skkn một số biện pháp giáo dục tấm gương đạo đức hồ chí minh cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi thông qua các chủ đề tại trường mầm non nga điền

24 31 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 14:16

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HỐ PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGA SƠN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH CHO TRẺ MẪU GIÁO - TUỔI THÔNG QUA CÁC CHỦ ĐỀ TẠI TRƯỜNG MẦM NON NGA ĐIỀN Người thực hiện: Đinh Thị Hiền Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường Mầm non Nga Điền SKKN thuộc lĩnh vực (môn): Chun mơn THANH HỐ, NĂM 2018 Mở đầu 1.1 Lí chọn đề tài Chủ Tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Danh Nhân văn hóa giới Sự nghiệp tư tưởng, đạo đức sáng ngời Người sống lòng kính u vơ hạn nhân dân Việt Nam Cuộc đời cách mạng sôi Người mãi gương cho hệ học tập noi theo Tư tưởng gương đạo đức Hồ Chí Minh điển hình Đạo đức bật Người lòng u nước, thương dân, niềm tự hào dân tộc, lòng yêu thiên nhiên, căm thù giặc, tinh thần vượt khó khăn gian khổ sống, chiến đấu lao động, niềm lạc quan tin tưởng vào thắng lợi đất nước Để hệ mai sau ghi nhớ công lao to lớn Bác, nhớ gương tỏa sáng tài sản vô giá dân tộc những sở giáo dục Việt Nam Lúc sinh thời Người dành tình cảm quan tâm đặc biệt cho trẻ em, những chủ nhân tương lai đất nước Sự quan tâm đặc biệt Người dành cho em bắt nguồn từ tầm nhìn xa trông rộng “chiến lược” trồng người Bác Hồ đề nhiệm vụ quan trọng những người thầy giáo với nghiệp giáo dục- đào tạo Bác dặn: “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, lợi ích trăm năm phải trồng người”[1] Trong chiến lược đó, Chủ Tịch Hồ Chí Minh dày công vun trồng hệ măng non đất nước vì: “Ngày cháu nhi đồng, ngày sau cháu người chủ nước nhà, giới”[2] Thấm nhuần tư tưởng Người, những năm gần Đảng nhà nước quan tâm đến lĩnh vực giáo dục đặc biệt công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ mầm non Vì giáo dục Mầm non bậc học hệ thống giáo dục quốc dân, có vai trò đặc biệt quan trọng việc đặt móng cho hình thành, phát triển tồn diện nhân cách người nghiệp đào tạo hệ trẻ Để sau trẻ thành người tốt hội tụ đầy đủ những đức tính tốt đẹp: Lễ phép, ngoan ngỗn, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm, vừa đủ tài, đủ đức, vừa hồng, lại vừa chuyên Để làm điều lúc hết phải lồng ghép nội dung giáo dục “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào việc dạy trẻ mẫu giáo – tuổi Đây vấn đề cần thiết, trẻ em non, cần uốn nắn từ đầu “Uốn từ thuở non - dạy từ thuở thơ ngây” [3] Trẻ em lúc nhỏ lớn lúc trẻ dễ đồng cảm với thứ xung quanh Mọi hoạt động ngày người cách đối nhân xử điều tâm trí trẻ lưu nhớ kỹ bắt chước làm theo, nên người cần phải làm để trẻ trở thành những đứa trẻ ngoan, biết phân biệt xấu, tốt Nuôi dưỡng vun đắp cho tâm hồn trẻ thơ thêm tươi sáng niềm mơ ước tất nói chung, thân tơi nói riêng Mặc dù nội dung giáo dục “ Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” triển khai đưa vào áp dụng nhiều năm qua, nhiên việc giáo dục trẻ mầm non nói chung trẻ mẫu giáo – tuổi nói riêng chung chung chưa có bước đột phá, dạy tùy hứng vào học chưa có kế hoạch cụ thể đặc biệt giáo dục trẻ chủ yếu chủ đề “ Quê hương – Đất nước Bác Hồ” chưa mở rộng sang chủ đề khác chưa tạo nề nếp thói quen tốt cho học sinh, phong trào rèn luyện thể thao trường chưa thường xuyên, tỷ lệ trẻ biết chăm sóc thể, chăm sóc vật ni, trồng giữ gìn vệ sinh mơi trường, hành vi văn hóa hạn chế Bên cạnh giáo viên chưa tập trung nhiều đến việc lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục gương đạo đức Bác vào chủ đề giáo dục hạn chế Chính vậy, giáo viên đứng lớp – tuổi nhận thấy dạy trẻ nề nếp, định hướng cho trẻ tương lai cần thiết, sống học tập làm việc theo “Tấm gương đạo đức Bác” tảng Đó động lực thơi thúc tơi tìm tòi nghiên cứu đề tài“ Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục gương đạo đức Hồ Chí Minh cho trẻ mẫu giáo – tuổi thông qua chủ đề trường mầm non Nga Điền” làm đề tài sáng kiến cho năm học 2017 – 2018 1.2 Mục đích nghiên cứu Giúp trẻ mẫu giáo –6 tuổi có những hiểu biết Bác Hồ, để từ giáo dục trẻ học tập làm theo gương, đạo đức Bác, để từ biết những đức tính tốt đẹp người xã hội Chủ Nghĩa như: tình yêu thiên nhiên, yêu đất nước, yêu người Biết học tập làm theo lời dạy Bác như: khiêm tốn, thật thà, dũng cảm, biết sống sẽ, gọn gàng theo lời dạy Bác cách có hiệu để trở thành người tốt 1.3 Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu trẻ mẫu giáo lớp Hoa Hồng - tuổi trường mầm non Nga Điền 1.4 Phương pháp nghiên cứu Để thực đề tài sử dụng phương pháp sau: - Phương pháp nghiên cứu xây dựng sở lý thuyết: Tìm hiểu thơng tin có liên quan đến đề tài, nắm kiến thức Về Bác Hồ để lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục trẻ học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh - Phương pháp điều tra khảo sát thực tế, thu thập thông tin - Phương pháp thực hành trải nghiệm lớp - Phương pháp thống kê, xử lý số liệu Nội dung sáng kiến kinh nghiệm 2.1 Cơ sở lý luận sáng kiến kinh nghiệm Hưởng ứng đẩy mạnh vận động “ Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” Ban chấp hành Trung Ương Đảng Cộng sản Việt Nam Bộ giáo dục đào tạo đạo lồng ghép tích hợp nội dung vận động vào giảng dạy hệ thống giáo dục quốc dân có Bậc học mầm non Đây việc làm ý nghĩa cần thiết tài sản vô qúi báu Đảng ta, dân tộc ta những sở giáo dục vững giáo dục Việt Nam Bởi giáo dục trẻ học tập làm theo gương đạo đức Bác trang bị cho trẻ những kỹ để trẻ sống, lao động trẻ học làm người Không vậy, học tập gương Người giúp trẻ biết yêu quê hương, yêu đất nước yêu người Việt Nam Giáo dục gương Bác từ những năm đầu đời cho trẻ ươm mầm cho hệ mai sau “Dạy trẻ trồng non Trồng non có tốt sau lên tốt, dạy trẻ tốt sau cháu thành người tốt Anh chị em giáo viên mẫu giáo cần luôn gương mẫu đạo đức để cháu noi theo ” [4] Xuất phát từ đặc điểm tâm sinh lý trẻ – tuổi ham hiểu biết thích tìm hiểu giới xung quanh để phát triển toàn diện nhân cách, chuẩn bị đầy đủ tâm cho trẻ vào lớp1 cấp học phổ thông Do cần lựa chọn nội dung phù hợp để dạy trẻ học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, tức dạy trẻ biết yêu thương, đoàn kết, biết giúp đỡ, lắng nghe, chia sẻ, biết làm công việc tự phục vụ, biết thực hành tiết kiệm, lời ông bà, bố mẹ, cô giáo người lớn, biết lễ phép, kính nhường Cũng xã hội nay, trẻ em vấn đề cần quan tâm chúng những nhân tài tương lai quốc gia mà muốn thành nhân tài đòi hỏi chúng cần phải có đức hạnh Vậy người dìu dắt trẻ trở thành “Đức hạnh hiền tài” Đó những trăn trở nhiều người làm giáo dục, có tơi Chính vậy, việc lồng ghép, tích hợp giáo dục nội dung “ Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào chương trình chăm sóc ni dưỡng giáo dục trẻ từ lứa tuổi mầm non việc làm quan trọng cần thiết, góp phần hồn thiện nhân cách trẻ từ thủa ban đầu Năm học 2017 2018, cố gắng học hỏi, tìm tòi, trau dồi thêm những kiến thức hiểu biết Bác để đưa nội dung giáo dục gương đạo đức Hồ Chí Minh cho trẻ mẫu giáo đặc biệt trẻ mẫu giáo – tuổi vào tất chủ đề giáo dục 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 2.2.1 Thuận lợi: Ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện cho giáo viên học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh qua nhiều phong trào, hoạt động như: Đọc câu chuyện Bác Hồ thông qua buổi sinh hoạt chi bộ, hội thi kể chuyện Bác, sưu tầm câu nói hay Bác cho giáo viên học tập Động viên Cán giáo viên sưu tầm thêm hát, câu chuyện, thơ, câu đố Bác để dạy trẻ Khuyến khích tạo điều kiện cho giáo viên tham gia hội thi kể chuyện gương đạo đức Hồ Chí Minh Đảng bộ, đoàn niên xã Nga Điền tổ chức Bản thân nhiệt tình, có trách nhiệm, có tinh thần học hỏi bạn bè, đồng nghiệp, có lực sư phạm Trẻ lớp mạnh dạn, tự tin, thông minh, thích tham gia vào hoạt động, trò chơi, đặc biệt trò chơi dân gian nói Bác 2.2.2 Khó khăn: Việc sưu tầm câu chuyện, hình ảnh Bác; lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục tình cảm trẻ thơng qua gương Bác vào chủ đề; giáo dục gương Bác thông qua ngày hội, ngày lễ, qua trò chơi; kết hợp, tuyên truyền với phụ huynh việc giáo dục tình cảm, kỹ xã hội cho trẻ thân hạn chế - Một số trẻ lớp nhút nhát, chưa mạnh dạn, tự tin Trẻ chưa hiểu nhiều Bác Hồ - Đa số trẻ có bố mẹ nơng dân, trẻ bố mẹ kể Bác Hồ tiếp xúc những thơng tin Bác - Các bậc phụ huynh chưa thực quan tâm đến vấn đề giáo dục gương Bác cho cháu noi theo Từ những thực trạng trên, bắt đầu vào khảo sát chất lượng trẻ lĩnh vực tình cảm, kỹ xã hội để nắm bắt khả trẻ lớp từ tơi có biện pháp giáo dục phù hợp: Kết thực trạng ban đầu qua khảo sát: ( Tháng 9/2017) (Kèm theo bảng khảo sát đầu năm phụ lục 1) Từ kết khảo sát cho thấy: Tỷ lệ trẻ ngoan ngoãn, thật lễ phép Trẻ yêu thương, nhường nhịn bạn lớp, lắng nghe, chia sẻ, chờ đến lượt tham gia hoạt động Trẻ biết chăm sóc rèn luyện thể Trẻ có ý thức chăm sóc bảo vệ vật, chăm sóc cối, biết tiết kiệm điện, nước, giữ gìn, mơi trường, có hành vi văn minh ăn uống… đặc biệt trẻ có hiểu biết Bác Hồ, thuộc nhiều thơ, câu chuyện kể Bác nhiều hạn chế từ thơi thúc tơi tâm tìm tòi, mạnh dạn đưa giải pháp giáo dục gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chủ đề giáo dục cho trẻ đạt hiệu khả thi là: 2.3 Các giải pháp sử dụng để giải vấn đề 2.3.1 Xây dựng kế hoạch tích hợp nội dung Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chủ đề Giáo dục học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh việc làm ý nghĩa cần thiết Bởi trẻ mẫu giáo nói chung trẻ - tuổi nói riêng, biểu tượng Bác Hồ gần gũi, thân thương hình ảnh Bác với cháu thiếu nhi Nội dung giáo dục trẻ Bác Hồ kính u ln củng cố mở rộng qua chủ đề năm học Nhằm cung cấp những tình cảm, những hiểu biết Bác trẻ em nói chung trẻ mầm non nói riêng Đồng thời qua giáo dục trẻ học tập gương đạo đức Bác Căn vào, nội dung giáo dục, dựa sở những hiểu biết kinh nghiệm trẻ, dựa vào mục tiêu, nội dung giáo dục cho trẻ –6 tuổi để chủ động việc chăm sóc, ni dưỡng giáo dục trẻ mình, từ tơi xây dựng kế hoạch thực tích hợp nội dung giáo dục trẻ học tập làm theo Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Trước đưa nội dung giáo dục trẻ xây dựng kế hoach với nội dung giáo dục trẻ phù hợp Thường xuyên đọc thơ, kể chuyện Bác cho trẻ nghe, cho trẻ xem video Bác Để trẻ có những hiểu biết Bác Hồ cảm nhận tình cảm thiêng liêng Bác giành cho người, đặc biệt em thiếu niên, nhi đồng Bác Hồ lãnh tụ vĩ dân Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hố giới Khơng có tài năng, Bác gương đạo đức sáng ngời Cách sống Bác bình dị, mộc mạc mục đích sống Bác hết lòng nước dân Mỗi mẩu chuyện Bác học đạo đức nhẹ nhàng, thấm thía “Học tập tốt, lao động tốt”, “khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”[5]… những lời dạy mà quên Trẻ biết Bác Hồ yêu cháu thiếu nhi: Dù bận bịu với việc nước, Bác Hồ dành nhiều thời gian quan tâm đến hệ măng non Bác Hồ thường có thư gửi cháu dịp khai trường, hay Tết Trung thu, Tết Thiếu nhi Lời lẽ thư ân cần, trìu mến, chí tình Bác ln nhắc thiếu nhi phải đoàn kết, thi đua học tập, lao động, rèn luyện đạo đức, rèn luyện sức khoẻ Tấm lòng Người thiếu nhi thể qua những thư, những thơ mà hôm chan chứa tình thương u vơ hạn - Trẻ biết ngày 19 tháng ngày sinh nhật Bác Bác sinh xứ Nghệ Biết số địa danh liên quan đến Bác Hồ thủ đô Hà Nội, địa phương: - Biết đọc thơ số thơ Bác Hồ thơ: Ảnh Bác, Bác Hồ em, Bé tập nói, Nhớ bác Hồ, cháu nhớ Bác Hồ … - Cùng cô kể lại chuyện diễn cảm Bác Hồ: - Hát vận động theo hát, nhạc Bác Hồ: Em mơ gặp Bác Hồ, Ai yêu nhi đồng Bác Hồ Chí Minh, Nhớ ơn Bác, Từ rừng xa cháu thăm Bác… - Làm số sản phẩm tạo hình từ nguyên vật liệu khác theo chủ đề Bác Hồ - Thể tình cảm kính yêu Bác Hồ Sau xác định mục đích nội dung để giáo dục trẻ “Tấm gương đạo đức Bác, xác định nội dung cần giáo dục trẻ tình cảm Bác Hồ với cháu thiếu nhi: Bác Hồ yêu thương, quan tâm đến cháu ( Gửi thư, tặng quà, vui chơi, chăm sóc cháu…) - Tình cảm cháu Bác Hồ Trong trình xây dựng nội dung lồng ghép, tích hợp để giáo dục trẻ Tơi xin ý kiến đồng nghiệp, bổ sung góp ý phê duyệt Ban Giám Hiệu nhà trường để đóng góp nội dung vào hoạt động giáo dục giáo dục trẻ theo chủ đề sau: Ví dụ: Kế hoạch thực nội dung lồng ghép vào số chủ đề Chủ đề Hoạt động Nội dung Trường Tổ chức hội khỏe mừng ngày đến trường, vui tết trung thu nhớ ơn Bác mầm - Xem video Bác Hồ nhảy múa với cháu mẫu giáo trường nonchim non Hà Nội vườn phủ Chủ tịch nhân ngày tết trung thu năm Ngày hội 1962 khai - Hát, múa, kể chuyện độc thơ Bác Hồ ngày tết trung thu trường – “Thư gửi cháu thiếu nhi tết trung thu năm 1956” Bác Hồ với Vui tết cháu Minh Thu - Việt Bắc, an toàn khu năm 1951 trung thu Trò chơi học tập: Ai nhanh Trò chơi vận động: Đua xe đạpđón tết trung thu bên Lăng Bác Hồ Thế giới thực vậtTết nguyên đán Tạo hình Âm nhạc: Tập hát vận động theo nhạc - Nghe hát vận động theo nhạc - Trò chơi Trò chuyện - Cùng trang trí ảnh Bác Hồ - Cùng làm dây, hoa trang trí lớp nhân ngày sinh nhật Bác - Vẽ, tô màu, cắt dán tranh, ảnh Bác Hồ dây hoa, - “Em yêu xanh” - “ Hoa vườn” - “Lý xanh” - Hay hát hát hay Ai trồng Quê Trò chuyện quê hương Bác, tình cảm hương Bác Hồ thiếu nhi, tình cảm đất cháu thiếu nhi Bác Hồ nướcgương đạo đức Bác Hồ ( quan tâm, Bác Hồ chia sẻ Bác với người, tinh thần tiết Mừng kiệm, chăm chỉ, yêu lao động Bác…) sinh nhật Âm nhạc: Tập hát - “Em mơ gặp Bác Hồ” ( Phạm Tuyên ) Bác - Vui vận động theo - “ Nhớ ơn Bác” ( Phan Huỳnh Điểu) đón tết nhạc - “Nhớ giọng hát Bác Hồ” ( Thanh Phúc ) thiếu nhi - Nghe hát vận - “Bác Hồ, người cho em tất cả” ( Hoàng động theo nhạc Long – Hoàng Lân ) - Trò chơi - Hay hát hát hay Nghe kể/ đọc truyện “ Thế ngoan”,“Niềm vui bất ngờ”, “Ai ngoan thưởng” Đọc thơ, ca dao “Thơ tặng cháu nhi đồng”, “ Hoa quanh lăng Bác”, “Trong đầm đẹp sen”… Làm sách tranh - Cùng cô làm sách tranh “ Bác Hồ với cháu thiếu nhi”… - Làm album ảnh Bác Hồ Lao động tập thể - Cùng cô trang trí lớp nhân ngày sinh nhật Bác - Lắp ghép nhà sàn, xây dựng Lăng Bác, ao cá Bác Hồ -Xem băng video quê bác số hoạt động Bác Hồ với cháu thiếu nhi - Xem băng video, nghe ca nhạc những hát Bác Hồ Văn nghệ Biểu diễn văn nghệ mừng sinh nhật Bác (múa, hát, đọc thơ, kể chuyện…) Tham quan Tham quan địa danh nơi Bác sống làm việc, Lăng Bác(nếu có điều kiện) - Cửa hàng bán quà lưu niệm Trò chơi - Nhận biết địa danh lịch sử Bác Hồ Như vậy, từ việc xây dựng kế hoạch, xác định nội dung lồng ghép, tích hợp “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” ba chủ đề cẩm nang xun suốt chủ đề lại tơi tận dụng hội để lồng ghép giáo dục trẻ Tạo hội thu hút 100% số trẻ lớp tham gia vào hoạt động giáo dục làm theo “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhẹ nhàng thoải mái qua câu chuyện hát, thơ… Qua giúp trẻ học những đức tính tốt đẹp, ngoan ngỗn, lễ phép, biết lời, thật thà, dũng cảm… 2.3.2 Tích hợp lồng ghép nội dung giáo dục gương đạo đức Hồ Chí Minh cho trẻ chủ đề thơng qua hoạt động đón trả trẻ lúc, nơi Như biết, nội dung giáo dục theo chủ đề quan trọng, qua chủ đề trẻ tiếp thu kiến thức học cách xác Tơi khéo léo lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục Học tập làm theo gương đạo đức Bác vào chủ đề cách nhẹ nhàng, thoải mái khơng làm nội dung chủ đề thơng qua hoạt động đón, trả trẻ lúc nơi cụ thể: * Đối với chủ đề Trường mầm non Tơi ln tạo tình trò chuyện đàm thoại dạy trẻ kính trọng, lễ phép với thầy cô giáo, cô trường mầm non, yêu thương giúp đỡ bạn bè Tôi thường đọc cho trẻ nghe mẩu chuyện Bác với cháu thiếu nhi mẩu chuyện (Làm theo lời dạy Bác dặn cháu thiếu nhi nhân lúc Bác thăm cháu thiếu nhi mồ côi trại Kim Đồng –Thanh Hóa Tơi nhấn mạnh đoạn “Thiếu nhi phải ngoan, phải thật lễ phép với người lớn, kính trọng người già, giúp đỡ người tàn tật yếu đau Các cháu tập thể với phải thương yêu anh em ruột thịt”)[6] Sau tơi trò chuyện giúp trẻ hiểu đến trường trẻ sống môi trường tập thể phải biết nhường nhịn thương yêu nhau, không xô đẩy tranh giành đồ chơi Đồng thời, dạy trẻ phải ln kính trọng, lễ phép với giáo trường, kính trọng ơng bà, giúp đỡ người già, thương yêu, nhường nhịn bạn, em nhỏ trường, lớp Ngồi dạy lớp, có cơ, bác khác, khơng dạy làm cơng việc khác để chăm sóc bảo vệ trẻ như: Bác bảo vệ bảo vệ trường lớp, cấp dưỡng nấu những bữa ăn ngon, lao cơng qt rác dọn vệ sinh cho sân trường sẽ…Do lớp phải lễ phép kính trọng chào hỏi cơ, bác Tôi kết hợp giáo dục trẻ biết chia sẻ, có trách nhiệm với người khác, với cơng việc giao, trẻ biết yêu thương, giúp đỡ bạn bè yếu mình, bạn tới học chung lớp, khơng vứt rác bùa bãi, giữ lớp học sẽ, gọn gàng, ngăn nắp Xưng hơ lịch nói chuyện với bạn mình, khơng xưng hơ mày – tao Biết thật thà, nhận lỗi sai Qua tơi nhắc nhở trẻ kịp thời sửa sai, biết nhận lỗi trẻ có những biểu khơng Giáo dục trẻ gặp cô, bác nhân viên trường có khách đến thăm lớp, tơi nhắc trẻ biết chào hỏi lễ phép giữ trật tự cô trao đổi với khách Từ cách nhắc nhở, giáo dục trên, tơi thấy có hiệu rõ rệt như: Khi có phụ huynh hay có khách đến lớp, trẻ tự giác chào hỏi lễ phép Tơi sưu tầm số câu nói hay Bác Hồ dạy cho trẻ lớp học vào rảnh rỗi, lúc đầu trẻ chưa thuộc hiểu hết nội dung câu nói tơi kiên nhẫn dạy trẻ ngày trẻ hiểu phần câu nói Bác để bước cho trẻ tiếp thu những phẩm chất đạo đức cao quý đáng kính trọng Bác Như vậy, qua chủ đề Trường mầm non, chủ đề thực năm những nội dung lồng ghép dạy trẻ đạt những kết tốt Trẻ hứng thú nghe những câu chuyện kể Bác Trẻ ngoan ngoãn, lễ phép hơn, biết yêu thương, nhường nhịn, giúp đỡ bạn, có tính kỉ luật cao hơn, biết xếp hàng chờ đến lượt, không chen lấn tham gia vào hoạt động * Đối với chủ đề thân Tôi tích cực trò chuyện với trẻ hoạt động đón trả trẻ Để trẻ hiểu biết yêu quý thân mình, thường xuyên tập luyện thể dục để rèn luyện sức khỏe, yêu quí thân người khác, biết bảo vệ giúp bạn có thể khuyết tật Qua đó, giáo dục trẻ khơng xem nhẹ phận thể phận quan trọng muốn chúng khỏe mạnh cần tập thể dục giữ vệ sinh ngày Tôi làm mẫu động tác thể dục trẻ tập thể dục sáng cho trẻ tập theo, gương mẫu giử gìn vệ sinh cá nhân, dạy trẻ biết rửa tay trước ăn, sau vệ sinh, … biết cách ăn mặc gọn gàng, giản dị, noi gương Bác Hồ thường xuyên tập thể dục hàng ngày để thể khỏe mạnh Tôi chọn hình ảnh biểu tượng Bác Hồ với câu nói “ Tự ngày tập” bật cho trẻ xem video Bác tập thể dục, rèn luyện sức khỏe để giáo dục cháu phải biết yêu quý giữ gìn phận, giác quan thể mình, biết ăn uống đủ chất, ăn hết xuất, ngủ giờ, hăng hái tham gia tập luyện thể dục thể thao: tích cực tham gia thể dục sáng, tham gia thể dục, tham gia trò chơi phát triển vận động, trò chơi dân gian… theo lời kêu gọi Bác Hồ để ngày có sức khỏe tốt, thể phát triển khỏe mạnh, hài hòa cân đối Tơi tổ chức cho trẻ tập thể dục sáng, thực hoạt động phát triển vận động, chơi trò chơi phát triển vận động Đồng thời dạy trẻ biết giữ vệ sinh thân thể sẽ, biết cách ăn mặc gọn gàng, sẽ, học tập đức tính Bác Qua q trình giáo dục lồng ghép, tích hợp, trẻ lớp hứng thú tham gia hoạt động thể chất hàng ngày tham gia hội thi nhà trường tổ chức Từ đó, giáo dục trẻ biết ý nghĩa việc tập luyện thể dục thể thao cần thiết giúp tăng cường sức khỏe cho thể, chống đỡ bệnh tật, tăng cường sức bền, dẻo dai cho sức khỏe người Hoạt động dần trở thành thói quen sinh hoạt hàng ngày trẻ * Đối với chủ đề Quê hương đất nước - Bác Hồ Tơi cho trẻ xem băng hình video số hoạt động Bác Hồ với cháu thiếu nhi Qua trẻ biết tình cảm Bác dành cho cháu tình yêu bao la Cho trẻ xem băng video tư liệu hoạt động Bác Hồ sinh hoạt, công việc làm Bác vào những ngày Bác làm chủ tịch nước Biết tên số đặc điểm bật số địa danh liên quan đến Bác Hồ thủ đô Hà Nội quê hương: Quê hương Bác Hồ, nơi Bác Hồ sống làm việc ( Làng Sen – Nghệ An, Nhà sàn, Cây đa tân trào…), Lăng Bác Hồ ( Hình ảnh: Tổ chức cho trẻ xem Video tư liệu Bác Hồ) Thơng qua việc cho trẻ xem video, hình ảnh tư liệu Bác, trẻ biết số kiến thức q hương sinh sống: tên gọi, có những di tích … ( trẻ chưa biết hết di tích, cảnh đẹp quê hương chưa biết cụ thể nằm chỗ nào), mặt khác trẻ biết những việc làm Bác như: Bác thăm trường mẫu giáo, thăm cụ già, tặng quà cho cháu nhân ngày tết thiếu nhi, ngày tết trung thu…Qua giáo dục trẻ biết học Bác quan tâm đến người xung quanh mình, từ cụ già đến em nhỏ Hoặc số hình ảnh Bác cho cá ăn, Bác trồng cây, tưới cho cây, Bác thăm đồng ruộng,…để từ giáo dục trẻ biết yêu quý chăm sóc cối, vật ni, biết u lao động 2.3.3 Tích hợp lồng ghép nội dung giáo dục gương đạo đức Hồ Chí Minh cho trẻ thơng qua hoạt động học có chủ định chủ đề Như biết hoạt động học có chủ định hoạt động mà trẻ tiếp thu lĩnh hội kiến thức cách nhanh xác nhất, hệ thống kiến thức cung cấp theo nguyên tắc từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp trẻ chủ thể quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm Vì tơi ln tạo nhiều hội để trẻ lĩnh hội hệ thống kiến thức cách chủ động Lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục gương Bác nhẹ nhàng, thoải mái mà không làm phai mờ nội dung trọng tâm mơn học Ví dụ Khi tổ chức hoạt động Làm quen với văn học chủ đề “Gia đình” Tơi kể cho trẻ nghe câu chuyện “Mừng cho cháu, Bác thương nhớ mẹ” Qua đó, dạy trẻ học tập gương Bác, biết yêu thương quan tâm tới bố mẹ, ông bà, anh chị em Hay tơi dạy trẻ qua thơ, câu chuyện: “Thăm nhà bà”; “Thương ông”; “Ba cô gái”; “Làm anh” qua số câu ca dao, tục ngữ như: “Công cha núi Thái Sơn Nghĩa mẹ nước nguồn chảy Một lòng thơ mẹ kính cha Cho tròn chữ hiếu đạo con” Lời ru bình dị mẹ thắp sáng tâm hồn thơ ngây trẻ mầm non Tôi lồng ghép nhắc nhở, giáo dục trẻ có thái độ lễ phép, kính trọng, u thương ông bà, cha mẹ, người lớn tuổi, biết thưa gửi, ngoan ngoãn, lễ phép, biết quan tâm đến người gia đình như: Hỏi thăm thấy ơng bà, bố mẹ mệt, lấy tăm, rót nước cho ông bà, bố mẹ sau ăn Tơi khuyến khích trẻ thực hành lấy tăm, rót nước mời ông bà, bố mẹ nhà mang hình ảnh đến lớp Bạn làm lời cô giặn tặng hoa bé ngoan vào học kể chuyện, đọc thơ ngày hôm sau Hoặc qua hoạt động âm nhạc chủ đề “Gia đình” tơi dạy trẻ hát tình cảm ông bà cha mẹ như: “Cả nhà thương nhau”, “Cháu yêu bà” “Ba nến lung linh” Để giáo dục trẻ biết u thương, quan tâm kính trọng ơng bà, cha mẹ… theo lời Bác Hồ dạy Ví dụ: Kể chuyện “ Nghề quý” chủ đề “Nghề nghiệp” Với chủ đề này, cần giáo dục cho trẻ biết ngành nghề xã hôị, những người nông dân vất vả nắng hai sương Dạy trẻ có những hiểu biết, yêu quý tất nghề xã hội Có thái độ quý trọng người làm tất nghề Nghề mang lại lợi ích cho chúng ta, phải trân trọng Trước kể chuyện cho trẻ nghe tạo hứng thú bằng cách cho trẻ xem số hình ảnh Video cơng việc Bác làm đời, từ việc nhỏ đến việc lớn (Hình ảnh: Bác vai trò vị Chủ tịch nước; Một anh nông dân cày ruộng bà con; Một bác nông dân cho cá ăn; hay anh đầu bếp boong tàu tìm đường cứu nước Thơng qua câu chuyện giáo dục trẻ biết nghề xã hội đáng quý, đáng trân trọng những người làm nghề khác xã hội góp phần làm giàu cho quê hương, đất nước Kết thúc hoạt động, tơi giáo dục trẻ câu nói Bác cuối câu chuyện cách giáo dục trẻ tốt nhất: “Các cháu ạ, xã hội nghề cao đẹp đáng quý trọng cả, khơng có nghề xấu, chỉ có những kẻ lười lao động, ỷ lại đáng xấu hở” Ví dụ: Ở chủ đề “ Quê hương – Đất nước – Bác Hồ” Khi tổ chức hoạt động làm quen với tác phẩm văn học Tôi kể cho trẻ nghe những câu chuyện Bác: “Thế ngoan”, “ Niềm vui bất ngờ”… cho trẻ xem phim đời hoạt động Bác Dạy cho trẻ hiểu số mẩu chuyện ngắn Bác “Ba ba lô”, “Chú ngã có đau khơng?” … Bên cạnh đó, tơi dạy trẻ đọc thơ, ca dao, Bác: “ Thơ tặng cháu nhi đồng”, “ Hoa quanh lăng Bác”, “ Trong đầm đẹp sen” “Ảnh Bác” … Cho trẻ học thơ: Thư trung thu Trẻ biết yêu Bác Hồ, yêu tổ quốc Việt Nam, Yêu quê hương nơi sinh bảo vệ tổ quốc Bác dạy Tuổi nhỏ làm việc nhỏ Tùy theo sức Từ trẻ biết u lao động siêng giúp đỡ cô giáo bạn bè người thân Khi tổ chức hoạt động Tạo hình: Trang trí ảnh Bác làm dây hoa trang trí Trong hoạt động tạo hình tơi cho trẻ làm dây hoa “Trang trí ảnh Bác Hồ” vẽ tô màu cắt dán tranh ảnh Bác Hồ nhân ngày sinh nhật Bác Tôi cho trẻ đọc thơ “Ảnh Bác” để tạo hứng thú Kết thúc hoạt động giáo dục trẻ nhớ lời dạy Bác với em thiếu nhi thơ có câu: “Cháu đừng có chơi bời đâu xa 10 Trồng rau, quét bếp, đuổi gà…” Thông qua thơ giáo dục cho trẻ không nên chơi bời nhiều, phải siêng chịu khó giúp đỡ ông bà, bố mẹ làm việc Đặc biệt giáo dục trẻ biết yêu quý kính trọng Bác Hồ (Hình ảnh: Tổ chức cho trẻ làm quen với thơ “Ảnh Bác”) + Khi tổ chức hoạt động Âm nhạc chọn hát ca ngợi tình cảm bác giành cho trẻ: “Nhớ giọng hát Bác Hồ - Thanh Phúc”, “Bác Hồ người cho em tất - Hồng Lân”, “Ai u Bác Hồ Chí Minh chúng em nhi đồng Phong Nhã… Tôi trẻ hát vận động theo hát “ Em mơ gặp Bác Hồ” “Nhớ ơn Bác” qua tơi lồng giáo dục trẻ tình yêu Bác cháu thiếu nhi ngược lại tình yêu cháu thiếu nhi với Bác Tóm lại, thơng qua tất chủ đề năm học lựa chọn nội dung giáo dục theo gương Bác trẻ hứng thú học những đức tính tốt đẹp Trẻ dũng cảm, thật lẽ phép Trẻ ngày đoàn kết, giúp đỡ bạn bè, người thân Trẻ siêng năng, chịu khó lao động, tập thể dục trước Trẻ biết tiết kiệm, giữ gìn, mơi trường sẽ, u q chăm sóc cối,con vật Yêu quý, kính trọng biết làm nhiều việc vừa sức, tích cực lao động tự phục vụ, giữ gìn vệ sinh chung lời Bác dạy 2.3.4.Tích hợp lồng ghép nội dung giáo dục gương đạo đức Hồ Chí Minh cho trẻ thơng qua hoạt động khác Tôi lên kế hoạch ngày, để tận dụng mọi hoạt động trẻ thời gian trường, để lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục trẻ làm theo gương đạo đức Bác đạt hiệu cao Qua tuần, chủ đề rút kinh nghiệm từ thực tế đưa để lựa chọn nội dung giáo dục phù hợp với độ tuổi nhận thức trẻ lớp - Đối với Hoạt động góc: Tơi dạy trẻ cách tổ chức hoạt động nhóm nhỏ: biết phân công, phối hợp chia sẻ, nhường nhịn giúp đỡ Hàng ngày, tạo hội cho trẻ thực hành tính kỉ luật, nội quy cách xếp hàng chờ đến lượt để làm việc theo thứ tự, không chen lấn Cho trẻ tự làm công việc tự phục vụ thân: 11 Tự thay đồ, chải đầu, tự dép, lấy cất đồ dùng đồ chơi nơi quy định Làm công tác trực nhật: Lau dọn bàn ghế, kệ góc, xếp đồ chơi kệ ngăn nắp, gọn gàng ) theo lời Bác dạy “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức mình” Hình ảnh biết lấy cất đồ chơi vào nơi quy định) Nhờ vậy, 100% trẻ lớp biết tự phân công công việc cho nhau, biết phối hợp, chia sẻ, nhường nhịn giúp đỡ chơi, có trách nhiệm với cơng việc phân cơng Ví dụ:Chủ đề Q hương đất nước – Bác Hồ.Tơi hướng dẫn trẻ chơi góc khám phá khoa học: cho trẻ chơi trò chơi: Làm sách, tranh ảnh, Abum chủ đề Bác Hồ, Cho trẻ trang trí lớp nhân ngày sinh nhật Bác Góc xây dựng: Xây dựng nhà sàn, Lăng Bác Góc âm nhạc: Biểu diễn văn nghệ mừng sinh nhật Bác Góc tạo hình: Trang trí ảnh Bác Hồ Góc phân vai với trò chơi: Cửa hàng bán đồ lưu niệm Với trò chơi giúp trẻ phát triển khả ghi nhớ, nhận biết đồ dùng bác hình ảnh liên quan đến Bác: lăng Bác, nhà sàn, đôi dép, quần áo, ao cá Bác Hồ… Qua tơi giáo dục cho trẻ biết tính giản dị Bác ( Hình ảnh: Trẻ trang trí ảnh Bác Hồ) Trong chơi, dạy trẻ cách tổ chức hoạt động nhóm nhỏ: biết phân cơng, phối hợp, chia sẻ, nhường nhịn giúp đỡ nhau, phân cơng đóng vai người bán hàng, người mua hàng… nhằm thực theo gương Bác câu chuyện “ Ba ba lô” mà bé nghe kể Qua việc thể vai chơi, bước đầu giúp trẻ hình thành học tập theo gương đạo đức Bác là: ln có trách nhiệm với cơng việc phân công Giáo dục trẻ không lấy đồ dùng, đồ chơi chung lớp mang nhà làm riêng cho mình, khơng giành đồ chơi để chơi mà phải chia sẻ bạn chơi Biết chia sẻ đồ chơi với bạn xung quanh Dạy trẻ cần xưng hô lịch nói chuyện với bạn mình, khơng xưng hô mày – tao mà phải xưng - bạn Thời gian đầu, số bé thường lấy đồ chơi lớp mang nhà, sau giải thích, khun bảo, trẻ giữ gìn đồ dùng lớp khơng mang đồ nhà nữa Trong chơi trẻ tập dần cách xưng hơ thân thiện “ bạn – mình”, khơng có cách xưng hô “ mày – tao” * Đối với Hoạt động trời: Bác Hồ người yêu thiên nhiên, tự tay Bác trồng chăm sóc nhiều vườn nhà Cứ lần tết đến, xuân về, Bác lại phát động phong trào “Mùa xuân tết trồng cây, làm cho đất nước ngày xuân” Để hưởng ứng ngày Tết trồng theo gương Bác Tơi lựa chọn nội dung tích hợp, lồng ghép giáo dục trẻ hiểu tình yêu thiêsn nhiên bác Hồ Trong 12 hoạt động trời, qua hoạt động chơi tự do, trò chơi dân gian, trò chơi vận động phù hợp với chủ đề Ví dụ: Khi thực chủ đề “Thế giới thực vật - Tết mùa xuân” Sau cho trẻ quan sát vườn ăn quả, cho trẻ thực hành trò chơi trồng cây, tưới nước, chăm sóc Qua đó, giáo dục trẻ đức tính cần cù, kiên nhẫn lao động, hăng say với công việc lao động Đồng thời, Qua việc chăm sóc cây, trẻ nhận biết trình lớn lên xanh biết lợi ích người: cung cấp gỗ, làm cho khơng khí lành Từ giúp trẻ nhận biết rằng: cần phải làm những việc giúp đỡ người lớn phù hợp với sức lực lời Bác Hồ dạy: “Mùa xuân tết trồng - Làm cho đất nước xn” Ngồi tơi sử dùng hình ảnh: Bác trồng cây, bác tưới nước cho để giáo dục trẻ: Muốn cối xanh tốt phải chăm sóc cho cây: Phải tưới nước, chăm bón cho cây, khơng bẻ cành bứt Từ đó, trẻ thích phụ hàng ngày chăm sóc tưới nước cho cây, lau cây, Bên cạnh đó, để dạy trẻ có ý thức giữ vệ sinh môi trường sẽ, thường xuyên tổ chức cho trẻ tổng vệ sinh, nhặt rác sân trường giáo dục nhắc nhở trẻ tổng vệ sinh, nhặt lá, nhặt rác sân trường giáo dục nhắc nhở trẻ thường xuyên không xả rác, khạc nhổ bừa bãi Dạy trẻ có thái độ nhiệt tình, hăng say lao động, chăm sóc tưới nước, bắt sâu cho xanh , hoa cho trường, lớp thêm sạch, đẹp Qua giáo dục trẻ tình u q hương đất nước, biết đồn kết với bạn bè Tích cực học tập, noi gương bác Hồ trồng, chăm sóc, tước hàng ngày ( Hình ảnh: Trẻ chăm sóc cây, nhặt sân trường) * Đối với hoạt động tổ chức bữa ăn cho trẻ: Trước ăn dạy trẻ kỹ rửa tay Cách sử dụng những đồ dùng, vật dụng ăn uống cách đắn Biết lễ phép mời cô bạn trước ăn.Ngồi ngắn, không làm ảnh hưởng đến người xung quanh…Hoặc biết giúp đỡ cô chuẩn bị ăn Trong ăn giáo dục trẻ ăn uống gọn gàng, không rơi vãi để tránh lãng phí thức ăn, nhai nhỏ nhẹ khơng gây ồn ào, khơng nói chuyện ăn, ăn hết xuất Sau ăn trẻ biết lao động tự phục vụ, biết tự dọn, cất chỗ bát, đĩa, thìa, vệ sinh cá nhân sẽ… Đó kỹ tơi cung cấp cho trẻ Đồng thời, tiến hành lồng ghép giáo dục trẻ có ý thức thực hành tiết kiệm, ý thức quý trọng sản phẩm người nông dân Học tập từ gương đạo đức Bác “Khơng hoang phí dù việc nhỏ” Bác ln xem “Gạo” “Hạt ngọc” trời ban Do ăn trẻ, giáo dục trẻ ăn hết xuất, biết quý trọng hạt gạo, khơng lãng phí dù hạt cơm, không làm rơi vãi cơm xuống đất bàn thơng qua việc hình thành cho trẻ thói quen ăn uống có văn hóa.Tơi tạo điều kiện cho trẻ thực hành giúp đỡ cô chuẩn bị bàn ăn Qua đó, tơi hình thành cho trẻ thói quen ăn uống có văn hóa Có ý 13 thức tự phục vụ thân: Biết giúp đỡ cô làm những việc vừa sức (dọn bàn ăn, chia bát, chia thìa ) Như vậy, việc làm hàng ngày hình thành cho trẻ những đức tính tốt đẹp theo gương Bác ý thức thực hành tiết kiệm chống lãng phí từ nhỏ 2.3.5 Tích hợp lồng ghép nội dung giáo dục gương đạo đức Hồ Chí Minh thơng qua hoạt động nêu gương hoa bé ngoan , bình chọn “ngơi tuần” vào thứ sáu cuối tuần Trẻ em thường bắt chước, noi gương nhanh, tơi chọn hình thức nêu gương, động viên khích lệ biện pháp hoạt động mầm non Sự tán thưởng khiến trẻ hiểu việc trẻ làm Đặc biệt tán thưởng lại có chứng kiến bạn bè cha mẹ khắc sâu trẻ niềm phấn khởi, tạo động lực cho trẻ phát huy khả thân Trẻ thường bắt chước, noi gương nhanh Chính tơi chọn hình thức nêu gương thưởng ngoan, bình chọn “ngơi tuần” dần trở thành thói quen với trẻ ln có mong muốn nhận phiếu bé ngoan vào thứ sáu cuối tuần Trên sở tơi nghĩ thêm hình thức “thưởng ngoan” cho cá nhân trẻ gắn vào bảng bé ngoan trẻ có cố gắng nhiều tuần: biết giúp đỡ cô, bạn bè, ăn nhanh, ngủ ngoan, chăm học, hay giơ tay phát biểu, học đều, không mắc lỗi Đây hình thức nhằm giúp trẻ nhìn nhận lại thân tuần qua có ngoan khơng, có biết giúp đỡ bạn khơng, ăn có ăn ngoan, hết suất không…? Trẻ lớp dựa vào tiêu chí để bình bầu bạn xuất sắc, bạn ngoan, bạn xuất sắc, có tiến vượt bậc chọn làm “Ngôi tuần”, bạn mặt hạn chế thưởng ngoan bạn nhiều điểm chua đạt nhận bé ngoan Những làm giấy màu óng ánh đem lại cho bé nhiều niềm vui tiến bất ngờ.Tuy nhiên nêu gương đặc biệt trọng tới việc lồng ghép dạy trẻ lúc phải trung thực lời nói việc làm, tập cho trẻ tự nhận xét hơm có ngoan hay khơng lý chưa ngoan Dạy trẻ tính thật thà, dũng cảm, biết nhận lỗi làm sai Tơi ý lời nói hành vi cử trẻ xem những điều trẻ nói có với ngày hơm hay khơng, cho lớp tun dương trẻ nhận khuyết điểm đáng khen thưởng, trẻ bị vi phạm lỗi, bị cô nhắc nhở mà không tự giác nhận lỗi đợi cô bạn nhắc trẻ chưa ngoan, bạn khơng cắm cờ bé ngoan cuối tuần không phiếu bé ngoan Trước buổi nêu gương kể cho trẻ nghe câu chuyện “Làm theo lời dạy Bác nhân lúc Bác thăm cháu thiếu nhi mồ cơi trại Kim Đồng – Thanh Hóa” nhấn mạnh câu nói Bác “Phải dũng cảm sửa chữa những khuyết điểm, những thói hư tật xấu để lớn lên làm người chủ đất nước, đừng để gánh nặng xã hội ” 14 Để dạy trẻ tính trung thực, biết tự nhận lỗi lầm tơi kể cho trẻ nghe câu chuyện “Chia kẹo” vào hoạt động chiều, trước nêu gương Qua câu chuyện, giúp trẻ hiểu bạn Tộ chưa lời cô Bác Hồ chia kẹo bạn biết nhận lỗi Đồng thời qua câu chuyện trẻ hiểu Bác Hồ yêu quý cháu Bác quan tâm đến việc ăn, ở, học hành cháu Bác khuyên cháu phải luôn thật thà, dũng cảm, biết tự nhận sai lầm để sửa chữa Từ cách giáo dục trẻ dựa câu chuyện “Chia kẹo” mà kể cho trẻ nghe, thấy trẻ lớp thực biết tự giác nhận những việc làm chưa đúng.Vì thế, trẻ hiểu nội dung câu chuyện mà tơi kể, cháu có ý thức tự giác nhận lỗi hỏi cháu nhận xét ngoan hay chưa Tơi hỏi lớp “Hôm bạn chưa ngoan, chưa nghe lời cô?” Tơi vừa hỏi vừa xong có bạn Anh, bạn Bảo đứng lên nhận chưa ngoan Tơi hỏi trẻ “Vì cho chưa ngoan”, trẻ trả lời “Vì hơm khơng ngủ trưa, chạy lung tung ngồi cửa lớp chưa nghe lời cơ” Khi tơi khen trẻ biết nhận lỗi làm tơi sẵn sàng cho lớp tuyên dương đồng thời thưởng cho trẻ nữa, biết thật nhận lỗi những phẩm chất đạo đức cao quý mà Bác dạy cháu thiếu niên nhi đồng người giáo viên lồng ghép kể cho trẻ nghe số câu chuyện Bác dạy cháu thiếu nhi để giáo dục trẻ mạnh dạn nhận lỗi sai điều gì, “Người làm sai mà khơng biết nhận lỗi đáng xấu hổ” Thơng qua khơng trẻ khen cố gắng phấn đấu tiếp, bạn lớp lấy làm gương để học tập mà bậc phụ huynh nắm bắt tình hình tuần Đây hình thức mà tâm lí giáo dục trẻ mầm non thường xuyên sử dụng hình thức nêu gương, trẻ học tập bạn “sao ngoan”, đồng thời thân trẻ có nhiều cố gắng tích cực tuần tới Sau thực biện pháp tơi nhận thấy, khơng khí thi đua trẻ lớp sôi nổi, thân cháu tự nhắc nhở ngoan hơn, cố gắng để làm “ngôi tuần” Các cháu tỏ hãnh diện bầu làm “ngôi tuần” Đây giải pháp giáo dục nhiều đức tính tốt đẹp Bác Hồ cho trẻ học tập cách hiệu 2.3.6 Thông qua ngày hội, ngày lễ hội thi để giáo dục trẻ rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ Có thể nói, hoạt động ngoại khóa đặc biệt việc tổ chức hiệu ngày hội ngày lễ cho trẻ hình thức giáo dục hiệu sinh động nhất, giúp trẻ trải nghiệm cảm xúc tích cực Thơng qua trẻ học chia sẻ kĩ sống với cô giáo, bạn bè cha mẹ Với quan điểm vậy, với ban phụ huynh lớp từ đầu năm học kế hoạch hoạt động ngoại khóa cho Tôi đặc biệt ý đến ngày lễ hội: Ngày 20/10, ngày Tết Trung Thu, Tết Nguyên Đán, ngày 8/3, sinh nhật tháng trẻ, ngày sinh nhật Bác 19/5, ngày 30/ với ngày hội, tơi cố gắng sử dụng hình thức tổ chức riêng nhằm lơi hấp dẫn trẻ tích cực 15 tham gia hoạt động từ tơi sử dụng gương đạo đức Bác để giáo dục cho trẻ * Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, 8/3 Trước ngày tổ chức lễ hội, tơi trẻ trò chuyện ý nghĩa ngày phụ nữ Việt Nam nói cho trẻ biết Bác Hồ quan tâm đến ngày phụ nữ với chị, bà, mẹ, đưa ý định, hình thức tổ chức thăm dò ý kiến trẻ quà tặng bà, tặng mẹ Sau dạy trẻ vẽ tranh chân dung bà mẹ làm bưu thiếp chúc mừng, giúp trẻ ghi lại cảm xúc, lời chúc trẻ dành cho bà mẹ Cùng trẻ trang trí giấy mời bà mẹ với lời ấn tượng: Để tặng Bà, tặng mẹ nhân ngày lễ Qua ngày này, giáo dục trẻ biết quan tâm, tôn trọng yêu quý những người phụ nữ, đặc biệt những người bà, người mẹ, người chị những nguời bạn gái lớp nữa * Ngày nhà giáo Việt Nam: Nhân ngày cho trẻ hát những hát thầy giáo, đồng thời khuyến khích trẻ hát hát Bác Hồ mà trẻ biết cho trẻ tham gia hát, đọc thơ, kể chuyện … Ngồi tơi đọc cho trẻ nghe những lời dặn Bác giành cho thầy giáo cháu học sinh Qua giáo dục trẻ biết siêng năng, chịu khó học tập để xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ * Ngày sinh nhật Bác 19/5 Cho trẻ hát, đọc thơ, kể chuyện cho trẻ nghe câu chuyện Bác Hồ: “ Đơi dép Bác Hồ” “Một bao diêm” qua tơi giáo dục trẻ những phẩm chất tốt đẹp Bác Hồ: Tiết kiệm, chăm lo cho người xung quanh yêu quý đồng bào ta… để trẻ noi theo * Ngày quốc khánh 02/9 - Ngày khai giảng, Tết trung thu, tết thiếu nhi 1/6… Trẻ hiểu thêm ngày Quốc Khánh đất nước 2/9, ngày khai giảng năm học nghe thư Bác Hồ, Ngày tết trung thu, tết thiếu nhi 1/6 Tơi đọc thư bác dành tình cảm cho bé, ngày tết dương lịch, ngày giỗ tổ Hùng Vương, ngày giải phóng đất nước 30/4 ngày quốc tế lao động 1/5 Mỗi kiện tơi gắn ảnh có Bác tham gia để giới thiệu với trẻ, từ hình thành trẻ tình u dân tộc, u đất nước việt Nam Ngồi việc giáo dục trẻ học tập những đức tính tốt đẹp Hội thi “Kể chuyện, hát múa Bác Hồ kính yêu”, hoạt động thu hút tham gia tích cực tất học sinh lớp tơi Hội thi kể chuyện, hát múa Bác Hồ kính yêu Trẻ múa hát, kể chuyện đọc thơ chúc mừng sinh nhật Bác Dâng lên Bác ngàn hoa việc tốt, trẻ xứng đáng đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ Ngồi tơi thường xun tổ chức hoạt động thể dục sáng, hoạt động phát triển thể chất, trò chơi phát triển vận động hoạt động tập thể qua giáo dục trẻ học tập tinh thần tập luyện thể dục, thể thao hàng ngày Bác ( Hình ảnh: Trẻ tham gia hoạt động phát triển thể chất ) 16 Tóm lại, qua những hội, ngày lễ, hội thi năm lồng giáo dục trẻ đức tính đồn kết để tổ chức ngày lễ,… giữa nhóm, khơng chơi riêng lẻ, tranh giành đồ chơi bạn Mặt khác trẻ ln có trách nhiệm với cơng việc nhóm phân cơng Rèn luyện trẻ đức tính tốt đẹp, yêu thể thao, thích tập thể dục hàng ngày để thể khỏe mạnh Đặc biệt kết phát triển thể chất qua lần cân đo khám sức khỏe tỷ lệ trẻ có chiều cao, cân nặng phát triển bình thường đạt 98%, cháu nhanh nhẹn, hứng thú tham gia hoạt động Từ những hoạt động noi gương Bác tinh thần thể thao mà nói “ Tập thể dục” 100% cháu lớp thích thú, thi đua hăng hái 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục, với thân, đồng nghiệp nhà trường Sau năm học lồng ghép dạy trẻ ‘‘Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh ” tơi thấy bé lớp tơi có những thay đổi rõ rệt, bé vui vẻ tự tin đến lớp, thân thiết Trẻ khơng tượng tranh giành đồ chơi hay đánh bạn nữa, trẻ biết quan tâm chia sẻ với giáo bạn bè, người thân Biết chăm sóc vào bảo bệ vật, trồng Có hiểu biết Bác Hồ, thuộc nhiều thơ, câu chuyện hát Bác Kết thực trạng ban đầucuối năm qua khảo sát: ( Tháng 4/2018) (Kèm theo bảng khảo sát cuối năm phụ lục 2) * Đối với hoạt động giáo dục Sau năm áp dụng những sáng kiến qua giải pháp kết giáo dục trẻ đạt tốt Trẻ hứng thú tích cực hát múa, kể chuyện đọc thơ Bác Hồ Hìnhthành trẻ nhiều đức tính tốt đẹp gương đạo đức Bác sợi đỏ xuyên suốt cho q trình trẻ học làm người có đủ đức tài * Đối với Bản thân: Có nhiều kiến thức hiểu biết Bác Hồ, tổ chức hoạt động linh hoạt hơn, sôi tự tin Sưu tầm được, ứng dụng công nghệ thơng tin việc trình chiếu Clip, Powerpoin, ti vi thành thạo Tổ chức tốt hội thi ngày lễ hội cho trẻ Tham gia hội thi “ Kể chuyện gương đạo đức Hồ Chí Minh” Đảng ủy xã Nga Điền đạt giải Nhì * Đối với đồng nghiệp: Những biện pháp mà đưa bạn bè, đồng nghiệp nhà trường hưởng ứng áp dụng vào dạy trẻ đạt kết cao Ln đồn kết, học hỏi lẫn * Đối với nhà trường: Sáng kiến hội đồng khoa học nhà trường đánh giá cao xây dựng chuyên đề mẫu nhà trường Chất lượng giáo dục toàn diện nâng lên rõ rệt Phụ huynh quan tâm đến trẻ nhiều hơn, phối hợp chặt chẽ với cô giáo việc giáo dục trẻ học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Kết luận, kiến nghị 3.1 Kết luận 17 Giáo dục trẻ mầm non học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh việc làm cần thiết quan trọng Vì vậy, cần cố gắng học tập, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm để tiến thu thập nhiều kiến thức, nhiều điều bổ ích để dạy cho trẻ Để học tập làm theo gương Bác, đòi hỏi nhà giáo dục phải cố gắng học hỏi, trau dồi trình độ chun mơn nghiệp vụ, đạo đức, nhân cách sống, ln ln gương mẫu lời nói đến hành động Bởi “ Trẻ em hay bắt chước thầy giáo, cán phụ trách phải gương mẫu muốn dạy cho trẻ thành người tốt trước hết cô, phải người tốt”.[7]Trong giảng dạy, giáo viên cần tích cực tìm tòi những phương pháp hay để kích thích thu hút trẻ, sưu tầm tranh ảnh, băng đĩa, tư liệu đời nghiệp Bác Hồ để chiếu cho trẻ xem Thường xuyên đọc sách truyện Bác cho trẻ nghe, chăm sóc, gần gũi yêu thương trẻ, khuyến khích, động viên trẻ tiến bộ, phải thật xem người mẹ thứ hai trẻ, dìu dắt động viên những cử âu yếm, dịu dàng tạo cho trẻ niềm tin nơi cô giáo, chỗ dựa để trẻ cảm thấy yên tâm, vui thích đến trường mầm non tơi ln khắc ghi lời dạy Bác: “Làm mẫu giáo tức thay mẹ dạy trẻ Muốn làm trước hết phải yêu trẻ Các cháu nhỏ hay quấy, phải bền bỉ, chịu khó ni dạy cháu Dạy trẻ trồng non Trồng non tốt sau lên tốt Dạy trẻ nhỏ tốt sau cháu trở thành tốt”[8] để làm kim nam cho Nếu làm tốt những điều đó, tơi tin góp phần thực thắng lợi mục tiêu chung ngành đề 3.2 Kiến nghị * Đối với nhà trường: Tạo điều kiện cho trẻ thăm quan danh lam thắng cảnh địa phương đất nước * Đối với Phòng giáo dục: Tiếp tục mở lớp chuyên đề nhằm nâng cao nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giáo viên Hỗ trợ nhiều tài liệu có liên quan đến việc giáo dục học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Trên số biện pháp “Nâng cao chất lượng giáo dục gương đạo đức Hồ Chí Minh cho trẻ mẫu giáo - tuổi thông qua chủ đề trường mầm non Nga Điền” mà thực năm qua Chắc hẳn q trình thực đề tài khơng tránh khỏi những hạn chế tồn tại, mong đóng góp ý kiến Hội đồng khoa học trường bạn đồng nghiệp để số giải pháp hoàn thiện đạt hiệu cao những năm học Tôi xin chân thành cảm ơn! XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Nga Sơn, ngày 18 tháng năm 2018 Tôi xin cam đoan SKKN mình, khơng chép nội dung người khác Người viết 18 Bùi Thị Lan Đinh Thị Hiền PHỤ LỤC Phụ lục 1 Kết khảo sát đầu năm ( Tháng năm 2017 ) TT Nội dung Trẻ ngoan ngỗn, thật lễ phép những đức tính tốt đẹp người Trẻ yêu thương, nhường nhịn bạn lớp, lắng nghe, chia sẻ, chờ đến lượt tham gia hoạt động Trẻ biết chăm sóc rèn luyện thể Trẻ có ý thức chăm sóc bảo vệ vật, chăm sóc cối, biết tiết kiệm điện, nước, giữ gìn, mơi trường, có hành vi văn minh ăn uống… Trẻ có hiểu biết Bác Hồ, thuộc nhiều thơ, câu chuyện kể Bác Tổng số trẻ Mức độ Đạt Chưa đạt yêu cầu yêu cầu Số lượng % Số lượng % 36 28 77.7 22.3 36 27 75 25 36 27 75 25 26 72.2 10 27.8 25 69.4 11 30.5 36 36 Kết khảo sát cuối năm: ( Tháng năm 2018) TT Nội dung Trẻ ngoan ngoãn, thật lễ phép những đức tính tốt đẹp người Trẻ yêu thương, nhường nhịn bạn lớp, lắng nghe, chia sẻ, Tổng số trẻ Mức độ Đạt Chưa đạt yêu cầu yêu cầu Số lượng % Số lượng % 36 36 100 0 36 35 97.2 2.8 19 chờ đến lượt tham gia hoạt động Trẻ biết chăm sóc rèn luyện thể Trẻ có ý thức chăm sóc bảo vệ vật, chăm sóc cối, biết tiết kiệm điện, nước, giữ gìn, mơi trường, có hành vi văn minh ăn uống… Trẻ có hiểu biết Bác Hồ, thuộc nhiều thơ, câu chuyện kể Bác 36 34 94.4 5.6 35 97.2 2.8 100 0 36 36 36 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài nói chuyện lớp học trị giáo viên cấp II, cấp III toàn miền Bắc, ngày 13/9/1958, Bác Hồ có nói Trung thu thư gửi cháu nhi đồng 12/9/1951 Báo Cứu Quốc số 1904 ngày 12-9-1951 3.Tục ngữ, châm ngôn tuyển chọn - nguồn internet Lời dặn Bác Hồ với giáo viên Mầm non ngày 23/9/1959 Sách Bác Hồ với cháu tuổi mầm non (Tái lần thứ tư) Nhà xuất giáo dục Việt Nam Tác giả: Phạm Thị Sửu – Lê Minh Hà Tạp chí giáo dục Mầm Non 21 DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD& ĐT, CẤP SỞ GD& ĐT VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN TT Họ tên tác giả: Đinh thị Hiền Chức vụ đơn vị công tác: Giáo viên - Trường mầm non Nga Điền Tên đề tài SKKN Cấp đánh giá Kết đánh Năm học xếp loại giá xếp đánh giá (Phòng, Sở, loại(A, B xếp loại Tỉnh) C) Một số biện pháp thực Phòng B 2011 - 2012 phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực cho trẻ mẫu giáo – tuổi Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ làm Phòng B 2012 - 2013 quen với tác phẩm Văn học – tuổi Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ - Phòng B 2013 - 2014 tuổi làm với Toán qua số Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc hoạt động Phòng B 2014 - 2015 hàng ngày cho trẻ - tuổi Trường Mầm non Nga Điền Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu Phòng B 2015 - 2016 giáo 4-5 tuổi khám phá khoa học trường mầm non Nga Điền 22 MỤC LỤC NỘI DUNG Mở đầu 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu Nội dung sáng kiến kinh nghiệm 2.1 Cơ sở lý luận sáng kiến kinh nghiệm 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 2.2.1 Thuận lợi 2.2.2 Khó khăn 2.3 Các giải pháp sử dụng để giải vấn đề 2.3.1 Xây dựng kế hoạch tích hợp nội dung Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chủ đề 2.3.2 Tích hợp lồng ghép nội dung giáo dục gương đạo đức Hồ Chí Minh cho trẻ chủ đề thông qua hoạt động đón trả trẻ lúc, nơi 2.3.3 Tích hợp lồng ghép nội dung giáo dục gương đạo đức Hồ Chí Minh cho trẻ thơng qua hoạt động học có chủ định chủ đề 2.3.4 Tích hợp lồng ghép nội dung giáo dục gương đạo đức Hồ Chí Minh cho trẻ thơng qua hoạt động khác 2.3.5 Tích hợp lồng ghép nội dung giáo dục gương đạo đức Hồ Chí Minh cho trẻ thơng qua hoạt động nêu gương hoa bé ngoan, bình chọn “Ngơi tuần” vào thứ cuối tuần 2.3.6 Thông qua ngày hội, ngày lễ hội thi để giáo dục trẻ rèn luyện sức khỏe theo gương Bác 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục, với thân, đồng nghiệp nhà trường Kết luận, kiến nghị 3.1 Kết luận 3.2 Kiến nghị Trang 2 2 2 3 4 12 15 16 19 19 19 20 23 ... liên quan đến việc giáo dục học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Trên số biện pháp “Nâng cao chất lượng giáo dục gương đạo đức Hồ Chí Minh cho trẻ mẫu giáo - tuổi thông qua chủ đề trường mầm. .. tòi nghiên cứu đề tài“ Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục gương đạo đức Hồ Chí Minh cho trẻ mẫu giáo – tuổi thông qua chủ đề trường mầm non Nga Điền làm đề tài sáng kiến cho năm học... dung giáo dục gương đạo đức Hồ Chí Minh cho trẻ chủ đề thơng qua hoạt động đón trả trẻ lúc, nơi Như biết, nội dung giáo dục theo chủ đề quan trọng, qua chủ đề trẻ tiếp thu kiến thức học cách
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số biện pháp giáo dục tấm gương đạo đức hồ chí minh cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi thông qua các chủ đề tại trường mầm non nga điền , skkn một số biện pháp giáo dục tấm gương đạo đức hồ chí minh cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi thông qua các chủ đề tại trường mầm non nga điền

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay