skkn một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi thông qua tác phẩm văn học tại trường mầm non nga phú

30 67 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 14:13

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH THANH HĨA PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN NGA SƠN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ MẪU GIÁO – TUỔI THÔNG QUA CÁC TÁC PHẨM VĂN HỌC Người thực hiện: Trần Thị Hương Chức vụ: Giáo Viên Đơn vị công tác: Trường Mầm non Nga Phú SKKN thuộc lĩnh vực: Chuyên môn THANH HÓA, NĂM 2018 MỤC LỤC NỘI DUNG Trang Mở đầu 1.1 Lí chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 2 Nội dung sáng kiến kinh nghiệm 2.1 Cơ sở lý luận sáng kiến kinh nghiệm 2.2 Thực trạng 2.2.1 Thuận lợi 2.2.2 khó khăn 2.3 Các sáng kiến kinh nghiệm biện pháp sử dụng để giải vấn đề 2.3.1 Các giải pháp 2.3.2 Tổ chức thực a, Sử dụng đồ dùng trực quan b, Xây dựng môi trường cho trẻ làm quen tác phẩm văn học c, Tổ chức hoạt động có chủ định cho trẻ d, Lồng ghép cho trẻ làm quen tác phẩm văn học thông qua hoạt động khác 13 e, Cho trẻ làm quen với văn học lúc, nơi 14 f, Tuyên truyền phối hợp với bậc phụ huynh 15 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục với thân, đồng nghiệp nhà trường 16 Kết luận, kiến nghị 17 3.1 Kết luận 17 3.2 Kiến nghị 18 Tài liệu tham khảo Danh mục đề tài SKKN Hội đồng cấp đánh giá MỞ ĐẦU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Văn học loại hình nghệ thuật kho tàng trí thức giữ vai trò lớn người nói chung đặc biệt trẻ mầm non nói riêng Là đường hướng người đến vẻ đẹp hoàn thiện tri thức lẫn tâm hồn, hướng người đến chân, thiện, mỹ Cũng điều nên văn học đề tài hấp dẫn nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà thơ Có lẽ mà nhắc đến văn học ta lại cảm thấy quen thuộc, gần gũi khơng mà nhàm chán mà ngược lại ta lại thấy hấp dẫn lôi Qua bao thời gian tác phẩm văn học trường tồn thách thức với thời gian giá trị sống tính nghệ thuật Một nhà thơ nói rằng: “Thơ hát ru ngây ngất đầu giường thơ bé” Đối với trẻ mầm non trẻ chưa hiểu tác phẩm văn học, từ lúc nằm nơi trẻ nghe ca dao tục ngữ lời ru mẹ hay câu chuyện cổ tích thần kỳ qua lời kể thầm bà đưa trẻ đến giới bình n hạnh phúc có người tốt làm điều tốt, việc tốt Cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học giúp trẻ có tâm hồn sáng hơn, giúp trẻ cảm nhận tình mẹ, tình thân gia đình, tình yêu quê hương đất nước, yêu tất xung quanh trẻ Qua tác phẩm văn học trẻ biết kính trọng lễ phép với người biết nhường nhịn em nhỏ đoàn kết giúp đỡ người biết đánh giá hành vi tốt xấu để từ trẻ có hành vi đẹp ước muốn tạo đẹp Những thơ câu chuyện ngắn gọn, dễ hiểu cầu nối phương tiện dìu dắt trẻ tiếng nói đầu tiên, bước Ngôn ngữ ca dao, thơ, câu chuyện gương mẫu mực lời ăn tiếng nói cho trẻ học tập đồng thời kích thích ngơn ngữ, tư duy, trí tưởng tượng trẻ phát triển làm cho trẻ hoạt động tích cực hơn, trẻ thể mong muốn thân từ có mối quan hệ tốt với người xung quanh.Vì việc dạy trẻ làm quen với văn học quan trọng cần thiết, tận dụng lúc, nơi nhà đến trường Đặc biệt trường mầm non môi trường thuận lợi để cung cấp kiến thức cho trẻ thông qua hoạt động văn học Nhận thức tầm quan trọng văn học trẻ mầm non vậy, giáo viên trực tiếp dạy trẻ thấy cần có phương pháp để giúp trẻ ham thích hoạt động tiếp nhận cách nhẹ nhàng Chính nên tơi chọn Đề Tài “Một số phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo - tuổi thông qua tác phẩm văn học” để nghiên cứu tìm phương pháp dạy học cho có hiệu 1.2 Mục đích nghiên cứu: - Nghiên cứu sở lý luận việc cho trẻ - tuổi phát triển ngôn ngữ thông qua tác phẩm văn học - Nghiên cứu thực tế việc cho trẻ - tuổi phát triển ngôn ngữ thông qua tác phẩm văn học trường MN Nga Phú - Phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức hoạt động làm quen chữ cho trẻ - tuổi phát triển ngôn ngữ thông qua tác phẩm văn học trường MN Nga Phú Nhằm đề xuất số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo - tuổi phát triển ngôn ngữ thông qua tác phẩm văn học trường MN Nga Phú Khả thi góp phần phát triển ngơn ngữ cách tốt Đối tượng phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo - tuổi phát triển ngôn ngữ thông qua tác phẩm văn học - Phạm vi nghiên cứu: Trẻ mẫu giáo - tuổi phát triển ngôn ngữ thông qua tác phẩm văn học trường MN Nga Phú 1.4 Phương pháp nghiên cứu : Phương pháp nghiên cứu lí luận: thu thập phân tích tư liệu, sách báo, tạp chí có liên quan đến vấn đề nghiên cứu để xây dựng sở lí luận cho đề tài - Phương pháp khảo sát phiếu : nhằm tìm hiểu thực trạng việc dạy ngôn ngữ cho trẻ MGN (4-5 tuổi) thông hoạt động kể chuyện có tranh minh họa, thực trạng hiệu việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua biện pháp - Phương pháp quan sát: quan sát ghi chép việc sử dụng biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4-5 tuổi qua kể chuyện có tranh minh họa - Phương pháp thống kê toán học - Phương pháp thực nghiệm sư phạm NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1.CƠ SỞ LÝ LUẬN: * Cơ sở tâm lý Phát triển ngôn ngữ mục tiêu quan trọng giáo dục mần non Ngôn ngữ công cụ để trẻ giao tiếp, học tập vui chơi, ngôn ngữ giữ vai trò định phát triển tâm lí trẻ Bên cạnh ngơn ngữ phương tiện để giáo dục trẻ cách toàn diện bao gồm phát triển đạo đức chuẩn mực văn hóa Khả hồn chỉnh phát âm trẻ tăng dần theo độ tuổi, trẻ - tuổi định vị âm vị có cấu âm đơn giản, âm vị có cấu âm phức tạp trẻ dễ mắc lỗi, xong kiên trì tập luyện hầu hết trẻ em có khả định vị âm vị tiếng mẹ đẻ ( Trừ trẻ có khuyết tật quan phát âm quan thính giác) * Đặc điểm vốn từ trẻ - tuổi trẻ mầm non nói chung trẻ - tuổi nói riêng Trẻ nhạy cảm với ngơn từ, âm điệu, hình tượng thơ, đồng dao, ca dao, dân ca sớm vào tuổi thơ Những câu chuyện cổ tích thần thoại đặc biệt hấp dẫn trẻ hoạt động cho trẻ tiếp xúc với văn học đường phát triển ngôn ngữ cho trẻ tốt hiệu Thơng qua việc dạy trẻ đóng kịch giúp trẻ phát triển khả tư duy, óc tưởng tượng sáng tạo, biết yêu quí đẹp, hướng tới đẹp Khi trẻ kể chuyện, ngôn ngữ trẻ phát triển, trẻ phát âm rõ ràng, mạch lạc, vốn từ phong phú Trẻ biết bày tỏ ý kiến, suy nghĩ, kể vật hay, kiện Bằng ngôn ngữ trẻ Thông qua việc dạy trẻ tập kể chuyện giúp trẻ lứa tuổi phát triển ngơn ngữ mạch lạc hơn, nói rõ ràng đầy đủ câu để trẻ học chữ tốt Ngôi trường công tác đề cao việc dạy hoạt động cho trẻ làm quen với hoạt động phát triển ngôn ngữ cách tốt Việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ mục tiêu phát triển toàn diện cho trẻ mầm non Do giáo viên dạy trẻ - tuổi nhận thức rõ tầm quan trọng việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua hoạt động dạy trẻ làm quen với tác phẩm văn học Từ tơi sâu nghiên cứu tìm số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua tác phẩm văn học * Cơ sở sinh lí Ở lứa tuổi hình thành não đà phát triển mạnh, nhận thức giới xung quanh trẻ đa dạng phong phú việc cho trẻ tiếp xúc với văn học vào lúc thích hợp trẻ nhận thấy phong phú đa dạng sống có tác phẩm văn học Học thuyết hệ thống tín hiệu khẳng định: Ngơn ngữ hệ thống tín hiệu thứ 2, hoạt động đặc biệt vỏ bán cầu đại não Học thuyết đảm bảo cho phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ lựa chọn phương pháp việc dạy nói cho trẻ, nhấn mạnh hiệu phương pháp tích cực: Tích cực nhận thức tích cực thực hành ngơn ngữ Chính ngơn ngữ hệ thống tín hiệu thứ 2, hoạt động đặc biệt vỏ bán cầu đại não việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ phải liên quan mật thiết với việc phát triển, hoàn thiện bán cầu đại não hệ thần kinh nói chung Các nhà giải phẫu khẳng định: Trong năm đầu kết thúc trưởng thành mặt giải phẫu vùng não huy ngơn ngữ Vì cần phải phát triển ngôn ngữ lúc đạt kết tốt * Đặc điểm ngôn ngữ * Đặc điểm ngữ âm trẻ 4- tuổi Số lượng từ trẻ - 5tuổi tăng nhanh từ 1300-2000 từ * Đặc điểm ngữ pháp lời nói mạch lạc trẻ - tuổi - Trẻ dùng câu dài - Trẻ sử dụng câu ghép, sử dụng câu cụt - Trẻ có khả kể lại chuyện, kể theo tranh theo trình tự trước sau nhiên trẻ dùng từ chưa xác 2.2 THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ 2.2.1.Thuận lợi Năm 2017 - 2018 tơi phân cơng chủ nhiệm nhóm lớp 4-5 tuổi Trường Mầm Non Nga Phú Trẻ lớp ham học hỏi Các chăm ngoan, nhanh nhẹn thích khám phá điều thú vị lạ.Với tổng số 55 cháu 23 cháu nữ, 32 cháu nam với độ tuổi đồng cháu ngoan ngoãn, mạnh dạn, hồn nhiên, đạt yêu cầu phát triển thể chất, nhận thức, ngơn ngữ tình cảm xã hội, cảm thụ hay đẹp sống xung quanh trẻ Đó thuận lợi lớn để tơi rèn luyện việc phát triển ngôn ngữ mạch lạc thông qua tác phẩm văn học cho trẻ Tôi ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện giúp đỡ xây dựng môi trường văn học phong phú có nội dung đa dạng hình thức, hài hoà thẩm mỹ, phù hợp với khả nhận thức đặc điểm tâm sinh lý trẻ Bản thân yêu nghề mến trẻ, ham học hỏi nâng cao chun mơn nghiệp vụ Tìm tòi tự làm số đồ dùng, đồ chơi để phục vụ tiết dạy Trẻ gần trường lên chăm đến lớp, tỷ lệ chuyên cần cao Đối với phụ huynh: Phụ huynh quan tâm tới cháu, thực tốt phong trào đóng góp nhà trường để phục phụ cho công tác giáo dục trường 2.2.2 Khó khăn - Sự quan tâm gia đình dành cho cháu không đồng đều, đa số phụ huynh cháu làm nông nghiệp qua thực tế tơi thấy phụ huynh nói ngọng chữ l-n.,e - Phòng học chật hẹp, số trẻ đơng, mơi trường tạo hứng thú cho trẻ hạn chế - Đồ dùng phục vụ cho tiết dạy nghèo nàn, đồ chơi trẻ ít, thiếu hình ảnh đẹp, sinh động để trẻ quan sát, chủ yếu đồ dùng trẻ tự làm - Một số trẻ lớp phát âm ngọng, nói lắp, nói tiếng địa phương * Số liệu điều tra trước thực Trước thực đề tài điều tra khả phát âm, khả diễn đạt ngôn ngữ, khả sử dụng ngôn ngữ trẻ sống, tiết học kết đạt được, thể bảng thống kê số liệu sau * Kết thực trạng Vào đầu năm học khảo sát chất lượng trẻ với kết sau: Kết S T T ST khảo sát 55 Đạt Nội dung khảo sát Trẻ phát âm đúng, to, rõ ràng, mạch lạc Tốt Khá Chưa đạt TB Số trẻ % Số trẻ % Số trẻ % Số trẻ % 23 42 15 27 13 10 18 21 38 12 22 17 13 23 55 Trẻ sử dụng từ ngữ linh hoạt, phong phú giao tiếp 55 Trẻ biết thể ngôn ngữ, giọng điệu kể chuyện sáng tạo kể chuyện theo trí nhớ 20 36 15 27 17 11 20 55 Trẻ biết đọc thơ diễn cảm 23 42 13 24 10 18 16 55 Trẻ mạnh dạn trả lời câu hỏi giáo viên 23 42 15 27 10 18 13 Trẻ tự tin giao tiếp với người xung quanh 20 36 15 27 17 11 20 55 Với kết tơi băn khoăn trăn trở để tìm phương pháp, biện phápkhắc phục thực trạng Tôi mạnh dạn áp dụng “Một số phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo - tuổi thông qua tác phẩm văn học” mà chủ nhiệm 2.3 GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 2.3.1 Các giải pháp * Sử dụng đồ dùng trực quan * Xây dựng môi trường cho trẻ làm quen tác phẩm văn học * Tổ chức hoạt động có chủ định cho trẻ * Lồng ghép cho trẻ làm quen tác phẩm văn học thơng qua hoạt động có chủ định khác * Cho trẻ làm quen với văn học lúc nơi * Tuyên truyền phối hợp với bậc phụ huynh 2.3.2 Tổ chức thực a Sử dụng đồ dùng trực quan Với trẻ mầm non việc sử dụng đồ dùng trực quan khâu quan trọng định tiết dạy có thành cơng hay khơng Với trẻ mẫu giáo - tuổi tư trẻ tư trực quan hành động phát triển sang loại tư trực quan hình tượng đòi hỏi cô chuẩn bị đồ dùng phải đẹp, sáng tạo màu sắc tươi sáng có đường nét rõ ràng an toàn thuận tiện sử dụng Khi sử dụng đồ dùng trực quan hoạt động có chủ định phải sử dụng triệt để, có tính khoa học, gọn nhẹ tránh rườm rà rắc rối để cho trẻ dễ quan sát, dễ hiểu nắm nội dung tác phẩm cách dễ dàng đồng thời phải đưa hợp lý lúc đạt hiệu cao Ví dụ : Ở chủ đề: “Thế giới thực vật” dạy trẻ thơ “Mµu hoa” tơi chuẩn bị mơ hình loại hoa thật để giới thiệu cho trẻ làm cho trẻ hứng thú để vào học cách nhẹ nhàng Hình ảnh 1: phụ lục 1.hình ảnh hoa cà, hoa mướp hoa lựu Hay câu chuyện tơi sử dụng rối dẹt kể chuyện cho trẻ nghe Ví dụ 1: Khi kể cho trẻ nghe câu chuyện: “Chim sẻ, cào cào, ếch, hoa súng. ch “Thế giới động vật” làm rối dẹt: Chim sẻ cào cào, ếch Tụi to hng thỳ cho tr cách: Cho trẻ xem hình rối: Chim sẻ, cào cào, ếch, gọi tên hình rối này, sau trò chuyện với trẻ mơi trường sống cách di chuyển chúng Tơi kích thích tính tò mò trẻ cách đề nghị trẻ nghĩ làm cách để ba vật sang bên bờ ao lúc Trẻ tự đưa cách khác Sau tơi đề nghị trẻ im lặng để nghe cô kể tiếp điều khiển rối minh họa xem vật sang bờ ao bên cách Từ làm cho trẻ hứng thú hiểu nội dung câu chuyện cách dễ dàng Bên cạnh cho trẻ làm quen tác phẩm văn học tơi sử dụng sa bàn chọn nhân vật mà trẻ thích kết hợp di chuyển nhân vật sa bàn, nói đến đâu đưa nhân vật đến đó, lời kể theo nhân vật sử dụng Ví dụ: Khi kể cho trẻ nghe câu chuyện “Dê nhanh trí” tơi làm sa bàn câu chuyện có nhân vật dê mẹ, dê chó sói Lời dẫn “Trong khu rừng có Dê mẹ Dê Một hôm trước đơng ăn cỏ Dê mẹ dặn Dê con” đồng thời cô đưa nhân vật Dê mẹ Dê chuyển động từ cánh gà sa bàn cho lời kể khớp với vật di chuyển Như việc sử dụng đồ dùng trực quan mà tiến hành gây hứng thú cao trẻ chăm nghe cô kể chuyện hiểu nội dung cách dễ dàng Víi hoạt động đề tài cụ thể, dùng thủ thuật khác để dẫn dắt vào chuyển hoạt động cách linh hoạt, với hoạt động phải chuẩn bị hệ thống câu hỏi có tính lơgic để đàm thoại với trẻ cách sơi lấy trẻ làm trung tâm cho hoạt động để phát huy trí tưởng tượng, cảm xúc trẻ, tính liên hệ thực tiễn phù hợp với nội dung hoạt động mà trẻ không bị áp đặt cách gò bó b Xây dựng mơi trường cho trẻ làm quen tác phẩm văn học Môi trường giáo dục có vai trò to lớn cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ, đặc biệt mơi trường văn học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng tác phẩm văn học chỉnh thể nghệ thuật, cần giúp trẻ nhận mối quan hệ biểu hoàn cảnh, trạng thái tình cảm, tình truyện nhân vật, lời kể, lời thuật, lời bạch trữ tình ngơn ngữ nhân vật, khơng khí, âm sắc, giọng điệu chung tác phẩm văn học hành động nhân vật Chưa yêu cầu trẻ phải nhớ hết mối quan hệ phức tạp chưa đòi hỏi trẻ phân biệt chính, phụ truyện mà nhằm giúp trẻ nhận tính liên tục cốt truyện mối liên quan đến nhân vật trung tâm tác phẩm Để giúp trẻ cảm thụ tốt tác phẩm văn học việc tạo hội cho trẻ tiếp xúc với tác phẩm văn học phải thường xuyên xây dựng mơi trường văn học ngồi lớp học điều trọng *Xây dựng môi trường lớp học Ngay từ đầu năm học xây dựng góc thư viện mang nội dung văn học cách đưa hình ảnh thơ, câu chuyện bật vào góc văn học Trang bị cho góc loại truyện tranh chương trình, sưu tầm loại sách ngồi chương trình phù hợp với trẻ như: chuyện nhi đồng, tạp chí tập san, thơ câu chuyện ngồi chương trình có nội dung phù hợp với lứa tuổi chủ đề thực Để cho góc thư viện phong phú tơi làm truyện tranh viết chữ to phía dán lên mảng tường trống hướng dẫn trẻ tri giác tranh truyện giúp trẻ tự đọc Ví dụ: Ở chủ đề: “Giao thơng” tơi vẽ hình ảnh vật câu chuyện: “Kiến xe ô tô” “Kiến thi an tồn giao thơng” Trong thơ: “Gấu qua cầu” tơi làm mơ hình thơ có gấu cầu trưng bày góc trẻ nhìn thấy mơ hình mà hình dung nhớ lại nội dung thơ Hoặc tơi vẽ tranh liên hồn treo vào góc để hướng dẫn trẻ kể chuyện sáng tạo mời trẻ đặt tên cho câu chuyện mà vừa kể Tơi ghi lại tên mà trẻ vừa đặt đọc cho lớp nghe nhận xét động viên khuyến khích trẻ Ví dụ1: Với tranh truyện “Bạn Nam chim nhỏ” chủ đề “Thế giới động vật” vẽ loại tranh: Tranh 1: Bạn Nam đường Tranh2: Bạn Nam nhìn thấy chim nhỏ bị thương nằm đường Tranh 3: Bạn Nam cho chim nhà cho vào lồng đẹp chăm sóc Tranh 4: Chim khỏe dần bay Tranh 5: Bạn thả chim cho chim bay tìm đàn Tơi cho nhóm trẻ góc kể nội dung tranh sau tập cho trẻ tự kể Để cho góc thư viện thêm phong phú tơi xây dựng góc mở văn học với tiêu đề “Ngơi nhà cổ tích” tơi chuẩn bị hình ảnh, nhân vật thơ, câu chuyện trẻ học, cho trẻ hoạt động yêu cầu trẻ chọn hình ảnh thơ hay nhân vật câu chuyện mà trẻ thích đọc, kể lại thơ câu chuyện có hình ảnh nhân vật mà trẻ chọn Ví dụ 2: chủ đề; “thế giới động vật” yêu cầu trẻ nhà xiêu tầm loại tranh ảnh động vật, mà u thích, sau mang đến lớp làm thành siêu tập giới động vật, cắt phân loại theo nhóm, động vật sống gia đình, động vật sống nước, để làm thành cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học Ví dụ: chủ đề: “Quê hương, đất nước ,con người” xiêu tầm thơ câu truyện kèm tranh minh hoạ nói quê hương Nga sơn, viết truyền thuyết Mai An Tiêm trồng dưa, cấy lúa, chiếu cói Nga Sơn, Về Từ Thức, Giáng Hương, tơi treo tranh góc cho trẻ quan sát thơng qua trẻ cảm nhận vẻ đẹp quê sinh sống có truyền thuyết đáng tự hào Từ giáo dục trẻ biết yêu quê hương, đất nước có quê hương Nga Sơn, yêu nghề truyền thống địa phương, quý trọng biết bảo vệ sản phẩm truyền thống nơi trẻ sinh Hình ảnh 3: phụ lục Cây lúa Cây dưa hấu “Mai Ăn Tiêm” Ví dụ: Ở chủ đề “Gia đình ”tơi thiết kế góc mở thành cột : Cột 1: - Kí hiệu bé Cột 2: - Hình ảnh bé yêu Cột : - Nhân vật bé thích Ví dụ :Đề tài: “Một số loài hoa” chủ đề “Thế giới thực vật” kết thúc hoạt động học cho trẻ đọc thơ “Hoa kết trái ” để trẻ mở rộng vốn hiểu biết loại hoa e Cho trỴ làm quen với văn học lúc nơi Ngồi hoạt động có chủ định tơi cho trẻ làm quen tác phẩm văn học lúc nơi sinh hoạt hàng ngày với học, ôn cũ, kể chuyện theo tranh * Trong hoạt động đón trẻ Trong hoạt động đón trẻ tơi mở loại băng đĩa thơ phù hợp với nội dung chương trình cho trẻ nghe, hay yêu cầu trẻ đọc, kể lại tác phẩm mà cô cho trẻ làm quen chủ đề *Trong hoạt động góc Để tạo hứng thú cho trẻ cho trẻ đọc thơ phù hợp với nội dung chương trình đàm thoại với trẻ buổi chơi Hình ảnh 11: Phụ lục 11:Hình ảnh Góc thư viện Ví dụ: Ở chủ đề “Trường mầm non” cho trẻ đọc thơ “Nghe lời cô giáo” đàm thoại để góc chơi Q trình chơi góc nghệ thuật tơi hướng dẫn cho trẻ chơi trò chơi đóng kịch “Món q giáo” * Hoạt động trời Với hoạt động trời việc lồng ghép cho trẻ làm quen tác phẩm văn học gây hứng thú nhiều cho trẻ thơng qua hoạt động quan sát thơng qua trò chơi Khi cho trẻ quan sát đối tượng tơi cho trẻ đọc thơ đến nơi quan sát Ví dụ: Trong chủ đề “Thế giới thực vật ” cho trẻ quan sát bắp cải cho trẻ đọc thơ “Cây bắp cải ” đàm thoại trẻ Hay chủ đề “Thế giới động vật” cho trẻ quan sỏt gà ấp tơi cho trẻ đọc thơ “ Mười trứng tròn” Tơi cho trẻ quan sát băng hình ảnh Hình ảnh 12: phụ lục 12: Hình ảnh thơ “Mười trứng tròn” Khi tổ chức chơi trò chơi cho trẻ đồng dao dân gian tác phẩm văn học dễ lôi trẻ với câu từ gần gũi dễ hiểu, ngắn gọn vui tươi Vì trò chơi dân gian trò chơi mà tơi hay tổ chức cho trẻ chơi Ví dụ: Trò chơi “Lộn cầu vồng” “Dung dăng dung dẻ” “Nu na nu nống” Thả đỉa ba ba”… *Hoạt động ăn trưa 14 Trong ăn trưa để giúp trẻ ăn ngon miệng cho trẻ tiếp xúc thêm với tác phẩm văn học đọc cho trẻ nghe thơ, câu chuyện ca dao, đồng dao vui tươi nhộn nhịp nói thực phẩm giáo dục trẻ bữa ăn Ví dụ : Ở chủ đề: “Thế giới thực vật ” đọc ca dao: “Lúa ngô cô đậu nành” *Hoạt động ngủ trưa Để giúp trẻ vào giấc ngủ nhẹ nhàng có tinh thần thoải mái từ thơ, ca dao nghệ sĩ ngâm ru có nội dung phù hợp với lứa tuổi sưu tầm mạng thông tin đại làm thành đĩa CD mở nhỏ cho trẻ nghe trẻ bắt đầu ngủ *Hoạt động trả trẻ Kết thúc hoạt động ngày hoạt động trả trẻ hoạt động giúp trẻ có tâm thoải mái trước tác phẩm văn học yếu tố phù hợp để cung cấp cho trẻ Ở thời gian sưu tầm loại đĩa CD câu chuyện cổ tích mở cho trẻ xem Tùy vào chủ đề mà lựa chọn nội dung câu chuyện cho phù hợp Một hình thức mà tơi thực có hiệu cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học theo chủ đề, tổ chức cho cháu lớp liên hoan biểu diễn văn nghệ Nó có tác dụng cổ vũ động viên cháu giỏi đồng thời khuyến khích cháu yếu nhút nhát tham gia vào hoạt động nghệ thuật Trong buổi biểu diễn văn nghệ trường đăng ký cho cháu lên tham gia đọc thơ kể chuyện đồng thời buổi biểu diễn động viên cháu nhút nhát lên tham gia nhằm khích lệ trẻ f Tuyên truyền phối hợp với bậc phụ huynh Tuyên truyền phối hợp cho bậc phụ huynh việc làm quan trọng mà giáo viên cần nắm bắt Ngồi thời gian trường thời gian nhà trẻ góp phần tích cực giúp trẻ hiểu cảm nhận tác phẩm tốt Thời gian trẻ nhà buổi tối trước ngủ trẻ nghe câu chuyện cổ tích ,những thơ ca dao lời ru nhẹ nhàng đưa trẻ vào giấc ngủ cách dễ dàng + Tôi trao đổi với phụ huynh tạo điều kiện để trẻ nghe đài, xem chương trình thiếu nhi có nội dung liên quan đến văn học + Tôi phô tô thơ câu chuyện chương trình gửi đến phụ huynh để họ nắm bắt kết hợp dạy trẻ nhà Gợi ý cho cha mẹ kể chuyện đọc thơ cho trẻ nghe nên lắng nghe trẻ kể lại + Trao đổi với gia đình nên khích lệ khích lệ trẻ làm tốt Hình ảnh 13: Phụ lục 13: Hình ảnh phụ huynh dự lớp học + Kêu gọi phụ huynh quyên góp, ủng hộ tranh,sách truyện nguyên vật liệu để làm đồ dùng đồ chơi 15 + Trao đổi với phụ huynh cho trẻ học đặn giúp trẻ tiếp thu có hệ thống đạt hiệu Sau kết hợp với phụ huynh thấy trẻ hứng thú đọc thơ hay tham gia kể chuyện, trẻ tự tin lên nhiều thể tác phẩm văn học trước cô giáo bạn bè, việc cho trẻ làm quen tác phẩm văn học trở nên nhẹ nhàng đạt hiệu cao 2.4 Hiệu sáng kiến giải pháp sử dụng để giải vấn đề Qua trình thực số biện pháp trên, thấy chất lượng lớp đạt kết đáng kể * Vào đầu năm học khảo sát chất lượng trẻ với kết sau: Kết S T T ST khảo sát Nội dung khảo sát Tốt Khá Chưa đạt TB Số trẻ % Số trẻ % Số trẻ % Số trẻ % 23 42 15 27 13 10 18 21 38 12 22 17 13 23 Trẻ biết thể ngôn ngữ, giọng điệu kể chuyện sáng tạo kể chuyện theo trí nhớ 20 36 15 27 17 11 20 55 Trẻ biết đọc thơ diễn cảm 23 42 13 24 10 18 16 55 Trẻ mạnh dạn trả lời câu hỏi giáo viên 23 42 15 27 10 18 13 Trẻ tự tin giao tiếp với người xung quanh 20 36 15 27 17 11 20 55 55 Đạt 55 Trẻ phát âm đúng, to, rõ ràng, mạch lạc Trẻ sử dụng từ ngữ linh hoạt, phong phú giao tiếp 16 Kết S T T ST khảo sát Đạt Nội dung khảo sát Tốt Khá Chưa đạt TB Số trẻ % Số trẻ % Số trẻ % Số trẻ % Trẻ phát âm đúng, to, rõ ràng, mạch lạc 40 73 14 10 55 Trẻ sử dụng từ ngữ linh hoạt, phong phú giao tiếp 36 66 10 18 11 55 Trẻ biết thể ngôn ngữ, giọng điệu kể chuyện sáng tạo kể chuyện theo trí nhớ 31 56 12 22 13 55 Trẻ biết đọc thơ diễn cảm 33 60 10 18 13 55 Trẻ mạnh dạn trả lời câu hỏi giáo viên 36 66 10 18 11 Trẻ tự tin giao tiếp với người xung quanh 35 64 16 13 55 55 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ: 3.1 Kết luận Phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4-5 tuổi thông qua tác phẩm văn học trường mầm non việc làm thiết thực chương trình đổi nay, đòi hỏi giáo viên phải có lòng u nghề, mến trẻ, có tinh thần trách nhiệm cao cơng việc Đặc biệt phải có vốn kiến thức chun mơn, có kinh nghiệm, biết xây dựng sử dụng linh hoạt phương pháp, biện pháp, thủ thuật đề tiết học phương tiện thiết thực cho hoạt động giáo dục khác 17 Qua tìm kiếm xây dựng thấy đề tài nghiên cứu thu kết định Những vấn đề thuộc lý luận chung đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi giúp thấy rõ khả năng, lực cảm thụ trẻ Dựa đặc điểm đó, có hướng tác động phù hợp làm cho trình tâm lý trẻ ngày phát triển hoàn thiện 3.2 Kiến nghị: * Đối với phòng giáo dục: + Tơi kính mong phòng giáo dục tổ chức cho nhiều buổi dự kiến tập trường huyện để học hỏi hay trường từ kiến thức chun mơn nghiệp vụ nâng cao đảm bảo chất lượng giáo dục tốt Bên cạnh tơi xin kính mong phòng giáo dục quan tâm tới việc đầu tư trang thiết bị dạy học cho trường * Đối với ban giám hiệu nhà trường: - Tổ chức học tập nâng cao kiến thức làm quen tác phẩm văn học cho giáo viên - Tạo điều kiện cho chị em giáo viên dự đồng nghiệp để trao đổi kinh nghiệm giảng dạy Trên số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ - tuổi thông qua hoạt động cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học áp dụng thành công trẻ Trong q trình thực đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót, tơi mong nhận góp ý hội đồng khoa học để đề tài tơi hồn chỉnh Tơi xin chân thành cảm ơn! Nga phú, ngày 10 tháng 04 năm 2018 XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác Người thực Nguyễn Thị Hồng Trần Thị Hương DANH MỤC 18 CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD&ĐT, SỞ GD&ĐT VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN Họ tên tác giả: Trần Thị Hương Chức vụ đơn vị công tác: Giáo viên trường Mầm Non Nga Phú TT Tên đề tài sáng kiến Cấp đánh giá Kết xếp loại đánh giá xếp loại Phòng giáo C dục Nga Sơn Năm đánh giá xếp loại Đã có sáng kiến kinh nghiệm HĐKH ngành xếp loại Phát triển ngôn ngữ cho trẻ 25-36TT thông qua kể chuyện Phòng giáo dục Nga Sơn C 2012 - 2013 Một số biện pháp phát Phòng giáo triển thẩm mỹ cho trẻ dục Nga Sơn 3-4 tuổi thông qua hoạt động tạo hình B 2014-2015 Một số biện pháp tạo hứng thú giúp trẻ 4-5 tuổi tích cực tham gia hoạt động giáo dục âm nhạc C 2015 - 2016 Phòng giáo dục Nga Sơn 2007-2008 * TÀI LIỆU THAM KHẢO 19 Lã Thị Bắc Lý “ Văn học thiếu nhi với giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non” Nhà xuất Đại học sư phạm Hà Nội Đinh Hồng Thái “ Phương pháp phát triển lời nói trẻ em” Nhà xuất Đại học sư phạm Nguyễn Ánh Tuyết chủ biên – Nguyễn Như Mai – Đinh Kim Thoa “Tâm lý học trẻ em” NXB giáo dục 1983 Bùi Kim Tuyến ( Chủ biên) Nguyễn Thị Cẩm Bích – Lưu Thị Lan Vũ Thị Hồng Tâm – Đặng Thu Quỳnh “ Các hoạt động phát triển ngôn ngữ trẻ mầm non” ( Theo chương trình giáo dục mầm non mới) NXB giáo dục Việt Nam PGS.TS.Hà Nguyễn Kim Giang “ Phương pháp tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học PHỤ LỤC 20 CÁC HÌNH ẢNH MINH HỌA CHO CÁC THÍ NGHIỆM MÀ TƠI ĐÃ THỰC HIỆN Hình ảnh 1: phụ lục 1.hình ảnh hoa cà, hoa mướp hoa lựu 21 Hình ảnh 2: phụ lục Cây lúa Cây dưa hấu “Mai Ăn Tiêm” Hình ảnh 3: Phụ lục Hình ảnh góc thư viện 22 Hình ảnh 4: Phu Lục Hình ảnh rối Hình ảnh 5: Phụ lục 5: Bài thơ: “Mèo câu cá” 23 Hình ảnh 6: Phụ lục “ Nàng tiên” Hình ảnh 7:phụ lục Câu chuyện: “cào thỏ gà trống 24 Hình ảnh 8: Phụ lục Hình ảnh dừa Hình ảnh 9: Phụ lục 9: Hoạt động có chủ đích 25 Hình ảnh 10: Phụ lục 10:Hình ảnh Góc thư viện Hình ảnh 11: phụ lục 11: Hình ảnh thơ “Mười trứng tròn” 26 Hình ảnh 12: phụ lục 12.hình ảnh phụ huynh dự lớp học 27 28 ... chữ cho trẻ - tuổi phát triển ngôn ngữ thông qua tác phẩm văn học trường MN Nga Phú Nhằm đề xuất số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo - tuổi phát triển ngôn ngữ thông qua tác phẩm văn. .. lý luận việc cho trẻ - tuổi phát triển ngôn ngữ thông qua tác phẩm văn học - Nghiên cứu thực tế việc cho trẻ - tuổi phát triển ngôn ngữ thông qua tác phẩm văn học trường MN Nga Phú - Phân tích,... triển ngôn ngữ thông qua tác phẩm văn học - Phạm vi nghiên cứu: Trẻ mẫu giáo - tuổi phát triển ngôn ngữ thông qua tác phẩm văn học trường MN Nga Phú 1.4 Phương pháp nghiên cứu : Phương pháp nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi thông qua tác phẩm văn học tại trường mầm non nga phú , skkn một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi thông qua tác phẩm văn học tại trường mầm non nga phú

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay