Quy hoach su dung dat

12 36 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 09:29

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN BÀI BÁO CÁO MÔN: QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI NÂNG CAO Giảng viên hướng dẫn: GS.TS LÊ QUANG TRÍ Nhóm thực hiện: Nguyễn Chí Cường (NT) Nguyễn Thái Đông Nguyễn Quốc Duy Thiều Văn Hiệp Nguyễn Thị Hồng Trang Tôn Thất Lộc NỘI DUNG I ĐẶT VẤN ĐỀ II ĐẶC ĐIỂM VÙNG ĐBSCL III KỊCH BẢN AN NINH LƯƠNG THỰC IV ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ I ĐẶT VẤN ĐỀ Việt Nam có kinh tế chủ yếu Nông nghiệp Năm 2014, Việt Nam xuất 7,7 triệu gạo Đồng sông Cửu Long (ĐBSCL) vùng trọng điểm sản xuất lương thực Quốc gia, có vai trò định việc đảm bảo ANLT Việt Nam Trong q trình Cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước theo hướng phấn đấu đến năm 2020 Việt Nam trở thành nước Công nghiệp, với việc gia tăng dân số, biến đổi khí hậu, dịch sâu bệnh, tạo áp lực lớn Do việc nghiên cứu vấn đề đảm bảo an ninh lương thực (ANLT) cho vùng Quốc gia cần thiết II ĐẶC ĐIỂM VÙNG ĐBSCL Theo Tổng cục Thống Kê (2013), tổng diện tích tỉnh ĐBSCL 40.572,0 km2 (12,26 % ), đất sản xuất nông nghiệp 26.047,2 km2 tổng dân số 17.478.900 người _ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN ĐBSCL đất phèn, đất phù sa, đất mặn ven biển loại đất khác tương đối phẳng ĐẤT ĐAI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NGUỒN NƯỚC lấy từ hai nguồn sơng Mê Kơng nước mưa ĐỊA HÌNH mạng lưới sơng ngòi, kênh rạch chằng chịt KHÍ HẬU nhiệt, chế độ xạ nhiệt, chế độ nắng cao ổn định HỆ SINH THÁI VÀ ĐỘNG VẬT HỆ SINH THÁI hệ sinh thái rừng ngập, hệ sinh thái đầm lầy nội địa ,hệ sinh thái cửa sông ĐỘNG VẬT đa dạng, phong phú III KỊCH BẢN AN NINH LƯƠNG THỰC VÙNG ĐBSCL Trong định hướng phát triển ĐBSCL, chuyên gia xây dựng kịch với mục tiêu xây dựng Đồng An toàn, trù phú bền vững Trong có kịch phát triển kinh tế dựa vào nông nghiệp tập trung cho giải pháp an ninh lương thực Cơng nghiệp hóa đa dạng Cơng nghiệp hóa hành lang Cơng nghiệp hóa Nút kép Quy hoạch không gian thành công An Ninh Lương Thực CN hóa - thương mại NN Cơng nghiệp hóa dựa vào Nơng Nghiệp III KỊCH BẢN AN NINH LƯƠNG THỰC VÙNG ĐBSCL (TT) 3.1 Hướng phát triển tác nhân cho kịch Dân số đạt mức 20 triệu dân vào năm 2020, sau giảm dần nhanh chóng Mơi trường giảm Năng suất Nơng Nghiệp giảm Phát triển kinh tế đình trệ, kịch có số GDP thấp Cơng nghiệp hóa – Đơ thị thị hóa khơng phát triển Tính cơng giảm, mâu thuẩn tăng III KỊCH BẢN AN NINH LƯƠNG THỰC VÙNG ĐBSCL (TT) 3.2 Kết kịch Do mơi trường kinh tế quốc gia tồn cầu không thuận lợi, việc định hướng xu không phù hợp Gia tăng bất bình đẳng thu nhập dân cư nơng thơn Cản trở q trình đại hóa tảng sản xuất thơng qua tích tụ nguồn tài nguyên Nguyê n Nhân Kết Quả Nền nông nghiệp lạc hậu, sản xuất nhỏ lẽ, suất chất lượng kém, giá trị nông nghiệp thấp… Nền kinh tế trì cấu NN chủ yếu với tăng trưởng GDP thấp Áp lực dân số lên nguồn tài nguyên khu vực nông thôn tiếp tục gia tăng III Có nên chọn kịch ANLT ? Do you choose Security Food scenario ? KỊCH BẢN AN NINH LƯƠNG THỰC VÙNG ĐBSCL (TT) 3.3 Để phát triển ĐBSCL nên chọn kịch ANLT Gạo, thủy sản, hoa màu sản phẩm trọng tâm sản xuất nông nghiệp, phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng nội địa xuất Việt Nam góp phần đảm bảo ANLT nước tồn cầu Điều kiện tự nhiên thích hợp, diện tích đất sản xuất nơng nghiệp lớn, dễ xây dựng cánh đồng mẩu lớn trang trại Có nguồn lao động dồi có kinh nghiệm truyền thống sản xuất nông nghiệp lâu đời III KỊCH BẢN AN NINH LƯƠNG THỰC VÙNG ĐBSCL (TT) 3.4 Giải pháp cho kịch Phát huy cao tiềm năng, lợi vùng, đẩy mạnh tái cấu ngành nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất, chuyển đổi mơ hình tăng trưởng theo hướng phát triển chiều sâu gắn với đảm bảo ANLT Xây dựng nhà máy, khu công Đầu tư sở hạ tầng nghiệp chế biến, sản xuất nông sản nông thôn, công Giải pháp hàng hóa, quy hoạch vùng nghiệp hố, đại chun canh đặc sản; Chuyển dịch hố nơng nghiệp, nông cấu trồng, vật nuôi với thôn; giống có suất, chất lượng cao Phát triển kinh tế, nông nghiệp bền vững, sử dụng nguồn tài nguyên đất đai tiết kiện, có hiệu quả; bảo vệ mơi trường sinh thái; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế-xã hội với bảo đảm quốc phòng an ninh; an ninh nguồn nước an ninh lương thực IV Có thể kết hợp thêm kịch khác khơng? ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ Ngoài kịch nêu trên, ĐBSCL nên gắn kết với kịch cơng nghiệp hóa - thương mại nông nghiệp nhằm phát triển kinh tế-xã hội toàn vùng, tăng thu nhập, tăng trưởng GDP, tạo điều kiện cho địa phương tiếp cận thị trường giới, hình thành chế phối hợp đồng địa phương vùng để ĐBSCL đảm bảo ANLT nơi tập trung chun mơn hóa vùng nông nghiệp giá trị cao nơi hoạt động ngành phi nông nghiệp xuất hàng hóa, thực phẩm nơng nghiệp cho thị trường khu vực giới 12 ...NỘI DUNG I ĐẶT VẤN ĐỀ II ĐẶC ĐIỂM VÙNG ĐBSCL III KỊCH BẢN AN NINH LƯƠNG THỰC IV ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ I ĐẶT VẤN ĐỀ Việt Nam có kinh... nhiệt, chế độ nắng cao ổn định HỆ SINH THÁI VÀ ĐỘNG VẬT HỆ SINH THÁI hệ sinh thái rừng ngập, hệ sinh thái đầm lầy nội địa ,hệ sinh thái cửa sông ĐỘNG VẬT đa dạng, phong phú III KỊCH BẢN AN NINH... kinh nghiệm truyền thống sản xuất nông nghiệp lâu đời III KỊCH BẢN AN NINH LƯƠNG THỰC VÙNG ĐBSCL (TT) 3.4 Giải pháp cho kịch Phát huy cao tiềm năng, lợi vùng, đẩy mạnh tái cấu ngành nông nghiệp,
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy hoach su dung dat, Quy hoach su dung dat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay