Phân tích bài thơ thu hứng

4 56 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2018, 15:09

Phân tích bài thơ “Thu Hứng” của Đỗ Phủ Phân tích bài thơ “Thu Hứng” của Đỗ Phủ Ngọc lộ điêu thương phong thụ lâm Vu Sơn, Vu Giáp khí tiêu sâm Giang gian ba lãm kiêm thiên thiên dũng Tái thượng phong vân tiếp địa âm Tùng cúc lưỡng khai tha nhật lệ Cô chu hệ cố viên tâm Hàn y xứ xứ thơi đao xích Bạch Đế thành cao cấp mộ châm Dịch thơ Sương móc trắng xoá làm tiêu điều rừng phong, Núi Vu, kẽm Vu thu hiu hắt Giữa lòng sơng, sóng vọt lên tận lưng trời, Trên cửa ải, mây sa sầm giáp mặt đất Khóm cúc nở hoa hai lần làm tuôn rơi nước mắt ngày trước Con thuyền lẻ loi buộc lòng nhớ nơi vườn cũ Chỗ rộn ràng dao thước để may áo rét Về chiều, thành Bạch Đế cao, tiếng chày đập áo nghe dồn dập Mỗi từ cắp sách tới trường đến hẳn lần đọc thơ Đỗ Phủ Thơ ông ngổn ngang tâm trạng thánh nhân, lòng yêu thương người, yêu đời tha thiết Đỗ Phủ Lí Bạch hai đỉnh cao chói lọi thơ Đường, tạo nên hai khuynh hướng Đường thi Lí Bạch mang phong cách lãng mạn, người lãng mạn cuồng phóng ; Đỗ Phủ mang phong cách thực, thực sâu sắc Cuộc đời Đỗ Phủ gắn liền với điều kiện xã hội đầy biến động đất nước Trung Hoa thời loạn An Lộc Sơn Gần cuối đời, từ tháng năm 765, lúc đất nước Trung Quốc chìm ngập liên miên cảnh loạn li Và Đỗ Phủ gia đình phải chạy loạn nhiều nơi Phản ánh thực bày tỏ thái độ, tâm trạng trước thực khốn khổ nhân dân, nạn chiến tranh, nạn đói nội dung thơ ca Đỗ Phủ Ơng đặc biệt thành cơng mảng thơ biểu tâm trạng khác sống cảnh tha phương cầu thực loạn li Trong thời gian ngụ hai năm Quỳ Châu cảnh tuổi già sức yếu, bệnh tật nghèo khổ Năm 766 chùm thơ “Thu hứng” đời hoàn cảnh bi thương Chứng kiến cảnh đất nước loạn li nạn nhân xã hội thời loạn nên văn thơ "Thi thánh" Đỗ Phủ chứa đựng chất liệu thực phong phú Thơ ông coi "thi sử" với nghệ thuật điêu luyện khả truyền tải nội dung tư tưởng thời đại diệu kì Qua thơ Đỗ Phủ, xã hội đời Đường hai giai đoạn trước sau loạn An Lộc Sơn lên đậm nét Mang tâm trạng đau đời người có trách nhiệm với dân tộc, với đất nước nên thơ ca Đỗ Phủ vần thơ thấm nỗi buồn đẫm nước mắt Chùm thơ "Thu hứng" thể rõ nỗi đau đời thi nhân "Thu hứng" sáng tác năm 766, bốn năm trước nhà thơ qua đời Đây giai đoạn nhà thơ gia đình chạy loạn cảnh đói rét bần hàn, thời kì chín muồi tài ơng Bài thơ viết vào mùa thu năm Đại Lịch thứ (766) Cảnh thu hiu hắt Quỳ Châu, nơi Đỗ Phủ ngụ cư cách xa quê nhà ngàn dặm, gợi nỗi buồn sâu thẳm tâm hồn nhà thơ Nỗi buồn gửi gắm chùm thơ Thu hứng gồm bài, thứ Tồn thơ chia làm phần câu trc tả cảnh, mà cảnh đượm tình thu câu sau thể tình cảm trc mùa thu đất khách "Ngọc lộ" móc ngọc, hình ảnh ẩn dụ nói hạt móc long lanh hạt ngọc "Ngọc lộ" làm héo hon, điêu tàn rừng phong bao la Hình ảnh rừng phong gợi lên vẻ thu, sắc thu tiêu điều, buồn bã Rừng phong biểu tượng mùa thu phương Bắc, thi liệu nói đến nhiều thơ cổ, mang tính ước lệ, gợi cảm thi vị: Ngọc lộ điêu thương phong thụ lâm Vu Sơn, Vu Giáp khí tiêu sâm Núi Vu, kẽm Vu Quỳ Châu mịt mờ khí thu (khí tiêu sâm) Cũng nét thu hiu hắt buồn Hai câu đầu, hình ảnh ẩn dụ nhân hố với cặp từ gợi tả (điêu thương, tiêu sâm) Đỗ Phủ làm lên không gian núi rừng mang màu sắc buồn thương tàn tạ, hiu hắt Hai câu thực vẽ tiếp cảnh thu hai hình ảnh vừa dội vừa hồnh tráng: Trên dòng sơng thu, đợt sóng cuồn cuộn vọt lên, vỗ lên tận lưng trời Khắp cửa ải, mây lớp lớp đùn lên, sa sầm giáp mặt đất Hình tượng thơ kỳ vĩ, sóng mây đối nhau, hướng trời cao, sa xuống đất để lại nhiều ấn tượng mạnh mẽ Một tranh thu nói dòng sơng sóng, cửa ải mây, mang tầm vóc vũ trụ, hồnh tráng Giang gian ba lãm kiêm thiên thiên dũng Tái thượng phong vân tiếp địa âm Hai câu thơ thể sâu sắc nét phong cách thơ Đỗ Phủ giai đoạn cuối đời: "trầm uất bi tráng" Cả núi non vốn hùng vĩ hiu hắt, nhạt nhòa thu Biết mà quy luật thiên nhiên, cảm hứng tâm hồn hai câu đề tả cảnh núi rừng tĩnh đượm mùa thu, đượm tình thu Đó khơng gian (rừng núi, sương) mà thấy thời jan (mùa thu) Phần đầu thơ, cảnh thu từ rừng phong đến Vu Sơn, Vu Giáp, từ dòng sơng sóng vỗ, đến cửa ải mây đùn - tất gợi lên nỗi niềm, bao cảm xúc kẻ tha hương Ở bốn câu thơ đầu tả cảnh thu, hai câu đề đặc tả cảnh sắc mùa thu đẫm uất bi thương, tàn tạ (điêu thương, tiêu sâm), hai câu thực đặc tả cảnh thu hoành tráng dội (ba lãng, phong vân, tiếp địa âm) Cảnh sắc mùa thu mang dấu ấn địa phương Quỳ Châu vừa âm u, vừa hùng vĩ, cảnh sắc mang phong cách thơ Đỗ Phủ vừa trầm uất, vừa bi tráng Phần thơ đặc tả nỗi buồn thi nhân.Như ta biết, năm 759, Đỗ Phủ từ đời quan, dời nhà đến Tân Châu Ông phải trải qua năm trời lưu lạc (759-766) Chùm "Thu hứng" viết vào mùa thu năm 766, Quỳ Châu Ngày thu đến, đối cảnh sinh tình, vừa thương đời, vừa thương vợ con, thương gian truân, chìm Phần "Thu hứng" nỗi lòng u ẩn tác giả Cúc, dòng lệ, thuyền lẻ loi (cơ chu), vườn cũ, dao thước, tiếng chày đập vải vừa mang tính thực, vừa mang màu sắc ước lệ tượng trưng, giàu chất chữ tình Mùa thu trước, Đỗ Phủ Vân An, màu thu này, ông Quỳ Châu Hai mùa thu trơi qua, hai lần nhìn hoa cúc nở, hai rơi nước mắt: "Tùng cúc lưỡng khai tha nhật lệ" Đã bao lần nhà thơ gửi gắm hi vọng quê thuyền, thuyền bị buộc chặt bến sông, nơi đất khách quê người: "Cô chu nhật hệ cố viên tâm" Nói nỗi nhớ quê nhà, nỗi buồn li hương hai câu thơ tuyệt cú Lời thơ đẫm lệ: Tùng cúc lưỡng khai tha nhật lệ Cô chu hệ cố viên tâm Hàn y xứ xứ thơi đao xích Bạch Đế thành cao cấp mộ châm Kim Thánh Thán nhà phê bình văn học kiệt xuất đời Thanh viết: "Kẻ khơng biết bảo "lưỡng khai" (nở hai lần) "tùng cúc" (tùng: khóm, bụi cúc, hoa cúc) đâu biết "lưỡng khai" "tha nhật lệ" (nước mắt sau) Kẻ khơng biết bảo "cơ chu" (chiếc thuyền lẻ loi) hà tất phải "nhật lệ" "cố viên tâm" (lòng nhớ vườn xưa) Trên chữ "lệ" đặt chữ "tha nhật", tuyệt diệu! Chỉ có cảnh biết Câu nói "xứ xứ" (nơi nơi) tiên sinh "buộc lòng" (hệ tâm) vào nơi (nhất xứ) Bạch Đế Thành phía đơng Q Phủ; nói gần để xa Trong bụng nghĩ đến "dao thước" (đao xích) nhà mà tai nghe thấy tiếng "châm" thành Bạch Đế, khách xa nhà mà mực thê lương Dưới "châm" mà hạ chữ "thành cao" liền thấy tai xa nghe, mắt xa trơng nỗi khổ khách xa nhà mà rât mực thê lương" Tóm lại, nỗi lòng nhớ quê biểu cách tinh tế, sâu sắc, cảm động nhiều thủ pháp nghệ thuật điêu luyện Cảnh tình, khứ, vật người, âm nỗi lòng, gần xa chi tiết nghệ thuật đan chéo vào nhau, hoà nhập vào nhau, để lại nhiều dư ba, chấn động lòng người đọc nghìn năm nay, kẻ trải qua năm dài li hương, nếm trải nhiều cay đắng Bài thơ với bốn câu đầu tả cảnh, bốn câu sau bày tỏ tâm trạng nhân vật trữ tình Trong thơ ca nói chung thơ Đường nói riêng, tình cảnh khơng thể tách rời, cảnh chứa tình tình khó bày tỏ thiếu cảnh Trong Thu hứng, cảnh tình hồ quyện tạo nên khả biểu đạt tâm trạng cho thơ Thơ Đường thường có quy định chặt chẽ niêm luật, thi liệu, đề tài Hình ảnh ngơn từ thơ Đường, vậy, thường khơng phong phú Các nhà thơ thường có thói quen sử dụng số hình ảnh ngơn từ mang tính quy ước định Nhưng yêu cầu ngặt nghèo thi pháp lại kích thích khả sử dụng ngơn ngữ nhà thơ cổ điển Xét đề tài, hình ảnh thơ Thu hứng Đỗ Phủ khơng có lạ Cái lạ thể sáng tạo nhà thơ thành cơng thơ nghệ thuật miêu tả, sử dụng sáng tạo niêm luật thơ hình tượng nhân vật trữ tình thơ Bốn câu thơ đầu tả cảnh mùa thu với hình ảnh quen thuộc, rừng phong, khí trời u ám, mặt nước mờ sương :− phần vịnh cảnh phần tả tình Bốn câu thơ tả cảnh thu vừa có chất nhạc vừa có chất hoạ Đủ sắc màu, đường nét âm Nhưng sắc màu không sáng, âm không vui Đường nét, hình ảnh tranh hùng vĩ, mở khung cảnh thiên nhiên với đủ núi rừng, sông nước, bầu trời cửa ải Một không gian rộng có giới hạn khơng vơ tận Đó khơng gian u ám buổi sáng mùa thu khơng có ánh bình minh Khơng khí u ám gợi lên từ ngữ "điêu thương", "khí tiêu sâm", "tiếp địa âm" Nó gợi cảm giác u ám lạnh lẽo Nhạc tính thể nghệ thuật bố trí trắc cách gieo vần Bốn câu thơ có tới ba câu gieo vần bằng, đồng thời lại sử dụng nhiều (17/28 bằng), tạo nên cảm giác mênh mang tâm trạng trữ tình Xét nội dung, bốn câu thơ tả thực cảnh mùa thu với nét thu đặc trưng thiên nhiên Trung Quốc Tính chất cổ điển Đường thi thể bốn câu thơ Có thể hình dung người hoạ sĩ đứng ngắm mùa thu cất bút vẽ, bắt đầu nhìn từ cảnh gần, từ rừng phong đến dòng sơng, xa dãy núi cuối tầm nhìn bị cản trở cửa ải xa đầy sương mù Cảnh thực mùa thu Trung Quốc thường buồn lạnh vậy, khí u ám tranh sơn thuỷ hùng vĩ tạo nên tâm tư người dựng cảnh Chủ thể sáng tạo tranh phải mang tâm trạng u sầu thể thần thái u buồn tranh Cảnh tình có giao hồ tạo nên tranh thiên nhiên đầy tâm Không gian nghệ thuật thơ có đủ chiều cao, chiều rộng khơng thống mà nặng nề Bởi không gian cảnh sắc mùa thu nhìn mắt người phải sống tha hương cảnh khốn khó, phải chứng kiến dân tộc cảnh loạn li Hướng quê hương nỗi nhớ da diết trở làm cho tâm trạng thêm u sầu Ánh mắt hướng nơi quê nhà bị cản trở cửa ải mây mù Bốn câu thơ sau nói đến cảnh ngộ tâm trạng chủ thể trữ tình Hai phần thơ độc lập nội dung Mạch cảm xúc có chuyển hướng đột ngột, thực bước phát triển tất yếu tâm trạng thơ Cảnh buổi sáng mùa thu u ám gợi liên tưởng đến thực ngày cảnh chạy loạn Chẳng có sáng sủa cho ngày tới Nỗi nhớ quê hương trỗi dậy lòng người lữ thứ thu tàn đông tới Tư tưởng nghệ thuật thơ tập trung câu "Cô chu hệ cố viên tâm" "Cô chu" thuyền đơn độc sơng Đây hình ảnh thơ vừa có ý nghĩa tả thực, vừa biểu tượng nghệ thuật Khi chạy loạn, gia đình Đỗ Phủ phải sống thuyền thả trôi sông Trường Giang Loạn lạc nên họ trở quê hương Tấm lòng thương nhớ quê nhà đành buộc chặt nơi thuyền nhỏ Hình ảnh thuyền mang ý nghĩa khái quát, trở thành biểu tượng nghệ thuật văn học, dùng để thân phận lênh đênh người Lí Bạch dùng hình ảnh "cơ phàm" để thể tâm cô đơn, đồng thời thể cảnh ngộ cô đơn đầy bất trắc Mạnh Hạo Nhiên ông bước chân vào chốn quan trường Còn đây, "cô chu" thể cảnh ngộ tâm trạng nhà thơ bất hạnh Đỗ Phủ Năm 765, Đỗ Phủ gia đình rời Thành Đơ đến Vân An Quỳ Châu Vậy thực tế, nhà thơ rời Thành Đô hai năm Hai năm hai mùa hoa cúc nở, hai mùa thu xa quê hương Phần lớn thơ Đỗ Phủ thơ luật Thu hứng nằm số Về cấu tứ hình ảnh thực khơng có q xa lạ Đó thi liệu nhà thơ đời Đường ưa thích sử dụng Nhưng với tài tinh luyện ngôn ngữ, sử dụng bằng, trắc lòng tha thiết với quê hương đất nước, nhà thơ sáng tạo nên thi phẩm giàu xúc cảm, vừa gợi cảm vừa giàu giá trị nhân văn Bài thơ tranh tâm cảnh cảnh để biểu lộ tình Nó mang vẻ đẹp cổ điển ngôn ngữ thi liệu, cấu tứ nồng nàn thở thời đại Đặc sắc thi pháp nghệ thuật thơ Đỗ phủ thơ dùng ngơn ngữ khơng bình thường thủ pháp tu từ để tạo hình tượng mẻ: Tùng cúc lưỡng khai tha nhật lệ Cô chu lệ cố viên tâm Hai động từ “khai” “hệ” có liên quan tới hai vật nên tinh xảo tuyệt luân Là nhà thơ thực vĩ đại Trung Quốc danh nhân văn hóa giới, có nhân cách cao thượng, tài nghệ thuật trác việt Nội dung thơ Đỗ Phủ phong phú, sâu sắc Phong cách thơ ông trầm uất, nghẹn Bài thơ để lại lòng người xa xứ nỗi niềm, tâm trạng khó giãi bày Chúng ta tìm thấy đồng cảm với nỗi lòng cần cảm thông chia sẻ.Đọc "Thu hứng" này, ta cảm nhận hay thơ thất ngôn bát cú, mà câu, chữ mang "thần" nó, phơ diễn cảnh tình nhiều hình tượng cảm động Rừng phong phương Bắc khí thu mờ, thuyền lẻ loi vườn xưa với hàng lệ kẻ xa quê làm ta thổn thức nhớ ... lạ thể sáng tạo nhà thơ thành cơng thơ nghệ thu t miêu tả, sử dụng sáng tạo niêm luật thơ hình tượng nhân vật trữ tình thơ Bốn câu thơ đầu tả cảnh mùa thu với hình ảnh quen thu c, rừng phong,... thu Biết mà quy luật thiên nhiên, cảm hứng tâm hồn hai câu đề tả cảnh núi rừng tĩnh đượm mùa thu, đượm tình thu Đó khơng gian (rừng núi, sương) mà thấy thời jan (mùa thu) Phần đầu thơ, cảnh thu. .. "Thu hứng" viết vào mùa thu năm 766, Quỳ Châu Ngày thu đến, đối cảnh sinh tình, vừa thương đời, vừa thương vợ con, thương gian truân, chìm Phần "Thu hứng" nỗi lòng u ẩn tác giả Cúc, dòng lệ, thuyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích bài thơ thu hứng , Phân tích bài thơ thu hứng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn