Kế hoạch, quy chế, mẫu đăng ký xây dựng trường học an toàn về an ninh trật tự

11 51 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 10:09

PHỊNG GD&ĐT TAM NƠNG TRƯỜNG TH HỊA BÌNH A Số: …/KH-THHBA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hòa Bình, ngày 20 tháng năm 2017 KẾ HOẠCH Thực trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn ANTT” Năm học: 2017 - 2018 Thực Quyết định số 612/QĐ-UBND.HC, ngày 12/6/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định xác định khóm, ấp, xã, phường, thị trấn, quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn an ninh, trật tự”; xã đạt tiêu “An ninh, trật tự xã hội đảm bảo bình yên”; huyện đạt tiêu chí “An ninh, trật tự xã hội” Trường TH Hòa Bình A xây dựng kế hoạch thực đạt tiêu chuẩn “An toàn an ninh, trật tự” năm học 2017 – 2018 cụ thể sau: I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm CBGV, học sinh tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác loại tội phạm, phòng cháy chữa cháy hoạt động xã hội khác công ty phát động Thực nhiệm vụ dạy học phải gắn với công tác đảm bảo ANTT, không để xảy vấn đề phức tạp Xây dựng nhân rộng mơ hình điển hình tiên tiến; thực có hiệu phong trào nhân dân tự quản an ninh, trật tự phong trào xây dựng đời sống văn hóa nhà trường Kịp thời biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ II NỘI DUNG THỰC HIỆN Cấp ủy Đảng có Nghị quyết, Ban giám hiệu nhà trường có kế hoạch cơng tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học Có đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn an ninh, trật tự” Có đủ nội quy, quy chế bảo vệ nhà trường, bảo vệ trị nội bộ, quản lý giáo dục người học; phòng chống cháy, nổ Có 100% cán bộ, giáo viên, cơng nhân viên ký cam kết thực nội quy, quy chế xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn an ninh, trật tự” gắn với phong trào thi đua hệ thống giáo dục quốc dân Có văn phối hợp nhà trường, quyền địa phương, gia đình học sinh cơng tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học quản lý, giáo dục người học Không để xảy hoạt động gây rối, biểu tình, lập hội nhóm, tun truyền phát triển đạo, khiếu kiện tụ tập đông người trái pháp luật Không để xảy tội phạm bạo lực học đường Khơng có cán bộ, giáo viên, nhân viên, người học phạm tội tham gia tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật an toàn giao thơng bị xử phạt hành từ 2.000.000đ trở lên - Không để xảy cháy nổ, tai nạn lao động nghiêm trọng Không để xảy trộm tài sản có giá trị lớn (từ 50 triệu trở lên) Xây dựng lực lượng bảo vệ chuyên trách bán chun trách sạch, vững mạnh Khơng có cá nhân thuộc lực lượng bảo vệ bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên Có mơ hình tự phòng tự quản, tự bảo vệ an ninh, trật tự nhà trường, khu tập thể Có 70% số đầu mối trực thuộc (khoa, phòng, mơn, tổ) trở lên đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” III TỔ CHỨC THỰC HIỆN Đối với Hiệu trưởng - Xây dựng kế hoạch hoạt động triển khai thực đến tất cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh - Xây dựng kế hoạch bổ sung kinh phí mua sắm, xây dựng tủ sách pháp luật cung ứng đầy đủ loại sách, văn cần thiết cho việc tìm hiểu pháp luật báo cáo viên CBGV, học sinh có nhu cầu tìm hiểu - Tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho CBGV buổi họp hội đồng, họp chuyên môn, lồng ghép với hoạt động tổ chức Cơng đồn, Đồn niên dịp kỷ niệm ngày lễ lớn - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao hiểu biết ý thức trách nhiệm cán giáo viên học sinh tự giác, tích cực tham gia vào phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc - Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình thực thông tư liên tịch số 34/2009/TTLT-BGDĐT-BCA Bộ GD&ĐT Bộ Công an việc hướng dẫn phối hợp thực công tác bảo đảm ANNT sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Quyết định số 612/QĐ-UBND.HC, ngày 12/6/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định xác định khóm, ấp, xã, phường, thị trấn, quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn an ninh, trật tự”; xã đạt tiêu “An ninh, trật tự xã hội đảm bảo bình n”; huyện đạt tiêu chí “An ninh, trật tự xã hội” Đối với cán bộ, giáo viên - Tổ chức thực có hiệu công tác ANTT trường học xử lý nghiêm vụ việc học sinh dùng khí đánh nhau, học sinh nữ đánh hội đồng, quay phim, đưa lên mạng internet - Tăng cường công tác vận động cán bộ, giáo viên, cơng nhân viên tham gia có hiệu hoạt động phòng ngừa trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự trường học gắn với việc thực vận động: “ Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” kết hợp với vận động: “Mỗi thầy, cô giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo”, vận động: “Hai không” vận động: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tồn cán bộ, giáo viên học sinh Đối với học sinh Xây dựng Chi đội vững mạnh, tự quản tốt, lớp học thân thiện học sinh tích cực Phấn đấu thi đua thực tốt Điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng Tham gia hoạt động bảo vệ an ninh, trật tự, an tồn xã hội, phòng chống tội phạm ma tuý nhà trường, địa phương theo tinh thần “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ” Nêu cao hành động : “Hãy nói khơng với ma túy”, “ Cho ngơi trường em khơng có tệ nạn xã hội ” Nâng cao ý thức đề cao cảnh giác, không để bọn xấu lôi kéo, lợi dụng Kịp thời báo cho thầy cô giáo, người lớn biết người lạ mặt vào trường mà có hành vi, thái độ không rõ ràng, minh bạch Tuyệt đối không xem, lưu truyền văn hóa phẩm đồi trụy, khơng vào trang web có nội dung xấu, khơng lành mạnh Có thái độ, hành vi ứng xử văn hố, tơn trọng, lễ phép với thầy cô, nhân viên nhà trường người lớn tuổi, đoàn kết giúp đỡ bạn, trung thực lời nói, việc làm Có ý thức tự giác chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật Nhà nước; Quy chế, nội quy trường học, khơng dùng chất kích thích chích hút ma tuý, thuốc lá, uống rượu bia, không gây gổ đánh nhau, không làm trật tự trường học, lớp học; không trộm cắp, không vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự nhà trường Trên Kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự trường học học năm học 2017 - 2018 Trường TH Hòa Bình A./ Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG - TT Đảng ủy XHB; - TT.UBND xã HB; - Công An xã HB; - Lưu: VT, TC PHỊNG GD&ĐT TAM NƠNG TRƯỜNG TH HỊA BÌNH A CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: …/QCPH-THHBA-CA Hòa Bình, ngày 20 tháng năm 2017 QUY CHẾ PHỐI HỢP Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trường học địa bàn xã Hòa Bình Năm học 2017 - 2018 Thực Quyết định số 612/QĐ-UBND.HC, ngày 12/6/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định xác định khóm, ấp, xã, phường, thị trấn, quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn an ninh, trật tự”; xã đạt tiêu “An ninh, trật tự xã hội đảm bảo bình yên”; huyện đạt tiêu chí “An ninh, trật tự xã hội” Trên sở Quy chế phối hợp Trường Tiểu học Hòa Bình A với Cơng an xã Hòa Bình việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học địa bàn xã Hòa Bình năm học 2016 - 2017; Trường Tiểu học Hòa Bình A Cơng an Xã Hòa Bình thống tiếp tục xây dựng Quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trường học địa bàn xã Hòa Bình năm học 2017 - 2018 sau: I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trường học thuộc phạm vi quản lý địa bàn xã Hòa Bình - Góp phần tạo ổn định, sạch, lành mạnh cho môi trường giáo dục, nhằm thực có hiệu mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ giáo dục học sinh - Đảm bảo phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, kịp thời, thống đơn vị Định kỳ có sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, đề giải pháp thực công tác phối hợp cho thời gian tới - Việc phối hợp Công an nhà trường phải thực thống theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn riêng đơn vị Các lực lượng tham gia phải chấp hành nghiêm quy định đề giữ bí mật trao đổi thông tin; xử lý giải vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trường học phải thận trọng, khách quan sở thực quy định Pháp luật hành II NGUYÊN TẮC VÀ NỘI DUNG PHỐI HỢP Nguyên tắc phối hợp - Đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn nhà trường trách nhiệm ngành, cấp, tổ chức cá nhân có liên quan, trách nhiệm nhà trường, quan Công an xã phối hợp hướng dẫn - Căn chức năng, nhiệm vụ ngành, công tác phối hợp đơn vị: Trường Tiểu học Hòa Bình A Cơng an Xã Hòa Bình thống từ xã đến từng, ấp, tổ nhân dân; Khi xử lý, giải vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự trường học cần đảm bảo chủ động, kịp thời, sau xử lý có trao đổi phối hợp để nắm tình hình Nội dung phối hợp - Phòng ngừa, đấu tranh với âm mưu, hoạt động gây an ninh trị, trật tự ngồi nhà trường; Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội có liên quan đến học sinh cán bộ, giáo viên, nhân viên trường học - Phối hợp tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành pháp luật; Phổ biến âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động lực thù địch bọn tội phạm cho cán bộ, công chức, viên chức học sinh biết đấu tranh, phòng ngừa - Trao đổi thơng tin tình hình kết cơng tác đảm bảo an ninh trật tự nhà trường quan Cơng an xã III PHÂN CƠNG NHIỆM VỤ Trường Tiểu học Hòa Bình A - Chủ trì, phối hợp với Công an xã triển khai thực Quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự tại đơn vị thuộc phạm vi quản lý; Định kỳ phối hợp tổ chức giao ban, đánh giá tình hình, kiểm tra việc thực quy chế phối hợp - Chỉ đạo phận trực thuộc nhà trường tổ chức thực tốt quy chế phối hợp; Tổ chức sơ kết tháng, tháng, tổng kết năm học báo cáo định kỳ hàng tháng cho Phòng Giáo dục Đào tạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự đơn vị - Cam kết thực thông tư 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 Bộ Công an Quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn an ninh, trật tự” Quyết định số 612/QĐ-UBND.HC, ngày 12/6/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định xác định khóm, ấp, xã, phường, thị trấn, quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn an ninh, trật tự”; xã đạt tiêu “An ninh, trật tự xã hội đảm bảo bình n”; huyện đạt tiêu chí “An ninh, trật tự xã hội” - Phối hợp với Đài Truyền xã xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền công tác bảo đảm an ninh, trật tự nhà trường yêu cầu - Thực cơng tác bảo đảm an ninh trị, trật tự an toàn xã hội theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/8/2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo ban hành Quy định công tác bảo đảm an ninh trị, trật tự an tồn xã hội sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân - Chủ động phối hợp với Công an xã, quan chức địa phương xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể nhằm tăng cường giáo dục, định hướng, nắm bắt tâm tư tình cảm, nâng cao ý thức cảnh giác học sinh cán bộ, giáo viên, nhân viên âm mưu, hoạt động chống phá Việt Nam lực thù địch Tuyên truyền, giáo dục, quản lý để học sinh khơng bị kích động, lơi kéo tham gia hoạt động trái với quy định pháp luật; Chấp hành nghiêm chỉnh Luật giao thông đường bộ, - Có kế hoạch cụ thể, chủ động phối hợp với quyền địa phương, tổ chức đồn thể, gia đình người học, đặc biệt Cơng an xã, Công an ấp công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an tồn trường học, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội Định kỳ phối hợp với Công an địa phương tổ chức giao ban, kiểm tra nắm tình hình, bàn biện pháp quản lý khu vực trường học - Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, Công an xã, quan chức để có biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn tác động tiêu cực việc sử dụng dịch vụ internet, trò chơi điện tử, điện thoại di động học sinh Chủ động kiến nghị với quyền địa phương có biện pháp kiểm tra, giám sát, giải tỏa hàng quán, dịch vụ xung quanh trường học, có biểu phức tạp an ninh, trật tự, hoạt động vi phạm pháp luật - Tăng cường công tác phối hợp Trường Tiểu học Hòa Bình A với lực lượng Cơng an xã, nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn có hiệu hành vi xâm hại đến an ninh trật tự nhà trường Chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn khơng để nảy sinh phức tạp gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trị trật tự an tồn xã hội trường học - Đảm bảo nội dung, đổi phương pháp giáo dục tư tưởng trị, đạo đức, lối sống học sinh môn học khố, hoạt động ngoại khố hoạt động giáo dục kỹ sống Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh - Thực nghiêm túc quy định có liên quan đến vấn đề tiếp nhận, sử dụng viện trợ, học bổng cá nhân, tổ chức nước nước; Chủ động báo cáo, cung cấp cho Phòng Giáo dục - Đào tạo quan Công an thông tin, tình hình hoạt động liên quan đến yếu tố nước ngồi để phối hợp cơng tác bảo đảm an ninh, trật tự - Phát huy hiệu vai trò tổ chức đồn thể nhà trường, hoạt động tự quản học sinh công tác bảo đảm an ninh, trật tự nhà trường - Thường xun kiện tồn để trì hiệu hoạt động lực lượng bảo vệ chuyên trách nhà trường Đầu tư nhân lực, kinh phí, trang thiết bị cần thiết để lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ Hiệu trưởng nhà trường - Xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực nhiệm vụ nhà trường theo quy định cụ thể quy chế - Quán triệt tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh trường thực tốt Quy chế bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trường học địa bàn xã Hòa Bình năm học 2017 – 2018 - Chủ trì phối hợp với quan Cơng an địa phương tổ chức thực quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự nhà trường Định kỳ tổ chức giao ban, đánh giá tình hình, kết thực quy chế phối hợp; Sơ kết tháng, tổng kết năm học báo cáo định kỳ hàng tháng công tác đảm bảo an ninh trật tự, an tồn trường học cho Phòng Giáo dục Đào tạo - Chủ trì tổ chức tiếp xúc với học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời đề xuất với cấp giải theo thẩm quyền; Xử lý kịp thời biểu gây an ninh nội bộ, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, đồn kết, khiếu kiện tập thể, vượt cấp Công an xã Hòa Bình - Xây dựng kế hoạch, phối hợp với Trường Tiểu học Hòa Bình A tổ chức triển khai thực Quy chế phối hợp đến tổ chức, ban ngành, đoàn thể xã - Hướng dẫn cấp ủy, lãnh đạo nhà trường, tổ chức đoàn thể (Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Cơng đồn…) làm tốt cơng tác bảo vệ trị nội bộ, Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước, chủ động nắm tình hình diễn biến tư tưởng, giáo dục ý thức trị cho cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh; Kịp thời phát dấu hiệu phức tạp an ninh để có biện pháp xử lý, khơng để phát sinh việc gây rối, biểu tình, lập hội nhóm, diễn đàn trái phép; Phát động nhân rộng mô hình gương điển hình tiên tiến phong trào tồn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - Thường xuyên cập nhật, cung cấp thơng tin tài liệu, hình ảnh có liên quan đến cơng tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học để tuyên truyền đến Thầy, cô giáo học sinh; Phổ biến quy định việc xử lý học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm trật tự an toàn giao thơng, nội dung có liên quan đến bạo lực nhà trường Hỗ trợ, phối hợp với nhà trường thuộc địa bàn xã quản lý giải vụ việc an ninh, trật tự có liên quan - Thường xuyên trao đổi thông tin liên quan đến tội phạm, tệ nạn xã hội âm mưu, thủ đoạn hoạt động lực thù địch nhằm tác động lôi kéo cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh để chủ động phối hợp phòng ngừa Phối hợp với nhà trường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Nắm tình hình nhằm phát hiện, đấu tranh với loại tội phạm, tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường, đặc biệt hành vi đe dọa hành hung, cưỡng đoạt tài sản học sinh khu vực xung quanh trường học - Phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hành vi lợi dụng danh nghĩa hợp tác quốc tế giáo dục & đào tạo phá hoại tư tưởng điều tra thu thập tin tức tình hình kinh tế qua hình thức như: tài trợ, tặng học bổng, … cho học sinh địa bàn - Phối hợp quản lý an ninh, trật tự hoạt động đào tạo sở Ngoại ngữ, tin học địa bàn huyện, có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn hoạt động phức tạp phía nước ngồi, giáo viên, sinh viên người nước vi phạm pháp luật Việt Nam - Phối hợp với đơn vị trường học bảo vệ an ninh, an toàn kỳ thi; Phối hợp đấu tranh với loại tội phạm liên quan trực tiếp đến nhà trường như: thi thuê, thi hộ, làm học bạ giả, văn chứng giả mạo… - Phối hợp với quan chức địa phương kiểm tra, giám sát xử lý nghiêm vi phạm hoạt động dịch vụ: hàng quán, internet, trò chơi điện tử, karaoke… làm ảnh hưởng đến việc giảng dạy, học tập, rèn luyện học sinh an ninh, trật tự khu vực xung quanh nhà trường IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN Quy chế phối hợp thực năm học 2017 - 2018 Quá trình triển khai thực có nội dung phát sinh Trường Tiểu học Hòa Bình A Cơng an xã Hòa Bình phối hợp trao đổi thống văn để điều chỉnh, bổ sung quy chế phối hợp Căn vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hai đơn vị, Trường Tiểu học Hòa Bình A Cơng an xã Hòa Bình triển khai thực theo nội dung, nhiệm vụ cụ thể nêu quy chế Đinh kỳ tháng/lần, bên có tập hợp thơng tin đánh giá, trao đổi tình hình vấn đề liên quan Vào cuối năm học, Trường Tiểu học Hòa Bình A chủ trì phối hợp Cơng an xã tổ chức giao ban, đánh giá mặt làm được, chưa làm được, tồn tại, khó khăn vướng mắc bàn phương pháp giải quyết, thực thời gian Định kỳ sơ kết, tổng kết kịp thời đề xuất khen thưởng cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc q trình thực quy chế phối hợp Vào đầu năm học, Nhà trường kết hợp với Công an xã tiếp tục xem xét, đánh giá để xây dựng Quy chế phối hợp cho phù hợp với năm học Trên Quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trường học năm học 2017 - 2018 Trường Tiểu học Hòa Bình A với Cơng an xã Hòa Bình./ CƠNG AN XÃ HỊA BÌNH TRƯỞNG CƠNG AN HIỆU TRƯỞNG Nơi nhận: - TT Đảng ủy XHB; - TT.UBND xã HB; - Công An xã HB; - Lưu: VT, TC PHỊNG GD&ĐT TAM NƠNG TRƯỜNG TH HỊA BÌNH A CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hòa Bình, ngày 20 tháng năm 2017 BẢN ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG NHÀ TRƯỜNG “AN TOÀN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ” NĂM HỌC 2017 - 2018 _ Thực Quyết định số 612/QĐ-UBND.HC, ngày 12/6/2017 việc quy định xác định khóm, ấp, xã, phường, thị trấn, quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn an ninh, trật tự” xã đạt tiêu “An ninh, trật tự xã hội đảm bảo bình n”; huyện đạt tiêu chí "An ninh, trật tự xã hội"; Hướng dẫn số /HD-CAT-PV28, ngày .tháng năm 2017 Công an tỉnh Đồng Tháp hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét cơng nhận khóm, ấp, xã, phường, thị trấn, quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn an ninh trật tự” Trường TH Hòa Bình A đăng ký xây dựng “An toàn an ninh, trật tự” năm học 2017 - 2018 theo nội dung sau: Hàng năm, cấp ủy Đảng có Nghị quyết, Ban giám hiệu nhà trường có kế hoạch cơng tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học Có đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn an ninh, trật tự” Có đủ nội quy, quy chế bảo vệ nhà trường, bảo vệ trị nội bộ, quản lý giáo dục người học; phòng chống cháy, nổ Có 100% cán bộ, giáo viên, cơng nhân viên, người học từ cấp trung học sở trở lên ký cam kết thực nội quy, quy chế xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn an ninh, trật tự” gắn với phong trào thi đua hệ thống giáo dục quốc dân Có văn phối hợp nhà trường, quyền địa phương, gia đình học sinh cơng tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học quản lý, giáo dục người học Không để xảy hoạt động gây rối, biểu tình, lập hội nhóm, tun truyền phát triển đạo, khiếu kiện tụ tập đông người trái pháp luật Không để xảy tội phạm bạo lực học đường Khơng có cán bộ, giáo viên, nhân viên, người học phạm tội tham gia tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật an toàn giao thơng bị xử phạt hành từ 2.000.000đ trở lên - Không để xảy cháy nổ, tai nạn lao động nghiêm trọng Không để xảy trộm tài sản có giá trị lớn (từ 50 triệu trở lên) Xây dựng lực lượng bảo vệ chuyên trách bán chun trách sạch, vững mạnh Khơng có cá nhân thuộc lực lượng bảo vệ bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên Có mơ hình tự phòng tự quản, tự bảo vệ an ninh, trật tự nhà trường, khu tập thể Có 70% số đầu mối trực thuộc (bộ môn, tổ) trở lên đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” Tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường thống đăng ký xây dựng “An toàn an ninh, trật tự” năm học 2017 - 2018 theo nội dung nêu trên./ Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG - TT Đảng ủy XHB; - TT.UBND xã HB; - Công An xã HB; - Lưu: VT, TC 10 PHỊNG GD&ĐT TAM NƠNG TRƯỜNG TH HỊA BÌNH A CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hòa Bình, ngày 20 tháng năm 2017 DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN – CÔNG NHÂN VIÊN ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG NHÀ TRƯỜNG “AN TOÀN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ” NĂM HỌC 2017 - 2018 Stt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Họ tên Lương Văn Út Trần Hoàng Phúc Nguyễn Hoàng Em Nguyễn Thị Quanh Võ Thị Ty Vy Võ Thị Kim Nhung Võ Thị Mầu Trần Khắc Chương Nguyễn Phúc Đảm Nguyễn Trần Thanh Xuân Võ Thị Yến Nhi Võ Hiệp Thành Võ Thị Hồng Duyên Huỳnh Thị Kiều Linh Huỳnh Vĩnh Phước Nguyễn Thị Kim Ngân Lê Văn Hùng Nguyễn Văn Năm Bùi Thị Kim The Hồ Quốc Sử Chức vụ - Chun mơn Đăng ký Ghi Hiệu trưởng Phó Hiệu trưởng GV TPT Đội KT trường học Y tế học đường Thiết bị thư viện GV mỹ thuật GV TD GV,KT 4+5,PCT CĐ GV, KT 1+2+3, BTCĐ Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Nhân viên BV HIỆU TRƯỞNG 11 ... 12/6/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định xác định khóm, ấp, xã, phường, thị trấn, quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn An toàn an ninh, trật tự”; xã đạt tiêu An ninh, trật tự... xã, phường, thị trấn, quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn An toàn an ninh, trật tự”; xã đạt tiêu An ninh, trật tự xã hội đảm bảo bình n”; huyện đạt tiêu chí An ninh, trật tự xã hội”... 12/6/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định xác định khóm, ấp, xã, phường, thị trấn, quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn An toàn an ninh, trật tự”; xã đạt tiêu An ninh, trật tự
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch, quy chế, mẫu đăng ký xây dựng trường học an toàn về an ninh trật tự, Kế hoạch, quy chế, mẫu đăng ký xây dựng trường học an toàn về an ninh trật tự

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay