skkn một số giải pháp tổ chức tốt hoạt động góc cho trẻ 5 6 tuổi ở trường mầm non thọ vực, huyện triệu sơn

23 55 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 14:15

1 MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài : Trẻ em mầm non đất nước, trẻ em ln mối quan tâm hàng đầu tồn xã hội, Quốc gia, dân tộc Do trẻ cần thừa hưởng chăm sóc giáo dục chu đáo người xung quanh Chính lẽ việc chăm sóc giáo dục trẻ từ trẻ nhỏ vơ quan trọng, định đến phát triển nhân cách trẻ sau Như biết hoạt động giáo dục mầm non q trình giáo dục có mục đích, có kế hoạch với nhiều hình thức khác nhằm dẫn dắt trẻ vào hoạt động cách tích cực để thực việc hình thành phát triển nhân cách trẻ Dưới dẫn dắt hướng dẫn giáo viên trẻ hoạt động cách chủ động, tích cực giúp trẻ phát triển mặt trí tuệ, tinh thần, nhân cách Chính hoạt động trường mầm non diễn hình thức “Chơi mà học, học chơi” Đặc biệt, trải nghiệm sống, trẻ học tự tái tạo mô lại sống người lớn “Xã hội trẻ em”, trẻ cảm giác thoải mái, vui vẻ, tự tin hứng thú với hoạt động Việc tổ chức cho trẻ chơi hoạt động góc có tác dụng vô quan trọng phát triển trẻ từ lứa tuổi mầm non Trong hoạt động giáo dục trường Mầm non, hoạt động học tập có vai trò vơ quan trọng, thể qua hoạt động chung có chủ đích, hoạt động cung cấp hệ thống kiến thức cần trang bị phát triển toàn diện nhân cách trẻ Song hoạt động vui chơi đóng vai trò chủ đạo hoạt động phát triển trẻ Không ngẫu nhiên mà nhà nghiên cứu định nghĩa trẻ lứa tuổi mầm non rằng: “Chơi mà học, học chơi” trẻ cần chơi hoạt động vui chơi nhu cầu khơng thể thiếu sống Vì hoạt động vui chơi hoạt động chủ đạo trẻ mầm non Thông qua hoạt động vui chơi góp phần phát triển đầy đủ lĩnh vực phát triển: Thể chất, Ngơn ngữ, Nhận thức, Tình cảm kĩ xã hội, Thẩm mỹ trẻ tạo sở cho việc hình thành phát triển nhân cách người Hoạt động vui chơi tiền đề giúp trẻ tiếp thu, lĩnh hội kỹ năng, tái tạo lại sống bên người lớn Hoạt động vui chơi cách để trẻ học, tìm tòi khám phá giới xung quanh Để thỏa mãn mong muốn trẻ vui chơi tái tạo lại sống xung quanh bộc lộ khả vốn có trẻ Hoạt động góc, tạo hội cho trẻ hoạt động cách tích cực, phát triển theo trình độ khả Cũng thơng qua hoạt động góc giúp cho giáo viên có điều kiện để nắm bắt lực, phát triển trẻ Từ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng phát triển trẻ để giáo dục trẻ phát triển cách toàn diện Từ điều nhận thấy hoạt động góc có ý nghĩa quan phát triển trẻ nên thân ln trăn trở tìm hình thức hướng dẫn phù hợp, đổi cách tổ chức, tìm tòi đồ chơi gần gũi có sẵn từ thiên nhiên, đồ chơi tự tạo để trẻ hoạt động cách tích cực bạn lớp Chính điều mà thân tơi nghiên cứu chọn đề tài: “Một số giải pháp tổ chức tốt hoạt động góc cho trẻ 5-6 tuổi Trường Mầm non Thọ Vực Huyện Triệu Sơn” làm đề tài nghiên cứu cho thân 2.2 Mục đích nghiên cứu : Thông qua đề tài giúp trẻ tái tạo lại kiến thức học, nhìn thấy, sờ thấy, học việc tượng xảy môi trường sống gần gũi trẻ, thơng qua trẻ học nhân cách phù hợp với xã hội, nhu cầu khả trẻ, nhu cầu muốn làm người lớn bắt chước người lớn mà trẻ giải thích mẫu thuẩn độc đáo chơi hoạt động góc Trẻ tham gia vào xã hội thông qua chơi theo cách riêng mình, trẻ tưởng tượng người lớn trẻ nhập vai, người mẹ, cô giáo, bác cấp dưỡng, bác cơng nhân hoạt động góc trẻ có đặc trưng riêng chơi trẻ thật mà giả vờ giả vờ mang tinh chất thật Như trẻ mầm non rõ ràng trẻ hoạt động góc phát triển mở rộng dần theo phong phú mối quan hệ qua lại trẻ với mơi trương xung quanh Vì chất hoạt động góc hoạt động phản ánh sáng tạo độc đáo tác động qua lại môi trường xung quanh, trẻ hoạt động góc trẻ sống sống có thực, nói trẻ thực chủ thể tích cực, hành động cách tự lực, tự tin 2.3 Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động góc Trường Mầm non trẻ mẫu giáo 5- tuổi Địa điểm: Lớp A3, Trường Mầm non Thọ Vực Huyện triệu Sơn 2.4 Phương pháp nghiên cứu: Tôi sử dụng phối hợp phương pháp để nghiên cứu đề tài : - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết - Phương pháp quan sát - Phương pháp đàm thoại, trao đổi gợi mở - Phương pháp phân tích, tổng hợp lý thuyết - Phương pháp thực tiễn, thực hành trải nghiệm 2 NỘI DUNG 2.1 Cơ sở lý luận việc nâng cao chất lượng dạy trẻ – tuổi hoạt động góc Trường Mầm Non Thọ Vực Triệu Sơn Theo chương trình Giáo dục mầm non Ban hành kèm theo Thông tư số : 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng năm 2009 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo nêu rõ: “Mục tiêu giáo dục mầm non giúp trẻ em phát triển thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành yếu tố nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp một; hình thành phát triển trẻ em chức tâm sinh lí, lực phẩm chất mang tính tảng, kĩ sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi, khơi dậy phát triển tối đa khả tiềm ẩn, đặt tảng cho việc học cấp học cho việc học tập suốt đời” Vì thế, giáo dục mầm non tiếp tục tìm phương pháp để giảng dạy có nhu cầu vui chơi hay gọi hoạt động góc quan trọng phân bổ hoạt động ngày, thơng qua hoạt động góc giúp trẻ rèn luyện trí nhớ, tính quan sát, kỹ phân biệt, so sánh, … nhằm giúp trẻ khắc sâu kiến thức, trẻ hiểu thêm nội dung học, phát triển trí tuệ trẻ cách tồn diện Thơng qua hoạt động góc giúp trẻ hiểu nội dung công việc thật mà trẻ chưa thực Ví dụ: Khi chơi xây dựng Trẻ thể hiểu xây nhà cần nguyên vật liệu ?; Ai xây nên ngơi nhà mà trẻ ?; … Chơi hoạt động góc giúp trẻ từ chỗ không biết, chưa biết rõ đến nắm mục đích nội dung làm giàu vốn kinh nghiệm tăng thêm hiểu biết phát triển tri thức cho trẻ Hoạt động góc giúp trẻ phát triển giao lưu qua lời nói, làm giàu vốn từ cho trẻ Chơi hoạt động góc giúp trẻ thể tình cảm, giáo dục nhân cách cho trẻ, tình cảm trẻ hình thành qua mối quan hệ tốt người với người, mối quan hệ người lao động, trẻ gia đình, tình cảm thể cánh chân thành qua trò chơi như: Gia đình, Bán hàng, Xây dựng, … Chơi hoạt động góc giúp trẻ phát triển tình cảm tập thể, trung tâm tập hợp trẻ chơi với theo nhóm, thể đồn kết giúp đỡ lẫn nhóm chơi trẻ Thơng qua chơi giúp trẻ có lòng dũng cảm, cương quyết, có tính phấn khởi, vui mừng Khi chơi xong trẻ tích cực học tập mang lại giá trị tinh thần tốt cho sức khoẻ Khi chơi trẻ thực động tác tự nhiên với đồ dùng, đồ chơi có ý thức giữ gìn đồ chơi góc Giờ chơi giúp trẻ nhận đẹp xấu nội dung trò chơi, giúp trẻ phát triển thầm mỹ, khuyến khích trẻ sáng tạo nhiều đẹp 2.2.Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm *Thuận lợi: Trường Mầm non Thọ Vực trường đạt chuẩn Quốc gia huyện Triệu Sơn Nhà trường quan tâm lãnh đạo địa phương nhà đầu tư sở vật chất; Ban Giám hiệu nhà trường đặt vấn đề chất lượng chăm sóc giáo dục lên hàng đầu nên quan tâm tạo điều kiện cho giáo viên phát triển Thường xuyên hỗ trợ mua sắm trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi Phát động phong trào thi đua làm đồ dùng đồ chơi dịp: Ngày khai trường, ngày 20/11, ngày 8/3 phục vụ cho hoạt động góc có đồ chơi phong phú Ngay từ đầu năm học tổ chuyên môn nhà trường đạo trang trí góc lớp phù hợp diện tích lớp xây dựng hoạt động góc làm mẫu cho chị em dự học tập kinh nghiệm; Năm học 2017- 2018 thân phân công dạy lớp 5-6 tuổi, lớp A3 Trường Mầm Non Thọ Vực với tổng số 27 cháu độ tuổi, có 15 cháu nam 12 cháu nữ, cháu học ngoan ngỗn thơng minh ngộ nghĩnh Đa số cháu học qua lớp 4- tuổi, nên trẻ có kiến thức kỹ định, dễ hòa đồng với bạn q trình hoạt động; trẻ mạnh dạn ham học hỏi thích khám phá tìm hiểu giới xung quanh trẻ Bản thân giáo viên trực tiếp giảng dạy với kinh nghiệm lâu năm, nhiệt tình với cơng việc, chịu khó học hỏi tiếp cận cơng nghệ Có trình độ chuyên môn vững vàng, giáo viên giỏi cấp Tỉnh Phát huy tinh thần tơi khơng ngừng phất đấu học hỏi để đổi phương pháp dạy học, làm cho trẻ không nhàm chán trước hoạt động tổ chức Các hoạt động tơi lấy trẻ làm trung tâm để định hướng cho cá nhân trẻ phát triển Đa số phụ huynh quan tâm đến bậc học mầm non, nhiệt tình, hợp tác với việc chăm sóc giáo dục Nhiều phụ huynh hỗ trợ kinh phí cho trang trí lớp mua sắm đò dùng đồ chơi cho lớp, hỗ trợ tìm kiếm nguyên vật liệu việc làm đồ dùng đồ chơi góc * Khó khăn: Khi tổ chức hoạt động góc cho trẻ yêu cầu đồ dùng góc phải thay đổi theo chủ đề, đồ dùng đồ chơi phải đầy đủ số lượng phục vụ cho hoạt động vui chơi trẻ thời gian dành cho việc làm đồ dùng góc Đồ chơi mua sắm trang bị chưa phong phú đa dạng; Kỹ phân vai, nhận vai chơi chưa tốt Kỹ giao tiếp hợp tác trẻ chơi chưa cao Trẻ chưa thực mạnh dận tự tin chơi, giao tiếp với bạn Một số trẻ lớp có tính thụ động giao lưu chơi Chính mà thân tơi gặp nhiều khó khăn xếp tổ chức hướng dẫn trẻ chơi theo nhóm hoạt động góc đạt hiệu chưa cao Trong hoạt động góc từ đầu năm học tổ chức cho trẻ chơi quan sát thấy nhược điểm số trẻ chưa tự xung phong nhận vai chơi mà chờ định, trẻ chưa tự chọn góc chơi cho trẻ, đa số trẻ lẫn lộn góc chơi với góc chơi kia, trẻ khơng hứng thú, trẻ chưa biết sử dụng đồ chơi mục đích dẫn đến hoạt động góc đạt tỷ lệ thấp Theo quan sát tơi thấy trẻ lớp tơi hiếu động thích chơi chưa biết hợp tác bạn, nhiều trẻ hay tranh giành đồ chơi bạn nam thích chơi góc xây dựng lắp ghép bạn nữ thích chơi góc bán hàng, nấu ăn nhiều buổi tơi phải phân xử cháu khó khăn, hiệu chơi cháu góc học tập góc nghệ thuật *.Kết khảo sát : Từ thực trạng nêu vào đầu năm học tiến hành khảo sát kết sau: Kết khảo sát đầu năm học: Kỹ sử dụng đồ dùng đồ chơi 27 15 Kết đầu năm Tỉ lệ Chưa Tỉ lệ % đạt % 56% 12 44% Kỹ phân vai nhận vai chơi 27 16 59% 11 41% Hứng thú hoạt động 27 15 56% 12 44% Giao tiếp chơi bạn 27 17 63% 10 37% Hợp tác chơi 27 14 52% 13 48% Mức độ nội dung khảo sát Số trẻ Đạt Tôi tiếp tục theo dõi vào hoạt động sau để ghi lại thật cụ thể trẻ thích chơi góc nào, với đồ chơi gì, trẻ khơng thích chơi, ngun nhân sao? Qua khó khăn thân trăn trở suy nghĩ phải tổ chức buổi chơi thu hút tất trẻ lớp chơi tất góc lớp, trẻ chơi hứng thú, chơi đạt hiệu có sản phẩm chơi phong phú đạt yêu cầu đặt Chính tơi tìm sử dụng giải pháp tốt để tổ chức cho trẻ chơi hoạt động góc đạt hiệu cao 2.3 Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy trẻ mẫu giáo – tuổi hoạt động góc cách tốt Trường mầm non Thọ Vực Triệu Sơn 2.3.1.Biện pháp xây dựng thói quen, nề nếp học tập cho trẻ lớp Có thể nói việc rèn luyện nề nếp, thói quen từ đầu cho trẻ để trẻ có kỹ chơi cần thiết Khi trẻ chuyển từ lớp lên lớp khác trẻ phải làm quen với cô giáo mới, với hoạt động điều tạo ảnh hưởng tâm lí cho trẻ, khiến cho trẻ vốn nhút nhát có phần rụt rè đồng thời khiến cho trẻ vốn hiếu động lại hiếu động quen bạn cũ Vì từ đầu cần nắm vững tâm lí trẻ, nhận thức trẻ để từ rèn nề nếp trẻ tốt Với trẻ lần đầu lớp rụt rè, việc tơi làm tìm hiểu đặc điểm cháu Trong đón trẻ lúc chơi tơi ln gần gũi, hỏi han, trò chuyện với trẻ, âu yếm trẻ nhằm giúp trẻ hàng ngày thích học để gặp cô bạn Khi trẻ quen dần với môi trường lớp học rồi, rèn luyện nề nếp, thói quen cho trẻ Khi tổ chức hoạt động xếp xen kẽ cháu mạnh dạn ngồi chung với cháu nhút nhát, cháu ngoan ngồi cạnh cháu hiếu động hay nghịch 2.3.2 Biện pháp tạo môi trường hoạt động cho trẻ Môi trường cho trẻ hoạt động đóng vai trò quan trọng việc kích thích tò mò trẻ, yếu tố tác động hàng ngày đến trẻ giúp trẻ hứng thú tham gia hoạt động Vì tơi ln ý đến việc tạo môi trường cho trẻ hoạt động Tạo môi trường đẹp lớp nguyên tắc quan tọng để trẻ đến lớp ấn tượng tác động vào trẻ tồn bày trí, cách xếp trang trí lớp học bé Bé quan sát xung quanh xem lớp có khác nhà bé khơng? Có đẹp nhà bé khơng ?…Chính mơi trường lớp học tạo ấn tượng khó phai bé Đây tác động cần thiết để trẻ tích cực hoạt động chơi góc Ví dụ: Trẻ nhìn thấy góc bán hàng bày nhiều đồ như: bim bim, bánh gối, nước ngọt, kẹo bánh…tạo hứng thú cho trẻ tham gia chơi Trẻ đóng vai vào làm người bán hàng, người mua hàng Để tạo ấn tượng góc chơi cho trẻ tơi thường sưu tầm, thiết kế hình ảnh ngộ nghĩnh, đáng u, có màu sắc đẹp, bố cục hợp lý tiêu đề góc có tên gần gũi với trẻ Ví dụ: Góc xây dựng: Để làm cho góc xây dựng hấp dẫn, lơi trẻ tơi lấy tên góc là: Kiến trúc sư tí hon, hay Cơng trình ước mơ…và sử dụng gam màu sáng để trang trí có hình ảnh bé vật chuyển vật liệu xây dựng hay bác thợ xây xây phía mảng tường Còn phía mảng tường thường làm nhựa thảm gai có sản phẩm tay trẻ làm để gài vào làm tranh trang trí cho góc Ngồi tơi sử dụng hình ảnh trẻ tự vẽ tơ màu để trang trí góc Từ tạo cho trẻ gần gũi hứng thú tham gia hoạt động góc sản phẩm trẻ, trẻ tạo chơi với thực cách trang trí theo hướng dẫn cô 2.3.3.Biện pháp tăng cường làm đồ dùng, đồ chơi chuẩn bị chu đáo cho tiết dạy Việc chuẩn bị chu đáo đồ dùng cho tiết dạy yêu cầu cần thiết, định đến thành công tiết dạy Tôi tranh thủ thời gian để làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ Với chất liệu đơn giản, dễ kiếm tìm, dễ sưu tầm bìa cát tơng, lịch cũ, giấy màu… tạo đồ dùng, đồ chơi sinh động, phong phú, đẹp, hấp dẫn trẻ Ví dụ: Góc sách truyện: Tận dụng giấy thừa, tờ lịch cũ giúp trẻ đóng thành sách, sau cho tẻ sưu tầm tranh ảnh cắt xé dán vào, trẻ cảm nhận đẹp riêng sách tự làm giúp Góc phân vai: bán hàng, gia đình: Tơi thấy có loại vỏ hộp bánh, hộp sữa, hộp đựng mỹ phẩm thường có màu sắc đẹp nên tận dụng làm đồ chơi nấu ăn: xoong, nồi, bát, để trưng bày cho cửa hàng bách hóa, tơi tạo ăn từ đất nặn: thịt bò, xơi đỗ Các nem: túi nilong để làm vỏ quấn nem, giấy màu vụn, xốp màu vụn làm nhân nem Các bánh tơi làm từ đất nặn trắng vàng: bánh trôi bánh rán Những ăn có màu sắc đẹp, hấp dẫn từ sách báo tranh ảnh cho trẻ cắt dán để trang trí góc chơi Góc xây dựng: Tạo hoa: cho trẻ lấy xốp màu cắt thành cánh hoa, sau dính vào vỏ thạch, lấy ống hút làm cành, làm giấy nhăn xốp quấn quanh thép + Tạo cây: dừa, vạn tuế, dùng giấy bìa cũ làm thân, xốp làm + Làm hàng rào: dùng thìa sữa chua xếp chéo xốp màu xanh làm cỏ Góc học tập: Tơi sử dụng hình ảnh trẻ vẽ tơ trang phục để trang trí góc Để tạo cho trẻ gần gũi trẻ hứng thú sản phẩm trẻ, trẻ tạo ra, chơi với thực cách trang trí theo hướng dẫn cô 2.3.4 Biện pháp xây dựng kế hoạch hoạt động góc cụ thể cho chủ đề: Đây việc làm quan trọng cần thiết Chính mà từ đầu năm học xây dựng kế hoạch cụ thể cho năm học theo chủ đề, tuần cụ thể Nhờ việc tổ chức cho trẻ chơi hoạt động góc chu đáo nội dung hình thức Bố trí góc chơi phù hợp với lớp học Để hoạt động vui trơi trẻ đạt kết tốt trước hết phải tạo góc chơi phù hợp Vì tơi lựa chọn bố trí góc chơi có diện tích đảm bảo cho số trẻ tham gia vào hoạt động Ví dụ: Khu vực góc chơi thiên nhiên sinh vật cảnh làm thí nghiệm khoa học tơi bố trí ngồi hành lang phía trước lớp học để tận dụng lấy ánh sáng tạo cho cối xung quanh vừa để tạo quanh cảnh đẹp cho lớp có diện tích rộng cho trẻ hoạt động thoải mái Ngồi góc chơi khác tơi bố trí phòng học + Góc học tập nghệ thuật tạo hình tơi bố trí phía bên phải lớp học, để tận dụng mảng tường mặt sau giá để dán tranh ảnh có nội dung hướng dẫn trẻ hoạt động + Góc chơi gia đình tơi sử dụng diện tích rộng tách biệt kê giường tủ giá nội trợ bố trí cửa vào lớp khoảng rộng lớp học + Góc sách thư viện cần n tĩnh tơi bố trí phòng ngủ nơi có cửa sổ ánh sáng phù hợp cho trẻ ngồi đọc thơ xem truyện + Góc xây dựng bán hàng tơi bố trí phía bên trái lớp học có mảng tường rộng giành cho trẻ treo tranh gợi ý có khoảng rộng dành cho nhiều trẻ chơi - Mặt khác tuỳ theo nội dung chủ điểm mà lớp thực để bố trí góc chơi cho phù hợp Ví dụ: Chủ điểm giới động vật tơi bố trí góc chơi, bán hàng vật ni, góc xây dựng, xây trang trại chăn ni, góc nghệ thuật tơ vẽ nặn vật, góc học tập cắt dán vật, góc nấu ăn, biến ăn từ động vật - Các góc chơi cần có ranh giới rõ ràng có lối lại góc đủ rộng cho trẻ di chuyển thuận tiện cho bao qt Chính sử dụng mảng tường giá tủ đển ngăn cách Khi thực hoạt động chơi trẻ cần xoay giá tạo thành góc chơi riêng biệt khơng bị ảnh hưởng đến nhóm chơi khác Sau thực việc lựa chọn xếp bố trí góc chơi cho trẻ phù hợp tơi thấy có hiệu rõ ràng, trẻ chơi trật tự khơng xơ đẩy va chạm Các góc n tĩnh khơng bị ảnh hưởng từ góc chơi đến góc chơi có khơng gian rộng riêng biệt trẻ chơi thoải mái, chơi hứng thú Và đặc biệt cô giáo bao quát trẻ chơi tốt * Chọn tiêu đề tranh ảnh thu hút ý trẻ Như biết đặc điểm lứa tuổi mầm non yêu thích đẹp Xuất phát từ đặc điểm trẻ để có góc chơi hấp dẫn tạo cảm giác lạ kích thích hứng thú cho trẻ ý tới việc lựa chọn tranh ảnh tiêu đề đơn giản phù hợp với chủ đề đáng thực Ví dụ: Ở góc chơi bán hàng thuộc chủ đề giới động vật sử dụng hoạ tiết trang trí hình ảnh mèo mặc quần áo đẹp xách chợ với bạn thỏ lấy tiêu đề cho góc ''Siêu thị mini'' Ví dụ: Góc chơi bác sĩ thuộc chủ đề giới động vật tơi trang trí hình ảnh bạn gấu mặc áo bác sĩ màu trắng đầu đội mũ có chũ thập, đeo ống nghe khám bệnh cho bệnh nhân thỏ bên có ghi ''Phòng khám đa khoa bé'' Ngồi việc lựa chọn tiêu đề hoạ tiết trang trí góc chơi cần phải linh hoạt có kết hợp sản phẩm trẻ cô để trang trí giúp cho trẻ cảm thấy yêu thích góc chơi tự tin, tự hào thấy sản phẩm từ tay làm dùng để trang trí Đó yếu tố giúp trẻ chơi sáng tạo Ví dụ:: Ở góc chơi nghệ thuật chủ điểm ''gia đình'' tơi sử dụng hình ảnh bố mẹ quây quần bên bàn ăn, bàn ăn tơi lấy sản phẩm trẻ vẽ từ góc nghệ thuật bát, đũa, thìa, tơm cua, cá để trả cắt dán trang trí lên, trơng tranh đẹp phù hợp với chủ điểm Nhờ có kết hợp mà tơi thấy trẻ hào hứng hẳn tạo sản phẩm ngộ nghĩnh đáng u góc nghệ thuật - Ngồi việc lựa chọn tiêu đề hoạ tiết tơi ý tới tranh ảnh mẫu gợi ý góc chơi Vì trẻ khả tư chưa bền trẻ dễ nhớ mau quên Cho nên chủ điểm góc chơi cân có tranh mẫu gợi ý cung cấp kiến thức cho trẻ quan sát Những tranh mẫu phải có hình ảnh sinh động màu sắc đẹp thu hút trẻ phù hợp khả nhận thức trẻ Khi áp dụng biện pháp lớp tơi thấy trẻ thích hứng thú bước vào góc chơi mà lựa chọn *: Lựa chọn đồ chơi nguyên học liệu cho trẻ góc chơi Để có mơi trường hoạt động cho trẻ chơi tốt việc lựa chọn đồ dùng chơi nguyên học liệu cho trẻ góc chơi quan trọng cần thiết Chúng ta biết tư trẻ mầm non thao tác với đồ vật đồ chơi Vì chơi ta phải có phương tiện chơi kèm theo, đồ dùng đồ chơi nguêyn hộc liệu phục vụ cho trò chơi mà trẻ chơi Nếu thiếu nhữngđồ chơi, nguyên học liệu trẻ khơng thể thao tác với vai chơi tạo sản phẩm trình chơi Ở góc chơi nấu ăn trẻ cần nhiều đồ chơi ca, cốc, bát, thìa, tơm, cua, cá để phục vụ cho vai chơi nấu ăn, thiếu đồ dùng trẻ khơng thể thực vai chơi Như ảnh hưởng tới kết chất lượng trò chơi Vì ý tới việc lựa chọn đồ chơi nguyên học liệu cho phù hợp với góc, kích thích hứng thú trẻ Những đồ chơi tơi chuẩn bị có màu sắc đẹp có tiếng kêu có nhiều chức sử dụng, đảm bảo an tồn khơng gây nguy hiểm Với ngun học liệu phục vụ cho góc chơi tơi ln tìm tòi tận dụng chai lọ nhựa, vỏ hộp sữa, cành khô, len vụn, rơm, rạ, sách báo, tranh ảnh cũ nguyên vật liệu rẻ tiền dễ kiếm bìa cát tơng, giấy màu, rổ rá, tre nguyên học liệu phong phú đa dạng bao nhiều thu hút trẻ nhiều phát huy trí sáng tạo Ví dụ:: Góc chơi bán hàng tơi tận dụng lọ dầu gội đầu hết cắt trang trí làm thành nhỏ xinh xắn, cho trẻ chơi sách trẻ thích Ví dụ:: Góc chơi nghệ thuật từ cành cau khô cắm vào vỏ hộp sữa bên có đất nặn để tạo thành chậu cây, trẻ sử dụng gác chất liệu giấy màu, len vụn, rơm rạ để kết hợp trang trí thành đẹp sống động Nhờ thực tốt biện pháp mà đến lớp tơi có đầy đủ đồ dùng đồ chơi cần thiết, nguyên học liệu đa dạng phong phú phù hợp với góc chơi Trẻ thích hoạt động tạo nhiều sản phẩm đẹp Từ chỗ lớp bị đánh giá tạo môi trường hoạt động chưa tốt đến lớp tơi đánh giá tạo môi trường hoạt động phong phú đa dạng gây hứng thú trẻ 2.3.5 Biện pháp thiết kế xây dựng góc hoạt động góc mở: Xây dựng góc hoạt động trẻ lớp mẫu giáo đòi hỏi phải thay đổi cách thức bố trí phòng lớp, thiết kế góc hoạt động khác lớp để triển khai hướng dẫn tổ chức cho trẻ chơi linh hoạt đạt hiệu cao, hoạt động trẻ góc hoạt động học hoạt động chơi theo sở thích cá nhân nhóm trẻ khu vực Việc thiết kế xây dựng góc hoạt động phải đạt mục đích tạo cho trẻ môi trường học tập theo hướng mở thỏa mãn nhu cầu phát triển mặt giáo dục trẻ Dựa vào yêu cầu không gian lớp học, đồ dùng lớp, số lượng trẻ tơi định xây dựng góc hoạt động sau: Góc phân vai Góc xây dựng Góc nghệ thuật ( góc âm nhạc + góc tạo hình) Góc học tập - sách Góc thiên nhiên Trên góc chơi chính, tơi thay đổi tên góc cho phù hợp với trẻ Góc phân vai đổi thành “ Bé thích vai chơi nào” Góc xây dựng -lắp ghép tơi thay “ cơng trình bé” Góc nghệ thuật tơi thay “ Tài bé” Góc thiên nhiên tơi thay góc “Cùng bé khám phá “ Góc học tập sách tơi thay góc “ bé làm giáo “ Với góc dựa vào mục tiêu chủ đề tơi mở góc chơi mở cách dùng mảng bạt treo tường hay mặt sau giá đựng đồ chơi Tôi thường xuyên thay đổi tranh ảnh, lô tô chủ đề cho trẻ chơi dùng bấm lỗ, gài tranh góc mở khiến trẻ thích thú chơi nhiều lần Hình ảnh trẻ chơi góc phân vai Ở ô bảng sử dụng hộp bóng kính gim gài cho trẻ thực chuyển sang chủ đề khác tơi sử dụng thu hút trẻ Tôi thay đổi liên tục theo chủ đề khác để tập trung trẻ khám phá đạt mục tiêu mặt giáo dục chủ đề Ví dụ : Vẫn chủ đề thân với chủ đề nhánh : “ Tơi cần để lớn lên khỏe mạnh” tơi lại thay góc mở góc phân vai tên gọi “ bé ăn đủ chất” trẻ tự chọn thực phẩm mà ưa thích qua trẻ phân loại nhóm thực phẩm có lợi cho sức khỏe nhận thức phải ăn đầy đủ chất dinh dưỡng để thể khẻo mạnh Mỗi ngày hoạt động cho trẻ chơi ln mở cho trẻ trò chơi mới, qua trò chơi trẻ bổ sung cho kiến thức thiếu học tập, vui chơi theo nghĩa: “ học mà chơi, chơi mà học” 10 Ví dụ: Góc xây dựng –lắp ghép tơi tạo góc mở “ cơng trình bé” giúp trẻ hình dung khái qt lại cơng viêc làm,trẻ hiểu xây dựng cần có ngun vật liệu gì, xây dựng từ đâu trước, kết ? Ví dụ: Góc thiên nhiên tơi mở góc mở “Cùng bé khám phá” góc mở trẻ chơi đo nước, chơi vật chìm vật nổi, chơi tìm hiểu phát triển cây, chơi vật nặng vật nhẹ thực vào bảng góc mở hình ảnh để trẻ cố ghi nhớ sâu sắc mà trẻ vừa khám phá Với chủ đề khác tơi ln suy nghĩ làm hình thức chơi trẻ từ mảng bạt khai thác triệt để linh động thay đổi cho không cơng mà có hiệu hứng thú trẻ 2.3.6.Biện pháp sử dụng nhiều vật liệu từ thiên nhiên vào hoạt động góc: Tìm chọn nguyên vật liệu, đồ chơi, tài liệu phục vụ cho buổi chơi yếu tố quan trọng định kết buổi chơi Tôi quan niệm đồ dùng đồ chơi đơn giản dễ tìm, rẻ tiền phải trẻ u thích, đồng thời dùng dụng cụ phức hợp để kích thích hoạt động trẻ Để có đồ dùng đồ chơi đầy đủ đa dạng phù hợp với độ tuổi tạo thử thách có tính thẩm mỹ giàu sắc văn hóa địa phương tơi sử dụng nguồn nguyên liệu vật liệu có sẵn thiên nhiên địa phương vào hoạt động chơi trẻ Yêu cầu đồ dùng đồ chơi phải phù hợp với nội dung góc hoạt động thay đổi bổ sung thường xuyên theo chủ đề đặc biệt an tồn với trẻ Để tăng tính tò mò ham hiểu biết trẻ mạnh dạn sử dụng nguồn nguyên liệu thiên nhiên sẵn có địa phương cho trẻ chơi, góc hoạt động tơi có 2,3 hộp đựng vật liệu Ví dụ : Góc nghệ thuật: sử dụng cát cho trẻ làm tranh cát, trẻ đỗ keo lên giấy, dắc cát lên màu làm thành tác phẩm nghệ thuật đẹp giàu ý nghĩa phù hợp với chủ đề nội dung chương trình học Hay tơi sử dụng cánh hoa tươi, cánh hoa khô cho trẻ làm thành thiệp chúc mừng ngày 20/10, 8/3 hay tặng sinh nhật cho bạn thật phù hợp với nội dung lồng ghép chương trình mà tạo cho trẻ niềm say mê tạo đẹp sử dụng sản phẩm tự tay làm đẻ tặng người thân Tôi cần sử dụng hạt đậu, hạt lúa, hạt gạ , hạt vừng làm tranh thiệp trông thật vui mắt hấp dẫn.Tôi nhận thấy đưa nguyên liệu vào hoạt động chơi trẻ khiến trẻ không bị nhàm chán mà trẻ làm nhiều điều thú vị mà thân chưa nghĩ trẻ dùng khô trẻ xé rách làm thành gà, vịt chân to trơng thật ngộ nghĩnh Ngồi tơi sử dụng cây: chuối, dừa, mít , cho trẻ làm vật 11 Hình ảnh trẻ làm đồ chơi từ Những đồ dùng trẻ làm hơm tơi tận dụng sản phẩm trẻ vào góc khác hoạt động ngày hơm sau: trẻ làm đồng hồ, vòng tay, vòng cổ tơi đưa vào góc phân vai ngày hôm sau cho trẻ bán hàng hay sử dụng đồ dùng để chơi gia đình, làm đồ dùng trang sức cho góc nghệ thuật biểu diễn sân khấu.Trẻ hứng thú sử dụng đồ chơi làm Sưu tầm làm phong phú đồ dùng đồ chơi không đồ chơi cô làm sẳn cho trẻ chơi mà đồ chơi mang tinh mở Trẻ chơi, khám phá làm có trẻ chơi hứng thú hơn, đồ dùng có sẵn từ thiên nhiên ln kích thích hoạt động trẻ gần gũi dễ kiếm, khơng tốn từ trẻ sáng tạo vui chơi tạo nhiều sản phẩm đẹp góc hoạt động 2.3.7 Biện pháp linh hoạt việc hướng dẫn hoạt động : Nội dung thỏa thuận quan trọng cho việc thực trình hoạt động vui chơi, thỏa thuận cháu có trao đổi vế cách chơi, vai chơi mà cháu đảm nhận ngồi cháu biết số nội dung cần thiết q trình chơi - Gíao viên cần chuẩn bị chu đáo góc mà cháu thực chơi buổi chơi hơm đó, cần tôn trọng định cháu cháu định chọn góc mà cháu thích - Cơ cần nêu rõ góc chơi để cháu thấy tầm quan trọng góc chơi để buổi chơi làm bật góc khác - Trong q trình chơi gíao viên nên hòa nhập đóng vai chơi, cháu gọi ngôn ngữ mà cháu nhập vai Ví dụ: “Bác thợ cả, xây dựng” Như chơi xây dựng Trẻ thể hiểu xây nhà nhờ có xây? Nguyên vật liệu để xây, bạn xây nhà, bạn trộn hồ, xây công viên phải xây nào? Còn xây trường học có gì? Khi xây xong tổ chức khánh 12 thành cơng trình….Giáo viên cần bao qt hết góc chơi, để biết tiến trình nhập vai cháu Hình ảnh trẻ xây dựng cơng trình *Góc phân vai: Chơi hoạt động góc giúp trẻ từ chỗ khơng biết, chưa biết rõ đến nắm mục đích nội dung làm giàu vốn kinh nghiệm tăng thêm hiểu biết phát triển tri thức cho trẻ Hoạt động góc giúp trẻ phát triển giao lưu qua lời nói, làm giàu vốn từ cho trẻ,còn giúp trẻ thể tình cảm, giáo dục nhân cách cho trẻ, tình cảm trẻ hình thành qua mối quan hệ tốt người với người, mối quan hệ người lao động, trẻ gia đình, tình cảm thể cánh chân thành qua trò chơi gia đình nấu ăn, cô bán hàng cho khách, bác sĩ khám bệnh chăm sóc cho bệnh nhân Ví dụ: Cơ bán hàng trao đổi giá cháu mua bán góc bán hàn Hình ảnh trẻ chơi bán hàng Chơi hoạt động góc giúp trẻ phát triển tình cảm tập thể trẻ hợp tác thể đoàn kết giúp đỡ lẫn nhóm chơi trẻ.Thơng qua chơi giúp trẻ có lòng dũng cảm, cương quyết, có tính phấn khởi, vui 13 mừng Khi chơi xong trẻ tích cực học tập mang lại giá trị tinh thần tốt cho sức khoẻ Khi chơi trẻ thực động tác tự nhiên với đồ dùng, đồ chơi có ý thức giữ gìn đồ chơi góc *Góc nghệ thuật: Giờ chơi giúp trẻ nhận đẹp xấu nội dung trò chơi, giúp trẻ phát triển óc thầm mỹ, khuyến khích trẻ sáng tạo nhiều đẹp trẻ làm đồ chơi góc nghệ thuật cháu sáng tạo sản phẩm mà cháu thích, khiếu cháu phát triển qua hoạt động chơi Hình ảnh trẻ chơi góc nghệ thuật *Góc thư viện: Cháu thể vai nhân vật theo câu chuyện để cháu kể theo rối, minh họa theo câu chuyện sáng tạo câu chuyện học theo chương trình loại album minh họa hình ảnh theo câu chuyện lời đối thoại lời *Góc học tập: Sưu tầm tờ lịch cũ thay giấy rô ky thực tập phát triển trí tuệ cho cháu say mê vui chơi tập chữ cái, tập tốn có số tương ứng để cháu xếp vào hình ảnh tự làm, làm thơ học học in vào giấy rô ky cho trẻ tìm hình ảnh tương ứng với nội dung câu thơ gắn vào chỗ trống câu thơ từ phát huy khả quan sát, ghi nhớ có chủ định cho trẻ, trẻ nhớ nội dung câu thơ thông qua hình ảnh.Với cách làm thân thấy hiệu phát huy hết khả trẻ 14 *Góc thiên nhiên: Cháu khám phá vật tượng xung quanh qua trình thử nghiệm, như: Khám phá vật - vật chìm, khơng khí, nam châm thơng qua chơi góc thiên nhiên cháu vui đùa với thiên nhiên, tự trồng cây, chăm sóc tím hiểu q trình phát triển biết lợi ích xanh người 15 Hình ảnh trẻ gieo hạt chăm sóc Muốn hoạt động góc có hiệu thân giáo viên phải biết cách hướng dẫn trẻ Vì khơng hoạt động góc cháu thỏa sức sáng tạo mà hoạt động cô phải tạo hứng thú kích thích tò mò khám phá cháu 2.3.8.Biện pháp động viên khuyến khích khen thưởng kịp thời kích thích hứng thú trẻ chơi: Tổ chức hoạt động góc hợp lý tạo hội cho trẻ tự chọn hoạt động thích, trẻ tự định tìm cách giải nhiệm vụ Trẻ dần biết “tự chịu trách nhiệm” với hành động biết đánh giá thành cơng hay thất bại trình chơi Dần dần trẻ rút học kinh nghiệm cho thân Khi trẻ biết chơi nghĩa trẻ nắm vai chơi, thao tác chơi giáo viên người động viên, khuyến khích trẻ chơi Khi trẻ chơi giáo viên quan sát, kịp thời giúp đỡ trẻ trẻ cần Lúc bắt đầu chơi, giáo viên phải tập hợp, hướng trẻ vào vai chơi, nhiên vai chơi quen thuộc với trẻ giáo viên nên để trẻ tự chọn Như góp phần phát triển ngơn ngữ cho trẻ Khi trò chơi trẻ trở lên đơn điệu, lặp lại, có chiều hướng bị phá vỡ giáo viên người gợi ý, góp ý tạo tình giúp trẻ hướng vào vai chơi cách tích cực, giao lưu nhóm chơi khác, đổi vai chơi cho bạn Trong tất hoạt động thảo luận động viên khuyến khích trẻ tạo cho trẻ hứng thú chơi, cô quan sat động viên trẻ kịp thời trẻ thực tốt Khi trẻ không làm động viên trẻ hứng thú, không chê trẻ nhập vai lúng túng mà động viên khuyến khích trẻ Ví dụ: Ở góc phân vai chủ điểm “Gia đình” trẻ đóng vai người mẹ, trẻ nhập vai thao tác vai chơi thành thạo, làm công việc mẹ như: chăm sóc em bé, nấu cơm, chợ động viên khuyến khích trẻ để trẻ thể vai chơi tốt Cơ đóng vai người hàng xóm đến gia đình chơi, hỏi thăm sức khoẻ, cơng việc gia đình, việc học cháu nhỏ để kích trẻ hứng thú Ví dụ: Ở góc nghệ thuật cho trẻ làm bưu thiếp lồng ghép nói với trẻ: hơm cho làm bưu thiếp để tặng bà tặng mẹ, tặng bạn gái nhân ngày 20/10, làm thật đẹp, làm bưu thiếp thật dễ thương để tặng nhé, làm tặng bà, mẹ, giáo, bạn gái người vui cảm ơn tình cảm Những lần cô động viên khen ngợi trẻ tích cực hứng thú hoạt động 2.3.9.Biện pháp phối hợp với phụ huynh: Việc phối kết hợp giáo viên phụ huynh điều quan trọng để tạo nên thành công việc chăm sóc giáo dục trẻ Trong q trình tổ chức hoạt động góc thân thấy đồ dùng đồ chơi muốn phong phú đa dạng phải kết hợp với phụ huynh nên tuyên truyền để phụ huynh hổ trợ nguyên vật liệu sẵn có địa phương để làm cho nguồn nguyên liệu 16 dồi hơn, từ đồ dùng đồ chơi cho trẻ làm phong phú hơn, đồng thời giúp cho trẻ hoạt động cách tích cực Ngồi tơi thường vận động phụ huynh tham gia buổi họp phụ huynh lớp để trao đổi cách chăm sóc giáo dục trẻ tuyên truyền cho phụ huynh biết hoạt động học tập, vui chơi cho cháu lớp có ích cho phát triển tồn diện cháu, đồng thời khuyến khích phụ huynh ủng hộ nguyên vật liệu làm đồ chơi đơn giản cho em mình, có đồ chơi giáo viên chưa có kinh nghiệm phụ huynh có nhiều kinh nghiệm 2.4.Hiệu sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục với thân, đồng nghiệp nhà trường Qua thời gian thực giải pháp trên, nhận thấy hoạt động góc lớp tơi trẻ hoạt động cách tích cực kết cuối năm có khác biệt rõ rệt thể qua bảng khảo sát sau: *Kết khảo sát cuối năm Mức độ nội dung khảo sát Số trẻ Kỹ sử dụng đồ dùng đồ chơi 27 25 Kết cuối năm Tỉ lệ Chưa % đạt 93% Kỹ phân vai nhận vai chơi 27 26 96% 4% Hứng thú hoạt động 27 25 93% 7% Giao tiếp chơi bạn 27 26 96% 4% Hợp tác chơi 27 26 96% 4% Đạt Tỉ lệ % 7% *Bảng so sánh kết đầu năm cuối năm hoạt động giáo dục stt Mức độ nội dung khảo sát Đầu năm Đạt Số Lượng Chưa đạt Tỷ lệ % Đạt Số Lượng Cuối năm Chưa đạt Tỷ lệ % Số Lượng Chưa đạt Tỷ lệ % Số Lượng Chưa đạt Tỷ lệ % Đạt Đạt Kỹ sử dụng đồ dùng đồ chơi 15/27 56% 12/27 44% 25/27 93% 2/27 7% Kỹ phân 16/27 59% 11/27 41% vai nhận vai chơi 26/27 96% 1/27 4% 17 Hứng thú hoạt động 15/27 56% 12/27 44% 25/27 93% 2/27 7% Giao tiếp chơi bạn 17/27 63% 10/27 37% 26/27 96% 1/27 4% Hợp tác chơi 14/27 52% 13/27 48% 26/27 96% 1/27 4% Qua việc áp dụng giải pháp thân vào việc tổ hoạt động góc cho trẻ lớp mẫu giáo - tuổi thân thu hiệu quả: + Kỷ sử dụng nguyên vật liệu trẻ tăng lên rõ rệt +Mức độ hứng thú trẻ tăng lên nhiều, trẻ khơng hứng thú + Trẻ có khả giao tiếp mạnh dạn hơn, sử dụng đồ dùng đồ chơi khéo léo hơn, tạo nhiều sản phẩm đẹp có nhiều sáng tạo tạo sản phẩm + Biết thể giao lưu tình cảm bạn bè, trẻ cơ, thích chơi bạn biết nhiệm vụ bạn chơi, có thái độ tự giác bạn đến góc chơi, hứng thú chơi * Đối với thân Qua đề tài thân : + Có kế hoạch thực hoạt động góc phù hợp với độ tuổi mầm non, phù hợp theo chủ điểm Nắm nội dung, phương pháp tổ chức hoạt động góc cho trẻ + Có nhiều kinh nghiệm việc sưu tầm nguyên vật liệu + Nâng cao tay nghề việc làm đồ dùng đồ chơi + Có kỹ tổ chức hoạt động góc cách tự tin linh hoạt + Áp dụng tốt phương pháp dạy học tích cực, lấy trẻ làm trung tâm + Luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ với phụ huynh, nhờ phụ huynh hỗ trợ đồ dùng, đồ chơi * Đối với đồng nghiệp Với đề tài thân đưa trao đổi đồng nghiệp buổi sinh hoạt chuyên môn tổ để giúp bạn bè đồng nghiệp hiểu rõ thêm nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động góc cho trẻ đạt hiệu quả, từ bạn bè đồng nghiệp sử dụng giải pháp vào việc tổ chức hoạt động góc cho trẻ lớp * Đối với nhà trường Qua giải pháp đề tài nhà trường sử dụng để giới thiệu đến tập thể giáo viên trường để chị em trao đổi kinh nghiệm đóng góp ý kiến cho đề tài bổ sung thêm giải pháp đồng nghiệp khác chị em thực nâng cao chất lượng hoạt động góc lớp nói riêng chất lượng nhà trường nói chung 18 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận: Qua việc thực số giải pháp để tổ chức hoạt động góc cho trẻ thân thấy: Tổ chức hoạt động góc cho trẻ mẫu giáo lớn có vai trò đặc biệt quan trọng phát triển trẻ: giúp trẻ thoả mãn nhu cầu nhận thức, tìm tòi, khám phá giới xung quanh, đặc biệt phát triển mặt đạo đức cho trẻ, trẻ học cách cư xử giao tiếp, nắm chuẩn mực hành vi đạo đức phù hợp với người xung quanh Trên thực tế giảng dạy giáo viên cần có sáng tạo riêng cho để kết đạt mong muốn Học hỏi tìm tòi khơng sách mà bạn bè đồng nghiệp có sáng tạo riêng cho Từ thân tơi khơng ngừng học tập để nâng cao trình độ để giàu thêm kinh nghiệm cho thân Gần gũi phụ huynh trao đổi nắm bắt tình hình cháu để có hướng dạy cháu cụ thể Ln gần gũi cháu, tạo tình để kích thích trẻ làm theo ý giáo viên mà trẻ khơng bị áp đặt Có kế hoạch thực hoạt động góc phù hợp với độ tuổi mầm non, phù hợp theo chủ điểm Áp dụng tốt phương pháp dạy học tích cực vào lớp học Làm đồ dùng, đồ chơi đẹp, hấp dẫn tạo thu hút trẻ 3.2.Kiến nghị: + Đối với nhà trường Cần phải bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên nhà trường chương trình giáo dục mầm non giáo viên trẻ, giáo viên chuyển đổi cấp Tổ chức buổi tập huấn, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy việc tổ chức hoạt động góc cho trẻ, tổ chức hoạt động góc để dạy mẫu cho giáo viên dự học hỏi rút kinh nghiệm + Đối với phòng giáo dục Trong chuyên đề, dạy mẫu cụm chuyên môn đề nghị xây dựng dạy hoạt động góc làm mẫu để giáo viên học hỏi giúp kinh nghiệm cho thân Trên đề tài sáng kiến kinh nghiệm " Một số giải pháp tổ chức tốt hoạt động góc cho trẻ 5-6 tuổi Trường Mầm non Thọ Vưc Huyện Triệu Sơn" đúc rút kinh nghiệm từ thực tế áp dụng vào chương trình giáo dục mầm non để rèn kỹ sống cho trẻ Bên cạnh mặt đạt song nhiều mặt hạn chế thiếu sót q trình giảng dạy Tơi mong lãnh đạo phòng giáo dục huyện Triệu Sơn ban giám hiệu Trường Mầm Non Thọ Vực, bạn đồng nghiệp đóng góp sữa chữa để sáng kiến kinh nghiệm tơi hồn thiện Và phấn đấu tốt nghiệp giáo dục hệ trẻ tương lai 19 Tôi xin chân thành cảm ơn ! Xác nhận thủ trưởng đơn vị Thọ vực, ngày 18 tháng năm 2018 Tôi xim cam đoan SKKN viết khơng chép nội dung người khác Người viết sáng kiến Lê Thị Sinh 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO - Tài liệu tập huấn bồi dưỡng cho cán giáo viên mầm non năm 2017 - 2018 -Tài liệu hướng dẫn tổ chức hoạt động vui chơi trường mầm non năm 2006 - Tài liệu mô đun bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non - Hướng dẫn thực chương trình lứa tuổi - 6tuổi - Hướng dẫn thực chương trình giáo dục Mầm non - Tuyển tập hát, thơ, truyện, câu đố cho 5- tuổi - Nhà xuất giáo dục Việt Nam - Thiết kế soạn chương trình 5-6 tuổi - Hướng dẫn xây dựng thực kế hoạch giáo dục theo chủ đề trẻ 56 tuổi - Nhà xuất giáo dục Việt Nam -Tài liệu chuyên đề giáo dục lấy trẻ làm trung tâm 21 Mục lục Mục NỘI DUNG TRANG Mở đầu 1.1 Lý chọn đề tài 2.2 Mục đích nghiên cứu 2.3 Đối tượng nghiên cứu 2.4 Phương pháp nghiên cứu 2 Nội dung 1.1 Cơ sỡ lí luận 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm * Thuận lợi * Khó khăn * Kết qủa khảo sát 2.3 Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy trẻ mẫu giáo – tuổi hoạt động góc cách tốt Trường mầm non Thọ Vực Triệu Sơn 2.3.1 Biện pháp xây dựng thói quen, nề nếp học tập cho trẻ lớp 2.3.2 Biện phápt ạo môi trường hoạt động cho trẻ 2.3.3 Biện pháp tăng cường làm đồ dùng, đồ chơi chuẩn bị chu đáo cho tiết dạy 2.3.4 Xây dựng kế hoạch hoạt động góc cụ thể cho chủ đề 2.3.5 Biện pháp thiết kế xây dựng góc hoạt động 10 góc mở: 2.3.6 Biện Pháp sử dụng nhiều vật liệu từ thiên nhiên vào 11 hoạt động góc: 2.3.7 Biện pháplinh hoạt việc hướng dẫn hoạt động 2.3.8 Biện pháp động viên khuyến khích khen thưởng kịp thời 16 kích thích hứng thú trẻ chơi: 12 22 2.3.9 Biện pháp phối hợp với phụ huynh: 17 2.4 Hiệu 17 Kết luận kiến nghị 20 3.1 Kết luận 20 3.2 Kiến nghị 20 23 ... Một số giải pháp tổ chức tốt hoạt động góc cho trẻ 5- 6 tuổi Trường Mầm non Thọ Vực Huyện Triệu Sơn làm đề tài nghiên cứu cho thân 2.2 Mục đích nghiên cứu : Thơng qua đề tài giúp trẻ tái... dạy hoạt động góc làm mẫu để giáo viên học hỏi giúp kinh nghiệm cho thân Trên đề tài sáng kiến kinh nghiệm " Một số giải pháp tổ chức tốt hoạt động góc cho trẻ 5- 6 tuổi Trường Mầm non Thọ Vưc Huyện. .. giáo – tuổi hoạt động góc cách tốt Trường mầm non Thọ Vực Triệu Sơn 2.3.1 Biện pháp xây dựng thói quen, nề nếp học tập cho trẻ lớp 2.3.2 Biện phápt ạo môi trường hoạt động cho trẻ 2.3.3 Biện pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số giải pháp tổ chức tốt hoạt động góc cho trẻ 5 6 tuổi ở trường mầm non thọ vực, huyện triệu sơn , skkn một số giải pháp tổ chức tốt hoạt động góc cho trẻ 5 6 tuổi ở trường mầm non thọ vực, huyện triệu sơn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay