QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TP HCM

55 24 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 11:13

Khu công nghiệp đóng vai trò vô cùng quan trọng thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa ở hầu hết các quốc gia trên thế giới đặc biệt là các nước đang phát triển ở châu Á. Các khu công nghiệp phát triển nhanh chóng đem lại lợi ích về kinh tế rất lớn cho các quốc gia.Tuy nhiên, điều đáng nói nhất là tốc độ phát triển kinh tế của các khu công nghiệp và sự tập trung công nghiệp trong một khu vực nhất đinh đã kéo theo nhiều tác động tiêu cực đối với môi trường, sự phát triển của các KCN, KCX trong thời gian qua đã bộc lộ nhiều hạn chế và yếu kém cần được nghiêm túc khắc phục, đó chính là tình trạng ô nhiễm môi trường do các KCN, KCX gây ra, trong đó đáng kể đến là vấn nạn ô nhiễm nguồn nước và không khí. Trong quá trình vận hành máy móc, thiết bị nhằm phục vụ cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, một bộ phận lớn các DN đã thiếu đi sự quan tâm đúng mức đến vấn đề BVMT trong và ngoài KCN, KCX, đã gây ra những hệ lụy về môi trường nghiêm trọng. Bên cạnh đó sự tồn đọng nhiều bất cập trong hệ thống pháp lý và quản lý lỏng lẻo của các cơ quan, ban, ngành tạo điều kiện cho ô nhiễm càng trầm trọng hơn. Bảo vệ môi trường sinh thái trong quá trình tăng trưởng kinh tế chính là yếu tố đảm bảo sự bền vững trong phát triển các KCN, KCX; là điều kiện tiên quyết để phát triển sản xuất, kinh doanh, đem lại hiệu quả kinh tế cao, bảo đảm cho sự thắng lợi của công cuộc CNHHĐH và hội nhập thành công. Do đó, bên cạnh việc khắc phục những tồn đọng và đẩy nhanh sự phát triển của các KCN một cách toàn diện theo hướng CNHHĐH và hội nhập kinh tế quốc tế, cần coi trọng và giải quyết tốt hơn nữa vấn đề bảo vệ môi trường, nhất là công tác quản lý môi trường khu công nghiệp để đảm bảo cho các KCN có thể phát triển một cách bền vững. BỘ CÔNG THƯƠNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ……….……… TIỂU LUẬN MƠN QUẢN LÝ MƠI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ CHUYÊN ĐỀ: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TPHCM GVHD: TS LÊ VIỆT THẮNG NHÓM: TPHCM, 10 nămNGHIỆP 2017 20172017 TRƯỜNG ĐẠItháng HỌC CÔNG TP.HCM VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG  - TIỂU LUẬN MÔN QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ CHUYÊN ĐỀ: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TPHCM GVHD: TS LÊ VIỆT THẮNG TP Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2017 MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BQL : Ban quản lý CNH-HĐH : Cơng nghiệp hóa-Hiện đại hóa DN : Doanh nghiệp FDI : Đầu tư trực tiếp nước (Foreign Direct Investment) KCN : Khu công nghiệp KCX : Khu chế xuất TPHCM : Thành phố Hồ Chí Minh UBND : Ủy ban nhân dân KCNST : Khu công nghiệp sinh thái STHCN : Sinh thái học công nghiệp DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Một số khu chế xuất, khu công nghiệp TPHCM 12 Bảng 2.2: Tổng hợp dự kiến điều chỉnh quy hoạch khu cơng nghiệp - chế xuất thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 16 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 2.1: Qui hoạch dự kiến phát triển khu chế xuất cơng nghiệp Tp Hồ Chí Minh đến năm 2020 15 Hình 3.1: Sơ đồ tổ chức ban quản lý KCN, KCX .26 Hình 4.1 – Vị trí phân bố KCN, KCX địa bàn TP.HCM .30 LỜI MỞ ĐẦU Khu cơng nghiệp đóng vai trò vơ quan trọng thúc đẩy q trình cơng nghiệp hóa hầu hết quốc gia giới đặc biệt nước phát triển châu Á Các khu công nghiệp phát triển nhanh chóng đem lại lợi ích kinh tế lớn cho quốc gia Tuy nhiên, điều đáng nói tốc độ phát triển kinh tế khu công nghiệp tập trung công nghiệp khu vực đinh kéo theo nhiều tác động tiêu cực môi trường, phát triển KCN, KCX thời gian qua bộc lộ nhiều hạn chế yếu cần nghiêm túc khắc phục, tình trạng ô nhiễm môi trường KCN, KCX gây ra, đáng kể đến vấn nạn nhiễm nguồn nước khơng khí Trong q trình vận hành máy móc, thiết bị nhằm phục vụ cho trình hoạt động sản xuất kinh doanh mình, phận lớn DN thiếu quan tâm mức đến vấn đề BVMT KCN, KCX, gây hệ lụy môi trường nghiêm trọng Bên cạnh tồn đọng nhiều bất cập hệ thống pháp lý quản lý lỏng lẻo quan, ban, ngành tạo điều kiện cho ô nhiễm trầm trọng Bảo vệ mơi trường sinh thái q trình tăng trưởng kinh tế yếu tố đảm bảo bền vững phát triển KCN, KCX; điều kiện tiên để phát triển sản xuất, kinh doanh, đem lại hiệu kinh tế cao, bảo đảm cho thắng lợi công CNH-HĐH hội nhập thành công Do đó, bên cạnh việc khắc phục tồn đọng đẩy nhanh phát triển KCN cách toàn diện theo hướng CNH-HĐH hội nhập kinh tế quốc tế, cần coi trọng giải tốt vấn đề bảo vệ môi trường, công tác quản lý môi trường khu công nghiệp để đảm bảo cho KCN phát triển cách bền vững CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ KHU CÔNG NGHIỆP 1.1 Khái niệm KCN Trên giới loại hình Khu cơng nghiệp (KCN) có q trình lịch sử phát triển 100 năm nước công nghiệp phát triển Anh, Mỹ nước có kinh tế cơng nghiệp Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore,…và quốc gia học tập kế thừa kinh nghiệm để tiến hành cơng nghiệp hóa Tùy điều kiện nước mà KCN có nội dung hoạt động kinh tế khác có tên gọi khác chúng mang tính chất đặc trưng KCN Hiện giới có hai mơ hình phát triển KCN, từ hình thành hai định nghĩa khác KCN – Định nghĩa 1: Khu công nghiệp khu vực lãnh thổ rộng lớn, có ranh giới địa lý xác định, chủ yếu phát triển hoạt động sản xuất cơng nghiệp có đan xen với nhiều hoạt động dịch vụ đa dạng; có dân cư sinh sống khu Ngoài chức quản lý kinh tế, máy quản lý khu có chức quản lý hành chính, quản lý lãnh thổ KCN theo quan điểm thực chất khu hành – kinh tế đặc biệt công viên công nghiệp Đài Loan, Thái Lan số nước Tây Âu – Định nghĩa 2: Khu công nghiệp khu vực lãnh thổ có giới hạn định, tập trung doanh nghiệp cơng nghệp dịch vụ sản xuất cơng nghiệp, khơng có dân cư sinh sống tổ chức hoạt động theo chế ưu đãi cao so với khu vực lãnh thổ khác Theo quan điểm này, số nước vùng lãnh thổ Malaysia, Indonesia, ….đã hình thành nhiều KCN với qui mô khác loại hình KCN nước ta áp dụng Những khái niệm KCN gây nhiều tranh luận, chưa có thống quan niệm khác KCN.Ở Việt Nam khái niệm KCN trình bày nhiều văn pháp luật Quy chế Khu công nghiệp ban hành theo Nghị định số 192-CP ngày 28 tháng 12 năm 1994 Chính phủ; Luật Đầu tư nước ngồi năm 1996; Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao ban hành theo Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng năm 1997 Chính phủ, Luật đầu tư năm 2005 Định nghĩa ban đầu KCN nêu Quy chế Khu công nghiệp ban hành theo Nghị định số 192-CP ngày 28 tháng 12 năm 1994 Chính phủ KCN hiểu KCN tập trung Chính phủ định thành lập, có ranh giới địa lý xác định, chuyên sản xuất công nghiệp thực dịch vụ hỗ trợ sản xuất cơng nghiệp, khơng có dân cư sinh sống Nghị định Chính phủ số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 03 năm 2008 quy định KCN, KCX KKT khái niệm khu cơng nghiệp hiểu sau: Khu công nghiệp khu chuyên sản xuất hàng công nghiệp thực dịch vụ cho sản xuất cơng nghiệp, có ranh giới địa lý xác định, thành lập theo điều kiện, trình tự thủ tục quy định Chính phủ Khu chế xuất khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, thực dịch vụ cho sản xuất hàng xuất hoạt động xuất khẩu, có ranh giới địa lý xác định, thành lập theo điều kiện, trình tự thủ tục áp dụng khu công nghiệp theo quy định Chính phủ Khu cơng nghiệp, khu chế xuất gọi chung khu công nghiệp, trừ trường hợp quy định cụ thể Khu công nghiệp công cụ sách cơng nghiệp nhằm thúc đẩy cơng nghiệp hóa hướng xuất khẩu, đồng thời địa bàn để thực chiến lược CNH, HĐH phạm vi lãnh thổ định Khu công nghiệp nước ta vấn đề mẻ, qua năm xây dựng phát triển, trở thành nhân tố quan trọng góp phần thực mục tiêu CNH, HĐH Tóm lại, KCN đối tượng đặc thù quản lý nhà nước kinh tế giai đoạn phát triển với đặc điểm mục tiêu thành lập, giới hạn hoạt động tập trung vào công nghiệp, ranh giới địa lý thẩm quyền định thành lập.[1] 1.2 Phân loại KCN Có thể vào nhiều tiêu thức khác nhau: • Căn vào mục đích sản xuất, người ta chia khu công nghiệp khu chế xuất Khu công nghiệp bao gồm sở sản xuất hàng công nghiệp để tiêu thụ nội địa xuất Khu chế xuất dạng khu cơng nghiệp chun làm hàng xuất • Theo mức độ - cũ, khu công nghiệp chia làm loại: - Các khu công nghiệp cũ xây dựng thời kỳ bao cấp (từ trước có chủ trương xây dựng khu chế xuất năm 1990) - Các khu cơng nghiệp cải tạo, hình thành sở có số xí nghiệp hoạt động - Các khu cơng nghiệp xuất địa bàn • Theo tính chất đồng việc xây dựng, cần tách riêng nhóm khu cơng nghiệp hồn thành chưa hoàn thành đầy đủ sở hạ tầng cơng trình bảo vệ mơi trường hệ thống thơng tin, giao thơng nội khu, cơng trình cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, nước thải, nhà máy xử lý nước thải, chất thải rắn, bụi khói v.v • Theo tình trạng cho th, chia số khu cơng nghiệp thành ba nhóm có diện tích cho thuê lấp kín 50%, 50% 100%.(Các tiêu thức tạm thời: xây dựng hoàn chỉnh, đồng tất cơng trình cho th hết diện tích • tiêu thức khơng cần sử dụng nữa) Theo quy mơ, hình thành loại khu cơng nghiệp: lớn, vừa nhỏ Các tiêu phân bổ quan trọng chọn diện tích tổng số doanh nghiệp, tổng số vốn đầu tư, tổng số lao động tổng giá trị gia tăng Các khu công nghiệp lớn thành lập phải có định Thủ tướng phủ Các khu cơng nghiệp vừa nhỏ thuộc quyền định Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố Trong giai đoạn đầu ta trọng xây dựng khu công nghiệp vừa nhỏ để sớm khai thác có hiệu • Theo trình độ kỹ thuật, phân biệt: - Các khu cơng nghiệp bình thường, sử dụng kỹ thuật đại chưa nhiều - Các khu công nghiệp caoo, kỹ thuật đại thuộc ngành công nghiệp mũi nhọn công nghệ điện tử, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học v.v làm đầu tàu cho phát triển công nghiệp, phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội dài hạn • Theo chủ đầu tư, chia thành nhóm: - Các khu công nghiệp gồm doanh nghiệp, dự án đầu tư nước - Các khu công nghiệp hỗn hợp bao gồm doanh nghiệp, dự án đầu tư nước nước ngồi - Các khu cơng nghiệp gồm doanh nghiệp, dự án 100% vốn đầu tư nước ngồi • Theo tính chất thực thể kinh tế xã hội, cần phân biêt loại: - Các khu công nghiệp túy xây dựng xí nghiệp sản xuất, chế biến sản phẩm, khơng có khu vực dân cư - Các khu công nghiệp trở thành thị trấn, thị xã hay thành phố vệ tinh Đó phát triển tồn diện khu cơng nghiệp • Theo tính chất ngành cơng nghiệp có Có thể liệt kê theo ngành cấp I, khu chế biến nông lâm hải sản, khu cơng nghiệp khai thác quặng, dầu khí, hóa dầu, điện tử, tin học, khu công nghiệp điện, lượng, khu công nghiệp phục vụ vận tải, khu công nghiệp vật liệu xây dựng v.v • Theo lãnh thổ địa lý: phân chia khu công nghiệp theo ba miền Bắc, Trung, Nam, theo vùng kinh tế xã hội (hoặc theo vùng kinh tế trọng điểm); theo tỉnh thành để phục vụ cho việc khai thác mạnh vùng, làm cho kinh tế xã hội vùng phát triển tương đối đồng đều, góp phần bảo đảm kinh tế quốc dân phát triển bền vững Quá trình phát triển kinh tế nói chung cơng nghiệp nói riêng kỷ 21 đặt yêu cầu mới, nhân vật mới, tạo đặc trưng cho mặt khu cơng nghiệp.[2] 1.3 Vai trò KCN Các KCN có vai trò đặc biệt quan trọng phát triển kinh tế quốc dân, nước phát triển việc hình thành Khu công nghiệp tạo hội phát triển công nghiệp thực công nghiệp hóa rút ngắn kết hợp học tập thành tựu khoa học công nghệ, tổ chức quản lý doanh nghiệp, đồng thời tranh thủ nguồn vốn đầu tư từ nước ngồi để phát triển, cụ thể: • Thu hút vốn đầu tư nước để phát triển kinh tế KCN với đặc điểm nơi đầu tư sở hạ tầng hoàn chỉnh, đồng bộ, đại thu hút nhà đầu tư đầu tư vùng không gian lãnh thổ nơi tập trung kết hợp sức mạnh nguồn vốn nước Với quy chế quản lý thống sách ưu đãi, KCN tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, có sức hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài; việc phát triển KCN phù hợp với chiến lược kinh doanh tập đồn, cơng ty đa quốc gia việc mở rộng phạm vi hoạt động sở tranh thủ ưu đãi thuế quan từ phía nước chủ nhà, tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận khai thác thị trường nước phát triển Do vậy, KCN giúp cho việc tăng cường huy động vốn nâng cao hiệu sử dụng vốn cho phát triển kinh tế xã hội đầu mối quan trọng việc thu hút nguồn vốn đầu tư nước giải pháp hữu hiệu nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ nước Vốn đầu tư trực tiếp từ nước nhân tố quan trọng giúp quốc gia thực đẩy nhanh nghiệp CNHHĐH đất nước, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Mặt khác hoạt động đồng vốn có nguồn gốc từ đầu tư trực tiếp từ nước ngồi tác động tích cực thúc đẩy lưu thông hoạt động đồng vốn nước Việc khuyến khích thành phần kinh tế nước đầu tư vào KCN nhiều hình thức, đa dạng thu hút nguồn vốn lớn nước tham gia đầu tư vào KCN Đây nguồn vốn tiềm tàng lớn xã hội chưa khai thác sử dụng hữu ích Nguồn vốn đầu tư doanh nghiệp nước tham gia xây dựng hạ tầng KCN đầu tư sản xuất KCN tạo tin tưởng động lực thu hút nhà đầu tư nước đầu tư vào KCN Thực tế thời gian vừa qua, KCN thu hút nhiều nguồn vốn cho mục tiêu đầu tư phát triển kinh tế xã hội quốc gia nói chung địa phương nói riêng • Đẩy mạnh xuất khẩu, tăng thu giảm chi ngoại tệ góp phần tăng nguồn thu ngân sách Sự phát triển KCN có tác động lớn đến q trình chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng cơng nghiệp hóa hướng xuất Hàng hóa sản xuất từ KCN chiếm tỷ trọng đáng kể tổng số lượng hàng hóa xuất địa phương 10 dộng khu cơng nghiệp làm cạn kiệt tài nguyên nước, gây ô nhiễm môi trường nước Vì việc kiểm sốt sử dụng nước phát triển công nghiệp cần thiết Việc kiểm sốt nhằm mục đích giới hạn mức khai thác nguồn nước (nước ngầm đất, nước mặt sông hồ) phải mức mức tự phục hồi nguồn nước, ngăn cấm hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên đầu nguồn nước, bờ lòng sơng, hồ, biển đáy biển, làm suy thối chất lượng mơi trường theo chức sử dụng vùng nước, ngăn cấm nguồn thải từ hoạt động khác gây ô nhiễm môi trường nước Việc kiểm soát dựa sở pháp lý quy định bảo vệ môi trường nước lục địa nước ven bờ 5.1.1.4 Thanh tra môi trường Thanh tra môi trường phương pháp thiết yếu lý môi trường khu công nghiệp, phương pháp cưỡng chế tuân thủ pháp luật, quy định, hướng dẫn, tiêu chuẩn bảo vệ môi trường tổ chức, quan, tập thể cá nhân xã hội, đồng thời biện pháp bảo đảm quyền tự do, dân chủ cho người khiếu nại, khiếu tố mặt môi trường Thanh tra chấp hành điều quy định Luật Bảo vệ Môi trường, việc đảm bảo tiêu chuẩn môi trường, tuân thủ Nghị định, Quy định, Hướng dẫn phòng, chơng, khắc phục nhiễm mơi trường suy thối mơi trường, cố mơi trường, sử dụng, khai thác tài nguyên thiên nhiên thành phần môi trường, tất hoạt động sản xuất, dịch vụ, sinh hoạt tổ chức, tập thể cá nhân xã hội Mọi hành vi cố ý vô ý vi phạm quy tắc, quy định pháp luật BVMT (gọi vi phạm hành BVMT) tổ chức cá nhân mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình theo quy định pháp luật phải bị phạt hành 5.1.1.5 Đánh giá tác động môi trường Đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển, xây dựng khu công nghiệp, đầu tư xây dựng nhà máy, cơng trình giao thơng vận tải, cơng cụ quan trọng quản lý môi trường theo phương cách pháp lý, nhằm ngăn ngừa ô nhiễm môi trường suy thoái tài nguyên thiên nhiên.[9] 41 5.1.2 Quản lý công cụ Kinh tế Áp dụng công cụ kinh tế: Thuế phí mơi trường, ký quỹ môi trường, trợ cấp môi trường, Nhãn sinh thái… Việc sử dụng công cụ kinh tế nước cho thấy số tác động tích cực hành vi môi trường thuế điều chỉnh cách tự giác, chi phí xã hội cho cơng tác bảo vệ mơi trường có hiệu hơn, khuyến khích việc nghiên cứu triển khai kỹ thuật cơng nghệ có lợi cho bảo vệ mơi trường, gia tăng nguồn thu nhập phục vụ cho công tác bảo vệ mơi trường cho ngân sách nhà nước, trì tốt giá trị môi trường quốc gia 5.1.2.1 Các lệ phí nhiễm Các lệ phí nhiễm đặt chi phí phải trả để kiểm sốt lượng ô nhiễm tăng thêm, lại mức tổng chất lượng môi trường bất định Việc áp dụng chúng đặc biệt thích hợp ước tính tương đối xác tổn thất lương nhiễm tăng thêm gây ra, khơng thích hợp nhà quản lý đòi hỏi phải đạt chắn thực mức chất lượng mơi trường Chúng gồm có lệ phí sau: - Các lệ phí thải nước thải khí: loại lệ phí quan phủ thu, dựa số lượng và/hoặc chất lượng chất ô nhiễm sở công nghiệp thải vào môi trường Trong hệ thống phí thải khí hay thải nước, người xả thải phải trả khoản tiền định cho đơn vị chất ô nhiễm xả thải vào nguồn nước mặt hay bầu khí - Phí khơng tn thủ: phí khơng tn thủ đánh vào người gây ô nhiễm họ xả thải ô nhiễm vượt mức quy định Khi công cụ pháp lý, công cụ kinh tế, phương pháp chủ yếu để ngăn chặn nhiễm, nói chung, việc buộc thực tất yếu, khoản phạt vi phạm thấp, tới mức người gây nhiễm có lợi vi phạm pháp luật Để tránh kiện tụng thời gian, nên sử dụng phí khơng tn thủ thay khởi tố hình sự, với điều kiện phải quy định mức phí cho cơng ty khuyến khích mạnh mẽ việc tuân - theo quy định Các phí người dùng: phí người dùng khoản thu trực tiếp cho chi phí xử lý nhiễm cho tập thể hay cộng đồng Chúng thường sử dụng thu gom xử lý rác thải đổ nước thải vào cống 42 - Lệ phí sản phẩm: lệ phí sản phẩm phí cộng thêm vào giá sản phẩm đầu vào sản phẩm, gây ô nhiễm giai đoạn đầu sản xuất, giai đoạn tiêu dùng, phải thiết lập hệ thống thải đặc biệt Nó hoạt động giống phí thải bỏ theo nghĩa cho phép người dùng định - phương tiện chi phí – hiệu làm giảm nhiễm Các lệ phí hành chính: lệ phí hành phí phải trả cho quan nhà nước dịch vụ đăng kí hóa chất, việc thực hiên cưỡng chế thi hành quy định môi trường Chúng thường phận điều luật trực tiếp chủ yếu nhằm tài trợ cho hoạt động cấp giấy phép kiểm soát quan kiểm sốt nhiễm 5.1.2.2 Tăng giảm thuế Tăng giảm thuế dùng để khuyến khích việc tiêu thụ sản phẩm an tồn mơi trường Cơng cụ sử dụng kết hợp hai loại phụ thu, cộng vào phí sản phẩm khác: phụ thu dương thu thêm sản phẩm gây ô nhiễm; phụ thu âm sản phẩm thay Nó chủ yếu dùng phạm trù giao thơng để hạn chế người tiêu dùng mua loại xe cộ nhiên liệu gây ô nhiễm (OECD 1989) Khuyến khích thuế bao gồm ưu đãi thuế, khấu hao nhanh khoản đầu tư công nghiệp thiết bị làm giảm nhiễm.Sự khuyến khích thể dạng miễn thuế đặc biệt cho công ty sử dụng phương pháp quản lý cơng nghệ sản xuất đảm bảo thải môi trường lượng chất ô nhiễm tối thiểu 5.1.2.3 Các khoản trợ cấp Các khoản trợ cáp bao gồm khoản tiền trợ cấp khoản vay với lãi xuất thấp, khuyến khích thuế, để khuyến khích người gây nhiễm thay đổi hành vi, giảm bớt chi phí việc giảm nhiễm mà người gây ô nhiễm phải chịu Trợ cấp tạo khuyến khích công nghiệp việc giảm bớt chất thải Song, khơng kiềm chế tiếp tục hoạt động công nghiệp ô nhiễm cao, không khuyến khích thay đổi q trình sản xuất nguyên vật liệu đầu vào gây ô nhiễm Hơn nữa, người 43 tiêu dùng phải trả khơng phải cơng nghiệp phải chịu chi phí dùng để trợ cấp việc kiểm sốt nhiễm 5.1.2.4 Ký quỹ - hồn trả Phương cách ký quỹ - hoàn trả người tiêu dùng phải trả thêm khoản tiền mua sản phẩm có nhiều khả gây nhiễm Khi người tiêu dùng hay người sử dụng sản phẩm ấy, trả bao bì phế thải chúng cho Trung tâm phép để tái chế để thải bỏ khoản tiền ký quỹ họ hoàn trả lại Để thiết lập phần lớn hệ thống ký quỹ - hoàn trả, cần phải có cấu tổ chức để điều hành việc thu gom tái chế sản phẩm chất, đề quản lý công việc tài Cũng phải u cầu quan có thẩm quyền cấp quốc gia địa phương thiết lập nên hệ thống 5.1.2.5 Các khuyến khích cưỡng chế thực thi Các khuyến khích buộc thực thi công cụ kinh tế gắn với điều hành trực tiếp Chúng thiết kế để khuyến khích người xả thải làm tiêu chuẩn quy định môi trường mô tả đây, khuyến khích thục thi bao gồm phí tiền phạt không làm đúng, cam kết thực tốt quy trách nhiệm pháp lý Chũng bao gồm từ chối trợ cấp cơng cộng, tài trợ đình phần toàn hoạt động nhà máy 5.1.2.6 Đền bù thiệt hại Tại điều Luật BVMT quy định: “ … Tổ chức, cá nhân gây tổn hại môi trường hoạt động phải bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật” Nghị định 26/CP Chính phủ quy định xử phạt hành MVMT có quy định bồi thường thiệt hại ô nhiễm môi trường gây Theo quy định này, bên ô nhiễm môi trường bên bị ô nhiễm thỏa thuận với mức bồi thường Trường hợp khơng tự thỏa thuận người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành BVMT định buộc bên gây ô nhiễm phải bồi thường giải theo thủ tục tố tụng dân 5.1.2.7 Tạo thị trường mua bán “ quyền ” xả thải nhiễm Theo phương cách này, tạo thị trường người tham gia mua “quyền” gây nhiễm thực tế hay tiềm tàng, họ bán lại 44 quyền cho người tham gia khác Sự tạo thị trường, nói chung thực hai hình thức: giấy phép bán bảo hiểm trách nhiệm.[10] 5.1.3 Quy hoạch, quản lý thành phần môi trường khu công nghiệp 5.1.3.1 Quy hoạch khu công nghiệp Trong quy hoạch sử dụng đất, việc bố trí tập trung sở sản xuất vào khu công nghiệp biện pháp quan trọng hàng đầu để kiểm soát ô nhiễm Khu công nghiệp cần phải đặt cuối hướng gió cuối nguồn nước khu dân cư, xung quanh khu cơng nghiệp cần có vành đai xanh gián cách với khu dân cư khu đô thị Quy định chiều cao tối thiểu ống khói sở cơng nghiệp Các sở sản xuất công nghiệp phân tán đô thị, phân thành nhiều khu công nghiệp nhỏ, phân tán xen kẽ khu dân cư đô thị, môi trường đô thị ô nhiễm cao số người bị tác động sức khỏe nhiễm mơi trường khơng khí lớn, gấp 2-3 lần so với trường hợp bố trí cơng nghiệp tập trung vào khu công nghiệp lớn Hiện Thành phố Hồ Chí Minh phải thực giải pháp “ bất đắc dĩ “ đóng cửa hay u cầu nhà máy, xí nghiệp gây ô nhiễm môi trường trầm trọng, nằm xen kẽ khu dân cư nội thành, chuyển khu công nghiệp tập trung ngoại thành 5.1.3.2 Quản lý mơi trường khơng khí  Quản lý nguồn thải nhiễm tĩnh - Bố trí khu cơng nghiệp cách hợp lý - Quản lý nguồn thải tĩnh: áp dụng cho nguồn thải tĩnh sở sản xuất công nghiệp yêu cầu tất chủ dự án đầu tư cải tạo Mở rộng sở sản xuất phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Khuyến khích, thúc đẩy yêu cầu sở sản xuất áp dụng tiêu chuẩn ISO 14000 – tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường, phương cách quản lý mơi trường có tính đại tồn diện Nói chung cơng ty đạt tiêu chuẩn quản lý môi trường ISO 14000 tức kiểm sốt nhiễm mơi trường khơng khí, môi trường nước, môi trường lao động, chất thải rắn đóng góp tích cực vào nghiệp phát triển bền vững  Quản lý nguồn thải ô nhiễm di động 45 - Đặt tiêu chuẩn xả khí nguồn di động Các quan quản lý tiến hành cưỡng chế thi hành chương trình kiểm tra chứng nhận đảm bảo tiêu chuẩn - môi trường xe xuất xưởng, xe vào khu công nghiệp Quản lý chất lượng nhiên liệu dùng cho phương tiện giao thông: ưu tiên việc sử dụng nhiên liệu thân thiện với mơi trường, chế phẩm sinh học, kiểm tra định kì phương tiện - giao thông Xắp sếp thời gian vào hợp lý khu cơng nghiệp, có dự giám sát chặt chẽ, thực quy định.[9] 5.1.3.3 Quản lý tiếng ồn Khu công nghiệp Quản lý khí thải tiếng ồn khu cơng nghiệp pháp luật quy định Điều 10 Thông tư 35/2015/TT-BTNMT bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao Bộ trường Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành sau: - Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khu cơng nghiệp phát sinh khí thải, tiếng ồn phải đầu tư, lắp đặt hệ thống xử lý khí thải, giảm thiểu tiếng ồn bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường - Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khu cơng nghiệp phát sinh khí thải thuộc Danh mục quy định Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 38/2015/NĐ-CP phải thực đăng ký chủ nguồn khí thải, quan trắc khí thải tự động, liên tục truyền liệu Sở Tài ngun Mơi trường địa phương - Khuyến khích việc áp dụng công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường, tiết kiệm lượng, đặc biệt ngành cơng nghiệp có nguy phát thải chất thải gây nhiễm mơi trường khơng khí lớn - Trong sản xuất, phải thay thế, sửa chữa thiết bị cũ để giảm nguồn gây ồn; tăng cường trang thiết bị bảo hộ chống ồn cho người lao động thường xuyên tiếp xúc với tiếng ồn cao.[12] 5.1.3.4 Quản lý môi trường nước thải Khu công nghiệp Tất doanh nghiệp KCN có nước thải phải xử lý sơ đạt tiêu chuẩn đầu vào hệ thống xử lý nước thải tập trung trước 46 Khi thải vào hệ thống thu gom nước thải KCN, trường hợp chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung doanh nghiệp phải xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn cho phép trước thải Việc xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung KCN quan có thẩm quyền quan tâm thúc đẩy Một công cụ pháp lý môi trường nước mặt xây dựng, ban hành tiêu chuẩn, quy định bảo vệ môi trường nước mặt, thiết lập chế cấp giấy phép đổ xả nước thải Phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng quan chuyên môn cấp quyền địa phương quản lý mơi trường nước, phân công phân trách nhiệm rõ ràng, tiến hành kiểm tra tuân thủ quy định tiêu chuẩn môi trường tất nguồn thải gây ô nhiễm môi trường nước Định kì tiến hành quan trắc đánh giá trạng chất lượng môi trường nước mặt, phát kịp thời nơi bị ô nhiễm áp dụng biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn ô nhiễm lan rộng Phát triển hệ thống thoát nước hệ thống cử lý nước thải khu công nghiệp đầy đủ phù hợp Tách hệ thống thoát nước mưa hệ thống thoát nước bẩn thành hai hệ thống riêng Xây dựng trạm xử lý nước thải sinh hoạt cho khu vực Tất nhà máy, xí nghiệp, sở dịch vụ có lượng nước thải lớn phải có trạm xử lý nước thải đảm bảo tiêu chuẩn mơi trường thải hệ thống nước chung Phổ biến kinh nghiệm chọn lựa công nghệ xử lý nước thải thị thích hợp Tùy theo tính chất ô nhiễm khối lượng nước thải khác mà cần chọn lựa cơng nghệ thích hợp Thơng thường, hệ thống công nghệ xử lý nước thải bao gồm kỹ thuật xử lý bậc (xử lý học), bậc (xử lý sinh học) bậc (xử lý hóa học), số trường hợp cần đến kỹ thuật xử lý bậc (bước tinh lọc) [12] 5.1.3.5 Quản lý chất thải rắn Khu công nghiệp  Đối với chất thải rắn: - Xây dựng chiến lược lập kế hoạch quản lý chất thải rắn: cần phải nghiên cứu đánh giá xác trạng chất thải rắn nay, dự báo chúng tương lai 10 – 15 năm tới, đặc biệt làm rõ vấn đề nguồn thải chất thải rắn trước mắt lâu dài; lượng thải trước mắt lâu dài; thành phần tính chất chất thải rắn 47 - Tổ chức thu gom phân loại chất thải rắn nguồn Lựa chọn công nghệ xử lý đổ thải chất thải rắn hợp lý: có cơng nghệ xử lý chất thải - thường dùng chôn lấp, làm phân compost thiêu đốt Phát triển tái sử dụng quay vòng sử dụng chất thải rắn: nhằm giảm nhỏ nhu cầu đất chôn rác tiết kiệm vật liệu, tài nguyên thiên nhiên  Đối với chất thải nguy hại: cần phải quản lý nguồn phát sinh, thu gom vận chuyển chất thải nguy hại, xử lý hủy bỏ chất thải nguy hại [13] 5.1.4 Quản lý xã hội, văn hóa giáo dục Giáo dục ý thức, trách nhiệm đạo đức môi trường, nếp sống văn hóa sinh thái tồn đội ngũ cán bộ, cơng nhân viên Có sách khen thưởng cụ thể người thực tốt quy định bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, vệ sinh môi trường xanh - - đẹp xử phạt nghiêm khắc người vi phạm nguyên tắc bảo vệ mơi trường Nhân rộng mơ hình, điển hình tiên tiến bảo vệ môi trường KCX, KCN Bảo vệ môi trường điều kiện tiên để phát triển sản xuất, kinh doanh, đem lại hiệu kinh tế cao, bảo đảm cho thắng lợi cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập thành cơng Nói chung, KCN cần kiểm sốt ô nhiễm ứng cứu cố môi trường, khắc phục tình trạng nhiễm mơi trường dòng sơng, hồ ao, kênh mương gây Thực dự án cải tạo, bảo vệ mơi trường: trồng xanh, giữ gìn đa dạng sinh học, xây dựng cơng trình làm mơi trường khu công nghiệp, Phát triển dịch vụ môi trường trồng vườn hoa, thu gom rác thải, cung cấp nước sạch, xây dựng vườn sinh thái, vườn cảnh Kết hợp hài hòa sản xuất kinh doanh, dịch vụ với xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ tài nguyên môi trường tác động mặt xã hội Muốn khắc phục tình trạng nhiễm mơi trường khu cơng nghiệp Tp.HCM nói riêng Việt Nam cách có hiệu “Trên sở luật bảo vệ mơi trường, cần sớm ban hành đồng khung pháp lý bảo vệ mơi trường khu cơng nghiệp Thể chế hố chủ trương, sách, chế độ, quy định rõ đầu mối trách nhiệm mối quan hệ phối hợp giải vấn đề phát sinh phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường Hình thành hệ thống tổ chức quản lý môi trường KCN thống nhất, đồng bộ, phù hợp với hoạt động KCN, tăng cường công tác quản lý nhà nước bảo vệ môi trường từ trung ương đến địa phương Nếu có hệ 48 thống tổ chức quản lý môi trường phù hợp, KCN giảm thiểu nguy gây ô nhiễm tạo lợi việc sử dụng sản phẩm phụ chất thải, kết hợp ngành nghề với tạo thành hệ sinh thái cơng nghiệp Bố trí cán chuyên trách chăm lo bảo vệ môi trường KCN, doanh nghiệp Có hệ thống quản lý theo ngành dọc thống để quản lý chặt chẽ công tác bảo vệ môi trường sở, KCN.[14] 5.1.5 Đề xuất ứng dụng dùng công nghiệp Cùng với phát triển cơng nghiệp truyền thống, suy thối mơi trường cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên điều không tránh khỏi Mặc dù hiệu kinh tế SXCN đem lại rõ, khơng thể khơng tính đến chữa trị môi trường Nhiều nước phát triển phát triển phải trả giá đắt cho phá huỷ môi trường suy giảm tài nguyên thiên nhiên quốc gia Chi phí chiếm từ đến 7% tổng thu nhập quốc nội quốc gia, Việt Nam 7,2% Do vậy, bảo vệ môi trường phát triển bền vững trở thành mối quan tâm hàng đầu nhân loại Không thể có xã hội phát triển lành mạnh, bền vững giới nghèo đói, đại dịch suy thối mơi trường Mơ hình khu cơng nghiệp sinh thái (KCNST) Khái niệm KCNST hai nhà khoa học Mỹ FROSCH GALLOPOULOS đề xuất vào cuối năm 80 kỷ XX KCNST hình thành sở Sinh thái học Công nghiệp (STHCN), sản xuất sạch, quy hoạch, kiến trúc xây dựng bền vững, tiết kiệm lượng hợp tác doanh nghiệp gia công chế biến nguyên liệu xử lý chất thải khu vực tiêu thụ nguyên liệu, lượng nguyên thủy Các nhà khoa học cho rằng: Hệ thống CN thực thể đơn lẻ mà tổng thể hệ thống giống hệ sinh thái tự nhiên (STTN) STHCN tìm cách loại trừ khái niệm "chất thải" SXCN 49 Mục tiêu STHCN bảo vệ tồn sinh thái hệ thống tự nhiên, đảm bảo chất lượng sống người trì tồn mang tính kinh tế hệ thống CN, kinh doanh, thương mại, với nguyên tắc bản: - Tập hợp doanh nghiệp độc lập vào Hệ Sinh thái công nghiệp (STCN) - Thiết lập chu trình khép kín tái sử dụng tái chế, cân đầu đầu vào với khả cung cấp tiếp nhận Hệ STTN - Tìm giải pháp cho việc sử dụng lượng nguyên - vật liệu CN Thiết kế hệ thống CN hoà nhập với phát triển kinh tế xã hội quanh vùng Do mơ hình đáp ứng hai mục tiêu: - Các sở sản xuất thu nguồn lợi kinh tế trao đổi, chuyển nhượng bán sản phẩm phụ cho XN khác hệ thống mối quan hệ Cung - Cầu, đôi bên có lợi - Giảm đáng kể chi phí xử lý, khắc phục cố mơi trường chất thải Mục tiêu KCNST cải thiện hiệu kinh tế DN tham gia KCNST đồng thời giảm thiểu tác động xấu lên môi trường Như vậy, yêu cầu đặt với KCNST là: - Phải tương thích quy mơ diện tích chiếm đất, sử dụng nguyên - nhiên liệu, bán thành phẩm, chất thải, - Giảm khoảng cách sở sản xuất - Hạn chế thất thoát nguyên vật liệu trình trao đổi - Kết hợp phát triển CN với Hệ STTN lân cận: vùng nơng nghiệp, cộng đồng dân cư So sánh mơ hình KCN truyền thống với mơ hình KCNST cho thấy: mơ hình KCN truyền thống vận hành theo quy trình, phát sinh nhiều chất thải điều khó tránh khỏi Trong đó, mơ hình KCNST vận hành theo hệ thống khép kín nguyên tắc: cộng sinh CN, thực trao đổi chất, tái sinh tái chế, tuần hoàn lượng vật 50 chất nhằm giảm thiểu chất thải, đem lại lợi ích kinh tế đồng thời đạt hiệu mơi trường khơng phủ nhận 5.2 Tình hình thực giải pháp quản lý mơi trường Khu cơng nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 5.2.1 Quản lý pháp luật Hiện nay, công tác tra, kiểm tra, giám sát hoạt động KCN, KCX hạn chế xét nhiều khía cạnh (lĩnh vực hoạt động, phạm vi hoạt động, chất lượng kết tra, chế tài tra, kiểm tra…) Sự phối hợp quan chức cơng tác tra chưa thật chặt chẽ, chưa có phân cơng, phân nhiệm rõ ràng Đội ngũ cán tra, kiểm tra mỏng, phương tiện làm việc hạn chế Người thực thi nhiệm vụ chưa dám mạnh tay với DN (như cúp điện, cúp nước, đình hoạt động…) ngại ảnh hưởng đến công ăn việc làm người lao động…Công tác kiểm tra, kiểm sốt thiếu tính minh bạch, khảo sát kiểm tra mang tính chất hành chính, DN móc nối với để che đậy cho hành vi gây nhiễm Có thống tâm nội quan Nhà nước nhiễm phòng chống nhiễm tiến hành biện pháp cách có hiệu ban hành luật định nghiêm ngặt, quy hoạch sát sao, nghiên cứu áp dụng việc đánh thuế tập thể, cá nhân việc tiến hành sản xuất cố tình gây nhiễm, ban hành sách khuyến khích, ưu tiên, tạo điều kiện cho CSSX lĩnh vực BVMT sở xử lý nước thải, rác thải, vệ sinh môi trường, sản xuất phân vi sinh, chống ô nhiễm… 5.2.2 Quản lý nước thải Tỷ lệ KCN có cơng trình nhà máy xử lý nước thải xây dựng vào hoạt động đạt tỷ lệ cao, hầu hết KCX, KCN Tp.HCM hoàn chỉnh mạng lưới thu gom nước thải để đưa toàn nước thải doanh nghiệp nhà máy XLNT tập trung Về tình hình đấu nối nước thải, nay, tất doanh nghiệp KCX, KCN đấu nối vào mạng lưới thu gom nước thải để đưa nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Một vài trường hợp KCN tiến 51 hành hoàn chỉnh hệ thống thu gom nước thải nên doanh nghiệp chưa đấu nối hoàn chỉnh vào (Khu A KCN Hiệp Phước, Tân Phú Trung) 5.2.3 Quản lý mơi trường khơng khí Trong tổng số doanh nghiệp hoạt động, có 174 trường hợp phát sinh bụi, khí thải đặc trưng, chủ yếu bao gồm tác nhân như: Khí thải lò hơi, axít từ q trình xi mạ, dung môi công đoạn sơn, mùi hôi trình thuộc da…và bụi từ cơng đoạn sản xuất gỗ, đánh bóng Hiện có 92 doanh nghiệp lắp đặt thiết bị thu gom, xử lý bụi thải, khí thải đặc trưng, 82 doanh nghiệp lại chủ yếu có phát sinh khí thải lò [10] 5.1.4 Quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại Các khu cơng nghiệp thành phố Hồ Chí Minh có đặc điểm chung hệ thống sở hạ tầng chưa hoàn chỉnh như: hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn công nghiệp-chất thải nguy hại Việc xây dựng hạ tầng tiếp tục thực nhà máy khu công nghiệp tiếp tục hoạt động bình thường, gia tăng cơng suất sản xuất Vì nhiễm mơi trường khu công nghiệp ngày gia tăng diễn biến phức tạp Ô nhiễm chất thải rắn dạng chất thải có tất ngành sản xuất cơng nghiệp Ngồi lượng rác sinh hoạt hoạt động văn phòng, sinh hoạt ăn uống công nhân, vấn đề lớn chất thải rắn công nghiệp - chất thải nguy hại phát sinh Hiện nay, theo quy định Luật bảo vệ môi trường năm 2014, chất thải nguy hại phải thu gom, xử lý an toàn theo qui định Tuy nhiên, lượng chất thải nhiều sở sản xuất chưa quan tâm, tình trạng chất thải nguy hại bỏ chung rác sinh hoạt vần phổ biến Trong số khu công nghiệp hoạt động địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có số khu có nhà máy xử lý chất thải tập trung hay Công ty hạ tầng phụ trách thêm thu gom chất thải Bên cạnh đó, hầu hết khu cơng nghiệp chưa có hệ thống lưu giữ xử lý chất thải an tồn mặt mơi trường, đặc biệt chất thải nguy hại Việc xử lý vi phạt Luật Bảo vệ môi trường chưa chặt chẽ, mức phạt thấp chưa đủ sức đe hay buộc sở vi phạm nổ lức thực giải pháp bảo vệ môi trường thay đổi hành vi gây ô nhiễm Hiện địa bàn TP Hồ Chí Minh có khoảng 20 doanh nghiệp thực công việc thu gom, trung chuyển, phân loại xử lý chất thải rắn, CTNH Các doanh 52 nghiệp Bộ/Sở TNMT cấp Giấy phép hành nghề thực công tác thu gom chất thải KCX, KCN Tính đến nay, tổng số KCX, KCN hoạt động địa bàn thành phố có KCX (Tân Thuận, Linh Trung Linh Trung II) KCN (Tân Bình, Lê Minh Xn) có đầu tư trạm phân loại, trung chuyển rác thải loại; KCN lại phần lớn đơn vị có chức địa bàn thành phố thu gom trực tiếp nhà máy có phát sinh Ngồi trạm XLNT tập trung phát sinh lượng bùn thải Công ty PTHT KCN thu gom giao Công ty Môi trường đô thị thành phố xử lý Đối với doanh nghiệp có ý thức cao cơng tác quản lý, xử lý CTNH tuân thủ quy trình thu gom phân loại quy định ký kết Hợp đồng với đơn vị có chức để xử lý triệt để Đối với lượng rác công nghiệp, phế liệu doanh nghiệp ký hợp đồng với đơn vị có chức thu gom vận chuyển để đưa trạm trung chuyển Phần lớn doanh nghiệp tuân thủ theo nội dung yêu cầu Sổ Đăng ký chủ nguồn thải CTNH Sở TNMT cấp.[8] KẾT LUẬN Dưới tác động công đổi đất nước, Việt Nam có phát triển vượt bậc mặt Nền kinh tế đất nước xây dựng theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa Qua 25 năm phát triển, KCN, KCX TP.HCM thực mục tiêu kinh tế, trị Chính phủ đề mặt: thu hút vốn đầu tư, giải việc làm, du nhập kỹ thuật, kinh nghiệm, tăng lực xuất khẩu, tạo nguồn thu ngoại tệ, góp phần tích cực vào phát triển chung thành phố KCN, KCX trở thành động lực cho phát triển, có vai trò dẫn dắt công nghiệp quốc gia, địa bàn hấp dẫn với sức hút lớn sóng đầu tư nước ngồi ba phương diện: nguồn vốn, công nghệ kinh nghiệm quản trị Bình quân đất KCX, KCN đóng góp ngân sách khoảng 40.000 USD/năm; góp phần tích cực vào phát triển chung thành phố Tuy nhiên xét khía cạnh mơi trường, đặc điểm 53 phát triển KCN, KCX vấn đề cần bàn luận yếu tố môi trường ô nhiễm môi trường dường đối lập với tốc độ tăng trưởng KCN, KCX trình hội nhập Vấn đề quản lý mơi trường khu cơng nghiệp đòi hòi cần có sách quản lý phù hợp, mang lại hiệu thiết thực vấn đề chống ô nhiễm bảo vệ mơi trường, có phối hợp chặt chẽ quan ban ngành công tác kiểm tra, giám sát Để giải vấn đề này, phải có phối kết hợp nhiều quan, đồn thể xã hội yếu tố khơng thể thiếu ý thức trác nhiêm cộng đồng cần phải nâng cao doanh nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] http://luanvanaz.com/khai-niem-ve-khu-cong-nghiep.html [2] https://voer.edu.vn/m/khu-cong-nghiep/100d0f4a [3] http://luanantiensi.com/vai-tro-cua-khu-cong-nghiep [4] http://www.hepza.gov.vn/web/guest/kcn_kcx-tphcm/gioi-thieu-chung [5] http://www.hepza.hochiminhcity.gov.vn/web/guest/lich-su-hinh-thanh-va-phat-trien [6] http://www.hepza.hochiminhcity.gov.vn/web/guest/quy-hoach-va-du-kien-phat-trien [7] http://iza.danang.gov.vn/vie/gioi-thieu/tong-quan-ve-ban-quan-ly.html [8] http://doc.edu.vn/tai-lieu/van-de-o-nhiem-moi-truong-trong-cac-khu-cong- nghiep-thanh-pho-ho-chi-minh-thuc-trang-va-cac-giai-phap-kinh-te-9199/ [9] GS.TSKH.Phạm Ngọc Đăng - Quản lý môi trường đô thị khu công nghiệp [10] Nguồn: Hồ Thị Lam Trà – Lương Đức Anh- Cao Trường Sơn, Bài Giảng: “ Quản lý môi trường” [11] Nguồn: Hồ Thị Lam Trà – Lương Đức Anh- Cao Trường Sơn, Bài Giảng: “ Quản lý môi trường” 54 [12] https://nganhangphapluat.thukyluat.vn/tu-van-phap-luat/tai-nguyen moi-truong/quanly-khi-thai-va-tieng-on-trong-khu-cong-nghiep-duoc-phap-luat-quy-200276 [13] https://toc.123doc.org/document/127887-iii-quan-ly-moi-truong-nuoc-trong-dothi-amp-kcn.htm [14] http://www.thiennhien.net/193/ARTICLE/10054/2009-12-11.html ) [15] http://tailieu.tv/tai-lieu/quan-ly-moi-truong-khu-cong-nghiep-11171/ 55 ...VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG  - TIỂU LUẬN MÔN QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ CHUYÊN ĐỀ: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TPHCM GVHD:... 15 16 nghiệp Tân Thới Hiệp Khu công nghiệp Tân Bình Khu cơng nghiệp Tây Bắc Củ Chi Khu công nghiệp An Hạ Khu công nghiệp Đông Nam Khu cơng nghiệp Cơ khí tơ Khu chế xuất Linh Trung Khu công nghiệp. .. MÁY QUẢN LÝ MƠI TRƯỜNG KCN 3.1 Vị trí chức Ban Quản lý Khu công nghiệp Khu Chế xuất TPHCM (sau viết tắt Ban Quản lý) quan trực thuộc Ủy ban nhân dân TPHCM, thực chức quản lý nhà nước trực tiếp khu
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TP HCM, QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TP HCM

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay