giáo án bài ăc-âc

12 47 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2018, 22:46

gáo án học vần bài ăc-âc lớp 1 tiêu học giáo án bài ăc-âc học vần lớp 1 giáo án mẫu tham khao dành cho sinh viên,giáo viên,phụ huynh học sinh giáo án chuẩn theo thông tư 22 của bộ giáo dục và đào tạo Môn dạy : Tiếng Việt 1- Học Vần Lớp :1A4 GIÁO ÁN BÀI 77: ăc – âc ( Tiết 1) I.Mục tiêu Sau học xong nàyhọc sinh có khả 1.Kiến thức: Học sinh đọc viết : ăc,âc,mắc áo,quả gấc 2.Kỹ năng:- Học sinh đọc đúng, rõ ràng - Học sinh viết xác,sạch đẹp 3.Thái độ: Học sinh hứng thú với học tập II.Đồ dùng dạy học - GV: + Bộ đồ dùng tiếng việt giáo viên + SGK,tranh minh họa từ khóa: mắc áo,quả gấc -HS: + Bộ đồ dùng tiếng việt học sinh + SGK, bảng,phấn,vở tập viết III.Hoạt động dạy học Thời gian Nội dung dạy học Phương pháp phút Khởi động 5phút Kiểm tra - GV hỏi: Buổi trước HS trả lời: Buổi trước lớp ta học bao lớp ta học 76,vần cũ HĐ giáo viên -GV nói: Quản ca cho bạn hát HĐ học sinh Hát nhiêu? Vần gì? oc-ac -GV đọc từ: sóc, HS viết từ : bác sĩ, sóc,bác sĩ, hạt thóc, hạt thóc,con cóc lần cóc cho học sinh lượt theo hướng dẫn giáo viên viết bảng - Yêu cầu HS đọc SGK: “ Da cóc mà bọc bột lọc - HS đứng lên đọc Bột lọc mà bọc than” Dạy-Học 24phút a Giới thiệu - Lắng nghe -GV nhận xét cũ -Quan sát,lắng nghe - Giới thiệu trực tiếp: b Dạy vần Hôm lớp ta học mới, vần 77: ăc – âc ăc -Viết lên bảng: Bài 77: ăc-âc +HS đọc trơn: ăc âm , -Gắn vần lên bảng , phân tích vần:âm ă đọc mẫu vần: ăc trước-âm c sau , + GV cho học sinh đánh vần: ă-c-ăc ( cá đọc trơn:ăc, , phân nhân-đồng thanh) tích vần: âm ă trước- âm c sau, đánh vần: ă-c-ăc +HS trả lời: thêm âm m trước vần ăc +GV hỏi: Cơ có vần sắc đầu âm ăc muốn tạo thành ă tiếng mắc cần thêm âm gì? Thanh gì? +HS đọc trơn : + Gắn tiếng mắc lên mắc,phân tích bảng đọc mẫu: tiếng :âm m trướcmắc Cho HS đọc vần ắc sau-thanh sắc trơn : mắc, phân tích: âm m trướcvần ắc sau-thanh sắc đầu âm ă,đánh vần : m-ăcmăc-(sắc)-mắc,đọc, đầu âm ă,đánh vần : m-ăc-măc(sắc)-mắc,đọc ( cá nhân – đồng thanh) -GV cho HS quan sát HS trả lời : mắc áo mắc ác tranh ảnh hỏi gì? (mắc áo) -GV gắn từ mắc áo - Đọc trơn: mắc áo lên bảng,đọc mẫu: phân tích từ : tiếng mắc mắc trước-tiếng áo +Yêu cầu HS, đọc sau, đánh vần:m-ăctrơn: mắc áo măc-( sắc)-mắc, phân tích từ : tiếng ao-(sắc)-áo.( cá nhân mắc trước-tiếng áo – đồng thanh) sau, đánh vần:m-ăcmăc-(sắc)-mắc, ao-(sắc)-áo Đọc trơn toàn bài: ăc-Yêu cầu HS đọc mắc- mắc áo, trơn toàn bài: ăc- mắc- mắc áo, +phân tích tồn bài:âm ă trước âm c sau-âm m trước vần ăc sau sắc đầu âm ă- tiếng mắc trước tiếng áo sau +phân tích tồn bài:âm ă trước âm c sau-âm m trước vần ăc sau sắc đầu âm ătiếng mắc trước (cá nhân-đồng thanh) tiếng áo sau âc HS trả lời (ăc có âm -GV viết lên bảng ă- âc có âm â) hỏi HS: Vần thứ hai có khác với vần thứ nhất?( ăc có âm ă- âc có HS đọc trơn:âc,phân âm â) tích:âm â trước-âm c -Gắn vần lên bảng sau, đánh vần: â-c-âc đọc mẫu:âc +GV cho HS đọc trơn:âc,phân tích:âm â trước-âm c sau, đánh vần: â-c-âc Trả lời: thêm âm g trước vần âc -GV hỏi: Có vần sắc đầu âm â âc,muốn có tiếng gấc ta cần thêm âm gì? Thanh gì? +GV gắn tiếng gấc HS đọc trơn: gấc,phân lên bảng đọc tích:âm g trước- vần mẫu:gấc âc sau-thah sắc đầu âm â, đánh vần: +Cho HS đọc trơn: g-âc-gâc-(sắc)-gấc gấc,phân tích:âm g (cá nhân- đồng thanh) trước- vần âc sauthah sắc đầu âm â, đánh vần: gâc-gâc-(sắc)-gấc -GV cho HS quan sát tranh có hình gấc hỏi:Đây gì? (quả gấc) HS trả lời: gấc -GVgắn từ lên bảng đọc mẫu từ : HS đọc trơn: gấc gấc,phân tích: tiếng trước- tiếng gấc + Cho HS đọc trơn: sau, đánh vần: qu-aquả gấc,phân tích: qua-(hỏi)-quả, g-âctiếng trước- gâc-(sắc)-gấc tiếng gấc sau, đánh ( cá nhân – đồng vần: qu-a-qua-(hỏi)- thanh) quả, g-âc-gâc-(sắc)gấc -Yêu cầu HS đọc HS đọc trơn toàn bài: trơn toàn bài: âc – âc – gấc – gấc gấc – gấc +phân tích: âm â +phân tích: âm â trước âm c sau- âm g trước âm c sau- âm trước vần âc sau g trước vần âc sau sắc đầu sắc đầu âm â- tiếng âm â- tiếng trước tiếng gấc sau trước tiếng gấc sau -GV hỏi: Bạn so sánh cho cô vần ăc ăc vần âc? ăc ă âc ă c â c âc â -GV gắn thẻ chữ viết sẵn có từ c, Dạy từ câu lên bảng ứng dụng -HS đọc thầm,đọc màu sắc giấc ngủ trơn: ăn mặc nhấc chân màu sắc giấc ngủ -Yêu cầu học sinh ăn mặc nhấc chân đọc thầm ,đọc trơn +Phân tích từ: phân tích từ: tiếng màu trước tiếng màu trước tiếng sắc sau, tiếng tiếng sắc sau, tiếng ăn trước tiếng ăn trước tiếng mặc,tiếng giấc trước mặc,tiếng giấc tiếng ngủ sau,tiếng trước tiếng ngủ nhấc trước tiếng sau,tiếng nhấc chân sau trước tiếng chân sau +Phát gạch chân tiếng có chứa +Tìm gạch chân vần bảng: tiếng có chứa sắc,mặc,giấc,nhấc vần bảng: sắc,mặc,giấc,nhấc +Yêu cầu HS phân tích đánh vần tiếng vừa tìm +Phân tích: âm s trước vần ăc sau sắc đầu âm ă; âm m trước vần ăc sau sắc đầu âm ă, gi trước vần âc sau sắc đầu âm â; nh trước vần âc sau sắc đầu âm â nh-âc-nhâc-(sắc)nhấc -GV giải nghĩa HS phân tích: âm s trước vần ăc sau sắc đầu âm ă; âm m trước vần ăc sau sắc đầu âm ă, gi trước vần âc sau sắc đầu âm â; nh trước vần âc sau sắc đầu âm â Lắng nghe từ +màu sắc: màu hồng,xanh,đỏ,7 sắc cầu vồng +ăn mặc:mùa hè mặc quần áo cộc ,mùa đông mặc quần áo dày +giấc ngủ:là trạng thái người động vật nhắm mắt +nhấc chân: hành động nhấc chân lên để đi,chạy… -HS quan sát -HS viết bảng -GV viết mẫu :ăc-âcmắc áo-quả gấc +GV lại quanh lớp để quan sát HS viết Lắng nghe bảng -HS chơi trò chơi - Nhận xét viết HS -GV yêu cầu lớp HS trả lời : 77 , trưởng cho lớp vần ăc-âc,tiếng mắcchơi trò chơi gấc, từ mắc áo-quả gấc d Củng cố,dặn dò -Cơ vừa dạy bao nhiêu? Vần gì? Tiếng gì? Từ gì? -Dặn dò mới: Về nhà luyện viết, luyện đọc để chuẩn bị cho ... vần 77: ăc – âc ăc -Viết lên bảng: Bài 77: ăc-âc +HS đọc trơn: ăc âm , -Gắn vần lên bảng , phân tích vần:âm ă đọc mẫu vần: ăc trước-âm c sau , + GV cho học sinh đánh vần: ă-c-ăc ( cá đọc trơn:ăc,... đọc sau, đánh vần:m-ăctrơn: mắc áo măc-( sắc)-mắc, phân tích từ : tiếng ao-(sắc)-áo.( cá nhân mắc trước-tiếng áo – đồng thanh) sau, đánh vần:m-ăcmăc-(sắc)-mắc, ao-(sắc)-áo Đọc trơn toàn bài: ăc-Yêu... đọc mắc- mắc áo, trơn toàn bài: ăc- mắc- mắc áo, +phân tích tồn bài: âm ă trước âm c sau-âm m trước vần ăc sau sắc đầu âm ă- tiếng mắc trước tiếng áo sau +phân tích tồn bài: âm ă trước âm c sau-âm
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án bài ăc-âc, giáo án bài ăc-âc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay