Xây dựng và rèn luyện thói quen đọc sách cho học sinh tiểu học

41 74 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2018, 22:45

A ĐẶT VẤN ĐỀ Các nghiên cứu khoa học rằng: trình sống, học tập, lao động, vui chơi giải trí, … người tự hình thành phát triển nhân cách Nhân cách học sinh hình thành qua hai đường bản: học tập lớp thực HĐGDNGLL HĐGDNGLL thống hữu với hoạt động dạy học, cầu nối hoạt động giảng dạy học tập lớp với giáo dục học sinh lớp Đó chuyển hố giáo dục với tự giáo dục, chuyển hoá yêu cầu chuẩn mực hành vi quy định thành hành vi thói quen tương ứng Muốn có chuyển hố diễn phải thơng qua hoạt động học tập, lao động, sinh hoạt tập thể, xã hội, vui chơi giải trí qua giao lưu với bạn bè, với thầy, cô giáo, với cha mẹ người xung quanh Như vậy, HĐGDNGLL tạo điều kiện gắn lí thuyết với thực hành, góp phần quan trọng vào hình thành phát triển nhân cách tồn diện học sinh Do đó, HĐGDNGLL phận quan trọng khơng thể thiếu tồn q trình giáo dục trường phổ thơng nói chung, trường tiểu học nói riêng Hoạt động ngồi lên lớp tiểu học năm qua có nhiều chuyển biến rõ nét, cấp quản lý giáo dục, nhà trường, đội ngũ giáo viên cộng đồng quan tâm có giải pháp tích cực nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Hệ thống văn đạo đề cập nhiều đến việc tổ chức hoạt động lên lớp Khi Bộ GD-ĐT phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” việc đầu tư cho hoạt động lên lớp, việc gắn giáo dục với cộng đồng trọng nhiều Song bên cạnh đó, HĐGDNGLL trường tiểu học nhiều hạn chế Nội dung hoạt động lên lớp chưa thực đáp ứng nhu cầu thực tế, hình thức đơn điệu, cứng nhắc Vẫn cán quản lý nhà trường giáo viên chưa thực quan tâm chưa quan tâm mức đến hoạt động giáo dục goài lên lớp Họ cho việc tổ chức HĐGDNGLL nhiệm vụ cuả tổ chức Đồn Tổng phụ trách Đội Còn nhiều giáo viên thường dành thời gian hoạt động lên lớp để ôn kiến thức, kĩ , giải phần việc lĩnh vực dạy học Nhiều trường ý đầu tư cho HĐGDNGLL thường nhiều thời gian tốn kinh phí Cá biệt có quan điểm cho họat động vui chơi nên không quan trọng, không cần thiết Nhìn chung, hoạt động ngồi lên lớp đa số trường tiểu học chưa phát huy nghĩa, vai trò việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chưa thực cấp quản lý giáo viên đầu tư mức Nhận thức rõ vai trò, vị trí HĐGDNGLL, đồng thời xác định việc biết, hiểu, thiết kế tổ chức hiệu HĐGDNGLL trường tiểu học nhiệm vụ quan trọng giáo viên, cán quản lý, lựa chọn đề tài: “Quản lý tổ chức thực HĐGDNGLL trường tiểu học” để nghiên cứu áp dụng B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lý luận thực tiễn Cơ sở lý luận 1.1 Khái niệm hoạt động: Theo tâm lý học hoạt động xem phương tiện tồn người cách tác động vào đối tượng để tạo sản phẩm tương ứng nhằm đảm bảo nhu cầu thân, nhóm xã hội, môi trường xung quanh 1.2 Khái niệm HĐGDNGLL HĐGDNGLL hoạt động giáo dục thực ngồi thời gian học tập, nhằm lơi đơng đảo học sinh tham gia để mở rộng hiểu biết, tạo khơng khí vui tươi lành mạnh, tạo hội để học sinh rèn luyện thói quen sống cộng đồng phát huy tối đa lực, sở thích cá nhân HĐGDNGLL mặt hoạt động giáo dục thực cách có mục đích, có kế hoạch, có tổ chức nhằm góp phần hình thành nhân cách học sinh theo mục tiêu đào tạo, đáp ứng nhu cầu đa dạng xã hội HĐGDNGLL nhà trường quản lý đạo, với tham gia lực lượng xã hội Nó tiến hành xen kẽ tiếp nối hoạt động dạy học phạm vi nhà trường đời sống xã hội Hoạt động diễn suốt năm học thời gian nghỉ hè để khép kín trình đào tạo, làm cho trình thực nơi, lúc 1.3 Một số vấn đề lí luận HĐGDNGLL: * Vị trí, vai trò hoạt động lên lớp: Khoản điều 29 Điều lệ trường tiểu học ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2010 ghi: “Hoạt động giáo dục bao gồm hoạt động giáo dục lên lớp HĐGDNGLL nhằm rèn luyện đạo đức, phát triển lực, bồi dưỡng khiếu, giúp đỡ học sinh yếu phát triển phù hợp đặc điểm tâm lí, sinh lí lứa tuổi học sinh tiểu học” Như vậy, hoạt động giáo dục trường tiểu học chia thành hai phận: hoạt động giáo dục lên lớp HĐGDNGLL Hoạt động giáo dục lên lớp tiến hành thông qua việc dạy học môn học bắt buộc tự chọn chương trình giáo dục phổ thơng cấp tiểu học Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành ( Khoản 2- Điều 29 Điều lệ trường tiểu học) HĐGDNGLL bao gồm hoạt động ngoại khóa, hoạt động vui chơi, thể dục thể thao, tham quan du lịch, giao lưu văn hóa, văn nghệ, hoạt động bảo vệ mơi trường; lao động cơng ích hoạt động xã hội khác (Khoản 3- Điều 29 Điều lệ trường tiểu học) Chương trình giáo dục tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ -BGD&ĐT gồm: - Chương trình mơn học - Chuẩn kiến thức, kỹ chương trình tiểu học - Chương trình hoạt động giáo dục: + Hoạt động tập thể + Hoạt động ngoại khóa Thơng tư 30/TT-BGDĐT ngày 28 tháng năm 2014 Bộ GD&ĐT quy định đánh giá thường xuyên việc hình thành phát triển lực phẩm chất học sinh: phẩm chất (năng lực) học sinh hình thành phát triển trình học tập, rèn luyện, hoạt động trải nghiệm sống nhà trường Như hoạt động lên lớp trường tiểu học hoạt động mang tính chất pháp chế quy định văn pháp quy Nhà nước Bộ GD&ĐT HĐGDNGLL hoạt động "phụ khóa" nhà trường Nó thực phận quan trọng hoạt động giáo dục nhà trường phổ thông HĐGDNGLL cầu nối tạo quan hệ hai chiều nhà trường với xã hội Vì thơng qua HĐGDNGLL nhà trường phát huy vai trò tích cực đời sống Mặt khác HĐGDNGLL điều kiện phương tiện để huy động sức mạnh cộng đồng tham gia vào phát triển nhà trường nghiệp giáo dục nói chung * Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ HĐGDNGLL - Củng cố, khắc sâu kiến thức học qua môn học lớp - Phát triển hiểu biết học sinh lĩnh vực khác đời sống xã hội, từ làm phong phú thêm vốn tri thức em - Hình thành phát triển học sinh kỹ ban đầu, cần thiết phù hợp với phát triển chung trẻ (kĩ giao tiếp, kĩ tham gia hoạt động tập thể, kĩ nhận thức,…) - Góp phần hình thành phát triển tính tích cực, tự giác cho học sinh việc tham gia vào hoạt động trị - xã hội Trên sở đó, bồi dưỡng cho trẻ thái độ đắn với tượng tự nhiên xã hội, thái độ có trách nhiệm công việc chung * Nội dung HĐGDNGLL - Phản ánh sống học tập, sinh hoạt rèn luyện học sinh tiểu học nhà trường, gia đình cộng đồng - Những thông tin cập nhật lĩnh vực khác đời sống xã hội phù hợp với nhận thức học sinh tiểu học - Tạo hội để học sinh tiểu học phát triển khả HĐGDNGLL * Nguyên tắc tổ chức HĐGDNGLL - Tính mục đích, tính tổ chức, tính kế hoạch: Bất kì hoạt động phải đạt mục đích định HĐGDNGLL có mục đích rõ ràng Vì vậy, người giáo viên phải đề mục đích, yêu cầu HĐGDNGLL năm học, kì học, hoạt động - Tính tự nguyện, tự giác, tự quản học sinh: Nếu hoạt động lớp hoạt động bắt buộc HĐGDNGLL tự nguyện, tự giác Các em có quyền lựa chọn hoạt động mà ưa thích Ngun tắc đảm báo cho học sinh quyền lựa chọn , tham gia hoạt động phù hợp với khả năng, sở thích, sức khoẻ điều kiện cụ thể thân em Nguyên tắc đòi hỏi nhà trường - nhà giáo dục phải tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng; tổ chức trì nhiều nhóm hoạt động với chủ đề khác câu lạc bộ, đội thể thao, đội văn nghệ… - Đảm bảo tính tập thể: Tuy HĐGDNGLL hoạt động theo sở thích, tự nguyện, tự giác học sinh hoạt động đơn lẻ theo kiểu tự cá nhân mà phải đảm bảo tính tập thể theo mục đích đạo chung - Đảm bảo tính hiệu Khi tiến hành hoạt động phải tính đến tính hiệu Đối với HĐGDNGLL hiệu giáo dục đặt lên hàng đầu Kết hợp hiệu giáo dục với hiệu khác như: kinh tế, trị, xã hội…thì phải lấy hiệu giáo dục để điều chỉnh hiệu khác Thực trạng việc tổ chức hoạt động giáo dục gờ lên lớp 2.1 Thực trạng việc tổ chức HĐGDNGLL số trường tiểu học địa bàn tỉnh Nam Định Trong q trình cơng tác thân, tơi có hội gặp gỡ, trao đổi, tìm hiểu việc tổ chức HĐGDNGLL với đồng chí cán quản lý, tổng phụ trách Đội, giáo viên nhiều trường tiểu học địa bàn tỉnh Nam Định Tơi khái qt thực trạng việc tổ chức HĐGDNGLL số trường địa bàn tỉnh Nam Định sau 2.1.1 Ưu điểm - Đa số cán quản lí giáo viên hiểu vai trò, tầm quan trọng HĐGDNGLL trường tiểu học - Nhìn chung trường đảm bảo thời lượng theo quy định Một số trường triển khai đầy đủ nội dung HĐGDNGLL, số trường có hình thức tổ chức HĐGDNGLL phong phú, hấp dẫn, phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học Việc tổ chức HĐGDNGLL số nhà trường bước đầu góp phần nâng cao chất lượng môn học, giúp học sinh tự tin, mạnh dạn, tích cực, tự giác linh hoạt việc tham gia vào hoạt động học tập, hoạt động trị - xã hội - Một số nhà trường triển khai đầy đủ văn cấp tới cán bộ, giáo viên, có nhiều cố gắng tìm tòi, sáng tạo việc tổ chức HĐGDNGLL, tổ chức tập huấn bồi dưỡng, xây dựng mơ hình, tổ chức hội thảo rút kinh nghiệm, định hướng việc thực HĐGDNGLL cho cán quản lý giáo viên - Công tác kiểm tra nhà trường làm thường xuyên , thông qua kiểm tra hướng dẫn cho phận trường giáo viên thực nội dung, yêu cầu HĐGDNGLL 2.1.2 Tồn tại, yếu - Một số hiệu trưởng trường học chưa quan tâm mức đến việc tổ chức HĐGDNGLL, chí có hiệu trưởng chưa hiểu biết đầy đủ HĐGDNGLL, chưa quan tâm đầu tư điều kiện cần thiết cho HĐGDNGLL - Một số trường chưa xây dựng kế hoạch tổ chức HĐGDNGLL, xây dựng chất lượng thấp, kế hoạch chung chung, nội dung sơ sài, điều kiện để thực chưa đảm bảo, … - Nội dung hình thức tổ chức HĐNGLL chưa đa dạng, phong phú mà tập trung vào số hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh - Quy trình, nội dung, phương pháp hình thức tổ chức HĐGDNGLL có nơi, có lúc chưa thống nhất; chưa đầy đủ Có trường làm căng thẳng, gây áp lực không cần thiết cho giáo viên học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục - Đội ngũ tổng phụ trách Đội đa phần kiêm nhiệm, thời gian không chuyên sâu nên chất lượng hoạt động lên lớp số trường chưa đạt hiệu cao 2.2 Thực trạng việc tổ chức hoạt động lên lớp trường tiểu học Nam Đồng, huyện Nam Trực 2.2.1 Đặc điểm, tình hình trường tiểu học Nam Đồng, huyện Nam Trực Đồng Sơn xã nằm phía nam huyện Nam Trực, phía bắc phía đơng giáp xã Nam Dương, xã Nam Tiến huyện Nam Trực, phía nam giáp xã Trực Thuận huyện Trực Ninh, phía tây giáp xã Nghĩa Đồng huyện Nghĩa Hưng Đồng Sơn có diện tích khoảng 14 000 ha, dân số 16 000 người Nghề nghiệp chủ yếu nhân dân địa bàn xã làm nơng nghiệp Ngồi ra, người dân địa phương có nghề làm phở Khoảng ½ số hộ gia đình có người bán hàng phở khắp địa phương toàn quốc Đời sống kinh tế nhân dân khơng đồng đều, bình qn thu nhập người dân thuộc mức bình quân chung huyện Đồng Sơn xã ghép nên có vùng miền rõ rệt: Nam Đồng, Nam Thành, Nam Thượng Mỗi miền có trường: mầm non, tiểu học trung học sở Trường tiểu học Nam Đồng trường thuộc miền Nam Đồng xã Đồng Sơn Trường tiểu học Nam Đồng thành lập từ năm 1952, tái lập năm 1995 Trải qua nửa kỷ xây dựng trưởng thành, trường tiểu học Nam Đồng có nhiều đổi thành tích đáng ghi nhận Tháng 7/1999, trường tiểu học Nam Đồng vinh dự đón cơng nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I Tháng 6/2013, nhà trường công nhận đạt Chuẩn quốc gia mức độ 2, đạt Chuẩn xanh – – đẹp – an toàn, thư viện nhà trường công nhận đạt Chuẩn thư viện trường phổ thơng Phát huy tốt vai trò trường đạt Chuẩn quốc gia, năm qua, chất lượng giảng dạy giáo dục nhà trường có bước tiến vững Tháng 10/2014, nhà trường Sở GD&ĐT đánh giá đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ Chính quyền nhân dân địa phương quan tâm đến nghiệp giáo dục Cơng tác xã hội hóa giáo dục đạt hiệu cao việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tích cực tăng cường điều kiện sở vật chất Phong trào khuyến học, khuyến tài phát triển mạnh mẽ thơn xóm, dòng họ góp phần không nhỏ việc xây dựng môi trường giáo dục tích cực Đội ngũ giáo viên chuẩn trình độ đào tạo, có tinh thần trách nhiệm tâm huyết với nghề Học sinh ngoan, có ý thức tự giác, kỉ luật, tích cực tham gia vào hoạt động nhà trường Bên cạnh thuận lợi nêu trên, nhà trường có số khó khăn, hạn chế sau đây: Một phận không nhỏ cha mẹ học sinh phải làm ăn xa nhà khơng có thời gian chăm lo cho cái, việc phối kết hợp giáo dục trẻ nhiều hạn chế Đội ngũ giáo viên nhà trường có số đồng chí sức khỏe yếu phải điều trị dài ngày, tuổi đời bình quân cao (trên 40 tuổi) Công tác chủ nhiệm vài giáo viên hạn chế, giáo viên tổng phụ trách Đội thay đổi nên chất lượng HĐGDNGLL chưa đảm bảo yêu cầu, chất lượng đặt Mặc dù đạt Chuẩn quốc gia mức độ sở vật chất nhà trường chưa đáp ứng nhu cầu bán trú học sinh, sở vật chất chất phục vụ cho HĐGDNGLL nhiều hạn chế 2.2.2 Thực trạng cơng tác tổ chức HĐGDNGLL năm học trước TỔNG HỢP PHIẾU ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM ĐỒNG HUYỆN NAM TRỰC (Dành cho cán quản lý giáo viên – TS: 18) Mức độ thể ý kiến Vị trí HĐGDNGLL Số lượng 16 Tỉ lệ % 88,9 Là hoạt động mở rộng nhà trường 11,1 Đứng ngang hàng HĐ dạy học lớp 44,4 Đứng sau HĐ dạy học lớp 10 53,6 Khơng có vị trí 0 Là nội dung quy định chương trình GD Mức độ thể ý kiến Mục tiêu HĐGDNGLL Trang bị kiến thức Số lượng Tỉ lệ Rèn luyện kĩ 16,7 Hình thành thái độ, tình cảm, cảm xúc 0 15/18 83,3 Cả ý Văn hóa, văn nghệ SL 10 Đánh giá mức độ thực Khá TB Yếu % SL % SL % SL % 55,6 27,8 16,7 Vui chơi, giải trí, TDTT 11 61,1 Các loại hình HĐGDNGLL Tốt Thực hành khoa học, kĩ thuật Lao động công ích 14 78,8 Sinh hoạt Đội Hoạt động xã hội 5,6 16,7 22,2 33,3 10 55,6 11,1 22,2 27,8 38,9 6/ 33,3 50 44,4 Đánh giá mức độ thực Các hình thức tổ chức HĐGDNGLL Tốt SL Khá % Giáo dục theo chủ điểm Yếu TB SL % SL % SL % 38,9 44,4 16,7 Sinh hoạt cờ 38,9 27,8 5,6 Sinh hoạt lớp 50 16,7 11,1 27,8 38,9 33,3 8/ 44,4 33,3 5,6 Sinh hoạt Sao, Đội Hoạt động thăm viếng, ủng hộ, giúp đỡ 5,6 50 Hoạt động bảo vệ môi trường 50 50 Sinh hoạt câu lạc 33,3 27,8 Sinh hoạt vào ngày lễ, ngày kỉ niệm 50 50 Đánh giá mức độ thực Các phẩm chất lực chủ yếu hình thành phát triển qua Tốt Khá Yếu TB HĐGDNGLL SL % SL % SL % Hình thành chuẩn mực đạo đức, 44,4 33,3 22,2 50 50 50 33,3 SL % 5,6 hành vi ứng xử Nâng cao nhận thức, hiểu biết xã hội, mở rộng mối quan hệ hợp tác với cộng đồng Rèn luyện kĩ giao tiếp linh hoạt 11,1 Mức độ thể ý kiến Những khó khăn gặp phải tổ chức Đồng ý HĐGDNGLL Không đồng ý SL TL SL Điều kiện sở vật chất, tài khó khăn 15 83,3 Quỹ thời gian eo hẹp 10 55,6 Năng lực tổ chức HĐNGLL giáo viên 13 72,2 Học sinh rụt rè, nhút nhát 10 Cộng đồng xã hội, cha mẹ học sinh chưa quan TL Không ý kiến SL TL 16,7 16,7 27,8 11,1 16,7 55,6 11, 33,3 10 55,6 27,8 16,7 22,2 10 55,6 22,2 hạn chế tâm phối hợp Ảnh hưởng internet, phim ảnh đến học sinh TỔNG HỢP PHIẾU ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM ĐỒNG HUYỆN NAM TRỰC (Dành cho học sinh – Tổng số học sinh điều tra: 280) Mức độ thể ý kiến Các loại hình HĐGDNGLL Rất thích Thích Bình thường Khơng thích SL TL SL TL SL TL SL TL Văn hóa, văn nghệ 150 53,6 86 30,7 44 15,7 Vui chơi, giải trí, TDTT 96 34,3 123 43,9 49 17,5 12 4,3 Thực hành khoa học, kĩ thuật 45 16,1 72 25,7 96 34,3 67 23,9 Lao động cơng ích 87 31,1 135 48,2 26 9,3 32 11,4 Sinh hoạt Sao, Đội 45 16,1 78 27,9 123 43,9 34 12,1 Hoạt động xã hội 89 31,8 120 42,8 59 21,1 12 4,3 Mức độ thể ý kiến Các loại hình HĐGDNGLL Rất thích Thích Bình thường Khơng thích SL TL SL TL SL TL SL TL Giáo dục theo chủ điểm 76 27,1 90 32,1 101 36,1 13 4,6 Sinh hoạt cờ 78 27,9 102 36,4 98 35 0,7 Sinh hoạt lớp 56 20 78 27,9 70 25 76 27,1 Sinh hoạt Sao, Đội 45 16,1 78 27,9 123 43,9 34 12,1 Hoạt động thăm viếng, ủng hộ, giúp đỡ 67 23,9 86 30,8 116 41,4 11 4,0 Hoạt động bảo vệ môi trường 85 30,4 96 34,3 78 27,9 21 7,5 Sinh hoạt câu lạc 90 32,1 142 50,7 40 14,3 2,8 Sinh hoạt vào ngày lễ, ngày kỉ niệm 120 42,6 86 30,8 68 2,4 2,1 Qua trình đạo, quản lý tổ chức thực HĐGDNGLL, qua kết điều tra đầu năm học thấy thực trạng việc tổ chức HĐGDNGLL trường tiểu học Nam Đồng cụ thể sau: * Về công tác đạo quản lý - Ưu điểm: + Ban giám hiệu nhà trường có nhận thức đắn vị trí, vai trò, tầm quan trọng HĐGDNGL Đã có phân cơng, phận nhiệm rõ ràng ban giám hiệu nhiệm vụ tổ chức HĐGDNGLL rõ trách nhiệm cho cán bộ, giáo viên trường riêng phân công tổ chức hoạt động tự chọn cần dựa lực, sở trường giáo viên Năm học 2014 – 2015, xác định thời lượng, thời gian, quy mô phân công phụ trách HĐNGLL cụ thể cho trường tiểu học Nam Đồng sau: Tên hoạt động Quy mô tổ chức Thời lượng Thời gian tổ chức Người thực Sinh hoạt tập thể đầu tuần Trường tiết Tiết ngày T2 HĐTQ trường, lớp BCH Liên Đội, TPT Đội, GV trực tuần, GV ÂN Sinh hoạt lớp Lớp tiết Tiết ngày T6 HĐTQ lớp GV chủ nhiệm Sinh hoạt Sao Chùm Sao (Lớp 1-3) 60 phút Tiết SH lớp TPT Đội, BCH Liên Đội, tuần tháng Phụ trách Sao Sinh hoạt Đội Chi đội (Lớp 4-5) 60 phút Tiết SH lớp TPT Đội, BCH Liên Đội, tuần tháng Chi đội trưởng Phát măng non BCH Liên Đội 15 phút Trước vào học sáng T2,4,6 Ban huy Liên Đội Sinh hoạt CLB CLB 60 phút Sau tiết ngày từ T2-5 Ban chủ nhiệm CLB (Chủ yếu GV chuyên) Sinh hoạt sáng Trường 20 phút Sau tiết ngày học HĐTQ trường HĐTQ lớp trực tuần Sinh hoạt chiều Lớp 20 phút Sau tiết ngày học HĐTQ lớp Hoạt động cờ đỏ Đội cờ đỏ Hàng ngày HĐTQ trường Vệ sinh lớp học, sân trường, chăm sóc xanh lớp, xếp, hàng vào lớp , 15’ Lớp 30 phút Hàng ngày HĐTQ lớp Trường (khối, tổ) tiết (1 buổi) đầu Hoạt động ngày cao điểm BGH, TPT Đội TTCM GVCN 4.3 Xây dựng chủ điểm giáo dục nội dung hoạt động cho chủ điểm Việc xây dựng chủ điểm phải vào đặc điểm, tình hình năm học Các nội dung hoạt động chủ điểm phải có động bộ, thống với nhiệm vụ năm học, gắn với kiện trị, xã hội địa phương, đất nước Thời gian Chủ Yêu cầu giáo điểm dục Em yêu trường em Tháng 8+9 /2014 Nội dung hình thức hoạt động - Hiểu biết trách nhiệm với truyền thống nhà trường - Bồi dưỡng tình cảm thái độ trường lớp - Rèn luyện nếp, thói quen tốt người học sinh tiểu học Vui khỏe an tồn làm nghìn việc tốt - Các em có hiểu biết phòng chống dịch, bệnh, tai, tệ nạn, quy định ATGT; có hiểu biết sách người KT - Xây dựng thói quen giữ vệ sinh, chăm sóc sức khỏe, thực quy định ATGT - Giáo dục học sinh biết cảm thông, chia sẻ với người không may mắn Tháng 11/2014 Kính u thầy giáo + Hiểu cơng lao dạy dỗ thầy, cô giáo Xác định trách nhiệm bổn phận người học sinh với thầy, giáo + Có thái độ biết ơn kính trọng thầy, giáo + Rèn luyện hành vi kĩ ứng xử có văn hóa giao tiếp với thầy, cô Tháng Uống + Tháng 10/2014 Hiểu biết + Tổ chức tập dượt chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học + Tổ chức ngày toàn dân đưa trẻ đến trường + Tham gia lễ khai giảng năm học + Tổ chức bầu cử HĐTQ lớp, trường + Tìm hiểu truyền thống tốt đẹp nhà trường + Học tập nội quy trường, lớp + Lao động tu sửa, vệ sinh trường, lớp + Trang trí trường, lớp + Phối hợp với TPT Ðội tổ chức Ðại hội Liên, Chi đội TNTP HCM + Phát động phong trào – chữ đẹp + Tổ chức vui Tết Trung thu tặng quà cho học sinh nghèo + Tổ chức cho học sinh đăng kí thành lập CLB + Giới thiệu tổ chức thi tìm hiểu chủ đề: Luật người khuyết tật +Tổ chức cho học sinh ký cam kết thực tốt ATGT +Tổ chức hoạt động hưởng ứng tháng ATGT theo hướng dẫn + Giáo dục hướng dẫn thực hành vệ sinh miệng, phòng chống dịch, bệnh, phòng chống tai nạn học đường + Thực chương trình phát măng non để tuyên truyền thực ATGT, phòng chống dịch, bệnh + Tuyên truyền phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ việt Nam 20/10 + Quyên góp giúp đỡ bạn nghèo + Tập huấn nghi thức đội cho Ban huy Liên Đội Chi đội trưởng + Thành lập đội tuyển TDTT + Nghe giới thiệu truyền thống Nhà giáo Việt Nam đội ngũ thầy, cô giáo trường + Phát động thi đua lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 + Tổ chức liên hoan văn nghệ mừng ngày Nhà giáo Việt Nam + Tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam tổng kết phong trào thi đua + Tổ chức triển lãm báo tường + Thi tìm hiểu quyền bổn phận trẻ em + Tổ chức phát măng non truyền thông bảo vệ môi trường + Tổ chức thi “Tìm nhà thơng thái” + Tổ chức thi hiểu truyền thống cách mạng địa 12/2014 Tháng 1+2 /2015 Tháng 3/2015 nước nhớ nguồn truyền thống dân tộc, anh đội Cụ Hồ + Giáo dục thái độ, ý thức tự hào, tôn trọng truyền thống dân tộc Biết giữ gìn phát huy truyền thống thông qua rèn luyện thân + Hiểu biết truyền thống văn hóa dân tộc, địa phương Gìn + Có ý thức bảo vệ, giữ truyền phát huy truyền thống thống văn hóa dân tộc văn hóa + Bồi dưỡng cách dân giao tiếp, cách ứng tộc xử phù hợp với tuyền thống cho em + Hiểu biết vai trò phụ nữ sống, quyền bình đẳng giới u + Biết cơng ơn q mẹ cô giáo mẹ + Tôn trọng yêu cô quý mẹ, cô giáo + Tôn trọng cư xử mực với bạn gái Tháng 4/2015 Hòa bình hữu nghị Tháng Bác + Hiểu biết ngày thống đất nước 30/4/1975 Qua hiểu ý nghĩa hòa bình hữu nghị + Giáo dục cho học sinh tinh thần đoàn kết, yêu chuộng hòa bình + Có hiểu biết phương + Nghe nói chuyện chiến sĩ quần đảo Trường Sa + Thăm viếng, quét dọn nhặt cỏ nghĩa trang liệt sĩ Nam Đồng – Đồng Sơn + Triển lãm giới thiệu sản phẩm câu lạc Khoa học, kĩ thuật + Tổ chức văn nghệ chủ đề: Chú đội + Thi đấu thể dục thể thao + Phát động phong trào “Kế hoạch nhỏ” để ủng hộ đội quần đảo Trường Sa + Kết nạp đội viên + Sơ kết học kỳ I + Thảo luận phong tục tập quán quê hương Tìm hiểu điều cần làm ngày Tết Nguyên đán + Lao động vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trường lớp + Văn nghệ mùa xuân, Đảng, quê hương, đất nước Tổ chức quyên góp ủng hộ bạn vùng sâu, vùng xa đón tết + Tổ chức tết trồng + Giao lưu trò chơi dân gian dân tộc, địa phương + Tham quan khu tích văn hóa - lịch sử đền Trần, thành phố Nam Định + Phát động phong trào thi đua lập thành tích mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 + Hội thi “Tuổi thơ duyên dáng” + Tổ chức sinh hoạt chun đề chăm sóc sức khỏe tuổi dậy + Viết thư (vẽ tranh) tặng mẹ, cô giáo + Tổ chức phát măng non truyền thông ngày thống đất nước 30/4/1975 + Tổ chức xem clip hoạt động giới bảo vệ hòa bình, bảo vệ sống hành tinh xanh + Tổ chức thi vẽ tranh: Em u hòa bình + Hưởng ứng chiến dịch “Làm cho giới hơn” + Tham gia thi “Ý tưởng tuổi thơ: + Phát động thi dua cuối năm học, lập thành tích dâng Bác 5/2015 Hồ kính u cơng lao to lớn Bác Hồ đát nước, với dân tộc Hiểu biết truyền thống Ðội TNTP Hồ Chí Minh + Tích cực học tập làm theo điều Bác Hồ dạy thiếu nhi + Biết tôn trọng, kính yêu biết ơn Bác Hồ Hồ kính yêu + Tổ chức cho CLB báo cáo kết nhân ngày thành lập Đội + Tìm hiểu truyền thống Ðội TNTP Hồ Chí Minh + Văn nghệ ca ngợi công ơn Ðảng Bác, kỷ niệm ngày sinh Bác 19-5 + Ðại hội cháu ngoan Bác Hồ + Hướng dẫn hoạt động hè 4.4 Chỉ đạo hướng dẫn giáo viên làm tốt công tác lập kế hoạch Trên sở phân công công việc, giáo viên lập kế hoạch HĐGDNGLL cho lớp, cho hoạt động mà phụ trách Kế hoạch phải phù hợp với tình hình cụ thể lớp phụ trách kế hoạch chung trường Trong công tác xây dựng kế hoạch thực HĐGDNGLL phải đảm quy trình nhằm đảm bảo tính lơgic tư đảm bảo tính thực tiễn việc phát triển hoạt động Quy trình tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp gồm bước liên hoàn với Cụ thể: - Đặt tên cho hoạt động xác định yêu cầu giáo dục - Xây dung nội dung xác định hình thức tổ chức hoạt động - Chuẩn bị cho hoạt động - Tiến hành hoạt động - Đánh giá, rút kinh nghiệm sau tiến hành hoạt động Tăng cường đầu tư sở vật chất, trang thiết bị, tài điều kiện khác cho HĐGDNGLL - Xác định tầm nhìn chiến lược xây dựng, tăng cường sở vật chất phục vụ trước mắt lâu dài cho HĐGDNGLL sở phát huy nội lực linh hoạt vận dụng tốt chế xã hội hóa giáo dục - Sửa chữa, nâng cấp mua sắm bổ sung CSVC cho HĐGDNGLL thường xuyên Sử dụng có hiệu quả, tiết kiện phát huy tối đa công suất điều kiện CSVC, trang thiết bị có, chống thất thốt, lãng phí - Xây dựng kinh phí cho HĐGDNGLL từ nhiều nguồn như: ngân sách chi thường xuyên, đóng góp CMHS, hỗ trợ quyền, cộng đồng, tài trợ nhà hảo tâm,… - Tham mưu địa phương xây dựng nhà đa - Bố trí khối chức năng, khu hoạt động tập thể hợp lý, thuận lợi cho HĐGDNGLL, để hoạt động không ảnh hưởng đến học lớp - Huy động học sinh tham gia lao động tu sửa trường lớp, trồng nhiều bóng mát, tạo điều kiện cho tổ chức HĐGDNGLL đạt hiệu Tăng cường công tác thi đua, khen thưởng, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm sau tổ chức HĐGDNGLL - Hàng năm, thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng theo quy định - Tổ chức cho giáo viên học sinh thảo luận, xây dựng tiêu chí thi đua thống tồn trường - Quy định mức thưởng phù hợp cho tập thể cá nhân HĐGDNGLL - Hàng tuần, tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm điều chỉnh hoạt dộng diễn thường xuyên Đối với hoạt động ngày cao điểm chủ điểm thực quy trình, sau hoạt động đánh giá, rút kinh nghiệm III Kết đạt Cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh lực lượng tham gia giáo dục khác có nhận thức HĐGDNGLL - Quản lý nhà trường tổ chức thực HĐGDNGLL đầy đủ, quy định, quan tâm bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ thực HĐGDNGLL, quan tâm đầu tư sở vật chất, trang thiết bị tham mưu xây dựng chế phối hợp lực lượng giáo dục việc tổ chức HĐGDNGLLD - Giáo viên tích cực học tập, bồi dưỡng nâng cao lực tổ chức HĐGDNGLL Thực nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch tổ chức thực HĐGD NGLL, quan tâm, gần gũi học sinh - Học sinh yêu thích HĐGDNGLL, tham gia tích cực, chủ động, có nhiều sáng tạo tổ chức thực - Các ban, ngành, đoàn thể trường địa phương bước đầu có chủ động việc phối kết hợp, tổ chức HĐGDNGLL Nhà trường tổ chức thực đầy đủ tương đối hiệu nội dung HĐGDNGLL trường tiểu học theo quy định - Hoạt động văn hóa - nghệ thuật: Tìm hiểu phong tục tập quán địa phương, giới thiệu nét đẹp văn hóa ngày tết cổ truyền; liên hoan văn nghệ, giao lưu giới thiệu trò chơi dân gian, thi “ Tuổi thơ duyên dáng”, thi vẽ tranh chủ đề “Em yêu hòa bình”; thăm quan khu di tích văn hóa – lịch sử đền Trần, nghe giới thiệu sách, … Giao lưu, nghe giới thiệu sách với giám đốc nhà xuất Long Minh Thăm quan khu di tích văn hóa – lịch sử đền Trần, thành phố Nam Định - Hoạt động vui chơi giải trí, thể dục thể thao: Tổ chức múa hát tập thể sân trường, thể dục giờ, tổ chức chơi trò chơi dân gian, đồng diễn võ thuật, aerobic, thi đấu thể thao: cờ vua, bóng đá, chạy ngắn, bóng bàn, ném bóng, bật xa Đội Aerobic tập luyện chuẩn bị cho lễ tổng kết năm học Múa hát tập thể sân trường Sinh hoạt câu lạc cờ vua Câu lạc võ thuật tập luyện - Hoạt động thực hành khoa học - kĩ thuật: tổ chức thi: “Tìm nhà thông thái” để hỏi đáp tượng tự nhiên xã hội; tổ chức sân chơi “Tập làm nhà phát minh”; thi hùng biện tiếng Anh; tổ chức câu lạc bộ,…… Sản phẩm câu lạc Khoa học – Kĩ thuật Sản phẩm câu lạc Khéo tay hay làm - Hoạt động lao động cơng ích: tổ chức lao động sinh làm sạch, đẹp trường lớp, lao động trồng chăm sóc xanh, vệ sinh đường làng ngõ xóm, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, … Lao động vệ sinh sân trường Lao độngchăm sóc xanh - Hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh: sinh hoạt Sao, Đội, làm kế hoạch nhỏ, Đại hội Liên Đội, Chi đội, Kết nạp đội viên, … - Các hoạt động mang tính xã hội: ủng hộ đồng bào, học sinh vùng bão lũ, tổ chức giao lưu với học sinh khuyết tật, tổ chức hoạt động từ thiện vòng tay bè bạn, giúp, tuyên truyền phòng chống bệnh dịch, an tồn giao thơng, tổ chức kí cam kết đội mũ bảo hiểm, không mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo nổ, tổ chức tìm hiểu Luật người khuyết tật, Quyền bổn phận trẻ em, … Hoạt động bảo vệ môi trường - Tái chế vỏ chai, vỏ lon làm lọ hoa trang trí lớp Tuyên truyền phổ biến pháp luật – Đội mũ bảo hiểm tham gia giao thông HĐGDNGLL nhà trường đảm bảo tương đối tốt mục tiêu đề - Củng cố, khắc sâu kiến thức học qua môn học lớp học sinh - Phát triển hiểu biết học sinh lĩnh vực khác đời sống xã hội, làm phong phú thêm vốn tri thức em - Học sinh mạnh dạn, hồn nhiên, có kĩ giao tiếp tốt, có kỹ ứng xử với tình đơn giản sống sinh hoạt hàng ngày, có kĩ phòng chống tai nạn, thương tích, bảo vệ sức khỏe - Các em học tập sinh hoạt chủ động, tích cực, có ý thức trách nhiệm công việc chung lớp, trường Luôn đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ chia sẻ với IV Bài học kinh nghiệm Qua trình áp dụng biện pháp quản lý tổ chức HĐGDNGLL trường tiểu học Nam Đồng kết thu được, rút số học kinh nghiệm sau đây: Cán quản lý, giáo viên lực lượng tham gia giáo dục khác phải có nhận thức HĐGDNGLL Giáo viên cần chủ động, tích cực học hỏi, bồi dưỡng thường xuyên việc xây dựng, tổ chức thực HĐGDNGLL Mỗi nhà trường cần quan tâm kiện toàn Ban đạo HĐGDNGLL từ đầu năm học Cơ cấu thành phần Ban đạo HĐGDNGLL phải có tham gia cán quản lý, đại diện tổ chức, đoàn thể nhà trường, đại diện tổ chun mơn, tổ văn phòng tồn giáo viên Có tạo sức mạnh thống thực tốt HĐGDNGLL Kế hoạch HĐGDNGLL nhà trường cần cụ thể, chi tiết, nội dung hình thức hoạt động phải phong phú, hút học sinh Cần tăng cường đầu tư sở vật chất, trang thiết bị, tài điều kiện khác cho HĐGDNLL Quan tâm đến mục tiêu xây dựng nhà đa chức năng, điều kiện CSVC quan việc tổ chức thực HĐGDNGLL có hiệu Tăng cường cơng tác thi đua, khen thưởng, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm sau tổ chức HĐGDNGLL V Kiến nghị Cần quan tâm xây dựng chế phối hợp nhà trường với tổ chức, ban ngành, đoàn thể, quyền địa phương với nhà trường việc tổ chức HĐGDNGLL Có kế hoạch đạo địa phương xây dựng nhà đa chức cho trường Có văn bản, tài liệu đạo hướng dẫn thực HĐGDNGLL cho nhà trường vào đầu năm học Quan tâm đến chế độ ngày công lao động đội ngũ giáo viên Người viết Lê Thị Hạnh ĐƠN VỊ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN (Xác nhận, đánh giá, xếp loại) ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC (Xác nhận, đánh giá, xếp loại) ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ... thi “Tìm nhà thơng thái” + Tổ chức thi hiểu truyền thống cách mạng địa 12/2014 Tháng 1+2 /2015 Tháng 3 /2015 nước nhớ nguồn truyền thống dân tộc, anh đội Cụ Hồ + Giáo dục thái độ, ý thức tự hào,... trường riêng phân công tổ chức hoạt động tự chọn cần dựa lực, sở trường giáo viên Năm học 2014 – 2015, xác định thời lượng, thời gian, quy mô phân công phụ trách HĐNGLL cụ thể cho trường tiểu học... Một số nội dung, biện pháp quản lý tổ chức thực HĐGDNGL trường tiểu học Nam Đồng năm học 2014 – 2015 Nâng cao nhận thức, trách nhiệm cán quản lý, giáo viên lực lượng tham gia giáo dục khác HĐGDNGLL
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng và rèn luyện thói quen đọc sách cho học sinh tiểu học, Xây dựng và rèn luyện thói quen đọc sách cho học sinh tiểu học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay