CHẾ ĐỘ KHÔNG ỔN ĐỊNH CỦA LƯU CHẤTTHIẾT KẾ CHỊU GIÓ VÀ ĐỘNG ĐẤT

63 20 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 09:32

Chế độ không ổn định là thay đổi đột ngột vận tốc và áp suấtdòng chảyThay đổi này gây ra lực và quá áp làm hỏng đường ống và hệthống đỡ ốngNhận biết chế độ chảy không ổn định khi nghe được tiếngồn, khi nhận thấy ống bị dịch chuyển, đôi khi ống nảy khỏi bệđỡ và biến dạng, ống bị rò rỉ hoặc gãy vỡỐng gãy vỡ do:Quá áp lớn và đột ngộtChế độ không ổn định là thay đổi đột ngột vận tốc và áp suấtdòng chảyThay đổi này gây ra lực và quá áp làm hỏng đường ống và hệthống đỡ ốngNhận biết chế độ chảy không ổn định khi nghe được tiếngồn, khi nhận thấy ống bị dịch chuyển, đôi khi ống nảy khỏi bệđỡ và biến dạng, ống bị rò rỉ hoặc gãy vỡỐng gãy vỡ do:Quá áp lớn và đột ngộtChế độ không ổn định là thay đổi đột ngột vận tốc và áp suấtdòng chảyThay đổi này gây ra lực và quá áp làm hỏng đường ống và hệthống đỡ ốngNhận biết chế độ chảy không ổn định khi nghe được tiếngồn, khi nhận thấy ống bị dịch chuyển, đôi khi ống nảy khỏi bệđỡ và biến dạng, ống bị rò rỉ hoặc gãy vỡỐng gãy vỡ do:Quá áp lớn và đột ngột CHẾ ĐỘ KHÔNG ỔN ĐỊNH CỦA LƯU CHẤT-THIẾT KẾ CHỊU GIĨ VÀ ĐỘNG ĐẤT DỊNG CHẢY LƯU CHẤT MẤT ỔN ĐỊNH Giới thiệu chế độ không ổn định lưu chất • Chế độ khơng ổn định thay đổi đột ngột vận tốc áp suất dòng chảy • Thay đổi gây lực áp làm hỏng đường ống hệ thống đỡ ống • Nhận biết chế độ chảy không ổn định nghe tiếng ồn, nhận thấy ống bị dịch chuyển, ống nảy khỏi bệ đỡ biến dạng, ống bị rò rỉ gãy vỡ • Ống gãy vỡ do: Quá áp lớn đột ngột Lực uốn kéo mức cân áp suất ống Giới thiệu chế độ không ổn định lưu chất Giới thiệu chế độ không ổn định lưu chất • Nguyên nhân 1: ống chứa lưu chất lỏng bị thay đổi vận tốc dẫn đến thay đổi áp suất gây lực tác động • Nguyên nhân 2: ống chứa lưu chất lỏng nó, bọt khí bị vỡ giảm nhiệt độ tăng áp suất gây tượng va đập thủy lực Kích thước bọt khí lớn dòng chảy ổn định • Nguyên nhân 3: ống chứa lưu chất lỏng khí gây biến động áp suất • Nguyên nhân 4: ống chứa lưu chất khí bị thải qua khe hẹp đột ngột Lưu chất chất lỏng pha Dòng chảy nguyên khối dòng chảy lan truyền Lưu chất chất lỏng pha Dòng chảy nguyên khối dòng chảy lan truyền Lưu chất chất lỏng pha Dòng chảy nguyên khối dòng chảy lan truyền: (a)Xét dòng chảy ổn định có áp suất P từ bồn chứa qua ống qua van (b)Khi van đóng, vận tốc = gây biến đổi áp suất (+∆ P) gây dòng chuyển động sóng áp suất theo hướng ngược lại với vận tốc âm (c)Tồn ống có áp suất (P+∆ P) vào bồn chứa, áp suất giảm xuống giá trị P (d)Dòng sóng áp suất giảm áp suất chuyển động quay lại van Lưu chất chất lỏng pha Dòng chảy nguyên khối dòng chảy lan truyền: (f)Khi sóng áp suất đến van, tồn ống có áp suất P, van bị giảm áp suất xuống (P-∆ P) dòng sóng áp suất chuyển động ngược lại bồn chứa Thời gian để song áp suất từ van đến bồn chứa quay lại: Lưu chất chất lỏng pha • Nếu tD thời gian xảy biến đổi áp suất tD>>tP (van đóng chậm) dòng chảy gọi dòng chảy ngun khối thay đổi áp suất nhỏ • Nếu tD
- Xem thêm -

Xem thêm: CHẾ ĐỘ KHÔNG ỔN ĐỊNH CỦA LƯU CHẤTTHIẾT KẾ CHỊU GIÓ VÀ ĐỘNG ĐẤT, CHẾ ĐỘ KHÔNG ỔN ĐỊNH CỦA LƯU CHẤTTHIẾT KẾ CHỊU GIÓ VÀ ĐỘNG ĐẤT

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay