QUAN NIỆM CON NGƯỜI TRONG THƠ THIỀN của TRẦN NHÂN TÔNG

6 22 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2018, 07:21

QUAN NIỆM CON NGƯỜI TRONG THƠ THIỀN CỦA TRẦN NHÂN TƠNG Hà Ngọc Hòa Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế Con người - đối tượng chủ yếu sáng tạo văn học, người nghệ sĩ nhìn nhận, khai thác quan niệm nghệ thuật Quan niệm người nghệ thuật không đồng với người triết học lại có ảnh hưởng định Vì thế, tính ổn định nghệ thuật chịu quy định quan điểm trị, xã hội tư tưởng triết học đương thời Nhìn lại tiến trình phát triển lịch sử văn học trung đại Việt Nam 10 kỷ, dễ dàng nhận khác biệt văn học Lý - Trần dòng chảy chung Khi chưa phải chịu ràng buộc hà khắc Nho giáo, chưa có “đường hào ngăn cách” (Đặng Thai Mai) cung điện nhà vua làng mạc người dân, người sống vui tươi, hạnh phúc”Khi vua cày ruộng, quan trồng lúa Công chúa trồng dâu dệt tơ” (Vũ Quần Phương) với bổn phận buổi đầu giữ nước Bàng bạc ấm áp tình người, tư tưởng Phật giáo bao trùm lên sống, chi phối đến tư tưởng, hành động người giai đoạn này, văn học Phật giáo “Khơng hình thành dòng văn thơ riêng biệt, dù giai đoạn hay suốt chiều dài lịch sử văn học nước nhà” (1) Tất nhiên, việc tiếp nhận lý tưởng không đơn giản phụ thuộc vào nội dung lý thuyết lý tưởng đó, mà chủ yếu phụ thuộc vào tâm lý xã hội 56 người tiếp nhận Thực tế lịch sử qua nghìn năm Bắc thuộc tham vọng, tranh giành quyền lực triều đại Đinh, Tiền Lê củng cố đời sống tâm linh thiên Phật giáo nhân dân tầng lớp quý tộc Người dân tìm đến với Phật giáo niềm tin diệt khổ, khát vọng bình n, hạnh phúc đời; người trí thức thơng qua Phật giáo để tìm đến tĩnh lặng, vô ưu thản tâm hồn trước giông bão đời Điều lý giải nhiều nhà sư - nhà thơ nhà yêu nước, tướng lĩnh cầm quân giết giặc tâm hồn lại hướng Phật giáo theo Thiền Tông Con người văn học giai đoạn vừa yêu nước, thượng võ, lại vừa cảm nhận sâu sắc tàn phai, biến ảo đời: “Thân tường bích dĩ đồi Cử thể thơng thơng thục bất bi?” (Thân xác người ta thường tường vách lúc hư nát, Tất người đời vội vàng, mà không buồn) (Viên Chiếu - Tâm khơng) Thơ Thiền gọi Kệ Theo tiếng Phạn, Kệ “gà thà”, có nghĩa tụng, ngợi, ca, tán dùng để khẳng định giáo lý, kinh nghiệm, truyền tâm pháp cho đệ tử Hiện nay, nhà nghiên cứu gọi chung thơ nhà chùa thơ Thiền Nhưng quan niệm thơ Thiền lại khác Theo Giáo sư Trần Đình Sử, thơ Thiền phải có ba tính chất: truyền đạt cách cảm nhận giới Thiền học; bộc lộ vẻ đẹp giới, tâm hồn thơ tầng lớp tăng lữ cao cấp, tầng lớp trí thức đặc biệt, khơng giống với tình cảm Phật giáo dân gian (2) Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Duy Hinh, thơ Thiền hình thức chịu ảnh hưởng Phật giáo, nội dung bàn sinh, tử, vô, hữu, tâm, phật…và mang 57 rung động thơ ca có tính trần (3) Dẫu có nhiều quan niệm khác thơ Thiền, tất giống chỗ cho quan niệm nhận thức thơ Thiền xuất phát từ tiêu chí nội dung phản ánh thơ Thiền “Từ việc biểu đạt nội dung xác định, thơ Thiền lựa chọn cho đề tài, chủ đề phản ánh riêng Nó khơng đề cập tới sống nói chung mà đề cập tới phạm vi định sống có ảnh hưởng Phật giáo Nó khơng bộc lộ thái độ tất người nói chung trước sống mà thái độ người ảnh hưởng tư tưởng Phật giáo với sống thực”(4) Là thể loại phản ánh sâu sắc tập trung đời sống tâm hồn người, thơ Thiền đời Lý thể hòa hợp người tu hành sống trần thế, sơi động tinh thần “hòa quang đồng trần” Dẫu nhà vua, vị tướng, nhà sư, lời thơ bay bổng đó, người ta thấy diện người trí tuệ, nhân hậu, đem hết tài đức để đánh giặc, giữ nước, để phụng Phật giáo Gắn liền với trạng thái tâm hồn người, thơ Thiền đời Trần tiếp tục mở rộng biên độ tới lĩnh vực khác sống, mang tư tưởng “hòa quang đồng trần”, “cư trần lạc đạo” Nó giúp cho Phật tử - thi sĩ bước khỏi giáo điều khô khan, cứng nhắc để nhập thế, giúp đời, tạo nên tinh thần khai phóng, cởi mở, vừa siêu lại vừa gần gũi… mà khơng ngồi giáo lý nhà Phật: “Trần tục mà nên, phúc yêu hết tấc sơn lâm chẳng cốc, họa thực uổng cơng …Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa ưu đàm kiếp đơm bông” 58 (Trần Nhân Tông - Cư trần lạc đạo phú, Hội thứ ba) Trần Nhân Tông (1258 - 1308) lên hai mươi tuổi nhanh chóng thể thông minh, tài hoa nhà vua trẻ Lịch sử xem ơng vị vua hiền, có cơng nghiệp trung hưng đất nước Nhà vua hai lần tổ chức hội nghị tiếng lịch sử: Hội nghị tướng lĩnh vương hầu Bình Than Hội nghị Bô lão thềm điện Diên Hồng Và năm năm, nhà vua lãnh đạo quân dân ta đánh tan hai xâm lược ạt quân Nguyên (1285, 1287) mà lần không 50 vạn quân: “Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã Sơn hà thiên cổ điện kim âu” (Xã tắc hai phen chồn ngựa đá Non sơng nghìn thuở vững âu vàng) (Trần Nhân Tông - Tức Sự) Đi qua thời trai trẻ với chiến tranh, với nhọc nhằn xây dựng đất nước, nhà vua nhẹ nhàng từ bỏ ngai vàng, lên Yên Tử để trở thành người sáng lập - Tổ thứ - Dòng Thiền Trúc Lâm Việt Nam: “Tuổi trẻ hiểu sắc khơng Cả xn hoa nở ngất ngây lòng Đến đành rõ mặt xuân Nệm cỏ giường thiền ngắm rụng hồng” 59 (Trần Nhân Tông - Xuân Muộn) Cuộc đời tư tưởng nhà thơ, nhà nghiên cứu tiếp cận nhiều bình diện: nhà thơ, nhà tư tưởng, nhà quân Và bình diện phát điều thú vị, sâu thấy lạ “Nhân Tông người đa dạng Trong ơng có lĩnh quyết, vững vàng người làm tướng, có sắc bén, bình tĩnh, ung dung nhà trị, ngoại giao, có sâu sắc thâm trầm nhà thiền học quán xuyến tất lòng nhân ái, hồn hậu, yêu nước nồng nàn… người Việt Nam với tâm hồn thơ giàu cảm xúc, tinh tế” (5) Trong giới hạn cho phép nghiên cứu, thông qua quan niệm người, chúng tơi muốn góp phần bộc lộ tinh thần tự chủ, tiến thủ, tích cực kiểu Thiền Tơng nhà vua - Thiền sư Tinh thần khai phóng tư tưởng “hòa quang đồng trần”, “cư trần lạc đạo” phổ biến thơ Trần Nhân Tông, tạo thành hệ thống quan niệm thông qua việc đề cao người với trí tuệ siêu việt, có lĩnh tự “xung thiên chí” để “bùng nổ giác ngộ tâm Phật” cách độc lập Ở đấy, người đói ăn, buồn ngủ nằm ngủ, tùy duyên tùy ngộ, thuận ứng nhẹ nhàng: “Ở đời vui đạo tùy duyên Đói ăn mệt ngủ liền Có báu nhà thơi khỏi kiếm Vô tâm đối cảnh hỏi chi thiền” (Cư trần lạc đạo phú) 60 Lớn lên giáo dục đầy đủ mơi trường văn hóa q tộc với tinh thần cởi mở, kết hợp kiến thức khoa học với văn chương, quân với âm nhạc “Khi lớn, ngài học thông tam giáo hiểu sâu Phật điển Ngay thiên văn, lịch số, binh pháp, y thuật, âm luật, khơng thứ khơng mau chóng nắm sâu sắc” (6), hết, Trần Nhân Tông, Phật giáo sống, q trình tìm chân lý Mà chân lý khơng phải điểm sáng cuối đường, không nằm Phật giáo mà lòng sống, bước chân người đời qua: “Bụt nhà Chẳng phải tìm xa Nhân khuấy bổn nên ta tìm bụt Đến cốc hay bụt ta.” (Cư trần lạc đạo phú - Hội thứ năm) Không phủ nhận thực tại, không muốn diệt sắc để thành không, thơ Thiền đời Trần coi giáo lý Phật giáo “Như ngón tay mặt trăng, bè đưa người sang sông” Phải buông bỏ, phải người tự vui thú đời, đạt đến tâm trống khơng “ưng vơ sở trụ” giác ngộ Chỉ “tâm không”, người đạt sáng Chân Như tự tự Đời thành thị, đạo sơn lâm “Mình ngồi thành thị Nết dụng sơn lâm”, vua Trần Nhân Tơng biết núi vốn khơng có Phật, Phật lòng Người trí thức phải biết tùy vào khả năng, mà thể đạo sống đời trần tục đầy hệ lụy sự: “Trần tục mà nên, phúc yêu hết tấc 61 Sơn lâm chẳng cốc, họa thực uổng công” (Cư trần lạc đạo phú - Hội thứ ba) Người trí thức hành động khơng cách biệt với đời mà hòa đồng đời người trần Và đời trần tục mà giác ngộ giá trị nâng lên, Phật không bên bờ xa lắc mà tâm người Sống có đạo đức, có nhân nghĩa biết u thương người khác thân tất Phật: “Tích nhân nghì, tu đạo đức Ai hay chẳng Thích Ca Cầm giới hạnh, đoạn xan tham Chỉn thực Di Lặc” (Cư trần lạc đạo phú - Hội thứ sáu) Phá bỏ đường mòn tư duy, đưa người phiêu diêu, bay bổng khoảng không bao la tự trí tuệ, Thiền thơ Trần Nhân Tơng khơng tơn giáo mà cách sống tốt đẹp - vui với vui người, lo lo người Điều lý giải sao, nhà Trần tổ chức Hội nghị Diên Hồng với trái tim nóng bỏng, hơ vang chiến; giải thích người trận xăm vào tay hai chữ “sát thát” giải thích ba lần xâm lược, quân Nguyên - Mông thất bại thảm hại Triết lý Thiền Tơng chuyển hóa nhuần nhuyễn đời sống tâm linh người - Thiền sư tạo thành nhân sinh quan đẹp đẽ độc đáo, cốt lõi văn hóa đầy khí sắc: 62 “Sạch giới lòng, dồi giới tướng Nội ngoại nên Bồ Tát trang nghiêm Ngay thờ Chúa, thảo thờ cha Đi đỗ trượng phu trung hiếu” (Cư trần lạc đạo phú - Hội thứ sáu) Có thể thấy rằng, Bồ Tát thuộc phạm trù tư tưởng Phật giáo, trượng phu lại hình ảnh tư tưởng Nho giáo Con người theo quan niệm Phật giáo, mà với phẩm chất vốn có Con người đúc kết đạo lý, lý tưởng người Việt Nam buổi đầu “cầm ngang giáo” giữ vững đất nước, thể bổn phận Những phẩm chất cao đẹp thơ Thiền khơng bị đồng nhất, đồng hóa với quan niệm Phật giáo, mà tồn riêng biệt giá trị có tính thực Thơ Trần Nhân Tơng lại khơng nhiều, “viên ngọc” hoi, quý giá theo thời gian tỏa lên ánh sáng dịu khác thường Con người vừa làm vua, vừa làm tướng đuổi giặc, lại vừa làm Thiền sư, ẩn sĩ từ bỏ ngai vàng nhẹ nhàng chưa có để tìm với “Núi hoang rừng quạnh” với “Chiền vắng am thanh” với “Cổ tự thê lương thu ngoại Ngư thuyền tiêu sắt mộ chung sơ” (Chùa cổ đìu hiu khuất khói thu Thuyền câu chiều quạnh tiếng chuông đưa – Cảnh chiều Châu Lạng) để tự nhủ lòng qua Khung cửa hẹp, từ yên tĩnh, cảm nhận vẻ đẹp đời qua trực giác vô ưu: “Thôn hậu thôn tiền đạm tự yên, 63 Bán vô bán hữu tịch dương biên Mục đồng địch lý qui ngưu tận, Bạch lộ song song phi hạ điền” (Thôn trước, thôn sau nhạt mờ khói Mọi vật dường có dường khơng bên chiều tà Trong tiếng sáo mục đồng trâu hết Cò trắng đơi hạ xuống đồng) (Thiên trường vãn vọng) Sơn lâm thành thị Nhập tiêu dao ln vận động hốn chuyển nhịp nhàng thơ Trần Nhân Tơng Ở vừa đẹp người “sát thát”, lại vừa man mác vẻ đẹp người vô ngôn trước tĩnh lặng đời Trước bao la đất trời, trước mênh mông vô hạn, người Thiền quên hết ưu phiền quên lời tâm sự, để hòa nhập vào vũ trụ, vào cõi khơng thật - vào cõi Chân Như: “Đất vắng đài thêm cổ Ngày qua xuân chửa nồng Gần xa, mây núi cuốn, Râm nắng, ngõ hoa lồng Muôn việc nước theo nước, 64 Trăm năm lòng bảo lòng Tựa hiên nâng sáo ngọc, Ngực áo, đầy trăng trong” (Lên núi Bảo Đài) Con người lặng yên hứng trăng đầy ngực mang đến cho thơ ca luồng sinh khí mở rộng cảm xúc đến vơ hạn Chỉ có giây phút ấy, người thăng hoa, giải thoát khỏi ràng buộc hữu hạn đời người nơi trần Đấy điều tích cực mà thơ Trần Nhân Tơng ln khao khát tìm để tạo lối sống đẹp - Sống cho - Sống cho đời Bằng đời tài hoa, nhà thơ in dấu ấn dung mạo vào lịch sử, vào văn học Khơng “thiên tử” khác “Trụy lệ tàn bi dã” (Tản Đà) trước dâu bể trời đất, thơ Trần Nhân Tông đem lại niềm lạc quan, nhìn ấm áp cho đời Bằng tinh thần phá chấp, khát vọng nhập thế, người thơ Trần Nhân Tông tạo nên vẻ đẹp, dáng đứng riêng dòng chảy chung văn học trung đại Việt Nam TÀI LIỆU THAM KHảO Nguyễn Duy Hinh Phật giáo với Văn học Việt Nam, Tạp chí văn học, số 4, Hà Nội (1992) Trần Đình Sử Mấy vấn đề thi pháp văn học trung đại Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội (1999) 197 65 Bài dẫn Nguyễn Phạm Hùng Văn học Lý - Trần nhìn từ thể loại, Nxb Giáo dục, Hà Nội, (1996) 44 Trần Thị Băng Thanh Những suy nghĩ từ văn học trung đại, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội (1999) 33 Lê Mạnh Thát Toàn tập Trần Nhân Tơng, Nxb Tp Hồ Chí Minh (2000)36 THE CONCEPTION ABOUT MANKIND IN TRAN NHAN TONG’S ZEN POETRY Ha Ngoc Hoa College of Sciences, Hue University SUMMARY Tran Nhan Tong (1258-1308) a bright and intelligent emperor, who dedicated his life to the reform of the country, was the founder of the first group: Truc Lam Zen Sect, Vietnam Researchers have approached the poet’s life and work through his various men: the poet, the thinker, and the military man 66 This essay studies and explains the conception about men under the influence of Zen philosophy It proves that men in Zen poems made by Tran Nhan Tong had a good way of living: Living for the present - living for life ... kiểu Thiền Tơng nhà vua - Thiền sư Tinh thần khai phóng tư tưởng “hòa quang đồng trần , “cư trần lạc đạo” phổ biến thơ Trần Nhân Tông, tạo thành hệ thống quan niệm thông qua việc đề cao người. .. (Tản Đà) trước dâu bể trời đất, thơ Trần Nhân Tông đem lại niềm lạc quan, nhìn ấm áp cho đời Bằng tinh thần phá chấp, khát vọng nhập thế, người thơ Trần Nhân Tông tạo nên vẻ đẹp, dáng đứng riêng.. .quan niệm thơ Thiền lại khác Theo Giáo sư Trần Đình Sử, thơ Thiền phải có ba tính chất: truyền đạt cách cảm nhận giới Thiền học; bộc lộ vẻ đẹp giới, tâm hồn thơ tầng lớp tăng
- Xem thêm -

Xem thêm: QUAN NIỆM CON NGƯỜI TRONG THƠ THIỀN của TRẦN NHÂN TÔNG , QUAN NIỆM CON NGƯỜI TRONG THƠ THIỀN của TRẦN NHÂN TÔNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay