skkn nâng cao chất lượng hoạt động góc cho trẻ 4 5 tuổi

33 22 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 14:15

MỤC LỤC Tên đề mục Mở đầu 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu Nội dung sáng kiến kinh nghiệm 2.1 Cơ sở lý luận sáng kiến kinh nghiệm Trang 1 2 2 2- 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 2.3 Các sáng kiến kinh nghiệm giải pháp sử dụng để 3- 4 giải vấn đề 2.3.1 Giải pháp Cách trang trí, tạo mơi trường góc phù hợp với quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm 4-10 2.3.2 Giải pháp Sáng tạo việc thỏa thuận hướng trẻ tới vai chơi góc 10-11 2.3.3 Giải pháp Tạo hội cho trẻ hoạt động học chơi góc thơng qua việc tác động trẻ với đồ chơi góc chơi với 2.3.4 Giải pháp Kích thích trẻ suy nghĩ mở rộng hoạt động chơi trẻ nhằm tạo hứng thú hiệu chơi 2.3.5 Giải pháp Xây dựng quy tắc góc quản lý số lượng trẻ góc chơi 2.3.6 Giải pháp Phối hợp với gia đình trẻ việc sử dụng phương pháp nâng cao chất lượng hoạt động góc 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm Kết luận kiến nghị: 3.1 Kết luận: 3.2.Kiến nghị 12-13 13- 15 15-17 17-18 18-19 19-20 19 20 Mở đầu Lý chọn đề tài Mục tiêu giáo dục Mầm non giúp trẻ phát triển thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, giúp trẻ mạnh dạn tự tin, hình thành yếu tố nhân cách, khơi dạy phát triển tối đa tiềm tiềm ẩn trẻ [1] Lấy trẻ làm trung tâm quan điểm giáo dục tiến vị trí trẻ em vai trò giáo viên việc xây dựng, sử dụng hiệu môi trường giáo dục, lập kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ trường mầm non, hoạt động chơi hoạt động chủ đạo trẻ lứa tuổi mẫu giáo [2] Trẻ mẫu giáo thích bắt chước người lớn, thích hoạt động tích cực với bạn bè lứa tuổi Khi tham gia vào hoạt động khác giúp trẻ tìm hiểu khám phá giới xung quanh, lĩnh hội kỹ sống cần thiết, phát triển tính chủ động sáng tạo, khả giao tiếp, khơi gợi hứng thú cảm xúc trẻ Hoạt động góc xã hội thu nhỏ, quan trọng trẻ Thực tiễn giáo dục khẳng định: Với hướng dẫn hợp lý, hoạt động chơi trẻ hình thành phát triển cách có hiệu nấc thang phát triển ngày cao người lớn xây dựng Và có hoạt động chơi có vai trò phương tiện giáo dục hàng đầu trẻ mầm non Tạo môi trường học tập cho trẻ mầm non nói chung vệc làm giáo viên thực từ lâu, nhìn chung việc tạo mơi trường mang tính hình thức để trang trí cho chủ đề thực việc xây dựng chưa xuất phát từ trẻ, chưa kích thích tính tò mò trẻ, học chơi trẻ thụ động Trong năm qua việc “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” cấp quản lý từ trung ưng đến địa phương Đặc biệt năm học 2017- 2018 PGD huyện phát động tổ chức hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” Thực tế trường mầm non Nga Tiến triển khai trình tổ chức thực nhiều khó khăn kinh phí, việc tạo mơi trường chủ yếu làm, trẻ tham gia làm hạn chế, góc, mảng trang trí chưa mang tính mở, đồ dùng, đồ chơi chủ yếu mua sẵn, nguyên liệu, học liệu chưa phong phú, đa dạng, trẻ hoạt động máy móc dập khuôn, nhàm chán Phụ huynh chưa quan tâm, chưa nhận thức tầm quan trọng môi trường giáo dục phát triển trẻ Bản thân chưa tạo điều kiện cho trẻ trải nghiệm, khám phá tìm hiểu nhiều, chưa khuyến khích trẻ tham gia vào việc học, chưa kiểm soát chặt chẽ hội học tập trẻ Với băn khoăn lo lắng thực tế ảnh hưởng lớn đến tương lai con, suy nghĩ trách nhiệm người giáo viên, năm học vừa qua, cố gắng nghiên cứu áp dụng biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động góc cho trẻ 4- tuổi lớp phụ trách Tôi xin mạnh dạn trao đổi với đồng nghiệp dạng đề tài sáng kiến kinh nghiệm: “Nâng cao chất lượng hoạt động góc cho trẻ 4-5 tuổi biện pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” 1.2 Mục đích nghiên cứu Khi nghiên cứu đề tài này, ước vọng làm việc thật có ích cho trẻ em q hương tơi, thấy có nhiều hội để phát huy khả mình: - Mong muốn làm thay đổi thực trạng tổ chức hoạt động góc cho trẻ tại trường, lớp nơi tơi cơng tác - Tìm hệ thống biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động góc cho trẻ 4-5 tuổi trường mầm non Nga Tiến - Áp dụng phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cách linh hoạt, hiệu việc tổ chức hoạt động góc cho trẻ, tạo tâm tinh thần hoạt động tích cực, nhằm mục đích cao tạo hội để cá nhân trẻ thể hết khả thân, phát triển toàn diện nhân cách người đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội, đất nước 1.3 Đối tượng nghiên cứu - Tôi sâu nghiên cứu biện pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm nhằm nâng cao chất lượng hoạt động góc trẻ 4-5 tuổi trường mầm non Nga Tiến- Nga Sơn 1.4 Phương pháp nghiên cứu Với đề tài này, sử dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể sau: - Nghiên cứu sở lý thuyết yêu cầu tổ chức hoạt động góc cho trẻ mầm non - Nghiên cứu sở lý thuyết yêu cầu tổ chức hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm - Phương pháp điều tra khảo sát thực tế việc tổ chức hoạt động góc cho trẻ trường, thực tế trẻ, thu thập thông tin - Phương pháp thống kê xử lý số liệu Nội dung sáng kiến kinh nghiệm 2.1 Cơ sở lí luận sáng kiến kinh nghiệm Với trẻ mẫu giáo chơi hình thức giúp trẻ phát triển khả suy nghĩ giao tiếp trẻ Nhà tâm lý học Lêônchiep khẳng định: “Hoạt động vui chơi mà trung tâm trò chơi đóng vai theo chủ đề hoạt động chủ đạo trẻ mẫu giáo Thơng qua trò chơi giúp trẻ hình thành phát triển cấu trúc tâm lý nhân cách trẻ Hoạt động chơi gây biến đổi chất có ảnh hưởng định đến hình thành nhân cách trẻ mẫu giáo chơi tiền đề cho hoạt động học tập lứa tuổi tiếp theo” [3] Trong lớp học khơng thể thiếu mảng trang trí, góc chơi trẻ, để lớp học thêm lơi giáo viên cần tạo nên môi trường lớp học đa dạng bắt mắt….Mơi trường có khơng gian, cách xếp phù hợp, thuận tiện, gần gũi, quen thuộc với sống thực hàng ngày trẻ; phản ánh kinh nghiệm, văn hóa địa phương, ln thay đổi để tạo hấp dẫn lạ trẻ [ 4] Môi trường vật chất tạo cho trẻ hội để thỏa mãn nhu cầu hoạt động phát triển toàn diện, thỏa mãn nhu cầu nhận thức, mở rộng hiểu biết trẻ, kích thích trẻ hoạt động tích cực, sáng tạo [5] Hoạt động góc có đặc trưng riêng hoạt động chơi trẻ thật mà giả vờ, giả vờ mang tính chất thật.…Vì nội dung chơi phụ thuộc vào vốn kinh nghiệm trẻ Trong trình thực trò chơi, trẻ phải sử dụng phương tiện, đồ dùng, nhờ tiếp xúc mà vốn hiểu biết trẻ mở rộng như: tên gọi, màu sắc, kích thước, hình dạng, thuộc tính khơng gian đồ vật Khi hoạt động góc có tác dụng hình thành tính mục đích, tính tổ chức, tính sáng tạo, tính cần cù, khả tư duy, ngơn ngữ, tính đồng đội, tính hợp tác, tính nhường nhịn, tương thân tương ái…đây phẩm chất cần thiết cho trẻ sống sau Các nhà giáo dục phải thừa nhận điều cách tiếp cận tốt để giáo dục trẻ mầm non xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm để thúc đẩy phát triển tính chủ động, khả tư cho trẻ Các cách tiếp cận tốt thường thể tính tích hợp cao kết nối việc học với thực tế đời sống trẻ Mỗi đứa trẻ cá thể riêng biệt, chúng khác thể chất, tình cảm, xã hội, trí tuệ, hồn cảnh gia đình, văn hóa tâm lý Do trẻ có hứng thú, cách học tốc độ học tập khác chúng thành công Trẻ học chơi tốt có người lớn hỗ trợ mở rộng hứng thú thực Ngoài phải có mơi trường giáo dục đa dạng phong phú cho trẻ Mỗi nhà trường cần phải xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ trải nghiệm môi trường giáo dục trường mầm non quan trọng trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ hiệu việc tạo mơi trường nhằm góp phần thực tốt mục tiêu, nhiệm vụ chăm sóc- giáo dục trẻ [6] 2.2 Thực trạng vấn đề trước nghiên cứu Trường mầm non xã Nga Tiến nhận quan tâm cấp lãnh đạo Huyện, xã, thôn đầu tư sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng học tập Ban giám hiệu nhà trường đầu tư, mua sắm trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi mầm non phục vụ hoạt động chăm sóc- gíao dục trẻ nói chung phục vụ hoạt động góc nói riêng ( Theo thông tư 02/2010/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục& Đào tạo “ Danh mục Đồ dùng – Đồ chơi – Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho GDMN” ) như: Giá đồ chơi đồ dùng, đồ chơi góc… Bản thân tơi giáo viên trẻ khoẻ, trực tiếp đứng lớp nhiều năm, tích luỹ nhiều kinh nghiệm tổ chức hoạt động góc, với lòng u nghề ln có ý thức nâng cao trình độ chun mơn cho thân theo kịp yêu cầu giáo dục hành, có tinh thần trách nhiệm cao, mong muốn nâng cao chất lượng giáo dục nông thôn, đặc biệt cho em nhỏ độ tuổi mầm non quê Tuy nhiên có hạn chế như: Đơi tổ chức qua loa, đại khái cho có mà chưa trọng đến chất lượng hoạt động góc Chưa ý đến việc tận dụng nguyên vật liệu mở, chưa sử dụng hết chức đồ dùng công nghiệp, thụ động, sáng tạo Việc làm đồ dùng đồ chơi nặng hình thức, phơ trương, có giáo viên làm chủ yếu, chưa tạo hội cho trẻ cô tham gia vào việc xây dựng mơi trường góc Kỹ thể vai chơi trẻ chưa sâu, chưa nhập vai tốt, trẻ chơi với đồ chơi chủ yếu, chưa có giao lưu, liên kết với nhau, đơi tranh giành đồ chơi, trẻ chơi không theo chủ đề, nội dung chơi Do vốn kiến thức kỹ lĩnh hội hạn chế Kết khảo sát chất lượng hoạt động góc lớp với nội dung kết + Kỹ trang trí, xếp, làm đồ dùng đồ chơi cơ: Đạt 37% + Kỹ làm nhóm trưởng: Đạt 34,3% + Kỹ nhập vai, thể hiên vai chơi: Đạt 28,6% + Kỹ hợp tác nhóm góc chơi với nhau: Đạt 43% + Kỹ sử dụng đồ dùng đồ chơi phù hợp với vai chơi: Đạt 28,6% + Trẻ sáng tạo chơi: : Đạt 25,7% Phụ lục 1: Kết khảo sát đầu năm Nhận thấy tất khó khăn lo lắng thực trạng tiếp diễn làm trẻ nhiều hội để phát triển Tơi nhận thức xẩy thời thơ ấu trẻ ảnh hưởng sâu sắc lâu dài đến đời sau trẻ đứa trẻ thành cơng Đã đến lúc cần phải thay đổi, tâm tận dụng thuận lợi khắc phục khó khăn tìm thực năm học vừa qua giải pháp hiệu quả: “ Nâng cao chất lượng hoạt động góc cho trẻ 4-5 tuổi biện pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” sau: 2.3.Các giải pháp sử dụng để giải vấn đề 2.3.1 Giải pháp 1: Cách trang trí, tạo mơi trường góc phù hợp với quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm Môi trường giáo dục ví người giáo viên thứ hai cơng tác tổ chức, hướng dẫn cho trẻ vui chơi hoạt động Một mơi trường sẽ, an tồn, có bố trí khu vực chơi học phù hợp, thuận tiện có ý nghĩa to lớn khơng phát triển thể chất trẻ, mà thỏa mãn nhu cầu nhận thức, mở rộng hiểu biết trẻ, kích thích trẻ hoạt động tích cực, sáng tạo Xây dựng tốt mơi trường vật chất cho góc hoạt động tạo phương tiện, điều kiện để trẻ phát triển tồn diện thể chất, ngơn ngữ, trí tuệ, khả thẩm mỹ, tình cảm kỹ xã hội Có nghĩa mơi trường nhằm đến phát triển trẻ, lấy trẻ làm trung tâm Mà môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm môi trường giáo dục đảm bảo yêu cầu: - Là môi trường giáo dục mà trẻ tham gia xây dựng giáo viên, bổ sung thêm học liệu, đồ chơi, xếp vệ sinh góc chơi - Học liệu đa dạng, hấp dẫn, khuyến khích trẻ sử dụng theo nhiều cách sáng tạo khác - Phong phú góc hoạt động lớp - Tận dụng nguyên liệu sẵn có địa phương - Có nhiều hội cho trẻ lựa chọn hoạt động [7] Áp dụng yêu cầu trên, thiết kế môi trường giáo dục góc lớp: * Trước hết trẻ tham gia vào việc xây dựng góc, làm đồ chơi, trang trí, xếp vệ sinh góc chơi Ngồi đồ dùng, đồ chơi mua sẵn thị trường tơi trẻ phải tự làm nhiều loại đồ dùng, đò chơi tranh ảnh khác phục vụ cho hoạt động lớp Trước hết, xác định rõ loại tranh ảnh, đồ dùng có tính chất giới thiệu chủ đề khó làm cần có khéo léo tinh tế bố cục đường nét làm, loại tranh ảnh, đồ dùng đơn giản làm trẻ để trẻ tự làm hướng dẫn, gợi ý cô Khi bắt đầu vào chủ đề mới, trẻ thảo luận (gợi ý, hướng dẫn trẻ) để xây dựng góc nào? Trong góc cần có gì? Và làm để tạo góc đó? Ví dụ: Trong chủ đề “Động vật quanh bé”, chuẩn bị tranh mảng chính, loại tranh ảnh động vật theo nhánh nhỏ chủ đề, sau tơi hướng dẫn trẻ chọn dán hình ảnh vật theo nhánh như: Hình ảnh vật: Trâu, bò, lợn, gà gắn lên nhánh “ động vật ni gia đình”; Chọn tranh: Hổ, voi, hươu, gấu gắn lên nhánh “động vật sống rừng”; Chọn lô tô: Tôm, cá, cua, ốc gắn lên nhánh “động vật sống nước”, Trẻ chọn tranh ảnh vật: Ong, kiến, ruồi, chim, gắn lên nhánh “côn trùng chim” Một cách khác: Ở góc, tơi trẻ lau dọn tủ kệ, rửa đồ chơi sau tuần sau chủ đề, trang trí tranh ảnh minh họa cho hoạt động góc, xếp bày trí lại đồ dùng, đồ chơi cho phù hợp, làm mới, bổ sung thêm đồ chơi theo chủ đề Có loại đồ chơi trẻ làm như: Tôi dùng vải may thành bao da loại vật hướng dẫn trẻ nhồi bông, dùng tất mỏng hướng dẫn trẻ buộc túm lại nhồi tạo thành loại cho trẻ bầy lên góc bán hàng Cũng có loại đồ chơi tơi để trẻ tự tay làm như: Gấp giấy, dán hình làm bưu thiếp, vẽ tranh trang trí góc Cứ vậy, tất chủ đề lôi thu hút trẻ vào hoạt động vừa huy động vốn hiểu biết, khả sáng tạo trẻ vừa giúp trẻ rèn luyện kỹ xã hội như: Kỹ hợp tác với bạn, tương tác với đồ dùng, đồ chơi, rèn nề nếp, thói quen lao động tích cực, vệ sinh đạt mục đích giáo dục Điều phù hợp với quan điểm quan trọng giáo dục mầm non lấy trẻ làm trung tâm Phụ lục 2:Trẻ trang trí, lau chùi, xếp đồ dùng đồ chơi cô *Tôi ý xây dựng môi trường hoạt động có học liệu đa dạng, hấp dẫn, khuyến khích trẻ sử dụng theo nhiều cách sáng tạo khác nhau: Tư trẻ mẫu giáo nhỡ thường gắn liền với suy nghĩ hành động theo hứng thú trước mắt Vì chuẩn bị đồ dùng hình thức hấp dẫn để trẻ khám phá tham gia vào vai cách cụ thể Nhờ có đồ dùng, đồ chơi sáng tạo thu hút trẻ tham gia vào góc chơi Mỗi góc chơi có nhiều loại đồ dùng, đồ chơi tương ứng mà thiếu khơng thể tiến hành Với chất liệu đơn giản, dễ kiếm tìm, dễ sưu tầm bìa cát tơng, lịch cũ, giấy màu, cói lõi… tơi tạo đồ dùng, đồ chơi sinh động, phong phú, đẹp, hấp dẫn trẻ Ví dụ: Ở góc sách truyện: : Tơi sử dụng hình ảnh trẻ vẽ tơ trang phục để trang trí góc Để tạo cho trẻ gần gũi trẻ hứng thú sản phẩm trẻ, trẻ tạo ra, chơi với thực cách trang trí theo hướng dẫn cô Tận dụng giấy thừa, tờ lịch cũ giúp trẻ đóng thành sách, sau cho trẻ sưu tầm tranh ảnh cắt xé dán vào, trẻ cảm nhận đẹp riêng sách tự làm giúp Ví dụ: Góc phân vai: Tơi thấy có loại vỏ hộp bánh, hộp sữa, hộp đựng mỹ phẩm thường có màu sắc đẹp nên tơi tận dụng làm đồ chơi nấu ăn: xoong, nồi, bát, để trưng bày cho cửa hàng bách hóa, tơi tạo ăn từ đất nặn: thịt bò, xơi đỗ Các nem: túi nilong để làm vỏ quấn nem, giấy màu vụn, xốp màu vụn làm nhân nem Các bánh tơi làm từ đất nặn trắng vàng: bánh trơi bánh rán Những ăn có màu sắc đẹp, hấp dẫn từ sách báo tranh ảnh tơi cho trẻ cắt dán để trang trí góc chơi Tùy thuộc vào chủ đề mà trang tí, xếp vật dụng, đồ dùng, đồ chơi phù hợp Như chủ đề “Gia đình”, ngồi đồ chơi công nghiệp, trẻ chuẩn bị xếp loại đồ chơi như: Hộp dựng thức ăn, điện thoại cũ, giỏ xách, máy tính cũ, mẹt, rổ tre đựng bát, chõng tre, giúp trẻ có hội sáng tạo việc giả làm người lớn tình hàng ngày thử nghề nghiệp khác Ví dụ: Góc xây dựng: Để kích thích trẻ thể trí tưởng tượng, sáng tạo để trẻ tìm hiểu khái niệm tốn học, tơi chuẩn bị hình khối gỗ có hình dạng, kích cỡ khác nhau, khối hộp cát tơng, nhựa, gạch, đồ lắp ghép, cói, lõi góc có khơng gian mở để trẻ bày khối xây dựng, có kệ thấp để lưu trữ hộp dựng hình khối cất dụng cụ, đồ chơi Tạo hoa: cho trẻ lấy xốp màu cắt thành cánh hoa, sau dính vào vỏ thạch, lấy ống hút làm cành, làm giấy nhăn xốp quấn quanh dây thép + Tạo cây: dừa, vạn tuế, dùng giấy bìa cũ làm thân, xốp làm + Làm hàng rào: dùng thìa sữa chua xếp chéo xốp màu xanh làm cỏ + Làm vật từ vỏ ngao, sò, cùi ngơ, hộp nhựa,… Ví dụ: Góc tạo hình: Tơi chuẩn bị trẻ xếp nguyên vật liệu như: Gía vẽ, bàn ghế, giá treo tranh, giấy có màu sắc khác nhau, bút chì màu, bút dạ, màu nước, cuộn len, vải, kéo, keo, khô, hột, hạt, vỏ ngao, cói, lõi nguyên vật liệu trưng bày lên tủ góc đựng vào hộp giúp cho trẻ lấy dụng cụ vẽ, đồ dùng để tạo hình Ví dụ: Góc âm nhạc: Có kệ để lưu giữ nhạc cụ đạo cụ âm nhạc bổ trợ cho việc học nhạc, đĩa CD, đầu đĩa, loa đa năng, đàn organ, loại nhạc cụ tự làm: Trống cơm, xắc xô, phách, quạt, váy, mũ múa, xù, hoa đeo tay trưng bày kệ vừa tầm giúp trẻ dễ lựa chọn để sử dụng dễ cất Ví dụ: Góc khám phá khoa học: Cũng tùy thuộc vào chủ đề thực mà tơi xác định trang trí hình ảnh minh họa chuẩn bị đồ dùngvật liệu góc phù hợp Ví dụ chủ đề “Động vật”, tơi chuẩn bị hình ảnh phát triển (vòng đời) vật, môi trường sống, thức ăn chúng Nhưng chủ đề “Giao thông”, lại chuẩn bị dụng cụ đồ chơi phận cấu tạo nên xe ô tô, xe máy, xe đạp, loại biển báo giao thông mà đồ dùng đồ chơi thay đổi theo chủ đề đảm bảo đa dạng, phong phú giúp trẻ hứng thú hoạt động Ví dụ: Góc thiên nhiên: Được bố trí ngồi hiên lớp, gần vòi nước, treo giỏ cây, hoa loại, loại hạt giống, sưu tầm chậu, lốp xe ô tô đổ đầy đất để trẻ trồng hoa, gieo hạt giống, có bình xịt để trẻ tưới cây, kéo để cắt bỏ khơ, có lồng thức ăn vật Ngoài tơi sử dụng hình ảnh trẻ tự vẽ tơ màu để trang trí góc Từ tạo cho trẻ gần gũi hứng thú tham gia hoạt động góc sản phẩm trẻ, trẻ tạo chơi với thực cách trang trí theo hướng dẫn cô Sau chủ đề thường xếp lại, bổ sung thêm đồ dùng đồ chơi góc Tuy nhiên, khơng thiết thay hồn tồn mà tận dụng, giữ lại đồ dùng đồ chơi chủ đề trước phù hợp với chủ đề cho trẻ hoạt động mà có hiệu giáo dục cao, trẻ thích thú hoạt động nhận giới xung quanh ta có liên quan chặt chẽ với Phụ lục 3: Hình ảnh đồ dùng chơi góc * Làm phong phú tên gọi, mảng trang trí góc phù hợp chủ đề nhằm hấp dẫn trẻ Để tạo cảm giác lạ, kích thích hứng thú trẻ, làm cảm giác lớp học, tơi thay đổi, bố trí, xếp lại số góc tạo ấm cúng, thoải mái vui tươi, mời gọi trẻ tham gia tích cực vào hoạt động Tơi đặt tên cho góc thật đơn giản, dễ hiểu phù hợp với nội dung góc hoạt động, phù hợp chủ đề Tên góc viết to theo quy định việc làm quen với chữ viết, gần gũi, dễ hiểu trẻ Tôi làm kí hiệu góc trẻ chơi tất góc Kí hiệu trẻ số chữ chủ đề Ví dụ: Khi thực chủ đề “Giao thơng” góc sách đặt tên là: “Những câu chuyện đường”, chủ đề “Động vật quanh bé” góc sách lại đặt tên khác như: “ Những vật đáng yêu”, hay “Tâm bác gấu” Cách trang trí góc cần linh hoạt, hấp dẫn Tơi tận dụng sản phẩm trẻ, địa phương gần gũi giúp trẻ hoạt động giống thật Hình ảnh, biểu bảng minh họa góc vật ngộ nghĩnh, hình ảnh gần gũi dễ hiểu với trẻ, hình ảnh tơi khơng vẽ chết lên tường mà vẽ tranh lên bạt, bìa cứng dán lên góc để thuận tiện cho việc thay đổi, di dời, làm góc Ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ, cửa vào tận dụng triệt để Ví dụ: Trong góc gia đình, tơi trang trí tranh mảng tường, tên góc “ gia đình u thương”, tranh nhỏ minh họa cho hoạt động gia đình, đồ chơi công nghiệp, đồ chơi tự làm, nguyên vật liệu mở: cây, cói, lõi, sợi đay, túi gạo, túi ngơ hạt, đậu Để trang trí tranh mảng tường gia đình, tơi trẻ sử dụng ngun vật liệu mở để vẽ, xé dán, gắn hột hạt tạo nên tranh cảnh sinh hoạt gia đình Tơi dùng hạt ngơ khơ gắn tạo thành hệ khuyến khích trẻ mang ảnh rời người thân gia đình gắn lên nhánh qua trẻ hứng thú tham gia tạo sản phẩm mà trẻ tích cực hoạt động góc đó, góc có người thân trẻ Và thành công việc sử dụng hiệu nguyên vật liệu sẵn có địa phương vào cơng tác giáo dục Ví dụ: Góc xây dựng: Để làm cho góc xây dựng hấp dẫn, lơi trẻ tơi lấy tên góc là: Kiến trúc sư tí hon, hay Cơng trình ước mơ…và sử dụng gam màu sáng để trang trí có hình ảnh bé vật chuyển vật liệu xây dựng hay bác thợ xây xây phía mảng tường Còn phía mảng tường tơi thường làm nhựa thảm gai có sản phẩm tay trẻ làm để gài vào làm tranh trang trí cho góc Ví dụ: Sau chủ đề “thực vật quanh bé”, lớp chuyển sang thực chủ đề “động vật”, giữ lại mảng tranh chủ đề lớn loại cây, sau tơi trẻ sưu tầm, làm thêm hình ảnh vật gián lên tạo thành mảng chủ đề “ động vật quanh bé” Tôi giữ lại loại cây, rau, góc bán hàng để trẻ chơi bán thức ăn cho vật, giữ lại tranh rừng góc khám phá khoa học để trẻ chơi gián hình vật vào môi trường sống chúng, giữ lại loại xanh, ăn để trẻ sử dụng xây vườn bách thú Môi trường giáo dục đa dạng, phong phú tạo hứng thú cho trẻ thân giáo viên, góp phần hình thành nâng cao mối quan hệ thân thiện, tự tin cô trẻ, trẻ với trẻ, trẻ với học liệu, đồ dùng, đồ chơi, giúp trình dạy học trẻ diễn thuận lợi, đạt mục tiêu giáo dục Phụ lục 4: Các mảng trang trí tên gọi góc * Sắp xếp bố trí góc chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho tạo nhiều hội để trẻ lựa chọn hoạt động dễ dàng thuận tiện Trong lớp học khơng thể thiếu góc chơi trẻ, để lớp học thêm lơi trẻ cố gắng tạo nên môi trường lớp học với màu sắc sinh động ngộ nghĩnh, có khơng gian, cách xếp phù hợp, gần gũi, quen thuộc với sống thực hàng ngày trẻ Khi thiết kế mơi trường cho góc hoạt động lớp vào điều kiện thực tế trường, lớp tơi phụ trách - Vị trí góc hợp lý, thuận tiện cho trẻ hoạt động Góc yên tĩnh xa góc hoạt động ồn - Sắp xếp góc có chỗ cho hoạt động chung hoạt động cá nhân, tạo điều kiện cho trẻ hoạt động cá nhân theo nhóm nhỏ nhiều hơn, hình thức hoạt động phong phú, đa dạng Giúp trẻ tìm hiểu khám phá mới, hoạt động với đồ vật rèn luyện kỹ - Các góc có khoảng rộng, cách hợp lý để đảm bảo an toàn vận động trẻ trình hoạt động Giữa góc có lối rõ ràng để trẻ thiết lập mối quan hệ chơi Tôi sử dung đồ dùng như: Tủ, giá thấp, kệ, rèm cửa để tạo ranh giới góc, giúp trẻ nhận dạng phạm vi góc đảm bảo ranh giới góc khơng che tầm nhìn trẻ khơng cản trở việc tơi quan sát bao quát tất góc trẻ hoạt động Ví dụ: Tơi xếp góc âm nhạc, góc đóng vai, góc xây dựng gần xa góc học tập/ sách; góc tạo hình; Góc xây dựng tránh lối lại, góc tạo hình gần nguồn nước, góc thiên nhiên gồi hiên Góc đóng vai có nhiều góc nhỏ nên tơi bố trí góc gia đình sát với góc nấu ăn hay góc bán hàng để gợi ý, tạo điều kiện cho trẻ thiết lập mối quan hệ đa dạng phong phú chơi tạo cho trẻ có mơi trường giao tiếp tích cực nhất, đặc biệt giúp trẻ có hành vi ứng xử văn minh, lịch Phụ lục 5: Hình ảnh chung lớp *Tóm lại: để hoạt động góc trẻ thật có hiệu quả, chất lượng, trình độ chơi góc trẻ nâng cao bắt buộc phải biết thiết kế, xây dựng môi trường giáo dục phù hợp, đa dạng phong phú Ở nhắm đến phát triển trẻ, lấy trẻ làm trung tâm, môi trường giáo dục đảm bảo yêu cầu tạo điều kiện cho trẻ tự lựa chọn hoạt động cá nhân theo nhóm nhỏ, tạo hội cho trẻ bộc lộ hết khả mình, giúp trẻ tìm tòi, khám phá phát nhiều điều lạ, hấp dẫn sống, kiến thức kỹ trẻ củng cố bổ sung 10 – Qua đợt kiểm tra nhà trường đánh giá xếp loại tốt Sáng kiến nhà trường đánh giá cao tạo phong trào xây dựng mơi trường giáo dục tồn trường, phương pháp sáng kiến chị em đồng nghiệp áp dụng rộng rãi tất nhóm lớp trường đạt hiệu cao 2.4.2 Đối với học sinh Qua năm tích cực nghiên cứu, tìm tòi, áp dụng số biện pháp hữu hiệu, tơi thấy chất lượng tổ chức hoạt động góc lớp nâng cao rõ rệt + 100% trẻ có kỹ trang trí, xếp, làm đồ dùng đồ chơi cô tốt + 100% trẻ có kỹ nhập vai, thể hiên vai chơi mạnh dạn tự tin + 94,3% trẻ có kỹ làm nhóm trưởng + 100% trẻ có kỹ hợp tác nhóm góc chơi với + 100% trẻ có kỹ sử dụng đồ dùng đồ chơi phù hợp với vai chơi + 91,4% Trẻ có khả sáng tạo chơi Trẻ chơi với nội dung phong phú hơn, kỹ chơi thục hơn, giống thật hơn, đặc biệt trẻ phát huy hết khả năng, cá tính Phụ lục 9: Kết khảo sát trẻ sau áp dụng sáng kiến Kết luận kiến nghị 3.1 Kết luận Việc tổ chức hoạt động góc cho trẻ 4-5 tuổi yếu tố vô quan trọng phát triển toàn diện trẻ em Nắm vững tình hình đặc điểm nhà trường nhóm lớp tơi kết hợp biện pháp không coi nhẹ biện pháp thực hoạt động vui chơi Dựa đặc điểm tâm sinh lí trẻ: “Học chơi- chơi mà học” việc tổ chức hoạt động góc cho trẻ, giúp trẻ hình thành nhân cách phát triển Do giáo viên phải biết cách lựa chọn biện pháp phù hợp vận dụng biện pháp có hiệu Những biện pháp tơi vận dụng vào việc tổ chức cho trẻ chơi hoạt động góc đạt hiệu tốt áp dụng vào lớp mẫu giáo nhỡ trường Muốn làm trước hết giáo viên phải có lòng u nghề, u trẻ thực sự, khơng quản khó khăn, vất vả đặc thù nghề nghiệp, kiên trì chịu khó biết cố gắng tìm tòi học hỏi, khơng ngừng nâng cao trình độ chun mơn, học tập trao dồi đạo đức người giáo viên Phải nắm nội dung chương trình phương pháp tổ chức hoạt động góc theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm Qua trình tổ chức hoạt động góc lớp 4-5 tuổi, tơi rút học kinh nghiệm sau: * Về sở vật chất: 19 - Đồ chơi phải đẹp, kích cỡ không to nhỏ trẻ Đồ chơi phải gắn với đời sống thực, đảm bảo an tồn tuyệt trẻ Có đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu mở, xếp hợp lý dạng mở để kích thích trẻ khám phá trải nghiệm - Có giá, kệ để đồ dùng, đồ chơi Các giá dùng làm vách ngăn tạo ranh giới góc hoạt động, tạo lối lại dễ dàng cho trẻ tham gia hoạt động quay giá áp tường để dành không gian cho hoạt động nhóm đơng trẻ - Trang trí mảng tường, tranh hoạt động, đồ dùng đồ chơi phải gây hấp dẫn lôi cuốn, thúc trẻ tích cực hoạt động - Thường xuyên thay đổi cách xếp, trang trí, làm thêm đồ chơi để làm bật chủ đề để gây hứng thú nhận thức cho trẻ * Về không gian, địa điểm: Giáo viên phải xem xét cẩn thận điều kiện thực tế bố trí, xếp góc hoạt động * Về tổ chức góc hoạt động: Số lượng góc chơi cần bố trí nhiều với trẻ lứa tuổi trước Các góc chơi trẻ cần đa dạng, phong phú trẻ có nhiều kinh nghiệm hơn, ý tạo hợp tác, giao lưu qua lại góc Thay đổi cách trang trí, xếp góc chơi tuỳ theo nội dung chủ đề chơi, tạo hấp dẫn, lạ trẻ, khuyến khích trẻ tham gia với * Về phía giáo viên: Đảm bảo nắm vững chương trình GDMN; có lực, chun mơn, kỹ sư phạm, có khả giao tiếp tốt, xử lý linh hoạt trước tình sư phạm giải vấn đề nảy sinh q trình tổ chức hoạt động góc cho trẻ, có sức khoẻ yêu nghề, có trách nhiệm, nhiệt tình, tận tụy với cơng việc, hiểu tâm sinh lý đặc điểm phát triển trẻ, tôn trọng trẻ, ý đến khác biệt trẻ * Về phía trẻ: Trẻ có vốn sống, nhu cầu hứng thú, tích cực tham gia vào trò chơi 3.2 Kiến nghị - Đối với quyền địa phương: Cần quan tâm đến cơng tác xã hội hóa giáo dục, tuyên truyền nhân dân xã nâng cao nhận thức giáo dục mầm non, trách nhiệm người lớn quyền lợi trẻ em - Đối với nhà trường: Tham mưu xây dựng sở vật chất trường lớp đảm bảo đủ diện tích, khơng gian cho hoạt động trẻ Mua sắm trang thiết bị, tủ góc phù hợp với nội dung hoạt động góc, đồ dùng đồ chơi đa dạng, phong phú đảm bảo cho trẻ hoạt động hàng ngày - Đối với phòng giáo dục: Tổ chức thêm buổi chuyên đề nâng cao nhận thúc giáo viên trách nhiệm giáo viên cơng tác chăm sóc trẻ nói chung việc tổ chức hoạt động góc nói riêng Trên số biện pháp việc áp dụng sáng kiến: “ Nâng cao chất lượng hoạt động góc cho trẻ 4-5 tuổi biện pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” Rất mong nhận chia sẻ, trao đổi 20 đóng góp ý kiến đồng nghiệp cấp lãnh đạo để sáng kiến đạt kết cao Tôi xin trân trọng cảm ơn! XÁC NHẬN CỦA THỦ Nga Sơn, ngày 15 tháng năm 2018 TRƯỞNG ĐƠN VỊ Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác Mai Thị Hường Nguyễn Thị Sương TÀI LIỆU THAM KHẢO STT Tên tài liệu, tác giả tham khảo [1] NXB giáo dục Việt Nam – Chương trình giáo dục mầm non [2] NXB giáo dục Việt Nam – Hướng dẫn thực hành áp dụng quan 21 điểm giáo dục [3] Khẳng định: Nhà tâm lý học Lêônchiep [4] MuddunMN1A- D Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm [5] Tài liệu thực chuyên đề “ Giáo dục mầm non” [6] Tài liệu internet [7] Tài liệu thực chuyên đề “ Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” Tài liệu BDTX chu kỳ 2- Bài xây dựng môi trường giáo dục Tài liệu chuyên đề tổ chức hoạt động vui chơi 10 Tài liệu “ Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm” DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG DG&ĐT, SỞ GD& ĐT VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN Họ tên tác giả: Nguyễn Thị Sương Chức vụ đơn vị công tác: Giáo viên trường MN Nga Tiến 22 TT Tên đề tài sáng kiến Cấp đánh giá xếp loại Một số biện pháp dạy Phòng giáo giáo dục vệ sinh cho dục nga sơn trẻ 3-4 tuổi Phát triển ngơn ngữ Phòng giáo mạch lạc cho trẻ 5-6 dục nga sơn tuổi thông qua kể chuyện Một số biện pháp phát Phòng giáo triển ý tưởng sáng tạo dục nga sơn cho trẻ thông qua hoat động tạo hình cho trẻ 5- tuổi Một số biện pháp giáo Phòng giáo dục ATGT cho trẻ 5- dục nga sơn tuổi Kết đánh giá xếp loại B Năm học đánh giá xếp loại 2008- 2009 C 2010- 2011 B 2013- 2014 B 2014- 2015 PHỤ LỤC - Phụ lục 1: Kết khảo sát đầu năm Các kỹ trẻ hoạt động góc Kết Đạt 23 Chưa đạt Kỹ trang trí, xếp, làm đồ dùng đồ chơi cô Kỹ làm nhóm trưởng Kỹ nhập vai, thể hiên vai chơi Kỹ hợp tác nhóm góc chơi với Kỹ sử dụng đồ dùng đồ chơi phù hợp với vai chơi Trẻ sáng tạo chơi 13=37% 22=63% 12=34,3% 23= 65,7% 10=28,6% 25=71,4% 15= 43% 20= 57% 10= 28,6% 25= 71,4% 9=25,7% 25=74,3% Phụ lục 2: Trẻ trang trí, xếp đồ dùng đồ chơi cô Trẻ làm sách cô 24 Trẻ đang xếp đồ chơi góc Trẻ đang lau chùi đồ chơi góc 25 Phụ lục 3: Hình ảnh đồ dùng đồ chơi góc Hình ảnh đồ chơi góc xây dựng Hình ảnh đồ chơi góc siêu thị bé Hình ảnh đồ chơi góc bé tập làm nội trợ 26 Hình ảnh đồ chơi góc bé tập làm bác sỹ Hình ảnh đồ chơi góc bé vui múa hát Phụ lục 4: Các mảng trang trí tên gọi góc 27 28 Góc thiên nhiên Phụ lục 5: Hình ảnh chung lớp Phụ lục 6: Hình ảnh trẻ thỏa thuận chơi 29 Phụ lục 7: Hình ảnh tác động trẻ với đồ chơi 30 Phụ lục 8: Hình ảnh tơi kích thích trẻ suy nghĩ mở rộng nội dung chơi Phụ lục 9: Kết khảo sát trẻ sau áp dụng sáng kiến Các kỹ trẻ hoạt động góc Kỹ trang trí, xếp, làm đồ dùng đồ chơi Kỹ làm nhóm trưởng Kỹ nhập vai, thể Kết Đạt 35=100% 33=94,3% 2=5,7% 35=100% 31 Chưa đạt hiên vai chơi Kỹ hợp tác nhóm góc chơi với Kỹ sử dụng đồ dùng đồ chơi phù hợp với vai chơi Trẻ sáng tạo chơi 35=100% 35=100% 32=91,4% 3=8,6% 32 33 ... pháp nâng cao chất lượng hoạt động góc cho trẻ 4- tuổi lớp phụ trách Tôi xin mạnh dạn trao đổi với đồng nghiệp dạng đề tài sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao chất lượng hoạt động góc cho trẻ 4-5 tuổi. .. cho góc hoạt động lớp vào điều kiện thực tế trường, lớp phụ trách - Vị trí góc hợp lý, thuận tiện cho trẻ hoạt động Góc yên tĩnh xa góc hoạt động ồn - Sắp xếp góc có chỗ cho hoạt động chung hoạt. .. trẻ quan tâm, làm cho trẻ hưởng thụ hài lòng Chính mà chơi góc hoạt động có lẽ hoạt động quan trọng ngày trẻ trẻ chủ động so với hoạt động khác có hướng dẫn giáo viên Hoạt động học trẻ hiệu trẻ
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn nâng cao chất lượng hoạt động góc cho trẻ 4 5 tuổi , skkn nâng cao chất lượng hoạt động góc cho trẻ 4 5 tuổi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay