Hướng dẫn học Xamarin cho người mới bắt đầu

11 90 2
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2018, 08:12

Xamarin là gì? Xamarin làm được gì? Xamarin có học dể không? đối với một lập trình viên Xamarin cần yêu cầu gì? bài viết dưới đây tại Stanford sẽ giải đáp.Xamarin là gì? Xamarin làm được gì? Xamarin có học dể không? đối với một lập trình viên Xamarin cần yêu cầu gì? bài viết dưới đây tại Stanford sẽ giải đáp. H ướn g d ẫn h ọc Xamarin cho ng ười m i b đầu Xamarin gì? Xamarin làm gì? Xamarinhọc dể khơng? lập trình viên Xamarin cần yêu cầu gì? viết Stanford giải đáp Xamarin gì? Tại phải học Xamarin? Ngày nay, giới hướng ứng dụng di động nhiều Dưới hình thức thiết bị di động người dễ dàng tiếp cận với thiết bị điện tốn Tính kết nối, hiệu suất cao tiềm dồi yếu tố khiến di động trở thành xu hướng Hiện nay, nhu cầu dành cho mobile apps đẩy mạnh cơng nghiệp lập trình mobile app nhằm tìm kiếm cách thức truyền tải ứng dụng mobile xuất sắc đến người dùng cách nhanh chóng mà khơng thỏa hiệp, nhân nhượng chất lượng Đây lý cho đời framework cross platform Xamarin Xamarin cơng cụ lập trình cho phép chạy Net tất tảng: Linux, Android, iOS, … với cộng đồng khoảng 1.5 triệu lập trình viên, sử dụng công cụ độc quyền hãng, tạo nên ứng dụng di động C#, cho phép chạy đa tảng dành cho iOS, Android Windows Tùy theo nhu cầu bạn Xamarin cung cấp nhiều công cụ Hãy sử dụng Xamarin Forms để tối ưu hóa code reuse đa tảng Xamarin Forms hoạt động tốt với ứng dụng không cần chức riêng cho interface tùy chỉnh cụ thể platform Nếu ứng dụng bạn yêu cầu thiết kế riêng tính cho platform, sử dụng Xamarin.Android, Xamarin.iOS modules riêng cho tảng để có tương tác trực tiếp với frameworks native APIs Những modules linh hoạt tạo user interfaces có tính tùy chỉnh cao bạn chia sẻ code chung nhiều tảng Cần kiến thức để học lập trình Xamarin? Để lập trình ứng dụng với Xamarin Visual Studio, bạn cần có kiến thức C# Bạn cần phải quen thuộc với khái niệm C# vòng lặp, danh sách, biến cấu trúc điều khiển C# ngơn ngữ lập trình phổ biến sử dụng nhà phát triển phần mềm nay, việc thơng thạo giúp bạn hồn thành tốt cơng việc Đối với việc có kiến thức chuyên môn chưa đủ Bên cạnh kiến thức chuyên môn bạn phải nâng cao kỹ mềm nhiều Kiên trì Chắc chắn bắt đầu lập trình bạn gặp phải khó khăn q trình phát triển Hãy thực hành cho thật hồn hảo đến phát triển ứng dụng thực Để vượt qua giai đoạn bạn cần học đức tính kiên trì để khơng bị nản lòng Hợp tác Hầu hết cơng việc nhà phát triển phải hợp tác với người Bạn không tránh khỏi phải hợp tác với designer, marketer, người quản lý cấp cao bạn làm việc dự án Hãy hợp tác với người khác để tạo sản phẩm đặc biệt cảm thấy thoải mái với việc chấp nhận phản hồi công việc bạn, ảnh hưởng với đồng nghiệp, Khao khát kiến thức Dù cho lĩnh vực di động hay lĩnh vực khác, tất lập trình viên giỏi cam kết học tập suốt đời Đặc biệt bối cảnh công nghệ di động phát triển nhanh chóng nay: với đời ứng dụng TV, thiết bị wearable, ứng dụng tự động, nhiều nữa, nhà phát triển di động phải cập nhật thay đổi công nghệ best practice Đừng ngừng việc nghiên cứu, khám phá đặt câu hỏi… Lập trình ứng dụng di động có nhu cầu lớn hết, lúc thời điểm tuyệt vời để phát triển nghiệp bạn trở thành lập trình viên di động chuyên nghiệp Nếu bạn muốn phát triển ứng dụng di động đa tảng với Xamarin, đến với khóa học lập trình Xamarin Stanford – dạy kinh nghiệm lập trình Chúng giúp bạn thành thạo thành công -STANFORD – ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Hotline: 0936 172 315 – 0963 723 236; 024 6275 2212 – 024 6662 3355 Website: http://stanford.com.vn/ ; H ướ ng d ẫn h ọc Xamarin cho ng ười m ới b đầ u Xamarin gì? Xamarin làm gì? Xamarinhọc dể khơng? lập trình viên Xamarin cần yêu cầu gì? viết Stanford giải đáp Xamarin gì? Tại phải học Xamarin? Ngày nay, giới hướng ứng dụng di động nhiều Dưới hình thức thiết bị di động người dễ dàng tiếp cận với thiết bị điện tốn Tính kết nối, hiệu suất cao tiềm dồi yếu tố khiến di động trở thành xu hướng Hiện nay, nhu cầu dành cho mobile apps đẩy mạnh cơng nghiệp lập trình mobile app nhằm tìm kiếm cách thức truyền tải ứng dụng mobile xuất sắc đến người dùng cách nhanh chóng mà khơng thỏa hiệp, nhân nhượng chất lượng Đây lý cho đời framework cross platform Xamarin Xamarin công cụ lập trình cho phép chạy Net tất tảng: Linux, Android, iOS, … với cộng đồng khoảng 1.5 triệu lập trình viên, sử dụng cơng cụ độc quyền hãng, tạo nên ứng dụng di động C#, cho phép chạy đa tảng dành cho iOS, Android Windows Tùy theo nhu cầu bạn Xamarin cung cấp nhiều công cụ Hãy sử dụng Xamarin Forms để tối ưu hóa code reuse đa tảng Xamarin Forms hoạt động tốt với ứng dụng không cần chức riêng cho interface tùy chỉnh cụ thể platform Nếu ứng dụng bạn yêu cầu thiết kế riêng tính cho platform, sử dụng Xamarin.Android, Xamarin.iOS modules riêng cho tảng để có tương tác trực tiếp với frameworks native APIs Những modules linh hoạt tạo user interfaces có tính tùy chỉnh cao bạn chia sẻ code chung nhiều tảng Cần kiến thức để học lập trình Xamarin? Để lập trình ứng dụng với Xamarin Visual Studio, bạn cần có kiến thức C# Bạn cần phải quen thuộc với khái niệm C# vòng lặp, danh sách, biến cấu trúc điều khiển C# ngơn ngữ lập trình phổ biến sử dụng nhà phát triển phần mềm nay, việc thơng thạo giúp bạn hồn thành tốt cơng việc Đối với việc có kiến thức chun mơn thơi chưa đủ Bên cạnh kiến thức chuyên môn bạn phải nâng cao kỹ mềm nhiều Kiên trì Chắc chắn bắt đầu lập trình bạn gặp phải khó khăn trình phát triển Hãy thực hành cho thật hồn hảo đến phát triển ứng dụng thực Để vượt qua giai đoạn bạn cần học đức tính kiên trì để khơng bị nản lòng Hợp tác Hầu hết cơng việc nhà phát triển phải hợp tác với người Bạn không tránh khỏi phải hợp tác với designer, marketer, người quản lý cấp cao bạn làm việc dự án Hãy hợp tác với người khác để tạo sản phẩm đặc biệt cảm thấy thoải mái với việc chấp nhận phản hồi công việc bạn, ảnh hưởng với đồng nghiệp, Khao khát kiến thức Dù cho lĩnh vực di động hay lĩnh vực khác, tất lập trình viên giỏi cam kết học tập suốt đời Đặc biệt bối cảnh công nghệ di động phát triển nhanh chóng nay: với đời ứng dụng TV, thiết bị wearable, ứng dụng tự động, nhiều nữa, nhà phát triển di động phải cập nhật thay đổi công nghệ best practice Đừng ngừng việc nghiên cứu, khám phá đặt câu hỏi… Lập trình ứng dụng di động có nhu cầu lớn hết, lúc thời điểm tuyệt vời để phát triển nghiệp bạn trở thành lập trình viên di động chuyên nghiệp Nếu bạn muốn phát triển ứng dụng di động đa tảng với Xamarin, đến với khóa học lập trình Xamarin Stanford – dạy kinh nghiệm lập trình Chúng tơi giúp bạn thành thạo thành công -STANFORD – ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Hotline: 0936 172 315 – 0963 723 236; 024 6275 2212 – 024 6662 3355 Website: http://stanford.com.vn/ ; H ướ ng d ẫn h ọc Xamarin cho ng ười m ới b đầ u Xamarin gì? Xamarin làm gì? Xamarinhọc dể khơng? lập trình viên Xamarin cần yêu cầu gì? viết Stanford giải đáp Xamarin gì? Tại phải học Xamarin? Ngày nay, giới hướng ứng dụng di động nhiều Dưới hình thức thiết bị di động người dễ dàng tiếp cận với thiết bị điện tốn Tính kết nối, hiệu suất cao tiềm dồi yếu tố khiến di động trở thành xu hướng Hiện nay, nhu cầu dành cho mobile apps đẩy mạnh cơng nghiệp lập trình mobile app nhằm tìm kiếm cách thức truyền tải ứng dụng mobile xuất sắc đến người dùng cách nhanh chóng mà khơng thỏa hiệp, nhân nhượng chất lượng Đây lý cho đời framework cross platform Xamarin Xamarin cơng cụ lập trình cho phép chạy Net tất tảng: Linux, Android, iOS, … với cộng đồng khoảng 1.5 triệu lập trình viên, sử dụng công cụ độc quyền hãng, tạo nên ứng dụng di động C#, cho phép chạy đa tảng dành cho iOS, Android Windows Tùy theo nhu cầu bạn Xamarin cung cấp nhiều công cụ Hãy sử dụng Xamarin Forms để tối ưu hóa code reuse đa tảng Xamarin Forms hoạt động tốt với ứng dụng không cần chức riêng cho interface tùy chỉnh cụ thể platform Nếu ứng dụng bạn yêu cầu thiết kế riêng tính cho platform, sử dụng Xamarin.Android, Xamarin.iOS modules riêng cho tảng để có tương tác trực tiếp với frameworks native APIs Những modules linh hoạt tạo user interfaces có tính tùy chỉnh cao bạn chia sẻ code chung nhiều tảng Cần kiến thức để học lập trình Xamarin? Để lập trình ứng dụng với Xamarin Visual Studio, bạn cần có kiến thức C# Bạn cần phải quen thuộc với khái niệm C# vòng lặp, danh sách, biến cấu trúc điều khiển C# ngơn ngữ lập trình phổ biến sử dụng nhà phát triển phần mềm nay, việc thơng thạo giúp bạn hồn thành tốt cơng việc Đối với việc có kiến thức chun mơn thơi chưa đủ Bên cạnh kiến thức chuyên môn bạn phải nâng cao kỹ mềm nhiều Kiên trì Chắc chắn bắt đầu lập trình bạn gặp phải khó khăn q trình phát triển Hãy thực hành cho thật hoàn hảo đến phát triển ứng dụng thực Để vượt qua giai đoạn bạn cần học đức tính kiên trì để khơng bị nản lòng Hợp tác Hầu hết công việc nhà phát triển phải hợp tác với người Bạn không tránh khỏi phải hợp tác với designer, marketer, người quản lý cấp cao bạn làm việc dự án Hãy hợp tác với người khác để tạo sản phẩm đặc biệt cảm thấy thoải mái với việc chấp nhận phản hồi công việc bạn, ảnh hưởng với đồng nghiệp, Khao khát kiến thức Dù cho lĩnh vực di động hay lĩnh vực khác, tất lập trình viên giỏi cam kết học tập suốt đời Đặc biệt bối cảnh cơng nghệ di động phát triển nhanh chóng nay: với đời ứng dụng TV, thiết bị wearable, ứng dụng tự động, nhiều nữa, nhà phát triển di động phải cập nhật thay đổi công nghệ best practice Đừng ngừng việc nghiên cứu, khám phá đặt câu hỏi… Lập trình ứng dụng di động có nhu cầu lớn hết, lúc thời điểm tuyệt vời để phát triển nghiệp bạn trở thành lập trình viên di động chuyên nghiệp Nếu bạn muốn phát triển ứng dụng di động đa tảng với Xamarin, đến với khóa học lập trình Xamarin Stanford – dạy kinh nghiệm lập trình Chúng tơi giúp bạn thành thạo thành công -STANFORD – ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Hotline: 0936 172 315 – 0963 723 236; 024 6275 2212 – 024 6662 3355 Website: http://stanford.com.vn/ ; ... d ẫn h ọc Xamarin cho ng ười m ới b đầ u Xamarin gì? Xamarin làm gì? Xamarin có học dể khơng? lập trình viên Xamarin cần yêu cầu gì? viết Stanford giải đáp Xamarin gì? Tại phải học Xamarin? Ngày... d ẫn h ọc Xamarin cho ng ười m ới b đầ u Xamarin gì? Xamarin làm gì? Xamarin có học dể khơng? lập trình viên Xamarin cần yêu cầu gì? viết Stanford giải đáp Xamarin gì? Tại phải học Xamarin? Ngày... không cần chức riêng cho interface tùy chỉnh cụ thể platform Nếu ứng dụng bạn yêu cầu thiết kế riêng tính cho platform, sử dụng Xamarin. Android, Xamarin. iOS modules riêng cho tảng để có tương
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn học Xamarin cho người mới bắt đầu, Hướng dẫn học Xamarin cho người mới bắt đầu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay