skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi thông qua hoạt động khám phá khoa học ở trường mầm non hưng lộc

25 48 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 14:13

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HĨA PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẬU LỘC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ KHOA HỌC CHO TRẺ 5-6 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON HƯNG LỘC Họ Tên: Nguyễn Thị Hương Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường Mầm non Hưng lộc SKKN thuộc mơn: Chun mơn THANH HĨA NĂM 2018 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 2 NỘI DUNG 2.1 Cơ sở lý luận 2.2.Thực trạng .3 2.3 Các biện pháp thực …… …………….…… 2.4 Hiệu ………………………………………… ………………… .18 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận………………………………………… ……………………… 19 3.2 Kiến nghị………………………………… …………………………… 20 Tài liệu tham khảo Danh mục Phụ lục MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài Trẻ em niềm hạnh phúc gia đình, chủ nhân tương lai đất nước, lớp người kế tục nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc, việc chăm sóc bảo vệ Giáo dục trẻ trách nhiệm gia đình toàn xã hội Đã từ lâu cộng đồng nhân loại nhận thức điều tới biện pháp hữu hiệu để chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục trẻ Sinh thời Bác Hồ nói: “Trẻ em búp cành Biết ăn ngủ, biết học hành ngoan” Vì giáo dục có ý nghĩa vô quan trọng đời sống người lứa tuối mầm non Trẻ em viên gạch để xây lên lâu đài kiến thức, Giáo dục mầm non đóng vai trò quan trọng việc hình thành phát triển nhân cách mới, người Việt nam đại Trong thời kì “Cơng nhiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước” Đất nước ta ngày phát triển, sống ngày đại việc đầu tư cho giáo dục trở nên quan trọng phát triển Giáo dục quốc sách hàng đầu, tạo điều kiện nhân lực cho phát triển kinh tế Phát triển giáo dục nhằm nâng cao chất lượng, giúp trẻ học đôi với hành tài đôi với đức Chúng ta sống kỷ 21 kỷ văn minh trí tuệ, đòi hỏi hệ trẻ phải người “Trí tuệ phát triển cao, giàu tính sáng tạo, giàu tính nhân văn giàu cảm xúc thẩm mỹ” Vì chương trình Giáo dục mầm non, hoạt động Khám phá khoa học hoạt động gần gũi với trẻ, hoạt động trẻ yêu thích Nếu văn học, âm nhạc, tạo hình… Là hoạt động gắn liền với nghệ thuật, ví dòng sữa nuôi dưỡng tinh thần trẻ thơ, lay động tâm hồn trẻ qua câu hát, lời ru ngào, câu chuyện kể đầy tính nhân văn Khám phá khoa học lại hoạt động gợi mở cho trẻ nhìn, nhận thức hồn tồn người sống xung quanh Thơng qua đó, dẫn trẻ bước bước hành trình khám phá khoa học sau Trong năm gần Bậc học mầm non tiến hành đổi chương trình Giáo dục Thực theo thông tư 28/2016 Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo sửa đổi, bổ sung số nội dung chương trình Giáo dục mầm non Đặc biệt năm học 2017-2018 Phòng Giáo dục, Sở Giáo dục tổ chức hội thi xây dựng “Môi trường Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” đặc biệt coi trọng việc tổ chức hoạt động phù hợp phát triển cá nhân trẻ với phương châm “Học chơi - Chơi mà học” nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển trẻ cách tồn diện mặt “Đức - Trí - Thể - Mỹ” Chính thế, đổi phương pháp Giáo dục mầm non vấn đề cấp bách cần theo hướng đổi mới, vào nhu cầu, khả phát triển trẻ Trẻ mầm non chủ thể tích cực giáo viên người tạo hội hướng dẫn gợi mở hoạt động tìm tòi khám phá trẻ, trẻ chủ động tham gia hoạt động để phát triển khả năng, lực cá nhân Đổi hình thức Giáo dục nhằm hình thành ở, sở ban đầu nhân cách tiền đề để chuẩn bị cho trẻ bước vào bậc học tiểu học Và hoạt động Khám phá khoa học hoạt động đóng vai trò quan trọng với trẻ mầm non Khám phá khoa học hoạt động vô bổ ích lý thú Thế giới rộng lớn với màu sắc đồ chơi đẹp, phong phú thu hút trẻ, thúc tâm hồn gợi cảm tính tò mò, hiếu động trẻ thơ Trẻ 5-6 tuổi Khả nhận thức phát triển chủ yếu qua việc tiếp xúc, tìm hiểu đồ dùng, đồ chơi nguyên vật liệu, qua hoạt động tìm hiểu cỏ hoa lá, vật ngộ nghĩnh đáng yêu, hay lúc trăng tròn trăng khuyết, tượng tự nhiên sống xã hội Trên thực tế giáo viên tổ chức hoạt động “Khám phá khoa học” gặp nhiều bất cập nên việc đổi Giáo dục mầm non thu hút nhiều nhà nghiên cứu nói chung, cán quản lí, giáo viên ngành nói riêng.Thực tế việc đổi phương pháp giảng dạy chưa hiệu quả, lồng ghép tích hợp hoạt động chuyên đề Giáo dục cho trẻ nhiều hạn chế, nội dung đơn điệu, chưa linh hoạt, việc nghiên cứu tài liệu hạn chế, trang thiết bị thiếu, giáo viên chưa sưu tầm nguyên vật liệu để làm đồ dùng, đồ chơi cho hoạt động Khám phá khoa học Thường trọng cho trẻ tìm hiểu đặc điểm bề đơn như: Tên gọi, phận, màu sắc, hình dáng, cơng dụng vật tượng hoạt động Khám phá khoa học mà xem nhẹ việc cho trẻ sử dụng giác quan trình quan sát tìm hiểu thay đổi vật tượng Trẻ thường nhìn, nghe trả lời, tiếp xúc với vật làm thử nghiệm Đặc biệt câu hỏi đặt trình quan sát thường chưa mang tính tích cực, sáng tạo học sinh Từ dẫn tới chất lượng hoạt động thấp, chưa mang lại kết mục đích yêu cầu đề Là giáo viên mầm non tơi ý thức phải có phương pháp hình thức phù hợp q trình dạy trẻ Có đáp ứng yêu cầu bậc học thời kì đất nước đà phát triển Việc nâng cao hiệu cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi hoạt động Khám phá khoa học trường mầm non vấn đề vô quan trọng giai đoạn Xuất phát từ lí thân giáo viên trực tiếp làm công tác chăm sóc, ni dưỡng, Giáo dục trẻ tơi ln suy nghĩ định lựa chọn đề tài nghiên cứu là: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động khám phá khoa cho trẻ 5-6 tuổi trường mầm non Hưng Lộc” 1.2 Mục đích nghiên cứu Đề số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động Khám phá khoa học cho trẻ mẫu giáo trường mầm non Hưng Lộc 1.3 Đối tượng nghiên cứu Trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trường mầm non Hưng lộc 1.4 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu xây dựng sở lí luận: Đọc, phân tích, tổng hợp tài liệu có liên quan nhằm xây dựng sở lí luận cho việc nghiên cứu đề tài sáng kiến kinh nhiệm Phương pháp khảo sát thực tế, thu thập thông tin: Tác động trực tiếp vào đối tượng để thấy khả đối tượng, từ giúp người nghiên cứu có ý tưởng sáng tạo Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu, tham khảo tài liệu hướng dẫn chăm sóc, giáo dục, nội dung phương pháp cho trẻ khám phá khoa học Phương pháp đàm thoại: Thông qua đối thoại, dùng lời nói sử dụng hệ thống câu hỏi để trao đổi với đối tượng truyền đạt nội dung trẻ tìm hiểu từ giúp trẻ ghi nhớ sâu nội dung học Phương pháp tích hợp: Tiến hành lồng ghép vào hoạt động học khác nhằm giúp trẻ khắc sâu nội dung cung cấp Phương pháp thống kê xử lý số liệu: Thu thập, mơ tả, phân tích, so sánh, phân loại, tổng hợp liệu dạng số từ rút quy luật chi phối, hình thành phát triển vấn đề nghiên cứu NỘI DUNG 2.1 Cơ sở lí luận Xuất phát từ vai trò cụ thể việc nâng cao chất lượng phát triển nhận thức thông qua hoạt động Khám phá khoa học hoạt động khơng thể thiếu chương trình chăm sóc, Giáo dục trẻ Vì vậy, việc nâng cao chất lượng phát triển nhận thức thông qua hoạt động Khám phá khoa học vấn đề quan trọng đổi hình thức tổ chức giáo dục mầm non Trong công tác giáo dục trẻ mầm non, xuất phát từ đặc điểm tâm sinh lí trẻ hoạt động Khám phá khoa học thiếu, hoạt động khám phá khoa học có tác dụng giáo dục mặt Ngơn ngữ, đạo đức, trí tuệ, thẩm mĩ, lao động… Khám phá khoa học phương tiện giao tiếp, giao lưu, bày tỏ nguyện vọng đồng thời công cụ tư Vì nhà giáo dục sử dụng nhiều phương pháp trẻ tiếp cận với giới xung quanh Thông qua hoạt động Khám phá khoa học, cô đưa trẻ đến với giới thiên nhiên đa dạng phong phú hấp dẫn, giúp trẻ hiểu biết xã hội đổi ngày, nghiệp xây dựng tổ quốc, giúp trẻ hướng tới thiện, ấn tượng đẹp cảm xúc chân thành, phẩm chất tốt đẹp nhân cách người Bản thân trăn trở suy nghĩ làm để đưa trẻ đến với hoạt động Khám phá khoa học cách tự nhiên nhất, giúp trẻ tích cực tham gia vào hoạt động cách mạnh dạn, tự tin, sáng tạo Đồng thời phát triển hoàn thiện kỹ tư duy, khả ghi nhớ có chủ đích, tưởng tượng, sáng tạo phát triển ngơn ngữ cho trẻ Từ vai trò cụ thể dạy trẻ hoạt động Khám phá khoa học hoạt động quan trọng việc thực chương trình giáo dục mầm non 2.2 Thực trạng * Thuận lợi: - Năm học 2017 - 2018 Ban giám hiệu nhà trường phân công chủ nhiệm lớp 5- tuổi A7 với tổng số 35 cháu - Lớp học phân chia theo độ tuổi nên thuận lợi cho việc rèn luyện chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục trẻ - Là giáo viên trực tiếp đứng lớp, với sĩ số 35 trẻ, nhìn chung cháu khỏe mạnh, nhanh nhẹn, thích khám phá lạ, tơi nắm vững đặc điểm tâm sinh lí trẻ nên thuận lợi cho việc tổ chức hoạt động Khám phá khoa học cho trẻ lớp - 100% Cán giáo viên, nhân viên trường có trình độ đạt chuẩn chuẩn Đội ngũ cán giáo viên đoàn kết, yêu nghề mến trẻ, người mẹ hiền thứ hai, ln coi trẻ đẻ mình, nhiệt tình với cơng việc - Nhà trường xây dựng tập thể sư phạm đồn kết ln quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, đồng nghiệp chia sẻ truyền đạt kinh nghiệm cho nên học tập thêm nhiều chuyên môn nghiệp vụ - Ban giám hiệu nhà trường sát quản lý điều hành công việc trường, thường xuyên tạo điều kiện xây dựng tiết mẫu, tổ chức dự thao giảng, sinh hoạt chuyên môn theo chủ đề, để giáo viên dự giờ, trao đổi kinh nghiệm với đồng chí, đồng nghiệp - Được quan tâm Đảng ủy, UBND xã bậc phụ huynh xây dựng trường hai tầng với khuôn viên đẹp, có sân vận động khang trang rộng rãi, tạo cảnh quan mơi trường sư phạm đẹp, góp phần lớn cho trẻ quan sát Từ cung cấp cho trẻ biểu tượng thể hiểu biết giới xung quanh, lớp học có tương đối đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho hoạt động trẻ - Được tin cậy bậc phụ huynh gửi gắm em cho giáo, cơng tác phối kết hợp nhà trường, gia đình tồn xã hội để chăm sóc, ni dưỡng giáo dục trẻ * Khó khăn: - Hưng Lộc xã đông dân, kinh tế nhiều thành phần, đa dạng ngành nghề, đời sống nhân dân chưa ổn định Mặt dân trí thấp Là xã ven biển hứng chịu hậu thiên tai, nên ảnh hưởng lớn đến việc phát triển kinh tế địa phương - Trí nhớ trẻ nhiều hạn chế, kinh nghiệm sống trẻ nghèo nàn dẫn đến tình trạng trẻ nói chưa mạch lạc, chưa rõ ràng đơi chưa xác - Một số phụ huynh chưa thực quan tâm đến vấn đề học em mình, phó mặc cho giáo trường, coi nhẹ chương trình học trẻ Nên phần ảnh hưởng đến trình học tập cháu - Mơi trường giáo dục số gia đình hạn chế phần ảnh hưởng đến tâm sinh lý trẻ dẫn đến khả tiếp cận hoạt động Khám phá khoa học chưa cao - Về sở vật chất: Tuy đầu tư xây dựng chưa đáp ứng nhu cầu cho trẻ hoạt động (Đa số phụ huynh làm ăn xa để cháu nhà với anh chị ông bà nên việc phối hợp với phụ huynh chưa thường xun Trẻ nói ngọng, nói lắp, nói tiếng địa phương nhiều, khả tiếp thu chậm không đồng đều) - Số trẻ lớp đơng, phòng học chật hẹp, đồ dùng phục vụ hoạt động thiếu, đồ dùng đồ chơi - Một số trẻ nhút nhát, hiếu động khơng tích cực hoạt động, khả tiếp thu chậm Từ khó khăn giáo viên trực tiếp đứng lớp 5-6 tuổi tiến hành khảo sát với số trẻ 35 cháu lớp, biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động Khám phá khoa học cụ thể cho thấy *Bảng 1: Kết khảo sát thực trạng Tổng trẻ Nội dung đánh giá số Kết Trẻ đạt yêu cầu Trẻ chưa đạt yêu cầu SL % SL % 35 27 77.1 22.8 35 26 74.2 25.7 35 27 77.1 22.8 Trẻ biết dự đoán suy luận 35 27 77.1 22.8 Trẻ biết nghiệm 35 29 82.8 17.1 Trẻ ý quan sát, lắng nghe Trẻ hứng thú tham gia hoạt động Trẻ biết so sánh, phân loại trải Từ bảng khảo sát thực trạng tơi thấy kết trẻ hạn chế Các tiêu chí đánh giá chung hoạt động “Khám phá khoa học” chưa cao Vì tơi sâu nghiên cứu rút điểm sau * Nguyên nhân + Đối với giáo viên: Môi trường cho trẻ hoạt động nhiều hạn chế, đồ dùng dạy học cho trẻ ít, chưa đầy đủ, sinh động, hình thức tổ chức chưa gây hứng thú, ý cho trẻ, phối kết hợp với phụ huynh hoạt động khám phá khoa học khó khăn - Giáo viên chưa đổi mới, việc lựa chọn phương pháp cho trẻ hoạt động Khám phá khoa học + Đối với trẻ: Trẻ nói tiếng địa phương nhiều, trẻ nói ngọng, nói lắp, chưa phát âm chuẩn (Lờ thành nờ) khả tiếp thu Khám phá khoa học trẻ không đồng nên gặp nhiều khó khăn - Số trẻ lớp chưa đồng chất lượng, số cháu nhút nhát hiếu động chưa tập trung ý vào hoạt động - Nhận thức số phụ huynh học sinh hoạt động học chưa Đa số phụ huynh làm ăn xa nên để cháu nhà với ông bà, anh chị nên việc phối hợp với phụ huynh gập nhiều khó khăn hạn chế 2.3 Các biện pháp thực Từ nguyên nhân nêu thơng qua q trình hoạt động tơi rút biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Khám phá khoa học trường mầm non sau: * Biện pháp 1: Xây dựng nề nếp, thói quen cho trẻ hoạt động khám phá khoa học Đối với trẻ nề nếp quan trọng trình truyền đạt kiến thức cho trẻ Đặc biệt cho trẻ hoạt động Khám phá khoa học, cần đòi hỏi độ xác Nếu trẻ khơng tập trung trẻ cảm nhận giới xung quanh trẻ cách lệch lạc, ngôn ngữ trẻ chưa rõ ràng Bên cạnh hoạt động Khám phá khoa học yêu cầu trẻ trả lời rõ ràng, mạch lạc, diễn cảm hiểu ý nghĩa giới xung quanh trẻ cách xác Vì vậy, nề nếp thói quen quan trọng, từ ngày đầu vào năm học trọng đến việc xây dựng nề nếp thói quen cho trẻ Một số trẻ lớp hiếu động, hay nói chuyện riêng học, xếp trẻ nghịch ngồi cạnh trẻ ngoan Luyện cho trẻ thói quen ngồi ngoan, ý, hứng thú học, tạo cho trẻ cảm giác tự tin, vui vẻ, mạnh dạn phát biểu ý kiến Trong hoạt động nhắc nhở trẻ ý đến tư ngồi phải ngồi thẳng lưng biết nghe lời giáo từ trẻ tập trung vào hoạt động đạt kết cao Việc đưa trẻ vào hoạt động thông qua hoạt động để giáo dục trẻ lúc nơi biện pháp tốt Các hoạt động đón, trả trẻ hàng ngày hoạt động chơi tập, lao động vệ sinh… Đều dịp để trẻ bộc lộ cá tính cách ứng xử lời ăn tiếng nói Yêu cầu giáo viên phải gần gũi để kịp thời phát uốn nắn sai sót trẻ hành vi lời nói theo tiêu chí chuyên đề lễ giáo quy định Giáo dục lễ giáo cho trẻ thường xuyên lúc nơi biện pháp chủ yếu đem lại kết cao khả giao tiếp trẻ Chính tơi coi trọng đến việc tạo nề nếp thói quen cho trẻ tơi thực thành công tổ chức hoạt động cho trẻ Ví dụ: Trong lớp thực hoạt động Nếu trẻ chưa tập trung ý, số trẻ hiếu động nghịch tơi xếp bạn ngồi bên cạnh bạn ngoan thủ thuật nghề nghiệp tơi đưa câu đố hay hát có nội dung nói chủ đề trẻ học để gây ý trẻ Đồng thời động viên, khuyến khích, khen ngợi trẻ sau hoạt động đón, trả trẻ… Qua việc xây dựng nề nếp thói quen cho trẻ, trẻ ngoan có thói quen nề nếp tốt đón trả trẻ tất hoạt động ngày * Biện pháp 2: Tạo môi trường cho trẻ hoạt động Việc tạo môi trường cho trẻ hoạt động quan trọng trình tổ chức chăm sóc giáo dục trẻ Đồng thời hình thức tổ chức giáo dục tích hợp với đặc điểm tâm sinh lý trẻ nhỏ Trẻ hoạt động học tập, vui chơi, tìm tòi khám phá phát điều lạ, hấp dẫn nhằm củng cố, bổ sung kiến thức kỹ cho trẻ, giáo viên cần giữ vai trò tích cực việc chuẩn bị mơi trường học tập cho trẻ, trang trí tạo mơi trường bên ngồi lớp học hình ảnh đẹp, hấp dẫn, phong phú, phù hợp, chủ đề, tạo hội cho trẻ hiểu rộng giới xung quanh - Tạo môi trường lớp học: Căn vào chủ đề, giáo viên cần trang trí góc hoạt động hấp dẫn, thay đổi nội dung, sử dụng mảng tường lớp để treo tranh theo định hướng cô giáo, tạo hội cho trẻ tìm hiểu, khám phá mơi trường xung quanh cách tự nhiên Ví dụ: Chủ đề “Thế giới động vật” cần trang trí mảng chủ đề lớn động vật cho trẻ quan sát như: Động vật nuôi gia đình, động vật sống rừng, động vật sống nước, số lồi chim, trùng Đối với chủ đề nhánh trang trí nhánh theo kế hoạch thực để trẻ quan sát tất tranh treo vị trí phù hợp, thuận tiện cho trẻ quan sát Cơ giới thiệu cho trẻ chủ đề giới động vật gồm có nhánh, nhánh 1những vật mà bé thích, nhánh vật sống rừng, nhánh vật sống nước, nhánh số loài chim trùng giới thiệu trình tự nhánh - Tạo mơi trường bên ngồi lớp học: Cơ gắn tranh hấp dẫn có nội dung phù hợp với chủ đề mà trẻ tìm hiểu tiếp xúc, quan sát khám phá hình ảnh tranh trẻ phát triển tư duy, óc sáng tạo, khả ghi nhớ qua cung cấp cho trẻ lượng kiến thức rộng mở môi trường tự nhiên, mơi trường xã hội, góp phần cho trẻ hoạt động tích cực việc tìm hiểu giới xung quanh Ngồi trang trí theo mảng bên lớp giáo cần trang trí khoảng khơng gian bên ngồi lớp học hình ảnh vật chủ đề nhánh như: Động vật ni gia đình (Con gà, vịt, chó, mèo ) động vật sống rừng (Con voi, hổ, khi, hươu ) Ví dụ: Tơi phân loại lơ tơ, lơ tô vật xếp vào ô, vật sống rừng, vật sống nước, vật ni gia đình Lơ tơ loại xếp vào ơ, tranh có từ tương ứng phân loại, xếp gọn gàng, để trẻ dễ lấy Góc thiên nhiên nơi dành cho hoạt động chăm sóc Nhặt cỏ, bắt sâu, tưới nước, ngồi nơi xem tranh, loại sách thiên nhiên, tranh ảnh giới tự nhiên như: Xây dựng góc thiên nhiên có xanh vạn niên thanh, hoa bỏng, sống đời, hoa đồng tiền, lan ý, dàn giây leo… Bố trí giá sách chủ yếu vẽ vật, cối, hoa lá, hạt Tranh ảnh vừa tầm với trẻ để trẻ xem (Có que cho trẻ xem tranh) xếp hộp đựng vỏ khô, hoa ép khơ, loại hạt… Có gắn nhãn mác hình ảnh rõ ràng để trẻ dễ nhận thấy, trẻ chơi làm sản phẩm từ đồ chơi Ngồi tơi tận dụng nguyên vật liệu có sẵn địa phương vừa rẻ tiền, dễ kiếm như: Vỏ hến, ốc, trai, sò, vỏ trứng Vệ sinh để làm đồ dùng, đồ chơi phong phú tranh lô tô phân loại để giá vừa dễ lấy, dễ tìm cho trẻ Khi tạo mơi trường cho trẻ hoạt động phải ý đảm bảo sức khỏe an tồn cho trẻ Mơi trường cần có đủ điều kiện không gian, thời gian phương tiện để trẻ hoạt động thực Với biện pháp tạo môi trường học tập cho trẻ thu kết lớp học khang trang xắp xếp bố cục góc gọn gàng, trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động Khám phá khoa học, ngôn ngữ phát tốt, tư trẻ nhanh nhạy xác * Biện pháp 3: Nguyên vật liệu, làm sử dụng đồ dùng trực quan hoạt động khám phá khoa học Trẻ độ tuổi mầm non đặc điểm nhận thức từ trực quan đến trìu tượng khơng có trực quan trẻ khó tưởng tượng Mặt khác, ý trẻ phân tán chưa bền vững, đồ dùng trực quan đẹp, hấp dẫn thu hút tập trung ý trẻ vào hoạt động Vì vậy, để hoạt động khám phá khoa học đạt kết cao hình tượng trực quan, lời nói cụ thể có hình ảnh minh họa giáo viên giúp trẻ cảm nhận, biết giới thiên nhiên cách dễ dàng Đồ dùng trực quan tranh ảnh, rối rẹt, mơ hình, sa bàn, vật thật, sân khấu… Để làm đồ dùng trực quan phù hợp, sinh động, sáng tạo trước tiên cần ý đến Chuẩn bị nguyên vật liệu: Thực chương trình giáo dục mầm non chuyên đề “Xây dựng môi trường Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” cấp học mầm non không giống cấp học khác, trẻ học đồ dùng trực quan, nhà trường tổ chức họp phụ huynh phát động phụ huynh tận dụng nguyên liệu sẵn có địa phương: Chai nhựa, giấy xốp, vải vụn, cành khô, hộp bánh kẹo, hộp mỹ phẩm, hột hạt, xanh, vỏ lon bia, vỏ hộp sữa, sách báo, lịch cũ, ống giấy vừa rẻ tiền, dễ kiếm, đảm bảo an toàn cho trẻ Nguyên vật liệu dễ thực (Cô trẻ làm) sản phẩm bền, đẹp, hấp dẫn hết sử dụng hiệu (Sử dụng nhiều hoạt động khác nhau) chai nhựa rửa sạch, vải vụn giặt phơi khô, đồ dùng sắc nhọn mài để giữ an toàn cho trẻ sử dụng Ảnh 1: Phát động phụ huynh sưu tầm phế liệu làm đồ dùng đồ chơi, phục vụ hoạt động học (Phụ lục) - Cách làm đồ dùng: Ví dụ: Chủ đề “Thế giới động vật” dạy đề tài “Một số vật ni gia đình có chân đẻ trứng” nguyên vật liệu sẵn có vải vụn dùng làm gà gà mẹ, gà trống, vịt ngỗng sử dụng xốp tạo thành trứng, ngồi gà, vịt ngan ngỗng tơi trang trí chi tiết phụ tạo thành mơ hình để phục vụ cho hoạt động Hay: Chủ đề “Thực vật- tết mùa xuân” dạy đề tài “Cây xanh môi trường sống” phát động trẻ phụ huynh sưu tầm nguyên vật liệu, cành khô, ống hút, vải vụn, xốp Từ nguyên liệu cô trẻ làm cam, bắp cải, hoa hồng, bàng, xà cừ Để trẻ cảm nhận màu sắc loại hoa, từ phát triển ngơn ngữ từ cho trẻ Ảnh 2: Hình ảnh làm đồ dùng, đồ chơi, phục vụ hoạt động khám phá khoa học (Phụ lục) Ví dụ: Chủ đề “Phương tiện giao thông” đề tài “Phương tiện giao thông” từ nguyên vật liệu sẵn có thùng sữa, hộp bánh dùng kéo cắt thành mảnh nhỏ dùng keo dán ghép, với thành xe khách, xe tải, xe tắc xi, máy bay, tầu hỏa Để làm chi tiết phụ sử dụng giấy xốp mầu, giấy nhăn phế liệu cũ vẽ chi tiết cắt thành hình họa tiết, để giới thiệu dẫn dắt trẻ vào gây hứng thú cho trẻ học Những hoạt động khác tơi sử dụng mơ hình lọ phế thải hay bìa cứng tơi hướng dẫn cho trẻ để trẻ cô sáng tạo làm mơ hình đẹp, sinh động, gây ý trẻ vào học, nên hoạt động mang lại kết cao - Đối với trẻ mầm non đồ dùng trực quan, đồ chơi phục vụ cho hoạt động, bàn, ghế, bảng, tranh, mơ hình, từ gắn với hình ảnh, vật mẫu… Cần phải đầy đủ cho cô trẻ hoạt động - Đồ dùng trẻ phải đẹp, hấp dẫn, phong phú sinh động nhằm kích thích hứng thú, tò mò lòng ham hiểu biết trẻ, tơi thường sử dụng đồ thật, vật thật hình ảnh động cho tiết học thêm sinh động - Dựa vào yêu cầu thực tế dạy trẻ, đề nghị với ban giám hiệu nhà trường trang bị thêm thiết bị dạy học tranh lô tô, tranh ảnh, máy chiếu, hoạt động cần có đồ dùng đầy đủ - Đối với bậc phụ huynh làm công tác tuyên truyền tốt để phụ huynh đóng góp thêm đồ dùng, tranh truyện, đặc biệt tranh sách, ảnh vật, cối, hoa lá, loại quả… Để trẻ khám phá - Với thân tận dụng nguyên vật liệu sẵn có địa phương như: Vải vụn, cọng rơm khô, khô, hoa ép khô, vỏ khô để làm tranh ảnh cho tiết dạy, sưu tầm loại hạt, loại vỏ trai ốc, hến sò… Để bổ sung số đồ chơi trẻ Ngồi tơi làm đồ dùng phục vụ cho hoạt động, loại tranh ảnh, hình ảnh, vật, cây, cỏ, hoa, lá, sưu tầm tranh có hình vẽ đẹp, sinh động sử dụng vào hoạt động Khám phá khoa học, tận dụng hình ảnh bìa, họa báo, ảnh cũ… Sản phẩm bền, đẹp, hấp dẫn sử dụng hiệu quả, xuyên suốt qua nhiều hoạt động khác Ảnh 3: Cô hướng dẫn trẻ làm đồ dùng (Phụ lục) - Cách sử dụng: Đồ dùng trực quan giúp trẻ khắc sâu kiến thức mà giúp trẻ nhớ cách đầy đủ sâu sắc Khi sử dụng đồ dùng trực quan cô phải sử dụng cách linh hoạt, phù hợp có tác dụng gợi ý khuyến khích trẻ thể tái tạo lại nội dung hoạt động mà cô dạy trẻ Hoặc: Chủ đề “Thế giới động vật’’ đề tài “Một số vật ni gia đình” tơi trẻ hát hát “Mèo cún con’’ đàm thoại dẫn dắc trẻ vào bài, sử dụng sa bàn để đàm thoại Sau tơi sử dụng gà tơi tự làm (Gà mẹ, gà con, trứng) chi tiết phụ cỏ cây, hoa lá, nhà, đống rơm tạo thành mơ hình, sa bàn để dạy hoạt động khám phá khoa học cho trẻ, đàm thoại nội dung trò chơi Ví dụ: Chủ đề “Thực vật tết mùa xuân” đề tài “Cây xanh môi trường sống” tơi sử q cho trẻ khám phá, quà hoa, ăn quả, rau, bóng mát để dẫn dắt trẻ vào sau sử dụng sa bàn cho trẻ chơi chơi trò chơi biến mất, tơi đưa cần so sánh hỏi trẻ xuất cho trẻ so sánh giống khác nên học mang lại kết cao Ảnh 4: Cô sử dụng đồ dùng trực quan hoạt động khám phá khoa học (Phụ lục) Ví dụ: Chủ đề “Phương tiện giao thơng” dạy trẻ “Tìm hiểu phương tiện giao thông” sử dụng máy chiếu mơ hình ngã tư đường phố để dẫn dắc vào sau tơi sử dụng sa bàn Với hình thức tổ chức nay, thời đại công nghệ tiên tiến Việc sử dụng hình máy chiếu, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động, thông qua cảnh quay, thước phim hoạt hình đưa lên hình tạo thay đổi, lạ, hấp dẫn cho trẻ, cảnh vật xung quanh sống động hình ảnh lôi cuốn, màu sắc đẹp, giúp trẻ hứng thú tích cực tham gia vào hoạt động cách tích cực Khi giới thiệu đến xe đạp đưa hình ảnh xe chạy để giới thiệu dẫn dắt trẻ ý lơi trẻ theo trình tự nội dung hoạt động, ta đưa hình ảnh quay sẵn phù hợp nội dung hoạt động từ gây hứng thú cho trẻ Ảnh 5: Cơ sử dụng công nghệ thông tin hoạt động khám phá khoa học (Phụ lục) Đối với đồ dùng, đồ chơi phát tự làm đưa vào sử dụng hoạt động khám phá khoa học, thấy trẻ hào hứng, hứng thú vào hoạt động hơn, trẻ hiểu biết nhiều, quan sát tốt, tìm nhanh vật mẫu cô đưa ra, so sánh phân tích cách rõ ràng, rành mạch, ngơn ngữ, đặc biệt câu đố vật, hoa, loại Tư trẻ nhanh xác Với hoạt động làm sử dụng đồ dùng trực quan làm nhiều đồ dùng, đồ chơi để phục vụ hoạt động, sử dụng đồ dùng trực quan hoạt động khám phá khoa học thấy trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động ghi nhớ sâu sắc nội dung, kiến thức mà cô truyền tải * Biện pháp 4: Áp dụng theo quan điểm xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm Hiện thực tế quan điểm“Giáo viên làm trung tâm cho hoạt động giáo dục” chuyển sang quan điểm “Xây dựng môi trường Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” trẻ phải coi trung tâm hoạt động Giáo dục Giáo viên cần phải dựa vào đặc điểm tâm sinh lý đặc điểm nhận thức trẻ để từ lập kế hoạch Giáo dục cho phù hợp, bên cạnh giáo viên mầm non cần hiểu việc đặt câu hỏi “Trẻ học gì” hình thức vấn đề, giáo viên cần phải đặt câu hỏi “Trẻ học nào?” điều quan trọng trình giáo dục trẻ Với quan điểm đứa trẻ cá thể riêng biệt tổ chức hoạt động “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” Thì giáo viên cần đưa phương pháp biện pháp q trình dạy trẻ nên gợi mở, kích thích sáng tạo trẻ hướng 10 dẫn trẻ để trẻ chủ động tư sáng tạo, giáo viên khơng sử dụng câu hỏi đóng mà sử dụng câu hỏi mở Mỗi trẻ cá thể riêng biệt, chúng khác thể chất tâm lý Do trẻ em có hứng thú, cách tiếp thu tốc độ học tập khác chúng thành cơng Trẻ học chơi tốt có người lớn hỗ trợ, mở rộng chúng hứng thú thực Vì với trẻ mầm non hoạt động Khám phá khoa học tiến hành tổ chức giáo viên, nhằm giúp trẻ lĩnh hội tri thức đồng thời hình thành rèn luyện kĩ nhận thức, kĩ xã hội cho trẻ Vậy để đạt điều này, giáo viên cần nắm vững hứng thú, nhu cầu, khả lĩnh hội trẻ lớp Trên sở lựa chọn nội dung, phương pháp phù hợp với nhóm, cá nhân trẻ Vi dụ: Chủ đề “Nghề nghiệp” đề tài “Trò truyện nghề phổ biến quen thuộc (Nghề công an, giáo viên, đội, bác sĩ) tổ chức buổi “Giao lưu nghề” Cô hướng trẻ vào buổi giao lưu, cô người dẫn chương trình: Đến với buổi giao lưu ngày hơm cô giới thiệu gồm đội chơi đến từ lớp tuổi A7 Đội chơi thứ nhất: Đội “Giáo viên” Đội chơi thứ hai: Đội “Công an” Đội chơi thứ ba: Đội “Bác sĩ” Các đội tự giới thiệu mình, đến với buổi giao lưu nghề gồm có phần chơi sau: Phần 1: Bé hiểu biết Phần 2: Bé khám phá Phần 3: Bé trổ tài Tôi hướng dẫn phần buổi giao lưu, cho trẻ quan sát hình ảnh đội hội ý đưa câu trả lời, đội có tín hiệu trả lời trước đội dành quyền trả lời, trẻ trả lời câu hỏi người dẫn chương trình đội tặng hoa Ví dụ: Chủ đề “Hiện tượng tự nhiên” đề tài “Sự kì diệu nước” tơi tổ chức hội thi “Tuổi thơ khám phá” Cô hướng trẻ vào hội thi, người dẫn chương trình: “Đến với hội thi hơm nay, xin giới thiệu gồm có đội chơi đến từ lớp mẫu giáo tuổi A7: Đội chơi thứ 1: Đội “Mây trắng” Đội chơi thứ 2: Đội “Biển xanh” Đội chơi thứ 3: Đội “Mặt trời tí hon” Và khơng thể thiếu hội thi thành phần ban giám khảo Đến với hội thi, đội thi trải qua hai phần thi Phần 1: Thử tài bé Phần 2: Cùng chung sức Tôi hướng dẫn trẻ vào phần thi, cho trẻ tạo nhóm, quan sát vật thật: - Đội 1: Một cốc nước - Đội 2: Hai cốc nước bát bột, bát đường - Đội 3: Một cốc nước bát bột Cho đội làm thí nghiệm hội ý để trả lời câu hỏi người dẫn chương trình đưa ra, đội làm thí nghiệm Cơ hướng dẫn trẻ qua phần 11 thi Hai phút cho tổ thảo luận với để đưa câu trả lời Đội trả lời câu hỏi nhận phần q từ chương trình Sau trẻ thảo luận Cơ đưa hiệu lệnh 5,4,3,2,1 thời gian cho đội làm thí nghiệm hết, đề nghị trả lời câu hỏi người dẫn chương trình đưa ra, đội có tín hiệu trước dành quyền trả lời trước - Đội số trình bày ý kiến mình, tìm hiểu cốc nước khơng mầu, khơng mùi, khơng vị - Đội số trình bầy ý kiến làm thí nghiệm, cốc nước pha với đường, đường tan có vị ngọt, cốc nước pha với muối, muối tan có mùi vị mặm - Đội số trình bầy ý kiến mình, cho bột vào nước khuấy bột có mầu vàng nhạt mùi vị ngọt, ngon Qua sử dụng biện pháp thấy trẻ hào hứng tích cực tham gia vào hoạt động, giúp trẻ nhớ lâu đối tượng phát huy khả tư duy, sáng tạo, chủ động nêu ý kiến trẻ tích cực, hứng thú tham gia vào hoạt động Ảnh 6: Hình ảnh trẻ thảo luận theo nhóm * Biện pháp 5: Tổ chức tiết học linh hoạt, nhẹ nhàng Để thu hút, lơi trẻ hứng thú tích cực tham gia vào hoạt động khám phá khoa học trẻ ghi nhớ sâu đối tượng trẻ khám phá lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp, hấp dẫn để từ trẻ ý quan sát, lắng nghe cô giới thiệu, dẫn dắt trẻ nắm bắt nội dung hoạt động cách chủ động * Gây hứng thú, thủ thuật vào Muốn tạo hoạt động Khám phá khoa học cho trẻ đạt kết cao phải thu hút ý trẻ tạo cho trẻ hứng thú, tò mò đối tượng khám phá mà chuẩn bị cho trẻ Tùy vào nội dung hoạt động dùng thủ thuật khác để dẫn dắt trẻ vào cách lôi cuốn, linh hoạt * Trao đổi, trò chuyện gợi mở Với hoạt động, thể loại đưa hệ thống câu hỏi chuẩn bị có tính lơgic để đàm thoại với trẻ cách sôi theo phương châm‘‘Xây dựng môi trường Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm’’ để phát huy trí tưởng tượng cảm xúc trẻ tính liên hệ thực tiễn sáng tạo phù hợp với nội dung hoạt động mà trẻ không bị áp đặt cách gò bó để gây hứng thú dẫn dắt trẻ vào Ví dụ: Chủ đề “Nghề nghiệp” đề tài “Trò truyện số nghề phổ biến quen thuộc’’ hoạt động hôm cô tặng cho quà, để biết q mời bạn lên khám phá q: Cơ có con? Các có nhận xét tranh cơ? Bác sĩ làm nhiệm vụ con? nghề xã hội? Giờ hoạt động hơm trò truyện số nghề phổ biến quen thuộc tnhé Hay: Chủ đề “Thế giới động vật” đề tài “Một số vật nuôi gia đình” cho trẻ quan sát hình ảnh số vật ni gia đình (Con chó, mèo, gà…) hình ảnh thật máy chiếu đố trẻ gì? Để dẫn dắt trẻ vào nội dung mà trẻ chuấn bị hoạt động 12 Ví dụ: Chủ đề:“Thực vật- Tết&Mùa xn ” đề tài:“Tìm hiểu số loại rau, củ” để gây hứng thú hướng trẻ vào hoạt động, sử dụng thủ thuật cho trẻ chơi trò chơi “Nhổ củ cải” cho trẻ quan sát mơ hình vườn rau cải, đố trẻ vườn rau gì? sau giới thiệu, dẫn dắt hướng trẻ vào nội dung mà trẻ hoạt động Ảnh 7: Gây hứng thú dẫn dắt trẻ vào (Phụ lục) Hay: Chủ đề: “Phương tiện giao thơng” đề tài “Tìm hiểu số phương tiện giao thông đường bộ” cho trẻ hát hát“Em tập lái ô tô” làm động tác mô tiếng kêu số phương tiện giao thông Sau trò chuyện dẫn dắt trẻ vào nội dung hoạt động khám phá khoa học Với cách gây hứng thú, dẫn dắt trẻ vào thấy trẻ hứng thú vào học * Hướng dẫn trẻ hoạt động Khám phá khoa học Để trẻ hứng thú tích cực tham gia vào hoạt động Khám phá khoa học, trẻ nhớ tên đề tài, đối tượng khám phá Trẻ thể hiểu biết mình, đối tượng mà truyền đạt đến trẻ Tơi linh hoạt hình thức tổ chức hoạt động khám phá khoa học, thấy trẻ tiếp thu tốt hơn, nhanh nhẹn hơn, cảm giác thoải mái muốn bạn tham gia nhiều hoạt động hơn, * Sử dụng đồ dùng trực quan, quan sát, đàm thoại Vì đặc điểm tư trẻ lứa tuổi tư trực quan hình tượng nên cho trẻ hoạt động Khám phá khoa học chuẩn bị đồ dùng đẹp, hấp dẫn sử dụng an toàn Từ trẻ vừa quan sát hình ảnh, vật thật, đồ chơi tạo hiệu lớn học Ví dụ: Chủ đề “Gia đình” đề tài “Trò chuyện gia đình thân u bé” - Cách tiến hành: Tôi gây hứng thú cho trẻ cách bật nhạc cho trẻ hát vận động hát “Cả nhà thương nhau” trò chuyện với trẻ nội dung hát, trẻ kể thành viên gia đình mình, tơi hướng trẻ vào hoạt động * Trò chuyện gia đình + Tranh 1: Gia đình có hai hệ (Bố mẹ con) - Cô cho trẻ lên khám phá hộp quà - Và cô cho trẻ quan sát tranh, nhận xét nội dung tranh? - Cô trẻ đàm thoại nội dung tranh (Cô khái quát lại nội dung tranh) + Tranh 2: Gia đình có ba hệ (Ơng bà, bố mẹ, con) - Cơ cho trẻ lên khám phá hộp quà - Và trẻ quan sát tranh gia đình có ba hệ - Cô trẻ nhận xét nội dung tranh + Tranh 3: Gia đình gồm bốn hệ (Ông bà, bố mẹ, con, cháu) - Cô cho trẻ lên khám phá hộp quà - Cơ cho trẻ quan sát tranh gia đình - Cô trẻ nhận xét nội dung tranh ? - Đàm thoại nội dung tranh (Cô khái quát lại nội dung tranh) 13 + Mở rộng, so sánh : + Củng cố, giáo dục: * Kết thúc: Cho trẻ chơi trò chơi theo nội dung theo chủ đề Với việc linh hoạt lồng ghép hoạt động sử dụng đồ dùng trực quan tạo cho trẻ hấp dẫn lạ, giúp cho trẻ dễ tiếp thu hoạt động học tham gia thể ý tưởng Một phần thiếu hệ thống câu hỏi cô Câu hỏi hoạt động Khám phá khoa học phải có hệ thống để bước dẫn dắt trẻ hiểu giá trị nội dung hoạt động Câu hỏi phải ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu phù hợp với độ tuổi với nhận thức trẻ để phát huy trí tuệ cho trẻ Đặt câu hỏi nhằm cho trẻ hiểu nội dung hoạt động phát triển tư trẻ, khuyến khích trẻ mạnh dạn, tự tin Ví dụ: Chủ đề “Động vật” đề tài “Tìm hiểu số vật sống rừng” Tơi đưa hệ thống câu hỏi: - Con con? Ai có nhận xét voi? - Con voi sống đâu? Voi thích ăn gì? Ngồi phần thực điều quan trọng phụ thuộc vào trẻ, hoạt động trẻ phải có tác phong mạnh dạn, tự tin thể cảm xúc với hoạt động khám phá khoa học Để từ phát làm để phát triển khiếu trẻ Với bước chuẩn bị tiến hành cho hoạt động Khám phá khoa học thấy trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động * Kết thúc hoạt động: Để củng cố cho trẻ nhớ lâu đề tài, đối tượng mà trẻ khám phá , Tôi thường sử dung thủ thuật để kết thúc hoạt động như: Ví dụ: Chủ đề:“Thế giới thực vật” đề tài “Cây xanh môi trường sống’ Tôi kết thúc hoạt động trò chơi “Gieo hạt” Qua biện pháp tổ chức tiết học linh hoạt, nhẹ nhàng hình thức tổ chức hoạt động khám phá khoa học, tơi thấy trẻ, tích cực tham gia hoạt động trẻ ghi nhớ sâu tên hoạt động, hiểu giới xung quanh trẻ đa dạng phong phú mn mầu sắc * Biện pháp 6: Lồng ghép tích hợp chuyên đề vào hoạt động khám phá khoa học Như biết trẻ ngày trường tham gia nhiều hoạt động, thông qua hoạt động giáo viên tổ chức cho trẻ tham gia vào hoạt động khám phá khoa học Để gây hứng thú cho trẻ giáo viên cần tích hợp hoạt động lồng ghép chuyên đề vào hoạt động Khám phá khoa học phải lôgic, hợp lí linh hoạt, tiết dạy liên hồn mang lại hiệu cao cho trẻ - Với đặc điểm tâm sinh lý trẻ 5-6 tuổi trẻ chóng nhớ, mau quên cô giáo cho trẻ xem tranh ảnh, đĩa hình hát nói “Trường mầm non” trẻ chuẩn bị khám phá Ví dụ: Chủ đề “Trường mầm non” - Tôi tuyên truyền phụ huynh cho trẻ thăm quan lớp học, hoạt động trẻ, khu vui chơi phát triển vận động trẻ, vườn rau, cảnh Tích hợp lồng 14 ghép chuyên đề bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp chăm sóc khơng ngắt bẻ cành Ví dụ: Chủ đề “Bản thân” lồng ghép chuyên đề vào phát triển thể chất cho trẻ Bật nhạc cô trẻ vận động hát “Cái mũi” cô vừa hát vận động hát nói phận thể… - Muốn cho thể ln phải làm gì? (Giữ gìn vệ sinh thân thể sẽ, ăn đầy đủ nhóm cất dinh dưỡng phải tập thể dục thường xuyên) lồng ghép chuyên đề dinh dưỡng, vệ sinh thân thể Đối với giáo dục thể chất: Đặc điểm trẻ mau chán đứng lâu tiết học để tạo tâm lý thoải mái cho trẻ trước vào học hay chuyển tiếp cô thường tổ chức cho trẻ vận động nhiều hình thức, trò chơi Ví dụ: Chủ đề “Thực vật- tết mùa xuân” đề tài “Tìm hiểu số loại rau, củ’’ tơi cho trẻ quan sát mơ hình vườn rau kết hợp cho trẻ làm quen với tốn qua tích hợp chun đề giáo dục dinh dưỡng cho trẻ cần phải ăn đầy đủ cân đối nhóm thực phẩm Lồng ghép chuyên đề giáo dục kỹ sống: Đối với trẻ nhỏ kỹ giao tiếp sống hàng ngày vô quan trọng làm để trẻ lĩnh hội kỹ Đây nghệ thuật qua lấy gương bạn tốt để làm gương sáng cho trẻ noi theo Ví dụ: Chủ đề “Gia đình” đề tài “Trò chuyện người thân gia đình ” tơi lồng ghép chuyên đề giáo dục kỹ sống cho trẻ như: Trước vào cho trẻ hát hát có nội dung liên quan đến hoạt động tơi cho trẻ hát hát “Cháu yêu bà” dẫn dắc trẻ vào nội dung hoạt động Để Giáo dục kỹ sống cho trẻ đàm thoại trẻ thường đưa câu hỏi nhằm nhấn mạnh để giúp trẻ hiểu rõ tình cảm bạn nhỏ bà sau Giáo dục trẻ phải ngoan ngoãn, biết nghe lời người lớn biết yêu thương, quan tâm chia sẻ với người xung quanh * Biện pháp 7: Nâng cao chất lượng khám phá khoa học lúc nơi + Qua hoạt động đón, trả trẻ: Đặc điểm tâm sinh lý trẻ lứa tuổi mầm non trẻ chóng nhớ, nhanh quên cô giáo cho trẻ xem tranh ảnh, đĩa hình hoạt động mà trẻ khám phá (Có lời) Từ gợi cho trẻ hiểu biết vật, tượng mà trẻ khám phá Ví dụ: Chủ đề “Gia đình” Tơi mở băng hình nhóm bạn nhỏ bưng cốc nước cho ông bà cho trẻ xem trò chuyện trẻ: - Các xem bạn nhỏ làm gì? - Trong gia đình có ai… - Bạn nhỏ lấy cho ơng, bà ? - Bạn nhỏ gia đình có ngoan khơng? + Qua hoạt động học: Sử dụng nhiều hình thức câu đố Đây loại hình nghệ thuật hấp dẫn trình cho trẻ làm quen với Khám phá khoa học kích thích trẻ tập trung ý, phát triển ngơn ngữ, óc quan sát trẻ 15 - Sử dụng tranh ảnh: Đây phương tiện cần thiết để trẻ hoạt động tích cực với vật tượng xung quanh Trẻ quan sát nhận xét, phân tích, so sánh, tổng hợp khái quát vật tượng trẻ tiếp xúc sống hàng ngày Ví dụ: Cho trẻ quan sát tranh “Hoa hồng” cô gợi cho trể cảm nhận vẻ đẹp hoa hồng gợi cho trẻ liên tưởng đến loại hoa khác mà trẻ biết, hoa cúc, hoa đồng tiền, hoa li, hoa mai, hoa mào gà Cô giới thiệu cho trẻ biết hoa cho ta mầu sắc, hoa cho ta mùi hương cho người ta tặng vào ngày lễ hội, sinh nhật Tranh sử dụng thời điểm thích hợp trước cho trẻ quan sát - đàm thoại, sau trình quan sát - đàm thoại đối tượng cụ thể + Trò chơi học tập: Được sử dụng nhiều trình hướng dẫn trẻ làm quen với Khám phá khoa học để củng cố, bổ sung mở rộng hiểu biết trẻ vật tượng xung quanh Ví dụ: Chủ đề “Gia đình” đề tài "Đồ dùng gia đình" giáo sử dụng trò chơi "Chiếc túi kỳ diệu" Cơ giới thiệu túi kỳ diệu đồ chơi hấp dẫn túi Cơ cho trẻ đưa tay vào túi, u cầu khơng nhìn vào túi lấy đồ chơi theo yêu cầu cô, lấy phải giơ tay lên cho lớp kiểm tra Cô gợi ý nhận xét đặc điểm loại đồ chơi + Hoạt động ngồi trời: Cơ cho trẻ dạo chơi sân trường, quan sát thời tiết, bầu trời ban ngày, thiên nhiên, hoạt động vạn vật xung quanh ta muôn mầu sắc Khi hướng dẫn trẻ dạo chơi thăm quan, giáo cần định hướng rõ mục đích, nội dung cho trẻ làm quen, quần áo gọn gàng, địa điểm thăm quan thuận lợi cho việc lại, tiếp xúc hoạt động trẻ Thông qua hoạt động dạo chơi thăm quan mở rộng hiểu biết trẻ giới xung quanh, cô giáo cần tạo điều kiện cho trẻ tiếp xúc, tiếp cận với môi trường sống, mối quan hệ người với người, người với thiên nhiên, với sống xã hội Nhằm rèn luyện kỹ thao tác hành động với đối tượng, giáo dục phẩm chất đạo đức, thẩm mỹ cho trẻ, kỹ hoạt động Khám phá khoa học cho trẻ + Trò chơi vận động: Trò chơi vận động có tác dụng làm tái tạo lại hoạt động vật, lao động sinh hoạt sống người Trẻ hiểu truyền thống, tập quán dân tộc, gây hứng thú, thúc đẩy trẻ tích cực tham gia vào hoạt động nhận thức Ví dụ: Trò chơi "Bắt chước tạo dáng" Cô hỏi: Các thấy mèo ngồi rình chuột nào? Còn cò đứng nào? Người lái ô tô cầm lái Gợi cho trẻ nghĩ xem tạo dáng ai, gì, gì? Khi nói "Tạo dáng" tất tạo dáng hình ảnh mà trẻ chọn + Hoạt động góc: Làm tái lại hình ảnh lao động hay sống sinh hoạt người Ví dụ: Chủ đề “Trường tiểu học” xây dựng khu tập thể thầy cô giáo trường tiểu học trẻ xây cổng vào, nhà bảo vệ, nhà để xe hai bên dãy nhà thầy giáo ở, phía có vườn rau sạch, có khu vui chơi có xanh, hoa cảnh, bóng mát 16 Ví dụ: Trò chơi phân vai: Bác sĩ, giáo, gia đình Trong q trình chơi, giáo nhập vai chơi trẻ, giúp trẻ thể vai chơi mình, vận dụng hiểu biết sống vào trò chơi cách sáng tạo như: Bác sĩ trẻ biết khám chữa bệnh, phát thuốc cho bệnh nhân… Cơ giáo biết chăm sóc, dạy trẻ học + Giờ vệ sinh, ăn trưa: Ví dụ: Trước ăn cơm trò chuyện trẻ hỏi trẻ: + Chuẩn bị đến con? + Các ăn cơm gì? Bát, thìa đồ dùng gì? Cơ giới thiệu cho trẻ số đồ dùng gia đình: Đồ dùng để ăn, để uống, dùng để mặc, dùng để ngủ Qua trẻ nhận biết đặc điểm, công dụng, chất liệu đồ dùng Cơ kết hợp rèn luyện số nề nếp, thói quen tốt cho trẻ ăn uống, nhắc nhở trẻ khơng nói chuyện riêng ăn, ho phải che miệng quay ngoài, không làm rơi vãi thức ăn, ăn hết xuất, giáo dục trẻ biết quý trọng sản phẩm nghề nông, yêu quý người lao động + Nhận biết nhóm chất dinh dưỡng Giáo dục trẻ bữa ăn cần ăn đầy đủ nhóm chất dinh dưỡng thể khỏe mạnh, da dẻ hồng hào, thơng minh học giỏi Qua hoạt động tơi tích hợp cho trẻ hoạt động Khám phá khoa học, thấy trẻ vui vẻ, phấn khới thích tham gia vào hoạt động, kết trẻ đạt hiệu cao so với yêu cầu * Biện pháp : Công tác phối kết hợp với phụ huynh Đối với trẻ độ tuổi mầm non nhanh nhớ, chóng qn, khơng nhắc nhở thường xun sau ngày nghỉ trẻ qn ln, tơi thường xuyên trao đổi với phụ huynh đặc điểm tình hình trẻ Thơng qua đón, trả trẻ, tơi trao đổi với phụ huynh phương pháp, biện pháp, hình thức cho phụ huynh hiểu rõ việc phối hợp gia đình nhà trường việc làm cần thiết việc chăm sóc giáo dục trẻ Ví dụ: Khi học về, bố mẹ hỏi trẻ lớp hơm học gì? Trẻ kể tìm hiểu vật ni gia đình có chân, chân Cho ông bà, bố mẹ biết, hoạt động mà trẻ hoạt động ngày để phụ huynh nhắc nhở, trò chuyện ơn luyện cho trẻ để trẻ ghi nhớ nội dung mà trẻ hoạt động lớp Qua buổi họp phụ huynh, qua góc tuyên truyền để phụ huynh hiểu tính cánh nhắc nhở trẻ kiến thức vừa hoạt động trao đổi với phụ huynh mua sách có tranh ảnh cỏ hoa lá, vật ngộ nghĩnh đáng u, trời bình minh hay trăng tròn hay trăng khuyết, phù hợp với lứa tuổi để trẻ làm quen với hình ảnh, từ ngữ tranh, tuyên truyền đến bậc phụ huynh để giúp trẻ luyện tập nhiều hơn, từ trẻ có vốn kiến thức thiên nhiên, xã hội phong phú đa dạng hơn, mơi trường trẻ nông thôn nên nhà trẻ tiếp xúc với thiên nhiên nhiều, bố mẹ thường xuyên cung cấp củng cố có hiệu việc cho trẻ hoạt động Khám phá khoa học cao 17 Sau kết hợp gia đình giáo viên trực tiếp đứng lớp tơi thấy khác biệt rõ rệt so với trẻ đến trường, trẻ ngoan hơn, tiếp thu tốt hơn, mạnh dạn tự tin giao tiếp với cô giáo, bạn bè, hoạt động Ảnh : Hình ảnh trao đổi với phụ huynh (Phụ lục) 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm: * Bảng 2: Kết sau áp dụng biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ hoạt động khám phá khoa học Nội dung đánh giá Tổng trẻ số Kết Trẻ đạt yêu cầu SL Trẻ ý quan sát, lắng nghe Trẻ hứng thú tham gia hoạt động Trẻ biết so sánh, phân loại Trẻ biết dự đoán suy luận Trẻ biết trải nghiệm Trẻ chưa đạt yêu cầu % SL % 0 0 0 0 0 35 35 100 35 35 100 35 35 100 35 35 100 35 35 100 Kết sau thực áp dụng biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ thông qua hoạt động Khám phá khoa học lớp mẫu giáo 5-6 tuổi A7 trường mầm non Hưng Lộc cho thấy: Số trẻ hiểu tiếp thu tăng lên rõ rệt, số trẻ chưa đạt yêu cầu không Số lượng trẻ hứng thú tham gia hoạt động tăng lên rõ rệt Trẻ mạnh dạn tự tin hứng thú tham gia vào hoạt động Khám phá khoa học cách tích cực + Đối với thân: Khơng ngừng học hỏi đồng nghiệp có kỹ tạo môi trường phong phú phù hợp với nội dung chủ đề, tổ chức tốt môi trường hoạt động Khám phá khoa học cách tự tin linh hoạt Biết tìm tòi sưu tầm sách báo, tranh ảnh phù hợp với chủ đề Tích cực làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho việc dạy học đặc biệt hoạt động khám phá khoa học mang tính thẩm mỹ khoa học + Đối với nhà trường: Sáng kiến kinh nghiệm nhân rộng đồng nghiệp đúc rút kinh nghiệm đưa vào hoạt động đạt kết cao Trên biện pháp áp dụng sáng kiến kinh nghiệm phù hợp với điều kiện lớp nhà trường, địa phương mà thân công tác KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận 18 Từ kết thấy cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi hoạt động khám phá khoa học có vị trí, vai trò vơ quan trọng cần thiết, với quan tâm toàn xã hội Bởi cho trẻ hoạt động Khám phá khoa học mơi trường để dẫn dắt trẻ hồ nhập vào sống, cảm nhận giới xung quanh mn màu sắc, nhằm tích luỹ cho trẻ tri thức, ấn tượng tốt đẹp thiên nhiên sống xã hội, phong phú đa dạng Nhằm hình thành trẻ phương pháp suy nghĩ, thái độ, quan hệ tích cực, cách ứng xử đắn, trẻ hoạt động học tập, vui chơi, tìm tòi khám phá điều lạ, hấp dẫn, với hoạt động Khám phá khoa học Mơi trường ngồi lớp đẹp, thống mát, khơng khí vui vẻ, có kỹ tổ chức hoạt động Khám phá khoa học cách tự tin, linh hoạt trọng đến việc làm đồ dùng phục vụ hoạt động, cải tiến đồ dùng bền đẹp, hấp dẫn, sinh động sáng tạo, đảm bảo tính an tồn cao cho trẻ, sưu tầm tranh ảnh, giống, rối đẹp, phù hợp gây ý cho trẻ Đồ dùng phải thay đổi hoạt động phù hợp có tính giáo dục có giá trị sử dụng để gây hứng thú cho trẻ Tạo cho trẻ tư vui tươi thoải mái để trẻ cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên, có cảm xúc với đẹp sống, bồi dưỡng số kỹ cần thiết như: Nhận biết, phân biệt, so sánh, phát triển vốn từ, tư ngôn ngữ, ghi nhớ cỏ chủ định, cho trẻ để tạo sản phẩm trẻ yêu thích Đây tiền đề đầu tiên, yếu tố cần thiết để giúp trẻ tự tin học tốt hoạt động độ tuổi Trong suốt q trình giáo dục trẻ giáo nên sử dụng biện pháp lồng ghép tích hợp hoạt động khác với để đưa trẻ đến lĩnh hội kiến thức cách ngắn đạt hiệu cao để giúp trẻ phát triển toàn diện nhân cách phát huy hết khả thông qua hoạt động Khám phá khoa học, giáo viên cần cho trẻ hoạt động lúc, nơi Đối với trẻ cá biệt trọng cô ln quan tâm, khích lệ để trẻ mạnh dạn, tự tin tích cực tham gia hoạt động có thói quen nề nếp tốt Từ việc áp dụng biện pháp vào hoạt động đạt kết cao rút số học kinh nghiệm sau: - Việc giúp trẻ hoạt động tốt hứng thú với hoạt động khám phá khoa học điều mà giáo viên mong đạt Vì cần tận dụng hình thức, biện pháp lồng ghép hoạt động khác cho phù hợp gây hứng thú với trẻ - Cần trao đổi kinh nghiệm, lắng nghe ý kiến đóng góp xây dựng bạn bè, đồng nghiệp tham khảo tài liệu, sách phục vụ cho hoạt động Đồ dùng hoạt động cho trẻ phong phú, đa dạng, sáng tạo hấp dẫn với trẻ, rèn luyện kỹ cho trẻ, cần tiến hành từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp - Luôn tạo cho trẻ môi trường học mà chơi, chơi mà học, cô cần ý đến trẻ trẻ nói, chậm hiểu, cần phải có phương pháp hướng dẫn cụ thể - Làm tốt công tác tuyên truyền với bậc phụ huynh nhà trường để có giáo dục cách đồng 3.2 Kiến nghị 19 * Đối với trường mầm non: Ban giám hiệu cần tham mưu tích cực để hồn thiện sở vật chất, khn viên trường, phòng học, phòng đa năng, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy học * Đối với Phòng giáo dục Đào tạo: Cần cung cấp tài liệu, tập san, tạp chí, mở lớp học chuyên đề hoạt động Khám phá khoa học nói riêng… Tổ chức tiết dạy mẫu để giáo viên học hỏi đúc rút kinh nghiệm trình giảng dạy * Đối với ủy ban nhân dân Huyện: Hợp đồng thêm giáo viên mầm non cho trường, số lượng giáo viên thiếu nhiều so với quy định, nên ảnh hưởng khơng nhỏ đến việc chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục trẻ * Đối với Sở Giáo dục, Bộ Giáo dục đào tạo ban ngành: Dành quan tâm nhiều đến ngành Giáo dục Đặc biệt giáo viên mầm non Thời gian làm việc hàng ngày giáo viên vượt so với quy định Luật Lao Động Mức lương đại đa số giáo viên mầm non thấp so với mặt chung hệ thống Giáo dục Hầu hết thức biên chế năm 2012 Còn chủ yếu hợp đồng trường đời sống chị em giáo viên mầm non khó khăn, đề nghị cấp, ngành quan tâm đời nhiều đến đời sống giáo viên mầm non Để giáo viên yên tâm công tác Trên số biện pháp, kinh nghiệm mà thực để nâng cao chất lượng giáo dục hoạt động Khám phá khoa học cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi Tơi xin mạnh dạn trình bày với hội đồng khoa học, với bạn đồng nghiệp Trong trình thực khơng tránh khỏi sai sót Bản thân tơi mong đóng góp ý kiến hội đồng khoa học cấp Tỉnh, bạn đồng nghiệp để từ rút kinh nghiệm sâu sắc Xin chân thành cảm ơn! Xác nhận Của hội đồng khoa học ngành Hưng Lộc, ngày 10 tháng năm 2018 Tôi xin cam đoan sáng kiến kinh nghiệm mình, khơng chép nội dung người khác Người viết Nguyễn Thị Hương 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đổi hình thức tổ chức hoạt động chương trình giáo dục trẻ mẫu giáo, Viện chiến lược chương trình GD, NXB GD năm 2006 Giáo dục mầm non, NXB ĐHSP Chương trình giáo dục mầm non (Ban hành kèm theo thông tư 28/2010/TTBGDĐT tháng năm 2010 Bộ giáo dục Đào tạo Tổng biên tập kiêm phó tổng giám đốc Nguyễn Quý Thao Hướng dẫn tổ chức thực chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 5-6 tuổi (Nhà xuất Giáo dục Việt Nam năm 2013) Phan Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Hiếu, Hồng Cơng Dụng thơ truyện câu đố 5-6 tuổi Của NXB Giáo dục Việt nam Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ Ngọc: Hướng dẫn thực chương trình Giáo dục Mầm non cho trẻ - tuổi, Nhà xuất Hà nội TS Hoàng Thị Oanh, Nguyễn Thị Xuân Giao Giáo trình MTXQ, NXB Huế 2007 DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD&ĐT, CẤP SỞ GD&ĐT VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN T T Họ tên tác giả: Nguyễn Thị Hương Chức vụ đơn vị công tác: Giáo viên trường Mầm non Hưng lộc Cấp đánh giá Kết Năm học xếp loại đánh giá Tên đề tài SKKN đánh giá (Phòng, Sở, xếp loại (A, xếp loại Tỉnh ) B, C) Một số biện pháp giúp trẻ 56 tuổi nâng cao hiệu làm Cấp Tỉnh Loại C 2004-2005 quen với tác phẩm văn học Một số biện pháp cho trẻ 5-6 tuổi tìm hiểu mơi trường Cấp huyện Loại B 2008-2009 xung quanh Một số biện pháp cho trẻ 5-6 tuổi làm quen với tác phẩm Cấp huyện Loại C 2010-2011 văn học Một số thủ thuật gây hứng thú cho trẻ 4-5 tuổi nâng cao Cấp huyện Loại C 2012-2013 chất lượng Khám phá khoa học Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ mẫu giáo 5-6 Cấp huyện Loại B 2015-2016 tuổi trường mầm non Hưng Lộc Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thông qua hoạt động Cấp huyện Loại A 2017-2018 Khám phá khoa học trường mầm non Hưng Lộc Hưng lộc, ngày 10 tháng 05 năm 2018 Người lập danh sách Nguyễn Thị Hương ... trường mầm non Hưng Lộc 1.2 Mục đích nghiên cứu Đề số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động Khám phá khoa học cho trẻ mẫu giáo trường mầm non Hưng Lộc 1.3 Đối tượng nghiên cứu Trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi. .. áp dụng biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ thông qua hoạt động Khám phá khoa học lớp mẫu giáo 5-6 tuổi A7 trường mầm non Hưng Lộc cho thấy: Số trẻ hiểu tiếp thu tăng lên rõ rệt, số trẻ chưa... 4-5 tuổi nâng cao Cấp huyện Loại C 2012-2013 chất lượng Khám phá khoa học Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ mẫu giáo 5-6 Cấp huyện Loại B 2015-2016 tuổi trường mầm non Hưng Lộc Một số biện
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi thông qua hoạt động khám phá khoa học ở trường mầm non hưng lộc , skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi thông qua hoạt động khám phá khoa học ở trường mầm non hưng lộc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay