Đề thi và đáp án môn đạo đức và kỹ năng hành nghề luật sư(thi hết tập sự Luật Sư năm 2016 đợt 2)

19 1,701 26
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2018, 17:01

Đề thi và đáp án thi hết tập sự Luật Sư năm 2016 đợt 2 bao gồm đề thi về quy tắc đạo đức ứng xử hành nghề luật sư và đề thi viết tự luận gồm đề bắt buộc và đề tự chọn. Cùng đáp án chính thức của liên đoàn luật sư việt nam. Các bạn có thể xem và đọc hiểu để biết barem chấm điểm của liên đoàn như nào để làm cho phù hợp. Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi và đáp án môn đạo đức và kỹ năng hành nghề luật sư(thi hết tập sự Luật Sư năm 2016 đợt 2), Đề thi và đáp án môn đạo đức và kỹ năng hành nghề luật sư(thi hết tập sự Luật Sư năm 2016 đợt 2)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay