THỰC TRẠNG VỀ THỊ TRƯỜNG OTC TẠI VIỆT NAM

22 117 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2018, 09:43

THỰC TRẠNG VỀ THỊ TRƯỜNG OTC TẠI VIỆT NAM.Thị trường OTC là thị trường không có trung tâm giao dịch tập trung, đó là một mạng lưới các nhà môi giới và tự doanh chứng khoán mua bán với nhau và với các nhà đầu tư, các hoạt động giao dịch của thị trường OTC được diễn ra tại các quầy (sàn giao dịch) của các ngân hàng và công ty chứng khoán CHÀO MỪNG CÔ VÀ CẢ LỚP ĐẾN VỚI BUỔI THUYẾT TRÌNH CỦA NHĨM GỒM CÁC THÀNH VIÊN: Đỗ Thị Thủy Nguyễn Thị Linh Trang Nhữ Thị Thoa Vũ Thị Thảo Đỗ Thị Lệ Thuỷ Nguyễn Thanh Thư Nguyễn Thị Tơ Cao Thị Thu Thủy Các vấn đề tìm hiểu NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHI TẬP TRUNG OTC THỰC TRẠNG VỀ THỊ TRƯỜNG OTC TẠI VIỆT NAM NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ GIẢI PHÁP CHO THỊ TRƯỜNG PHI TẬP TRUNG Ở VIỆT NAM PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHI TẬP TRUNG OTC Lịch sử hình thành phát triển Trải qua giai đoạn lịch sử : Giai đoạn phát triển sơ Giai đoạn phát triển khai đại Giai đoạn phát triển cận đại Khái niệm: Thị trường OTC thị trường khơng có trung tâm giao dịch tập trung, mạng lưới nhà mơi giới tự doanh chứng khốn mua bán với với nhà đầu tư, hoạt động giao dịch thị trường OTC diễn quầy (sàn giao dịch) ngân hàng cơng ty chứng khốn Đặc điểm thị trường OTC - Hình thức tổ chức thị trường: Thị trường OTC tổ chức theo hình thức phi tập trung, khơng có địa điểm giao dịnh mang tính tập trung bên mua bên bán - Cơ chế thiết lập giá: chủ yếu thực thông qua phương thức thương Thành phần tham gia vận hành: lượng thỏa thuận song phương bên mua bên bán, khác với chế đấu nhà tạo lập thị trường, giá tập trung Sở giao dịch chứng khốn cơng ty giao dịch – mơi giới Hệ thống mạng máy tính điện tử diện rộng - Quản lý thị trường OTC: Cơ chế toán: linh hoạt đa dạng liên kết tất đối tượng tham gia thị + Cấp quản lý nhà nước Thời hạn toán : đa dạng, tùy theo trường + Cấp tự quản thương vụ phát triển thị trường 4 Phân biệt thị trường OTC với thị trường chứng khoán khác  Thị trường OTC thị trường chứng khoán tập trung  Thị trường OTC thị trường chứng khoán tự Thị trường OTC TT chứng khoán tập trung - Đều thị trường có tổ chức, chịu quản lý, giám sát Nhà nước Điểm giống - Hoạt động thị trường chịu chi phối hệ thống Luật chứng khoán văn pháp luật khác có liên quan 1 Địa điểm giao dịch Phi tập trung Cơ chế tốn, độ rủi ro Giao dịch tập trung, có trung tâm giao dịch cụ Linh hoạt đa dạng Bù trừ đa phương thống thể Độ rủi ro cao Độ rủi ro thấp Cơ chế giao dịch Thương lượng thỏa thuận giá Tổ chức quản lý trực tiếp Đấu giá tập trung Sở giao dịch Hiệp hội nhà kinh doanh Sở giao dịch chứng khoán Mức giá Nhà tạo lập TT Nhiều mức giá chứng khoán Chỉ có mức giá chứng khốn Có nhà tạo lập thị trường cho loại chứng Chỉ nhà tạo lập thị trường cho loại chứng thời điểm thời điểm khoán khoán: chuyên gia chứng khoán Sở THỊ TRƯỜNG OTC THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TỰ DO Điểm giống - Địa điểm giao dịch phi tập trung - Chủ yếu áp dụng chế xác lập giá qua thương lượng thỏa thuận - Các chứng khoán giao dịch phần lớn chứng khốn có tỷ lệ sinh lợi cao, độ rủi ro lớn Điểm khác - Là thị trường có tổ chức chặt chẽ - Là thị trường khơng có tổ chức - Giao dịch thông qua thỏa thuận qua mạng - Giao dịch thỏa thuận trực tiếp - Các chứng khoán mua bán chứng khốn phát hành cơng chúng - Cơ chế quản lý, giám sát Nhà nước tổ chức tự quản - Các chứng khoán mua bán tất chứng khoán phát hành - Khơng có quản lý Nhà nước Vị trí vai trò thị trường OTC Phần 2: Thực trạng thị trường OTC Việt Nam 2.1 Thị trường OTC Việt Nam giai đoạn đầu 2.2 Ảnh hưởng tích cực tiêu cực từ thị trường OTC 2.2 Ảnh hưởng tích cực tiêu cực từ thị trường OTC 2.3 Hoạt động thị trường OTC Việt Nam giai đoạn 2005 – 2006 2.4 Thị trường UPCOM – Giải pháp cho thị trường OTC 2.4.1 Sự đời thị trường UPCOM Ngày 20/11/2008, Bộ Tài ban hành Quyết định số 108/2008-QĐ-BTC việc ban hành Quy chế tổ chức quản lý giao dịch chứng khốn cơng ty đại chúng (CtyĐC) chưa niêm yết Trung tâm Giao dịch Chứng khốn Hà Nội (HaSTC) Chính phủ thành lập thị trường UPCOM (thị trường giao dịch cổ phiếu công ty đại chúng chưa niêm yết) nhằm giải khó khăn từ thị trường OTC 2.4 Thị trường UPCOM – Giải pháp cho thị trường OTC 2.4.2 Hiệu từ thị trường UPCOM 2.5 Thị trường OTC Việt Nam giai đoạn 2010-2015 - Đây giai đoạn thăng trầm TTCK Bước sang năm 2014 thị trường có mức Giá cổ phiếu bị tụt mạnh tăng trưởng ấn tượng từ 530 điểm lên Thị trường OTC đóng băng hầu hết 600 điểm, nhiều DN khởi động lại kế cổ phiếu bối cảnh thị trường tập trung hoạch lên sàn suy giảm - - - Năm 2016 thị trường OTC dậy sóng, Năm 2013 có đợt tụt sụt giảm mạnh nhiều nhà đầu tư bắt đầu gom mua cổ vào tháng tháng 11 phiếu OTC PHẦN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ GIẢI PHÁP CHO THỊ TRƯỜNG PHI TẬP TRUNG Ở VIỆT NAM Trong năm 2006-2007 thị trường OTC vô Thời điểm OTC chiếm tỷ trọng lớn thịnh, coi cỗ máy in tiền Tuy thị trường, gọi thị trường nhiên vui nhanh tàn, năm 2008 tin đồn Là phần tách cổ phiếu bị tụt mạnh rời kinh tế Thuận lợi Khó khăn - Tình hình trị - xã hội an ninh nước ta ổn định - quy mơ thị trường chứng khốn Việt Nam nhỏ - Cơ sở hạ tầng nước ta năm qua cản thiện rõ rệt - thị trường tự có độ rủi ro cao gây bất lợi cho nhà đầu tư - Chính phủ ban hành ba luật lớn Luật Chứng khoán, Luật - , thị trường chứng khoán Việt Nam chưa xây dựng Đầu tư Luật Doanh nghiệp bước hoàn thiện khung pháp lý hệ thống nhà tạo lập thị trường hoạt động thị trường OTC đòi hỏi nghiệp vụ phải thành thạo - Trình độ nhận thức nhà đầu tư nâng cao đóng góp tích cực thúc đầy thị trường chứng khốn phát triển - TTCK Việt Nam mặt pháp lý nhiều hạn chế Giải pháp Tạo dựng sở vật Hồn thiện hệ thống Tạo lập hàng hố cho chất kỹ thuật, sở văn pháp lý TTCK OTC hạ tầng cho TTCK OTC Tăng cường giám sát Tăng cường công quan quản lý khai minh bạch hoạt nhà nước động công ty ... thị trường OTC với thị trường chứng khoán khác  Thị trường OTC thị trường chứng khoán tập trung  Thị trường OTC thị trường chứng khoán tự Thị trường OTC TT chứng khoán tập trung - Đều thị trường. .. trò thị trường OTC Phần 2: Thực trạng thị trường OTC Việt Nam 2.1 Thị trường OTC Việt Nam giai đoạn đầu 2.2 Ảnh hưởng tích cực tiêu cực từ thị trường OTC 2.2 Ảnh hưởng tích cực tiêu cực từ thị trường. .. CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHI TẬP TRUNG OTC THỰC TRẠNG VỀ THỊ TRƯỜNG OTC TẠI VIỆT NAM NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ GIẢI PHÁP CHO THỊ TRƯỜNG PHI TẬP TRUNG Ở VIỆT NAM PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỊ
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG VỀ THỊ TRƯỜNG OTC TẠI VIỆT NAM, THỰC TRẠNG VỀ THỊ TRƯỜNG OTC TẠI VIỆT NAM, Phân biệt thị trường OTC với các thị trường chứng khoán khác, 5 Thị trường OTC Việt Nam giai đoạn 2010-2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay