Giáo án tin hoc 6 năm 2018 2019

124 942 6
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2018, 18:40

giáo án môn tin học 6 chuẩn năm 20182019;giáo án môn tin học 6 chuẩn năm 20182019;giáo án môn tin học 6 chuẩn năm 20182019;giáo án môn tin học 6 chuẩn năm 20182019;giáo án môn tin học 6 chuẩn năm 20182019;giáo án môn tin học 6 chuẩn năm 20182019;giáo án môn tin học 6 chuẩn năm 20182019;giáo án môn tin học 6 chuẩn năm 20182019;giáo án môn tin học 6 chuẩn năm 20182019;giáo án môn tin học 6 chuẩn năm 20182019;giáo án môn tin học 6 chuẩn năm 20182019;giáo án môn tin học 6 chuẩn năm 20182019;giáo án môn tin học 6 chuẩn năm 20182019;giáo án môn tin học 6 chuẩn năm 20182019;giáo án môn tin học 6 chuẩn năm 20182019;giáo án môn tin học 6 chuẩn năm 20182019;giáo án môn tin học 6 chuẩn năm 20182019; ... thơng tin mà người thu nhận giác quan khác HDVN Học thuộc khái niệm, trả lời tốt câu hỏi SGK Soạn trước phần lại Ngày giảng:: 15/8/2017 - 6A4; 16/ 8-6A2; 17/8 – 6A2; 18/8 – 6A1, 6A5 Tiết 2: THÔNG TIN. .. ví dụ thông tin dạng âm Biểu diễn thông tin *Biểu diễn thông tin Biểu diễn thông tin cách thể thông tin dạng cụ thể *Vai trò biểu diễn thơng tin - Biểu diễn thơng tin có vai trò quan trọng việc... 22 020 0 96 byte (đáp án C đúng) HDVN: - Học thuộc - Tìm hiểu bảng mã ASCII Ngày giảng: 22/8/2017 – 6A4; 23/8 – 6A2; 26/ 8 4-6A3; 25/8 – 6A1,5 Tiết - Bài 2: THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN (tiếp)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tin hoc 6 năm 2018 2019, Giáo án tin hoc 6 năm 2018 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn