Bài 2 Ân Độ môn Lịch sử lớp 11

3 47 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 09:22

1.Tình hình kinh tế, xã hội Ấn Độ nửa sau thế kỉ XIX Quá trình thực dân xâm lược Ấn Độ Nguyên nhân: + Từ đầu thế kỉ XVII, cuộc tranh giành quyền lực giữa các lãnh chúa phong kiến trong nước đã làm cho Ấn Độ suy yếu.+ Lợi dụng cơ hội này, các nước tư bản phương Tây, chủ yếu là Anh, Pháp tranh nhau xâm lược Ấn Độ. Đến giữa thế kỉ XIX, thực dân Anh hoàn thành xâm lược và đặt ách cai trị Ấn Độ. BÀI ẤN ĐỘ 1.Tình hình kinh tế, xã hội Ấn Độ nửa sau kỉ XIX * Quá trình thực dân xâm lược Ấn Độ - Nguyên nhân: + Từ đầu kỉ XVII, tranh giành quyền lực lãnh chúa phong kiến nước làm cho Ấn Độ suy yếu + Lợi dụng hội này, nước tư phương Tây, chủ yếu Anh, Pháp tranh xâm lược Ấn Độ - Đến kỉ XIX, thực dân Anh hoàn thành xâm lược đặt ách cai trị Ấn Độ * Chính sách cai trị thực dân Anh: - Về kinh tế: + Thực dân Anh mở rộng công khai thác Ấn Độ với quy mô rộng lớn + Ra sức vơ vét nguồn nguyên liệu bóc lột nhân công rẻ mạt để thu lợi nhuận =>Ấn Độ trở thành thuộc địa quan trọng thực dân Anh - Về trị - xã hội: + Chính phủ Anh nắm quyền cai trị trực tiếp Ấn Độ Ngày – – 1877, Nữ hoàng Anh tuyên bố đồng thời Nữ hoàng Ấn Độ + Thực dân Anh thực sách chia để trị, mua chuộc tầng lớp lực giai cấp phong kiến xứ +Thực dân Anh tìm cách khơi sâu cách biệt chủng tộc, tôn giáo đẳng cấp xã hội Ân Độ * Hậu sách cai trị thực dân Anh - Kinh tế giảm sút, bần - Đời sống nhân dân người dân cực khổ Cuộc khởi nghĩa Xi-pay (1857-1859) (“Xi-pay” từ để người lính Ấn Độ quân đội Anh Ấn Độ) * Nguyên nhân: - Mâu thuẫn tầng lớp nhân dân Ấn Độ với thực dân Anh ngày sâu sắc - Do tinh thần dân tộc, lòng yêu nước, ý chí đấu tranh chống thống trị thực dân Anh nhân dân Ấn Độ - Do binh lính Xi-pay bị sĩ quan Anh bạc đãi, khinh rẻ, tinh thần dân tộc tín ngưỡng bị xúc phạm nên bất mãn dậy đấu tranh * Diễn biến, kết quả: - Sáng ngày 10/05/1857, Mi-rút (gần Đê-li), thực dân Anh áp giải 85 binh lính Xi-pay trái lệnh, ba trung đồn Xi-pay dậy khởi nghĩa bắt bọn huy Anh - Nông dân vùng lân cận tham gia nghĩa quân Thừa thắng, nghĩa quân tiến Đê-li - Khởi nghĩa nhanh chóng lan rộng khắp miền Bắc miền Trung Ấn Độ - Nghĩa quân lập quyền, giải phóng số thành phố lớn - Cuộc khởi nghĩa trì năm bị thực dân Anh dốc toàn lực lượng đàn áp dã man Nhiều nghĩa quân bị quân Anh trói vào họng súng đại bác, bắn cho tan xương nát thịt Khởi nghĩa bị thất bại * Ý nghĩa - Thể lòng yêu nước, tinh thần đấu tranh bất khuất nhân dân Ấn Độ chống chủ nghĩa thực dân, giải phóng dân tộc - Ý thức vươn tới độc lập nhân dân Ấn Độ Đảng Quốc đại phong trào dân tộc (1885-1908) a Đảng Quốc đại - Thành lập: + Từ kỉ XIX, giai cấp tư sản tầng lớp trí thức Ấn Độ đóng vai trò quan trọng đời sống xã hội + Tư sản Ấn Độ muốn tự phát triển kinh tế đòi hỏi tham gia quyền, bị thực dân Anh kìm hãm + Cuối năm 1885, Đảng Quốc dân Đại hội (Đảng Quốc đại) thành lập Đó Đảng của giai cấp tư sản Ấn Độ Sự kiện đánh dấu giai đoạn mới, giai đoạn giai cấp tư sản Ấn Độ bước lên đài trị - Đường lối: + Trong 20 năm đầu (1885-1905), Đảng Quốc đại chủ trương dùng phương pháp đấu tranh ơn hồ để đòi hỏi phủ thực dân tiến hành cải cách phản đối phương pháp đấu tranh bạo lực Giai cấp tư sản Ấn Độ yêu cầu Anh nới rộng điều kiện để họ tham gia hội đồng tự trị, giúp đỡ họ phát triển kĩ nghệ, thực số cải cách mặt giáo dục, xã hội + Do thái độ thỏa hiệp người cầm đầu sách mặt quyền Anh, nội Đảng Quốc đại hình thành phái dân chủ cấp tiến Tilắc đứng đầu, thường gọi phái “cực đoan” Phái phản đối thái độ thỏa hiệp phái “ơn hòa” đòi hỏi phải có thái độ kiên chống Anh b Phong trào dân tộc (1885 – 1908) * Nguyên nhân: Tháng 7/1905, quyền Anh ban hành đạo luật chia đôi xứ Ben-gan: miền Đông theo đạo Hồi miền Tây theo đạo Ấn Điều làm bùng nổ lên phong trào đấu tranh chống thực dân Anh, đặc biệt Bom-bay Can-cút-ta * Nét chính: - Ngày 16/10/1905, đạo luật chia cắt Ben-gan bắt đầu có hiệu lực, nhân dân coi ngày quốc tang: 10 vạn người kéo đến bờ sông Hằng, làm lễ tuyên thệ hát vang “Kính chào Người – Mẹ hiền Tổ quốc” để tỏ ý đoàn kết , thống Khắp nơi vang lên hiệu “Ấn Độ người Ấn Độ” - Tháng 6/1908, thực dân Anh bắt Ti-lắc tuyên án ông năm tù Vụ án Ti-lắc thổi bùng lên đợt đấu tranh Hàng vạn công nhân Bom-bay tiến hành tổng bãi công ngày (để trả lời năm tù Ti-lắc), xây dựng chiến luỹ, thành lập đơn vị chiến đấu chống lại quân Anh Các thành phố khác hưởng ứng, đấu tranh lên đỉnh cao * Kết quả: Buộc thực dân Anh phải thu hồi đạo luật chia cắt Ben-gan * Tính chất: Tính dân tộc * Ý nghĩa: - Cao trào cách mạng 1905-1908 đánh dấu thức tỉnh nhân dân Ấn Độ - Hòa chung vào trào lưu dân tộc dân chủ nhiều nước châu Á năm đầu kỉ XX - Lần công nhân Ấn Độ tham gia phong trào dân tộc ... - Thể lòng yêu nước, tinh thần đấu tranh bất khuất nhân dân Ấn Độ chống chủ nghĩa thực dân, giải phóng dân tộc - Ý thức vươn tới độc lập nhân dân Ấn Độ Đảng Quốc đại phong trào dân tộc (188 5-1 908)... Khắp nơi vang lên hiệu Ấn Độ người Ấn Độ - Tháng 6/1908, thực dân Anh bắt Ti-lắc tuyên án ông năm tù Vụ án Ti-lắc thổi bùng lên đợt đấu tranh Hàng vạn công nhân Bom-bay tiến hành tổng bãi công... dân tộc * Ý nghĩa: - Cao trào cách mạng 190 5-1 908 đánh dấu thức tỉnh nhân dân Ấn Độ - Hòa chung vào trào lưu dân tộc dân chủ nhiều nước châu Á năm đầu kỉ XX - Lần công nhân Ấn Độ tham gia phong
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 2 Ân Độ môn Lịch sử lớp 11, Bài 2 Ân Độ môn Lịch sử lớp 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay