Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH đầu tư và thương mại quốc tế duy anh

70 14 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 14:10

Là một người lao động, làm thuê cho doanh nghiệp, ngoài mong muốn cho doanh nghiệp phát triển đều, ổn định, kinh doanh đúng đắn, tăng trưởng đều đặn, có lẻ đều mọi người quan tâm nhất vẫn là tiền lương.Là một chủ doanh nghiệp, ngoài các biện pháp giúp cho doanh nghiệp ổn định, phát triển có uy tín. Bạn phải tìm các biện pháp tính toán đưa ra cách trả lương hưu hiệu nhất cho người lao động sao cho vừa không phải tăng chi phí tạo sức mạnh cạnh tranh của hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ mà vẫn đảm bảo cho người lao động cảm thấy đúng với sức lao động của họ bỏ ra, đồng thời khuyến khích họ làm việc có năng suất cao, hiệu quả cao, có trách nhiệm với doanh nghiêp hơn.Ngày nay, với sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa các doanh nghiệp cần phải nổ lực tiềm kiếm các biện pháp cạnh tranh, tồn tại và phát triển. Có rất nhiều yếu tố biện pháp quyết định sự sống còn của doanh nghiệp: tiền lương là một trong những yếu tố đó. Tiền lương luôn được mọi người quan tâm bởi ý nghĩa to lớn của nó. Tiền lương là nguồn thu đáng kể của người lao động, giúp họ đảm bảo cuộc sống bản thân và gia đình.Tiền lương đối với doanh nghiệp là một nguồn chi phí không nhỏ, ở phạm vi vĩ mô, trong một quốc gia người lao động có thu nhập cao dẫn đến sự phát triển của các ngành sản xuất, dịch vụ khác,đóng góp không ít vào sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế quốc gia. Trong phạm vi toàn nền kinh tế tiền lương là một phần kết quả của quá trình phân phối của cải vật chất do chính người lao động trong xã hội làm ra.Tiền lương nếu được trả hợp lý nó sẽ làm tăng năng suất lao động, ngược lại nó sẽ làm giảm năng suất lao động. Chính vì vậy việc xây dựng thang lương, bảng lương hạch toán lựa chọn hình thức trả lương hợp lý để cho tiền lương vừa với khoản thu nhập của người lao động đảm bảo một phần về nhu cầu vật chất, vừa làm cho tiền lương trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy người lao động làm việc tốt hơn là hết sức quan trọng, đồng thời phải tiết kiệm chi phí. Chính vì vậy việc lựa chọn hình thức trả lương là một công việc hết sức khó khăn, nó vừa là phương pháp khoa học vừa là kĩ thuật.Gắn liền với tiền lương là bảo hiểm xã hội và các khoản khác như bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn gọi chung theo qui định hiện hành nhằm đảm bảo cho người lao động có một khoản quỹ trợ giúp về già khó khăn trong cuộc sống.Sau 3 năm học tập tại khoa kinh tế_ngành kế toán,hệ cao đẳng của trường Cao Đẳng Công Nghệ Hà Nội ,với sự giúp đỡ cuả thầy cô, đặc biệt là Thạc sỹ Ông Thị Nhung là người hướng dẫn. Đồng thời trong quá trình thực tập tại công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế Duy Anh, được sự giúp của các anh chi phòng kế toán cùng với các anh chi phòng ban khác tại quý công ty, em đã thật sự tiếp cận với chuyên ngành kế toán mà đặc biệt là kế toán tiền lương và đã hiểu biết thật sự về chuyên ngành này. Báo cáo tốt nghiệp ngoài lời mở đầu và kết luận, nội dung chính được chia làm ba phần như sau: Chương I : Tổng quan về Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế Duy Anh . Chương II : Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế Duy Anh . Chương III : Nhận xét và một số ý kiến hoàn thiện công tác kế toán tại Công Ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế Duy Anh. MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ DUY ANH 1.1 Giới thiệu công ty TNHH Đầu tư thương mại quốc tế Duy Anh 1.2 Tình hình sử dụng lao động công ty TNHH Đầu tư thương mại quốc tế Duy Anh 1.3 Lĩnh vực , tình hình kinh doanh cơng ty TNHH Đầu tư thương mại quốc tế Duy Anh 1.3.1 Ngành nghề kinh doanh 1.3.2 Bộ máy hoạt động công ty TNHH Đầu tư thương mại quốc tế Duy Anh.10 1.3.3 Tổ chức máy kế tốn cơng ty TNHH Đầu tư thương mại quốc tế Duy Anh 12 1.3.4 Chính sách kế tốn áp dụng Công ty TNHH Đầu tư thương mại quốc tế Duy Anh 13 1.3.5 Hệ Thống tài khoản sử dụng công ty TNHH Đầu tư thương mại quốc tế Duy Anh 14 1.3.6 Hệ thống sổ kế toán TNHH Đầu tư thương mại quốc tế Duy Anh 15 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG TẠI CƠNG TY ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ DUY ANH .17 2.1 Một số phần hành kế toán chủ yếu công ty TNHH đầu tư thương mại quốc tế Duy Anh .17 2.1.1 Kế tốn tiền cơng ty TNHH đầu tư thương mại quốc tế Duy Anh 17 2.2 Thực trạng kế tốn tiền lương khoản phải trích theo lương công ty TNHH Đầu tư thương mại quốc tế Duy Anh 29 2.2.1 Các khái niệm tiền lương khoản trích theo lương .29 2.2.2 Kế tốn tiền lương khoản trích theo lương công ty TNHH Đầu tư thương mại quốc tế Duy Anh .37 2.2.2.1 Khái niệm 37 2.2.2.2 Nhiệm vụ kế toán tiền lương khoản trích theo lương 38 2.2.3 Tài khoản sử dụng 38 2.2.4 Phương pháp hạch toán 43 2.2.4 Chứng từ sử dụng 47 2.2.5 Sổ nhật ký chung .58 2.2.6 SỔ CÁI .60 CHƯƠNG : NHẬN XÉT VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CƠNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ DUY ANH 62 3.1 Nhận xét 62 3.1.1 Nhận xét chung cơng tác kế tốn Cơng ty TNHH đầu tư thương mại quốc tế Duy Anh 62 3.1.2 Nhận xét công tác kế tốn vốn tiền cơng ty 64 3.1.3 Giải pháp cho công tác kế tốn vốn tiền cơng ty 65 3.2 Một số kiến nghị 66 3.3 Giải pháp số đề xuất nhằm hồn thiện kế tốn cơng ty TNHH đầu tư thương mại quốc tế Duy Anh 67 3.4 Kết luận 71 LỜI MỞ ĐẦU Là người lao động, làm thuê cho doanh nghiệp, mong muốn cho doanh nghiệp phát triển đều, ổn định, kinh doanh đắn, tăng trưởng đặn, có lẻ người quan tâm tiền lương Là chủ doanh nghiệp, biện pháp giúp cho doanh nghiệp ổn định, phát triển có uy tín Bạn phải tìm biện pháp tính tốn đưa cách trả lương hưu hiệu cho người lao động cho vừa khơng phải tăng chi phí tạo sức mạnh cạnh tranh hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ mà đảm bảo cho người lao động cảm thấy với sức lao động họ bỏ ra, đồng thời khuyến khích họ làm việc có suất cao, hiệu cao, có trách nhiệm với doanh nghiêp Ngày nay, với phát triển kinh tế hàng hóa doanh nghiệp cần phải nổ lực tiềm kiếm biện pháp cạnh tranh, tồn phát triển Có nhiều yếu tố biện pháp định sống doanh nghiệp: tiền lương yếu tố Tiền lương ln người quan tâm ý nghĩa to lớn Tiền lương nguồn thu đáng kể người lao động, giúp họ đảm bảo sống thân gia đình Tiền lương doanh nghiệp nguồn chi phí khơng nhỏ, phạm vi vĩ mơ, quốc gia người lao động có thu nhập cao dẫn đến phát triển ngành sản xuất, dịch vụ khác,đóng góp khơng vào phát triển toàn kinh tế quốc gia Trong phạm vi toàn kinh tế tiền lương phần kết trình phân phối cải vật chất người lao động xã hội làm Tiền lương trả hợp lý làm tăng suất lao động, ngược lại làm giảm suất lao động Chính việc xây dựng thang lương, bảng lương hạch toán lựa chọn hình thức trả lương hợp lý tiền lương vừa với khoản thu nhập người lao động đảm bảo phần nhu cầu vật chất, vừa làm cho tiền lương trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy người lao động làm việc tốt quan trọng, đồng thời phải tiết kiệm chi phí Chính việc lựa chọn hình thức trả lương cơng việc khó khăn, vừa phương pháp khoa học vừa kĩ thuật Gắn liền với tiền lương bảo hiểm xã hội khoản khác bảo hiểm y tế, kinh phí cơng đồn gọi chung theo qui định hành nhằm đảm bảo cho người lao động có khoản quỹ trợ giúp già khó khăn sống Sau năm học tập khoa kinh tế_ngành kế toán,hệ cao đẳng trường Cao Đẳng Công Nghệ Hà Nội ,với giúp đỡ cuả thầy cô, đặc biệt Thạc sỹ Ông Thị Nhung người hướng dẫn Đồng thời q trình thực tập cơng ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế Duy Anh, giúp anh chi phòng kế tốn với anh chi phòng ban khác q cơng ty, em thật tiếp cận với chuyên ngành kế toán mà đặc biệt kế toán tiền lương hiểu biết thật chuyên ngành Báo cáo tốt nghiệp lời mở đầu kết luận, nội dung chia làm ba phần sau: Chương I : Tổng quan Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế Duy Anh Chương II : Thực trạng cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế Duy Anh Chương III : Nhận xét số ý kiến hồn thiện cơng tác kế tốn Cơng Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế Duy Anh CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ DUY ANH 1.1 Giới thiệu công ty TNHH Đầu tư thương mại quốc tế Duy Anh Công ty TNHH đầu tư thương mại quốc tế Duy Anh tiền thân công ty CP đầu tư thương mại quốc tế Duy Anh thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 02/11/2016, đăng ký thay đổi tên công ty vào ngày 25/01/2018 sở kế hoạch đầu tư Thành Phố Hà Nội Cấp - Tên Công ty: Công ty TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ DUY ANH - Tên công ty viết tiếng nước ngoài: DUY ANH INTERNATIONAL TRALING AND INVESTMET COMPANY LIMITED - Tên cơng ty viết tắt: DUYANH ITI CO.,LTD - Hình thức pháp lý: Công ty trách nhiệm hữu hạn - Địa chỉ: Số 2, ngõ 122, ngách 22, đường Láng, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội - Vốn điều lệ: 1.800.000.000đ (một tỷ tám trăm triệu đồng) - Mã số thuế: 0107618913 - Số điện thoại: 0888.683.186 - Chủ sở hữu: Ơng Vũ Đức Tiến Cơng ty TNHH Đầu tư thương mại quốc tế Duy Anh hoạt động theo mơ hình vừa nhỏ, chun kinh doanh thương mại đăng ký với sở kế hoạch đầu tư mặt hàng cho phép nhà nước Trong năm gần đây, trình cơng nghiệp hóa đại hóa ngày cao, thị trường mở rộng, Công ty không ngừng phát triển kinh doanh thương mại theo hướng đa ngành nghề, mở rộng thị trường, tạo uy tín với khách hàng tạo vị công ty thị trường 1.2 Tình hình sử dụng lao động cơng ty TNHH Đầu tư thương mại quốc tế Duy Anh Số lượng lao động công ty ký hợp đồng lao động lao động, với mức thu nhập bình quân 5.000.000đ/ tháng (Năm triệu đồng/tháng), tất lao động có trình độ qua đào tạo có cấp từ cao đẳng trở lên nhằm đáp ứng yêu cầu kinh doanh nhiều lĩnh vực, đa ngành nghề công ty, nhân viên kinh doanh nhằm tìm kiếm Hợp đồng với khách hàng lớn quan hệ lâu dài Cán công nhân viên công ty hưởng chế độ làm việc 8h/ngày, tham gia chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật, đảm bảo chất lượng lao động, cán công nhân viên yên tâm công tác, kinh doanh cho công ty 1.3 Lĩnh vực , tình hình kinh doanh cơng ty TNHH Đầu tư thương mại quốc tế Duy Anh 1.3.1 Ngành nghề kinh doanh ST T Tên ngành Mã ngành Sản xuất linh kiện điện tử 2610 Sản xuất máy vi tính thiết bị ngoại vi máy vi tính 2620 Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống thuốc 2825 Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng chế phẩm vệ sinh 2023 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510 Bán bn nhiên liệu rắn, lỏng, khí sản phẩm liên quan 4661 Bán buôn kim loại quặng kim loại 4662 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng Bán bn kính xây dựng Bán buôn gạch ốp lát thiết bị vệ sinh Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng 4663 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm thiết bị viễn 4741 ST T Tên ngành Mã ngành thông cửa hàng chuyên doanh 10 Bán lẻ thiết bị nghe nhìn cửa hàng chuyên doanh 4742 11 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính thiết bị lắp đặt khác xây dựng cửa hàng chuyên doanh 4752 12 Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm vật phẩm vệ sinh cửa hàng chuyên doanh 4772 13 Nhà hàng dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610 14 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới ) 5621 15 Sản xuất xe có động 2910 16 Sản xuất thân xe có động cơ, rơ moóc bán rơ moóc 2920 17 Sản xuất phụ tùng phận phụ trợ cho xe có động động xe 2930 18 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100 19 Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312 20 Lắp đặt máy móc thiết bị công nghiệp 3320 21 Khai thác, xử lý cung cấp nước 3600 22 Thoát nước xử lý nước thải 3700 23 Xây dựng nhà loại 4100 24 Xây dựng cơng trình đường sắt đường 4210 25 Xây dựng cơng trình cơng ích 4220 26 Lắp đặt hệ thống điện 4321 27 Lắp đặt hệ thống cấp, nước, lò sưởi điều hồ khơng khí 4322 28 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329 Chi tiết: + Thang máy, cầu thang tự động, + Các loại cửa tự động, + Hệ thống đèn chiếu sáng, + Hệ thống hút bụi, + Hệ thống âm ST T Tên ngành Mã ngành thanh, + Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí 29 Hồn thiện cơng trình xây dựng 4330 30 Bán phụ tùng phận phụ trợ ô tô xe có động khác 4530 31 Bán mơ tơ, xe máy 4541 32 Bảo dưỡng sửa chữa mô tô, xe máy 4542 33 Bán phụ tùng phận phụ trợ mô tô, xe máy 4543 34 Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý, môi giới 35 Bán buôn đồ uống 36 Bán bn đồ dùng khác cho gia đình 4610 4633 Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn đèn điện; Bán buôn giường, tủ, bàn ghế đồ dùng nội thất tương tự; Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm chế phẩm vệ sinh; 4649 37 Bán bn máy vi tính, thiết bị ngoại vi phần mềm 4651 38 Bán buôn thiết bị linh kiện điện tử, viễn thơng 4652 39 Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy nông nghiệp 4653 40 Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khai khống, xây dựng; Bán bn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động điện, dây điện thiết bị khác dùng mạch điện); Bán bn máy móc, thiết bị y tế; 41 4659 Bán lẻ hàng hóa khác cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ xe đạp phụ tùng cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình cửa hàng chuyên doanh 4773 ST T Tên ngành 42 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác lại chưa phân vào đâu Mã ngành 8299 Chi tiết: Xuất nhập mặt hàng Công ty kinh doanh./ 43 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Môi giới bất động sản; Quản lý bất động sản sở phí hợp đồng; 6820 44 Vệ sinh chung nhà cửa 8121 45 Vệ sinh nhà cửa cơng trình khác 8129 46 Dịch vụ chăm sóc trì cảnh quan 8130 Ban đầu công ty chọn ngành Tư vấn môi giới bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất làm ngành kinh doanh cơng ty, chiến lược kinh doanh chủ yếu kinh doanh bất động sản hình thức mơi giới ký phí bất động sản, bên cạnh buôn bán kinh doanh nhiều loại hàng hóa đăng ký với sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội Sang đầu năm 2018, ban giám đốc định thay đổi chiến lược kinh doanh chuyển ngành kinh doanh bán bn thiết bị máy móc, phụ tùng khác để phù hợp với thị trường kinh tế, tăng doanh thu cho công ty 1.3.2 Bộ máy hoạt động công ty TNHH Đầu tư thương mại quốc tế Duy Anh Công ty quản lý theo mơ hình trực tuyến chức gồm ban giám đốc phòng ban: Một Giám đốc điều hành: người điều hành hoạt động hàng ngày Công ty, chịu trách nhiệm trước quan quản lý nhà nước, đối tác, cổ đông tồn thể cán cơng nhân viên hoạt động cơng ty Một Phó Giám đốc phụ trách chung: Là người phân công giúp việc cho Giám đốc công ty công tác lập kế hoạch, triển khai thực kiểm tra giám sát việc thực kế hoạch, chất lượng sản phẩm công ty đồng thời tham mưu hỗ trợ giám đốc công ty quản lý mặt nội Sơ đồ 1 Cơ cấu tổ chức máy quản lý: Giám đốc Phó giám đốc Phòng kế tốn Phòng hành nhân Phòng nghiệp vụ Phòng kế hoạch thị trường (Nguồn : Phòng tổ chức hành ) Đơn vị: Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ Duy Anh Địa chỉ:, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội PHIẾU THU Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Mẫu số 01 - TT ( Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 Bộ Tài chính) Quyển số: Số: PT035 Nợ TK 111 Có TK 338 Họ tên người nộp tiền: Phạm Thị Thùy Địa chỉ: Thủy Quỹ Lý nộp: Thu 7.5% BHXH, BHYT phận văn phòng tháng 12/2017 Số tiền: 2.001.520đ (Viết chữ): Hai triệu khơng trăm linh nghìn năm trăm hai đồng Kèm theo: Chứng từ gốc: Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Kế toán trưởng Người nộp tiền Người lập phiếu (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) + Tỷ giá ngoại tệ ( vàng bạc , đá quý )……… + Số tiền quy đổi …………………………………………… Thủ quỹ (Ký, họ tên) 2.2.5 Sổ nhật ký chung Biểu 2.12 Sổ nhật ký chung CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ DUY ANH NHẬT KÝ CHUNG (ĐVT: 1000VNĐ) Ngày ghi sổ Chứng từ SH Diễn giải SHTK Số phát sinh NT Nợ Có Cộng trang trước chuyển sang 20/11/216 10/12/2016 20/11/2016 10/12/2016 334 Tạm ứng lương kỳ I 3000 111 Tiền lương phải trả CNV 3000 641 28.171,5 642 21.356 334 10/12/2016 10/12/2016 Trích BHXH, BHYT,BHTN, KPCĐ tinh vào chi phí bán hàng kinh doanh 10/12/2016 10/12/2016 Khấu trừ vào lương CNV khoản BHXH, BHYT, BHTN 10/12/2016 15/12/206 Thanh toán lương tháng 11 cho CNV 49.527,5 641 6.876,96 642 5.963,07 338 12.840,03 334 3383 ,3384, 3389 5.617,5 334 49.527,5 5.617,5 112 49.527,5 Cộng chuyển sang trang sau Ngày 10 tháng 12 năm 2017 Người ghi sổ Kế tốn trưởng Giám đốc Nguồn: Phòng tài kế toán Căn vào nhật ký chung, kế toán vào sổ tài khoản 334, 338 2.2.6 SỔ CÁI Biểu 2.13 Sổ TK 334 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ DUY ANH SỔ CÁI Tên tài khoản: Phải trả công nhân viên Số hiệu: 334 ĐVT: VNĐ Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Số hiệu Ngày tháng TK ĐƯ Diễn giải Số dư đầu kỳ Số phát sinh 10/12/201 10/12/2016 111 Tạm ứng lương kỳ I 10/12/201 Tiền lương trả cho phận bán hàng Tiền lương trả cho phận quản lý doanh nghiệp 10/12/201 Nợ Có 3.000.00 641 28.171.500 642 21.356.000 3383 Khấu trừ vào lương , CNV khoản BHXH, 3384 BHYT, BHTN , 3389 Thanh toán lương tháng 11 Số phát sinh 111 5.617.50 49.527.500 Cộng phát sinh Người lập biểu (Ký, họ tên) Dư cuối kỳ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) (Nguồn: Phòng Tài kế tốn) Biểu 2.14 Sổ TK 338 Đơn vị:Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Quốc tế Duy Anh Địa chỉ: TP Hà Nội SỔ CÁI Tài khoản 338- “phải trả phải nộp khác” Tháng 12 năm 2017 Chứng từ STT Số Ngày TK đối ứng Diễn giải Số phát sinh Nợ Số dư đầu tháng 25/12/2014 … 98 … Trích KPCĐ mừng đám cưới 4.723.600 111 1.000.000 31/12/2014 Tính BHXH trả thay lương 334 2.713.700 31/12/2014 Thu 8% BHXH từ lương 334 … … … 112 36.491.400 31/12/2014 Đ/c Việt phận kỹ thuật … Nộp BHXH lên quan cấp Tổng số phát sinh Số dư cuối tháng Người lập biểu (Ký, họ tên) Kế tốn trưởng (Ký, họ tên) Có 10.643.325 50.088.188 … 52.129.138 6.764.550 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) (Nguồn: Phòng Tài kế tốn) CHƯƠNG : NHẬN XÉT VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ DUY ANH 3.1 Nhận xét Sau thời gian thực tập Cơng ty, tơi có điều kiện tiếp cận với kiến thức mang tính thực tế, dịp trau dồi thêm kiến thức áp dụng điều học nhà trường vào thực tế hoạt động kế toán doanh nghiệp Thời gian thực tập công ty quý báu cần thiết sinh viên tốt nghiệp Với khoảng thời gian hạn hẹp, kinh nghiệm thiếu, nhận xét đánh giá, giải pháp đưa chưa hồn thiện, xong điều chắt lọc, tổng kết từ nhiều tình tơi tham khảo, tìm hiểu thu thập qua q trình thực tập Tơi mong kiến thức ỏi đóng góp phần nhỏ nhằm hồn thiện hoạt động kế toán đơn vị 3.1.1 Nhận xét chung cơng tác kế tốn Cơng ty TNHH đầu tư thương mại quốc tế Duy Anh Cơng ty tổ chức máy kế tốn theo hình thức tập trung, phòng kế tốn – tổng hợp thực tồn cơng tác kế tốn cơng ty Tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty phù hợp với quy mơ đặc điểm hình thức sản xuất Bộ máy kế toán gọn nhẹ với việc phân công lao động cụ thể, trách nhiệm, nhiệm vụ cho cán kế toán Mọi phần hành cơng tác kế tốn có người theo dõi, thực đầy đủ nội quy Hình thức tổ chức phù hợp với quy mô sản xuất kinh doanh cơng ty, kế tốn trưởng người có quyền định cao chịu trách nhiệm trước Giám đốc công ty a) Ưu điểm Để xây dựng phát triển kinh tế sản xuất hàng hóa nhiều thành phần theo chế thị trường, tiền lương khoản trích theo lương thực phải làm chức đòn bẩy kinh tế, phải trở thành động lực thúc đẩy suất lao động, hiệu cơng việc Mỗi hình thức trả lương có ưu, nhược điểm riêng tùy vào nghành nghề, doanh ghiệp chọn cho hình thức phù hợp đảm bảo nguyên tắc phân phối theo lao động, tổng hòa lợi ích: Nhà nước, doanh nghiệp người lao động Công tác hạch tốn tiền lương khoản trích theo lương đóng góp lớn quản lý lao động tiền lương.Nếu hạch tốn đúng, đủ, xác động lực thúc đẩy người lao động nâng cao suất lao động, phát huy tính sang tạo, góp phần hồn thành kế hoạch giao, cách đắn để tăng thu nhập cho mình, tích lũy cho doanh nghiệp cho xã hội Mặc khác, công tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương vấn đề có ý nghĩa quan trọng cơng tác kế tốn doanh nghiệp Bởi ngồi việc xây dựng cho chế độ tiền lương quy định, tiết kiệm chi phí, doanh nghiệp phải trọng đến tính hợp lý tương đối tiền lương đứng góc độ người lao động, nhằm thu hút lao động có trình độ tay nghề, đồng thời, khuyến khích người lao động tích cực sản xuất, nâng cao suất chất lượng lao động, đảm bảo tái sản xuất sức lao động Bộ máy gọn nhẹ, thu thập thông tin tổng hợp cách nhanh chóng Quan hệ đạo tồn đơn vị thuận tiện cho việc phân cơng chun mơn hố nghiệp vụ Tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty phù hợp với quy mơ đặc điểm hình thức sản xuất Bộ máy kế tốn gọn nhẹ với việc phân cơng lao động cụ thể, trách nhiệm, nhiệm vụ cho cán kế tốn Mọi phần hành cơng tác kế tốn có người theo dõi, thực đầy đủ nội quy Công ty lập, luân chuyển lưu giữ chứng từ thực theo chế độ kế tốn quy định nhằm phục vụ cơng tác hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh Hệ thống tài khoản: vận dụng cách khoa học, thể việc chi tiết tài khoản đến tài khoản cấp 2, cấp theo cơng trình, hạng mục cơng trình , thuận tiện cho Cơng ty việc tính tốn theo dõi chi phí để tính giá thành cho cơng trình, hạng mục cơng trình Hệ thống sổ kế tốn mở chế độ quy định bao gồm sổ kế toán chi tiết đáp ứng yêu cầu tổng hợp số liệu cung cấp thông tin cần thiết cho đối tượng sử dụng b) Nhược điểm Số lượng nhân viên kế toán hạn chế nên người phải làm nhiều phần việc khác đòi hỏi cán kế tốn phải có trình độ cao, giàu kinh nghiệm Việc tổ chức quản lý chi phí chưa chặt chẽ, tồn diện: Việc sử dụng hình thức “khốn” vơ tình đánh vai trò quan trọng kế tốn cơng ty việc kiểm sốt chứng từ chi phí, khơng kiểm sốt khoản mục chi phí xác cơng trình giao khốn có chi phí đội tự quyền mua tốn tạm ứng Công ty Hơn nữa, đội tự tổ chức quản lý thi công tiến hành chấm cơng nên dẫn đến tình trạng phản ánh sai lệch so với thực tế phát sinh Công ty gặp nhiều khó khăn việc kiểm sốt chi phí tính tốn giá thành xác cho cơng trình, hạng mục cơng trình, làm gia tăng đáng kể giá thành thực tế công trình Điều dẫn đến việc phản ánh khơng xác lợi nhuận thực tế cơng trình khoản công nợ công ty 3.1.2 Nhận xét cơng tác kế tốn vốn tiền cơng ty a) Ưu điểm Sổ sách kế tốn sử dụng thực theo quy định Bộ tài chính, tập hợp chứng từ gốc vào phần mềm cách linh hoạt, đầy đủ Tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty áp dụng ngun tắc bất kiêm nhiệm kế toán toán thủ quỹ nên tránh khỏi gian lận sai sót Cơng tác kế tốn vốn tiền Công ty phản ánh chân thực, đầy đủ kịp thời tình hình biến động tài khoản liên quan b) Nhược điểm Số lượng vốn Công ty bị chiếm dụng lớn gây nên khó khăn cho Cơng ty việc chi tiêu tiền mặt phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh Cơng ty 3.1.3 Giải pháp cho cơng tác kế tốn vốn tiền công ty Dựa vào kiến thức học kinh nghiệm thu q trình thực tập, tơi xin đưa số giải pháp sau:  Công ty cần phân công công việc hợp lý cán kế tốn, khơng nên để người đảm nhiệm q nhiều việc người khác nhàn rỗi  Cơng ty cần thường xuyên phân tích đánh giá khả tốn để tránh rủi ro việc tốn  Kế tốn cần phải tìm hiểu cụ thể quy định hóa đơn cách viết hóa đơn từ áp dụng vào trường hợp công ty cho phù hợp Trước viết, đánh máy hóa đơn cần kiểm tra cẩn thận, xác thông tin khách hàng, nội dung, số tiền.Chú ý đến việc đặt hóa đơn vào phần mềm đánh máy để không bị đánh lệch hàng, chữ chồng lên để tránh tình trạng hóa đơn bị xóa bỏ, hủy, sai sót xảy  Phòng kế tốn nên đưa quy định chặt việc luân chuyển chứng từ, để tránh trường hợp chứng từ luân chuyển phòng ban đưa phòng kế tốn khơng kịp thời để kê khai, hạch toán  Các hợp đồng kinh tế loại hợp đồng khác nên lưu trữ phòng kế tốn để thuận tiện cho cơng việc kế tốn  Ban lãnh đạo cơng ty cần có chế độ đãi ngộ lao động hợp lý để người lao động, lao động giỏi yên tâm gắn bó lâu dài với cơng ty làm việc hết trách nhiệm 3.2 Một số kiến nghị Sau thời gian tìm hiểu, tiếp cận với tình hình thực tiễn cơng tác hạch tốnnhân viên tốn Công ty TNHH đầu tư thương mại quốc tế Duy Anh dựa kiến thức học trường, vấn đề lý luận hạch toán kinh tế em xin mạnh dạn đưa số biện pháp kiến nghị sau: + Về cơng tác kế tốn nói chung, để đạt hiệu sản xuất kinhdoanh vượt mức Bồi dưỡng đội ngũ cơng nhân lành nghề, bộphận định đến tồn phát triển công ty Công ty nên trọng đến việctrả lương nữa, tăng mức thưởng cho người lao động Công tác thống kê tổng hợp báo cáo thường xuyên trì kịp thời đáp ứng cho hạch tốn tài báo cáo sốliệu phải đầy đủ, xác để phục vụ công tác điều hành sản xuất + Tổ chức phân loại đánh giá nguồn lao động Trong q trình sản xuất kinhdoanh, nguồn lao động đóng vai trò quan trọng, định đến tồn tạivà phát triển công ty Để sử dụng hợp lý có hiệu quả, phát huy nguồn sang tạo người lao động, định kỳ phải phân loại lao động theo tiêu thức khác sức khoẻ, trình độ, chun mơn nghiệp vụ cao phù hợp với yêu cầu quản lý trongđiều kiện quản lý phân biệt đánh giá nguồn lao động hợp lý có tác dụngphát huy trình độ chuyên môn tay nghề mồi lao động + Giám đốc phải tăng cường công tác: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hoàn thiệnchế độ đãi ngộ lao dộng công ty, hoạt động sản xuất kinh doanh công typhải đặc biệt ý đến tay nghề người lao động để đảm bảo cho cơng ty có đội ngũ cán lành nghề, thực ổn định, tận tâm tận lực có tinh thần gắn bó lâu dàivới công ty + Phải trang bị thêm máy móc thiết bị đại, có đồng hồ gắn máygiúp phản ánh chân thực số lượng sản phẩm mà công nhân làm được, thu bớt công đoạn chứng từ( phiếu xác nhận sản phẩm cơng việc hồn thành) Bám sát tiêu chuẩn,quy trình mua nguyên liệu, nguyên liệu đầu vào tốt cho sản phẩm tốt; + Về công tác thị trường: Xác định Công TNHH đầu tư thương mại quốc tế Duy Anh phải tăng cường cải thiện chất lượng có tính ổn định, giá phù hợp để trì bền vững Mở thêm thị trường bán ngoài, xác định khu vực bán hàng giai đoạn 2010 tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam lợi so với hãng thâm nhập thị trường Tiếp tục thu hút nhân viên bán hàng chuyên nghiệp làm việc bổ sung cho thịt rường thiếu nhằm thúc đẩy mở rộng sản lượng theo khu vực thị trường dự kiến + Hiện cơng ty có số lao động chưa có nhà chiếm 75% quân số, tronglúc điều kiện để thuê mặt mua đất cho công nhân vượt qua khó khăn cơng ty Vì cơng ty nên xem xét có chủ trương đạo tạo điều kiện để giải vấn đề nhà cho người lao động.Cần đẩy nhanh việc toán lương nhằm đảmbảo sống ổn định cho lao động bù đắp lại sức lao động bỏ + Ứng dụng phần mềm: Công ty có biện pháp tăng hiệu sử dụng phần mềm cách nối mạng máy phần hành kế toán để đối chiếu, sosánh thuận tiện hơn,do xảy hư hỏng kỷ thuật thường rấtnhiều thời gian cho tất người Để tránh tình trạng sử dụng phần mềm có hiệu cơng ty cần bước bồi dưỡng đào tạo cán cơng nhân viên kếtốn thích ứng với điều kiện trang thiết bị, kỹ thuật ghi chép, tính tốn xử lý thơng tinhiện đại.Ngồi công ty nên mở thêm sổ chi tiết tài khoản 334, 338, 111,112 đểquá trình theo dỏi tài khoản đối chiếu số liệu dễ dàng 3.3 Giải pháp số đề xuất nhằm hồn thiện kế tốn cơng ty TNHH đầu tư thương mại quốc tế Duy Anh Thứ nhất: Về tổ chức máy kế tốn, với khối lương cơng việc phát sinh công ty ngày nhiều, việc kiêm nhiệm phần hành kế toán tăng áp lực cho nhân viên kế toán, giảm chất lương cơng việc vậy, cơng ty nên tăng thêm nhân lực cho phòng kế tốn để kế toán đảm nhiệm phần hành kế toán, đảm bảo cơng việc nhanh chóng, kịp thời xác, than nhân viên kế toán đỡ vất vả, san sẻ công việc Thứ hai: Công ty sử dụng phần mềm kế tốn trình độ sửu dụng máy vi tính kế tốn viên òn chưa cao Cùng với yêu cầu chuyên môn, kế tốn ln cần chủ động cập nhật thơng tin tài pháp luật, chủ động học hỏi công nghệ Trong xã hội đại, mà công nghệ thông tin xâm nhập vào lĩnh vực đời sống nhân viên kế tốn nên sử dụng cơng cụ máy tính với phần mềm trợ giúp để cơng việc kế toán dễ dàng quan trọng nâng cao hiệu cơng việc Trong tình hình nay, mơi trường pháp lý (Luật kế tốn, hệ thống chuẩn mực, chế độ kế toán, ) Việt Nam giai đoạn hồn thiện chuẩn hóa mà ln có thay đổi liên tục Điều đòi hỏi doanh nghiệp phải có đầu tư cho nhân viên kế tốn nâng cao trình độ chun mơn trình độ ứng dụng cơng nghệ thông tin, cập nhật thông tin lĩnh vực kế tốn cho nhân viên hình thức gửi tập huấn, đào tạo… Kế toán cần phải thành thạo phần mềm chuyên kế toán Với đội ngũ nhân viên động, có trình độ chun mơn nên điều thuận lợi cho doanh nghiệp Doanh nghiệp gửi số kế tốn viên có lực tốt, nhanh nhẹn học lớp đào tạo công nghệ thông tin bồi dưỡng chuyên mơn kế tốn Sau kết thúc khóa học, kế tốn viên truyền đạt lại kiến thức vận dụng để hỗ trợ kế tốn viên phòng Khơng kế tốn viên làm việc phòng kế tốn mà sau tuyển dụng, kế toán viên vào có tiềm nên cử học lớp chuyên sâu kế toán, tin học Việc bồi dưỡng nhân viên kế toán giúp cho doanh nghiệp tự tạo cho đội ngũ nhân viên chất lượng cao, đồng thời thu hút lực lượng sinh viên trường có nhu cầu việc làm, vừa có nhu cầu trau dồi chun mơn cho thân Hơn nữa, việc tận dụng triệt để tính phần mềm kế tốn Doanh nghiệp cử nhân viên học sử dụng hỗ trợ tư vấn phận cung cấp phần mềm kế toán Thứ ba: phương thứ tiêu thụ hàng hoá Trong kinh tế nay, hoạt động mua bán doanh nghiệp người tiêu dùng tiến hành theo nhiều phương thức khác nhau.Tuy nhiên hoạt động giới thiệu bán sản phẩm lại tiêu tốn nguồn lực lớn Tiêu thụ sản phẩm bao gồm nhiều khâu có mối quan hệ chặt chẽ với để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ hệ thống nghiên cứu thị trưởng, xác định nhu cầu khách hàng thực đơn hàng, tiêu thụ, xúc tiến bán hàng,… Do vậy, việc sử dụng nhiều phương thức tiêu thụ hàng hóa có ý nghĩa quan trọng việc thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp Cho đến thời điểm tại, doanh nghiệp áp dụng hai hình thức tiêu thụ phương thức bán bn bán lẻ Trong đó, phương thức bán hàng đại lý thông qua công ty khác phương thức bán hàng hữu hiệu để nhanh chóng đưa sản phẩm đến nhà sản xuất Từ nắm bắt nhanh xác mong muốn nguyện vọng khách hàng Doanh nghiệp gửi hàng tới đại lý này, họ có nhiệm vụ phân phối sản phẩm doanh nghiệp Theo em, việc áp dụng bán hàng gửi đại lý khác giúp tiết kiệm chi phí đại lý trở thành cầu nối doanh nghiệp nhà sản xuất Thứ tư:Công ty Cần đa dạng phương thức tốn Có nhiều biện pháp làm tăng doanh thu cho doanh nghiệp Tùy thuộc đặc điểm lĩnh vựa kinh doanh doanh nghiệp mà lựa chọn biện pháp phù hợp với tình hình thực tế doanh gnhiệp Song biện pháp đa dạng phương thức tốn doanh nghiệp làm kích thích hoạt động tiêu dụ diễn mạnh mẽ Việc đa dạng hóa hình thức tốn ln chứng tỏ doanh nghiệp quan tâm đến khách hàng, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ từ khâu đầu vào đầu chí đặt lợi ích khách hàng lên hết Hiện nay, doanh nghiệp áp dụng hình thức tốn phổ biến, toán trả tiền toán chậm Đối với hình thức tốn chậm, doanh nghiệp áp dụng cho khách hàng than quen Điều này, làm giảm khả thu hút khách hàng mới, tiềm công ty Đối với nhiều doanh nghiệp nay, để phát triển lớn mạnh ngồi việc chăm sóc khách hàng cũ, ln tìm cách để thu hút khách hàng Do vậy, việc áp dụng đa dạng hình thức tốn nhiều đối tượng khách hàng giải pháp hữu hiệu để doanh nghệp tạo mối liên kết với khách hàng Công ty cần áp dụng phương thức trả chậm không cho khách hàng truyền thống mà với khách hàng Thứ năm: cơng ty cần có kế tốn quản trị Báo cáo quản trị đóng vai trò quan trọng việc đưa phương hướng, chiến lược phát triển cho công ty Hiện nay, cơng ty chưa có phận kế tốn quản trị nên chưa lập báo cáo quản trị thường niên Kế tốn cơng ty thực việc cung cấp thơng tin kế tốn ban lãnh đạo yêu cầu mà chưa đưa ý kiến đóng góp cho ban lãnh đạo vấn đề sử dụng vốn cách hiệu nhất, tối giản chi phí tối đa hóa lợi nhuận Thứ sáu: Về hệ thống chứng từ Để đảm bảo tính pháp lý hệ thống chứng từ kế tốn, cơng ty cần khắc phục hồn thiện khuyết điểm công ty mắc phải hệ thống chứng từ kế tốn như: Hồn thiện đầy đủ chữ ký bên liên quan cho chứng từ chữ ký thủ trưởng đơn vị, người lập chứng từ; hồn thiện thơng tin cần thiết chứng từ số hiệu chứng từ, thông tin khách hàng… Công ty nên đẩy mạnh cơng tác kiểm tra chứng từ phòng ban, nhân viên, thường xuyên kiểm tra trình ln chuyển chứng từ có thực nghiêm túc, quy định hay khơng để kịp thời phát trường hợp vi phạm có biện pháp khắc phục xử lý vấn đề sai sót để quy trình hạch tốn cơng ty đảm bảo Thứ bảy: sách nhân viên Cơng ty nên đưa sách thưởng phạt rõ ràng, cụ thể theo doanh thu bán hàng cho nhân viên bán hàng, nhân viên kinh doanh để kích thích khả làm việc tích cực góp phần làm tăng doanh thu cho cơng ty -Đa dạng hóa phương thức bán hàng để đáp ứng nhu cầu khách hàng, có chiến lược quảng cáo giới thiệu sản phẩm tới khách hàng phù hợp - Đa dạng hóa loại hình sản phẩm nhằm thu hút khách hàng - Công ty nên tuyển them vài vị trí kế tốn để san sẻ cơng việc với kế tốn trưởng phân chia công việc hiệu 3.4 Kết luận Như hồn thiện cơng tác kế tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương yếu tố cần thiết điều kiện kinh tế thị trường Song việc vận dụng sáng tạo sổ sách kế toán cho phù hợp với điều kiện thực tế Công ty phải đảm bảo không vượt giới hạn cho phép chế độ kế toán hành, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho công ty , vừa đáp ứng nhu cầu tra cần thiết quan chức Trong thời gian thực tập Công ty TNHH đầu tư thương mại quốc tế Duy Anh , giúp đỡ Cơ giáo Th.S Ơng Thị Nhung tập thể đội ngũ cán phòng LĐ- tiền lương công ty , than em cố gắng tìm hiểu tình hình thực tế cơng ty , tạo điều kiện củng cố kiến thức , trình độ nghiệp vụ thân Đồng thời thực chuyên đề “ Kế toán tiền lương khoản trích theo lương cơng ty TNHH đầu tư thương mại quốc tế Duy Anh “ Do trình thân thời gian thực tập không nhiều nên chuyên đề thực tập tốt nghiệp em không tránh khỏi thiếu sót , em mong quan tâm giúp đỡ thầy cô giáo , góp ý cho chuyên đề tốt nghiệp em tốt Em xin chân thành cảm ơn Cô giáo Th.S Ơng Thị Nhung, , anh chị tồn thể Cơng ty tận tình giúp đỡ em suốt thời gian thực tập để hoàn thành tốt chuyên đề Em xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, Ngày 26 tháng năm 2018 Sinh viên thực tập Nguyễn Thị Chi ... VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ DUY ANH 1.1 Giới thiệu công ty TNHH Đầu tư thương mại quốc tế Duy Anh Công ty TNHH đầu tư thương mại quốc tế Duy Anh tiền thân công ty CP đầu tư thương mại quốc tế Duy Anh. .. Cơng Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế Duy Anh Chương III : Nhận xét số ý kiến hoàn thiện cơng tác kế tốn Cơng Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế Duy Anh CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ... công ty lập vào cuối năm dương lịch CHƯƠNG II THỰC TRẠNG KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG TẠI CƠNG TY ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ DUY ANH 2.1 Một số phần hành kế toán chủ yếu công ty TNHH đầu tư thương mại quốc
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH đầu tư và thương mại quốc tế duy anh, Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH đầu tư và thương mại quốc tế duy anh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay