CON NGƯỜI GIẢI THOÁT và CON NGƯỜI MỘNG HUYỄN NHƯ là NGUỒN cảm HỨNG lớn TRONG THƠ THIỀN lý

11 30 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2018, 07:21

CON NGƯỜI GIẢI THOÁT CON NGƯỜI MỘNG HUYỄN NHƯ NGUỒN CẢM HỨNG LỚN TRONG THƠ THIỀN LÝ-TRẦN (SO SÁNH VỚI THƠ THIỀN ĐƯỜNG-TỐNG) LÊ THỊ THANH TÂM   Chủ nhật, 12 Tháng 2010 15:35  font size Quan niệm người thơ thiền có phần khác với quan niệm người kinh điển Phật giáo nói chung Lần đầu tiên, đệ tử Thích Ca khơng phác họa người đời sống tinh thần mối liên hệ với trừng phạt nghiệp báo Con người thiền người khơng bị trói buộc, kể bị trói buộc lời thuyết giáo đức Như Lai C on người thiền nhấn mạnh khả thấy biết giải thoát Con người thơ thiền khám phá vơ tận nhìn từ mối quan hệ văn chương tơn giáo Cơ chế trữ tình thơ buộc nhà thơthiền sư phải xóa nhòa bớt chức giáo hóa, khuyến tu hay truyền đạo Khơng gian trữ tình thơ ca tạo vị cho hình ảnh người “chưng cất” kỹ lưỡng Con người thơ thiền nối kết khơng gian tâm linh với khơng gian trữ tình, nối kết khơng gian trần với khơng gian giải Năng lượng họ không tập trung khả xúc cảm đời sống mà khả đồng giác quan đời sống Bi phải Đại Bi, Trí phải Đại Trí, người ln người sat-na, người có - lúc - đây, toàn mãn hành trình tỉnh thức.Đó người hành trình chữ Vô: vô ngã, vô trụ, vô úy, vô sở đắc, vô vị chân nhân,… Như vậy, người thiền thiết phải người tự - tự bng xả tự dấn thân Đó đặc điểm vô quan trọng quan niệm người Thiền tông - tông phái sinh từ gốc rễ Phật giáo lại thổi sức sống khác lạ, kỳ diệu vào tinh thần tối cổ Phật giáo 1.Con người giải thoát Con người giải hình ảnh khải hồn đẹp đẽ tồn văn học Phật giáo nói chung, văn học Thiền tơng nói riêng Nếu cảm hứng thể thơ thiền liên quan đến phương diện trí, triết bên cạnh xúc cảm tơn giáo cảm hứng giải thoát, người giải thoát lại có biên độ rộng rãi “Giải thốt” khái niệm đa nghĩa Trước hết vượt khỏi trói buộc Nghiệp Giải Niết Bàn hiểu theo nghĩa biện chứng Giải thiền định Nhìn chung, giải thoát hiểu tự tuyệt đối, thoát khổ, giác ngộ Bản thân đạo Phật xem Đạo giải thoát Tương tự khái niệm lớn Phật giáo Pháp, Tâm, Mộng, Giải có độ nhòa nghĩa đáng lưu tâm Giải thoát liên quan đến niềm vui đạt ngộ, tới bờ… Giải thoát nối kết với tinh thần “tề vật”, “tiêu dao” Trang Tử Giải thoát, mặt đó, có mối dây gắn kết huyền diệu với cốt cách phong nhã, u nhàn bậc nho sĩ tùy xuất xử Giải thoát vừa kết tu tập, vừa niềm vui vượt qua ràng buộc, kể ràng buộc mong ước Niết Bàn Con người giải thốt, thế, chứa đựng nhiều nội dung triết học thực tiễn, có ý nghĩa lớn lao mặt tơn giáo, đồng thời hình tượng tiêu biểu văn học Phật giáo nói chung, văn học Thiền tơng nói riêng Con người ấy, từ điểm nhìn chúng tôi, hội tụ điểm lớn như: mang tư vũ trụ, có tinh thần vơ ngã, vơ ngơn, vơ úy Các “điểm lớn” này, nói điều kiện cần đủ để khẳng định vị giải người sau hành trình tu tập Điểm khác biệt lớn người giải thoát thơ thiền Đường Tống thơ thiền Trần hình ảnh người vui đạo tùy duyên (thời Trần) – cống hiến sâu sắc to lớn thiền học Việt Nam vào lịch sử Thiền tông nói chung 1.1.Con người vũ trụ thơ thiền Trần Đường Tống Con người vũ trụ sáng phẩm sáng tạo quan trọng văn học cổ điển quốc gia, quốc gia phương Đông Con người vũ trụ chứa đựng nhiều quan niệm nhân sinh giới nhà thơ cổ điển Trong chuyên luận Thi pháp thơ Đường (1), tác giả Nguyễn Thị Bích Hải giới thiệu phân tích hình tượng nghệ thuật lớn người vũ trụ thơ Đường Theo tác giả, “con người vũ trụ” có liên quan mật thiết với đất trời, tiểu vũ trụ lòng đại vũ trụ Một điểm quan trọng gợi ý Nguyễn Thị Bích Hải việc giải nguồn gốc người vũ trụ triết học tự nhiên nhân sinh quan người Trung Hoa cổ Điều có nghĩa là: khơng phải đến có ảnh hưởng Thiền Phật giáo thơ ca tạo nên chân dung người vũ trụ Thế nhưng, nhờ vào “thế giới quan vô tận” mà Phật giáo “tưới tắm” thêm cho hình ảnh “con người vũ trụ” thơ ca thiền tơng nói riêng, văn học cổ điển phương Đơng nói chung, có thơ thiền Trần Đường Tống Con người với tư vũ trụ thường gắn với hình ảnh lớn lao như: nhật nguyệt, sông suối, núi cao rừng sâu, tam thiên đại thiên giới, với sa cõi, với không gian thời gian vô tận… Các thơ tiêu biểu kể đến thơ Tuệ Trung, Trần Nhân Tông, Huyền Quang, Mãn Giác, Viên Chiếu, Trần Quang Triều (Lý-Trần) Tô Thức, Vương Duy, Hàn Sơn, Bạch, Vương An Thạch, Hiệu Nhiên, Liễu Tông Nguyên (Đường -Tống) Nhưng hình ảnh người vũ trụ thơ thiền dường có nét khác biệt với người vũ trụ thơ ca cổ nói chung Nếu sâu vào ngóc ngách thơ Đường mệnh danh tiếng nói người vũ trụ, người đọc nhận hình bóng người trần với khao khát trở tồn thiện “Đất trời” Vũ trụ khơng phải thể, mà nguyên khí đất trời Thực ra, “vũ trụ nguyên khí” thơ ca (phi thiền) chưa điểm tựa người Thiền đích thực Trong thơ thiền, hình ảnh vũ trụ hàm ý Tâm thể Vì thế, người Thiền khơng nói vũ trụ vơ tâm hay hữu tình Hình tượng vũ trụ thơ thiền xuất triền miên tất yếu thể vắng lặng, diệu kỳ người vũ trụ, không người có tầm vóc vũ trụ hay ký gửi xúc cảm vào vũ trụ bao la, mà người đứng thể, thuộc sáng tạo thể cho 1.2 Vơ ngơn “sự im lặng sấm sét” người thiền Thiền ngữ “mặc lôi”, tức im lặng sấm sét, dành cho Duy Ma Cật vị Bồ tát thuyết giảng pháp môn Bất nhị im lặng vĩ đại Từ im lặng sâu thẳm Thích Ca hội Linh Sơn đến trầm mặc Duy Ma Cật, tiếp đến cơng chín năm nhìn vách tu thiền Bồ Đề Đạt Ma, vô số cơng án chìm sâu im lặng vị đại sư trước câu hỏi “đại sự” Phật pháp diệu ngộ, tinh thần thiền tơng mang đậm tính chất vơ ngơn nói góp phần tạo nên khơng gian “văn hóa Thiền” đặc trưng Dĩ nhiên gốc tinh thần vô ngôn bắt nguồn từ quan niệm duyên sinh tính khơng mà kinh điển Phật giáo chứa đựng từ hàng ngàn năm Song, không đề cập “phong cách” vô ngôn bậc tổ sư, cao tăng nét riêng người thiền, ứng xử văn hóa Thiền, đặt bối cảnh Thiền tông Trung Quốc Tìm hiểu khía cạnh thơ thiền Trần, tác giả Đoàn Thị Thu Vân nhận xét: “Rất nhiều phút giây n lặng khơng nói bắt gặp thơ thiền Trần Lên chơi núi Bảo Đài, Trần Nhân Tông vừa ngoạn thưởng cảnh thiên nhiên thơ mộng “núi mây phủ vừa xa vừa gần, đường hoa nửa sáng nửa tối”, vừa thâm trầm chiêm nghiệm việc đời “vạn nước trôi theo nước, trăm năm lòng nhủ với lòng” Nhưng cuối khơng phải lời đúc kết mang tính triết mà lặng yên “đứng tựa lan can cầm ngang ống sáo” để “đón nhận ánh trăng sáng đầy ngực…” Bằng vô ngôn ấy, nhà thơ nói nhiều với tha nhân”(2) Thơ thiền Trần “giãi bày” niềm vô ngôn hầu hết cách diễn đạt “trực chỉ” Tuệ Trung nói: “Đừng hỏi tử sinh, ma với Phật” (Vạn qui như), “non sông tiếng dặng hắng” (Thị đồ), “ngồi thiền nhà, lặng lẽ khơng nói – thảnh thơi nhìn tia khói núi Cơn Ln” (Ngẫu tác)… Trần Quang Triều viết Đề chùa Gia Lâm: “Khách sư chẳng nói – mặt đất thơm ngát mùi hoa thơng” (3)… Khơng khí lặng im trầm mặc thơ Đường Tống lại tạo dựng hình ảnh: “suy tư xa xăm núi sâu trượng” (Quán Hưu), “suy gẫm nhiều lần nơi bí ẩn thâm sâu” (Văn Triệu) “thơi đừng dấy chí ngâm ca cuồng nhiệt” (Đỗ Phủ), “đừng trách ta khơng thể nói với hạng phàm phu” (Tùng Niệm), “ý thiền hoa suối – gặp mà lời quên” (Lưu Trường Khanh) (4)… Có thể nói, vơ ngơn gắn chặt với người thiền Không thể quan niệm người thơ thiền mà khơng liên quan đến tính chất vô ngôn Vô ngôn trạng thái gắn kết người với cõi tâm linh, với Khơng vơ tận Tự tính tròn đầy Ở đặc điểm vô ngôn người thiền, thơ thiền - Trần Đường - Tống đạt tới mối “tri âm” kỳ diệu 1.3.Vô ngã vẻ đẹp người giải thốt: Vơ ngã phạm trù Phật giáo, liên quan đến nhận thức thể cách hành trì Vơ ngã Phật giải thích qua phủ định Ngã Theo Phật giáo, người “tứ đại giả hợp”, ngũ uẩn tạo thành nhờ vào nhân dun, thế, người khơng có tự ngã Sắc thân tự ngã, cảm giác không thuộc tự ngã Ý thức Giáo thuyết vô ngã đức Phật gắn kết vào văn học nhanh chóng trở thành yếu tố có tính triết mỹ sâu sắc Dưới góc độ Phật giáo, người vô ngã giới duyên sinh Dưới góc độ Lão giáo, vô ngã lại gắn với nguyên “tề vật”, “tương vong”, “tương hóa” người Trong đó, Nho giáo hướng vơ ngã từ điểm nhìn “nhân, lễ, nghĩa” nguyên tắc ứng xử cộng đồng theo lối sống phương Đông Khi ba hệ giáo thuyết hòa quyện, tiếp biến lẫn nội dung vô nga trở nên đa diện “lấp lánh” Nói cho cùng, vẻ đẹp “vơ ngã” Thiền Phật giáo vẻ đẹp toàn mãn thức tỉnh Ấn tượng từ “vô ngã” cung cấp nhiều chất liệu cho sáng tạo văn học nghệ thuật Chu Quang Tiềm viết: “Thi nhân, nghệ thuật gia tín đồ cuồng nhiệt tơn giáo, đa số dựa vào di tình tác dụng (tức “vật ngã đồng nhất” – L.T.T.T chú) mà tạo cho vũ trụ có linh hồn” (5) “Vật ngã đồng nhất” khơng có xa lạ với tinh thần vơ ngã mà Thiền Phật giáo góp phần mang lại cho văn chương Tính chất vơ ngã người thơ thiền tập trung vào điểm sau: - Không hứng thú thể quan hệ xã hội đời thường: tâm vào thiên nhiên trật tự tự nhiên - Hướng tới đồng tâm tâm vạn vật: tập trung nhiều thơ đề cao ý cảnh, tâm cảnh… - Nhân vật trữ tình chìm khuất cảnh, lặng lẽ tình: đặc tính thấy hầu hết tất thơ thiền kể thiền ý hay thiền lý, điểm gặp gỡ rõ nét cảm thức vô ngã thơ thiền Trần Đường Tống Bên cạnh đó, tiêu chí vơ ngã thể trạng thái “quên” quen thuộc thơ thiền Con người hướng đến “quên”– quên đời, quên không gian, quên thời gian, quên hết yêu ghét… Quên để trở với sơ tâm – điều thể thơ đời Trần với tên tuổi bật Huyền Quang,Tuệ Trung, Trần Nhân Tông, Trần Quang Triều… Vô ngã hữu ngã, phi ngã hữu ngã, băn khoăn ẩn tàng nơi ngòi bút thao thức với văn học cổ điển Vơ ngã, vậy, “ẩn số” mỹ học tiến trình thơ ca thiền tông Việt Nam Trung Quốc 1.4 Phẩm chất vơ úy người thiền nói chung tinh thần “cư trần lạc đạo” Thiền Trúc Lâm đời Trần Phẩm chất vô úy người thiền có sở từ trí huệ nhận biết thực tinh thần đại dũng vượt qua giả tạm thực đó, nhằm tiến tới tỉnh thức Nhận biết thực nhận biết tính giả lập, tính tùy thuộc tính tuyệt đối tồn thực Khi đó, người đặt vào trật tự giải thoát Con người sống, chiêm nghiệm, tu tập, phấn đấu mục tiêu cuối giải Vì vậy, tinh thần vơ úy (khơng sợ) lực tâm linh đạt tới, lại thiết đòi hỏi người bước chân vào thiền môn Vô úy để thực hành nhẫn nhục quảng đại, để kiên tâm tinh vượt qua thử thách, để sống an lạc đời nhiều đau khổ Điều dễ nhận thấy thơ thiền Đường Tống tinh thần vô úy hầu hết thể giọng thơ an nhàn, kiêu bạc thoát tục thơ Bạch, Tơ Thức, Vương An Thạch,… Đặc điểm đáng nói thơ thiền Trần c vô úy chuyển hóa trọn vẹn thành niềm vui sống Tư thiền đạo nhà thơthiền sư Đại Việt thường thấy là: thực tế tu tập đôi với thái độ ứng xử tâm linh cụ thể Cấu trúc triết luận thơ thiền thời – Trần, đặc biệt thời Trần, bao gồm hai khối tối sáng Bên tối gồm phạm trù tính chất như: vơ thường, bất trắc, mờ mịt, tai họa, phù phiếm, giả dối Bên sáng gồm tính chất: niềm vui sống, lĩnh dấn thân, tinh thần sẵn sàng tham dự vào vận hội đời sống sự, quan niệm khơng vướng mắc vào quyền lực cải Hai khối xuất thơ thiền trái ngược nhau, khiến cho âm hưởng khẳng định tư sống nhà thơthiền sư đời Trần khắc họa sâu đậm, trở thành dòng chảy xuyên suốt thơ thấm đẫm màu sắc tôn giáo đặc biệt Nội dung triết luận cho thấy rõ khuynh hướng “thiết thực hóa” thơ thiền tác giả Đại Việt so với khuynh hướng “thi học hóa” thơ thiền tác giả Trung Hoa Rất có thể, từ khuynh hướng vận động thế, gắn với văn hóa trọng nghĩa tình vốn có từ xa xưa, thơ thiền Việt Nam thực loại thơ “mang xu hướng đại chúng hóa”, “giọng điệu bình dân”, “đậm chất nhân tình”, “đậm sắc tục” tổng kết ban đầu tác giả Đồn Thị Thu Vân nêu cơng trình Khảo sát số đặc trưng nghệ thuật thơ thiền Việt Nam kỷ XI- kỷ XIV Con người mộng huyễn Ra đời từ Ấn Độ, nôi văn minh cổ xưa vĩ đại phương Đông, tư tưởng Phật giáo xem phản ứng mãnh liệt chống lại uy quyền hướng dẫn tâm linh truyền thống Bà la mơn giáo, nhìn từ góc độ tiến trình văn hóa, Phật giáo tiếp thu nhiều yếu tố triết học sâu sắc từ suối nguồn Veda Upanishads – hệ kinh điển chủ lực giáo pháo Bà la môn Bản thân từ Budh (một động từ phát sinh thành từ Budha- Phật) có nghĩa hiểu biết, song xét theo nghĩa dùng thánh điển Veda, có nghĩa “tỉnh thức” Cũng tinh thần này, khơng khí triết học thấm đẫm hiền minh Veda góp phần tạo thành “thế giới quan mộng ảo” toàn văn học Phật giáo, từ kinh điển, tạng luận mẫu chuyện, tích truyện Phật giáo Q trình cho thấy có một chặng đường chuyển hóa từ nguyên quán huyễn Phật giáo đến “tình trạng mộng huyễn” “tự nhận biết mộng huyễn” người thiền… 2.1 Con người giới vô thường, đầy biến ảo Con người mộng huyễn trước hết người đời nhiều biến đổi Văn chương Trung Hoa có điển tích tiếng: “thương hải tang điền” (biển hóa nương dâu) Cảm giác biến đổi không ngừng đời sống dường để lại dấu ấn sâu người, dù đau thương hay hạnh phúc Phật giáo gọi biến đổi vô thường Triết học Ấn Độ có thuật ngữ thâm áo để gọi thực Maya – ảo hóa Sau này, kỷ XVIII, Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều viết: “Tuồng ảo hóa bày đấy” (Cung oán ngâm khúc) Như vậy, người mộng huyễn mà đề cập thực chất người sống vô thường, biến ảo Tinh thần thơ Đường thường thể nỗi niềm ly biệt, lao khổ tai họa bất ngờ, tuổi già mát Trong thơ đời Tống, yếu tố vô thường chủ yếu thể cảm nghiệm vô nghĩa xác thân dục vọng Tiếng nói vơ thường thơ nhà thơthiền sư đời Đường thường gắn với cảm thức ly biệt, đổi thay… Đến đời Tống, vô thường chiêm ngẫm mắt quan sát tự nhiên, mắt nhìn thiên lý, vạn lý… Song, thơ thiền Trần, vô thường lại chiêm nghiệm qua mắt vô úy nụ cười bí ẩn Đó chiêm nghiệm sâu xa Mãn Giác thiền sư cõi “Xuân khứ bách hoa lạc – xuân đáo bách hoa khai – trục nhãn tiền – lão tòng đầu thượng lai”(xuân trăm hoa rụng – xuân đến trăm hoa nở – việc đời theo ruổi qua trước mắt – tuổi già đến từ mái đầu), thái độ Diệu Nhân trước lẽ sinh diệt: “Sinh lão bệnh tử – tự cổ thường nhiên – dục cầu xuất lygiải phọc thiêm triền” (Sinh già bệnh chết – từ xưa lẽ thường – muốn tìm cách khỏi – cởi trói lại buộc thêm chặt)… Trừ Huyền Quang tác giả thơ thiền đầy niềm nỗi, hầu hết thơ thiền - Trần theo cảm thức đối đãi chung lẽ vơ thường: vượt qua vơ thường để sống bình an lòng với giới 2.2 Con người cảm thức soi chiếu Lama A Govinda viết: “Thay thám hiểm vào khơng gian hữu hình, người Ấn Độ nhìn khơng gian chiếu rọi, hay phản chiếu, khơng hồn tồn, hay dấu hiệu thực nghiệm nội họ, thế, họ sâu vào tâm điểm sống họ, thầm kín ý thức nhân loại, tất giới vơ tận có”(6) Tinh thần soi chiếu Govinda nhắc tới đặc điểm tư triết học người Ấn “điểm” vào thần thái toàn nhìn Phật giáo giới người Thật khó hình dung người tu thiền người ảnh hưởng đạo thiền mà quan tâm đến nhìn, tánh nhìn Những Phật ngữ “mặc chiếu”, “quán tưởng”, “quán chiếu”, … liên quan đến nhìn Đặc điểm tánh nhìn thể khái niệm cảnh giới giác ngộ quen thuộc Phật giáo Cảnh giới giác ngộ nghĩa cảnh giới nhìn thấy, thực chứng, phần thưởng đạo đức hay suy tư trừu tượng Có thể nói, yếu tố soi chiếu nét thẩm mỹ học Phật giáo yếu tố hoạt động chế sáng tạo văn học nghệ thuật nói chung Sự soi chiếu thơ thiền thường với hình ảnh: trăng, bóng nước, mắt, ánh nắng, ánh sáng mùa thu, khó cảm nhận tranh phong cảnh tinh tế tràn đầy thiền đạo thơ thiền Do vậy, người cảm thức soi chiếu cần đến không gian soi chiếu, đối tượng soi chiếu gửi gắm ý tưởng thiền học, thiền vị vào thơ Hiệu Nhiên viết: Kinh hàn tùng trúc tú Nhập tĩnh phiến vân nhàn Phiếm phiếm thùy vi lữ Duy ưng cộng nguyệt hoàn Dịch nghĩa: Trải qua giá lạnh bụi trúc xanh tốt Vào chốn lặng lẽ mây thêm an nhàn Cứ bơi chèo làm bạn Chỉ đành trở với ánh trăng soi Chi tiết “cộng nguyệt hoàn” làm ánh lên tia sáng cuối thơ Phương thức “soi chiếu” đưa tứ thơ khỏi áo chồng rộng nỗi “hoài cảm”, “độc bộ” bao trùm lên khơng khí Đường thi Về với trăng bình yên soi chiếu thể, ánh sáng tìm thấy đơn độc Giản Trường đời Tống khơng nói khác hơn: Vơ miên động qui tâm Hàn đăng tọa tương diệt Trường khủng phù vân sinh Đoạt ngã tây song nguyệt Dịch nghĩa: Không ngủ lòng lại muốn trở Ngồi trước đèn leo lét gần tắt Luôn lo sợ cảnh mây trôi Cướp ánh trăng ta bên cửa sổ phía Tây Bài thơ làm bật lên nội dung giản dị: đối diện với ánh phù vân, người lại khát khao ánh sáng vĩnh Đèn mây soi chiếu xộc xệch tâm bất an, trăng lại biểu tượng cho bóng thể vốn mong manh đời sống người Cách phát biểu Hiệu Nhiên, Giản Trường ẩn chứa không gian soi chiếu thầm lặng mải miết người thiền đạo Hành Triệu đời Tống lại nhìn thấy đơn độc qua ánh dương quang: “Lạc nhật thùy vạn tượng – Ngạn hồi vân độc tùy” (Trời soi chiếu khắp đại thiên vạn tượng – nhìn vào bờ, nhìn phía trước có đám mây lẻ loi theo sau) Yếu tố soi chiếu thơ thiền – Trần không thiên thi vị hóa cảm quan tu tập, khơng trọng vào tâm trạng nhân vật trữ tình Các nhà thơthiền sư Đại Việt quan tâm đến “cái nhìn bên trong” tương ứng ý cảnh, tâm cảnh người trước vạn tượng bao la Tuệ Trung Thoát (Thoát đời) tỏ rõ thiền đạo dũng mãnh: “Vươn vượt khỏi lồng – mn việc trò chơi, vào mắt thành hư không – tam giới mênh mơng cõi lòng sáng rõ – bóng trăng chìm xuống phương Tây, mặt trời mọc phương Đông” Điều thiết tha hệ trọng “nội chứng’, “nội quán” “cõi lòng sáng rõ” (tâm liễu liễu) Thiền sư Đạo Huệ đời viết: “Đất nước lửa gió ý thức – khơng – đám mây hợp lại tan – Nhưng mặt trời nhà Phật soi sáng khơng cùng” Yếu tố soi chiếu trường hợp thực chất soi chiếu gốc tạo tác, thể người (đất, nước, lửa, gió) Một thơ khuyết danh đời mở khía cạnh đặc biệt cảm thức soi chiếu: “Có người tới hỏi phép không vương (tức Đức Phật) – ngồi tựa bên bình phong, bóng lồng lấy hình” ự im lặng lúc hòa vào tính khơng tuyệt đối câu trả lời Phật pháp Kiểu triết nằm dòng chảy soi chiếu thể nội tâm mà đề cập thế, có thê xem đặc điểm xuyên suốt bật thơ thiền – Trần so với thơ thiền Đường – Tống kiểu cảm thức soi chiếu 2.3.Con người với lực tâm linh cao siêu đạt tới cảnh giới giác ngộ tuyệt đối từ đời tục lụy Thơ thiền, toàn văn học Phật giáo, đầy ắp khái niệm cảnh giới Con người thơ thiền người nhìn từ cảnh giới thể nhập cảnh giới Khái niệm “cảnh giới” tiếng Phạn mô tả từ: Visaya(nghĩa bờ cõi, cõi, cảnh tượng; tiếng Anh tương đương Location, Religion, Sphere,World, Realm…); Loka (nghĩa cõi, giới, gian; tiếng Anh tương đương World, Open Space, Universe); Dhatu (nghĩa di cốt; tiếng Anh tương đương Elements, Secondary elements, Sphere, Body remains); Mayavisaya (cảnh giới huyễn ảo; tiếng Anh tương đương World of delusion)… Kinh điển Phật giáo cơng trình ẩn dụ vĩ đại cảnh giới thơng qua nhóm khái niệm: Niết Bàn, tam thiên đại thiên giới, trời Đao Lợi, Hội Long Hoa, Địa ngục, trời Hóa Lạc, Không vô biên xứ… Ở đây, cảnh giới giác ngộ xem “trình độ tự do” siêu việt Cảnh giới chiếu diệu “mắt huệ” vạn cảnh Vì vậy, tinh thần cảnh giới nhìn Hay nói khác hơn, nhìn thấy cảnh “đạt” cảnh, đạt ngộ Trần Đình Sử gọi tác giả thiền gia “người đưa tin cõi thiền” Phát biểu thi vị cho thấy chức “thiên sứ” tác giả thiền gia Vị “thiên sứ” “du lý” cõi giới sạch, hoạt hóa đời sống tâm linh đến mức “huyền đồng” với vạn pháp: “Khi ta tịnh, ta thấy giới tịnh” Song, cảnh giới mà thiền sư đạt “kể lại” cho chúng ta, thưởng thức thơ ngập tràn ý cảnh thiền, tâm cảnh thiền thơ Lý-Trần Đường-Tống, không mặc khải huyền bí Nói cách khác, họ mô tả thiêng cách giải thiêng Điều góp phần tạo vẻ đẹp mộng ảo chân dung người thơ thiền Chúng ta ý điểm nhìn cảnh giới giác ngộ tác giả thiền gia thường thể thơ họ, giới đẹp đẽ bất ngờ, hay giới giản dị bao la nguyên hình, giới trọn vẹn rạn vỡ vô minh Những thơ thiền mô tả cảnh giới giác ngộ, khơi gợi vẻ đẹp vạn cảnh từ góc nhìn thể, để lại cảm giác an lạc tịnh từ biểu thiên nhiên… nhiều phản ánh hình tượng người với lực tâm linh cao siêu, chứng ngộ viên thành Xét từ góc nhìn ẩn dụ nghệ thuật, người đọc nhận biết cảnh giới giác ngộ qua cách điệu ngôn từ hình ảnh giới tràn mắt Cụm từ “mãn mục” (đầy trước mắt) ám ảnh nghệ thuật thể thơ thiền Việt Nam lẫn Trung Quốc cách ấn tượng Chúng ta đọc ám ảnh “tâm cảnh” nhiều thơ ngộ đạo (hay gọi thơ chứng ngộ) Thơ thiền Đường - Tống có nhiều hình ảnh như: “Nước khe vắt màu xanh biếc – ngàn hoa nở tựa gấm pha hồng”; “đóa hồng vòm xanh thẳm, lời nói huyền diệu mảy lơng vào hư không”, “sông nước Tràng Giang chảy phăng phăng bày”… Tương đồng với điểm nhìn cảnh giới giác ngộ đẹp đẽ, thơ thiền Trần đầy ắp hình ảnh: “Ai hay mây trời quang tạnh – núi chân trời biếc màu”; “Phật pháp ngơi cầu chẳng – đêm trú lại rặng lau hoa”; “sao trời lặng tiếng, dời đẩu – suốt bầu không chẳng gợn mây”; “đất tâm rộng rãi, màu sắc tươi”; “mn tía nghìn xanh tràn đất nước – chân trời góc bể nơi ni dưỡng chân tính ta”; “bể Phật suốt, đêm dài chuyển dần vào thu”… Tuy nhiên, sâu vào thơ, khơng q khó khăn để nhận rằng, thiền sư–nhà thơ Đường – Tống say mê mô tả cảnh giới giác ngộ, thiết tha với bao nhiêu, thiền sư-nhà thơ – Trần lại tỉnh táo, giản dị nhiêu Trong thơ thiền Đường - Tống nhấn mạnh tính chất cá biệt kinh nghiệm giác ngộ thơ thiền - Trần lại nhấn mạnhsự trở đời sống thực sau chứng ngộ.Đặc điểm vơ quan trọng có lẽ góp phần làm nên chân dung thiền sư “nhập thế” tăng nhân Đại Việt suốt bốn kỷ nhà nước phong kiến độc lập hùng cường 2.4 Con người nghịch giữa vơ minh trí huệ, khổ đau giải thoát Con người thơ thiền, phương diện đó, tiêu điểm đồng vọng nhiều tiếng nói: tiếng nói thiền sư chứng ngộ, tiếng nói người băn khoăn cầu đạo, tiếng nói chúng sinh đau khổ, tiếng nói niềm tin giải Sự phức tạp có ngun từ phức tạp loại hình tác giả thiền gia Con người thơ thiền khơng có khuynh hướng trở thành nhân chứng cụ thể xúc cảm tục, lúc thi hóa cảm quan thiền đời sống, người vừa phải nối kết với chân trời vơ tận giới nội chứng, vừa phải để lộ bước chân “tục đế” tác phẩm thơ ca Sự di chuyển liên tục điểm nhìn người trung tâm tạo cho thơ thiền không gian rộng mở, có màu sắc huyễn hoặc; nơi tồn người nghịch vô minh trí huệ, khổ đau giải Dưới ánh sáng luận văn học đại đường đại, nhiều nhà nghiên cứu đọc lại thơ cổ Trung Hoa góc độ khác Khơng phải ngẫu nhiên mà Hong Zeng, tác giả tiểu luận đọc giải cấu trúc thơ cổ Trung Hoa chọn thơ có tính thiền để tìm hiểu “tính hai mặt” văn bản… Chung Ying Cheng tham luận tiếng Về ngôn ngữ nghịch Thiền phân tích sâu sắc mơ hồ đầy ám ảnh giàu triết ngôn ngữ thiền Những thơ, ý thơ sau thơ thiền Đường Tống cho thấy quan niệm nhân sinh với nhiều sắc thái nghịch đáng ý: Thủy để phân minh thiên thướng vân Khả liên hình ảnh tự ngơ thân Hà phương thư tác tùng long Nhất vũ xuy tiêu vạn trần Dịch nghĩa: Đáy nước vắt rõ mây trời Thương cho hình ảnh giống thân ta Mây đâu ngại tạo theo dáng rồng Một trận mưa quét vạn bụi trần (Tề Kỷ) Vị đáo vô vi ngạn Không liên bất hệ chu Đông Sơn bạch vân ý Tuế vãn thượng du du Dịch nghĩa: Chưa đến bến giác ngộ Thương thay buộc thuyền Đông Sơn ý mây trắng Năm hết bay mênh mơng (Hiệu Nhiên) Thanh lợi hiên thiên cánh vị văn Dịch nghĩa: Âm bay lên trời cao tận chưa thể nghe (Chung nam tăng – Quán Hưu) Vãng nhật kỳ khu hoàn ký phủ Lộ trường nhân khốn kiển lô tê Dịch nghĩa: Nỗi bất trắc ngày qua ghi hết Đường dài, người khổ nhọc, lừa nhón chân kêu lên đau đớn (Hòa Tử Do mãnh trì hồi cựu - Tơ Thức) Bất thức Lư Sơn chân diện mục Không thể biết diện mục núi Lư Sơn (Đề tây lâm bích - Tơ Thức) Nỗi niềm “tự tình cầu đạo” thơ thiền Đường Tống có mặt thơ thiền Trần Sự đau khổ vô minh, nhọc nhằn tìm kiếm, ám ảnh dở dang kiếp người mối quan tâm lớn nhà thơ thiền Trung Hoa, đặc biệt đời Tống Thơ Tô Thức, Vương An Thạch, Thủ Đoan, Chính Giác, Thiện Chiêu… thể bi kịch nhãn tiền người khơng tìm đạo Dù lấy đối tượng mô tả không thành tựu, người không thành tựu, thơ thiền vừa nêu phản chiếu kín đáo nhìn khác xa xơi hơn, giàu sức gợi – nhìn từ phía thành tựu, tức nhìn xác tín cõi giải Sự xung chiếu hai cách nhìn khác từ hai phía kéo giãn ý nghĩa thơ, khiến khơng tiếng thở dài thường thấy thơ trữ tình cổ điển, mà mang thêm ẩn ý thiền học theo tinh thần giải thoát luận Cũng nhìn xác tín ấy, thơ thiền Trần lại theo hướng thể khác biệt Hãy đọc câu thơ sau: Nhật nhật trượng trì chưởng trung Hốt nhiên hổ hựu long Niêm lai khước khủng sơn hà tối Trác khởi hồn phương nhật nguyệt lung Tam xích Song lâm hà xứ hữu Lục hồn Địa tạng khối nan phùng… Dịch nghĩa: Ngày ngày cầm gậy tay Bỗng nhiên cọp lại rồng Nâng lên, sợ non sông vỡ nát Dựng thẳng, e mặt trời mặt trăng bị che khuất Ba thước Song lâm biết tìm chỗ Sáu vòng Địa tạng thật khó mà gặp gỡ (Trụ trượng tử - Tuệ Trung) Cái loay hoay người cầu đạo tìm thấy thơ Tuy nhiên, loay hoay nỗi sợ non sông vỡ nát che khuất nhật nguyệt hình ảnh sức sống mãnh liệt Kể cụm hình tượng Sala song thụ Bồ tát Địa tạng hai câu nhắm đến “khó gỡ” người giới vô tận, không dừng lại khơng gian khổ sở bé nhỏ Ngồi Trụ trượng tử, Tuệ Trung có Xuất trần, An định thời tiết, Họa thơ huyện lệnh… có ý tứ bàn nỗi băn khoăn người tìm đạo Nhưng kết cục thường thấy thơ ông quên thắc mắc sống theo lẽ tự nhiên Vì vậy, thơ ơng khơng có xu hướng tơ đậm bi kịch lớn lao kiếp nhân sinh, mà đơn giản cách tháo gỡ chúng khỏi tâm mình, nhằm thiết lập an lạc chân thật đời trước mắt Cách tháo gỡ giản dị có mặt khắp thơ thiền đời Trần Tính chất song hành ý niệm tu tập cảm thức ưu du, nhàn tản mang lại cho khơng khí thơ thiền Trần nhìn kép đầy ấn tượng Chúng tơi nhận thấy hình ảnh thơ Huyền Quang có biên độ nhòa riêng, tạm gọi “túy mang mang” – say ngất ngây Đó “nước biếc liền trời âu trắng xóa”, “nửa gian nhà đá bạn mây, “thơi theo thiền lòng lặng ngắt – nỉ non tiếng dế ai”, “sương phủ trăng chìm sóng sâu”, “lưới bủa vầng trăng khóm cành”… Thơ Huyền Quang gợi hai tính chất sau: - cảm thức hòa điệu giản dị tâm tu học với tâm bao la trời đất - ẩn chứa niềm bi cảm vướng mắc Sự vướng mắc đây, niềm bi cảm mà Suzuki viết bàn chất thiền thơ Haiku kỷ 17 (Nhật Bản), chúng tơi quan niệm nét thể thơ ca có tính mỹ học, khơng vướng mắc vô minh Cái thao thức cánh chim âu nơi “giang thủy liên biên”, lưng chừng nửa gian nhà đá lẫn mây trắng, băn khoăn thầm kín tiếng dế nỉ non chẳng biết ai, mờ khuất sương phủ trăng chìm, bận rộn cành giăng lưới bủa vầng trăng… thơ Huyền Quang tiếng nói cảm thức giải đầy tâm tình trắc ẩn Phải chăng, thể người “lưỡng phân” hàm chứa tinh thần nhân rõ nét thơ thiền – thể loại mà từ lâu nay, quen nhìn loại thơ ca hướng đến người giải thoát chung chung, tưởng chừng khơng chút dấu vết bước chân người hành trình khổ lụy 2.5.Con người với giấc mộng dài Cảm quan mộng thơ thiền Trần Đường Tống pha trộn triết cổ xưa mộng khuynh hướng tôn giáo, tư tưởng liên quan đến nhìn mộng huyễn giới Mộng thơ thiền Trần Đường Tống chứa đựng cảm quan mộng thường có văn học phương Đơng, tất nhiên, chứa đựng cốt lõi tinh thần mộng huyễn Phật giáo Đại thừa mà Thiền tông chủ âm tiêu biểu a) Con người mộng từ góc độ giáo Thiền tạm nêu giả thiết tồn khái niệm “mộng”, bao gồm: - Mộng gắn với Không - Vạn pháp mộng huyễn – đời cõi mộng - Người mộng thấy đời mộng, đời mộng làm người mộng - Người tỉnh thức thấy đời giấc mộng - Sắc thân, tồn người mộng - Thoát khỏi giấc mộng vơ minh chơi giấc mộng thể Kinh Bát Nhã viết: “vơ trí diệc vơ đắc”, nghĩa (cuối cùng) khơng có trí huệ, khơng có chứng đắc Tinh thần Bát Nhã có khuynh hướng giải mộng tưởng hai nghĩa: giải vô minh, giải giải Tồn nghịch ẩn sâu triết Sắc tức thị không, khơng tức thị sắc Cách phủ nhận thế, ngồi ý nghĩa đạo pháp, tạo cảm hứng kỳ diệu cho hồn thơ theo đuổi tự nơi nội tâm Vì thế, mộng sáng tạo Gắn với mộng mị đêm Vì vậy, hình ảnh bán dạ, dạ, tạc dạ, vĩnh dạ, tĩnh, kim dạ… cách nói ẩn dụ hay xuất thơ thiền Việt Nam Trung Quốc Đêm qua đêm mê mờ Đêm qua thời gian tâm linh chưa đến bờ bên kia, chưa có ánh sáng, thời gian qua Người đọc bắt gặp nhiều cách nói đêm qua thơ thiền, là: đêm qua sân trước nhành mai, đêm qua hoa nở rụng hay nhiều, đêm qua hoa mai nở rụng hết… Hình ảnh “đêm” cho thấy khía cạnh tinh tế mỹ học thiền tông Đêm thường hiểu đêm thiền, đêm không, đêm cô tịch, gợi ta nghĩ đến đêm trước giải Hình ảnh đêm mà hoa quỳnh nở đầy núi vắng, đêm hoa mai nở, nửa đêm mây tan hết… cách nói đậm ý vị thiền, khơng nói chưng cất triết thiền cách tinh tế sâu sắc Cái thực xảy vào đêm trước giải thốt? Đó bí ẩn mà thiền mang lại cho sáng tạo thơ ca Từ gợi ý “không gian đêm”, người mộng thơ thiền xuất đa dạng Thơ thiền Trần tràn ngập hình ảnh: “Khi hồn phách chia lìa sắc thân mộng”; “Sự tạo tác giấc chiêm bao - Sau tỉnh không cả”; “Trong giấc mộng nhỏ sinh to - Sau tỉnh không tơ không tóc”; “Hơm tham vấn đạo Thiền người mộng tỉnh” Tuệ Trung thượng sĩ có Mê ngộ bất dị thể sâu sắc tinh thần Bát Nhã: Mê khứ sinh không sắc Ngộ lai vô sắc không Sắc không mệ ngộ giả Nhất cổ kim đồng Vọng khởi tam đồ khởi Chân thông ngũ nhãn thông Niết Bàn tâm tịch tịch Sinh tử hải trùng trùng Dịch nghĩa: Lúc mê sinh “không” “sắc” Khi ngộ khơng “sắc” với “khơng” Những điều gọi sắc, không, mê, ngộ Xưa chung lẽ Mê vọng dậy ba đường dậy Cứ chân thơng suốt năm mắt thông suốt, Tâm niết bàn lặng lẽ Biển sống chết trùng trùng Nếu “mộng” thơ thiền - Trần có khuynh hướng giải thích giáo Thiền “mộng” thơ thiền Đường - Tống lại thể thêm nhiều khía cạnh kinh nghiệm mỹ cảm thiền tơng vốn khơng xa lạ với tồn cảnh học thuật truyền thống thi học Trung Hoa Chúng ta đọc ý thơ sau thiền sư Quách Ấn: Đêm khuya nhập tịch hồn vơ mị Thời thính khơng đình lạc diệp Dịch nghĩa: Đêm khuya nhập tịch, hồn khơng mộng mị Bỗng nghe sân vắng tiếng bay “Hồn vô mị” (hồn khơng mộng mị) ý thơ hiểu thoát ly khỏi ảo ảnh tục Khi đó, mộng vơ minh Chiếc rụng sân vắng mà có âm thanh, âm phải thẩm thấu tuệ giác sinh cõi “vô mị” thiền sư Tri tri mộng vô sở cầu Vô sở cầu tâm phổ khơng tịch Hồn tự mộng trung tùy mộng cảnh Thành tựu hà sa mộng công đức Dịch nghĩa: Biết đời mộng khơng cầu mong điều Lòng khơng cầu mong tịnh Ở mộng theo cảnh mộng Cơng đức thành tựu (trong mộng) mộng huyễn mà Vương An Thạch thường biết đến Nho gia lỗi lạc thời Tống Nhưng giới nghiên cứu nhắc đến ông cư sĩ thông tuệ Phật học Ông xưng tụng “nhất đại văn tông”, làm chủ văn đàn thời Bài thơ nhìn phát biểu tán dương giáo thiền phổ biến “biết đời mộng mong cầu”; Nhưng hai câu sau, ơng để lộ ý thức “phản tỉnh” đặc biệt: mộng theo cảnh mộng - cơng đức thành tựu mộng huyễn mộng mà Ý thơ sắc sảo Vương An Thạch cho thấy thấu đáo thiền học có danh Nho Câu thơ ẩn chứa tinh thần phá chấp mãnh liệt dựa trí tuệ trác tuyệt đầu óc ưa thích thực tiễn b) Con người mộng từ quan niệm Lão Trang Trong tinh thần khế hợp với thiền tông, học thuyết Lão Trang thổi vào giới thiền định gió mát chơi ngồi gian Ngọn gió lan tỏa khắp thơ ca cổ điển Trung Hoa Việt Nam, mang đến cho người mộng khuôn mặt khác: mộng chơi Điều đáng ý tinh thần chơi đùa mộng thể rõ thơ đời Trần Việt Nam Ở Trung Quốc, Vương Duy, Tô Đông Pha, Liễu Tơng Ngun, Ni Diệu Tổng… có nhiều nội dung Bài Ngộ đạo thi Ni Diệu Tổng mang âm hưởng chơi đùa mộng: Nhất diệp biển chu phiếm miễu mang Trình nhiêu vũ trạo biệt cung thương Vân sơn hải nguyệt đô phao khước Doanh đắc Trang Chu điệp mộng trường Dịch nghĩa: Một thuyền trôi nơi mịt mờ nước chảy Mái chèo khua theo nhịp cung thương riêng Mây núi biển trăng phải quên hết Khi đạt giấc mộng dài Trang Chu Điệp mộng trường Ni Diệu Tổng gần gũi với xuân mộng trường Trần Nhân Tông Giấc mộng dài bướm hay giấc mộng miên man xuân tín hiệu “ngộ đạo” mà người đọc thơ thiền nhận qua hệ thống hình tượng quen thuộc cảm thức thơ ca phương Đông Đặc biệt chùm Nhập trần, Xuất trần, Thoát thế, Thoái cư, Giang hồ tự thích, Phóng cuồng ngâm,… Tuệ Trung, với ý thơ “thốt khỏi bụi trần mà rong chơi ngồi cõi thế”, “mơ thấy Quan Âm vào chốn cỏ hoang”…, tác giả sâu gần với quan niệm nhân sinh thuộc mang tinh thần Trang Tử Qua khảo sát phân tích, chúng tơi nhận thấy âm hưởng rong chơi an định mộng tập trung thơ thiền Trần, cảm quan triết học mỹ học mộng lại mạnh nhà thơ thiền sư Đường Tống Hình tượng người mộng huyễn với yếu tố “giấc mộng” thơ thiền vừa ghi dấu đường nhận thức giới theo tinh thần Thiền Phật giáo vừa thể tính chất sáng tạo nghệ thuật độc đáo nhà thơthiền sư Điều hứa hẹn triển vọng nghiên cứu sâu hình thái tư mộng huyễn tồn văn học Phật giáo Nhìn chung, người văn học Phật giáo soi chiếu từ hai góc độ: người đức tin tơn giáo người vẻ đẹp văn học Con người giải bao gồm tính chất: vơ ngơn, vơ ngã, vơ úy, có tầm vóc vũ trụ Trong đó, người cư trần lạc đạo, tùy duyên thời nhà Trần đặc điểm bật người giải thoát thơ thiền Đại Việt Con người mộng huyễn người nơi giới vô thường, đầy biến ảo, người với lực tâm linh cao siêu, người cảm thức soi chiếu người nghịch khổ đau giải thốt, vơ minh trí huệ, người giấc mộng dài Hình tượng người giải thoát người mộng huyễn thực nguồn cảm hứng không vơi cạn nhà thơ - thiền sư hành trình văn học Phật giáo phương Đông Thơ thiền Lý-Trần với thơ thiền Đường-Tống minh chứng sâu sắc thấm thía cho tựu thành nguồn cảm hứng TP HCM, 28-06-2010 TS Lê Thị Thanh Tâm Chú thích (1) Nguyễn Thị Bích Hải, Thi pháp thơ Đường, NXB Thuận Hóa, Huế, 1995 (2) Đồn Thị Thu Vân, Khảo sát đặc trưng nghệ thuật thơ thiền Việt Nam kỷ XI- kỷ XIV , NXB Văn học, Hà Nội, 1997(trang 14) (3) Toàn thơ thiền Trần trích viết lấy từ nguồn Thơ văn Trần, Tập 1, Viện Văn học, NXB Khoa học xã hội, 1977 Thơ văn Trần, Tập 2, thượng, Viện Văn học, NXB Khoa học xã hội, 1989 (4) Toàn thơ thiền Đường Tống trích viết lấy từ nguồn sau: 1- Đỗ Tùng Bách, Thơ Thiền Đường Tống (Phước Đức dịch), NXB Đồng Nai, 2000; 2- Miễu, Thiền thi tam bách thủ, Cát Lâm văn sử liệu xuất bản, Trung Quốc, 1995; (5) Chu Quang Tiềm, Tâm văn nghệ, NXB TP Hồ Chí Minh, 2003, trang 65 (6) Lama A Govinda, Quan niệm không gian tư tưởng nghệ thuật cổ Phật giáo, Lạc Nhân dịch, Vạn Hạnh, số 23 24 – 1967, trang 173 Tư liệu tham khảo Đỗ Tùng Bách, Thơ Thiền Đường Tống (Phước Đức dịch), NXB Đồng Nai, 2000 Chang Chen-chi (Trương Trừng Cơ), Thiền đạo tu tập (Như Hạnh dịch), Kinh Thi xuất bản, Sài Gòn, 1972 Nguyễn Huệ Chi, Trần Tung, gương mặt lạ làng thơ thiền thời Lý-Trần, TCVH, số 4-1977 Cao Hữu Công, Mai Tổ Lân, Nghệ thuật ngôn ngữ thơ Đường (Trần Đình Sử, Lê Tẩm dịch), NXB Văn học, Hà Nội, 2000 Ngô Di, Thiền Lão Trang, NXB Hạnh phúc, Sài Gòn, 1973 Trần Văn Giáp, Phật giáo Việt Nam từ khởi nguyên đến kỷ XIII, Tuệ Sỹ dịch, Ban tu thư viện Đại học Vạn Hạnh, 1968 Nguyễn Thị Bích Hải, Thi pháp thơ Đường, NXB Thuận Hóa, Huế, 1995 Nguyễn Lang, Việt Nam Phật giáo sử luận, NXB Văn học, Hà Nội, 2000 Lama A Govinda, Quan niệm không gian tư tưởng nghệ thuật cổ Phật giáo, Lạc Nhân dịch, Vạn Hạnh, số 23 24 – 1967 10 Nguyễn Công Lý, Văn học Phật giáo thời Trần – diện mạo đặc điểm, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2002 11 Bích Nham Lục, Thích Thanh Từ dịch, Thành hội Phật giáo TP.Hồ Chí Minh, 1995 12 Nguyễn Hữu Sơn…, Về người cá nhân văn học cổ Việt Nam, NXB Giáo dục, 1997 12 Thơ văn Trần, Tập 1, Viện Văn học, NXB Khoa học xã hội, 1977 Thơ văn Trần, Tập 2, thượng, Viện Văn học, NXB Khoa học xã hội, 1989 13.Đoàn Thị Thu Vân, Khảo sát đặc trưng nghệ thuật thơ thiền Việt Nam kỷ XI- kỷ XIV, NXB Văn học, Hà Nội, 1997 (Tư liệu tiếng nước ngoài) 1.Archie J Balm, Buddhist Aesthetics, The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol 16, No 2(Dec., 1957), 249-252 2.R H Blyth, Zen and Zen classics, Volume seven, The Hokuseido Press, 1963 3.Tiêu Lệ Hoa, Đường đại thi ca thiền học, Đông Đại đồ thư cổ phần hữu hạn Công ty, Trung Hoa dân quốc 86 (1997) 4.Lâm Tương Hoa, Thiền tông Tống đại thi học, Văn Tân xuất xã hữu hạn công ty, 2002 5.Lý Miễu, Thiền thi tam bách thủ, Cát Lâm văn sử liệu xuất bản, Trung Quốc, 1995 6.Hong Zeng, A Deconstructive reading of Chinese natural philosophy in Literature and the Arts :Taoism and Zen Buddhism , The Edwin Mellen Press Box 450, Lewiston New York, USA, 2004 ... pháp mộng huyễn – đời cõi mộng - Người mộng thấy đời mộng, đời mộng làm người mộng - Người tỉnh thức thấy đời giấc mộng - Sắc thân, tồn người mộng - Thốt khỏi giấc mộng vơ minh chơi giấc mộng. .. Hình tượng người giải người mộng huyễn thực nguồn cảm hứng không vơi cạn nhà thơ - thiền sư hành trình văn học Phật giáo phương Đơng Thơ thiền Lý- Trần với thơ thiền Đường-Tống minh chứng sâu sắc... hết tất thơ thiền kể thiền ý hay thiền lý, điểm gặp gỡ rõ nét cảm thức vô ngã thơ thiền Lý Trần Đường Tống Bên cạnh đó, tiêu chí vơ ngã thể trạng thái “quên” quen thuộc thơ thiền Con người hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: CON NGƯỜI GIẢI THOÁT và CON NGƯỜI MỘNG HUYỄN NHƯ là NGUỒN cảm HỨNG lớn TRONG THƠ THIỀN lý , CON NGƯỜI GIẢI THOÁT và CON NGƯỜI MỘNG HUYỄN NHƯ là NGUỒN cảm HỨNG lớn TRONG THƠ THIỀN lý

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay