Đề thi và đáp án Kỹ năng giải quyết các vụ việc dân sự

14 31 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2018, 09:21

HỌC VIỆN TƯ PHÁP KHOA ĐÀO TẠO THẨM PHÁN ĐỀ THI KẾT THÚC MƠN HỌC (ĐỢT 1) Mơn học: Kỹ giải vụ việc dân Mã Đề thi: HP1/KDTM-02 Lớp: Thẩm phán khóa 13 Thời gian: 150 phút Ngày 16/7/2011, công ty cổ phần Sơn J gửi đến TAND thành phố H, tỉnh B đơn khởi kiện có nội dung sau: “… Cơng ty cổ phần sơn J thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 02012 cấp ngày 20/3/2005, với chức sản xuất kinh doanh sản phẩm sơn dùng cho xây dựng công nghiệp dân dụng Chúng làm đơn khởi kiện đến bà Trần Thị Lan, giám đốc công ty TNHH Ngọc Lan, trụ sở đường Kim Đồng, thành phố H, tỉnh B, việc thực hợp đồng thương mại số 14/2009 ký kết công ty Theo thỏa thuận hợp đồng, bà Lan phải toán tiền hàng cho cơng ty chúng tơi vòng 15 ngày kể từ ngày phát hành hóa đơn Trong trình thực hợp đồng, bà Lan nợ cơng ty chúng tơi lơ hàng hóa đơn xuất ngày 15/5/2009, 1/6/2009, 15/6/2009, 1/7/2009, 15/7/2009 Tổng giá trị tiền hàng thiếu 250.000.000 đồng Chúng tơi nhiều lần yêu cầu bà Lan toán bà Lan từ chối với lý khó khăn Nay làm đơn yêu cầu quý quan hỗ trợ giải việc theo quy định pháp luật hành.” Người ký đơn khởi kiện ông Trần Hải Nam, giám đốc CTCP Sơn J Câu 1: (1,5 điểm) Anh (chị) xác định tài liệu, giấy tờ mà CTCP Sơn J phải nộp kèm theo đơn khởi kiện? Câu 2: (1,5 điểm) Anh (chị) có yêu cầu nguyên đơn sửa đổi, bổ sung nội dung đơn khởi kiện khơng? Tình tiết bổ sung Hợp đồng thương mại số 14/2009 ký kết công ty cổ phần Sơn J công ty TNHH Ngọc Lan có nội dung sau: (i) Cơng ty TNHH Ngọc Lan (bên B) nhận làm đại lý sản phẩm sơn cho CTCP Sơn J (bên A) địa bàn thành phố H, tỉnh B (ii) Hàng tháng, bên A giao hàng cho bên B theo đơn đặt hàng mà bên B đưa Bên B không bán sản phẩm cạnh tranh khác Giá bán hàng bên A ấn định (iii) Bên B nhận hoa hồng 5% tổng số hóa đơn hàng tháng (iv) Rủi ro tổn thất quyền sở hữu hàng hóa sản phẩm chuyển giao cho bên B kể từ bên A giao hàng kho bên B (v) Thanh toán tiền hàng vòng 15 ngày kể từ ngày bên A phát hành hóa đơn giao hàng (vi) Hợp đồng có hiệu lực từ 5/1/2009 đến 31/12/2009 Một bên chấm dứt hợp đồng trước thời hạn cách thông báo văn cho bên biết trước 15 ngày (vii) Trong trường hợp tranh chấp phát sinh bên không tự giải đưa Tòa kinh tế Tòa án nhân dân tỉnh B giải Hợp đồng ông Nguyễn Quốc Tuấn, chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Sơn J bà Trần Thị Lan, giám đốc công ty TNHH Ngọc Lan ký Trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 02010 cấp ngày 20/3/2005 CTCP Sơn J có ghi rõ: ngành nghề kinh doanh: sản phẩm sơn công nghiệp dân dụng; vốn điều lệ 5.000.000.000 đồng; người đại diện theo pháp luật ông Nguyễn Quốc Tuấn, chủ tịch Hội đồng quản trị Câu 3: (1,5 điểm) Xác định quan hệ pháp luật tranh chấp rõ điều luật áp dụng? Câu 4: (2 điểm) Anh (chị) phân tích điều kiện thụ lý vụ án? Tình tiết bổ sung Trong đơn khởi kiện sửa đổi hợp lệ, yêu cầu khởi kiện CTCP Sơn J đưa sau: (i) nợ gốc 250.000.000 đồng; (ii) tiền lãi chậm toán với mức lãi suất 1%/tháng x 250.000.000 đồng x 20 tháng = 50.000.000 đồng Thời gian trả lãi tính từ tháng 9/2009 đến tháng 7/2011 (theo Biên ngày 20/9/2009, ghi nhận số tiền nợ 250.000.000 đồng, có xác nhận đại diện cơng ty) Tòa án nhân dân thành phố H tỉnh B thụ lý vụ án Sau nhận thông báo việc thụ lý vụ án, bị đơn gửi công văn cho tòa án với nội dung sau: cơng ty TNHH Ngọc Lan thừa nhận số nợ gốc 250.000.000 đồng; Công ty Ngọc Lan ký quỹ 40.000.000 đồng để đảm bảo thực hợp đồng, yêu cầu khấu trừ với khoản nợ gốc kể từ tháng 9-2009 CTCP Sơn J đơn phương chấm dứt hợp đồng nên gây thiệt hại cho công ty Ngọc Lan từ tháng 8/2009 Chúng yêu cầu CTCP sơn J bồi thường thiệt hại gồm có: ứng tiền lương cho nhân viên từ tháng 9/2009 đến tháng 12/2009 12.000.000 đồng; Câu 5: (1,5 điểm) Yêu cầu bị đơn có phải u cầu phản tố khơng? Câu 6: (2 điểm) (i) Xác định vấn đề cần làm rõ để giải vụ án? (ii) Xác định chứng mà nguyên đơn, bị đơn cung cấp để chứng minh cho yêu cầu mình? (Học viên sử dụng văn pháp luật) VIỆN TƯ PHÁP KHOA ĐÀO TẠO THẨM PHÁN ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC MƠN HỌC (ĐỢT 1) Mơn học: Kỹ giải vụ việc dân Mã Đề thi: HP1/KDTM-02 Lớp: Thẩm phán khóa 13 Thời gian: 150 phút Câu hỏi Đáp án Câu Những tài liệu, giấy tờ mà người khởi kiện phải nộp kèm theo đơn khởi kiện: Điểm 1.5 - Các tài liệu chứng minh tư cách khởi kiện CTCP Sơn J.: Giấy CNĐKKD CTCP sơn J.; Giấy tờ chứng minh người đại diện hợp pháp ký đơn khởi kiện (nếu có), Điều lệ CTCP Sơn J - Các tài liệu chứng minh yêu cầu khởi kiện: Hợp đồng thương mại số 14/2009, phụ lục hợp đồng (nếu có); hóa đơn xuất hàng ngày 15/5, 1/6, 15/6, 1/7, 15/7/2009; văn xin gia hạn tốn cơng ty TNHH Ngọc Lan; công văn trao đổi bên (nếu có); biên đối chiếu cơng nợ (nếu có) Câu * Yêu cầu người khởi kiện phải sửa đổi, bổ sung nội dung: - Về hình thức nội dung đơn khởi kiện phải theo điều 164 1.5 BLTTDS mẫu số 01 ban hành theo NQ02/2006/NQ-HĐTP Lưu ý ủy quyền khởi kiện theo công văn 38/KHXX -Xác định người bị kiện công ty TNHH Ngọc Lan Bà Lan người đại diện theo PL -Về yêu cầu khởi kiện cần xác định cụ thể tốn tiền nợ gốc, có u cầu tính lãi lãi Câu *Xác định quan hệ pháp luật tranh chấp rõ điều luật áp dụng - Tranh chấp hợp đồng đại lý mua bán hàng hóa Lý do: 1.5 + Các bên xác lập quan hệ hợp đồng số 14/2009 + Bản chất hợp đồng thương mại số 14/2009 hợp đồng đại lý Bị đơn vi phạm nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng +Yêu cầu khởi kiện nguyên đơn yêu cầu toán tiền hàng từ HĐ số 14/2009 - Điều 166 -> Điều 177 Luật thương mại năm 2005 Câu * Phân tích điều kiện thụ lý vụ án 2.0 - Quyền khởi kiện: Công ty CP sơn J chủ thể có tư cách pháp nhân, có quyền khởi kiện K2 đ 77 LDN - Thẩm quyền: TAND thành phố H, tỉnh B có thẩm quyền Lý do: USD = 3000 USD tương đương 60.000.000đ Bồi thường thiệt hại tiền thuê thiết bị từ ngày giao hàng đến xét xử 10.000.000đ/tháng x tháng = 60.000.000 đ Câu 1: (1,5 điểm) Đơn khởi kiện gửi đến TAND quận Lê Chân, Hải Phòng Theo anh (chị) TAND quận Lê Chân có thẩm quyền giải vụ án khơng? Tại sao? Tình tiết bổ sung Người khởi kiện nộp đơn khởi kiện, tài liệu kèm theo đến tòa án có thẩm quyền tòa án thụ lý vụ án Giả sử, tòa án thơng báo thụ lý vụ án cho bị đơn trụ sở công ty TNHH Lê An khơng có văn phòng cơng ty địa Câu 2: (1,5 điểm) Hướng xử lý thẩm phán trường hợp nào? Tình tiết bổ sung Chi nhánh CTCP Phong Lâm thành lập theo định số 25/QĐ-TGĐ Tổng giám đốc CTCP Phong Lâm ký Trong Quyết định có ghi “Chi nhánh quyền chủ động tiến hành hoạt động kinh doanh phù hợp với lĩnh vực kinh doanh tổng công ty tự chịu trách nhiệm trước hợp đồng chi nhánh ký kết phạm vi thẩm quyền Giám đốc chi nhánh quyền ký kết hợp đồng có giá trị tỷ đồng” Câu 3: (1,5 điểm) Xác định đương vụ án nói trên? Chi nhánh CTCP Phong Lâm tham gia vụ kiện với tư cách gì? Tình tiết bổ sung Công ty TNHH Lê An ký hợp đồng ủy quyền cho văn phòng luật sư Hồng Ngọc với nội dung ủy quyền cho văn phòng thay mặt công ty TNHH Lê An giải vụ án Hợp đồng ủy quyền ông Hiển, giám đốc công ty TNHH Lê An ơng Hồng Ngọc, trưởng Văn phòng luật sư ký Câu 4: (1,5 điểm) (i) Anh (chị) nhận xét giấy ủy quyền trên? (ii) Thẩm phán xử lý sau nhận giấy ủy quyền Tình tiết bổ sung Trong tự khai bị đơn thừa nhận máy có xuất xứ Thái Lan đại diện chi nhánh cơng ty Phong Lâm ký vào phụ lục hợp đồng số 02, đồng ý nhận máy nhận lại khoản tiền chênh lệch coi thỏa thuận Cơng ty TNHH Lê An khơng có nghĩa vụ nhận lại số máy Câu 5: (2 điểm) (i) Quan điểm anh (chị) vấn đề này? (ii) Xác định chứng mà nguyên đơn, bị đơn cần cung cấp để giải vụ án Tình tiết bổ sung Giả sử nguyên đơn cung cấp đủ chứng để chứng minh cho thiệt hại Câu 6: (2 điểm) Những yêu cầu nguyên đơn tòa án chấp nhận? Tại sao? (Học viên sử dụng văn pháp luật) VIỆN TƯ PHÁP KHOA ĐÀO TẠO THẨM PHÁN ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC MƠN HỌC (ĐỢT 1) Mơn học: Kỹ giải vụ việc dân Mã Đề thi: HP1/KDTM-02 Lớp: Thẩm phán khóa 13 Thời gian: 150 phút Câu hỏi Câu Đáp án Điểm *TAND quận Lê Chân có thẩm quyền giải không? Tại sao? TAND quận Lê Chân có thẩm quyền giải vụ án Lí do: 1.5 - Theo vụ việc: tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa chủ thể có đăng ký kinh doanh có mục đích lợi nhuận, đó, theo điểm a K1 Đ29 loại tranh chấp KD,TM thuộc thẩm quyền TA - Theo cấp xét xử: điểm b K1 Đ 33 - Theo lãnh thổ: Tranh chấp phát sinh từ quan hệ hợp đồng mua bán số 1905; nơi thực hợp đồng trụ sở chi nhánh CTCP Phong Lâm quận Lê Chân, Hải Phòng Ngun đơn có quyền lựa chọn tòa án nơi hợp đồng thực để giải tranh chấp theo điểm g Khoản Điều 36 BLTTDS Câu *Hướng xử lý Thẩm phán trường hợp nào? - Nguyên đơn có nghĩa vụ cung cấp cho Tòa án địa bị đơn 1.5 Do Tòa thụ lý vụ án thông báo cho bị đơn bị đơn khơng có văn phòng địa nên tòa thơng báo u cầu tìm địa bị đơn cung cấp cho tòa - Nếu cơng ty TNHH Lê An không thay đổi trụ sở nêu đơn khởi kiện TA tiến hành niêm yết thơng báo trụ sở tòa án UBND cấp xã nơi đặt trụ sở bị đơn, niêm yết trụ sở văn phòng công ty theo điểm a, b Điều 154 BLTTDS - Nếu trụ sở công ty chuyển nơi khác: + Trường hợp trụ sở quận, huyện Tòa án thực việc thơng báo thụ lý đến trụ sở công ty TNHH Lê An + Trường hợp trụ sở chuyển sang quận huyện khác Tòa án quận Lê Chân có thẩm quyền giải ngun đơn lựa chọn tòa án nơi thực hợp đồng giải Câu * Xác định đương vụ án nói trên? - Nguyên đơn: CTCP Phong Lâm theo K2 Đ 56 BLTTDS 1.5 - Bị đơn: Công ty TNHH Lê An theo K3 Đ 56 BLTTDS - Chi nhánh CTCP Phong Lâm không tham gia tố tụng với tư cách chi nhánh đơn vị phụ thuộc CTCP Phong Lâm Câu (i) Nhận xét giấy ủy quyền: 1.5 - Giấy ủy quyền Cơng ty TNHH Lê An cho Văn phòng Luật sư Hồng Ngọc để ủy quyền cho văn phòng thay mặt cơng ty giải vụ án Tòa án không hợp lệ theo quy định K1 Điều 139 BLDS Theo quy định BLTTDS, người đại diện theo pháp luật cơng ty TNHH Lê An có quyền ủy quyền cho cá nhân văn phòng luật sư tham gia tố tụng, ủy quyền cho tổ chức (Văn phòng luật sư Hồng Ngọc) (ii) TP xử lý sau nhận giấy ủy quyền trên? - TP không chấp nhận giấy ủy quyền hướng dẫn đương thực thủ tục ủy quyền theo quy định BLDS Câu (i) Quan điểm anh (chị) vấn đề này: - Phụ lục hợp đồng số 02 thỏa thuận Trong phụ lục số 02 bên có thỏa thuận bên mua đồng ý nhận máy với điều kiện máy hoạt động tốt; hợp đồng mua bán số 1905, bên thỏa thuận nghĩa vụ bảo hành hàng hóa thời gian tháng kể từ ngày giao hàng Trong trình thực hợp đồng, máy hoạt động không đạt công suất ngun đơn có u cầu bị đơn thực nghĩa vụ bảo hành bị đơn không thực Vì vậy, theo Điều 49 LTM, Điều 444, 445, 446 BLDS, bên bán phải chịu trách nhiệm chất lượng hàng hóa phải bảo hành máy trên, không thực nghĩa vụ bảo hành bên mua có quyền u cầu bên bán phải nhận lại hàng (ii) Xác định chứng mà nguyên đơn bị đơn cần cung cấp để giải vụ án: - Nguyên đơn: Chứng chứng minh tư cách pháp lý nguyên đơn người đại diện tham gia tố tụng: GCNĐKKD, Quyết định thành lập chi nhánh, GCN đăng ký chi nhánh; Giấy ủy quyền tham gia tố tụng; Chứng chứng minh tính hợp pháp hợp đồng: Hợp đồng, phụ lục số 01, 02, giấy ủy quyền ký kết hợp đồng; Chứng chứng minh trình thực hợp đồng: chứng từ trả tiền hàng, chứng chứng minh hàng không đảm bảo chất lượng: văn khiếu nại, kết luận giám định số 15, chứng chứng minh máy điện tử xuất xứ Thái Lan hoạt động không tốt; Chứng chứng minh thiệt hại: hợp đồng thuê máy, hóa đơn trả tiền thuê máy - Bị đơn: Chứng chứng minh tư cách pháp lý bị đơn người đại diện tham gia tố tụng: GCNĐKKD, giấy ủy quyền tham gia tố tụng; Chứng chứng minh việc giao hàng, văn làm việc bên trình thực hợp đồng; chứng chứng minh trả lại tiền hàng cho nguyên đơn 10.000 usd Câu * Trường hợp hợp đồng 1905 phụ lục hợp đồng hợp pháp Giả sử chứng nguyên đơn cung cấp đủ để chứng minh cho thiệt hại - Chấp nhận yêu cầu hủy hợp đồng mua bán số 1905 phụ lục kèm theo hợp đồng Do vi phạm chất lượng vi phạm theo K13 Đ LTM, nên điểm b khoản Đ312 LTM 2005, nguyên đơn xuất trình đầy đủ chứng chứng minh vi phạm bên bán chất lượng máy xuất xứ từ Thái Lan bị đơn thừa nhận có chấp nhận yêu cầu hủy hợp đồng số 1905 phụ lục số 01, 02 - Trong trường hợp hủy hợp đồng chấp nhận yêu cầu bên bán phải hoàn lại số tiền hàng trả 90.000USD tương đương với 1.800.000đ (theo tỷ giá 1USD=20.000đ) theo khoản Đ314 LTM 2005 - Trong trường hợp hủy hợp đồng yêu cầu bồi thường thiệt hại tiền thuê thiết bị từ ngày giao hàng đến xét xử 60.000.000đ chấp nhận theo K3 Đ314 LTM Thiệt hại phải thiệt hại thực tế, tính từ thời điểm phải thuê máy khác để thay thế, khơng phải tính từ thời điểm giao hàng - Không chấp nhận yêu cầu phạt vi phạm hợp đồng: 3% x 100.000USD= 3000USD tương đương 60.000.000đ Biện pháp phạt vi phạm hợp đồng thực bên có thỏa thuận hợp đồng thỏa thuận bổ sung phụ lục hợp đồng Trong hợp đồng phụ lục, bên khơng có thỏa thuận hành vi vi phạm chất lượng hàng hóa bị phạt nên theo Đ 300 LTM không chấp nhận yêu cầu nguyên đơn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi và đáp án Kỹ năng giải quyết các vụ việc dân sự, Đề thi và đáp án Kỹ năng giải quyết các vụ việc dân sự

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay