Đế KT-học kỳ II-Toán 9 ( có đáp án,ma trận)

3 718 3
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2013, 01:26

. 3 = 0 (0 ,25đ) - Nêu đúng a = 2 ; b = 1 ; c = -3 (0 ,25đ) 2) - Ta có: C C = 2πr r = 2π Þ (0 ,25đ) 40 20 r = = (cm) 2π π (0 ,25đ) - Ta có: xq S =π.r.l (0 ,25đ). = -1 (1 đ) 3- a) Vẽ trên cùng một mặt toạ độ Oxy đồ thị (P) : y = 2 2 x và (d) : y = 2x. (1 đ) b) Tìm toạ độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính (1 đ)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đế KT-học kỳ II-Toán 9 ( có đáp án,ma trận), Đế KT-học kỳ II-Toán 9 ( có đáp án,ma trận), Đế KT-học kỳ II-Toán 9 ( có đáp án,ma trận)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn