skkn một số biện pháp phát triển thẩm mỹ thông qua hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo lớp 4 5 tuổi a ở trường mầm non xuân dương, huyện thường xuân

25 39 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 14:13

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HỐ PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THƯỜNG XUÂN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN THẨM MĨ THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH CHO TRẺ MẦU GIÁO LỚP - TUỔI A Ở TRƯỜNG MẦM NON XUÂN DƯƠNG, HUYỆN THƯỜNG XUÂN Người thực hiện: Nguyễn Thị Minh Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường Mầm non Xuân Dương Sáng kiến kinh nghiệm thuộc lĩnh vực: Chun mơn THANH HĨA, NĂM 2018 MỤC LỤC ST T 10 11 12 13 14 15 CÁC PHẦN CỦA SKKN SỐ TRANG Mục lục Mở đầu 1.1.Lý chọn đề tài 1.2.Mục đích nghiên cứu 1.3.Đối tượng nghiên cứu 1.4.Phương pháp nghiên cứu Nội dung 2.1 Cơ sở lý luận 2.2.Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến 2.3 Các biện pháp thực 2.4 Hiệu đạt sau tổ chức thực biện pháp Kết luận, kiến nghị 3.1 Kết luận 3.2 Kiến nghị Tài liệu tham khảo 1 2 2 20 21 21 22 23 Mở đầu 1.1 Lí chọn đề tài Hoạt động tạo hình hoạt động khơng thể thiếu trẻ, trẻ mầm non Nó góp phần quan trọng giáo dục thẩm mĩ cho trẻ Thơng qua hoạt động tạo hình phát triển khả cảm thụ thẩm mĩ bồi dưỡng xúc cảm thẩm mĩ Những vẻ đẹp đa dạng hình dáng, phong phú màu sắc, hình dạng đồ vật, từ đó thu hút hứng thú gây cho trẻ cảm xúc Tình cảm thẩm mĩ trẻ phát triển với phát triển cảm giác phong phú biểu tượng, trẻ tri giác giới xung quanh có ý thức Dần dần trẻ có khả cảm thụ, nhận thức đánh giá vẻ đẹp hay không đẹp đồ vật, tượng thiên nhiên, sống tác phẩm nghệ thuật mức sơ đẳng, biểu qua thái độ thích hay khơng thích, u hay ghét, phân biệt đẹp hay xấu Việc làm quen, tiếp xúc với tác phẩm nghệ thuật tạo hình giúp cho trẻ cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên, sống thể qua ngơn ngữ tạo hình đường nét, hình dáng, màu sắc, bố cục… làm cho trẻ thêm hứng thú mong muốn tạo sản phẩm Hoạt động tạo hình đóng vai trò quan trọng chương trình giáo dục trẻ trường mầm non Nó hoạt động hấp dẫn trẻ, tạo hình giúp trẻ tìm hiểu, khám phá thể lại cách sinh động mạnh mẽ gây cho rung động xúc cảm, tình cảm tích cực Hoạt động tạo hình hoạt động có đầy đủ điều kiện để đảm bảo tác động lên mặt phát triển trẻ em Hoạt động tạo hình phát triển trẻ khả quan sát, trí tưởng tượng sáng tạo, khả phối hợp mắt tay, hoàn thành số kỹ như: vẽ, nặn, cắt, xé dán Chính tơi ln muốn mở rộng, trau dồi kiến thức thân, đồng thời góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục trẻ Hình thành phát triển tồn diện cho trẻ Hơn trẻ việc cho trẻ hoạt động tạo hình vấn đề cần thiết nhằm phát triển kiến thức, kỹ thể nghệ thuật Thông qua đó đem đến cho trẻ ấn tượng đẹp cảm xúc chân thật phẩm chất tốt đẹp người Hoạt động tạo hình hoạt động nằm chương trình chăm sóc giáo dục mầm non, nhằm cung cấp kiến thức sơ đẳng tạo hình cho trẻ thơng qua đó phát triển khả quan sát tri giác, phân biệt, khả phân tích tổng hợp thao tác tư trực quan Góp phần giáo dục toàn diện mặt cho trẻ như: “Đức – Trí – Lao – Thể - mỹ” [2] Hoạt động tạo hình hoạt động học tập mang tính nghệ thuật, đó trẻ sử dụng ngôn ngữ đặc trưng riêng nó: màu sắc, hình khối, đường nét, bố cục để phản ánh, miêu tả, từ đó giúp trẻ nhận thức giới xung quanh phản ánh giới thông qua hình tượng nghệ thuật Tuổi mầm non trẻ ham thích hoạt động tạo hình việc sử dụng bút màu tạo thành sản phẩm theo ý trẻ, bút lông sử dụng màu nước dùng giấy để xé, vò… theo ý trẻ đẻ tạo sản phẩm mà trẻ thích, dùng đất để nặn thành đồ vật, vật mà trẻ yêu thích…chính từ sản phẩm trẻ tạo ra, trẻ đặt tên gọi, tưởng tượng trẻ thích, từ đó làm nảy sinh tình cảm yêu đẹp, hướng tới đẹp yếu tố cần thiết góp phần phát triển toàn diện cho trẻ Trên thực tế điều mong muốn khơng phải lúc thực dễ dàng Khi trẻ chưa biết cảm nhận đẹp, trẻ chưa biết quý trọng sản phẩm đẹp trẻ chưa biết tạo sản phẩm đẹp mà trẻ có thể hứng thú, mạnh dạn tham gia vào hoạt động tạo hình Hoạt động tạo hình trường mầm non với mục đích giúp trẻ nhận vẻ đẹp vật tượng xung quanh trẻ, từ đó giáo dục trẻ biết ứng xử với đẹp, làm nảy sinh cho trẻ nhu cầu tái tạo sáng tạo đẹp Cũng hoạt động khác, hoạt động tạo hình cung cấp cho trẻ biểu tượng vật tượng, phát triển thể lực cho trẻ, giáo dục đạo đức kỹ giao tiếp xã hội, kỹ lao động cho trẻ Đó lý chọn đề tài “ Một số biện pháp phát triển thẫm mĩ thông qua hoạt động tạo hình cho trẻ mầu giáo lớp – tuổi A Trường Mầm non Xuân Dương, huyện Thường Xn” 1.2 Mục đích nghiên cứu Tìm phương pháp hiệu nâng cao chất lượng hoạt động tạo hình cho trẻ Với hình thức hoạt động “học” nội dung hoạt động ý tới việc rèn luyện số kĩ hoạt động tạo hình: (vẽ, nặn, cắt, xé dán, đan, tết, gấp ) Để trẻ có thể tự tin tham gia hoạt động tạo hình 1.3 Đối tượng nghiên cứu - Đề tài áp dụng trẻ - tuổi A Trường Mầm non Xuân Dương, huyện Thường Xuân 1.4 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu lí luận - Phương pháp quan sát, - Phương pháp đàm thoại - Phương pháp thực hành - Phương pháp thống kê toán học Nội dung sáng kiến kinh nghiệm 2.1 Cơ sở lí luận sáng kiến kinh nghiệm Hoạt động tạo hình góp phần góp phần quan trọng gáo dục thẩm mĩ cho trẻ mầm non đặc biệt trẻ - tuổi Thơng qua hoạt động tạo hình phát triển trẻ khả cảm thụ thẩm mĩ bồi dưỡng cảm xúc thẩm mĩ Những vẻ đẹp đa dạng hình dáng, phong phú màu sắc đồ vật, thiên nhiên lặp lặp lại yếu tố tạo cân đối đa dạng cấu trúc hình dạng tính truyền cảm đường nét …đã thu hút hứng thú gây cho trẻ xúc cảm, tình cảm thẩm mĩ trẻ nảy sinh trở lên sâu sắc với phát triển cảm giác phong phú biểu tượng, trẻ tri giác giới xung quanh ngày có ý thức Dần dần trẻ có khả cảm thụ, nhận thức đánh giá vẻ đẹp hay không đẹp đồ vật, tượng thiên nhiên, sống tác phẩm nghệ thuật mức sơ đẳng Việc làm quen, tiếp xúc với tác phẩm nghệ thuật tạo hình giúp trẻ cảm thụ vẻ đẹp thiên nhiên, sống thể qua ngôn ngư tạo hình đường nét, hình dáng, màu sắc bố cục … làm cho trẻ hứng thú mong muốn tạo sản phẩm Bởi giáo dục nghệ thuật hoạt động giáo dục nhằm tạo nên hiểu biết, khả thưởng thức, kĩ thực hành sáng tạo số hoạt động nghệ thuật, góp phần thực mục tiêu giáo dục phát triển thẩm mĩ phát triển toàn diện cho trẻ lứa tuổi mầm non Thơng qua hoạt động tạo hình giúp trẻ phát triển trí tuệ nhận thức thực thật khách quan hình tượng nghệ thuật, phát triển khả tri giác hình dạng, cấu trúc, kích thước, mầu sắc đồ vật mắt cách có mục đích rõ ràng tham gia hoạt động tạo hình trẻ tái tạo hình tượng nghệ thuật đồ vật mà chúng tri giác Đó biểu tượng hình thành q trình trực tiếp đồ vật tượng dạo chơi, tham quan vui chơi đồ chơi trẻ em Khi quan sát trẻ so sánh hình dáng, kích thước, màu sắc, không gian đồ vật hoạt động tạo hình góp phần tích cực việc hình thành trẻ thao tác tư “phân tích so sánh, tổng hớp, khái quát, phát triển tư trực quan hình tượng phát triển trí nhớ, trí tưởng tượng sáng tạo” đồng thời q trình hoạt động tạo hình ngơn ngữ trẻ phát triển theo, thong qua hoạt động tạo hình giáo dục đạo đức cho trẻ biết yêu quý đẹp, tốt, phân biệt thiện ác Trong trình tạo sản phẩm trẻ rèn luyện tính kiên trì, bền bỉ làm việc có mục đích hòa đồng tập thể Từ đó hình thành tính đồn kết tương trợ giúp đỡ cởi mở thân với bạn bè.[2] Xuất phát từ đặc điểm tâm sinh lí trẻ - tuổi Mặt khác vốn ngơn ngữ trẻ q Trẻ chưa thể diễn đạt nguyện vọng ngơn ngữ mạch lạc Vì hoạt động tạo hình thứ ngơn ngữ riêng để trẻ biểu lộ tình cảm, tiếng nói với người xung quanh, từ đó giúp trẻ nâng cao khả phát triển thẩm mỹ Phát triển thẩm mĩ lĩnh vực giáo dục có ý nghĩa lớn phát triển toàn diện nhân cách trẻ Với giáo dục thể lực, hoạt động tạo hình có ảnh hưởng tốt đến phát triển thể lực trẻ, tạo sản phẩm tạo hình trẻ tham gia cách tích cực, kết hợp tính tích cực trí tuệ thể lực Đó vận dụng kĩ năng, kĩ xảo, sử dụng dụng cụ phương tạo hình, với trí nhớ, trí tưởng tượng sáng tạo thông qua hoạt động đó bàn tay ngốn phát triển từ vụng đến linh hoạt.[2] Thơng qua hoạt động tạo hình giúp trẻ phát triển trí tuệ, góp phần tích cực việc hình thành trẻ thao tác tư như: Phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát hóa, phát triển tư trực quan hình tượng phát triển trí nhớ, trí tưởng tượng sáng tạo Với giáo dục đạo đức thơng qua hoạt động tạo hình trẻ biết yêu quí đẹp, tốt, phân biệt thiện, ác.Trong trình tạo sản phẩm trẻ rèn luyện tính kiên trì bền bỉ, làm việc có mục đích, hòa đồng tập thể trẻ em điều đó hình thành trẻ tinh thần đồn kết Những lời động viên khuyến khích hay phê phán cô có ý nghĩa to lớn thái độ tích cực hay tiêu cực trẻ.[2] - Giáo dục nghệ thuật nhằm thực mục tiêu cuối giáo dục phát triển thẩm mĩ cho trẻ mẫu giáo đó là: + Có khả cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên, sống tác phẩm nghệ thuật + Có khả thể cảm xúc, sáng tạo hoạt động nghệ thuật: trẻ có kiến thức, quan điểm nhìn nhận giá trị nghệ thuật + Yêu thích, hào hứng tham gia vào hoạt động nghệ thuật + Phát triển khiếu khả sáng tạo cá nhân hình thức nghệ thuật khác Giáo dục thẩm mĩ thông qua hoạt động tạo hình phát triển trẻ khả cảm thụ thẩm mĩ bồi dưỡng cảm xúc thẩm mĩ Những đa dạng hình dáng, phong phú màu sắc đồ vật Hoạt động tạo hình có tính chất sáng tạo cảm thụ thẩm mĩ phát triển trẻ nắm kĩ kĩ sảo cần thiết Hoạt động tạo hình mơt hoạt động tạo sản phẩm, q trình lao động nghệ thuật mang tính sáng tạo Hoạt động tạo hinh góp phần hình thành trẻ ý thức làm việc có mục đích, có kĩ năng, sử dụng dụng cụ, vật liệu với tính tích cực độc lập sáng tạo Điều đó góp phần hình thành trẻ phẩm chất người lao động Hoạt động tạo hình hoạt động giữ vị trí quan trọng hoạt động mầm non nó có ý nghĩa, tác dụng lớn phát triển tồn diện trẻ, góp phần hình thành nhân cách trẻ - Nội dung phát triển thẩm mĩ chương trình giáo dục mầm non trẻ – tuổi: + Phối hợp nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo sản phẩm + Sử dụng kĩ vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/đường nét + Nhận xét sản phẩm tạo hình màu sắc, hình dáng/đường nét + Tự chon dụng cụ, nguyên vật liệu để tạo sản phẩm theo ý thích + Nói lên ý tưởng tạo hình mình[1] - Giáo dục nghệ thuật qua hoạt động trải nghiệm cho phép trẻ khám phá phương thức thể cảm xúc, suy nghĩ thân, khuyến khích ý tưởng mang tính cá nhân sáng tạo theo quan điểm: “Người ta không dạy hành vi sáng tạo nghệ thuật người ta có thể góp phần hỗ trợ hình thành xuất hành vi ấy” [3] Chính miêu tả đồ vật tượng trẻ khơng miêu tả lại hình dáng cách thụ động mà cảm xúc tích cực trẻ, nảy sinh yếu tố sáng tạo Như hoạt động tạo hình có tính chất sáng tạo cảm thụ thẩm mĩ phát triển trẻ nắm kỹ năng, kỹ sảo cần thiết Tạo hình phương tiện diễn tả ý nghĩ tình cảm Từ sở lý luận mà thấy việc cho trẻ làm quen với hoạt động tạo hình cơng việc quan trọng cơng tác giáo dục trẻ trở thành người phát triển tồn diện, hài hòa nhân cách hiểu rõ tầm quan trọng đó nên chọn đề tài “Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tạo hình cho trẻ - tuổi A Trường Mầm non Xuân Dương, huyện Thường Xuân” để nghiên cứu tìm số biện pháp tích cực việc dạy trẻ 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm * Thuận lợi Năm học 2017-2018 phân công đứng lớp - tuổi khu trung tâm Trẻ lớp độ tuổi nên dễ tổ chức hoạt động Đây tiền đề thuận lợi cho việc tổ chức phát triển thẩm mĩ cho trẻ Nhà trường tạo điều kiện cho giáo viên trường tham gia lớp chuyên đề Phòng Giáo dục Đào tạo tổ chức, xây dựng tiết dạy mẫu; Khuyến khích tạo điều kiện cho giáo viên học tập, học hỏi kinh nghiệm lẫn cách tổ chức tiết dạy mẫu, thăm lớp, dự giờ, thao giảng trường để từ đó góp ý đúc rút kinh nghiệm Được quan tâm Ban giám hiệu nhà trường bậc phụ huynh trang bị ti vi, đầu quay, đồ dùng đồ chơi, thiết bị thuận lợi cho việc dạy học Đội ngũ giáo viên trường ln đồn kết giúp đỡ lần cơng tác, yêu nghề mến trẻ * Khó khăn: Bên cạnh thuận lợi nói cơng tác tơi gặp khơng khó khăn đó - Bản thân giáo viên dạy mĩ thuật - Nhận thức trẻ không đồng đều, nên việc truyền đạt kiến thức gặp khơng khó khăn - Trang thiết bị đồ dùng dạy học chưa phong phú, chưa hấp dẫn trẻ - Nhận thức số phụ huynh học sinh chưa đồng đều, cho việc cho trẻ đến trường chơi học thứ yếu - Đa số phụ huynh làm nông nghiệp nên việc quan tâm, chăm sóc em nhiều hạn chế - Được phân cơng ban lãnh đạo nhà trường, từ đầu năm học tơi ln quan tâm tìm hiểu, khả ý, tiếp thu trẻ hoạt động tạo hình tơi tiến hành khảo sát thực tế trẻ với tổng số 27 cháu Chưa đạt Đạt TT Tốt Tiêu chí đánh giá Khá Trung bình Yếu Số trẻ % Số trẻ % Số trẻ % Số trẻ % - Trẻ biết phối hợp nguyên vật liệu tạo hình để tạo sản phẩm 11,1 25,9 11 40,7 22,3 - Trẻ biết vẽ phối hợp nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành tranh có màu sắc bố cục 14,8 22,3 12 44,4 18,5 - Trẻ biết xé, cắt theo đường thẳng, đường cong dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục 7,4 18,5 13 48,1 25,9 - Trẻ biết làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết 11,1 22,3 12 44,4 22,3 - Trẻ biết phối hợp kĩ xếp hình để tạo thành sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác 7,4 18,5 13 48,1 25,9 - Trẻ biết nhận xét sản phẩm tạo hình màu sắc, đường nét, hình dáng 7,4 18,5 13 48,1 25,9 - Trẻ biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình 11,1 25,9 11 40,7 22,3 Qua khảo sát ban đầu trên, thấy kết trẻ chưa cao điều cần phải suy nghĩ làm để dạy trẻ đạt hiệu cao tạo cho trẻ học cách thoải mái, tự tin, khơng gò bó, trẻ ln hứng thú học Xuất phát từ thực tế mạnh dạn đề số phương pháp, biện pháp thực sau 2.3.Các giải pháp sử dụng để giải vấn đề * Giải pháp1: Xây dựng kế hoạch hoạt động tạo hình theo chủ đề Nội dung hoạt động tạo TT Chủ đề lớn hình hoạt động góc lúc, nơi - Vẽ, tô màu hoa - Cắt, nặn, xé, dán, tơ màu, vườn trường xếp hình trường/lớp: Đồ Trường Mầm - Tô màu cô giáo dùng, đồ chơi, cô giáo, non Từ 5/9 -> bạn bạn trường /lớp: vẽ, tô 29/9/2017 - Vẽ, tô màu đồ chơi màu hoa vườn trường ; lớp học tô màu cô giáo bạn ; vẽ, tơ màu đồ chơi lớ - Trang trí áo bé trai, - Trẻ biết cắt, nặn, vẽ, tô Bản thân - Tết váy bé gái màu: đồ dùng cá nhân, Trung thu - Tơ màu vòng đeo cổ khuôn mặt biểu lộ cảm xúc 2/10 -> - Cắt, dán khuôn - Làm đèn ông 27/10/2017 mặt biểu lộ cảm xúc - Nặn bánh trung thu Gia đình – - Vẽ, tơ màu ngơi nhà - Trẻ biết xé, dán, tô màu, Ngày nhà giáo - Vẽ, tô màu người vẽ phối hợp nét thẳng, Việt Nam 20/11 thân gia đình xiên, ngang, cong tròn tạo 30/10-> - Xé, dán trang trí thành sản phẩm theo yêu cầu 24/11/2017 bình hoa tặng cô giáo cô - Tô màu cảnh sát - Cắt, nặn, xé, dán, tô màu giao thông đồ dùng, sản phẩm Nghề nghiệp – - Cắt, dán thang số nghề: Cắt, dán Ngày 22/12 cho công nhân thang; xé dán hoa… 27/11-> - Xé, dán hoa - Trẻ biết vẽ phối hợp 22/12/2017 trang trí cửa sổ nét thẳng, xiên, ngang, cong - Thể đề tài theo tròn tạo thành tranh có chủ đề màu sắc bố cục - Vẽ, tô màu mèo - Trẻ biết vẽ phối hợp Thế giới động - Vẽ, tô màu nét thẳng, xiên, ngang, cong vật bướm tròn, làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, 25/12/2017-> - Cắt, dán vật vuốt nhọn, uốn cong đất nặn 19/1/2018 sống nước để nặn thành sản phẩm - Nặn vật bé thích Thế giới thực - Vẽ, tô màu xanh - Biết xé, cắt theo đường vật – Tết - Xé, dán thẳng, đường cong dán mùa xuân - Vẽ, tô màu rau, củ, thành sản phẩm có màu sắc, 22/01/2018-> bé thích bố cục 02/3/2018 - Vẽ, tơ màu vườn hoa - Làm đồ chơi từ nguyên mùa xuân vật liệu cây, củ, Nội dung hoạt động tạo hình tiết học - Nặn chùm nho Giao thông - Ngày 8/3 05/3 -> 30/3/2018 Nước tượng thiên nhiên 2/4-> 20/4/2018 Quê hương Đất nước – Bác Hồ 23/4-> 18/5/2018 - Vẽ, tô màu tàu hỏa - Vẽ, tô màu ô tô - Xé, dán máy bay trực thăng - Vẽ, tô màu, nặn, cắt, xé, dán, xếp hình về phương tiện giao thơng: Tàu hỏa, ô tô, máy bay - Làm đồ chơi ô tô, tàu hỏa, máy bay - Xé, dán mặt trời - Cắt, nặn, xé, dán, tô màu… đám mây tượng thiên: trời, - Vẽ, tô màu cảnh mùa mây, cảnh mùa hè… hè - Vẽ, tơ màu - Trang trí khung ảnh -Vẽ, tơ màu, nặn, cắt, xé, Bác Hồ dán, xếp hình quê hương, - Trang trí dây hoa Bác: trang trí khung ảnh, chào mừng ngày 30/4 làm dây hoa - 1/5 vân tay - Vẽ theo ý thích * Giải pháp2: Xây dựng nề nếp học tập học lớp Nề nếp trẻ bước đầu tiết học, khơng đưa trẻ vào nề nếp học khơng đạt kết cao Khi trẻ có nề nếp tốt với hướng dẫn khoa học cô ban đầu trẻ say mê với học, thể cảm xúc, trí tưởng tượng cho hoạt đơng nghệ thuật Tôi rèn luyện nề nếp cách: Xếp xen kẽ cháu mạnh dạn với cháu nhút nhát, cháu nam xen cháu nữ Chia tổ, đặt tên cho tổ bầu tổ trưởng để quán xuyến, nhắc nhở thành viên Tơi ln động viên dùng câu hỏi gợi mở cho trẻ tiết học, uốn nắn tác phong ngồi học cho trẻ, trẻ ngồi tư thế, không nói chuyện, không nói leo, nói phải xin phép cô, nói rõ ràng, mạch lạc, đủ câu… Với biện pháp trẻ có thói quen tốt việc xây dựng nề nếp học tập * Giải pháp 3: Tạo môi trường hoạt động thuận lợi để phát huy tính tích cực, khả sáng tạo trẻ Tạo điều kiện để trẻ thường xuyên tiếp xúc với môi trường xung quanh để từng bước cung cấp biểu tượng phong phú đối tượng cho trẻ tự khám phá cách huy động tham gia giác quan, qúa trình tâm lí khác để lĩnh hội khía cạnh khác vật Tạo hội để trẻ khám phá đối tượng (quan sát, nghe, hỏi, tiếp xúc miêu tả) tự diễn đạt nhận thức cảm xúc đối tượng Tận dụng thời điểm hợp lí ngày cho trẻ tiếp xúc ngắm nghía, chăm sóc: hoạt động ngồi trời trẻ quan sát, ngắm cảnh chăm sóc cây, nhặt rơi, tạo nên vật dễ thương mà trẻ thích, qua đó giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh môi trường Những sản phẩm trẻ làm cho trẻ giữ lại để từ đó trẻ hiểu từ rụng thiên nhiên có thể tạo nên vật ngộ nghĩnh dễ thương, đồng thời thông qua tác phẩm mang nhà từ đó phụ huynh biết khiếu trẻ để qua đó có thể phối hợp với phụ huynh để bồi dưỡng trẻ có khiếu tạo hình Trong hoạt động lúc nơi, ý trẻ tới vẻ đẹp, tính nghệ thuật trí, xếp đồ vật; vẻ đẹp nghệ thuật từ vật, tượng thiên nhiên… Trong buổi sinh hoạt chiều hoạt động góc, cho cháu quan sát tranh, sản phẩm đẹp bạn lớp lớp bạn anh chị khóa trước, thông qua đó, tơi khuyến khích trẻ phát triển ngơn ngữ, phát triển khả cảm thụ thẩm mĩ, phát triển hứng thú trẻ hoạt động tạo hình, khiến trẻ hưởng ứng cô cho trẻ vẻ, nặn, cắt, dán giấy Được quan sát nhiều, trí tưởng tượng trẻ tăng lên, trẻ có điều kiện tích luỹ, làm phong phú vốn hiểu biết trẻ nghệ thuật, đó tảng để phát triển tính sáng tạo trẻ Cho trẻ quan sát, tư cách thực nhiệm vụ tạo hình Tơi ln khuyến khích trẻ nhận xét, trao đổi với màu sắc, hình dáng, đường nét, đặc điểm sản phẩm; thảo luận với cách thực để tạo sản phẩm đẹp có thể Trong trình cung cấp biểu tượng đối tượng tạo hình cho trẻ thấy nét đặc trưng bật, đẹp lý thú gần gũi trẻ Đồng thời giúp trẻ phân tích, so sánh tổng hợp tìm đặc điểm riêng, chung đồ vật nhóm, loại Từ đó giúp trẻ tìm phương thức thể tình khác Ví dụ : Giờ vẽ : “Vẽ, tơ màu vườn hoa mùa xuân” Nếu trẻ quan sát vườn hoa thực tế tạo hình trẻ biết sử dụng phối hợp kỹ vẽ nét cong, nét cong tròn khép kín, nét xiên, nét thẳng tô màu để vẽ vườn hoa sinh động đẹp Ảnh cô trẻ quan sát hoa Đặt xắp xếp chậu hoa, cảnh, chỗ đứng quan sát trẻ, cho trẻ có thể thấy rõ để thực hoạt động tạo hình vào lúc trẻ thích Cơ trang trí nhóm lớp thật đẹp mắt khoa học như: bầy đồ chơi đẹp, xắp xếp nguyên vật liệu, đồ dùng cách hợp lý đẹp mắt,…Từ tạo cho trẻ cảm giác thích thú mong muốn tái tạo Trong học nên để trẻ tự thể hiện, người động viên, khuyến khích trẻ sáng tạo Trẻ cần động viên để thể ý muốn, tình cảm, cảm xúc hiểu biết trẻ vật, trẻ muốn lựa chọn + Nội dung (Điều trẻ muốn làm) + Quá trình (làm để đạt được) + Kết quả, sản phẩm ( hoàn thành nào) Mong muốn trẻ cần tự thể với phương tiện tạo hình khác Sự thể mang tính cá nhân, trẻ ln tiếp cận theo đặc tính riêng Ví dụ trẻ quan sát vườn ăn , u cầu trẻ, vẽ theo nét chấm mờ, tơ màu ăn trẻ sẻ biết vẽ tô theo yêu cầu cô … Mỗi trẻ tự lựa chọn cho màu khác để thực có ý nghĩa cá nhân trẻ Tăng cường câu hỏi gợi ý giúp trẻ củng cố áp dụng kinh nghiệm lĩnh hội hoạt động khác nhau, động viên trẻ suy nghĩ, thăm dò, tìm cách giải vấn đề trẻ Hãy để tự trẻ miêu tả trẻ biết có thể làm Với cử chỉ, hành động, lời nói tạo cho trẻ thấy trẻ đánh giá tốt (khá) qua việc làm trẻ Cô giáo không nên làm mẫu nhiều mà cần gợi ý tư trẻ, để trẻ tưởng tượng sáng tạo sản phẩm qua trình thăm quan, dạo chơi …vì hoạt động cần thiết để tạo hình làm mẫu đầy đủ, trẻ ghi nhớ, bắt trước Nếu có trường hợp yêu cầu làm mẫu, phải gợi ý đừng nên làm Vẽ nào, tơ màu gì… Tạo tình để trẻ làm giúp Trong làm mẫu coi trọng quan điểm trẻ, giúp trẻ phát triển khả so sánh, phân tích, suy nghĩ Động viên trẻ tạo sản phẩm, niên kích thích trẻ tự tìm, tự sáng tạo thể * Giải pháp 4: Sử dụng nguyên vật liệu tạo hình: Khi hoạt động tạo hình, nguyên vật liệu phần khơng thể thiếu được, giáo viên cần phải chuẩn bị đầy đủ cho trẻ Nguyên vật liệu loại đồ dùng, dụng cụ dễ kiếm Có thể trẻ tự kiếm hột hạt, phế liệu hư, vỏ hộp, thùng catong, quần áo cũ, bông, vải vụn, võ ốc hến… Chúng có thể sản xuất như: giấy, hồ dán, kéo, … Sự đa dạng nguyên vật liệu tạo hình để lựa chọn để khuyến khích khả sáng tạo trẻ Hoạt động tạo hình phải thể qua mầu sắc như: tơ, cắt, dán, vẽ, nặn, … Để đảm bảo sử dụng ngun vật liệu tạo hình tơi cần cân nhắc điểm sau: + Dễ tìm: (vỏ ốc, hến, hạt na, bưởi, ngơ, đậu, lạc, …) 10 + An tồn (không độc hại, không sắc nhọn…) + Rẻ tiền (những nguyên vật liệu sẳn có địa phương) + Dễ bảo quản hay cất giữ + Dễ cung cấp kinh nghiệm bao gồm giác quan + Tạo hội để lựa chọn xếp nguyên vật liệu + Ln quan sát tưởng tượng sử dụng trí nhớ linh hoạt Vì từng đồ dùng, đồ chơi nhiều hạn chế tơi ln huy động trẻ tìm kiếm nguyên vật liệu, phế thải có sẵn địa phương: dơm, dạ, cây… Ví dụ: Bằng dơm dạ, … có thể dạy cho trẻ làm vật, rối…sinh động: châu, bánh lá, bánh ú, hình người, dây lưng đan tết len… Sản phẩm trẻ tạo từ cây, dơm, dạ… * Giải pháp5: Tích hợp mơn học khác: Tích hợp phương pháp đòi hỏi giáo viên sáng tạo linh hoạt khéo léo vận dụng, q trình vận dụng tích hợp, cần lựa chọn nội dung phù hợp, lơgic, tránh q trình hoạt động trở lên rời rạc, chắp vá Ví dụ soạn với đề tài: Vẽ, tô màu vườn hoa mùa xuân, chủ đề Thế giới thực vật + Tết mùa xuân sau 11 I Mục đích -yêu cầu: 1.Kiến thức: - Trẻ biết vẽ tô màu số hoa - Trẻ biết ý nghĩa mùa xuân tết nguyên đán , tết cổ truyền dân tộc 2.Kỹ năng: - Phát triển tính sáng tạo cho trẻ - Rèn kỹ khéo léo tỉ mĩ 3.Thái độ: - Trẻ hứng thú tham gia hoạt động - Trẻ hứng thú với sản phẩm làm - Trẻ biết yêu quý đẹp mong muốn sáng tạo đẹp II.Chuẩn bị Cho cô - Tranh dán mẫu cho trẻ quan sát - Giá treo tranh - Bút chì, bút màu - Bài hát "Màu hoa " Cho trẻ - tạo hình , bút chì ,bút màu - Bàn học - Chuẩn bị tâm thoải mái cho trẻ II Tiến hành Hoạt động cô Ổn định, gây hứng thú - Cho trẻ hát “Màu hoa” + Bài hát nói lên điều ? + Ngồi loại hoa đó biết loại hoa ? - Cho trẻ quan sát, nhận xét số loại hoa qua hình ti vi Nội dung HĐ 1: Quan sát, đàm thoại tranh Đó hình ảnh số loại hoa qua hình, mời cô đến với vườn hoa xuân rực rỡ mầu sắc - Cho trẻ quan sát số tranh cô giáo vẽ + Các quan sát xem tranh vẽ, tô màu hoa mùa xuân có đẹp không ? ( Cô đàm thoại từng tranh ) - Bức tranh vẽ hoa ? - Hoa vẽ màu ? - Bên có ? - Các có muốn vẽ, tô màu vườn hoa mùa xuân cô vẽ tranh không ? Hoạt động trẻ - Trẻ kể tên số loại hoa trẻ biết - Trẻ quan sát, nhận xét - Trẻ quan sát, nhận xét - hoa - màu đỏ, màu hồng 12 * Cơ nói cách vẽ tranh - Các để vẽ, tô màu vườn hoa mùa xuân đẹp cô dùng bút màu cô vẽ nét thẳng từ xuống dưới, nét cong , nét xiên thành cành, bơng hoa cô lấy màu hồng màu đỏ cô chấm nhiều chấm bên để tạo thành hoa - Sau vẽ xong hoa có thể vẽ thêm ông mặt trời, đám mây đàn chim bên để tranh sinh động đẹp - Khi vẽ phải vẽ cho bố cục tranh hài hoà cân đối * Trẻ nêu ý định vẽ: - Các thích vẽ hoa giống tranh ? - Vì lại thích vẽ hoa giống tranh ? - Khi vẽ vẽ nét ? ( Cô hỏi 2- trẻ) - Các vẽ phải cầm bút ngồi ngắn không cúi mặt sát - Các biết cách vẽ chưa ? Vậy bàn vẽ, tơ màu vườn hoa mùa xuân thật đẹp HĐ 2: Trẻ thực - Cô quan sát trẻ vẽ, gợi ý cho trẻ thực bố cục tranh, tô màu đẹp vẽ thêm số chi tiết phụ như: ông mặt trời, cỏ cây, chim, đám mây - Trong trẻ vẽ cô cô bao quát HĐ 3: Trưng bày sản phẩm - Đã hết giờ, mời hoạ sỹ tí hon dừng tay - Cơ mời hoạ sỹ tí hon mang sản phẩm lên trưng bày + Các thích sản phẩm bạn nào? Tại sao? ( Cô hỏi số trẻ?) - Khen vẽ đẹp, động viên khuyến khích trẻ vẽ chưa đẹp Kết thúc: - Trẻ nêu lên ý tưởng - Trẻ hứng thú thực - Trẻ trưng bày sản phẩm - Trẻ nhận xét bạn, - Phải trồng, chăm sóc - Trẻ hát chơi - Nhận xét, tuyên dương trẻ 13 - Để có hoa đẹp có biết người phải làm không ? - Đúng đấy, cô vườn trồng cây, tưới để có hoa đẹp - Hát “Ra vườn hoa em chơi” Qua tiết học tơi thu kết trẻ sau: Sản phẩm vẽ, tô màu vườn hoa mùa xuân cháu Nguyễn Hà Giang Sản phẩm vẽ, tô màu vườn hoa mùa xuân cháu Le Hữu Bình 14 Sản phẩm vẽ, tô màu vườn hoa mùa xuân cháu Vũ Ngọc Vũ Thành Ví dụ: Đối với tiết học “Vẽ, tô màu xanh” Trước đó cho trẻ dạo chơi, quan sát vườn ăn quả, trẻ trao đổi hình dáng, cấu tạo cây, bóng mát, ăn quả, thân cây, cây… Vào học chuẩn bị tranh vẽ hoa cho trẻ quan sát Khi vào cho trẻ hát “vườn ba” Sau đó hỏi trẻ; Cả lớp vừa hát ? + Vậy lớp có ? - Sau đó tơi cho trẻ quan sát tranh mẫu cô - Giới thiệu đàm thoại với trẻ tranh mẫu - Trẻ thực Tôi mở băng có hát chủ điểm gợi cho trẻ say mê làm việc trẻ thực hiện, đến từng bàn động viên khuyến khích cháu lúng túng, gợi ý cho trẻ làm từ đơn giản đến phức tạp Đối với trẻ dùng câu hỏi gợi mở để trẻ vẻ có nhiều sáng tạo vẽ: Hôm thời tiết từ đó gợi ý cho trẻ vẽ thêm ông mặt trời tỏa nắng, có thêm bạn nhỏ nhổ cỏ tưới cây… - Nhận xét sản phẩm: cô khuyến khích quan sát, cảm nhận vẻ đẹp riêng sản phẩm nghệ thuật Trẻ nói lên cảm nhận sản phẩm mình, bạn, khuyến khích trẻ cảm nhận hướng dẫn trẻ phân tích yếu tố nghệ thuật (màu sắc/ bố cục, hình dạng, đường nét) Đồng thời gợi mở để trẻ quan sát sản phẩm nhận biết cảm xúc thể tác phẩm Cho trẻ để theo tổ, theo bàn làm đoàn tầu quanh quan sát, nhận xét để trẻ chọn tranh mà trẻ thích nhất: thích nhất? Vì 15 thích? Sau đó phân tích ưu điểm từng tranh từng nét vẽ, màu sắc, bố cục, hình dáng, … - Kết thúc Cho trẻ vận động “Gió đung đưa cành” với tiết học vậy, thu kết đáng mừng, xuyên suốt tiết học chủ điểm thực vật + tết mùa xuân, trẻ hứng thú tích hợp MTXQ, tốn, âm nhạc Như vậy, thường cuối tháng thực chương trình tạo hình tơi lại tổ chức thi “bé khéo tay” lớp Muốn phải tổ chức tốt khâu chuẩn bị, chuẩn bị phơng dán chữ, trang trí thật giống thi, có phần thưởng (là đồng hồ, chong chóng, làm dừa hay vật nghộ nghĩnh cây, …) cho đạt giải Điều đó khuyến khích trẻ thi đua thực Trong suốt tiết đóng vai trò người dẫn chương trình cho hội thi Ngồi với tiết học tơi có mơn học khác Sau số ví dụ tiết học nặn (theo mẫu) mẫu giáo nhỡ “nặn loại bé thích”, tơi chuẩn bị đầy đủ trên, ngồi tơi chuẩn bị cửa hàng trưng bầy số số mẫu nặn đẹp Trước ổn định tổ chức cho trẻ thăm quan cửa hàng trưng bày đồ chơi lớp Trẻ vừa quan sát vừa nhận xét so sánh giống khác màu sắc, hình dáng Sau phần cho trẻ ngồi vào bàn để thu hút trẻ vào chủ đề học, cô nói: Loa loa loa, ngày mai bác nông dân mở triển lãm loại Vì hôm Trường mầm non tổ chức hội thi “Bé khéo tay” để chọn những nghệ nhân nhí tài giỏi nhất, khéo tay Vậy “nghệ nhân” nhí trổ tài xem thí sinh nặn giỏi Sau đó cho trẻ đàm thoại hướng tới đề tài câu hỏi, cho trẻ kể tên, hình dáng mà trẻ biết qua buổi tham quan cửa hàng hoa qủa Trẻ kể đến đâu cô đưa mẫu cô nặn đến đó cho trẻ xem kết hợp phân tích đặc điểm, hình dáng quả… Trong trình trẻ nặn nói câu vui tươi, dí dỏm (ngơn ngữ nghệ thuật, biểu cảm) với cử chỉ, điệu bộ, nét mặt để tạo hứng thú, hấp dẫn trẻ say mê với hoạt động Phần kết thúc nhận xét phần trao thưởng cho giải đồng hồ, chong chóng dừa, vật ngộ nghĩnh cây,… Thông qua môn học khác: - Mơn làm quen với tốn: Ví dụ: Cho trẻ tơ màu hình vng hình chữ nhật - Mơn làm quen với mơi trường xung quanh: Ví dụ cho trẻ vẽ theo nét chấm mờ vật, loại hay phương tiện giao thông, người thân gia đình,… - Mơn văn học: Ví dụ sau học xong thơ “Đèn giao thông” cho trẻ vẽ đèn tín hiệu giao thơng 16 * Giải pháp 6: Học tạo hình lúc, - Đối với vẽ Cô hướng dẫn trẻ phối hợp đường nét, hình hình học để vẽ tơ màu tượng, vật gần gũi xung quanh (người thân, vật, hoa quả, ) tạo nên tranh có màu sắc, đường nét, bố cục hấp dẫn Khuyến khích trẻ vẽ khơng sử dụng ngun liệu, dụng cụ quen thuộc (giấy, bút) mà có thể sử dụng số phận thể trẻ (đầu ngón tay, bàn tay, ) tự tạo nguyên vật liệu khác nhau, sử dụng cách thức khác tham gia vào hoạt đông vẽ Vẽ trang trí: Cơ hướng dẫn trẻ vẽ trang trí cách xắp xếp họa tiết trang giấy cho phù hợp, để tạo nên sản phẩm trang trí đẹp Vẽ tơ màu: Cơ khuyến khích trẻ sử dụng đa dạng màu sắc để miêu tả đối tượng theo ý thích nói lên trạng thái cảm xúc thân VD: Tiết vẽ đề tài (Vẽ người thân gia đình) Tơi từng bước cung cấp biểu tượng cho trẻ tự khám phá cách huy động giác quan trình tâm lý khác đồng thời cho trẻ tự khám phá so sánh tổng hợp đặc điểm chung điều chỉnh cô giáo Trẻ vẽ người có đầy đủ: đầu, mình, tay, chân phận khác gợi ý cho trẻ trẻ thể tác phẩm - Đối với nặn: Cơ hướng dẫn trẻ cảm nhận vẽ đẹp cách xếp, bố cục hình khối để miu tả vật, tượng sung quanh mặt phẳng không gian ba chiều Khuyến khích trẻ tự chon, tìm kiếm sử dụng cách nặn khác để tạo thành sản phẩm cách sáng tạo (Ví dụ: Nặn loại quả, củ (tròn, dài) ; nặn loại hoa, đồ chơi, vật, nặn hình người Trong trình trẻ thực hiện, giáo viên khuyến khích trẻ ý đến vé đẹp, lạ đầy hấp dẫn mà trẻ tạo nên từ hoạt động nặn - Đối với cắt, xé, dán: Cô hướng dẫn trẻ phối hợp kĩ cắt, xé, dán phù hợp với độ tuổi dán thành sản phẩm Trong trình thực hiện, ý trẻ tới vẽ đẹp, sáng tạo hình ảnh, nguyên vật liệu, kĩ thuật xé, cắt dán lại với nhau, tạo thành hình ảnh hấp dẫn đầy sáng tạo Ví dụ: Cắt dán hình ảnh đẹp tờ họa báo, cắt dán hình có màu sắc rực rỡ dán lại thành hoa, nhà, vườn hoa - Đối với gấp giấy: Cô hướng dẫn trẻ phối hợp kĩ gấp giấy phù hợp vớ độ tuổi – tuổi (gấp đôi, gấp chéo góc ) để tạo thành sản phẩm đẹp Trong trình thực hiện, ý trẻ tới vẽ đẹp, sáng tạo hình ảnh, nguyên vât liệu, kĩ thuật gấp giấy, tạo thành hình ảnh hấp dẫn đầy sáng tạo Ví dụ: gấp tờ giấy thành quạt, máy bay, mũ cano - Đối với đan, tết: Cô dạy trẻ đan vật đơn giản chiếu, thảm, giỏ, rổ từ vật liệu rơm rạ, cói, tre, trúc, mây loại sợi Trong trình thực hiện, ý trẻ tới vẽ đẹp, sáng tạo hình ảnh, nguyên liệu dan tết, tạo thành hình ảnh hấp dẫn đầy sáng tạo Ví dụ: tết sợi rơm/len/dây ruy băng thành mái tóc búp bê, tết dây sợi thành thắt lưng 17 Có thể khuyến khích trẻ trang trí theo sáng tạo thân lên sản phẩm để có món đồ chơi yêu thích - Đối với xếp hình: Cơ hướng dẫn trẻ lựa chọn, tìm kiếm nguyên vật liệu khác nhau, sử dụng cách xếp khác xếp cách có sáng tạo để xếp coong trình có kiểu dáng đẹp, màu sắc hấp dẫn Trong trình thực hiện, giáo viên ý tới vẽ đẹp, sáng tạo hình khối xếp theo cách khác tạo thành hình ảnh hấp dẫn đầy sáng tạo Ví dụ: Ca nơ, tơ chở hàng, máy bay, lăng Bác, số đồ dùng gia đình, cối, hoa, quả, số vật Trẻ làm quen với môi trường xung quanh dạo chơi trẻ ngắm nhìn vật thật, đựơc sờ nắm, cho trẻ họat động ngồi trời có thể phát phấn để trẻ có thể vẽ sân Ví dụ: trẻ vẽ hoa, hoa, vẽ biểu tượng mà trẻ thích, sân Khi hoạt động ngồi trời yêu cầu trẻ lượm khô, cành khô để làm vật liệu cho trẻ hoạt động tạo hình: Lá dạy trẻ làm thành trâu, cành khô dạy trẻ làm hoa gắn vào cành, gắn vào cành làm cành hoa trang trí lớp chơi hoạt động góc - Giờ sinh hoạt chiều: Ví dụ: tơi cho trẻ kể lồi hoa cho trẻ vẽ hoa đó - Ở hoạt động góc: Góc học tập trẻ có thể cho trẻ xem tranh ảnh, kể chuyện, đọc thơ…về chủ đề Góc nghệ thuật, tạo hình có thể cho trẻ múa hát xé dán, nặn ,vẽ chủ đề Ví dụ trẻ nặn: Ảnh trẻ nặn bánh trung thu 18 Tôi thường gợi ý cho trẻ tạo hình nhà cách trao đổi với phụ huynh để nhắc nhở, động viên trẻ, hướng dẫn trẻ thực vài tập nhà nặn theo mẫu, vẽ theo ý thích, hay xé dán hình ảnh đó, theo đề tài mà trẻ làm quen lớp * Giải pháp 7: Đi sâu bồi dưỡng đối tượng yếu có khiếu tạo hình: Ngồi việc giảng dạy tiết học, tơi thường xun chia đối tượng giỏi, khá, trung bình, yếu để tập luyện lúc, nơi - Ví dụ 1: Những trẻ yếu thường hướng dẫn cho trẻ xem tranh gợi ý cho trẻ vẽ theo nét chấm mờ từ đơn giản đến phức tạp - Ví dụ 2: Đối với trẻ nhút nhát, tơi thường phối hợp với gia đình động viên trẻ vẽ tranh mà trẻ u thích để tặng ơng bà, cha mẹ Những trẻ khá, giỏi gợi ý, yêu cầu cao để trẻ phát huy khả sáng tạo - Ví dụ: Trẻ vẽ hoa “Con vẽ hoa nào?” “Bơng hoa có ?” * Giải pháp 8: Nêu gương khen thưởng kịp thời Từ lời khen ngợi, khuyến khích động viên trẻ kịp thời quan trọng việc kích thích hứng thú trẻ Khi trẻ làm tốt cô giáo động viên, khen ngợi kịp thời, trẻ cảm thấy vui vẻ, phấn khởi Từ đó giúp trẻ hăng hái tham gia vào hoc để cô giáo khen bạn cảm thấy muốn giỏi bạn để cô giáo khen * Giải pháp 9: Phối kết hợp với phụ huynh: Để nâng cao hoạt động tạo hình cho trẻ để có giáo dục đồng gia đình nhà trường việc làm cần thiết nhận thấy tất khó khăn học tập khơng thể thiếu vai trò giải khó khăn phụ huynh Vì từ đầu năm học để phụ huynh hiểu thêm hoạt động tạo hình tổ chức số tiết học mẫu để giúp phụ huynh có nhận thức sâu sắc hoạt động tạo hình đồng thời tơi thường xun gặp gỡ trao đổi với bậc phụ huynh tầm quan trọng hoạt động tạo hình trường mầm non Hoạt động tạo hình khơng giúp trẻ khả thẩm mỹ, biết nhìn nhận đẹp đánh giá đẹp mà giúp trẻ rèn luyện đơi bàn tay khéo léo, vững chắc, linh hoạt tạo tiền đề cho độ tuổi khác Bên cạnh đó trước tiến hành đề tài tạo hình thường xuyên trao đổi, thông báo với phụ huynh đề tài để phụ huynh có thể trò chuyện với trẻ gia đình đề tài đó, từ đó giúp trẻ hiểu trước, hiểu sâu hơn, có cảm xúc đề tài từ đó trẻ hứng thú hoạt động cô đưa đề tài đó - Ví dụ:Với đề tài: “Vẽ bơng hoa” theo chủ đề giới thực vật hướng dẫn phụ huynh cho trẻ quan sát thực tế hoa, lúc đưa trẻ đến trường sau lúc đón trẻ trò chuyện câu hỏi: + Đây hoa gì? Các có nhận xét bơng hoa ? cánh, màu sắc nó Như với biện pháp giúp phụ huynh nhận thức đắn 19 tầm quan trọng môn học Từ đó tơi động viên khuyến khích mua thêm đồ dùng, giấy bút, bé tập tơ màu, tìm hình ảnh sinh động sách, họa báo, tạp chí để phụ huynh có thể dạy trẻ thêm nhà Nhắc nhở phụ huynh nên động viên khuyến khích trẻ kịp thời trẻ có cố gắng Tóm lại: Có thể nói để nâng cao chất lượng học đòi hỏi người giáo viên phải có biện pháp hữu hiệu nhất, phối kết hợp với phụ huynh để giúp trẻ học tốt 2.4 Hiệu đạt sau tổ chức thực biện pháp Sau thời gian áp dụng “ Một số biện pháp phát triển thẫm mĩ thông qua hoạt động tạo hình cho trẻ – tuổi trường mầm non Xuân Dương, huyện Thường Xuân” thu kết sau: Đối với Phụ huynh: Gia đình mơi trường quan trọng để hình thành phát triển nhân cách trẻ, tơi thường xuyên phối hợp với phụ huynh trực tiếp qua góc tuyên truyền để với cô giáo dục trẻ phù hợp Công tác phối kết hợp với phụ huynh đạt kết cao, chất lượng chăm sóc giáo dục nâng cao tạo niềm tin tưởng cho bậc phụ huynh 100% phụ huynh lớp tham gia ủng hộ đồ dùng, đồ chơi, sưu tầm nguyên vật kiệu phế thải với giáo viên chủ nhiệm làm đồ dùng phục vụ cho dạy học Đối với giáo viên: Bản thân nhận thức tầm quan trọng hoạt động tạo hình, đặc biệt nắm vững nội dung, phương pháp, hình thức đổi hoạt động này, nhằm nâng cao chất lượng trẻ Khác hẳn với trước đây, hoạt động tạo hình niềm say mê sáng tạo giáo viên, muốn thể trí tuệ, lực qua tiết dạy sinh động, hấp dẫn trẻ Thông qua hội thi làm đồ dùng dạy học nhà trường phát động thân lớp phụ trách đạt giải Nhất hội thi Sau sử dụng biện pháp phương pháp giãng dạy có nhiều sáng tạo, linh hoạt, ln tìm tòi đổi nâng cao chất lượng cho trẻ - Đối với trẻ: 100% trẻ hứng thú tham gia hoạt động cô Trẻ thông minh sáng tạo học tiết phát triển thẩm mĩ Thông qua ngày hội ngày lễ tổ chức nhà trường ngày 20/11; 8/3 lớp tổ chức theo hình thức thi đua vẽ, nặn, xé, dán… chủ đề để tặng mẹ, cô giáo, thu kết cao trẻ trẻ hứng thú hoạt động Với việc vận dụng sáng kiến kinh nghiệm thơng qua hoạt động tạo hình, tơi thấy lớp đạt kết khả quan sau: 20 TT Tốt Tiêu chí đánh giá - Trẻ biết phối hợp nguyên vật liệu tạo hình để tạo sản phẩm - Trẻ biết vẽ phối hợp nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành tranh có màu sắc bố cục - Trẻ biết xé, cắt theo đường thẳng, đường cong dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục - Trẻ biết làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết - Trẻ biết phối hợp kĩ xếp hình để tạo thành sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác - Trẻ biết nhận xét sản phẩm tạo hình màu sắc, đường nét, hình dáng - Trẻ biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình Đạt Khá Số % trẻ Trung bình Số % trẻ Chưa đạt Yếu Số % trẻ Số trẻ % 29,6 16 59,2 11,1 25,9 17 62,9 11,1 25,9 18 66,6 7,4 25,9 16 59,2 14,8 22,2 18 66,6 11,1 29,6 17 62,9 7,4 33,3 15 55,5 11,1 Kết luận, kiến nghị 3.1 Kết luận Sau thời gian nghiên cứu tình hình thực tế việc lồng ghép, tích hợp vào hoạt động trẻ Trường Mần Non việc cần thiết tác dụng vai trò tạo hình đời sống trẻ thơ, phát triển tạo hình giúp trẻ phát triển đầy đủ mặt đức, trí, thể, mỹ cho trẻ Muốn có hiệu nói giáo viên cần nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo khi lồng ghép, tích hợp tạo hình vào hoạt động trẻ cho khoa học sáng tạo để đạt kết cao hoạt động giáo dục 21 Với yêu cầu đổi giáo dục nay, theo chương trình đổi giáo dục dạy học lấy trẻ làm trung tâm, trình hoạt động trẻ việc sử dụng tạo hình vào hoạt động, thời điểm ngày cách hợp lý tạo vui vẻ, nhộn nhịp, hấp dẫn trẻ, giúp trẻ hoạt động cách tích cực, hứng thú hơn, trẻ bạo dạn, tự tin hơn, trẻ thêm yêu trường, lớp ham thích học Khi thực đề tài cá nhân xoay quanh nội dung cho trẻ tự học tốt mơn tạo hình Tơi nghiên cứu từ lớp học mình, nghiên cứu trí tuệ, tình cảm trẻ, khả năng, khiếu tạo hình trẻ với nội dung học chương trình tơi thấy tất áp dụng trẻ phù hợp, vẽ có nội dung phong phú gần gũi với trẻ Tôi sử dụng phương pháp tiết học quan sát, đàm thoại, ghi nhớ tái tạo…Với kinh nghiệm áp dụng với cháu lớp đạt kết qủa cao 3.2 Kiến nghị * Đối với nhà trường: - Đề nghị với nhà trường, phòng quan tâm, giúp đỡ tăng cường thêm sở vật chất đóng giá vẽ, bảng từ, đồ dùng đồ chơi, tranh ảnh đẹp…để giáo viên học sinh có đủ đồ dùng tham gia hoạt động - Tích cực bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn cho giáo: Các tổ chuyên môn tổ chức dạy nhiều tiết mẫu mơn tạo hình Mở lớp chuyên đề tạo hình để giáo viên trao đổi kinh nghiệm hoạt động tạo hình Hằng năm tổ chức cho giáo viên giao lưu học tập chuyên môn lại trường mầm non đạt chất lượng cao ngồi huyện * Đối với Phòng Giáo dục Tăng cường giao lưu chuyên môn trường học huyện, tỉnh, tạo điều kiện cho giáo viên học hỏi lẩn có hội trao đổi kinh nghiệm chăm sóc giáo dục trẻ đạt hiệu Trên kinh nghiệm thực tế qua lên lớp, buổi lên lớp Rất mong nhận đóng góp, xây dựng ý kiến cấp lãnh đạo, Hội đồng khoa học cấp bạn bè đồng nghiệp để sáng kiến kinh nghiệm tơi hồn thiện hiệu XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Thanh Hoá, ngày 26 tháng năm 2018 Tôi xin cam đoan sáng kiến kinh nghiệm viết, khơng chép nội dung người khác Người thực Nguyễn Thị Minh 22 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục Đào tạo, chương trình giáo dục Mầm non, nhà xuất giáo dục Việt Nam tháng năm 2017 Giáo trình phương pháp hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non - NXBGD Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên “Nâng cao lực chuyên môn nghiệp vụ đạo đức nghề nghiệp cán quản lí giáo viên mầm non” Năm học 2017 – 2018- Nhà xuất giáo dục Việt Nam Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, Mô đun 5 Trần Thị Ngọc Trâm, Lê Thu Hương, Lê Thị Ánh Thu ( Đồng Chủ biên), Hướng dẫn thực chương trình giáo dục mầm non - mẫu giáo nhỡ (4 - tuổi), nhà xuất Giáo dục Việt Nam tháng 12 năm 2012 23 ... đạt sau tổ chức thực biện pháp Sau thời gian áp dụng “ Một số biện pháp phát triển thẫm mĩ thơng qua hoạt động tạo hình cho trẻ – tuổi trường mầm non Xuân Dương, huyện Thường Xuân thu kết sau:... lực cho trẻ, giáo dục đạo đức kỹ giao tiếp xã hội, kỹ lao động cho trẻ Đó lý chọn đề tài “ Một số biện pháp phát triển thẫm mĩ thơng qua hoạt động tạo hình cho trẻ mầu giáo lớp – tuổi A Trường. .. Quan sát, đàm thoại tranh Đó hình ảnh số loại hoa qua hình, cô mời cô đến với vườn hoa xuân rực rỡ mầu sắc - Cho trẻ quan sát số tranh cô giáo vẽ + Các quan sát xem tranh vẽ, tô màu hoa mùa
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số biện pháp phát triển thẩm mỹ thông qua hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo lớp 4 5 tuổi a ở trường mầm non xuân dương, huyện thường xuân , skkn một số biện pháp phát triển thẩm mỹ thông qua hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo lớp 4 5 tuổi a ở trường mầm non xuân dương, huyện thường xuân

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay