COM 03 04 sơ đồ NGUYÊN lý hệ THỐNG điện THOẠI, MẠNG CHINH SUA COM 03

1 66 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2018, 20:31

TRỤC ĐIỆN NHẸ (28 / D) CÁP TEL UTP 4P CAT.6 CÁP TEL UTP 4P CAT.6 x CÁP QUANG ĐƠN MỐT SỢI LOẠI HỒ : BẢN VẼ THI COÂNG (SHOP DRAWING) x CÁP QUANG ĐƠN MỐT SỢI TUM Level TUM DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM/ LOCATION M M IDF6.1 - 15U ODF SINGLE MODE 12 P - DATA Thuộc khu chức số 3, Khu đô thị Thủ Thiêm, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh M (CH.601) x 10 (CH.608~CH.617) IDF 20 PAIR - TEL DỰ PHÒNG - CCTV DỰ PHÒNG - AC NGUỒN Ổ CẮM PHÒNG ĐIỆN NHẸ TRỤC ĐIỆN NHẸ (28 / D) CÔNG TR̀NH ĐỊA ĐIỂM 6rd Level L3 Khu đô thị Thủ Thiêm, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh M M M CHỦ ĐẦU TƯ - BQLDA (CH.501) IDF5.2 - 15U ODF SINGLE MODE 12 P - DATA IDF5.1 - 15U ODF SINGLE MODE 12 P - DATA IDF 20 PAIR - TEL DỰ PHÒNG - CCTV DỰ PHÒNG - AC NGUỒN Ổ CẮM PHÒNG ĐIỆN NHẸ x 10 (CH.508~CH.517) SỐ 27 - ĐƯỜNG NGUYỄN QUÝ CẢNH, P AN PHÚ, QUẬN 2, TP HỒ CHÍ MINH Tel: (+84 8) 62 810844 Fax: (+84 8) 62 810844 IDF 20 PAIR - TEL DỰ PHÒNG - CCTV DỰ PHÒNG - AC NGUỒN Ổ CẮM PHÒNG ĐIỆN NHẸ 5th Level L5 M M IDF4.1 - 15U ODF SINGLE MODE 12 P - DATA M x 07 (CH.401~CH.407) IDF 20 PAIR - TEL DỰ PHÒNG - CCTV DỰ PHÒNG - AC NGUỒN Ổ CẮM PHÒNG ĐIỆN NHẸ M IDF4.2 - 15U ODF SINGLE MODE 12 P - DATA BQLDA: LÊ MINH CHÂU x 10 (CH.408~CH.417) IDF 20 PAIR - TEL DỰ PHÒNG - CCTV DỰ PHÒNG - AC NGUỒN Ổ CẮM PHÒNG ĐIỆN NHẸ TƯ VẤN THIẾT KẾ Ư TƯỞNG, KIẾN TRÚC, KẾT CẤU, CƠ ĐIỆN CONCEPT DESIGN, ARCHITECTURAL, STRUCTURAL, MEP ENGINEER 4th Level L4 M M IDF3.1 - 15U ODF SINGLE MODE 12 P - DATA M x 07 (CH.301~CH.307) IDF 20 PAIR - TEL DỰ PHÒNG - CCTV DỰ PHÒNG - AC NGUỒN Ổ CẮM PHÒNG ĐIỆN NHẸ Tầng 21 - R5B Khu Đô thị Royal city, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội M IDF3.2 - 15U ODF SINGLE MODE 12 P - DATA Hotline: +84 090 468 3553 +84 090 322 9209 x 10 TƯ VẤN GIÁM SÁT (CH.308~CH.317) IDF 20 PAIR - TEL DỰ PHÒNG - CCTV DỰ PHÒNG - AC NGUỒN Ổ CẮM PHỊNG ĐIỆN NHẸ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG LIÊN HP 127B/8 Đinh Tiên Hoàng, P3, B́nh Thaïnh, TP.HCM TEL: (848) 35170991 - 35170993 FAX: (848) 35170981 3rd Level L3 NGUYỄN THANH SANG DUYỆT: M M IDF2.1 - 15U ODF SINGLE MODE 12 P - DATA IDF 20 PAIR - TEL DỰ PHÒNG - CCTV DỰ PHÒNG - AC NGUỒN Ổ CẮM PHÒNG ĐIỆN NHẸ M (CH.201) IDF2.2 - 15U ODF SINGLE MODE 12 P - DATA x 08 (CH.208~CH.212, CH.215~CH.217) KIEÅM TRA: TRẦN QUỐC THANH IDF 20 PAIR - TEL DỰ PHÒNG - CCTV DỰ PHÒNG - AC NGUỒN Ổ CẮM PHỊNG ĐIỆN NHẸ 2nd Level L2 NHÀ THẦU THI CÔNG M M M IDF 40 PAIR PABX 4CO, 16EX NGUỒN Ổ CẮM PHÒNG ĐIỆN NHẸ IDF1.2 - 15U ODF SINGLE MODE 12 P - DATA IDF1.1 - 15U ODF SINGLE MODE 12 P - DATA x 13 IDF 20 PAIR - TEL DỰ PHÒNG - CCTV DỰ PHÒNG - AC NGUỒN Ổ CẮM PHÒNG ĐIỆN NHẸ M IDF.CM - 15U PATCHPANEL 24 PORTS SWITCH 24 PORTS x 08 (CH.108~CH.112, CH.115~CH.117) IDF 20 PAIR - TEL DỰ PHÒNG - CCTV DỰ PHÒNG - AC NGUỒN Ổ CẮM PHÒNG ĐIỆN NHẸ CÁP QUANG ĐƠN MODE 110 LÕI 1st Level L1 Số 185 Hoa Lan, P.2, Quận Phú Nhuận, TP HCM Tel: 08 3512 2712 - Fax: 08 3512 0633 CÁP TÍN HIỆU TRUYỀN HÌNH TỪ NHÀ CUNG CẤP CÁP QUANG CẤP BỞI NHÀ CUNG CẤP CÁP THOẠI TỪ NHÀ CUNG CẤP CÁP QUANG ĐƠN MỐT SỢI CÁP TEL UTP 4P CAT.6 x CÁP TEL CAT3 UTP 25 ĐÔI - TEL x CÁP TEL CAT3 UTP 25 ĐÔI - TEL x CÁP QUANG ĐƠN MỐT 12 SỢI - DATA x CÁP QUANG ĐƠN MỐT 12 SỢI - DATA Q.CHỈ HUY TRƯỞNG: LÊ HOÀN VŨ CÁP UTP 150 - CAT3 HỐ CÁP THÔNG TIN CÁP QUANG VÀ CÁP ĐỒNG DO NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CUNG CẤP VÀ THI CÔNG NGƯỜI LẬP PHỊNG KỸ THUẬT ĐIỆN NHẸ 150 ĐÔI TỦ T TÂM CÁP ĐỒNG CHO CĂN HỘ, MDF.2-19"-27U ODF 24 CORE SM - (1) 150 ĐƠI HẠNG MỤC: ODF 24 CORE SM - (5) TÊN BẢN VẼ: TỦ T TÂM CÁP QUANG CHO CĂN HỘ, MDF.1-19"-27U Basement L0 ĐỒ NGUYÊN HỆ THỐNG ĐIỆN THOẠI, MẠNG, TIVI - TỜ 01 TL: NTS TỶ LỆ: BẢN VẼ SOÁ: ĐỒ NGUYÊN HỆ THỐNG MẠNG, ĐIỆN THOẠI, HẠ TẦNG CÁP QUANG KHU CĂN HỘ BỘ SỐ: NGÀY HOAØN THAØNH: COM-3 ./ /2017
- Xem thêm -

Xem thêm: COM 03 04 sơ đồ NGUYÊN lý hệ THỐNG điện THOẠI, MẠNG CHINH SUA COM 03, COM 03 04 sơ đồ NGUYÊN lý hệ THỐNG điện THOẠI, MẠNG CHINH SUA COM 03

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay