skkn một số kinh nghiệm rèn kỹ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo 3 4 tuổi tại trường mầm non thạch bình

16 42 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 13:21

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THẠCH THÀNH TRƯỜNG MẦM NON THẠCH BÌNH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “MỘT SỐ KINH NGHIỆM RÈN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHO TRẺ MẪU GIÁO - TUỔI TRƯỜNG MẦM NON THẠCH BÌNH” Người thực hiện: Đoàn Thị Sen Sinh ngày; 29/01/1989 Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường mầm non Thạch Bình SKKN thuộc lĩnh vực: Chun mơn THẠCH BÌNH, NĂM 2018 MỤC LỤC TT NỘI DUNG Mở đầu 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu Nội dung sáng kién 2.1 Cơ sở lý luận 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 2.3 Các biện pháp sử dụng để rèn kỹ giao tiếp cho trẻ mẫu giáo bé – tuổi 2.3.1 Gần gũi trò chuỵên với trẻ, giúp trẻ tự tin giao tiếp 2.3.2 Tạo mơi trường giao tiếp để kích thích trẻ tính tích cực hoạt động giao tiếp 2.3.3 Rèn luyện kỹ giao tiếp cho trẻ thông qua truyện tranh truyện 2.3.4 Phối kết hợp với gia đình dể phát triển rèn kỹ giao tiếp cho trẻ 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục nhà trường Kết luận kiến nghị 3.1 Kết luận 3.2 Kiến nghị Tài liệu tham khảo Danh mục SKKN xếp loại cấp huyện, cấp tỉnh Trang 2 3 3 3 5 10 11 12 12 13 14 15 Mở đầu 1.1.Lý chọn đề tài : Con người sinh vật xã hội - từ sinh ra, người có nhu cầu liên lạc, giao tiếp ứng xử với môi trường người xung quanh để phát triển tồn Vì kỹ giao tiếp xem kiến thức tảng người Không phải đợi đến trẻ học, cha mẹ quan tâm đến việc dạy trẻ kỹ giao tiếp, mà từ nhỏ phải có quan tâm tác động đến viêc phát triển kỹ cần thiết này, mà mối quan hệ yếu kỹ giao tiếp mẹ Ngay từ bé chào đời, giao tiếp kỹ quan trọng giúp bé tồn phát triển, bé giao tiếp qua ánh mắt, qua cử động tay chân đặc biệt qua tiếng khóc [1] Một người mẹ có quan tâm gần gũi chắn hiểu bé khóc đói, bé khóc đau, sợ nhõng nhẽo ! Khi biết nói lứa tuổi nhà trẻ lên – tuổi độ tuổi mẫu giáo, trẻ bắt đầu sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp, kết hợp với khả bộc lộ cảm xúc thông qua ánh mắt với nét mặt, đáp ứng đầy đủ giúp cho trẻ hình thành tự tin vào thân xây dựng mối tương giao với người xung quanh Vì kỹ giao tiếp xem lực cần thiết cho trẻ mở rộng quan hệ từ gia đình ngồi xã hội Đây kỹ phức tạp bao gồm nhiều yếu tố khác nhau, ngồi lực nội trẻ, giáo, phụ huynh phải quan tâm giúp trẻ phát triển rèn luyện kỹ giao tiếp Đây sở để thực dự định,mơ ước thân tương lai [1] Như vậy, giao tiếp quan trọng với người lớn vô cần thiết trẻ mẫu giáo, đặc biệt lứa tuổi - tuổi Lứa tuổi mà ông cha ta thường nói “Thỏ thẻ trẻ lên ba” Đối với trẻ lên có giai đoạn phát triển tâm lí đặc biệt “Khủng hoảng trẻ lên 3” Trẻ lứa tuổi thích hỏi, thích giao tiếp, thích tìm hiểu vật việc Nếu không định hướng cho trẻ kỹ giao tiếp tốt hình thành trẻ số tính như: Tính ngại giao tiếp, tính tự kỷ, lầm lì, nói, thích chơi Còn định hướng tốt, người lớn thường xuyên giao tiếp với trẻ: hỏi trẻ việc xung quanh, trả lời câu hỏi trẻ đưa , trao đổi trẻ thắc mắc, giải nhu cầu giao tiếp cho trẻ giúp trẻ nhanh nhẹ, hoạt bát, thích giao tiếp, biết cách giao tiếp, chủ động giao tiếp: biết đặt câu hỏi, biết nghe trả lời câu hỏi người lớn Hiện trường mầm non việc lồng ghép giáo dục kỹ giao tiếp cho trẻ mẫu giáo – tuổi cho trẻ việc làm thường xuyên năm học Nhưng chất lượng kỹ chưa thật hiệu quả, Giáo viên chưa thật trọng chưa có biện pháp hiệu để kích thích trẻ hoạt động giao tiếp Để giúp trẻ mẫu giáo – tuổi mạnh dạn, tự tin giao tiếp giáo viên đứng lớp mẫu giáo – tuổi thấy cần thiết phải giáo dục kỹ giao tiếp cho trẻ mẫu giáo bé - tuổi, nhằm đáp ứng nhu cầu giao tiếp trẻ, định hướng cho trẻ thói quen, hành vi tốt, rèn cho trẻ kỹ Hay nói cách khác rèn luyện kỹ giao tiếp trẻ tạo điều kiện thuận lợi giúp trẻ phát triển tồn diện nhân cách Chỉ có giao tiếp giúp trẻ tự tin sinh hoạt thực nhiệm tồn đời sống người Từ thực tế hàng ngày tiếp xúc, hướng dẫn, giáo dục trẻ kỹ giao tiếp tìm “ Một số kinh nghiệm rèn kỹ giao tiếp cho trẻ mẫu giáo – tuổi trường mầm non Thạch Bình ” để áp dụng thực lớp mẫu giáo bé – tuổi phụ trách với mong muốn giúp trẻ biết giao tiếp thật tự tin giao tiếp hàng ngày 1.2 Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu biện pháp rèn kỹ giao tiếp cho trẻ mẫu giáo – tuổi trường mầm non Thạch Bình Phân tích, đánh giá thực trạng mức độ giao tiếp trẻ lớp từ tìm giải pháp, biện pháp phù hợp với trẻ để rèn kỹ giao tiếp cho trẻ mẫu giáo – tuổi trường mầm non Thạch Bình 1.3 Đối tượng nghiên cứu: Tổng kết biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục kỹ giao tiếp cho trẻ mẫu giáo - tuổi Trẻ mẫu giáo - tuổi giáo viên Trường mầm non Thạch Bình 1.4 Phương pháp nghiên cứu : - Phương pháp điều tra khảo sát thực tế - Phương pháp thu thập thông tin - Phương pháp nghiên cứu xây dựng sở lí thuyết - Phương pháp thống kê xử lí số liệu Nội dung 2.1 Cơ sở lý luận: Giao tiếp hoạt động người, có vai trò vơ quan trọng đời sống cá nhân Qua hoạt động giao tiếp, cá nhân lĩnh hội văn hố xã hội, nắm bắt số đặc điểm tâm lí – nhân cách người khác, chia sẻ hiểu biết bộc lộ thái độ thân Nói cách khác, giao tiếp giúp người hoà nhập vào mối quan hệ xã hội hình thành nhân cách thân [2] Giao tiếp kỹ có nhờ vào việc rèn luyện học hỏi Giao tiếp phát triển nhờ vào cảm giác tự tin trẻ, trẻ mạnh dạn, tự tin giám thể trước đám đơng, khơng sợ nói trước đơng người Tự tin dám làm điều nghĩ, bày tỏ cảm xúc với người khác mà khơng e ngại Có thể nói đứa trẻ từ đời cá thể độc lập, có cá tính mong muốn độc lập riêng Bất kể giáo hay bố mẹ khơng có đặc quyền chi phối hạn chế hành vi trẻ Vì vậy, việc áp dụng biện pháp giáo dục phù hợp với mục tiêu giảng dạy đòi hỏi phải có linh hoạt mềm dẻo phù hợp với khả hứng thú trẻ Dưới góc nhìn nhà tâm lý học trẻ em trẻ em tuổi lên bắt đầu hình thành loại động hành vi mang tính tự tin, sáng tạo chủ động tình huống, hiển thị giao tiếp trẻ người xung quanh, bạn bè Trong điều kiện có giáo dục đắn loại động phát triển mạnh giai đoạn sau Đó cốt lõi tảng mạnh dạn tự tin, chủ động, sáng tạo nhân cách người tương lai [3] 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 2.2.1 Thuận lợi Nhà trường quan tâm đầu tư sở vật chất để đáp ứng phần nhu cầu hoạt động trẻ nhà trường Ban giám hiệu trang bị đầy đủ tài liệu học, học liệu, thường xuyên tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên kỹ sống cho trẻ Lớp học trang bị thiết bị đại phục vụ cho giảng dạy Máy vi tính, ti vi, đầu đĩa Chun mơn xây dựng kế hoạch rèn luyện kỹ sống cho độ tuổi phù hợp theo chủ đề năm học để giáo viên lựa chọn biện pháp giáo dục cho phù hợp với trẻ độ tuổi lớp phụ trách Lồng vào buổi họp chuyên môn tổ chức buổi buổi hội thảo việc giáo dục kỹ sống cho giáo viên toàn trường Một số phụ huynh nhiệt tình chia sẻ với giáo viên lớp tình hình trẻ nhà ln quan tâm đến trẻ thường xuyên dành thời gian trao đổi với cô giáo để chăm sóc giáo dục trẻ 2.2.2.Khó khăn Là giáo viên trẻ, vốn sống kinh nghiệm giáo dục trẻ hạn chế nên gặp nhiều khó khăn việc chăm sóc- giáo dục trẻ dạy trẻ kỹ giao tiếp Tuy trẻ độ tuổi khả nhận thức kỹ năng, kỹ xảo hoạt động cháu không đồng đều, lớp có tới 70% trẻ chưa qua nhà trẻ có tới 30% trẻ trẻ dân tộc thiểu số chưa nói thạo tiếng Việt nên việc dạy trẻ kỹ giao tiếp cho trẻ gặp nhiều khó khăn Tâm lý trẻ mẫu giáo bé chưa ổn định, lứa tuổi bé trải qua “thời kì khủng hoảng tuổi lên ba” tính độc lập bắt đầu xuất trẻ nhu cầu muốn khẳng định lớn, trẻ muốn có thẩm quyền vật xung quanh, dành mình, tính ích kỉ có dịp phát triển Một số phụ huynh xem nhẹ việc giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non, đưa đến trường đơn giản tìm chỗ gửi để làm ăn Phụ huynh dành thời gian để giao tiếp trẻ Vì cơng tác phối hợp với phụ huynh việc giáo dục kỹ giao tiếp cho trẻ gặp khơng khó khăn 2.2.3.Kết khảo sát kỹ giao tiếp trẻ mẫu giáo – tuổi trường mầm non Thạch Bình Trước đưa kinh nghiệm tơi nghiên cứu vào thực hiện, tiến hành khảo sát kỹ giao tiếp trẻ lớp Kết sau: Tiêu chí TT khảo sát Mức độ Tổng số trẻ Tốt % Đạt Khá % TB % Chưa đạt % Trẻ biết giao 30 10,0 10,0 16,7 19 63,3 tiếp Mạnh dạn, tự tin giao 30 6,7 6,7 13,3 22 73,3 tiếp Thể cảm xúc 30 6,7 10,0 33,3 22 46,7 giao tiếp Từ kết nhận thấy trẻ lớp đa phần chưa có kỹ giao tiếp Đa phần trẻ nhút nhát, có tâm lý lo lắng, thiếu tự tin, ngại tiếp xúc với cô giáo, bạn bè người xung quanh, Chính mà trẻ ngại giao tiếp, ngồi im chỗ hỏi khơng muốn trả lời Như vậy, để phát triển rèn luyện kỹ giao tiếp cho trẻ mẫu giáo giúp trẻ thích ứng đƣợc với mối quan hệ người với người môi trường sống; đồng thời tạo điều kiện cho phát triển chức tâm lý khác trí tuệ, ngơn ngữ, tạo điều kiện cho hoạt động học tập lớp sau tốt việc phát triển rèn luyện kỹ giao tiếp cho trẻ mẫu giáo – tuổi góp phần hồn thiện nhân cách cho trẻ 2.3 Các biện pháp sử dụng để giải vấn đề : 2.3.1 Gần gũi trò chuỵên với trẻ, giúp trẻ tự tin giao tiếp Thực tế cho thấy trẻ giao tiếp tốt trẻ mạnh dạn, tự tin hiều động sinh hoạt hàng ngày Với đặc điểm trẻ mâu giáo – tuổi vốn từ trẻ bắt đầu tăng nhanh, trẻ muốn nói nói nhiều, hỏi nhiều, giai đoạn tiền ngôn ngữ trẻ giao tiép nhiều ngơn ngữ trẻ phát triển Muốn ngơn ngữ trẻ phát triển trẻ phải giao tiếp nhiều Với thực tế lớp tơi số trẻ tự tin, hiều động, thích trò chuyện, giao tiếp với người xung quanh thấp Để trẻ tự tin, mạnh dạn giao tiếp gần gũi trẻ, tạo niềm tin cho trẻ tạo hội cho trẻ giao tiếp Với trẻ nhút nhát đến lớp hay khóc, đón trẻ vào lớp tơi gần gũi vỗ trò chuyện với trẻ, tạo cảm giác vui vẻ để trẻ tự tin bên giáo Ví dụ: Với trẻ hay khóc đến lớp tơi đón trẻ vỗ trẻ dẫn trẻ xem xung quanh lớp có gì, Với cách nói phải thật thu hút trẻ “ Ơi lớp hơm có bạn búp bê thật đẹp! Bạn đến từ đâu nhỉ? Quả bóng lớp có màu đây? Bạn Thu Hiền có qn áo đẹp thế? Và trò chuyện với trẻ để trẻ quen dần với cô giáo bạn lớp Cứ với ngữ điệu hàng ngày đón trẻ không làm trẻ thân thiện với cô giáo Tôi thường xuyên phải thay đổi cách giao tiếp với trẻ để giúp trẻ nhanh gần gũi với cô với bạn Tạo yếu tố bất ngờ để thu hút trẻ nhanh quen cơ, quen bạn Ví dụ: Khi trò chuyện với trẻ câu hỏi lớp có đẹp? Hơm Minh Anh mặc áo hoa đẹp thế? … chưa thu hút trẻ trò chuyện cô Tôi phải chuyển cách thể tạo yếu tố bất ngờ để thu hút ý trẻ : Ơi ty vi lớp hơm có chương trình mà sơi động Minh Anh nhìn xem bạn làm nhỉ! … Cứ gần gũi, trò chuyện với trẻ giúp trẻ trò chuyện giao tiếp với bạn lớp Trong lớp tơi có cháu: Trà Giang có bố mẹ làm công ty, Ở độ tuổi nhà trẻ, bố mẹ cho nhà với ông bà Vào đầu năm học bố mẹ đưa học, cháu khơng khóc khơng nói, khơng biết chào hỏi, khơng chơi với bạn, ngồi nhìn, Làm để giúp trẻ hồ nhập với bạn? Vì nhà trẻ gioa tiếp với ông bà nên đến lớp có nhièu bạn, giáo lạ nên phải tạo cho trẻ cảm giác an tồn bên giáo, bên bạn Tơi ln gần gũi trò chuyện trẻ để trẻ quen cô như: Hôm Trả Giang mặc áo hoa đẹp thế? Con đứng lên cho cô ngắm áo nào? Hoặc: Sáng ăn gì? Con thích đồ chơi để lấy cho con? Tối qua nhà ăn gì? Mẹ làm đâu? Nhà có ai? … Lúc đầu cháu khơng nói, tơi kiên trì thay đổi hình thức ngữ điệu giọng nói câu hỏi đơn giản, thân thiết, bẳng cử ân cần để trẻ thấy tự tin hoạt động vui chơi cho cháu ngồi gần mình, tạo hội để cháu tâm kết sau thời gian ngắn cháu gần cô, chơi bạn, biết trả lời câu hỏi đưa Cháu thích đến lớp, ngồi học, ăn, ngủ bạn chủ động trò chuyện giao tiếp cơ, bạn Kiên trì hàng ngày tơi gần gũi, trò chuyện, động viên, tổ chức hoạt động chơi khác để trẻ quen lớp, quen bạn có cảm giác vui vẻ đến lớp, Khi trẻ quen bạn, quen cố, quen lớp trẻ tự tin, hiều động thích tham gia vào hoạt động ngày.Khi tham gia vào hoạt động trẻ phải giao tiếp với bạn, với giáo thực yêu cầu hoạt động Đây biện pháp hiệu để phát triển kỹ giao tiếp cho trẻ phù hợp theo độ tuổi trẻ 2.3.2.Tạo mơi trường giao tiếp để kích thích trẻ tính tích cực hoạt động giao tiếp Mơi trường giáo dục hội cho trẻ hoạt động nội dung cần thiết không với việc giáo dục kỹ giao tiếp mà với tất hoạt động khác Môi trường giao tiếp tác động người lớn quan trọng với phát triển khả giao tiếp trẻ.Tạo môi trường giao tiếp giúp cho trẻ có cảm giác thoải mái, có nhu cầu giao tiếp biện pháp quan trọng giúp trẻ phát triển rèn luỵên kỹ nâng giao tiếp Môi trường giao tiếp điều kiện tốt giúp trẻ trải nghiệm để phát triển kỹ giao tiếp Môi trường giao tiếp trẻ tất thời điểm ngày từ lúc đón trẻ đến trả trẻ Tuỳ vào đối tượng trẻ tạo nên môi trường giao tiếp kích thích trẻ hoạt động giao tiếp khác * Tạo môi trường giao tiếp lúc nơi với thời điểm ngày: Với thời điểm ngày, tạo hội trẻ trò chuyện giao tiếp với cơ, với bạn Với nhút nhát đến lớp ngồi khơng thích tham gia vào hoạt mơi trường giao tiếp quan trọng để kích thích trẻ hoạt động giao tiếp Để kích thích trẻ nhút nhát tham gia vào hoạt động giao tiếp tơi tổ chức trò chơi cho trẻ theo nhóm nhỏ để thu hút trẻ vào chơi Lúc đầu khó khăn để đưa trẻ đến với trò chơi tơi tổ chức, tơi phải chọn – bạn thật mạnh dạn tự tin lớp tham gia chơi trước để thu hút ý trẻ vào trò chơi sau tơi sau tơi động viên hướng dẫn để trẻ chơi trẻ hứng thú tham gia chơi với bạn Ví dụ: Trong đón trẻ: Khi ổn định trẻ sau đón tơi tổ chức trò chơi động để thu hút trẻ vào hoạt động chơi trò chơi “ bọ dừa”, Cho trẻ chơi với cô đến câu “ Nó kêu Ối, ối., ối…” trẻ nằm đạp chân lên trời trẻ thích Cơ trẻ chơi trò chơi “ Bọ dừa” Hoặc chơi trò chơi “ Ếch ộp” Trẻ cô vừa chơi vừa đọc câu đồng dao thể điệu đến câu Ếch kêu Ộp ộp Cho trẻ nhảy trước Lúc đầu thấy bạn chơi trẻ ngồi nhìn sau tơi động viên khuyến khích trẻ tham gia chơi lúc đầu e ngại lúc sau trẻ quen dần tự tin tham gia chơi bạn Ngoài lớp tơi có cháu Phương Anh gần bốn tuổi nhà bố mẹ nuông chiều muốn nấy, thích nói, khơng thích ngồi ì khơng thích chơi với bạn, tìm hiểu tơi biết năm ngối cháu học buổi học buổi nghỉ, nhà cháu khơng có bạn bè cháu bố mẹ đáp ứng đầy đủ nhu cầu mà khơng cần nói Sau tìm hiểu kỹ vấn đề tơi tổ chức hoạt động vui chơi, kích thích trẻ tham gia chơi, chủ động đưa yêu cầu chơi khuyến khích trẻ tham gia Ví dụ: Tôi tổ chức buổi giao lưu văn nghệ, cho cho Phương Anh ngồi cạnh giới thiệu với lớp có ca sĩ phương Anh đến dự, sau cho vài trẻ xung phong lên biểu diễn, giới thiệu Ca sĩ Phương Anh hát tặng lớp hát, lớp vỗ tay cỗ vũ bạn nào, lúc đầu cháu e ngại rụt rè không muốn đứng lên bạn cổ vũ, tơi động viên khuyến khích, Phương Anh đứng lên hát cho lớp nghe chưa tự tin Phương Anh thể trọn vẹn bà hát Khi Phương Anh hát xong cho trẻ cầm hoa lên tặng ca sĩ lớp vỗ tay động viên thấy Phương Anh tự tin hẳn lên lần sau Phương Anh xung phong lên thể hát với bạn Hình ảnh: Cơ trẻ giao lưu văn nghệ * Tạo môi trường giao tiếp hoạt động vui chơi Trong trình giao tiếp kỹ giao tiếp trẻ có khác nhau, mà tơi ln tạo nên môi trường khác để phát triển, rèn luyện kỹ giao tiếp cho trẻ, tạo cho trẻ cảm giác thoải mái có sai lệch giao tiếp Quá trình chơi giúp trẻ hình thành rèn luỵên kỹ giao tiếp Tôi sử dụng tình cụ thể chơi để sửa cho trẻ kỹ giao tiếp chưa đúng, giúp trẻ nói theo mẫu bạn Đặc biệt trình chơi thường nảy sinh nhiều tình nhóm chơi, nhóm chơi với nhóm chơi khác Với trẻ tự tin mạnh dạn mơi trường giao tiếp lại hoạt động, trò chơi học để phát triển rèn luyện kỹ giao tiếp cho trẻ Hoạt động vui chơi điều kiện tốt để trẻ phát triển rèn luỵên kỹ giao tiếp Thông qua hoạt động vui chơi trẻ phải giao tiếp thực nhiệm vụ chơi thông qua hoạt động chơi phát triển rèn luyện kỹ giao tiếp bạn bè nhóm, trẻ trẻ với người xung quạnh Ví dụ: Trẻ chơi góc phân vai trẻ đóng vai người bán hàng khách mua hàng Khách hàng đến mua hàng phải hói : Hơm cửa hàng bác có bán ? Người bán hàng phải trả lới: Có nhiều thứ như: Rau, quả, cá, tơm… Thế chị cần mua thứ gì? Và để mua hàng người mua phải nói: Tơi muốn mua rau nấu canh… Tương tự góc khác trẻ giao tiếp trao đổi với bạn chơi giao tiếp với bạn chơi nhóm Ví dụ: Để tạo mơi trường giao tiếp để kích thích Phương Anh hoạt động giao tiếp với bạn.Trong hoạt động góc, nội dung góc phân vai chơi trò chơi đóng vai Bác sĩ khám bệnh Với nội dung chơi Bác sĩ khám bệnh, sau giao nhiệm vụ cho nhóm chơi, tơi gợi ý với nhóm chơi hơm chọn bạn đóng vai Bác sĩ để khám bệnh cho người nào? Tôi gợi ý bạn thấy Phương Anh nhỉ? Phương Anh thử vai nhé? Các bạn nhóm cổ vũ Bác sĩ Phương Anh nào? … Khi trẻ nhập vai chơi Phương Anh phải giao tiếp với bạn để thực tốt vai chơi Trong cho Phương Anh nhập vai Bác sĩ khám bệnh, quan sát để động viên uốn nắn cho Phương Anh kỹ giao tiếp chưa phù hợp, đồng thời thường xuyên tạo tình cho trẻ thi đua cho trẻ tự nhận xét vai chơi mình, bạn Lúc đầu phải gợi hỏi trẻ: Con thấy Bác sĩ Phương Anh nào? ( xinh) Bác sĩ bắt mạch có đau khơng? bệnh nhân cỗ vũ để Bác sĩ Phương Anh hoàn thành nhiệm vụ nào? Với lời động viên, cổ vũ cô giáo bạn lớp Phương Anh trở nên nhanh nhẹn, thích tham gia vào hoạt động giao tiếp với bạn bé động, hoạt bát, biết nhường nhịn bạn bè giao tiếp lễ phép Khi đóng vai Bác sỹ khám bệnh cho bệnh nhân bắt buộc Bác sĩ phải hỏi thăm động viên bệnh nhân, kê đơn thuốc cho bệnh nhân, bệnh nhân phải thể mệt mỏi kể bệnh với Bác sỹ Với môi trường giao tiếp đưa để thực vai chơi bắt buộc trẻ phải giao tiếp với để thực nhiệm vụ Chẳng hạn: Bệnh nhân: Bác sĩ đau lắm? Bác sĩ: Bác đau chỗ Bệnh nhân: Tôi đau bụng quá? Bác sĩ: Nào để xem , à! Bụng Bác đầy… Bác ăn gì? Bệnh nhân: ăn bim bim, ăn kẹo, uống nưới … Bác sĩ: Chỉ đầy thôi, uống thuốc khỏi Từ không ăn lung tung Bệnh nhân: Cháu Cảm ơn bác sỹ! Hoặc: Nhóm xây dựng phải đến cửa hàng mua vật liệu xây dựng, mua thức ăn để nấu cho bác thợ ăn: Khi mua hàng phải hỏi ý muốn mua gì? nào? người bán hàng phải mời chào ân cần niềm nở, đưa hàng cho khách phải vui tươi, biết nói cảm ơn khách hàng mời lần sau lại tới Q trình chơi khơng giúp trẻ tái tạo lại sống hàng mà giúp trẻ phát triển khả tư rèn kỹ giao tiếp biết lắng nghe hiểu câu hỏi, biết thể thân thiện biết bày tỏ ý kiến “ đồng ý hay không đồng ý Quá trình trẻ chơi thời gian trẻ giao tiếp với bạn bè lớp trẻ thể hiểu biết thơng qua chơi phát triển thêm kỹ giao tiếp nảy sinh q trình chơi Cơ giáo tạo nên nhiều mơi trường giao tiếp kích thích trẻ hoạt động giao tiếp kỹ giao tiếp cho trẻ ngày củng cố phát triển * Tạo môi trường giao tiếp hoạt động học Ngồi mơi trường giao tiếp lúc, nơi, hoạt động vui chơi hoạt động học môi trường quan trọng để phát triển rèn luyện kỹ nằng giao tiếp cho trẻ Ví dụ: Ở hoạt động khám phá khoa học cho trẻ xem tranh trò chuyện với trẻ với chủ đề Gia đình bé Ở hoạt động mục đích giúp trẻ biết nói với bố mẹ phải nào? Khi học phải nào? … từ tơi rèn luyện cho trẻ cách giao tiếp phù hợp với hoàn cảnh thể tình cảm qua giao tiếp như: Hàng ngày người đưa học? Ai nấu cơm cho ăn? Đáp lại tình cảm bố, mẹ phải làm gì? … đặt câu hỏi cho trẻ trả lời sửa sai trẻ sử dụng từ ngữ giao tiếp chưa với hồn cảnh Như vậy, mơi trường giao tiếp quan trọng để kích thích trẻ hoạt động giao tiếp Để đạt mục đích giúp trẻ lớp tơi có kỹ giao tiếp phù hợp với hồn cảnh, tơi trú trọng tạo mơi trường giao tiếp để kích thích trẻ hoạt động giao tiếp Nhưng để làm điều giáo phải kiên trì biết cách làm mơi trường giao tiếp có kích thích trẻ tham gia vào hoạt giao tiếp 2.3.3 Rèn luyện kỹ giao tiếp cho trẻ thông qua hoạt động thực hành Đối với trẻ mẫu giáo bé – tuổi vón từ trẻ phát triển mạnh, trẻ nói nhiều hay hỏi điều kiện để giúp cho trẻ phát triển rèn luyện kỹ giao tiếp Để trẻ phát triển rèn luyện khả giao tiếp giáo viên phải giúp trẻ có hội thường xuyên thực hành kĩ giao tiếp biết học hỏi kĩ giao tiếp Bản thân hoạt động hàng ngày trường mầm non cho giáo viên vô số hội phong phú để tác động lên khả giao tiếp trẻ Chỉ cần có quan tâm, lập kế hoạch giáo viên tích hợp hội phát triển khả giao tiếp cho trẻ vào 10 nhiều loại hình hoạt động diễn ngày, vào thời điểm khác Tuy vậy, nên tránh tích hợp cách đều gượng ép, chọn hội thuận lợi thú vị Trẻ cần học kỹ giao tiếp nuôi dưỡng hứng thú chia sẻ qua trải nghiệm thú vị, vui vẻ Ví dụ: Trong đón trẻ hỏi trẻ hôm đưa bạn đến lớp? Khi bố mẹ phải làm để bố mẹ vui? Các chào bố mẹ nào? Nếu trẻ chào chưa hướng dẫn cho trẻ thực hành lại Hoặc: Trước trả trẻ cho trẻ thực hành giao tiếp chào hỏi có bố mẹ, ơng bà đón trẻ trước bố mẹ, ơng bà đón phải làm gì? Các thể tình cảm với giáo nhỉ? cho trẻ trả lời trẻ thực giao tiếp với hồn cảnh tơi khen động viên trẻ, trẻ thực chưa hướng dẫn trẻ thực giao tiếp cho hoàn cảnh Hoặc: Trong ăn đưa nhiều câu hỏi mở khác để kích thích trẻ chia sẻ: “Các thích ăn nào?”, “Ở nhà thích ăn gì?” khuyến khích trẻ tham gia trò chuyện màu sắc, mùi vị nhiều ăn khác Trong chơi trẻ chơi với đồ chơi, xem loại tranh truyện, tôi tổ chức cho trẻ thực hành phát triển kỹ rèn luyện kỹ giao tiếp cho trẻ cách “Các thấy đồ chơi lớp nào” ? “Khi chơi đồ chơi phải nào”? Khi muốn mượn đồ chơi để chơi phải nói với bạn nào? … cớ tổ chức cho trẻ thực hành rèn luyện kỹ giao tiếp phù hợp với hoàn cảnh Từ ta nhận thấy q trình giao tiếp q trình gồm: Nghe, nói q trình khơng thể tách rời, mà việc sử dụng hoàn cảnh, đồ dùng, đồ chơi, tranh ảnh, sách truyện, bảng hiệu …cũng có ý nghĩa lớn việc phát triển rèn luyện kỹ giao tiếp trẻ Khi trẻ cô giáo đọc, cho xem tranh ảnh, giải thích từ, trẻ thấm ngơn ngữ nhân vật truyện: Nói nào? hành động sao? Trẻ bắt chước, tuổi trẻ tuổi bắt chước nhanh Ví dụ: Ở góc “Kể chuyện sáng tạo” hàng ngày hoạt động góc tơi chọn số trẻ nói vốn từ hạn chế vào góc để tơi kể chuyện cho trẻ nghe kể chọn loại truyện có hình ảnh sinh động, nhiều lời thoại để kể cho trẻ nghe, tuần chọn nhóm đến tuần khác tơi lại chọn nhóm khác Từng ngày, tuần trôi tất trẻ lớp bổ xung số vốn từ định để tạo điều kiện thuận lợi giao tiếp Từ thấy để phát triển rèn luỵện kỹ giao tiếp cho trẻ việc tổ chức cho trẻ thực hành rèn luyện kỹ giao tiếp việc làm cần thiết giúp cho trẻ biết cách giao tiếp giao tiếp phù hợp với hoàn cảnh 2.3.4 Phối kết hợp với gia đình dể phát triển rèn luyện kỹ giao tiếp cho trẻ Vấn đề phối kết hợp giáo viên ,gia đình, nhà trường xã hội chăm lo giáo dục kỹ giao tiếp cho trẻ vấn đề cần thiết để giúp trẻ có kỹ giao tiếp biết giao tiếp với hoàn cảnh giao tiếp Nhận thức rõ tầm quan trọng việc phối kết hợp với phụ huynh phát triển rèn kỹ giao tiếp cho trẻ buổi họp phụ huynh đầu năm lên kế hoạch 11 trao đổi với bậc phụ huynh vấn đề giáo dục giao tiếp cho trẻ gia đình Ví dụ: Với thời điểm đầu năm chủ yếu rèn luyện cho trẻ mạnh dạn,tự tin, biêt chào hỏi lễ phép … phối hợp với phụ huynh dạy trẻ biết chào hỏi lễ phép “ Con chào mẹ học” hay “Con chào bà học về” … để cô giáo gia đình thống cách dạy trẻ kỹ giao tiếp Hoặc: Bố mẹ ,anh chị người thân cần tạo nhiều tình để trẻ giao tiếp trẻ gần gũi người lớn, tạo nhiều hội để trẻ khám phá ,tìm tòi, thích bắt trước việc làm người lớn.Qua việc làm trẻ giao tiếp nhiều với người lớn Ngoài tơi cung cấp nhiều kiến thức ni dạy khoa học cho bậc phụ huynh Xung quanh lớp tơi có tranh tun truyền hình ảnh đẹp Ví dụ : Cơ trẻ ngồi nói chuyện, cháu kể chuyện cho ông nghe, tổ chức hoạt động vui chơi nhóm lớp, kể chuyện theo tranh Qua trẻ giao tiếp với người làm cho kỹ giao tiếp tăng dần, vốn từ, cách dùng từ, cách đặt câu trẻ hình thành phát triển mạnh Tơi có kế hoạch đặt vấn đề với phụ huynh dành thời gian định để trò chuyện với trẻ việc học tập trường.Trẻ tự kể lại cho cha mẹ, anh chị nghe để tăng khả giao tiếp cho trẻ Bên cạnh tơi có ý kiến đề xuất với nhà trường tạo khơng gian đẹp ví dụ sân chơi bổ ích ,vườn rau sạch,các góc tun truyền ngồi hành lang để gây tính tò mò cho trẻ,từ trẻ đặt câu hỏi người lớn ví dụ: Cây cơ? Tại lại có hoa, có quả? Tại Con gà đẻ trứng ? Tại lại có mưa? Qua trẻ giao tiếp nhiều Tơi ln ln sáng tạo tìm tòi biện pháp phối hợp với phụ huynh thật chặt chẽ có thơng tin hai chiều phụ huynh với giáo viên ,giữa giáo viên với ban giám hiệu nhằm nắm bắt kịp thời đặc điểm trẻ 2.4 Hiệu sau áp dụng kinh nghiệm vào tổ chức hoạt động rèn kỹ giao tiếp cho trẻ mẫu giáo – tuổi trường mầm non Thạch Bình 2.4.1 Kết khảo sát kỹ giao tiếp trẻ mẫu giáo bé – tuổi áp dụng biện pháp Tiêu chí TT khảo sát Trẻ thích giao tiếp Mạnh dạn, tự tin giao tiếp Thể cảm xúc giao tiếp 2.4.2 Hiệu Mức độ Tổng số trẻ Đạt Tốt % Khá % TB % Chưa đạt 30 10 33,3 12 40,0 26,7 30 26,7 10 33,3 12 40,0 0 30 26,7 10 33,3 12 40,0 0 % áp dụng kinh nghiệm vào thực trẻ 12 mẫu giáo bé -4 tuổi trường mầm non Thạch Bình Qua việc làm trên, đến trẻ lớp tơi có tiến rõ rệt xưng hô lễ phép, lịch giao tiếp, khơng tình trạng trẻ giao tiếp câu cụt câu què Bằng việc sử dụng cách hợp lý đan xen biện pháp giáo dục kỹ giao tiếp, trẻ lớp không giao tiếp tích cực với người thân gia đình với giáo, với bạn bè lớp mà tích cực giao tiếp có người lạ đến lớp hay có đồn kiểm tra thăm dự lớp Kết không trẻ từ phía phụ huynh mà thân tơi thấy qua q trình dạy trẻ kỹ giao tiếp tơi có thay đổi khơng ngại giao tiếp kể lời ăn tiếng nói trở nên thân thiện gần gũi với đồng nghiệp, phụ huynh tạo tính tích cực trẻ Kết luận kiến nghị 3.1.Kết luận : Sự phát triển không ngừng ngành khoa học công nghệ thời kỳ cơng nghiệp hố, đại hố dất nước, đòi hỏi phải có người động, sáng tạo, có khả làm chủ thân, ứng xử phù hợp với mơi trường xung quanh có khả ứng phó tích cực trước tình sống Giáo dục kỹ giao tiếp cho trẻ từ lúc bé cần thiết Việc giáo dục kỹ sống cho trẻ cần quan tâm thực hành cách mạnh mẽ, toàn diện gia đình, nhà trường xã hội Góp phần tạo cho xã hội có “mầm ươm” khoẻ mạnh sẵn sàng vươn lên Qua việc nghiên cứu đề tài trên, rút số kinh nghiệm sau: - Giáo viên phải tầm gương để trẻ học tập không ngừng học hỏi nghiên cứu tìm tòi sáng tạo nắm kỹ phương pháp giáo dục kỹ giao tiếp cho trẻ, tích cực rèn luyện thực hành giao tiếp lúc, nơi với đồng nghiệp với phụ huynh với trẻ câu từ ngữ pháp trở nên hoàn chỉnh có tình cảm gây ấn tượng với người nghe - Cơ giáo phải nắm vững chương trình, lập kế hoạch hoạt động phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý trẻ tiềm lực lớp Kế hoạch phải sát thực rõ ràng có biện pháp cụ thể sẻ thực tốt nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ - Xây dựng môi trường học tập thân thiện gần gũi với trẻ, tạo hội để trẻ hoạt động, trải nghiệm để phát triển rèn luyện kỹ giao tiếp - Một điều cô giáo phải luôn gây dựng lòng tin với phụ huynh để từ có điều kiện tuyên truyền vận động phụ huynh phối kết hợp với giáo viên rèn luyện kỹ giao tiếp cho trẻ 3.2 Kiến nghị Để ngày phát triển rèn luyện kỹ giao tiếp cho trẻ mẫu giáo bé – tuổi nói riêng trẻ mầm non nói chung tơi có số kiến nghị sau : - Tổ chức lớp học ứng dụng công nghệ thông tin vào thời gian hè để giáo viên tham gia học tập nâng cao khả ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức hoạt động rèn kỹ giao tiếp cho trẻ góp phần nâng cao hiệu q trình phát triển rèn luyện kỹ giao tiếp hoạt động khác trẻ 13 - Làm tốt công tác tuyên truyền để huy động trẻ lớp từ độ tuổi nhà trẻ để trẻ quen với môi trường nhóm, lớp, trẻ mạnh dạn tự tin Khi đến độ tuổi mẫu giáo bé – tuổi trẻ làm quen với môi trường lớp học trẻ tự tin, mạnh dạn giao tiếp trẻ ngày phát triển có kỹ Trên số kinh nghiệm mà rút trình giúp trẻ rèn luyện kỹ giao tiếp Trong q trình viết nhiều hạn chế, mong nhận góp ý bạn bè đồng nghiệp, Hội đồng khoa học cấp để sáng kiến hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn ! XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG Thạch Bình, ngày 25 tháng năm 2018 Tôi xin cam đoan SKKN thân, không chép nội dung người khác NGƯỜI VIẾT SKKN Đoàn Thị Sen 14 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Giáo trình Tâm lý học trẻ mầm non nhà xuất Đại học sư phạm [2] Tạp chí giáo dục mầm non số 02-2016 [3] Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên cán quản lý, giáo viên mầm non năm học 2015 – 2016 nhà xuất giáo dục Việt nam 15 16 ... Tổng số trẻ Đạt Tốt % Khá % TB % Chưa đạt 30 10 33 ,3 12 40 ,0 26,7 30 26,7 10 33 ,3 12 40 ,0 0 30 26,7 10 33 ,3 12 40 ,0 0 % áp dụng kinh nghiệm vào thực trẻ 12 mẫu giáo bé -4 tuổi trường mầm non Thạch. .. xúc, hướng dẫn, giáo dục trẻ kỹ giao tiếp tơi tìm “ Một số kinh nghiệm rèn kỹ giao tiếp cho trẻ mẫu giáo – tuổi trường mầm non Thạch Bình ” để áp dụng thực lớp mẫu giáo bé – tuổi phụ trách với... kinh nghiệm 2 .3 Các biện pháp sử dụng để rèn kỹ giao tiếp cho trẻ mẫu giáo bé – tuổi 2 .3. 1 Gần gũi trò chuỵên với trẻ, giúp trẻ tự tin giao tiếp 2 .3. 2 Tạo môi trường giao tiếp để kích thích trẻ
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số kinh nghiệm rèn kỹ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo 3 4 tuổi tại trường mầm non thạch bình , skkn một số kinh nghiệm rèn kỹ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo 3 4 tuổi tại trường mầm non thạch bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay