Bài tập lớn Nguyên lý kế toán Học viện ngân hàng

18 111 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2018, 10:22

Bài tập lớn Nguyên lý kế toán Học viện ngân hàng.Công ty TNHH Thiết bị điện tử y tế được thành lập ngày 31102000 theo giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0102010387 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Công ty với vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng chẵn). Ngành nghề kinh doanh:•Mua bán thiết bị điện tử, thiết bị y tế, thiết bị nghiên cứu khoa học;•Dịch vụ kỹ thuật sửa chữa trang thiết bị y tế, thiết bị điện tử;•Mua bán hóa chất phục vụ cho y tế (Trừ hoá chất nhà nước cấm)… Phương châm hoạt động :• Phục vụ và đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng  công ty TNHH Thiết bị điện tử y tế có thị trường khá ổn định và ngày càng phát triển. Các sản phẩm ngày càng ứng dụng công nghệ kỹ thuật cao để cung cấp các dự án lớn trên toàn quốc. Hệ thống dịch vụ bảo hành, sửa chữa, tư vấn tieu dùng cũng ngày càng được chú trọng và nâng cao.II.Bối cảnh và hướng phát triển của công ty hiện nay1.Bối cảnha.Thuận lợiNền kinh tê ngày càng phát triển  Thu nhập quốc dân ngày càng cao.Ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hơn : ô nhiễm không khí, nguồn nước, thực phẩm bẩn  Xuất hiện nhiều bệnh tật như ung thư, viêm phổi, sỏi thận,…Nhu cầu chi tiêu cho việc chăm sóc sức khỏe được nâng cao và chú trọng hơn  Trung tâm y tế, cơ sở y tế, bệnh viện ngày càng gia tăng  Nhu cầu về máy móc và thiết bị y tế ngày càng cao  Tạo điều kiện mở rộng thị trường tiêu thụ cho công ti.Các chính sách ưu đã của chính phủ : thuế quan XNK, thuế VAT thấp hơn các hàng hóa khác.b.Khó khănNhu cầu về đồ dùng, thiết bị y tế tăng cao  Xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh.Thị trường mở cửa, các thiết bị nhập ngoại cạnh tranh với hàng hóa nội địa  Buộc công ti phải có chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp.2.Hướng phát triển của công ti TNHH Thiết bị điện tử y tếTiếp tục duy trì và thiết lập mối quan hệ để có thể nhập khẩu, phân phối sản phẩm độc quyền và bán thương mại trong nước cũng như dự thầu cung cấp thiết bị điện tử y tế ởcác bệnh viện, từng bước khẳng định tên tuổi và uy tín chất lượng trên từng sản phẩm của công ty trong lĩnh vực cung cấp thiết bị điện tử y tế. Không ngừng mở rộng thị trường, cung cấp sản phẩm chất lượng, tìm hiểu các sản phẩm mới để có thể thâm nhập thị trường tân tiến hơn. HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN BÀI TẬP LỚN MƠN NGUN KẾ TỐN Cơng ty TNHH Thiết bị điện tử y tế Giảng viên hướng dẫn : Phạm Hồi Nam Mã mơn học : ACT01A Phòng học : D6.509-407 Nhóm : 31 Phạm Ngọc Mai – 18A4020345 (Nhóm Trưởng) Nguyễn Thị Thu Hằng – 18A4000233 Nguyễn Ngọc Mai – 18A4000457 Vũ Thùy Dung – 18A4050042 Hứa Thị Bông – 18A4020051 Đỗ Thị Thủy – 18A4050233 Nguyên kế toán HÀ NỘI – 2017 Bài tập lớn Nguyên kế tốn MỤC LỤC Y I Giới thiệu cơng ty TNHH Thiết bị điện tử y tế .2 II Bối cảnh hướng phát triển công ty Bối cảnh .2 Hướng phát triển công ti TNHH Thiết bị điện tử y tế .3 III Kế tốn Cơng ty TNHH Thiết bị điện tử y tế Yêu cầu : Ghi nhận tài sản hay chi phí Ghi nhận doanh thu Ghi nhận chi phí .10 Báo cáo thu nhập theo phương án kế toán 12 Ý kiến nhóm vấn đề 15 Bài tập lớn Nguyên kế toán I Giới thiệu công ty TNHH Thiết bị điện tử y tế - Công ty TNHH Thiết bị điện tử y tế thành lập ngày 31/10/2000 theo giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0102010387 Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp Công ty với vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng chẵn) - Ngành nghề kinh doanh:  Mua bán thiết bị điện tử, thiết bị y tế, thiết bị nghiên cứu khoa học;  Dịch vụ kỹ thuật sửa chữa trang thiết bị y tế, thiết bị điện tử;  Mua bán hóa chất phục vụ cho y tế (Trừ hoá chất nhà nước cấm)… - Phương châm hoạt động :  Phục vụ đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng  công ty TNHH Thiết bị điện tử y tế có thị trường ổn định ngày phát triển - Các sản phẩm ngày ứng dụng công nghệ kỹ thuật cao để cung cấp dự án lớn toàn quốc Bài tập lớn Nguyên kế toán - Hệ thống dịch vụ bảo hành, sửa chữa, tư vấn tieu dùng ngày trọng nâng cao II Bối cảnh hướng phát triển công ty Bối cảnh a Thuận lợi - Nền kinh tê ngày phát triển  Thu nhập quốc dân ngày cao - Ô nhiễm môi trường nghiêm trọng : ô nhiễm khơng khí, nguồn nước, thực phẩm bẩn  Xuất nhiều bệnh tật ung thư, viêm phổi, sỏi thận,…  Nhu cầu chi tiêu cho việc chăm sóc sức khỏe nâng cao trọng  Trung tâm y tế, sở y tế, bệnh viện ngày gia tăng  Nhu cầu máy móc thiết bị y tế ngày cao  Tạo điều kiện mở rộng thị trường tiêu thụ cho công ti - Các sách ưu phủ : thuế quan XNK, thuế VAT thấp hàng hóa khác b Khó khăn - Nhu cầu đồ dùng, thiết bị y tế tăng cao  Xuất nhiều đối thủ cạnh tranh - Thị trường mở cửa, thiết bị nhập ngoại cạnh tranh với hàng hóa nội địa  Buộc cơng ti phải có chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp Hướng phát triển công ti TNHH Thiết bị điện tử y tế Tiếp tục trì thiết lập mối quan hệ để nhập khẩu, phân phối sản phẩm độc quyền bán thương mại nước dự thầu cung cấp thiết bị điện tử y tế ởcác bệnh viện, bước khẳng định tên tuổi uy tín chất lượng sản phẩm công ty lĩnh vực cung cấp thiết bị điện tử y tế Không ngừng mở rộng thị trường, cung cấp sản phẩm chất lượng, tìm hiểu sản phẩm để thâm nhập thị trường tân tiến - Đẩy mạnh nghiên cứu thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, đầu tư marketing sảnphẩm, xây dựng đội ngũ nhân viên tư vấn giới thiệu sản phẩm Bài tập lớn Ngun kế tốn - Quảng bá hình ảnh công ty nhiều thông tin phương tiện đại chúng - Hợp tác tích cực với bệnh viện, trung tâm y tế nước Bài tập lớn Ngun kế tốn III Kế tốn Cơng ty TNHH Thiết bị điện tử y tế Thông tin cung cấp cho kỳ kế toán năm kết thúc ngày 31/12/X sau: Đơn vị tính: TriệuVNĐ Tiền mặt Tiền gửi ngân hàng Vay ngắn hạn Vay dài hạn Vốn đầu tư chủ sở hữu Hao mòn TSCĐ Tạm ứng 3.000 10.00 1.000 2.000 13.00 700 500 Phải thu khách hàng Ứng trước tiền hàng cho người bán 3.000 500 Hàng hóa Phải trả người bán Tài sản cố định 2.700 6.000 4.000 Lợi nhuận chưa phân phối ? U CẦU : a Tính tiêu thiếu Tài sản (triệu đồng) Nguồn vốn(triệu đồng) Tiền mặt: 3.000 Vay ngắn hạn: 1.000 Tiền gửi NH: 10.000 Vay dài hạn: 2.000 Hao mòn TSCĐ: (700) Vốn đầu tư chủ sở hữu: 13.000 Tạm ứng:500 Phải trả người bán: 6.000 Phải thu khách hàng: 3.000 Lợi nhuận chưa phân phối: x Hàng hóa: 2.700 Tài sản cố định: 4.000 Ứng trước tiền hàng cho người bán: 500 Tổng số: 23.000 Tổng số:22.000+x Theo phương trình kế tốn: Tài Sản = Nguồn Vốn => 23.000=22.000+x => x=1.000 Vậy tiêu lợi nhuận chưa phân phối 100 b Ví dụ định khoản Bài tập lớn Nguyên kế tốn * Ví dụ:  Quan hệ đối ứng Tăng tài sản-giảm tài sản Ngày 2/1/X+1: Công ty mua lơ hàng hóa giá 2.000 triệu đồng tiền mặt Ngày 5/1/X+1: Bán cho công ty A lơ hàng hóa giá 3.000 triệu đồng, thu tiền gửi ngân hàng  Quan hệ đối ứng Tăng nguồn vốn-giảm nguồn vốn Ngày 9/1/X+1: Vay ngắn hạn để trả nợ người bán 3.000 triệu đồng (chuyển thẳng cho người bán) Ngày 11/1/X+1: Trích từ lợi nhuận chưa phân phối để bổ sung quỹ đầu tư phát triển 500 triệu đồng  Quan hệ đối ứng Tăng tài sản-tăng nguồn vốn Ngày 15/1/X+1: Ông A góp vốn đầu tư 4.700 triệu đồng tiền mặt Ngày 20/1/X+1: Mua số máy móc trị giá 3.000 triệu đồng chưa trả tiền cho người bán  Quan hệ đối ứng Giảm tài sản-giảm nguồn vốn Ngày 25/1/X+1: Thanh toán nợ người bán chuyển khoản 1.500 triệu đồng Ngày 29/1/X+1: Thanh toán tiền vay dài hạn ngân hàng tiền mặt 1.500 triệu đồng *Các chứng từ kế toán liên quan đến nghiệp vụ là: -Hợp đồng vay vốn(vay tiền ngân hàng) -Phiếu nhập-xuất kho hóa đơn bán hàng (mua hàng,bán hàng) -Giấy báo có TGNH tăng giấy báo nợ TGNH giảm Bài tập lớn Nguyên kế tốn -Hợp đồng ( biên bản) góp vốn chủ sở hữu góp vốn *Định khoản: -NV1: Nợ TK Hàng hóa 2.000 Có TK Tiền mặt 2.000 -NV2: Nợ TK Tiền gửi ngân hàng 3.000 Có TK Hàng hóa 3.000 -NV3: Nợ TK Phải trả người bán 3.000 Có TK Vay ngắn hạn 3.000 -NV4: Nợ TK Lợi nhuận chưa phân phối 500 Có TK Qũy đầu tư phát triển 500 -NV5: Nợ TK Tiền mặt 4.700 Có TK Vốn đầu tư chủ sở hữu 4.700 -NV6: Nợ TK Tài sản cố định hữu hình 3.000 Có TK Phải trả cho người bán 3.000 -NV7: Nợ TK Phải trả cho người bán 1.500 Có TK Tiền gửi ngân hàng 1.500 -NV8: Nợ TK Vay dài hạn 1.500 Có TK Tiền mặt 1.500 c Lập bảng cân đối kế tốn BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN CUỐI KÌ Đơn vị tính : VNĐ Tài sản Số cuối kì Nguồn vốn Số cuối kì Bài tập lớn Nguyên kế toán Tiền mặt Tiền gửi ngân hàng Phải thu khách hàng Ứng trước tiền hàng 4.200 11.500 3.000 500 Vay ngắn hạn Vay dài hạn Phải trả người bán Vốn đầu tư chủ sở hữu 4.000 500 4.500 17.700 cho người bán Tạm ứng Hàng hóa Tài sản cố định Hao mòn TSCĐ Tổng TS 500 1.700 7.000 (700) 27700 Qũy đầu tư phát triển Lợi nhuận chưa phân phối 500 500 Tổng NV 27700 GHI NHẬN TÀI SẢN HAY CHI PHÍ a) Nhận Hóa đơn GTGT , tờ khai hàng hóa nhập ( thơng quan cho nghiệp vụ công ty nhập lô chất thử chuẩn đoán dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa , trị giá lơ hàng 3.525.000đ, Cơng ty chưa tốn (1) Nợ TK “Hàng hóa” : 3.525.000 đ Có TK “Phải trả cho người bán” : 3.525.000 đ  Ghi nhận tài sản tăng b) Hóa đơn từ Công ty nước với trị giá 320.000 đ cho tháng 6/2016 , toán tiền mặt (2) Nợ TK “Chi phí quản lí doanh nghiệp” : 320.000 đ Có TK “Tiền mặt” : 320.000 đ  Ghi nhận chi phí tăng c) Hóa đơn từ Công ty Điện máy Pico trị giá 31.000.000 đồng cho máy điều hòa mua lắp cửa hàng , toán chuyển khoản (3) Nợ TK “Tài sản cố định hữu hình” : 31.000.000 đ Có TK “Tiền gửi Ngân Hàng” : 31.000.000 đ  Ghi nhận tài sản tăng Bài tập lớn Nguyên kế tốn d) Hóa đơn 500.000 đ việc mua văn phòng phẩm từ cơng ty Thiên Thanh , số văn phòng phẩm dùng hết tháng , tốn tiền mặt (4) Nợ TK “Chi phí quản lí doanh nghiệp” : 500.000 đ Có TK “Văn phòng phẩm” : 500.000 đ  Ghi nhận chi phí tăng GHI NHẬN DOANH THU Theo nguyên tắc sở dồn tích, doanh thu mà cơng ty ghi nhận tháng 4,5 liên quan tới khoản tiền nhận tháng 5/X+1 công ty sau: 1) Thu từ khách hàng 2.000.000 đồng lô hàng bán giao tháng Bút toán điều chỉnh ngày 31/4 Nợ tài khoản “phải thu khách hàng” 2.000.000 đồng Có tài khoản “doanh thu” 2.000.000 đồng  Ghi nhận doanh thu tăng 2.000.000 tháng Bút toán điều chỉnh ngày 31/5 Nợ tài khoản “tiền mặt” 2.000.000 đồng Có tài khoản “Phải thu khách hàng” 2.000.000 đồng  Không ghi nhận doanh thu tháng 2) Thu 550000 đồng lô hàng bán giao tháng Bút toán điều chỉnh ngày 31/5 Nợ tài khoản “tiền mặt” 550.000 đồng Có tài khoản “doanh thu” 550.000 đồng Bài tập lớn Nguyên kế toán  Ghi nhận doanh thu tăng 550.000 đồng tháng 3) Thu từ khách hàng số tiền 900.000 đồng cho lơ hàng giao tháng Bút tốn điều chỉnh ngày 31/6 Nợ tài khoản “nợ phải trả” 900.000 đồng Có tài khoản “doanh thu” 900.000 đồng  Ghi nhận doanh thu vào tháng tăng 900.000 Bút toán điều chỉnh ngày 31/5 Nợ tài khoản “tiền mặt” 900.000 đồng Có tài khoản “nợ phải trả” 900.000 đồng  Không ghi nhận doanh thu tháng 4) Thu số tiền 224.000.000 đồng việc thực khám chữa bệnh từ liên kết khai thác hệ thống máy xét nghiệm miễn dịch cho bệnh viện Đại học Y Hà Nội tháng 4/X+1 Bút toán điều chỉnh Tháng 4/X+1 Nợ TK “ Phải thu khách hàng” : 224.000.000 Có TK “ Doanh thu” : 224.000.000  Ghi nhận doanh thu vào tháng tăng 224.000.000 Bút toán điều chỉnh Tháng 5/X+1 Nợ TK “ Tiền mặt” : 224.000.000 Có TK “Phải thu khách hàng”: 224.000.000  Không ghi nhận doanh thu tháng GHI NHẬN CHI PHÍ Theo nguyên tắc sở dồn tích , chi phí ghi nhận tháng 6/2016 sau: a/ Ngày 2/7 cơng ty nhận hố đơn tiền điện thoại (tháng 6) phục vụ cho hoạt động bán hàng công ty viễn thông MobiFone 2.163.000 đ Công ty toán tiền mặt gửi ngân hàng 10 Bài tập lớn Ngun kế tốn +Nợ TK chi phí cho hoạt động bán hàng :2.163.000 +Có TK tiền gửi ngân hàng 2.163.000  Chi phí tháng tăng 2.163.000 b/ Cơng ty mua văn phòng phẩm bao gói hàng hoá trị giá 8.500.000 đ tháng 6, trả tháng số tiền 2.500.000 đ phần lại trả tháng Vào ngày 1/6 văn phòng phẩm bao gói hàng tồn kho 3.000.000 đ ,ngày 30/6 tồn kho 3.200.000đ Văn phòng phẩm, bao gói hàng sử dụng tháng 6/2016 8.500.000+3.000.000 – 3.200.000=8.300.000(đ) +Nợ TK chi phí 8.300.000 +Có TK văn phòng phẩm bao gói hàng 8.300.000  Chi phí tăng 8.300.000 c/ Tương tự câu b văn phòng phẩm bao gói hàng tồn kho ngày 1/6 2.700.000đ Văn phòng phẩm, bao gói hàng sử dụng tháng 6/2016 8.500.000+2.700.000-3.200.000=8.000.000 (đ) +Nợ TK chi phí 8.000.000 +Có TK văn phòng phẩm bao gói hàng 8.000.000  Chi phí tăng 8.000.000 11 Bài tập lớn Ngun kế tốn d/ Cơng ty trả số tiền 12.000.000 đ vào ngày 1/6 cho hợp đồng bảo hiểm có giá trị năm kể từ ngày trả tiền Ngày 1/6: +Nợ TK chi phí trả trước 12.000.000 +Có TK tiền mặt 12.000.000 Bút tốn điều chỉnh ngày 30/6/2016 +Nợ TK chi phí bảo hiểm 12.000.000:12=1.000.000 +Có TK phải thu 12.000.000:12=1.000.000  Chi phí tháng tăng 1.000.000 e/ Trong tháng 1/X+1 công ty trả 24.000.000 tiền thuế đất năm cho văn phòng cơng ty Tháng 1/2016: + Nợ TK chi phí trả trước 24.000.000 + Có TK tiền mặt 24.000.000 Bút tốn điều chỉnh ngày 30/6/2016 Nợ TK chi phí thuế đất 24.000.000:12=2.000.000 +Có TK phải thu 24.000.000:12=2.000.000  Chi phí tháng tăng 2.000.000 f/ Ngày 29/6 cơng ty tốn trước 3.500.000 đ tiền lương tháng cho nhân viên có hồn cảnh khó khăn Khơng ghi nhận chi phí theo ngun tắc sở dồn tích tiền lương tháng cho nhân viên phải ghi sổ kế toán vào thời điểm phát sinh tức 12 Bài tập lớn Nguyên kế toán vào tháng Đồng thời, chi phí tiền lương tháng phải ghi nhận tháng mà phát sinh để tạo doanh thu tháng tháng  VẬY theo nguyên tắc sở dồn tích , tổng chi phí ghi nhận tháng 6/2016 là: 2.163.000+8.300.000+8.000.000+1.000.000+2.000.000=21.463.000 (đ) BÁO CÁO THU NHẬP THEO PHƯƠNG PHÁP KẾ TỐN a Cơng ty sử dụng ngun tắc kế tốn sở dồn tích Đơn vị: triệu đồng Các tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ + bán hàng thu tiền mặt (1-30/11)(1) + khách hàng nợ tháng 11 Số tiền 700 (2) 1.500 =>Doanh thu bán hàng cung cấp dịchvụ: 2.200 (1)+(2) Giá vốn hàng bán + nợ nhà cung cấp(30/11) (3) 1.200 + chi mua hàng hóa nhập kho(2.100-1.700) (1-30/11) (4) 400 13 Bài tập lớn Nguyên kế toán =>Giá vốn hàng bán (3)+(4) 1.600 Chi phí quản lí doanh nghiệp Trả tiền thuê cửa hàng (1/11) (5) 10 Khấu hao mua ô tô tháng 11 (1/11) (6) 10 Chi trả lương (15/11) + nợ lương (30/11) (7) 34 Tiền điện (27/11) + nợ tiền điện thoại (30/11) (8) 5,3 =>Tổng chi phí quản lí doanh nghiệp (5)+(6)+(7)+(8) 59,3 Chi phí tài 7,5 Lợi nhuận 533,2 Theo ngun tắc kế tốn sở dồn tích : Doanh thu bán hàng = 2200 triệu Chi phí = Giá vốn hàng bán + Chi phí tài + Chi phí quản doanh nghiệp Trong đó: Giá vốn hàng bán =1.600 triệu Chi phí tài chính= 1.000 * 9% : 12 = 7,5 triệu (vốn ngân hàng) Chi phí khấu hao tài sản cố định = 600 : (5 × 12) = 10 triệu Chi phí quản doanh nghiệp = 59,3 triệu ∑Chi phí = 7,5 + 59,3 + 1.600 = 1666,8 triệu ∑Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí = 533,2 triệu  Doanh nghiệp lãi b, Công ty sử dụng nguyên tắc kế toán sở tiền mặt Đơn vị: triệu đồng 14 Bài tập lớn Nguyên kế toán Các tiêu Số tiền thành viên tham gia công ty góp vốn (1) Vay ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, hạn trả 30/4 năm 2001, lãi suất 9%/năm (2) Nhận trước tiền khách hàng số hàng giao tháng 12/2000 (3) Bán hàng thu tiền mặt (4) TỔNG Doanh thu: (1)+(2)+(3)+(4) Trả tiền thuê cửa hàng (5) Trả tiền mua ô tô (khấu hao năm, giá trị không) (6) Chi trả lương (7) Thanh tốn hóa đơn tiền điện (8) Chi mua hàng hóa nhập kho để bán (9) TỔNG Chi phí: (5)+(6)+(7)+(8)+(9) TỒN QUỸ TIỀN MẶT: Doanh thu – Chi phí 5.000 1.000 300 700 7.000 30 600 32 2.100 2.765 4.235 c Nhận xét: Nguyên tắc sở dồn tích đánh giá xác kết kinh doanh cơng ty Vì:  Kế tốn sở tiền mặt ghi nhận doanh thu thu tiền mặt mà bỏ sót doanh thu khách hàng nợ Trên thực tế, công ty thực xong nghĩa vụ cung cấp hàng hóa => khơng phản ánh tình hình doanh thu cơng ty  Kế tốn tiền mặt bỏ sót chi phí mà cơng ty nợ nhà cung cấp, nợ người bán, đồng thời bỏ sót hàng hóa mua mà chưa trả tiền dẫn đến chi phí giá vốn hàng bán bị ghi nhận thấp=> khơng phản ánh tình hình chi phí công ty 15 Bài tập lớn Nguyên kế toán  Theo BCKQKD lập theo nguyên tắc sở dồn tích, cơng ty có lãi 533,2 theo kế tóan tiền mặt: cơng ty lại lỗ => khơng phản ánh tình hình kết kinh doanh công ty CHO BIẾT Ý KIẾN CỦA CÁC BẠN TRONG CÁC VẤN ĐỀ SAU a/ Nếu theo nguyên tắc sở tiền mặt ngày trả lương cho nhân viên Công ty 15 hàng tháng không ảnh hưởng tới việc ghi nhận chi phí tiền lương Cơng ty Vì theo sở tiền mặt chi phí tiền lương ghi nhận ngày 15 hàng tháng trả tiền cho công nhân viên Còn theo ngun tắc sở dồn tích ngày trả lương cho nhân viên Công ty 15 hàng tháng có ảnh hưởng đến việc ghi nhận chi phí tiền lương Cơng ty Vì trả lương vào 15 hàng tháng tổng kết vào ngày cuối tháng kế tốn tính chi phí 15 ngày trả lương cho nhân viên tạo doanh thu Còn 15 ngày sau tính vào nợ phải trả cho nhân viên Định khoản lúc là: NỢ Tài khoản “ Chi phí bán hàng” CĨ Tài khoản “ Phải trả người lao động” b/ Số tiền ghi nhận chi phí Cơng ty theo ngun tắc phù hợp chi phí phải ghi nhận thời điểm phát sinh tạọ doanh thu : Hóa đơn tiền điện, tiền nước mang tên chủ hộ Nguyễn An văn phòng Cơng ty sử dụng để phục vụ cho hoạt động kinh doanh Công ty.Việc chi trả làm giảm lợi ích kinh tế Cơng ty kì kế tốn nên ghi nhận vào chi phí Cơng ty 16 Bài tập lớn ... phẩm Bài tập lớn Nguyên lý kế toán - Quảng bá hình ảnh cơng ty nhiều thơng tin phương tiện đại chúng - Hợp tác tích cực với bệnh viện, trung tâm y tế nước Bài tập lớn Nguyên lý kế toán III Kế tốn... -Hợp đồng vay vốn(vay tiền ngân hàng) -Phiếu nhập-xuất kho hóa đơn bán hàng (mua hàng, bán hàng) -Giấy báo có TGNH tăng giấy báo nợ TGNH giảm Bài tập lớn Nguyên lý kế toán -Hợp đồng ( biên bản)... bán hàng công ty viễn thông MobiFone 2.163.000 đ Cơng ty tốn tiền mặt gửi ngân hàng 10 Bài tập lớn Nguyên lý kế tốn +Nợ TK chi phí cho hoạt động bán hàng :2.163.000 +Có TK tiền gửi ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập lớn Nguyên lý kế toán Học viện ngân hàng, Bài tập lớn Nguyên lý kế toán Học viện ngân hàng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay