VI KHUẨN e COLI gây BỆNH PHÙ đầu lợn SAU CAI sữa

9 21 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 12:07

VI KHUẨN E.COLI GÂY BỆNH PHÙ ĐẦU LỢN SAU CAI SỮA VÀ CHẾ TẠOTHỬ NGHIỆM AUTO-VACCINE PHÒNG BỆNH Đặng Xuân Bình1, Trần Thị Huệ2 Đỗ Văn Trung3, TÓM TẮT Điều tra tình hình bệnh phù đầu lợn sau cai sữa 226 đàn lợn, với 2395 cá thể, nuôi tại một số trang trại chăn nuôi lợn thịt theo hình thức cơng nghiệp tại Thái Ngun, Hà Tây (cũ) Thái Bình năm 2009 2010, kết cho thấy: - Lợn sau cai sữa mắc bệnh phù đầu theo đàn 32,7%%, , theo cá thể 9,3%; tỷ lệ lợn chết so với lợn mắc bệnh 45,3% - 39 mẫu bệnh phẩm lợn sau cai sữa mắc bệnh phù đầu thu thập, kết kiểm tra cho thấy: E coli phân lập có đặc tính sinh vật hóa học đặc trưng, điển mô tả tài liệu kinh điển - E coli phân lập gây chết cḥt thí nghiệm từ 62,9% (Hà Tây) đến 84,2%( Thái Bình) vòng 48h sau công cường độc - Chế thử nghiệm auto-vaccine với chủng phân lập , đảm bảo khiết, vơ trùng, an tồn hiệu lực, đạt u cầu theo tiêu chuẩn ngành, không gây phản ứng cho lợn thí nghiệm Lợn thí nghiệm tiêm phòng auto-vaccine không mắc bệnh gây nhiễm thời điểm sau 14 ngày, 21 ngày sau 28 ngày Lợn đối chứng không tiêm phòng mắc bệnh chiếm tỷ lệ từ 80% đến 100%, tỷ lệ lợn chết từ 20% đến 40% Từ khóa: Lợn sau cai sữa, E.coli, Đặc tính sinh vật, Chế thử nghiệm vacxin, Hiệu lực E coli causing malignant edema in piglets and pilot vaccine preparation Đặng Xuân Bình, Trần Thị Huệ ,Đỗ Văn Trung Summary This study aimed at investigating the situation of malignant edema in weaned piglets on 226 herds including 2395 individuals, in several pig farms in Thai Nguyen, Ha Tay and Thai Binh provinces in 2009 and 2010; the results showed: - The herd prevalence was 32.7%%, the pig prevalence was 9.3% with and fatality of 45.3% - 39 samples from diseased pigs were collected; the test results showed that E coli isolates have typical biological properties and chemical characteristics as described in the classical literature - The E coli isolates killed 62.9% (Ha Tay) to 84.2% of mice (Thai Binh) within 48 hours after the inoculation - Auto-vaccine preparations with the isolates were proved pure, sterile, safe and effective, achieving industry-standard requirements and did not cause adverse reactions to the vaccinated pigs - Experimentally vaccinated pigs did not develop the disease when challenged at the day 14th, 21st and/or 28th after vaccination Meanwhile, in the control non vaccinated ones, the disease was reproduced in 80% to 100%, and the mortality was 20% to 40% after the virulent challenge Key words: Weaned pig, E coli, Biological characteristics, Vaccine, Pilot production, Efficacy -1 ĐHNL Thái Nguyên K17 Cao học thú y-ĐH Thái Ngun; Chi cục thú y Thái Bình Cơng ty giống chăn nuôi Hà Tây( cũ) I ĐẶT VẤN ĐÊ Bệnh phù đầu lợn (Edema disease in pigs) vi khuẩn E coli gây thông báo lần giới vào năm 1938 Tại Việt Nam, bệnh phát vào năm đầu thập kỷ 60 kỷ 20 Đến nay, bệnh vẫn tờn tại gắn liền với hình thành phát triển hình thức chăn ni lợn cơng nghiệp, tập trung Bệnh phù đầu thường xảy lợn sau cai sữa từ 1-3 tuần, lợn to khỏe đàn mẫn cảm mạnh Các chủng E coli gây bệnh sản sinh EDP (Edema Disease Principle), còn gọi SLT-IIv (shiga-like toxin type II variant) có hoạt tính sinh học làm tổn thương thành mạch, tăng thẩm xuất dịch vào tổ chức gây phù (Bertschinger.H.U, Nielsen.N.O, 1992)[2] Trên phạm vi nước, bệnh xảy nhiều nơi, quanh năm, đặc biệt thời tiết có thay đổi đột ngột làm gia tăng yếu tố lạnh, ẩm kết hợp với điều kiện chăm sóc ni dưỡng không hợp lý, lợn sinh không bú sữa kịp thời sữa đầu lợn mẹ thiếu, không đảm bảo chất lượng dinh dưỡng v.v Tiến hành phân lập, xác định đặc tính sinh vật, hóa học vi khuẩn E coli gây bệnh phù đầu lợn tại mợt sớ tỉnh phía Bắc Việt Nam nhằm mục đích bổ sung tư liệu khoa học yếu tố bệnh nguyên, đồng thời đề xuất hướng nghiên cứu ứng dụng phòng, trị bệnh hợp lý, hiệu II VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Vật liệu -Mẫu bệnh phẩm thu thập từ lợn mắc bệnh phù đầu (từ sau cai sữa lúc 21 ngày tuổi đến 60 ngày tuổi) tạI một số trang trạI chăn nuôi công nghiệp tạI tỉnh Thasin Nguyên, Hà Tây (cũ) Thái Bình -Hóa chất, mơi trường thơng dụng nghiên cứu vi khuẩn học; huyết học; 2.2 Phương pháp nghiên cứu - Phân lập vi khuẩn E coli từ mẫu bệnh phẩm theo Quinn.P.J et al (1994)[5]: - Tăng cường sản sinh yếu tớ bám dính phương pháp nuôi cấy E coli môi trường chọn lọc; xác định yếu tớ bám dính phản ứng ngưng kết phiến kính với kháng huyết chuẩn, tiến hành đọc kết phản ứng theo phương pháp Difco Laboratories III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Một số đặc điểm dịch tễ bệnh phù đầu lợn sau cai sữa Thái Nguyên, Hà Tây Thái Bình Kết thu trình bày tại bảng Bảng Tình hình bệnh phù đầu lợn sau cai sữa theo đàn theo cá thể Lợn mắc bệnh theo đàn Địa phương Số đàn theo dõi (đàn) Thái Nguyên Hà Tây Thái Bình Tính chung 68 71 87 226 Số đàn mắc bệnh (đàn) 19 23 32 74 Tỷ lệ mắc (%) 27,9 32,3 36,7 32,7 Lợn mắc bệnh theo cá thể Số lợn theo dõi (con) 691 781 923 2395 số lợn mắc bệnh (con) 63 69 85 225 Tỷ lệ mắc bệnh (%) 10,1 8,8 9,2 9,3 Lợn chết bệnh Số lợn chết (con) Tỷ lệ chết (%) 32 28 39 102 50,7 40,5 45,8 45,3 Từ bảng 1, kết thu cho thấy, lợn sau cai sữa mắc bệnh phù đầu theo đàn tại Thái Nguyên chiếm tỷ lệ 27,9%, Hà Tây (32,3%) Thái Bình (36,7%); lợn mắc bệnh phù đầu theo cá thể tại Hà Tây chiếm tỷ lệ 8,8%, Thái Bình (9,2%) tại Thái Nguyên (10,1%); tỷ lệ chết so với mắc bệnh chiếm 40,5% (Hà Tây ), 45,8% (TB) 50,7% (TN) Với giá trị P>0,05 cho thấy sai khác tỷ lệ nhiễm bệnh, tỷ lệ chết sở chăn nuôi khơng có ý nghĩa Kết phù hợp với Bertschinger.H.U, Nielsen.N.O (1992[2] Bảng Tình hình lợn mắc bệnh phù đầu theo tuổi Thời gian theo dõi sau cai sữa (tuần) Thái Nguyên Số lợn Số lợn theo dõi mắc (con) bệnh (con) 691 691 11 685 16 678 18 667 12 661 659 Tỷ lệ (%) 1,5 2,3 2,6 1,7 0,9 Số lợn theo dõi (con) 781 779 774 768 759 755 753 Hà Tây Số lợn mắc bệnh (con) 19 22 13 Tỷ lệ (%) 0,2 1,1 2,4 2,8 1,7 0,5 Thái Bình Số lợn Số lợn theo dõi mắc (con) bệnh (con) 923 922 13 916 23 903 29 891 14 886 884 Tỷ lệ (% ) 0,1 1,4 2,5 3,2 1,5 0,5 Từ bảng 2, kết thu cho thấy: Sau cai sữa tuần, lợn bắt đầu mắc bệnh, tại Hà Tây tỷ lệ 0,2%, Thái Bình tỷ lệ 0,1% Thái Nguyên chưa có lợn mắc bệnh (0%) Bệnh phát triển mạnh tập trung vào tuần 3, sau cai sữa Đến tuần thứ 6, tỷ lệ mắc bệnh giảm, tuần thứ sau cai sữa, không phát lợn mắc bệnh phù đầu Kết phù hợp với nghiên cứu Bertschinger.H.U, Nielsen.N.O (1992)[2] 3.2 Phân lập vi khuẩn E coli từ mẫu bệnh phẩm lợn mắc bệnh phù đầu Mẫu bệnh phẩm lợn mắc bệnh phù đầu thu thập tại một số sở chăn luôi lợn tập trung Thái Nguyên, Hà Tây tỉnh Thái Bình, kết thu trình bày tại bảng 3: Kết phân lập E coli từ bệnh phẩm lợn mắc bệnh phù đầu Địa điểm & tiêu Loại mẫu Máu tim Dịch ruột non Tổ chức gan Thái Nguyên Số Số mẫu lượng dương mẫu tính 16 11 16 15 16 Tỷ lệ (%) 68,7 93,7 56,2 Hà Tây Số Số mẫu lượng dương mẫu tính 14 14 13 14 Tỷ lệ (%) 57,1 92,8 42,8 Thái Bình Số Số mẫu lượng dương mẫu tính 9 Tỷ lệ (%) 77,7 88,8 44,4 Từ bảng 3, kết thu cho thấy: E coli phân lập quan phủ tạng; phân lập máu tim đạt 57,1% (Hà Tây ), 68,7% (Thái Nguyên ) 77,7% (Thái Bình); mẫu dịch ṛt non phân lập đạt 88,8% (Thái Bình), 92,8% (Hà Tây ) 93,7% (Thái Nguyên );bệnh phẩm tổ chức gan kết phân lập E coli đạt 42,8% (Hà Tây ), 44,4% (Thái Bình) 56,2% (Thái Nguyên) Kết phù hợp với Bertschinger.H.U, Nielsen.N.O (1992[2] 3.3 Giám định số dặc tính sinh vật hóa học của các chủng E coli phân lập Tiến hành giám định mợt sớ đặc tính sinh vật, hóa học chủng E coli phân lập được, kết thu trình bày bảng Từ bảng 4, kết thu cho thấy: Các chủng vi khuẩn E coli phân lập có đặc tính sinh vật hóa học đặc trưng, điển mô tả tài liệu kinh điển E coli phân lập tại Thái Nguyên gây dung huyết thạch máu cừu, chiếm 74,2%, E coli phân lập tại Hà Tây gây dung huyết chiếm 85,1% E coli phân lập tại Thái Bình gây dung huyết chiếm 84,2% !00% chủng E coli thử ngưng kết với kháng huyết poly O Kết phù hợp với Quinn.P.J et al (1994)[5] Bảng Kết quả giám định số đặc tính sinh vật hóa học của vi khuẩn E coli phân lập Chủng E coli kiểm tra E coli TN E coli HT E coli TB Số lượ ng Tính chất nhuộm màu Gram âm Khả lên mên đường Lactose, sinh + % 35 100 35 + 35 % 100 27 27 100 27 19 19 100 19 Khả sinh Indole ở 44,5oC Khả sinh H2S Khả phân giải Citrate Khả sinh Hemolysin gây dung huyết Khả ngưng kết với KHT poly O + 35 % 100 + % + % + 26 % 74,2 + 35 % 100 100 27 100 0 0 23 85,1 27 100 100 19 100 0 0 16 84,2 19 100 Ghi chú: TN (Thái Nguyên); HT (Hà Tây); TB (Thái Bình); KHT (Kháng huyết thanh) 3.4 Xác định số serotyp kháng nguyên O của các chủng E coli phân lập Tiến hành xác định serotype kháng nguyên O chủng E coli phân lập được, kết trình bày bảng Bảng Kết xác định số serotype kháng nguyên O chủng E coli phân lập Tên chủng E coli TN E coli HT E coli TB Số lượng 35 + O141 % 5,7 + % Serotyp kháng nguyên O O138 O139 O147 + % + % + % 17,1 5,7 25,7 27 11,1 3,7 0 29,6 11,1 18,5 19 5,5 10,5 26,3 21,0 10,5 10,5 O8 O149 + % 12 34,2 Từ bảng 5, kết thu cho thấy: E coli phân lập tại Thái Nguyên ngưng kết với kháng huyết O141 chiếm tỷ lệ 5,7%; O8 (0%); O138 (17,1%); O139 (5,7%); O147 (25,7%) O149 (34,2%) E coli phân lập tại Hà Tây ngưng kết với kháng huyết O141 chiếm tỷ lệ 11,1%; O8 (3,7%), O138 (0%), O139 (29,6%), O147 (11,1%) O149 (18,5%) E coli phân lập tại Thái Bình ngưng kết với kháng huyết O141 chiếm tỷ lệ 5,5%; O8 (10,5%), O138 (26,3%), O139 (21,0%), O147 (10,5%) O149 (10,5%) Kết phù hợp với nghiên cứu Bertschinger.H.U, Nielsen.N.O (1992[2], Nagy.B, Fekete.Pzs (1999)[3] 3.5 Kết quả giám định khả sản sinh yếu tố bám dính của các chủng E coli phân lập Tiến hành thử khả sản sinh yếu tớ bám dính chủng E coli phân lập được, kết trình bày bảng Bảng Kết xác định số yếu tố bám dính chủng E coli phân lập Chủng E coli Số lượng F4 Khả sản sinh yếu tố bám dính F107 F5 F6 E coli TN E coli HT E coli TB (n) 35 27 19 + 11 % 31,4 29,6 36,8 + % 17,1 11,1 26,3 + % 25,7 18,5 31,5 + % 11,4 22,2 10,5 Từ bảng 6, kết thu cho thấy: E coli phân lập tại Thái Ngun mang yếu tớ bám dính F4, chiếm tỷ lệ 31,4%; F107 (17,1%); F5 (25,7%) F6 (11,4%) E coli phân lập tại Hà Tây mang yếu tớ bám dính F4 chiếm tỷ lệ 29,6%; F107 (11,1%); F5 (18,5%) F6 (22,2%); E coli phân lập tại Thái Bình mang yếu tớ bám dính F4 chiếm tỷ lệ 36,8%; F107 (26,3%); F5 (31,5%) F6 (10,5%) Kết phù hợp với nghiên cứu Nagy.B, Fekete.Pzs (1999)[3] 3.6 Xác định độc lực của vi khuẩn E coli phân lập Tiến hành thử độc lực chủng E coli phân lập được, kết trình bày bảng Bảng Kết thử độc lực chủng E coli phân lập Chủng E.coli E coli TN E coli HT E coli TB Số lượn g (n) 35 27 19 Số chuột thư (con) 70 54 38 Liều tiêm xoang bụng (ml) 0,2 0,2 0,2 Thời gian theo dõi số chuột chết (con) Sau Sau Sau Sau Sau 8h 24h 32h 48h ngày 26 16 8 Tỷ lệ chết (%) 81,4 62,9 84,2 Từ bảng 7, kết cho thấy: Với liều tiêm xoang bụng 0,2ml/cḥt thí nghiệm canh khuẩn 24h/37oC: E coli phân lập tại Thái Nguyên gây chết 81,4% cḥt thí nghiệm; E coli Hà Tây gây chết 62,9% E coli phân lập tại Thái Bình gây chết 84,2% cḥt thí nghiệm vòng 48h sau công cường độc Kết phù hợp với Nguyễn Khả Ngự, Lê Văn Tạo cộng (1999)[4] 3.7 Bồi dưỡng kháng nguyên E coli phục vụ chế auto-vaccine Tiến hành bời dưỡng kháng ngun bám dính độc tố chủng E coli phân lập được, kết trình bày bảng Bảng Kết bồi dưỡng kháng nguyên E.coli chế tạo auto-vaccine cho địa phương Chủng E.coli E/TN6 E/TN8 E/TN9 E/TN18 E/HT13 E/HT15 E/HT11 E/HT E/TB6 E/TB3 E/TB12 E/TB8 Yếu tố bám dính F4 F5 F107 F6 F4 F5 F107 F6 F4 F5 F107 F6 Serotyp O Môi trường ổn định yếu tố bám dính Môi trường bồi dưỡng độc tố O141 O147 O139 O138 O139 O147 O149 O141 O8 O139 O149 O141 Thạch máu cừu 5% Thạch Minca Thạch Isosensites+Alizaringell+Eosin Thạch Bromthymol blue Thạch máu cừu 5% Thạch Minca Thạch Isosensites+Alizaringell+Eosin Thạch Bromthymol blue Thạch máu cừu 5% Thạch Minca Thạch Isosensites+Alizaringell+Eosin Thạch Bromthymol blue Brain Heart Infusion Broth Brain Heart Infusion Broth Brain Heart Infusion Broth Từ bảng 8, kết thu cho thấy, E.coli ni cấy mơi trường thích hợp để bời dưỡng sản sinh yếu tớ bám dính; mơi trường thạch máu cừu 5% cho yếu tố F4; thạch Minca cho F5; môi trường thạch Bromthymol blue cho F6 môi trường thạch Isosensites+Alizaringell+Eosin để bồi dưỡng yếu tố bám dính F107 Sau đó, chủng E.coli tiếp tục cấy chuyển sang môi trường Brain Heart Infusion broth (BHI) để bồi dưỡng sản sinh độc tố gây bệnh Canh khuẩn BHI phối hợp lại theo tỷ lệ 1:1:1:1 để chế tạo vắc xin tại chỗ (auto-vaccine) 3.8 Kiểm tra, đánh giá chất lượng auto-vaccine phòng thí nghiệm Tiến hành kiểm tra chất lượng auto-vaccine sau chế tạo theo quy định ngành, kết thu trình bày bảng Bảng Kết kiểm nghiệm chất lượng auto-vaccine phòng thí nghiệm Lơ vắc xin Đậm độ (x.109CFU/ml) 5,3 5,2 5,1 Kiểm tra vô trùng Đạt Đạt Đạt Kiểm tra khiết Đạt Đạt Đạt Kiểm tra an toàn Đạt Đạt Đạt Kiểm tra hiệu lực Đạt Đạt Đạt Thái Nguyên Hà Tây Thái Bình Lô canh khuẩn sau xử lý vô hoạt 0,3% formalin tiến hành kiểm tra tiêu chất lượng theo tiêu chuẩn ngành, kết cho thấy tiêu kỹ thuật đạt yêu cầu 3.9 Thử an tồn auto-vaccine lợn thí nghiệm Bớ trí thí nghiệm thử an tồn auto-vaccine lợn sau cai sữa một số trại chăn nuôi tại đại phương Thử an toàn lần thứ vào lúc 14 ngày tuổi, liều tiêm da 4ml/con (gấp hai lần liều phòng bệnh); thử an toàn lần lúc 21 ngày tuổi Kết trình bày bảng 10 Bảng 10 Kết thử an toàn auto-vaccine lợn thí nghiệm Lô autovaccine Lô thí nghiệm 14 ngày tuổi Số lợn Liều tiêm Phản ứng lơ da cục bợ, tồn (ml/con) thân TN ĐC TN ĐC TN ĐC 0 0 0 Lô thí nghiệm 21 ngày tuổi Số lợn Liều tiêm Phản ứng lô da cục bộ, (ml/con) toàn thân TN ĐC TN ĐC TN ĐC 0 0 0 Ghi chú: TN; Thí nghiệm; ĐC; Đối chứng Từ bảng 10, kết thu cho thấy: Lợn thí nghiệm 14 21 ngày tuổi biểu bình thường đới chứng Qua thí nghiệm khẳng định việc sử dụng auto-vaccine không gây phản ứng 3.10 Khảo sát đáp ứng miễn dịch của lợn thí nghiệm sử dụng auto-vaccine Tiến hành thu thập mẫu huyết lợn thí nghiệm sau tiêm auto-vaccine để khảo sát biến động hàm lượng globulin miễn dịch Kết thu trình bày bảng 10 Bảng 10 Kết quả khảo sát hiệu giá kháng thể lợn thí nghiệm sau tiêm auto-vaccine Kháng nguyên E coli F4 Lô 1/2 ĐC + Hiệu giá kháng thể sau tiêm auto-vaccine 21 ngày 1/4 1/8 1/16 1/64 1/128 1/256 - - - - - - 1/512 - F5 F6 F107 TN ĐC TN ĐC TN ĐC TN ++++ + ++++ + ++++ + ++++ ++++ ++++ +++ +++ ++++ +++ +++ ++ +++ +++ ++ ++ ++ ++ + ++ + ++ + + + + - Từ bảng 10, kết thu đươc cho thấy: Lợn thí nghiệm có đáp ứng miễn dịch với auto-vaccine Hàm lượng globulin miễn dịch huyết tăng qua kết phản ứng ngưng kết với loại kháng nguyên bám dính Kết phù hợp với AwadMasalmeh et al 91989[1] 3.11 Thử nghiệm khả bảo hộ lợn thí nghiệm của auto-vaccine với chủng E coli phân lập Đã đánh giá khả bảo hợ lợn thí nghiệm sau tiêm auto-vaccine với chủng E coli cường độc mang yếu tớ bám dính F4 phân lập được, kết trình bày bảng 11 Bảng 11 Kết quả bảo hộ lợn thí nghiệm auto-vaccine Thời điểm thư nghiệm (ngày tuổi) Số lợn thư nghiệm (con) ĐC/TN Chủng E coli gây nhiễm Liều tiêm gây nhiễm (ml/co n) ĐC/T N Lô 5/8 Lô 5/8 Lô 5/8 Lô 5/8 Lô 5/8 Lô 5/8 Lô 5/8 Lô 5/8 Lô 5/8 E coli (F4) E coli (F4) E coli (F4) E coli (F4) E coli (F4) E coli (F4) E coli (F4) E coli (F4) E coli (F4) 28 35 42 Lợn đối chứng Lợn thí nghiệm Tỷ lệ (%) Số lợn chết (con) Tỷ lệ (%) 2/2 Số lợn mắc bệnh (con) Tỷ lệ (%) Số lợn chết (con) Tỷ lệ (%) 40 Số lợn mắc bệnh (con) 100 0 2/2 100 20 0 0 2/2 100 40 0 0 2/2 100 20 0 0 2/2 80 40 0 0 2/2 100 40 0 0 2/2 100 20 0 0 2/2 80 20 0 0 2/2 100 40 0 0 Lợn thí nghiệm tiêm auto-vaccine lúc 14 ngày tuổi (lợn cai sữa lúc 21 ngày tuổi), đối chứng không tiêm, sau 14 ngày tiến hành gây nhiễm cho lơ thí nghiệm đối chứng chủng E coli mang yếu tố bám dính F4 Lợn biểu triệu chứng lâm sàng điển hình điều trị theo phác đờ sử dụng kháng sinh hóa dược thơng thường Các kết thu cho thấy: Lợn thí nghiệm tiêm phòng auto-vaccine không mắc bệnh gây nhiễm thời điểm sau 14 ngày (28 ngày tuổi), 21 ngày (35 ngày tuổi) 28 ngày (42 ngày tuổi) Trong lơ đới chứng lợn mắc bệnh chiếm tỷ lệ từ 80% đến 100%, tỷ lệ lợn chết bệnh từ 20% đến 40% Qua cho thấy lợn thí nghiệm bảo hợ sau tiêm auto-vaccine Kết phù hợp với hiệu giá kháng thể lợn thí nghiệm tại bảng 10 IV KẾT LUẬN - Lợn sau cai sữa mắc bệnh phù đầu theo đàn tại Thái Nguyên chiếm tỷ lệ 27,9%, Hà Tây (32,3%) Thái Bình (36,7%); lợn mắc bệnh theo cá thể tại Hà Tây chiếm tỷ lệ 8,8%, Thái Bình (9,2%) Thái Nguyên (10,1%); tỷ lệ lợn chết bệnh tại Hà Tây chiếm 40,5%, Thái Bình (45,8%) Thái Nguyên (50,7%) - E coli phân lập quan phủ tạng lợn mắc bệnh phù đầu; máu tim đạt 57,1% (Hà Tây), 68,7% (Thái Ngun) 77,7% (Thái Bình); mẫu dịch ṛt non phân lập đạt 88,8% (Thái Bình), 92,8% (Hà Tây) 93,7% (Thái Nguyên); bệnh phẩm tổ chức gan đạt 42,8% (Hà Tây), 44,4% (Thái Bình) 56,2% (Thái Nguyên) - E coli phân lập tại Thái Nguyên gây dung huyết thạch máu cừu, chiếm 74,2%, E coli phân lập tại Hà Tây gây dung huyết chiếm 85,1% E coli phân lập tại Thái Bình gây dung huyết chiếm 84,2% - E coli phân lập tại Thái Nguyên ngưng kết với kháng huyết O141 chiếm tỷ lệ 5,7%; O138 (17,1%); O139 (5,7%); O147 (25,7%) O149 (34,2%) E coli phân lập tại Hà Tây ngưng kết với kháng huyết O141 chiếm tỷ lệ 11,1%; O8 (3,7%), O138 (0%), O139 (29,6%), O147 (11,1%) O149 (18,5%) E coli phân lập tại Thái Bình ngưng kết với kháng huyết O141 chiếm tỷ lệ 5,5%; (10,5%), O138 (26,3%), O139 (21,0%), O147 (10,5%) O149 (10,5%) - E coli phân lập tại Thái Ngun mang yếu tớ bám dính F4, chiếm tỷ lệ 31,4%; F107 (17,1%); F5 (25,7%) F6 (11,4%) E coli phân lập tại Hà Tây mang yếu tớ bám dính F4 chiếm tỷ lệ 29,6%; F107 (11,1%); F5 (18,5%) F6 (22,2%); E coli phân lập tại Thái Bình mang yếu tớ bám dính F4 chiếm tỷ lệ 36,8%; F107 (26,3%; F5 (31,5%) F6 (10,5%) - E coli phân lập tại Thái Nguyên gây chết 81,4% cḥt thí nghiệm; chủng E coli Hà Tây gây chết 62,9% E coli phân lập tại Thái Bình gây chết 84,2% cḥt thí nghiệm vòng 48h sau công cường độc - Auto-vaccine chế tạo đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn ngành, không gây phản ứng cho lợn thí nghiệm - Lợn thí nghiệm tiêm phòng auto-vaccine không mắc bệnh gây nhiễm thời điểm sau 14 ngày, 21 ngày sau 28 ngày Lợn đối chứng không tiêm phòng auto-vaccine mắc bệnh chiếm tỷ lệ từ 80% đến 100%, tỷ lệ lợn chết bệnh từ 20% đến 40% TÀI LIỆU THAM KHẢO Awad-Masalmeh, Schuh M, Kofer M, Quakyi J (1989) Verification of the protective effects of toxoid vaccine against oedema disease of weaned piglets in an infection model Dtsch Tierärztl Wschr 96: 419-421 Bertschinger.H.U, Nielsen.N.O (1992) Edema Disease Diseases of swine IOWA State University press/AMES, IOWA U.S.A, 7th Edition, p 487-488 Nagy.B, Fekete.Pzs (1999) ETEC infection of pigs Pathogenic Escherichia coli in animal Veterinary reseach Special issue Inra FNV Toulouse France, p 259-284 Nguyễn Khả Ngự, Lê Văn Tạo, Đỗ Ngọc Thúy, Nguyễn Ngọc Nhiên (1999) Xác định độc lực chọn chủng vi khuẩn E coli phân lập từ lợn mắc bệnh phù đầu, chế tạo thử nghiệm vắc xin phòng bệnh Báo cáo Khoa học Chăn nuôi Thú y 1999, trang 440-452 Quinn.P.J, Carter.M.E, Markey.B.K, Carter.G.R (1994) Clinical Veterinary Microbiology Wolfe publishing Mosby-Year Book Europe Limi ... 3.1 Một số đặc điểm dịch tễ bệnh phù đầu lợn sau cai sữa Thái Nguyên, Hà Tây Thái Bình Kết thu trình bày tại bảng Bảng Tình hình bệnh phù đầu lợn sau cai sữa theo đàn theo cá thể Lợn mắc... tuần thứ sau cai sữa, không phát lợn mắc bệnh phù đầu Kết phù hợp với nghiên cứu Bertschinger.H.U, Nielsen.N.O (1992)[2] 3.2 Phân lập vi khuẩn E coli từ mẫu bệnh phẩm lợn mắc bệnh phù đầu Mẫu... sinh không bú sữa kịp thời sữa đầu lợn mẹ thiếu, không đảm bảo chất lượng dinh dưỡng v.v Tiến hành phân lập, xác định đặc tính sinh vật, hóa học vi khuẩn E coli gây bệnh phù đầu lợn tại
- Xem thêm -

Xem thêm: VI KHUẨN e COLI gây BỆNH PHÙ đầu lợn SAU CAI sữa, VI KHUẨN e COLI gây BỆNH PHÙ đầu lợn SAU CAI sữa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay