TRA CỨU MÃ HIỆU DỰ TOÁN ĐƯỜNG VÀ CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN ĐƯỜNG

52 369 2
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2018, 21:29

các mã hiệu tra cứu dự toán cầu đường dành cho những ai chưa biết Đào, đắp xử lý đáy móng đường Thi công các hạng mục thoát nước (Khối lượng làm đường khi bóc phải trừ khối lượng lỗ trống như hố ga, hố thăm) Xử lý nền móng đường (thi công móng) Thi công mặt đường: Khối lượng công tác làm đường phải được đo bóc; phân loại theo loại đường (bê tông; át phan, láng nhưa...); theo thứ tự của kết cấu và chiều dày từng lớp, theo biện pháp thi công. Hoàn thiện các công tác phụ trợ trên mặt đường (sơn, cọc tiêu, biển báo...) Đổ đất thừa, thải (nếu có) PHƯƠNG PHÁP BĨC TÁCH KHỐI LƯỢNG Phương pháp tính theo chủng loại Là phương pháp đo bóc khối lượng vào ký hiệu chi tiết, kết cấu vẽ để tính tốn khối lượng cơng tác xây lắp Ưu điềm: tiện lợi việc đơn giá dự tốn Nhược điểm tính tốn phải tìm nhiều khác nên dẫn đến thiếu sót Phương pháp tính theo thứ tự vẽ Phương pháp thứ tự vẽ phương pháp theo thói quen số người, bóc tách khối lượng dựa vào thứ tự vẽ phần hồ sơ thiết kế theo bước: - Xếp thứ tự vẽ theo trình tự (thường việc kỹ sư thiết kế xếp) - Tính bóc kiểm tra lại khối lượng - Lập bảng khối lượng cho công tác - Lập bảng khối lượng dự tốn cho cơng trình xây dựng Phương pháp tính bóc theo trình tự thi cơng: Là cơng việc đo bóc khối lượng theo trình tự thi cơng từ bắt đầu đến kết thúc công tác xây dựng a Ví dụ xây dựng dân dụng - Phần ngầm như: sản xuất cọc, xử lý nền, đào đất, bê tơng lót móng, bê tơng cổ cột, xây tường móng, tường dẫn móng, cổ móng, trát tường móng, cổ móng; đổ bê tơng giằng móng (ván khn, cốt thép, bê tơng); cơng tác lấp đất hố móng, san nền; cơng tác vận chuyển đất thừa (nếu có) - Phần thân nhà (phần thô) như: Công tác đổ bê tông chỗ (cột; dầm; sàn; lanh tô ); công tác lắp ghép kết cấu; công tác xây; công tác cầu thang - Phần mái như: làm mái bằng; mái dốc - Phần hoàn thiện như: lắp cửa; ốp tường; làm trần; sơn - Phần xây dựng khác: Sân vườn; cảnh quan - Phần điện nước Chống sét b Ví dụ làm đường: - Đào, đắp xử lý đáy móng đường - Thi cơng hạng mục nước (Khối lượng làm đường bóc phải trừ khối lượng lỗ trống hố ga, hố thăm) Phạm Quang Huy, Email: quanghuycdc@gmail.com - Xử lý móng đường (thi cơng móng) - Thi cơng mặt đường: Khối lượng cơng tác làm đường phải đo bóc; phân loại theo loại đường (bê tông; át phan, láng nhưa ); theo thứ tự kết cấu chiều dày lớp, theo biện pháp thi cơng - Hồn thiện công tác phụ trợ mặt đường (sơn, cọc tiêu, biển báo ) - Đổ đất thừa, thải (nếu có) TRA CỨU DỰ TỐN ĐƯỜNG CÁC CƠNG TRÌNH TRÊN ĐƯỜNG TT Mã dự toán I Hạng mục Đơn vị thiết kế Đơn vị quy đổi DỌN DẸP CễNG TRNG AA.21121 Đào phá bục bệ, nhà thủ công (bao gồm công tác móng nhà loại cũ AA.22121 AB.31124 AB.41434 AB.42334 AB.42434 AA.13112 vØa hÌ cò) tÝnh 20% khối lợng Đào phá bục bệ, nhà búa (tạm tính 80% KL) Phá dỡ KC đờng cũ, đào máy đào máy ủi (100% khối lưỵng) Đây loại kết cấu áo đường hỗn tạp bao gồm lớp bê tông nhựa rạn nứt, nát vụn, móng cấp phối đá dăm VËn chun đất ôtô tự đổ, phạm vi
- Xem thêm -

Xem thêm: TRA CỨU MÃ HIỆU DỰ TOÁN ĐƯỜNG VÀ CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN ĐƯỜNG, TRA CỨU MÃ HIỆU DỰ TOÁN ĐƯỜNG VÀ CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN ĐƯỜNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay