skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo 3 4 tuổi khám phá khoa học ở trường mầm non nga yên

32 46 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 14:13

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HĨA PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGA SƠN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP TRẺ - TUỔI KHÁM PHÁ MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI QUA HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ KHOA HỌC TẠI TRƯỜNG MẦM NON NGA YÊN Người thực hiện: Phan Thị Linh Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường Mầm non Nga Yên SKKN thuộc lĩnh vực: Chun mơn THANH HĨA, NĂM 2018 MỤC LỤC Tên đề mục MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài 2.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lý luận 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 2.3 Các giải pháp tổ chức thực 2.3.1 Tạo môi trường hoạt động phong phú hấp dẫn cho trẻ Trang 2 2 2 4 2.3.2 Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu hoạt động học cụ thể 2.3.3 Tổ chức khám phá khoa học môi trường xã hội thông qua hoạt động học 2.3.4 Tổ chức cho trẻ kham phám khoa học lúc, nơi 11 2.3.5 Biện pháp đàm thoại cô bé giúp trẻ khám phá mơi trường xã hội cách tồn diện 13 2.3.6 Sử dụng công nghệ thông tin hoạt động khám phá khoa học môi trường xã hội 14 2.3.7 Tuyên truyền phối hợp với bậc phụ huynh 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm * Hiệu trẻ * Hiệu cho thân * Đối với đồng nghiệp, nhà trường KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Kết luận Kiến nghị * Tài liệu tham khảo 16 17 17 17 17 18 18 18 19 1 MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài Giáo viên mầm non người thầy hệ thống giáo dục, chiếm vị trí quan trọng nghiệp trồng người Bác Hồ kính u dạy “Vì lợi ích mười năm trồng cây, lợi ích trăm năm phải trồng người” lợi ích dân tộc, quốc gia, trẻ em hạnh phúc gia đình, nhà việc bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ trách nhiệm người mà tồn xă hội [1] Vậy giáo viên mầm non cần chung tay gieo trồng chăm sóc bảo vệ trẻ nào?.Trẻ em tờ giấy trắng làm quen với môi trường xung quanh bắt đầu thích ứng đến lĩnh hội cải tạo mơi trường ca dao xưa có câu “Dạy từ thủa thơ” đúc rút từ kinh nghiệm “Dạy rèn người” ông cha ta Mỗi lớn lên từ mơi trường Đó tiếng ru ngào bà, mẹ Những đèn cháy lung linh đêm, nhỏ lấp lánh cao Mơi trường âm hình ảnh xung quanh mang lại nguồn biểu tượng vơ phong phú theo trẻ hết đời, gợi lên lòng yêu quê hương, đất nước người Khám phá môi trường xung quanh trẻ có vốn hiểu biết quanh hình thành nên thói quen tốt, xấu trẻ Đất nước ta ngày phát triển người cần phải động sáng tạo để phù hợp với phát triển Muốn trẻ Mầm Non cần tiếp xúc khám phá khoa học quanh Chính nhiệm vụ giáo viên mầm non phải quan tâm trang bị cho trẻ tri thức khoa học nhân cách tồn diện cho trẻ để theo kịp thời đại.Trong cơng tác giáo dục trẻ mầm non việc cho trẻ khám phá khoa học khơng thể thiếu được, có tác dụng mặt trẻ như: ngơn ngữ, đạo đức trí tuệ… Khám phá khoa học phương tiện để giao tiếp làm quen với môi trường xung quanh, môi trường xã hội để tìm hiểu, khám phá, giao lưu, bầy tỏ nguyện vọng mình, đồng thời cơng cụ tư Ngồi khám phá khoa học mơi trường xung quanh phát trẻ trẻ kỹ nhận thức, kỹ xã hội đồng thời giáo dục ứng xử thái độ khoa học, trẻ biết cách học, cách nghĩ cách khám phá môi trường xung quanh [2] Lứa tuổi mầm non lứa tuổi thích khám phá tò mò gì, sảy xung quanh trẻ với câu hỏi liên tục phần phát triển vốn từ Phải trẻ nhỏ khao khát tìm hiểu mơi trường xung quanh ham muốn giao tiếp? Câu hỏi: sao? Thế nào? Tại vậy? thường kết nối để trẻ nắm bắt thơng tin thơng tin thay đổi cách trẻ tìm hiểu giới xung quanh Khám phá khoa học khám phá môi trường xã hội hoạt động trải nghiệm thực tế cuôc sống đời thường xung quanh trẻ, giúp trẻ phát triển phẩm chất trí tuệ tính ham hiểu biết, khả ghi nhớ có chủ định, tính tích cực nhận thức làm cho phát triển lực hoạt động trí tuệ Khơng khám phá xã hội góp phần phát triển trẻ tình cảm, đạo đức, thẩm mỹ, khả tích lũy tri thức kinh nghiệm sống, làm sở lĩnh hội nội dung giáo dục hoạt động vui chơi, học tập hoạt động khác Nhận thức tầm quan trọng hoạt động khám xã hội qua hoạt động khám phá khoa học trẻ mầm non vậy, giáo viên phụ trách trẻ - tuổi ln ln trăn trở để tìm phương pháp để giúp trẻ ham thích mơn học tiếp nhận cách nhẹ nhàng Chính chọn đề tài “Một số biện pháp giúp trẻ - tuổi khám phá môi trường xã hội qua hoạt động Khám phá khoa học” để nghiên cứu tìm biện pháp dạy học có hiệu cao 1.2 Mục đích nghiên cứu - Tơi nghiên cứu đề tài để tìm số biện pháp giúp trẻ làm quen với môi trường xung nhằm thỏa mãn nhu cầu khám phá mới, lạ trẻ - Đề tài thành công trẻ khám phá khoa học cách hứng thú có tác dụng giáo dục mặt: Ngơn ngữ, đạo đức, trí tuệ, thẩm mỹ thể lực - Qua đề tài nghiên cứu giúp giáo viên có định hướng phù hợp cơng tác chăm sóc cho trẻ mầm non - tuổi Sau vận dụng đề tài góp phần đắc lực cho q trình hình thành nhân cách cho trẻ 1.3/ Đối tượng nghiên cứu - Tôi chọn đối tượng nghiên cứu trẻ Mầm Non - lớp tuổi Hoa Sen trường Mầm Non Nga yên 1.4 Phương pháp nghiên cứu Trước hết thân phải nhận định tình hình chung đối tượng nghiên cứu, sau ứng dụng tìm phương pháp như: - Khảo sát xây dựng kế hoạch nghiên cứu - Đọc, phân tích, tổng hợp tài liệu tham khảo để nghiên cứu NỘI DUNG CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lý luận sáng kiến kinh nghiệm Môi trường xã hội bao gồm người xã hội lồi người Mơi trường xã hội người tạo Trong mơi trường xã hội người xã hội hóa Họ hoạt động cải tạo xã hội phù hợp với nhu cầu Con người đối tượng nghiên cứu nhiều khoa học Mác Ăngghen dựa thành tựu sinh học kỷ XIX đứng quan điểm triết học vật biện chứng nhìn nhận người tiến trình phát triển tiến hóa lồi q trình phát triển lịch sử xã hội Theo hai ông người vừa vừa người Trong tác phẩm tiếng Lutvic Phơ Băn cáo chung triết học cổ điển Đức Mác Awngghen đưa luận điểm tiếng “Bản chất người trừu tượng, cố hữu cá nhân riêng lẻ Trong tính thực người tổng hòa mối quan hệ xã hội” [3] Các mối quan hệ người vứi người, quan hệ kinh tế xã hội giành cho lịch sử cụ thể xung quanh người tạo nên Con người tiếp nhận phản ứng cách có ý thức với tác động mơi trường mà tạo nên riêng người Trẻ em giống người, sản phẩm tự nhiên phát triển xã hội Nhưng khác với người lớn trẻ sản phẩm chưa hoàn thiện Theo PGS-TS Nguyễn Ánh Tuyết “Trẻ em thực thể phát triển để trở thành thành viên xã hội nhân cách” [4] Trẻ em thành người q trình xã hội hóa Tuổi thơ giai đoạn đặc biệt người Nơi bắt đầu câu hỏi, tò mò háo hức giới xung quanh Các nghiên cứu thần kinh tâm lý học cho thấy não trẻ giai đoạn trước 16 tuổi đạt hầu hết phát triển quan trọng gần định hình cho lực trí tuệ sau Đó thời gian phù hợp để trẻ hồ với trải nghiệm khám phá khoa học thông qua trải nghiệm giới xung quanh trực quan sinh động Trải nghiệm khám phá khoa học trẻ em bắt đầu từ khoảng tuổi hết chương trình học phổ thông Danh sách hoạt động liên quan đến khám phá khoa học dường khơng có giới hạn, diễn trường học, gia đình, hay bên ngồi xã hội Có thể kể hoạt động liên quan đến sinh học, hố học, vật lý học, khoa học mơi trường, vũ trụ, địa chất… Từ trò chơi đơn giản, làm dùng kính lúp để tạo lửa, hay chuyến dã ngoại làm sưu tập loại côn trùng, tất tạo nên cho trẻ trải nghiệm khám phá khoa học bổ ích [5] Chính độ tuổi mầm non trẻ có tính tò mò thích khám phá, đặc điểm độ tuổi 3- tuổi trẻ bắt đầu biết ý thức thân mình, phân biệt với giới xung quanh biết tìm hiểu giới xung quanh, không bồi dưỡng thêm trẻ sẻ bị hạn chế xa lánh giới xung quanh Cho trẻ khám phá khoa học môi trường xã hội điều cần thiết Nhưng lúc trẻ hứng thú thích tham gia vào hoạt động học, giáo viên không tổ chức hoạt động học nhiều hình thức trẻ hoạt động trở nên đơn điệu nhàm chán làm cho trẻ không phát huy khả tư sáng tạo Điều cho thấy khơng phải cho trẻ học thật nhiều, cung cấp kiến thức thật nhiều cho trẻ mà phải dạy trẻ cách tư để khơi gợi tính tò mò ham hiểu biết trẻ để làm tảng cho phát triển trí tuệ sau Chính việc tổ chức cho trẻ khám phá khoa học môi trường xã hội phương tiện thiếu nhằm giải mục đích phát triển tồn diện cho trẻ - tuổi Trường mầm non 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm *Thuận lợi - Cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho hoạt động tương đối đầy đủ Không gian trường, lớp rộng rãi, thuận tiện cho trẻ tham gia trải nghiêm, khám phá Được quan tâm giúp đỡ ban giám hiệu nhà trường đồng nghiệp tạo điều kiện cho xây dựng hoạt động khám phá môi trường xung quanh - Đối với thân: Bản thân giáo viên có trình độ chun mơn nghiệp vụ,ln u nghề mến trẻ, nhiệt tình cơng việc,ln cao vai trò tự học tập, nghiên cưu, tìm tòi phương pháp đổi q trình giảng dạy, chịu khó học hỏi, sách báo ứng dụng công nghệ thông tin Bản thân tự trang bị cho phương tiện dạy học tốt: Máy tính xách tay, 3G - Đối với học sinh: Các cháu độ tuổi nên nhận thức đồng đề - Về phía phụ huynh: Phụ huynh quan tâm đến bậc học mầm non nên thuận tiên việc tìm kiếm nguyên vật liệu sẵn có địa phương giúp cho việc sử dụng đồ dùng dạy học đạt hiệu cao * Khó khăn: - Về sở vật chất: Cơ sở vật chất trường thiếu, đồ dùng đồ phục vụ cho hoạt động học số lượng chưa phong phú chủng loại Các thiết bị dạy học, giáo cụ trực quan phục vụ cho trình khám phá chưa phong phú,hấp dẫn chủng loại, màu sắc, chưa đáp ứng nhu cầu trẻ - Đối với thân: Bản thân chưa mạnh dạn xây dựng hoạt động khám phá vào kế hoạch có xây dựng mang tính hình thức, khn khổ, gò bó - Đối với học sinh: Trình độ nhận thức trẻ khơng đồng đều, số trẻ nhút nhát chưa tự tin giao tiếp với người lạ chưa hứng thú tham gia vào hoạt động khám phá trải nghiệm Đa số trẻ chưa có nề nếp học tập chưa qua học nhóm trẻ nên khó khăn việc tổ chức hoạt động khám phá môi trường xung quanh - Về phía phụ huynh: Đa số phụ huynh làm nông nghiệp nên điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn * Kết thực trạng Năm học 2017 - 2018 phân công chủ nhiệm lớp mẫu giáo 3-4 tuổi nhận thấy hoạt động khám phá môi trường xã hội trẻ hạn chế trẻ chưa thực tích cực tham gia hoạt động Vì từ đầu năm tiến hành khảo sát trẻ lúc nơi có kết sau: (Kèm theo bảng khảo sát đầu năm phụ lục 1) Qua khảo sát chất lượng trẻ với kết trên, trinh chăm sóc giáo dục mạnh dạn đưa “Một số biện pháp giúp trẻ 3-4 tuổi khám phá môi trường xã hội qua hoạt động Khám phá khoa học” tốt 2.3 Các giải pháp sử dụng để giải vấn đề 2.3.1 Tạo môi trường hoạt động phong phú hấp dẫn cho trẻ Q trình khám phá khoa học có đạt đạt hiệu hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố, mơi trường xung quanh trẻ giữ vị trí quan trọng Nó chứa đựng phương tiện cần thiết để tổ chức cho trẻ khám phá Trẻ mầm non phần lớn sống gia đình trường lớp mẫu giáo việc taọ mơi trường cho trẻ thực hoạt động khám phá vô quan trọng cần thiết Đồ dùng, trực quan, đồ chơi phục vụ hoạt động khám phá khoa học như: Bàn, ghế, bảng, tranh, mơ hình, từ gắn với hình ảnh, vật mẫu Cần phải đầy đủ cho cô trẻ hoạt động Đồ dùng trẻ phải đẹp, hấp dẫn, phong phú sinh động nhằm kích thích hứng thú, tò mò lòng ham hiểu biết trẻ, tơi thường sử dụng đồ thật, vật thật hình ảnh động cho tiết học sinh động có sáng tạo đảm bảo an tồn cho trẻ Xác định mơi trường quan trọng trình hoạt động trẻ từ đầu năm học trọng trang trí mơi trường ngồi lớp để gây hứng thú cho trẻ Để khích thích tính tò mò trẻ vào chủ đề để xây dựng góc “Khám phá khoa học - thiên nhiên” để trẻ tham gia vào hoạt động trải nghiệm môi trường xã hội Ví dụ: Khi thực chủ đề “Nghề nghiệp” nhánh “Một số nghề quen thuộc” chuẩn bị tranh sưu tập nghề, loại dụng cụ nghề y thuốc, ống lắng, quấn áo bác sĩ, mơ hình chăn ni bác nông dân, váy đẹp sản phẩm nghề dệt may… để trẻ quan sát cụ thể Ví dụ: Khi thực chủ đề “Bản thân” tơi chuẩn bị cho trẻ hình ảnh như: mắt, mũi, tai miệng tranh có khn mặt vui, buồn, giận giữ, …để trẻ khám phá nhận xét Ví dụ: Khi khám phá môi trường xã hội chủ đề “Quê hương đất nước Bác Hồ” chủ đề nhánh “Bác Hồ kính yêu” Với đề tài “Quan sát tranh ảnh Bác Hồ cháu thiếu thiếu nhi” cho trẻ xem đoạn tư liệu kể Bác cháu thiếu nhi hình ảnh (bác tặng quà cho cháu thiếu nhi, vui chơi với cháu, ôm hôn cháu) để trẻ quan sát trò chuyện Tơi thấy trẻ tỏ thích thú trẻ u q Bác giống người ơng (Hình ảnh minh hoạ kèm theo phụ lục 2) Ngoài đưa nguyên vật liệu để trẻ làm mơ hình để phục vụ vào hoạt động học Ví dụ: Ở chủ đề “Quê hương đất nước - Bác Hồ” tơi trẻ làm mơ hình (Chùa cột, Văn miếu quốc tử giám) để trẻ khắc sâu thêm cảnh đẹp Quê Hương đất nước *Xây dựng góc mở cho trẻ hoạt động Để khắc sâu trí nhớ trẻ tơi cho trẻ hoạt động góc mở với tên góc “Bé khám phá khoa học - thiên nhiên” Ví dụ: Khi khám phá môi trường xã hội chủ đề “Giao thơng” trẻ lên lấy hình ảnh xe đạp làm đề tài nghiên cứu bàn luận gắn vào cột “Bé Thích Khám phá?” khám phá đặc điểm biết phương tiện giao đường trẻ lấy lơ tơ tương ứng gắn vào cột “Bé khám phá gì” Khi thực khám phá chủ đề “Nghề nghiệp” trẻ nhóm chơi thực tương tự ,trẻ lấy áo gắn vào “Bé thích khám phá gì” lấy tranh có hình ảnh dệt may gắn lên “Bé khám phá gì” Như từ thực góc mở giúp cho trẻ rèn luyện kỹ quan sát, tìm tòi, tự khám phá, khắc sâu trí nhớ trẻ cơng việc xã hội qua trẻ biết đặc điểm, ý nghĩa, ích lợi nghề sống người (Hình ảnh minh hoạ kèm theo phụ lục 2) Ở lứa tuổi trẻ ln tò mò, quan sát bắt đầu đưa suy nghĩ câu hỏi vậy? Để làm gì? nên tơi qut tâm khơi gợi trí tò mò thích phán đốn trẻ cách vẽ tranh treo bên lớp theo chủ đề Thông qua tranh để khơi gợi nhân cách, trí tuệ đạo đức người trẻ Ví dụ: + Ở chủ đề “Gia Đình” tơi treo tranh nhà nhổ củ cải câu chuyện “Nhổ củ cải” để trẻ thấy sức mạnh gắn kết thành viên gia đình từ biết yêu thương quý mến người thân gia đình Ở chủ đề “Nghề nghiệp” treo tranh công việc nghề xã hội (Thợ cắt tóc cắt tóc, lái xe lái xe chở hàng, bác nông dân làm việc…) để trẻ hiểu thêm cơng việc nghề xã hội Ngồi tơi vẽ tranh “Trẻ nhặt rác bỏ vào thùng, trẻ rửa tay vòi nước sạch,…” Qua tranh trẻ biết cần bảo vệ mơi trường, nhặt rác bỏ vào nơi quy định biết vệ sinh cá nhân hàng ngày cho sẻ Kết quả: Khi thực giải pháp thấy trẻ thích thú tham gia vào hoạt động, trẻ khơng thấy nhàm chán 2.3.2 Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu hoạt động học cụ thể Đồ chơi ví chìa khóa giúp trẻ mở cánh cửa giới đầy thú vị Thông qua đồ chơi phù hợp với giai đoạn phát triển, trẻ học hỏi nhiều điều tuyệt vời khám phá giới sống xung quanh Đồ dùng đồ chơi có tác dụng lớn lao đến việc hình thành phát triển nhân cách trẻ Chính đồ chơi giúp trẻ thao tác, hoạt động, trải nghiệm, thể nhu cầu cá nhân, phát triển cân đối hài hòa, từ giúp trẻ phát triển toàn diện Trẻ nhỏ cần nhiều hội để học khám phá thông qua việc chúng chơi hàng ngày Chơi cách học phù hợp muốn trẻ tìm tòi khám phá cho thân chúng Qua chơi trẻ phát triển hiểu biết, kỹ nhiều tình khác Đồ chơi yếu tố thúc đẩy trẻ em thực nhiều hành động thao tác khác có tác dụng rèn luyện thể lực cho trẻ Đối với trẻ em, đồ chơi mầm non giống cuốc cày người nơng dân, máy móc người cơng nhân, phòng thí nghiệm nhà khoa học Đồ chơi cần thiết trẻ, có tác dụng ý nghĩa thật to lớn sâu sắc trẻ độ tuổi mầm non, trẻ em có nhu cầu chơi yêu quí đồ chơi, chúng sống hành động với đồ chơi Đồ chơi mầm non giúp trẻ em tìm hiểu, khám phá giới xung quanh, giúp em làm quen với đặc điểm, tính chất nhiều đồ vật, biết cơng dụng chúng sinh hoạt lao động người Đồ chơi phương tiện giúp trẻ phát mối quan hệ người với người xã hội biết gia nhập vào mối quan hệ Hoạt động với đồ chơi vừa làm thỏa mãn nhu cầu vui chơi, vừa làm cho đôi bàn tay khéo léo, đôi chân dẻo dai thể mềm mại, hình dáng phát triển cân đối hài hòa, giúp trẻ tham gia tốt vào sống xã hội sau Quá trình cho trẻ khám phá khoa học có đạt hiệu cao hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố mơi trường xung quanh trẻ giữ vị trí quan trọng, môi trường xung quanh chứa đựng phương tiện cần thiết để tổ chức cho trẻ khám phá đồ dùng đồ chơi mua sắm, đồ dùng đồ chơi tự tạo, mơ hình vật thật gần gũi xung quanh trẻ Việc sử dụng đồ dùng, đồ chơi hoạt động học đóng vai trò quan trọng, giúp hoạt động học có kết cao hiệu Nếu đồ dùng sơ sài, cô giáo dạy chay trẻ nhàm chán, tập trung Nhận rõ tầm quan trọng đồ dùng, đồ chơi với hoạt động học “Khám phá khoa học” khám pha môi trường xã hội, sở đồ dùng đồ chơi sẵn có từ năm trước, cải biến, tu sửa lại nhằm thu hút trẻ Bên cạnh để thu hút trẻ đồ dùng đồ chơi cần phải đẹp, mới, an tồn, hợp vệ sinh đảm bảo tính khoa học… Nguồn nguyên liệu phần phụ huynh ủng hộ như: Lịch treo tường, sách báo, tạp chí,bìa cát tông, vỏ lon, đồ dùng hỏng máy sấy tóc, ống khám bệnh bác sĩ, ống tiêm… phần tơi tự tìm kiếm từ bạn bè xung quanh tranh thủ lúc rảnh rỗi vào nghỉ trưa, vào ngày nghỉ cuối tuần, làm đồ dùng đồ chơi cho tiết học tới Hình ảnh minh họa kèm theo Phụ lục 3a Ví dụ: + Ở chủ đề “Giao thông” nhằm củng cố kiến thức giáo dục trẻ “Một số luật lệ giao thông phổ biến” làm đồ dùng đèn xanh, đỏ, vàng, biển báo cấm ngược chiều, mơ hình cảnh sát giao thơng, mơ hình phương tiện giao thơng ,cho trẻ xem băng hình tham quan ngã tư đường phố để giáo dục trẻ số luật lệ giao thơng phổ biến Hình ảnh minh họa kèm theo Phụ lục 3b: + Ở chủ đề “Bản thân” nhánh “Tơi cần lớn lên khỏe mạnh” tơi làm sưu tầm đồ dùng cung cấp chất dinh dưỡng cho trẻ (tôm, cua cá, rau, thịt, đậu, lạc… bánh xà phòng làm giấy để cung cấp kiến thức cho trẻ để trẻ biết ngồi ăn đủ nhóm chất phải giữ gìn vệ sinh cá nhân thể khỏe mạnh + Ở chủ đề “Gia Đình” nhánh “Nhu cầu gia đình” tơi làm đồ dùng phụ vụ cho gia đình nguyên vật liệu phế thải gồm lọ nước rửa bát, vỏ chai đựng nước khoáng để tạo nên bát, ấm chén, cốc uống nước, Từ chai đựng nước cô ca tạo nên máy xay sinh tố để trẻ hoạt động nhằm cung cấp kiên thức cho trẻ Qua tơi giáo dục trẻ biết giữ gìn đồ dùng gia đình Ở chủ đề “Nghề nghiệp” từ tờ bìa cát tơng giấy màu tơi trẻ làm dụng cụ phục vụ nghề xã hội nghề làm ruộng, nghề thợ xây Gồm dụng cụ cuốc, xẻng, bay xây, bàn xoa, lăn sơn, dao, kéo để trẻ quan sát trò chuyện hoạt động học cụ thể Hình ảnh minh họa kèm theo Phụ lục 3c + Còn chủ đề “Trường mầm non” lồng nghép Vui tết trung thu tơi cho trẻ trò chuyện ngày tết trung thu cách tơi chuẩn bị phơng treo có gắn hình ảnh ngơi sao, ơng trăng, bạn múa lân, phía mân hoa quả, đặc biệt giáo đóng vai chị phụ đóng vai cuội để trẻ trò chuyện ngày hội trung thu, trẻ hoạt động, thấy trẻ hào hứng, say sưa hòa vào lễ hội Thông qua học trẻ biết phong tục tập quán, lễ hội truyền thống quê hương đất nước biết giữ gìn giá trị trường tồn Kết quả: Tơi thấy sử dụng đồ dùng đồ chơi, nguyên vật liệu phù hợp vào hoạt động học trẻ lớp hứng thú tham gia hoạt động trẻ hiểu biết nhiều hơn, quan sát tốt, tìm nhanh vật mẫu đề ra, trẻ so sánh phân nhóm rõ ràng, rành mạch, ngôn ngữ phát triển 2.3.3 Tổ chức khám phá khoa học môi trường xã hội thông qua hoạt động học Bản thân vật, tượng xung quanh gây hứng thú cho trẻ, làm trẻ có mong muốn tìm hiểu, khám phá Nếu trình diễn điều khiển giáo viên hứng thú tính ham hiểu biết trẻ tăng lên.Việc tiếp xúc trực tiếp với vật, tượng tạo rung động trước đẹp xung quanh cho trẻ gắn bó hơn, tạo xúc cảm, tình cảm tích cực hành động thiết thực để bảo vệ môi trường xung quanh chúng Vì trình cho trẻ khám phá giới xung quanh tiết học, sử dụng phương pháp như: phương pháp quan sát, phương pháp trò chuyện, phương pháp sử dụng trò chơi Trong tiết học tơi sử dụng vật thật cho trẻ khám phá, cho trẻ tiếp xúc trực tiếp với vật thật cách nhìn, sờ, nếm cảm nhận, qua trẻ trải nghiệm thân giúp trẻ hứng thú, ham tìm hiểu ghi nhớ cách có chủ định Tùy tiết học theo chủ đề phù hợp giáo viên càn tích cực chuẩn bị đồ dùng trực quan sinh động, thực tế trẻ quan sát, trải nghiệm hứng thú Tránh dạy vo, dạy lí thuyết sáo rỗng không hợp lứa tuổi trẻ làm trẻ không hứng thú, khắc sâu biểu tượng mờ nhạt Bằng vật thật dễ tìm kiếm, sưu tầm, sẵn có thực tế giáo viên tận dụng tối đa sử dụng tiết học dạy trẻ chủ đề: trường Mầm non, gia đình, thân… giúp trẻ tham gia khám phá môi trường xung quanh đạt hiệu cao Ví dụ: Cho trẻ làm quen số loại * Mục tiêu: - Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, mùi vị, màu sắc lợi ích số loại quả.Trẻ tham gia hoạt động tham gia trò chơi cách hứng thú - Trẻ biết ơn người trồng Chuẩn bị: Một số loại thật, vườn ăn Tiến hành: Ổn định tổ chức gây hứng thú: Cho trẻ đến tham quan vườn ăn bạn thỏ nâu Hỏi trẻ vườn có loại gì? sống động, màu sắc hấp dẫn thu hút ý trẻ khuyến khích trẻ tham gia hoạt động cách tích cực, hứng thú Bởi ta biết, khơng phải tiết học cho trẻ trải nghiệm vật thật mà có tiết phải sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin số dạy chủ đề Thế giới động vật với khám phá “Sự đời gà con”, “vòng tuần hồn Bướm” Với tiết dạy tơi phải cho trẻ khám phá thơng qua hình ảnh sinh động copy mạng để giúp trẻ hiểu rõ vòng tuần hồn Bướm: Từ tằm -> nhộng -> bướm -> đẻ trứng -> tằm -> nhộng -> bướm, Qua việc sử dụng powerpoint thấy trẻ thích thú say sưa khám phá giúp học đạt kết tốt Trong thời đại công nghệ thông tin nay, phát triển hệ thống mạng với tiện ích, ứng dụng phong phú tạo nên cách mạng người, ngành đặc biệt giáo dục Chính từ cấp học mầm non trẻ làm quen với công nghệ thông tin phần hoạt động giáo dục thiếu Không với người lớn mà trẻ em mầm non cơng nghệ thơng tin ln mang lại nhiều điều kì thú hữu ích việc tiếp thu kinh nghiệm sống Hơn việc giáo dục, truyền đạt kiến thức cho trẻ vật tượng có sẵn để trẻ trực tiếp tri giác, với hoạt động khám phá khoa học tìm hiểu động vật sống biển, quan sát máy bay, tượng tự nhiên, hay khơng thể có thời gian để chứng kiến tượng tự nhiên xảy tìm hiểu cách sinh sản số loại vật nuôi, …chính để trẻ tìm hiểu giới xung quanh cách bao quát ứng dụng công nghệ thông tin vào tiết học việc cần thiết Khi sử dụng công nghệ thông tin powerpoint vào tiết học khám phá khoa học Tôi nhận thấy trẻ tỏ hào hứng, thích thú giúp trẻ nhận biết vật- tượng cách rõ ràng Ví dụ: Khám phá động vật sống rừng Vì điều kiện khó khăn thiếu thốn nên nhà trường đưa trẻ đến vườn bách thú để trẻ quan sát thực tế vật Tơi cho trẻ xem hình ảnh lồi động vật rừng Powerpoint Từ mà trẻ biết số đặc điểm bản: tiếng kêu, cấu tạo bên ngoài, thức ăn, vận động, cách kiếm ăn chúng Hình ảnh minh họa kèm theo Phụ lục + Ở chủ đề "Nghề nghiệp" với đề tài "Trò chuyện số nghề" tơi cho trẻ chơi "Thi nói nhanh" Khi máy tính hình ảnh nghề trẻ nói tên nghề chọn lơ tơ giơ lên + Ở chủ đề "Gia đình" với đề tài "Trò chuyện nhu cầu gia đình" tơi cho trẻ chơi trò chơi "Ơ cửa bí mật" cửa mở đồ dùng mào trẻ gọi tên nói cơng dụng đồ dùng Với hình ảnh sống động, đa dạng phong phú thật lôi trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động học Kết quả: Như sử dụng công nghệ thông tin vào khám phá khoa học đặc biệt khám phá môi trường xã hội hoạt động gây nhiều hứng thú cho trẻ Với trẻ lớp cháu hứng thú tích cực vào hoạt động đạt kết cao 16 2.3.7 Tuyên truyền phối hợp với bậc phụ huynh Như biết chăm sóc giáo dục trẻ nhiệm vụ vô quan trọng, khơng riêng bậc học mầm non mà nhiêm vụ chung toàn xã hội Cho đến có nhiều hình thức phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ khác phương pháp giáo dục trẻ theo hướng đổi mới, hay phương pháp CSGD trẻ mầm non mới…Dù có thực chăm sóc giáo dục nào? Nhưng có nhà trường giáo viên nỗ lực cố gắng mà khơng có phối hợp với gia đình bậc phụ huynh cách chăm sóc giáo dục trẻ hiệu giáo dục không cao Vậy phải phối hợp nào? Hay công tác tuyên truyền giáo viên thực hiện, tuyên truyền để đạt đươc hiệu quả, khoa học điều quan trọng để trẻ ngày có nhiều nhận thức tiến đắn tinh thần nhận thức, tình cảm, ngơn ngữ, giao tiếp… ứng xử điều quan trọng mà cần phải quan tâm Qua cơng tác chăm sóc áp dụng thực tế, công tác phối hợp với bậc cha mẹ việc chăm sóc giáo dục trẻ có tác dụng lớn, làm tốt điều sẽ: - Tạo thống gia đình nhà trường việc chăm sóc giáo dục trẻ, tạo thồng nội dung, phương pháp cách thức tổ chức CSGD trẻ lớp học gia đình Tránh mâu thuẫn cách CSGD trẻ gia đình nhà trường tạo điều kiện cho việc hình thành thói quen phẩm chất, nhân cách tốt trẻ - Bên cạnh bậc phụ huynh nên sưu tầm thơ, câu chuyện, hát…có nội dung lễ giáo để giáo dục trẻ như: Lời chào, Cháu yêu bà, Bé ngoan…Qua giáo dục trẻ thói quen lễ giáo lúc, nơi - Để thực tốt công tác phối kết hợp với bậc cha mẹ, từ đầu năm học thông qua buổi họp phụ huynh thực công tác tuyên truyền tới bậc phụ huynh nội dung chương trình học bé, thống số biện pháp chăm sóc dạy trẻ Hình ảnh minh họa kèm theo Phụ lục - Phối kết hợp bậc cha mẹ khơng giúp cha mẹ giáo viên có kiến thức chăm sóc trẻ cách khoa học, mà giúp cha mẹ hiểu thêm công việc giáo viên lớp giáo viên hiểu hoàn cảnh điều kiện sống trẻ gia đình Để có biện pháp giáo dục phù hợp, tạo nên mối quan hệ thân thiết, cởi mở, thân thiện phụ huynh giáo viên - Phối kết hợp với cha mẹ việc thực chương trình chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho trẻ kiến thức chăm sóc theo dõi sức khỏe trẻ theo định kỳ - Phối kết hợp với bậc cha mẹ việc thực chương trình giáo dục trẻ, giáo viên kết hợp với cha mẹ trẻ giúp trẻ thực tốt chương trình CSGD trẻ theo chủ đề - Sưu tầm giúp tranh ảnh, sách báo cũ có liên quan đến chủ đề học Ví dụ chủ đề: Gia đình Trẻ biết thành viên gia đình, mối quan hệ, tình cảm trách nhiệm thành viên gia đình với 17 Trẻ tơn trọng lễ phép với ông bà, bố mẹ, yêu quý em nhỏ…biết công việc hàng ngày bố mẹ - Ngoài phối kết hợp với ban phụ huynh lớp, kết hợp với nhà trường việc tổ chức ngày lễ, ngày hội kiện đặc biệt trường mầm non như: tết thiếu nhi 1/6, tết trung thu… Kết quả: Việc tuyên truyền đến cha mẹ học sinh để nhận phối hợp với nhà trường hoạt động, góp phần đẩy mạnh chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường Điều thể rõ nét trường chuyển sang hoạt động theo mơ hình cung ứng dịch vụ, trình độ, chất lượng cao thời gian tới Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối kết hợp với cha mẹ học sinh, đổi biện pháp thực công tác phối kết hợp hai bên để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu chăm sóc giáo dục trẻ tồn diện theo hướng tích cực bền vững 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm * Đối với hoạt động giáo dục: Khích lệ trí tưởng tượng, tò mò trẻ, trẻ có hứng thú học, tiếp thu kiến thức nhanh khám phá khoa học Trẻ thích tham gia làm đồ dùng đồ chơi từ nguyên liệu ngao, sò, yêu lao động, yêu quê hương, đất nước, thích tạo đẹp Góp phần phát triển tồn diện mặt giáo dục: Đức, trí, thể, mỹ lao động cho trẻ Đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi ngày cao trình đổi giáo dục yêu cầu cấp bách nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ trường mầm non Được thể qua kết khảo sát sau” Phụ lục 9: Kết khảo sát cuối năm * Đối với trẻ: Trẻ chủ động tham gia vào hoạt động khám phá, điều đáng nói ởđây trẻ thờng xuyên thảo luận nhau, đa câu hỏi đố bắt gặpmột tợng lạ đối tợng đặc biệt hỏi lại nh Trẻ hồn tồn chủ động buổi thực hành thành viêntuyên truyền đến gia đình việc ăn uống hợp vệ sinh thực tốtluật an toàn giao thơng Trẻ có thái độ đắn với mơi trờng sống xung quanh trẻ,có lòngmong muốn tạo đẹp bảo vệ môi trờng sống xung quanh trẻ * Đối với thân: Có nhiều kinh nghiệm, vững vàng, tự tin, q trình giúp trẻ khám phá mơi trường xã hội thông qua hoạt động khám phá khoa học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ * Đối với đồng nghiệp: Thành công sáng kiến kinh nghiệm hội đồng khoa học nhà trường đánh giá cao, đồng nghiệp trường áp dụng rộng rãi trình tổ chức thực chuyên đề thu kết tốt Giáo viên có kiến thức sâu cơng tác tích hợp nội dung giảng dạy nâng cao nghiệp vụ chuyên môn Lồng ghép thơ, hát, câu chuyện, trò chơi học tập để giáo dục trẻ Xây dựng kế hoạch tích hợp nội dung vào chủ đề, hoạt động phù hợp, lô gic * Đối với nhà trường: Chất lượng thực chuyên đề có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, không ngừng củng cố, nâng cao trì thường xun Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường ngày vững 18 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận Trong nhận thức trẻ lứa tuổi màm non, khám phá khoa học giữ vai trò quan trọng Vì hình thức cho trẻ phát thứ mẻ, li kì xung quanh trẻ Khám phá khoa học giúp trẻ hình thành nhận thức vật tượng xung quanh, giáo dục thái độ ứng xử đắn với thiên nhiên, với xã hội cho trẻ Khám phá khoa học thơng qua hình thức giúp trẻ dễ nhớ, dễ hình dung, dễ tưởng tượng Đây số kinh nghiệm mà tơi thực qua trình giảng dạy để nâng cao tri thức cho trẻ đời sống hàng ngày Bản thân mong đóng góp ý kiến Ban giám hiệu, bạn bè đồng nghiệp để giúp học khám phá khoa học đạt kết cao Như vậy, ta nói cho trẻ khám phá khoa học môi trường xã hội việc làm thiếu độ tuổi mầm non thông qua hoạt động làm tăng vốn hiểu biết cho trẻ, khả nhận thức trẻ nâng cao Để làm tốt điều giáo viên cần nắm bắt tâm lý khả vốn có trẻ để có biện pháp phù hợp Có biện pháp lơi trẻ vào hoạt động thoải mái nhẹ nhàng Tạo điều kiện để trẻ thể khả trước bạn bè Động viên khen ngợi trẻ kịp thời để trẻ hứng thú hoạt động Luôn lấy trẻ làm trung tâm sử dụng câu hỏi mở để phát triển tính tích cực trẻ Giáo viên khơng ngừng học tập nghiên cứu tài liệu tham gia lớp chuyên đề Trao đổi với đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ Như để đạt kết tích cực trẻ, tơi lỗ lực học hỏi, tìm hiểu mong ứng dụng nhiều tri thức khoa học công tác giảng dạy Những điều kì thú khoa học vô phong phú, song tượng khoa học vui ứng dụng việc dạy trẻ mầm non Việc lựa chọn thực giải pháp phải đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với lứa tuổi mầm non đảm bảo an toàn cho trẻ 3.2 Kiến nghị - Đối với nhà trường Cần tham mưu với cấp lãnh đạo đầu tư thêm sở vật chất giúp cho việc chăm sóc giáo dục trẻ tốt Tổ chức thao giảng, dự thăm lớp thường xuyên để giáo viên học hỏi kinh nghiêm lẫn Thường xuyên tổ chức buổi sinh hoạt tổ chuyên môn để rút học kinh nghiêm sau tuần, chủ đề - Đối với phòng giáo dục Thường xuyên mở lớp tập huấn, chuyên đề cho giáo viên nhằm tăng hiệu cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ 19 Trên số kinh nghiệm giúp trẻ 3- tuổi làm quên với khám phá khoa học môi trường xã hội mong đóng góp ý kiến hội đồng khoa học nghành để tơi hồn thiện áp dụng sáng kiến năm học Xin chân thành cảm ơn! XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG Nga Sơn, ngày tháng năm 2018 ĐƠN VỊ Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép NGƯỜI VIẾT Mai Thị Liên Phan Thị Linh 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bài nói Bác Hồ đăng báo Nhân Dân, số1645, ngày 14/9/1958; sau đưa vào sách “Hồ Chí Minh - Tuyển tập”, tập II, NXB Sự Thật, Hà Nội1980, trang 93 [2] Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường xung quanh” tiến sỹ HOÀNG THỊ PHƯỢNG [3] Đào Thanh Âm (2002), giáo dục mầm non tập NXB Đại học sư phạm [4] Nguyễn Ánh Tuyết (2005) giáo dục mầm non- vấn đề lý luận thực tiễn NXB Đại học sư phạm [5] Học viện khám phá science Made fun - Nguyễn Thành Hải - Viện Nghiên Cứu Giáo Dục STEM - ĐH Missouri, Mỹ [6] Kinh nghiệm cô Ngô Ái Phượng - Giáo viên Trường mầm non 10/3 Thành phố Buôn Ma Thuột (Đăc Lăk) DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI SÁNH KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD&ĐT, CẤP SỞ GD&ĐT VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN Họ tên tác giả: Phan Thị Linh Chức vụ đơn vị công tác: Giáo viên Trường MN Nga Yên TT Tên đề tài SKKN Nâng cao chất lượng giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ 5-6 tuổi Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 24-36 tháng tuổi thông qua lời kể chuyện Một số biện pháp tổ chức sinh hoạt tuổi nuôi dưỡng nhằm góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ Trường mầm non Nga Yên Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng cho trẻ 5-6 tuổi làm quen chữ viết Trường mầm non Nga Yên Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng cho trẻ 5-6 tuổi làm quen chữ viết Trường mầm non Nga Yên Cấp đánh giá xếp loại (Phòng, Sở, Tỉnh…) Kết đánh giá xếp loại (A,B C) Năm học đánh giá xếp loại Phòng GD&ĐT C 2008 – 2009 Phòng GD&ĐT C 2012 – 2013 Phòng GD&ĐT C 2013 – 2014 Phòng GD&ĐT A 2014 – 2015 Sở GD&ĐT C 2014-2015 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Các bảng khảo sát 1.Kết thực trạng ban đầu qua khảo sát: (thời điểm từ tháng năm học 2017-2018) Bảng khảo sát chất lượng trẻ 28 trẻ Nội dung khảo sát Khả nhận biết tên gọi đặc điểm đối tượng Khả so sánh nhận xét đối tượng Khả phân nhóm, phân loại theo dấu hiệu rõ nét Suy luận, giải thích mối liên hệ đơn giản tượng vật xung quanh Tổng số trẻ Số trẻ đạt Tỉ lệ % Chưa đạt Tỉ lệ % 13 46,4 15 53,6 14 50 14 50 15 53,6 13 46,4 12 42,8 16 47,2 28 Phụ lục 2: Hình ảnh minh họa giải pháp 2.3.1 a, Hình ảnh Bác Hồ với cháu thiếu niên nhi đồng b, Xây dựng góc mở cho trẻ hoạt động Phụ lục 3: Hình ảnh minh họa giải pháp 2.3.2 a)Đồ dùng đồ chơi tự làmphục vụ chủ đề giao thông b) Đồ dùng tự làm phục vụ hoạt động c) Đồ dùng phục vụ hoạt động khám phá khoa học chủ đề Nghề nghiệp Phụ lục 4: Hình ảnh minh họa giải pháp 2.3.3 Giờ hoạt động “Khám phám khoa học” Phụ lục 5: Hình ảnh minh họa giải pháp 2.3.4 a) Giờ Hoạt động góc cháu lớp – tuổi b) Giờ Hoạt động trời cháu lớp – tuổi c) Các cháu thăm quan di tích lịch sử chùa đống cao Nga Yên d) Trẻ tham quan xưởng dệt chiếu “Nghề truyền thống Nga Sơn” Phụ lục 6: Hình ảnh minh họa giải pháp 2.3.5 Hình ảnh Hoạt động Khám phá khoa học Phụ lục 7: Hình ảnh minh họa giải pháp 2.3.6 Hình ảnh hoạt động KPKH “Động vật sống rừng” Phụ lục 8: Hình ảnh minh họa giải pháp 2.3.7 Hình ảnh họp phụ huynh đầu năm 2017 – 2018 Trường MN Nga Yên Phụ lục 9: Bảng khảo sát chất lượng trẻ cuối năm Nội dung khảo sát Tổng số trẻ Số trẻ Tỉ lệ Chưa đạt % đạt Tỉ lệ % Khả nhận biết tên gọi đặc điểm đối tượng 26 92,8 7,2 Khả so sánh nhận xét đối tượng 25 89.2 10.8 24 85,7 14,3 25 89,2 10,8 Khả phân nhóm, phân loại theo dấu hiệu rõ nét Suy luận, giải thích mối liên hệ đơn giản tượng vật xung quanh 28 ... dưỡng cho trẻ Trường mầm non Nga Yên Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng cho trẻ 5-6 tuổi làm quen chữ viết Trường mầm non Nga Yên Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng cho trẻ 5-6 tuổi làm... môi trường cho trẻ 5-6 tuổi Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 24-36 tháng tuổi thông qua lời kể chuyện Một số biện pháp tổ chức sinh hoạt tuổi nuôi dưỡng nhằm góp phần nâng cao chất lượng. .. nghiệp để giúp học khám phá khoa học đạt kết cao Như vậy, ta nói cho trẻ khám phá khoa học môi trường xã hội việc làm thiếu độ tuổi mầm non thông qua hoạt động làm tăng vốn hiểu biết cho trẻ, khả nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo 3 4 tuổi khám phá khoa học ở trường mầm non nga yên , skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo 3 4 tuổi khám phá khoa học ở trường mầm non nga yên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay