc bảo vệ trẻ như: Bác bảo vệ bảo vệ trường lớp, cấp dưỡng nấu ăn ngon cho con…Do cần phải lễ phép chào hỏi cô bác ấy” Hay “Các bạn bè phải biết yêu thương giúp đỡ nhau, ngoan ngoãn nghe lời cô giáo” Cùng làm theo lời dạy Bác cháu thiếu nhi mồ côi trại Kim Đồng – Thanh Hóa:“Thiếu nhi phải ngoan phải thật thà, lễ phép với người lớn, kính trọng người già, giúp đỡ người tàn tật Các cháu tập thể với phải thương yêu anh chị em ruột phải dũng cảm sửa chữa khuyết điểm, thói hư tật xấu để lớn lên làm người chủ đất nước, đừng để gánh nặng xã hội” [8] - Để lời nói đơi với việc làm tơi giáo dục trẻ biết yêu thương, giúp đỡ bạn yếu hay khuyết tật , chậm nói học chung lớp Đến trường gặp cô phải chào hỏi lễ phép khơng chào có giáo mà gặp cô giáo hay nhân viên nhà trường cần phải chào hỏi lễ phép thể kính trọng hay có khách đến lớp biết chào hỏi lễ phép giữ trật tự nói chuyện với khách Biết chào ơng, bà, bố, mẹ trước vào lớp hay chào cô giáo, tạm biệt bạn trước Hàng ngày tơi cho trẻ lớp tơi thực hành tính kỷ luật cách xếp hàng tập thể dục, vệ sinh trước ăn không chen lấn xô đẩy, khơng nói chuyện học, ăn ngồi nghiêm túc Qua câu chuyện “Ba ba lô” giáo dục trẻ học tập Bác đức tính biết quan tâm chia sẻ, phân công công việc cho hay dạy trẻ tính trung thực biết nhận lỗi qua câu chuyện “chia kẹo” Phụ lục - ảnh (Bác Hồ trại trẻ mồ cơi Kim Đồng – Thanh Hóa) Trong thư gửi cháu nhi đồng năm 1946 có đoạn viết: “Nay Bác viết chữ khuyên cháu: Phải siêng học Phải giữ Phải giữ kỷ luật Phải làm theo đời sống Phải yêu thương, giúp đỡ cha mẹ, anh em” [9] Thông qua lời dặn Bác cháu đưa vào lồng ghép giáo dục trẻ lớp tơi hứng thú tỏ biết yêu thương giúp đỡ bạn bè, kính trọng lễ phép với cha mẹ, cô giáo , giữ gìn vệ sinh cá nhân vệ sinh lớp học gọn gàng, khơng vứt rác thải bừa bãi…Có tính kỷ luật chờ đến lượt + Đối với chủ đề Bản thân Trong khám phá cho trẻ xem số tranh ảnh Bác Hồ rèn luyện thể dục thể thao sau dạy trẻ biết yêu quý giữ gìn phận, giác quan thể, ăn uống đủ chất, hăng hái tập luyện thể dục theo lời kêu gọi Bác Hồ “Mỗi ngày tập thể dục, ngày tập khí huyết lưu thơng, tinh thần đầy đủ, có sức khỏe Dân cường nước thịnh Tôi mong đồng bào ta từ già, trẻ, gái, trai gắng tập thể dục – tự ngày tập thể dục” [10] để ngày có sức khỏe tốt, thể phát triển khỏe mạnh, hài hòa, cân đối Phụ lục - Ảnh (Bác Hồ tập thể dục) Biết cách ăn mặc gọn gàng giản dị đến lớp Đó học tập phong cách giản dị Bác dù nhà hay đâu Giáo dục trẻ không xem nhẹ phận thể phận quan trọng muốn chúng khỏe mạnh cần tập thể dục giữ vệ sinh hàng ngày Thể hành động: Mỗi buổi sáng dành15 phút tập thể dục sáng cho trẻ Thực hoạt động phát triển vận động, chơi trò chơi vận động Dạy trẻ biết rửa tay trước ăn sau vệ sinh tay bẩn…biết cách ăn mặc gọn gàng giản dị Phụ lục - Ảnh (Thể dục buổi sáng bé) Qua trình giáo dục tích hợp, trẻ lớp tơi hứng thú tham gia hoạt động thể chất, hoạt động trở thành thói quen sinh hoạt hàng ngày trẻ lớp + Đối với chủ đề gia đình Sinh thời Bác chăm lo dạy dỗ cháu từ việc nhỏ tới việc lớn: “các cháu phải chăm ngoan, nhà nghe lời bố mẹ, học phải siêng năng, thầy cô phải kính trọng lễ phép, bạn bè phải đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau” [11] Do tơi ln nhắc nhở trẻ có thái độ lễ phép, kính trọng, u thương ơng bà cha mẹ, người lớn tuổi, biết thưa chào Ví dụ: Có thể dạy trẻ số câu ca dao tục ngữ, thơ câu chuyện hát tình cảm ơng bà cha mẹ thơng qua giáo dục trẻ phải biết u thương kính trọng ơng bà cha mẹ người sinh mình, chăm sóc khỏe mạnh như: “Cơng cha núi Thái Sơn Nghĩa mẹ nước nguồn chảy Một lòng thờ mẹ kính cha Cho tròn chữ hiếu đạo con” Hay: Đi khắp gian không khổ mẹ Gánh nặng đời khơng khổ cha …… Ai mẹ xin đừng làm mẹ khóc Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không” Hoặc qua thơ, câu chuyện: Ba cô gái, hoa cúc trắng,lấy tăm cho bà, làm anh, thăm nhà bà, thương ông… Dạy trẻ thể hành động u q ơng bà, cha mẹ như: Đi thưa dạ, nghe lời kính trọng ơng bà, cha mẹ ngoan ngoãn lễ phép, dạy trẻ quan tâm đến người như: Thăm hỏi thấy bố mẹ mệt mỏi, rót nước mời bố mẹ ơng bà làm về… + Đối với chủ đề nghề nghiệp Dạy trẻ có hiểu biết, yêu quý tất nghề xã hội, có thái độ quý trọng tất nghề không phân biệt đối xử với nghề nghề mang lại lợi ích cho đáng trân trọng Ví dụ: Khi dạy trẻ, nghề quen thuộc bác sĩ, giáo viên, y tá…trẻ dễ dàng nhận nghề mang lại lợi ích cho trẻ trẻ có thái độ kính trọng nghề nghề cơng nhân quét rác, đổ rác trẻ thường thấy ngày trẻ cô làm nghề mang lại lợi ích cho trẻ chí trẻ có thái độ khinh rẻ nghề Vì tơi nhận điều dạy cho trẻ biết công việc cô công nhân vệ sinh mơi trường, dạy cho trẻ học thơ nói công việc thầm lặng đáng quý nhờ có mà đường phố sẽ, hít thở khơng khí lành tốt cho sức khỏe Hay bác nông dân nắng hai sương làm hạt gạo cho bát cơm dẻo thơm phải biết q trọng khơng lãng phí dù hạt cơm + Đối với chủ đề giới thực vật – tết mùa xuân Tôi mở video cho trẻ lắng nghe thơ chúc tết Bác gửi đến toàn Đảng tồn dân ta từ tạo cho trẻ tình cảm gắn bó, trẻ thấy gần gũi ấm cúng thêm yêu quý Bác, giải thích cho trẻ ý lời thơ để trẻ hiểu Bác mong muốn nhân dân Hay hưởng ứng lời kêu gọi Bác cho trẻ tham gia trồng hưởng ứng ngày tết trồng cây, trẻ tưới nước chăm sóc thường xuyên để dạy trẻ tính cần cù, kiên nhẫn lao động, hăng say với công việc lao động đồng thời qua việc chăm sóc để trẻ nhận biết trình lớn lên biết lợi ích mơi trường sống, người như: Thanh lọc khơng khí làm khơng khí lành, cung cấp gỗ…Từ giúp trẻ nhận biết rằng: Cần làm việc vừa sức để giúp đỡ người lớn lời Bác dạy “tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức mình” Phụ lục - Ảnh (Bác tham gia tết trồng Bất Bạt, Hà Tây 1969) Phụ lục - Ảnh (Các bé lớp B5 tham gia trồng cây) + Đối với chủ đề động vật Trong khu nhà đơn sơ mình, Bác tạo môi trường thiên nhiên tuyệt đẹp, Bác trồng vườn, chăm chăm người, Bác thả cá hồ không cho phép câu, xua đuổi săn bắt chim vườn Bác nói: “Chim quý thiên nhiên ta phải bảo vệ chúng”.Chính tơi dạy trẻ biết u q muông thú vật giống cần sống, cần bảo vệ chúng, đừng làm hại vật Ví dụ: Trong buổi học khám phá khoa học hay quan sát ngồi trời số vật chó, mèo, chim bồ câu…bên cạnh trò chuyện với trẻ tên gọi, đặc điểm… vật tơi kết hợp giáo dục trẻ phải biết chăm sóc vật ni có ích lợi người như: coi giữ nhà, bắt chuột, đưa thư… hay kể cho trẻ nghe câu chuyện: ‘Bể cá vàng dành cho cháu” Tôi trẻ thực hành chăm sóc vật, quan sát cách trẻ trò chuyện cách trẻ cho vật ăn, thấy trẻ hứng thú thể lời nói yêu thương nhẹ nhàng chúng + Đối với chủ đề giao thông Sau kể cho trẻ nghe câu chuyện tinh thần tự giác, ý thức chấp hành luật giao thông Bác Từ giáo dục trẻ noi gương Bác chấp hành luật giao thông việc đưa câu hỏi tình cho trẻ tự giải như: Khi ngồi xe phải ngồi để đảm bảo an tồn? Có chơi đường hay ném đá đường khơng? Ngồi tơi kể cho trẻ nghe số câu chuyện: “Qua đường”, “vì thỏ cụt đi” hoạt động hay tổ chức cho trẻ chơi tham gia giao thông sân trường Từ giúp trẻ có ý thức việc tham gia giao thông + Đối với chủ đề nước tượng tự nhiên Để giúp trẻ học tập gương tiết kiệm Bác, kể cho trẻ nghe số câu chuyện Bác, bên cạnh tơi thường xun nhắc nhở trẻ tiết kiệm nước, rửa tay mở nước vừa phải không để nước chảy tràn lan, dạy trẻ biết thực hành tiết kiệm, tơi trò chuyện với trẻ để giúp trẻ nhận việc tốt đồng thời kích thích trẻ suy nghĩ vấn đề Dạy trẻ câu hiệu “giọt nước quý vàng” Ví dụ: Trong khám phá khoa học “Tìm hiểu nguồn nước” cho trẻ xem tranh ảnh, video mà sưu tầm nguồn nước lấy từ nơi khác có chất lượng khác cho trẻ quan sát Khi xem sát lời nói, hành vi, cử trẻ xem điều trẻ nói có với ngày hơm hay khơng, cho lớp tun dương trẻ nhận khuyết điểm đáng khen thưởng, bạn vi phạm lỗi bị cô nhắc nhở mà không tự giác nhận lỗi đợi bạn nhắc nhở trẻ chưa ngoan, phạt trẻ khơng cắm cờ bé ngoan, cuối tuần không nhận phiếu bé ngoan (Làm theo lời dạy Bác lúc thăm cháu thiếu nhi mồ côi trại Kim Đồng – Thanh Hóa “Phải dũng cảm sửa chữa khuyết điểm, thói hư tật xấu để lớn lên làm người chủ đất nước, đừng để gánh nặng xã hội…”) Ví dụ: Trong hoạt động nêu gương chiều thứ 6, sau cho trẻ nhận xét xem ngoan hay chưa, hỏi lớp “hôm bạn chưa ngoan, chưa nghe lời cơ?” có bạn Thanh Hải bạn Anh Huy đứng dậy thừa nhận khơng ngoan, tơi hỏi lại “vì cho khơng ngoan” trẻ trả lời “Vì hơm đánh với bạn Anh Huy, lại nói chuyện học” Khi tơi khen trẻ biết nhận lỗi sẵn sàng cho lớp tuyên dương Biết thật nhận lỗi phẩm chất đạo đức đáng quý mà Bác Hồ dạy cháu thiếu niên nhi đồng người làm giáo viên tơi lồng ghép kể cho trẻ nghe số câu chuyện Bác dạy cháu thiếu niên nhi đồng để giáo dục trẻ mạnh dạn nhận lỗi làm sai điều , làm sai điều mà biết nhận lỗi đáng khen, người làm sai mà khơng biết nhận lỗi đáng xấu hổ Ngồi tơi sưu tầm số mẩu chuyện ngắn gương đạo đức Bác cho trẻ tập kịch như: Ba ba lô, Bác có phải vua đâu, chia quà…hoặc cho trẻ nghe số hát Bác 2.3.2.6 Trong tổ chức lễ hội kiện Vào ngày lễ 20/11,tết…ngoài việc cho trẻ tham gia vào hoạt động phù hợp tơi khuyến khích trẻ hát hát Bác Hồ mà trẻ biết, cho trẻ tham gia đóng kịch, đọc thơ… Mừng ngày sinh nhật Bác 19/5 tổ chức buổi văn nghệ chúc mừng, cho trẻ tham gia thi hát múa kể chuyện Bác 2.3.2.7 Trong hoạt động lúc, nơi Hàng tháng sưu tầm số câu nói hay Bác Hồ dạy cho trẻ lớp học vào rảnh rỗi như: “Non sơng Việt Nam có trở nên vẻ vang hay khơng , dân tộc Việt Nam có sánh vai với cường quốc năm châu hay khơng nhờ phần lớn vào công học tập cháu”… Có thể lúc đầu trẻ chưa thuộc hiểu hết nội dung câu nói tơi kiên nhẫn dạy trẻ ngày trẻ dần hiểu phần câu nói Bác để bước cho trẻ tiếp thu phẩm chất đạo đức cao quý đáng kính trọng Bác * Kết Với biện pháp đề ra, nhận thấy trẻ lớp thực làm theo tương đối tốt điều mà dạy: 100% trẻ đến lớp biết chào cô, 11 chào bố mẹ Khi đến lớp hay chơi sân trường gặp khơng phải giáo trẻ chào hỏi lễ phép, nhà trẻ biết thưa gửi, chào hỏi ơng bà, làng xóm Các bạn yêu thương giúp đỡ nhau, nghe lời giáo Trẻ biết chăm sóc rèn luyện thể như: Hăng hái tham gia tập thể dục buổi sáng nghiêm túc, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, biết bảo vệ thể không sờ tay vào ổ cắm điện, không nghịch nước nhà vệ sinh… trẻ biết ăn mặc tránh dây bẩn, gọn gàng đến lớp Trẻ thuộc số câu ca dao, tục ngữ, thơ nói tình cảm ông bà, cha mẹ dành cho trẻ để từ trẻ u thương, kính trọng ơng bà bố mẹ nhiều Trẻ lễ phép có thái độ kính trọng với số nghề lao cơng, bảo vệ… Hằng ngày trẻ thích cô tưới nước cho cây, nhặt rơi bồn cây, hoa… Trẻ ln có thái độ u mến vật xung quanh Trong làm vệ sinh(rửa tay trước ăn , sau chơi) trẻ giảm hẳn việc nghịch phá nước, biết vặn vòi nước nhỏ lại , rửa xong biết khóa vòi nước lại, sử dụng nước cần thiết Trẻ biết số kiến thức quê hương sinh sống: tên gọi, có di tích (mặc dù trẻ chưa biết hết di tích cảnh đẹp quê hương chưa biết cụ thể nằm chỗ nào) thuộc lời thoại biết đóng kịch cho số mẩu chuyện ngắn Bác như: “Ba ba lơ”, “cháu ngã có đau khơng?”… Nhờ hướng dẫn bảo cô giáo, trẻ lớp biết nhường nhịn đồ chơi , đoàn kết nhóm, khơng chơi riêng lẻ, tranh giành đồ chơi bạn, mặt khác trẻ ln có trách nhiệm với nhóm chơi phân cơng Thời gian đầu số trẻ lấy đồ chơi mang nhà sau phát giải thích khun bảo trẻ khơng mang đồ chơi nhà Trong chơi trẻ tập dần cách xưng hơ thân thiện “bạn – mình” xưng tên khơng xưng hô “mày – tao” Trong ăn trẻ ăn hết suất, giảm hẳn tượng bỏ cơm, đồ ăn thừa, đồng thời giảm hẳn việc vãi rơi cơm nói chuyện ăn Trong hoạt động nêu gương đa số trẻ biết nhận lỗi làm sai, số trẻ chưa mạnh dạn nhận lỗi để bạn nói lên phần lỗi Trong số lễ hội vui chơi theo kiện trẻ tham gia số tiết mục văn nghệ lớp trường vào ngày lễ hội như: múa , kể chuyện, đọc thơ…một cách hứng thú 2.3.3 Biện pháp 3: Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm để trẻ học tập làm theo gương Bác tốt Với trẻ mầm non mơi trường hoạt động góp phần khơng nhỏ việc củng cố tái tạo lại kiến thức mà trẻ học đặc biệt hoạt động 12 góc, hay hoạt động hàng ngày, tạo môi trường tốt giúp trẻ thêm say mê, tìm tòi, khám phá, hiểu nhớ lâu Để giúp trẻ hiểu sâu tư tưởng đạo đức Bác để học tập làm theo từ đầu năm học lên kế hoạch xây dựng môi trường học tập góc cho thật phong phú, đa dạng nhằm kích thích tư sáng tạo trẻ loại sách tranh chuyện Bác đồ dùng đồ chơi phục vụ cho hoạt động chủ đề nhằm rèn luyện cho trẻ tính kiên trì, bền bỉ, óc sáng tạo tính tiết kiệm, khơng lãng phí, biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi… Và đặc biệt lưu ý đến góc thư viện, tạo hình Ví dụ: Góc thư viện tơi xây dựng nơi thống có nhiều ánh sáng, trẻ tiếp xúc với nhiều loại sách tranh truyện, thơ, hình ảnh… Bác gợi ý hướng dẫn cô nhằm giáo dục cho trẻ khéo léo mở sách, giữ gìn sách vở, có tinh thần đoàn kết, biết yêu thương giúp đỡ người, yêu lao động, thích tập thể dục thể thao… Phụ lục 10 - Ảnh (Góc thư viện bé) Góc tạo hình sưu tầm nhiều ngun vật liệu phế thải để tạo đồ dùng đồ chơi phục vụ cho công tác dạy học trẻ, từ giáo dục cho trẻ đức tính kiên trì, bền bỉ, tiết kiệm khơng hoang phí Bác Hồ kính yêu Phụ lục 11 - Ảnh 10 (Một số sản phẩm tạo hình trẻ làm từ nguyên vật liệu phế thải) 2.3.4 Biện pháp 4: Phối kết hợp với phụ huynh việc giáo dục trẻ học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Như biết, môi trường giáo dục trẻ chủ yếu gia đình nhà trường, nhà trường gia đình nơi giúp trẻ phát triển tồn diện mặt: Đức, trí, thể, mĩ lao động Bởi muốn trẻ hiểu sâu sắc tư tưởng, đạo đức Bác Hồ kính yêu để trẻ học tập làm theo việc phối hợp gia đình nhà trường biện pháp vơ quan trọng q trình giáo dục trẻ Bác khẳng định: “Giáo dục nhà trường phần, cần có giáo dục ngồi xã hội, gia đình để giúp cho việc giáo dục nhà trường tốt Bác viết: “giáo dục dù nhà trường có tốt thiếu giáo dục gia đình ngồi xã hội kết khơng hồn tồn” [13] Thấm nhuần lời dạy Bác, từ buổi họp phụ huynh đầu năm đưa vào kế hoạch nội dung giáo dục tư tưởng cho trẻ “học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” để tuyên truyền cho phụ huynh hiểu rõ kết hợp với nhà trường việc giáo dục trẻ cách: Tuyên truyền, vận động phụ huynh tham gia sưu tầm sách báo tranh truyện, nguyên vật liệu phế thải ủng hộ cho lớp để xây dựng môi trường học tập cho trẻ đồng thời động viên gia đình lớp mua thêm loại sách, báo, tranh ảnh Bác Hồ cho trẻ xem học tập gia đình Để phụ huynh có thêm kinh nghiệm việc phối kết hợp với cô giáo để giáo dục trẻ học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh vào đón trả trẻ, ý dành thời gian để trao đổi với phụ huynh 13 tình hình học tập đạo đức em họ, mời phụ huynh dự tiết học trẻ có lồng ghép giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời hướng dẫn phụ huynh cách giáo dục trẻ học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh cách “ơng bà, cha mẹ… gia đình phải ln gương sáng cho trẻ noi theo cách ăn mặc, nói năng, làm việc, đứng…” phụ huynh cần nhắc nhở giáo dục trẻ ngày muốn trở thành ngoan, trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ trước hết trẻ ln phải ngoan ngỗn lễ phép, biết giúp đỡ ông bà, cha mẹ công việc vừa sức nhà biết tự làm vệ sinh cá nhân, chăm tập thể dục thể thao, biết tự xếp đồ dùng cá nhân dúng nơi quy định biết thực hành tiết kiệm, khơng lãng phí, biết dùng tiết kiệm điện, nước, thức ăn… vào thời điểm lúc nhà vui vẻ đoàn tụ bên lúc trẻ chuẩn bị ngủ, phụ huynh khuyến khích trẻ kể truyện đọc thơ hát múa có nơi dung viết Bác Hồ kính u phụ huynh ngâm thơ, đọc thơ, kể truyện, đọc chuyện cổ tích, chuyện kể Bác Hồ phù hợp với lứa tuổi mầm non hát cho trẻ nghe hát Bác Hồ từ giúp trẻ thêm yêu sống hơn, biết chia sẻ niềm vui nỗi buồn gia đình, biết yêu thương người, kính trọng ơng bà, cha mẹ, giáo Bác Hồ kính yêu Phụ lục 12 - Ảnh 11 (Bảng tuyên truyền phụ huynh) 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục, với thân, đồng nghiệp, nhà trường 2.4.1 Đối với hoạt động giáo dục Qua thời gian áp dụng biện pháp trên, với đạo Ban giám hiệu nhà trường, sưu tầm hỗ trợ góp ý bạn đồng nghiệp ngồi nhóm lớp, buổi dự giờ, với nhiệt tình giúp đỡ bậc phụ huynh Lớp học thu hoạch kết tốt Phụ lục 13- Bảng (Kết khảo sát trẻ cuối năm học tháng 5/2018) 2.4.2.Đối với thân: Để có kết q trình phấn đấu với lòng nhiệt tình, u thương trẻ, có ý thức tự học, tự rèn luyện cho mình, thấm nhuần lời dạy Bác “Cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư” thân tơi nhận thức trách nhiệm người giáo viên ln ln khơng ngừng học hỏi, chịu khó vượt qua khó khăn, gian khổ để hồn thành tốt nhiệm vụ giao, cho xứng đáng với tin yêu lòng mong mỏi nhà trường đặc biệt bậc phụ huynh Mạnh dạn, tự tin tổ chức hoạt động cho trẻ Thực tốt vận động “Mỗi thầy cô giáo gương sáng cho trẻ noi theo” Bản thân tự ý thức phải thương yêu, đối xử cơng với trẻ q trình dạy học, lấy “đức” làm đầu công tác dạy học 14 Vận dụng phương pháp “Lấy trẻ làm trung tâm” để rèn luyện giáo dục trẻ thành công Làm tốt công tác phối kết hợp với phụ huynh việc nuôi dưỡng giáo dục trẻ 2.4.3 Đối với đống nghiệp: Sáng kiến đồng nghiệp sử dụng để tham khảo, trao đổi, ứng dụng cho thân lớp họ 2.4.4 Đối với nhà trường: Qua lần khảo sát trẻ ban giám hiệu đánh giá tốt sáng kiến kinh nghiệm đưa để làm mẫu cho đồng nghiệp tham khảo Kết luận kiến nghị 3.1 Kết luận Bác Hồ người ln quan tâm, chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng Những lời dạy viết Người dành cho lứa tuổi măng non xem di sản vô giá dân tộc hệ trẻ nước ta Đó quan điểm,phương hướng mà Đảng, Nhà nước cấp có thẩm quyền đã, lấy làm phương trâm để giáo dục rèn luyện hệ trẻ đất nước Việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh cần phải quan tâm lên hàng đầu công tác giáo dục hệ trẻ nay, đạo đức gốc vấn đề khơng có gốc đạo đức từ ban đầu có tài đến làm việc khó, Bác nói “Có tài mà khơng có đức người vơ dụng, có đức mà khơng có tài làm việc khó” Đối với trẻ mầm non, ngồi việc chăm sóc dạy dỗ cho trẻ kiến thức, kĩ mơn học việc lồng ghép để giáo dục tư tưởng cho trẻ học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Thơng qua hoạt động hàng ngày trẻ vơ cần thiết quan trọng Vì thơng qua hoạt động lồng ghép người giáo viên mở rộng thêm cho trẻ kiến thức, kĩ hiểu biết xã hội, cách cư xử với người xung quanh, bồi dưỡng thêm cho trẻ tình cảm yêu thương người, yêu thiên nhiên, cỏ hoa lá, yêu quê hương đất nước, yêu lao động…Đồng thời rèn luyện thêm cho trẻ tư cách đạo đức lối sống như: Có tinh thần đoàn kết, biết nhường nhịn, biết giúp đỡ bạn bè lớp, em nhỏ mình, cụ già, biết thực hành tiết kiệm khơng lãng phí, có tính kiên trì, bền bỉ gặp khó khăn… Tơi xin trích dẫn lời dặn Bác với giáo viên mầm non cho phần kết mình: “Làm mẫu giáo tức thay mẹ dạy trẻ Muốn làm phải yêu trẻ, cháu nhỏ hay quấy, phải bền bỉ chịu khó ni dạy cháu.Dạy trẻ trồng non Trồng non tốt sau lên tốt, dạy trẻ tốt sau cháu thành người tốt Anh chị em giáo viên mẫu giáo cần luôn gương mẫu đạo đức để cháu noi theo…” [14] 3.2 Kiến nghị 3.2.1 Đối với BGH nhà trường - Thường xuyên cho giáo viên dự rút kinh nghiệm 15 - Cung cấp tài liệu, tạp chí, tập san, kinh nghiệm hay cho giáo viên - Cần tổ chức cho giáo viên tham gia học tập, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp trường điểm để củng cố phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức cho trẻ trường mầm non Cần tăng cường phát động phong trào thi đua “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” Trên sáng kiến kinh nghiệm thân nghiên cứu“Một số biện pháp giáo dục trẻ mẫu giáo - tuổi học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” - lớp B5 trường Mầm non Nga Văn – Nga Sơn mà rút từ trình giảng dạy nhằm giúp trẻ phát triển nhân cách, đạo đức, lối sống Những đạt khiêm tốn tảng cho năm Rất mong nhận góp ý, nhận xét hội đồng khoa học ngành để thân có kinh nhiệm quý báu Giúp cho việc thực nhiệm vụ chăm sóc ni dưỡng trường tốt năm học Tôi xin chân thành cảm ơn! XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Nga Văn, ngày 15 tháng năm 2018 Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác Trịnh Thị Thức Mai Thị Thu 16 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] - Báo điện tử Bắc Giang ngày 14/11/2014 [2] - Bài viết nâng cao chất lượng giáo dục trẻ trường mầm non Long Biên đăng ngày 24/7/17 [3] - Theo thị số 06/CT-TW ngày 1/11/2006, thị số 03/CT-TW, ngày 14/05/2011, thị số 05/CT-TW, ngày 15/05/2016 Bộ trị ban hành [4] - Báo Nhân Dân, số 5526, ngày 1/6/1969 [5], [6] - Những câu chuyện Bác Hồ với thiếu niên nhi đồng nhà xuất Thanh niên [7] - Tạp chí giáo dục Thanh Hóa, số 107 năm 2011- trang 15 [8] - Câu chuyện: Bác Hồ đến với cháu mồ côi trại Kim Đồng, trang 48 - sách Tấm lòng bác Bác Hồ [9] - Báo cứu quốc - số 385, ngày 24/10/1946 [10] - Từ lời kêu gọi tồn dân tập thể dục chủ tịch Hồ Chí Minh đăng báo giới thể thao VOV.VN ngày 27/3/17 [11] - Những câu chuyện Bác Hồ với thiếu niên nhi đồng báo điện tử Thái Bình, ngày 13/4/2018 [12] - Theo thư Bác Hồ gửi cháu cán trường Miền Nam, ngày 1/6/1955 [13] - Tạp chí giáo dục Thanh Hóa, số 92 năm 2007 - trang 12 [14] - Báo Nhân dân, số 2016 ngày 23/9/1959 Một số tài liệu khác Sách: “Truyện kể Bác Hồ với thiếu niên nhi đồng” Sách “Bác Hồ với giáo dục hệ trẻ”, “Bác Hồ với nghề giáo” nhà xuất Mĩ Thuật Sách “Những chuyện kể tình thương Bác” nhà xuất Lao Động Sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh đường cách mạng Việt Nam nhà xuất trị quốc gia Những sáng kiến kinh nghiệm hay học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Những sáng kiến kinh nghiệm chọn lọc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, dành cho giáo viên mầm non nhà xuất giáo dụcViệt Nam CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD &ĐT, CẤP SỞ GD&ĐT VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN Họ tên tác giả: Mai Thị Thu Chức vụ đơn vị công tác: Giáo viên trường mầm non Nga văn TT \ Tên đề tài SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo tuổi làm quen môi trường xung quanh Phương pháp dạy trẻ – tuổi cảm thụ tác phẩm văn học Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động góc cho trẻ – 6tuổi Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động góc cho trẻ – 6tuổi Cấp đánh Kết giá xếp loại đánh (Phòng, Sở, giá xếp Tỉnh ) loại (A,B C) Năm học đánh giá xếp loại Phòng giáo dục- đào tạo C 2008 - 2009 Phòng giáo dục- đào tạo C 2012 - 2013 Phòng giáo dục- đào tạo A 2015 - 2016 Sở giáo dục đào tạo C 2015 - 2016 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng (Kết khảo sát trẻ đầu năm học tháng 9/2017 ) STT Nội dung khảo sát Biết nghe lời, ngoan ngoãn lễ phép với người lớn tuổi Sống thật thà, biết yêu thương giúp đỡ người Đoàn kết với bạn bè người xung quanh Biết thực hành tiết kiệm Biết tự chăm lo sức khỏe cho thân Tổng số trẻ Kết khảo sát trẻ Chưa Đạt % % đạt 38 31 81,6 18,4 38 30 78,9 21,1 38 30 78,9 21,1 38 29 76,3 23,4 38 27 71 11 29 Phụ lục - Ảnh (Một số tài liệu nghiên cứu) Phụ lục - ảnh (Bác Hồ trại trẻ mồ cơi Kim Đồng – Thanh Hóa) Phụ lục - Ảnh (Bác Hồ tập thể dục) Phụ lục - Ảnh (Thể dục buổi sáng bé) Phụ lục - Ảnh (Bác tham gia tết trồng Bất Bạt, Hà Tây 1969) Phụ lục - Ảnh (Các bé lớp B5 tham gia trồng cây) Phụ lục - Ảnh (Trẻ xem tư liệu Bác) Phụ lục - Ảnh (Hình ảnh trẻ chăm sóc vườn rau) Phụ lục 10 - Ảnh (Góc thư viện bé) Phụ lục 11 - Ảnh 10 (Một số sản phẩm tạo hình trẻ làm từ nguyên vật liệu phế thải) Phụ lục 12 - Ảnh 11 (Bảng tuyên truyền phụ huynh) Phụ lục 13: Bảng (Kết khảo sát trẻ cuối năm học tháng 5/2018) STT Nội dung khảo sát Biết nghe lời, ngoan ngoãn lễ phép với người lớn tuổi Sống thật thà, biết yêu thương giúp đỡ người Đoàn kết với bạn bè người xung quanh Biết thực hành tiết kiệm Biết tự chăm lo sức khỏe cho thân Tổng số trẻ Kết khảo sát trẻ Chưa Đạt % % đạt 38 38 100 38 38 100 38 37 97,4 2,6 38 36 94,7 5,3 38 37 97,4 2,6 ... làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh [3] Do giáo viên mầm non khơng học tập mà giáo dục cho tất hệ học sinh cần phải: học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh để góp phần giáo dục cho trẻ biết... người Việt Nam Để việc học tập làm theo gương Bác có kết tốt mạnh dạn chọn đề tài: Một số biện pháp giáo dục trẻ mẫu giáo - tuổi học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh 1.2 Mục đích nghiên... ghép giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời hướng dẫn phụ huynh cách giáo dục trẻ học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh cách “ơng bà, cha mẹ… gia đình phải ln gương sáng cho trẻ noi
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số biện pháp giáo dục trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi học tập tấm gương đạo đức hồ chí minh , skkn một số biện pháp giáo dục trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi học tập tấm gương đạo đức hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay