Chuyên đề môn học Quản trị xuất nhập khẩu PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU MỦ CAO SU CỦA VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN VỪA QUA đại học Công nghiệp Tp.HCM

51 104 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2018, 23:21

CHUN ĐỀ MƠN HỌC GVHD: Th.S TRẦN PHI HỒNG PHẦN MỞ ĐẦU Ngành Nơng nghiệp ngành đóng vai trò quan trọng kinh tế nước ta với Công nghiệp Dịch vụ Việc phát triển nông nghiệp, nông thôn coi vấn đề then chốt, ảnh hưởng đến thành cơng q trình phát triển kinh tế - xã hội công cơng nghiệp hóa, đại hóa quốc gia Theo báo cáo Bộ Nông nghiệp năm 2016 cho thấy cao su mặt hàng nông nghiệp xuất chủ lực Việt Nam năm qua Năm 2016 Ước tính khối lượng xuất cao su năm 2016 đạt 1.26 triệu 1.67 tỷ USD, tăng 10.6% khối lượng tăng 9% giá trị so với năm 2015 Đây tính hiệu đáng mừng ngành cao su nói riêng cả ngành nơng nghiệp nói chung Xu tồn cầu hóa với phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ đặt ngành nông nghiệp nước ta trước áp lực thách thức to lớn với tất cả mặt hàng xuất Trong phải kể đến việc xuất cao su Việt Nam sẽ dự đoán gặp nhiều khó khăn áp lực cạnh tranh từ nước xuất khác từ nội doanh nghiệp nước Do vấn đến đặt với xuất cao su phải để gia tăng kim ngạch xuất cao su Việt Nam năm tới Tồn ngành cần phải tìm hướng xuất bền vững nhằm đạt mục tiêu kinh tế mà nhà nước đặt Vấn đề ổn định xuất đòi hỏi cho nhà nước cần có sách hỗ trợ tích cực hiệu quả cho hoạt động xuất nông nghiệp nói chung mặt hàng cao su nói riêng từ có hội cạnh tranh xuất so với nước giới Vì lý nêu nên chuyên đề em sẽ vào xem xét phân tích tình hình xuất mặt hàng cao su Việt Nam thời qua để từ rút nguyên nhân đưa số giải pháp cho việc xuất cao su đạt hiệu quả Với đề tài cụ thể: "Phân tích thực trạng hoạt động xuất cao su Việt Nam thời gian vừa quaCHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC GVHD: Th.S TRẦN PHI HOÀNG Mục tiêu nghiên cứu Với đề tài bao gồm nghiên cứu vấn đề liên quan đến xuất mặt hàng cao su Việt Nam thời gian qua Đề tài không khái quát lý luận xuất liên quan đến mặt hàng cao su mà đưa giải phát để phát triển xuất cho mặt hàng Mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm đạt mục tiêu sau:  Thứ nhất, hệ thống hóa vấn đề lý luận xuất nhập  Thứ hai, phân tích thực trạng hoạt động xuất ngành cao su Việt Nam  Thứ ba, tìm hiểu thuận lợi, khó khăn, hội thách thức nhằm đưa giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất cao su Việt Nam năm tới Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Chuyên đề hoạt động xuất mặt hàng cao su Việt Nam thời gian vừa qua Phạm vi nghiên cứu  Về nội dung: đề tài tập trung nghiên cứu hoạt động xuất mặt hàng cao su Việt Nam  Về thời gian nghiên cứu: số liệu thu thập nghiên cứu từ năm 2015 đến tháng năm 2017  Về không gian: hoạt động xuất nông sản Việt Nam thời gian qua Phương pháp nghiên cứu  Sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh để phân tích, đánh giá đưa kết luận  Sử dụng phương pháp luận phương pháp vật biện chứng để nghiên cứu vấn đề để đảm bảo tính logic đề tài nghiên cứu Kết cấu chuyên đề CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC GVHD: Th.S TRẦN PHI HOÀNG Nội dung chuyên đề gồm chương Chương 1: Giới thiệu tổng quan mơn học Chương 2: Phân tích thực trạng hoạt động xuất Cao su Việt Nam thời gian vừa qua Chương 3: Nhận xét Đánh giá môn học CHUN ĐỀ MƠN HỌC GVHD: Th.S TRẦN PHI HỒNG CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC 1.1 Những vấn đề hoạt động xuất 1.1.1 Xuất hàng hóa Là việc hàng hóa đưa khỏi lãnh thổ Việt Nam đưa vào khu vực đặc biệt nằm lãnh thổ Việt Nam coi khu vực hải quan riêng theo quy định pháp luật 1.1.2 Nhập hàng hóa Là việc hàng hóa đưa vào lãnh thổ Việt Nam từ nước từ khu vực đặc biệt nằm lãnh thổ Việt Nam coi khu vực hải quan riêng theo quy định pháp luật 1.1.3 Tạm nhập, tái xuất hàng hóa Là việc đưa hàng hóa từ nước ngồi từ khu vực đặc biệt nằm lãnh thổ Việt Nam coi khu vực hải quan riêng theo quy định pháp luật vào Việt Nam, có làm thủ tục nhập vào Việt Nam làm thủ tục xuất hàng hóa khỏi Việt Nam 1.1.4 Tạm xuất, tái nhập hàng hóa Là việc hàng hóa đưa nước đưa vào khu vực đặc biệt nằm lãnh thổ Việt Nam coi khu vực hải quan riêng theo quy định pháp luật Việt Nam, có thủ tục xuất khỏi Việt Nam làm thủ tuc nhập hàng hóa vào Việt Nam 1.1.5 Xuất siêu Là khái niệm dùng mơ tả tình trạng Cán cân thương mại có giá trị lớn (zero) Nói cách khác, kim ngạch xuất cao nhập thời gian định xuất siêu 1.1.6 Nhập siêu Là khái niệm dùng mơ tả tình trạng Cán cân thương mại có giá trị nhỏ (zero) Nói cách khác, kim ngạch nhập cao xuất thời gian định, nhập siêu CHUN ĐỀ MƠN HỌC 1.1.7 GVHD: Th.S TRẦN PHI HOÀNG Cán cân thương mại Là mục tài khoản vãng lai cán cân toán quốc tế Cán cân thương mại ghi lại thay đổi xuất nhập quốc gia khoảng thời gian định (quý năm) mức chênh lệch chúng (xuất trừ nhập khẩu) Khi mức chênh lệch lớn 0, cán cân thương mại có thặng dư Ngược lại, mức chênh lệch nhỏ 0, cán cân thương mại có thâm hụt Khi mức chênh lệch 0, cán cân thương mại ở trạng thái cân 1.2 Quản trị xuất nhập Là tổng hợp hoạt động hoạch định chiến lược kế hoạch kinh doanh, tổ chức thực kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu, từ khâu đầu đến khâu cuối chu kỳ kinh doanh (giao dịch, đàm phán hợp đồng; soạn thảo, ký kết hợp đồng tổ chức thực hợp đồng) nhằm đạt mục tiêu đề cách hiệu quả 1.3 Giới thiệu sơ lược Incoterms 2010 1.3.1 Mục đích phạm vi ứng dụng Incoterms 2010  Mục đích Incoterms Là cung cấp quy tắc quốc tế để giải thích điều kiện thương mại thơng dụng ngoại thương Incoterms làm rõ phân chia trách nhiệm, chi phí rủi ro q trình chuyển hàng từ người bán đến người mua  Phạm vi Incoterms Inconterms giới hạn vấn đề liên quan đến quyền nghĩa vụ bên hợp đồng mua bán hàng hóa việc giao nhận hàng hóa bán (với nghĩa “ hàng hóa hữu hình” chứ khơng bao gồm “hàng hóa vơ hình”) Trong Incoterms không đề cập tới vấn đề:  Việc chuyển giao sở hữu hàng hóa quyền khác tài sản CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC  GVHD: Th.S TRẦN PHI HOÀNG Sự vi phạm hợp đồng hậu quả vi phạm hợp đồng miễn trừ nghĩa vụ hoàng cảnh định 1.3.2 Các nội dung Incoterms 2010 Incoterms 2010 có tất cả 11 điều kiện, có hai điều kiện dùng cho phương thức vận tải so DAT ( delivered ad Terminal- giao hàng bến) DAP ( Delivered at Place – Giao hàng nơi đến) Trong Incoterms 2010 trọng đến phương thức vận tải thích hợp sử dụng điều kiện cụ thể Incoterms chia thành hai loại riêng biệt  Các điều kiện áp dụng cho phương thức vận tải:  EXW : Giao xưởng  FCA : Giao cho người chuyên chở  CPT : Cước phí trả lời  CIP : Cước phí bảo hiểm trả lời  DAT : Giao bến  DAP : Giao nơi đến  DDP : Giao hàng nộp thuế Các điều kiện áp dụng cho vận tải đường biển thủy nội địa   FAS : Giao dọc mạn tàu  FOB : Giao lên tàu  CFR : Tiền hàng cước phí  CIF : Tiền hàng, bảo hiểm cước phí Nhóm thứ gồm bảy điều kiện sử dụng cho phương thức vận tải kể cả vận tải đa phương thức Nhóm gồm điều kiện EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP Trong nhóm thứ hai, địa điểm giao hàng nơi hàng hóa chở tới người mua cảng biển, chúng xếp vào nhóm điều kiện “đường biển đường thủy nội địa” Nhóm gồm điều kiện FAS, FOB, CFR CIF Ở ba điều kiện sau cùng, cách đề cập tới lan can tàu điểm giao hàng bị loại bỏ Thay vào đó, hàng hóa xem giao CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC GVHD: Th.S TRẦN PHI HOÀNG chúng “xếp lên tàu” Điều phản ánh sát thực tiễn thương mại đại xóa hình ảnh lỗi thời việc rủi ro di chuyển qua ranh giới tưởng tượng – lan can tàu 1.4 Một số hình thức xuất hàng hóa 1.4.1 Xuất trực tiếp Xuất trực tiếp hình thức xuất hàng hố, dịch vụ doanh nghiệp sản xuất thu mua từ đơn vị sản xuất nước tới khách hàng nước ngồi thơng qua tổ chức Xuất trực tiếp làm tăng thêm rủi ro kinh doanh lại có ưu điểm giảm bớt chi phí trung gian tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp 1.4.2 Xuất uỷ thác Là hình thức mà đơn vị kinh doanh xuất đóng vai trò người trung gian cho đơn vị sản xuất đứng ký kết hợp đồng mua bán ngoại thương, tiến hành thủ tục cần thiết để xuất hàng hoá cho nhà sản xuất để qua hưởng "phí uỷ thác"(thường tính theo % giá trị lô hàng) 1.4.3 Buôn bán đối lưu Buôn bán đối lưu phương thức giao dịch trao đổi hàng hố, xuất kết hợp chặt chẽ với nhập khẩu, người bán đồng thời người mua, lượng hàng giao có giá trị tương xứng với lượng hàng nhận Ở mục đích xuất không phải nhằm thu ngoại tệ, mà nhằm thu hàng hố khác có giá trị tương đương 1.4.4 Gia cơng quốc tế Là hình thức kinh doanh, bên (gọi bên nhận gia công) nhập nguyên liệu bán thành phẩm bên (bên đặt gia công) để chế biến thành phẩm, giao lại cho bên đặt gia công qua thu lại khoản phí gọi phí gia cơng 1.4.5 Tái xuất CHUN ĐỀ MƠN HỌC GVHD: Th.S TRẦN PHI HỒNG Là xuất trở lại nước ngồi hàng hố trước nhập khẩu, chưa qua chế biến ở nước tái xuất Ưu điểm hình thức doanh nghiệp thực nghiệp vụ thu lợi nhuận cao mà khơng phải tổ chức sản xuất Hình thức áp dụng phổ biến, với nước, doanh nghiệp chuyên kinh doanh buôn bán quốc tế Tóm lại có nhiều hình thức xuất mà doanh nghiệp lựa chọn, doanh nghiệp lựa chọn phương thức phù hợp với khả cho đạt hiêụ quả cao đảm chi phí, thu hồi vốn, doanh số, mở rộng thị trường… công việc nhà quản trị xuất nhập phải có 1.5 Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất 1.5.1 Các yếu tố cạnh tranh Theo mơ hình áp lực cạnh tranh Michael Porter yếu tố cạnh tranh mà doanh nghiệp xuất gặp phải bao gồm:  Các đối thủ cạnh tranh tiềm năng: xuất công ty tham gia vào thị trường có khả mở rộng sản xuất, chiếm lĩnh thị trường, thị phần công ty khác  Khả mặc nhà cung cấp: nhân tố phản ánh mối tương quan nhà cung cấp với cơng ty ở khía cạnh sinh lợi, tăng giá giảm giá, giảm chất lượng hàng hố tiến hành giao dịch với cơng ty  Khả mặc khách hàng: khách hàng mặc cả thơng qua sức ép giảm giá, giảm khối lượng hàng hố mua từ cơng ty đưa yêu cầu chất lượng phải tốt với mức giá  Sự đe doạ sản phẩm, dịch vụ thay thế: giá cả sản phẩm tăng lên nên khách hàng có xu hướng tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ thay Đây nhân tố đe doạ mát thị trường công ty  Cạnh tranh nội ngành: điều kiện này, công ty cạnh tranh khốc liệt với giá cả, khách biệt hoá sản phẩm việc đổi sản phẩm công ty tồn thị trường CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC GVHD: Th.S TRẦN PHI HỒNG 1.5.2 Các yếu tố Văn hóa – Xã hội Yếu tố Văn hóa- Xã hội có ảnh hưởng đến hoạt động xuất doanh nghiệp Môi trường Văn hóa- Xã hội khác ở mơi quốc gia, vùng, lãnh thổ khác sẽ định đến việc hàng hóa có chấp nhận quốc gia, vùng, hay lãnh thổ hay khơng Trong mơi trường văn hố, nhân tố nên giữ vị trí quan trọng nối sống, tập quan ngơn ngữ, tơn giáo Đây coi hàng rào chắn hoạt động giao dịch kinh doanh xuất Ví dụ: quốc gia theo đạo hồi khơng sử dụng thịt lợn, quốc gia Ấn Độ lại khơng ăn thịt bò… Đây yếu tố văn hóa tác động đến chiến lược xuất doanh nghiệp Do đó, xác định thị trường xuất doanh nghiệp cần nghiên cứu yếu tố văn hóa- Xã hội quốc gia, vùng, lãnh thổ mà muốn xuất để tránh rủi ro đáng tiếc 1.5.3 Các yếu tố Kinh tế Yếu tố kinh tế có tác động lớn đến tình hình xuất doanh nghiệp Tính ổn kinh tế sách kinh tế quốc gia có tác động trực tiếp đến hiệu quả hoạt động xuất doanh nghiệp sang thị trường nước ngồi Tính ổn định trước hết chủ yếu ổn định tài quốc gia, ổn định tiền tệ, khống chế lạm phát Có thể nói vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm hàng đầu tham gia kinh doanh xuất 1.5.4 Các yếu tố Chính trị Pháp luật Tính ổn định trị quốc gia nhân tố thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động xuất sang thị trường nước ngồi Khơng có ổn định trị sẽ khơng có điều kiện để ổn định phát triển hoạt động xuất Chính vậy, tham gia kinh doanh xuất thị trường giới đòi hỏi doanh nghiệp phải am hiểu mơi trường trị ở quốc gia, ở nước khu vực mà doanh nghiệp muốn hoạt động CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC GVHD: Th.S TRẦN PHI HOÀNG Để tham gia thị trường xuất khẩu, doanh nghiệp nghiên cứu vấn đề văn hóa- xã hội, kinh tế phải nghiên cứu, tìm hiểu tính ổn định trị quốc gia Vi trị, luật pháp quốc gia nhiều sẽ có kiểm sốt phủ vấn đề phát triển kinh tế nước có lĩnh vực xuất Vì doanh nghiệp xuất cần nghiên cứu, tìm hiểu yếu tố trị, pháp luận đề tránh rủi ro cho 1.5.5 Các yếu tố Khoa học công nghệ Các yếu tố khoa học cơng nghệ có quan hệ chặt chẽ với hoạt động kinh tế nói chung hoạt động xuất nói riêng Cơng nghệ đóng vai trò quan trọng tất cả hoạt động doanh nghiệp giúp doanh nghiệp cao hiệu xuất làm việc, hiệu quả sản xuất cả hiệu quả mặt xuất Công nghệ đại giúp việc xuất hàng hóa trở nên dễ dàng thủ tục hải quan đơn giản, khai báo thuế, khai báo hải quan, quản lý kho hải quan… điều tự động giúp doanh nghiệp rút ngắn thủ tục Hải quan rườm từ nâng cao hiệu quả xuất 1.5.6 Thuế quan Trong hoạt động xuất thuế quan loại thuế đánh vào đơn vị hàng xuất Việc đánh thuế xuất phủ ban hành nhằm quản lý xuất theo chiều hướng có lợi cho kinh tế nước mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại Nhìn chung công cụ thường áp dụng số mặt hàng nhằm hạn chế số lượng xuất bổ sung cho nguồn thu ngân sách 1.5.7 Hạn ngạch Được coi công cụ chủ yếu cho hàng rào phi thuế quan, hiểu qui định Nhà nước số lượng tối đa mặt hàng hay nhóm hàng phép xuất thời gian định thông qua việc cấp giấy phép Sở dĩ có cơng cụ khơng phải lúc Nhà nước khuyến khích xuất mà quyền lợi quốc gia phải kiểm sốt vài mặt hàng hay nhóm hàng sản phẩm đặc biệt, nguyên liệu nhu cầu nước thiếu… 1.5.8 Tỷ giá hối đối tỷ suất ngoại tệ hàng xuất 10 CHUYÊN ĐỀ MƠN HỌC GVHD: Th.S TRẦN PHI HỒNG KẾT LUẬN Việt Nam nước có sản lượng cao su xuất lớn thứ giới Điều cho thấy cấu ngành cao su xuất chiếm phần quan trọng cấu kinh tế ngành nơng nghiệp Với vị mình, ngành cao su Việt Nam hồn tồn cạnh tranh với nước xuất khác thị trường giới Mặt hàng chế xuất cao su Việt Nam chí khơng đồng điều sản lượng chất lượng xuất Việc xuất cao su chủ yếu dạng nguyên liệu thô trở ngại với ngành xuất cao su Việt Nam Về lâu dài xuất thơ sẽ khó trì hình ảnh khó đem lại lợi nhuận việc xuất cho doanh nghiệp Điều đòi hỏi doanh nghệp xuất cần phải cải tiến cơng nghệ chế biến nhằm tạo sản phẩm có giá trị gia tăng cao thay trọng xuất dạng thô Cao su Việt Nam đáp ứng số lượng trì mức sản lượng xuất cao chưa có thương hiệu cho Thiết nghĩ để nâng cao việc xuất cao su doanh nghiệp xuất cần phải xây dựng thương hiệu riêng cho mặt hàng cao su Điều đòi hỏi nhà nước cần phải xây dựng Thương hiệu Cao Su Việt Nam trường quốc tế nhằm hỗ trợ thúc đẩy cho doanh nghiệp xuất Cần tăng cường quản bá hình ảnh, thương hiệu cao su Việt Nam với nước giới nhằm tăng hội tìm kiếm thị trường tiềm cho xuất Để ngành cao su phát triển không phải hai mà cần lộ trình cụ thể, giải pháp cụ thể, sách cụ thể từ phía nhà nước, quan chức để nâng cao chất lượng, sản lượng, nâng cao hình ảnh cao su Việt Nam, từ tạo tiền đề cho việc xuất đạt hiệu quả tốt năm tới 37 CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC GVHD: Th.S TRẦN PHI HOÀNG DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Quản trị Xuất nhập – PGS.TS Đoàn Thị Hồng Vân & Kim Ngọc Đạt – NXB Lao động Xã hội – 2009 Giáo trình Kinh tế học Quốc tế – Tô Xuân Dân - NXB Thống kê –1998 Thị trường Xuất - Nhập rau quả - PGS.TS Nguyễn Văn Nam – NXB Thống kê - 2005 BVSC, 2016 Ngành cao su tự nhiên Báo cáo phân tích ngành cao su tự nhiên năm 2016 BVSC, 2017 Ngành cao su tự nhiên Báo cáo phân tích ngành năm 2017 Đức Huỳnh, 2017 Việt Nam xuất siêu 820 triệu USD cao su tháng đầu năm http://cafef.vn/viet-nam-xuat-sieu-hon-820-trieu-usd-cao-su-9-thang-dau-nam20171018085840608.chn, truy cập ngày 5/11/2017 Đức Huỳnh, 2017 tháng đầu năm kim ngạch xuất cao su Việt Nam tăng 58,4% http://ndh.vn/7-thang-dau-nam-kim-ngach-xuat-khau-cao-su-cuaviet-nam-tang-58-4 20170822035054883p4c150.news, truy cập ngày 5/11/2017 Thủy Chung, 2017 Xuất sản phẩm cao su tăng trưởng tốt http://vinanet.vn/thuong-mai-cha/xuat-khau-san-pham-cao-su-tang-truong-tot676798.html, truy cập ngày 5/11/2017 T.Tr,2017 Hướng dẫn phân loại cao su tự nhiên http://www.baohaiquan.vn/pages/huong-dan-phan-loai-cao-su-tu-nhien.aspx, truy cập ngày 5/11/2017 10 Huy Lê,2017 DN cao su thiên nhiên: Nửa đầu năm thu lãi lớn, triển vọng cuối năm tốt https://thitruongcaosu.net/2017/07/18/dn-cao-su-thien-nhien-nuadau-nam-thu-lai-lon-trien-vong-cuoi-nam-van-tot/, truy cập ngày 5/11/2017 11 Lê Anh, 2017 Thúc đẩy công nghiệp chế biến cao su, giảm xuất thô http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Thuc-day-cong-nghiep-che-bien-cao-su-giam-xuattho/243003.vgp, truy cập ngày 5/11/2017 38 CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC GVHD: Th.S TRẦN PHI HOÀNG Các trang Web Thị trường cao su: www.thitruongcaosu.net Báo phủ: www.baochinhphu.vn Tổng cục Hải quan: www.customs.gov.vn Site.google: www.sites.google.com/site/tranphihoangqtkd/nghiencuu Tổng cục thống kê: www.gso.gov.vn Viện sách phát triển chiến lược nơng nghiệp Việt Nam: www.agro.gov.vn Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn: www.mard.gov.vn Hiệp hội Cao su Việt Nam: www.vra.com.vn Tạp chí Cao su Việt Nam: www.tapchicaosu.vn 10 Viện khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam: www.iasvn.org 39 CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC GVHD: Th.S TRẦN PHI HỒNG PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: Bảng tóm gọn điều khoản Incoterms 2010 EXW Người mua sẽ chịu toàn phí tổn rủi ro việc đưa (Ex Works) hàng từ đầu người bán đến điểm cuối Người bán có trách Giao xưởng nhiệm đặt hàng quyền định đoạt người mua nơi giao hàng (xưởng, nhà máy, nhà kho) Điều khoản thể trách nhiệm tối thiểu người bán Điều khoản dùng cho tất cả hình thức vận chyển FCA Người bán có nghĩa vụ giao hàng, làm thủ tục xuất cho (Free Carrier) đến tận giao cho nhà chuyên chở định bới người Giao cho nhà chuyên chở mua điểm địa điểm định Nếu người mua không rõ địa điểm giao hàng xác, người bán sẽ chọn điểm địa điểm nơi mà nhà chuyên chở sẽ nhận hàng Khi người bán yêu cầu hỗ trợ tìm ký hợp đồng với nhà chuyên chở, trách nhiệm rủi ro phí tổn mua sẽ phải gánh chịu Điều khoản dùng cho tất cả hình thức vận chuyển CPT Người bán trả cước vận chuyển đến đích Rủi ro hư hỏng (Carriage Paid To) mát hàng hóa sau hàng giao cho người chuyên Trả cước tới chở sẽ chuyển từ người bán sang người mua Điều khoản người bán có trách nhiệm làm thủ tục xuất Điều khoản dùng cho tất cả hình thức chuyên chở CIP Người bán có nghĩa vụ giống điều kiện CPT có (Carriage & insurance Paid t thêm trách nhiệm mua bảo hiểm cho rủi ro hư hại, o) tổn thất hàng hóa suốt q trình vận chuyển Người bán Trả cước bảo hiểm tới có nghĩa vụ làm thủ tục xuất khẩu, nhiên có trách nhiệm mua bảo hiểm ở mức thấp Điều khoản cho phép sử dụng với tất cả loại hình chun chở 40 CHUN ĐỀ MƠN HỌC GVHD: Th.S TRẦN PHI HOÀNG DAT Là điều kiện bổ sung Incoterms 2010 Điều kiện (Delivered At Terminal) sử dụng cho tất cả loại hình chuyên chở Giao bến Người bán coi giao hàng hàng hóa dỡ từ phương tiện vận tải xuống bến, cảng địa điểm đích định đặt định đoạt người mua “Bến” bao gồm cả cầu tàu, nhà kho, bãi container hay đường bộ, đường sắt hay nhà ga sân bay Hai bên thỏa thuận bến giao ghi rõ địa điểm bến nơi thời điểm chuyển giao rủi ro hàng hóa từ người bán sang người mua Nếu người bán chịu chi phí vận chuyển từ bến đến địa điểm khác điều khoản DAP hay DDP sẽ áp dụng Trách nhiệm Người bán có nghĩa vụ đặt hàng đến nơi ghi hợp đồng Người bán có nghĩa vụ đảm bảo hợp đồng chuyên chở họ cho hợp hợp đồng mua bán hàng hóa Người bán có nghĩa vụ làm thủ tục xuất Người mua có nghĩa vụ làm thủ tục nhập khẩu, thủ tục hải quan nộp thuế Nếu hai bên thỏa thuận người bán chịu phí tổn rủi ro từ bến đích đến địa điểm khác sẽ áp dụng điều khoản DAP Là điều kiện bổ sung Incoterms 2010 Điều kiện sử dụng cho tất cả loại hình chuyên chở DAP Người bán giao hàng hàng hóa đặt quyền định đoạt (Delivered At Place) người mua phương tiện vận tải đến đích sẵn Giao địa điểm sàng cho việc dỡ hàng xuống địa điểm đích Các bên khuyến cáo nên xác định rõ tốt điểm giao hàng khu vực địa điểm đích, bởi vi thời điểm chuyển 41 CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC GVHD: Th.S TRẦN PHI HỒNG giao rủi ro hàng hóa từ người bán sang người mua Nếu người bán có nghĩa vụ làm thủ tục nhập khẩu, nộp thuế… điều khoản DDP sẽ áp dụng Trách nhiệm Người bán có nghĩa vụ rủi ro giao hàng đến địa điểm thỏa thuận Người bán yêu cầu ký hợp đồng vận chuyển thích hợp với hợp đồng mua bán hàng hóa Người bán có nghĩa vụ làm thủ tục xuất Các phí tổn dỡ hàng điểm đích, khơng có thỏa thuận trước, người bán sẽ khơng phải gánh chịu Người mua có nghĩa vụ hỗ trợ cung cấp giấy tờ cần thiết để làm hải quan nộp thuế DDP Người bán có nghĩa vụ giao hàng đến địa điểm thỏa thuận (Delivered Duty Paid) nước nhập khẩu, bao gồm việc chịu hết phí tổn rủi ro Giao trả thuế hàng đến đích, gồm cả chi phí thuế khai hải quan Điều khoản khơng phân biệt hình thức vận chuyển FAS Người bán cho hoàn tất nghĩa vụ giao hàng hàng (Free Alongside Ship) đặt cạnh mạn tàu cảng giao hàng, từ thời điểm người mua sẽ chịu phí tổn rủi ro hàng hóa Người mua đồng thời có nghĩa vụ làm thủ tục xuất Điều khoản sử dụng vận chuyển đường biển đường sơng FOB Người mua chịu phí tổn rủi ro sau hàng (Free On Board) giao qua lan can tàu cảng xuất Người mua đồng thời có nghĩa vụ làm thủ tục xuất Điều khoản áp dụng cho vận tải đường biển đường sông CFR Người bán chịu phí tổn trả cước vận chuyển đến cảng (Cost and FReight) đích Thời điểm chuyển giao rủi ro từ người bán sang người mua sau hàng giao qua lan can tàu cảng 42 CHUYÊN ĐỀ MƠN HỌC GVHD: Th.S TRẦN PHI HỒNG xuất Người bán có nghĩa vụ làm thủ tục xuất Điều khoản áp dụng cho vận chuyển đường biển đường sơng CIF Người bán có nghĩa vụ giống điều khoản CFR nhiên (Cost, Insurance & Freight) người bán có thêm nghĩa vụ mua bảo hiểm rủi ro hư hại tổn thất hàng hóa suốt q trình vận chuyển Người bán có nghĩa vụ làm thủ tục xuất Điều khoản áp dụng cho vận tải đường sông Ngồn: Tác giả tự tổng hợp, Giáo trình Quản trị xuất nhập khẩu, trang 60 đến 69 43 CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC GVHD: Th.S TRẦN PHI HỒNG Phụ lục 2: Bảng mơ tả ký hiệu số mặt hàng hàng cao su thành phẩm STT Tên ký hiệu/ Ký hiệu hàng hóa Mơ tả đặc tính SVR3L SVR 3L loại cao su phổ biến cao su sơ chế Đặc tính thơng số Po loại cao su cao nên thích hợp cho loại sản phẩm đòi hỏi tính đàn hồi, chịu mài mòn độ bền cao lốp xe ô tô, dây đai, cáp dây điện SVR10 SVR 10 loại cao su sản xuất từ mủ đông, mủ tạp, nên bản chất cao su cứng, dùng loại cao su pha trộn với RSS, CV50 Latex sẽ cho sản phẩm tốt, đáp ứng yêu cầu bản công nghệ lốp xe Latex Latex hay latex cao su chất lỏng phức hợp, có thành phần tính chất khác biệt tùy theo loại Latex cao su chia làm loại: Latex cao su thiên nhiên (NR) Latex cao su tổng hợp (Synthetic rubber) SVRCV60 Vì cao su CV (constant viscosity ) tính chất đặc trưng độ nhớt không thay đổi độ mềm dẻo nên nhà sản xuất ưa chuộng Tính mềm dẻo thuận lợi trình cán luyện (như lượng thấp , tổng hợp chất hỗn hợp tốt ,khả bám dính cao ) sẽ tạo nên sản phẩm tốt đồng - Loại cao su dùng làm dây thun ,keo dán ,mặt hông lốp xe ,mặt vợt bóng bàn… RSS3 Cao su tờ xơng khói phân loại cấp hạng áp dụng tính sẽ, màu sắc tính khơng mang khuyết tật bọt khí mà thấy mắt thường Yếu tố quan trọng chế biến cao su RSS chất lượng tốt đảm bảo mức độ tinh Phân hạng tờ xơng khói thực phương pháp ngoại quan: + Loại RSS 1: Khơng có bọt, không bụi, không vết dơ + Loại RSS 2: Và bọt nhỏ, không bụi, không vết dơ + Loại RSS 3,4,5: Số bọt nhiều không bụi, không vết dơ Nguồn: Công ty Công nghiệp cao su Thái Dương, http://www.sruco.com/vn/home.html#, ngày truy cập 3/11/2017 44 CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC GVHD: Th.S TRẦN PHI HOÀNG Phụ lục 3: Danh sách Doanh nghiệp xuất cao su Uy tín năm 2015 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 “Doanh nghiệp xuất uy tín” năm 2015 Bình Phước Bigimexco - Cơng ty CP XNK Tổng hợp Bình Phước Á Châu Tài Ngun - Cơng ty CP Á Châu Tài Nguyên Bà Rịa - Công ty CP Cao su Bà Rịa Bình Long - Cơng ty TNHH MTV Cao su Bình Long Casumina - Cơng ty CP Công nghiệp Cao su miền Nam Chư Păh - Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh Đà Nẵng DRC - Công ty CP Cao su Đà Nẵng Dầu Tiếng - Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng Đồng Nai - Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai Đông Nam Á - Công ty TNHH Cao su Đông Nam Á Đồng Phú - Công ty CP Cao su Đồng Phú Hoa Sen Vàng - Công ty TNHH SX TM Hoa Sen Vàng Hòa Thuận - Cơng ty TNHH TM Hòa Thuận Hồng Dũng - Cơng ty TNHH TM Hồng Dũng Huy Anh em - Công ty TNHH MTV Huy Anh em Liên Anh - Công ty TNHH SX Cao su Liên Anh Lợi Lợi - Công ty TNHH MTV Lợi Lợi Lưu Gia - Công ty TNHH TM DV Lưu Gia Nam Cường - Công ty TNHH SX TM DV Nam Cường Nhật Nam - Công ty TNHH SX TM Nhật Nam Petrolimex Pitco - Công ty CP XNK Petrolimex Phú Riềng - Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng Phước Hòa - Cơng ty CP Cao su Phước Hòa PTN - Cơng ty TNHH Phát triển PTN R1 - Công ty TNHH R1 International (VN) Tân lúa Vàng - Công ty TNHH Trục chà lúa Tân lúa Vàng Tập đồn cao su - Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam Thống Nhất RUTHIMEX - Công ty TNHH MTV Cao su Thống Nhất Thuận Lợi - Công ty TNHH Cao su Thuận Lợi Vạn Lợi - Công ty TNHH Vạn Lợi Vạn Xuân - Công ty TNHH Công nghiệp Vạn Xuân Việt Phú Thịnh - Công ty CP Cao su Việt Phú Thịnh Hội viên VRA x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Nguồn: Hiệp hội Cao su Việt Nam: https://www.vra.com.vn/thong-tin-hoi-vien/danh-sachdoanh-nghiep-xuat-khau-uy-tin-nam-2015-ve-mat-hang-cao-su.9639.html, ngày truy cập 5/11/2017 Phục lục 4: Thành viên hiệp hội ANRPC (The Association of Natural Rubber Producing Countries) 45 CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC STT 10 11 GVHD: Th.S TRẦN PHI HOÀNG Quốc gia Sri Lanka Indonesia Thái Lan Malaysia Việt Nam Singapore Ấn Độ Papua New Guinea Trung Quốc Campuchia Philippines Ngày tham gia 12/9/1968 17/6/1969 9/1/1970 8/4/1970 14/5/1970 5/6/1975 11/8/1975 6/11/1975 25/6/2007 9/9/2009 26/4/2010 Nguồn: Hiệp hội nước sản xuất cao su thiên nhiên (ANRPC) http://www.anrpc.org/html/default.aspx?ID=4&PID=5, ngày truy cập 3/11/2017 46 CHUYÊN ĐỀ MƠN HỌC GVHD: Th.S TRẦN PHI HỒNG Phụ lục 5: Thị trường xuất sản phẩm từ cao su tháng 2017 (ĐVT: USD) Thị trường Tổng Hoa Kỳ Nhật Bản Trung Quốc Hàn Quốc Đức Thái Lan Italy Đài Loan Anh Hà Lan Australia Malaysia Indonesia Pháp Bỉ Brazil Thổ Nhĩ Kỳ Campuchia Ấn Độ Hồng Kông (Trung Quốc) Bangladesh Singapore Ba Lan Saudi Arabia Nga Tây Ban Nha Trị giá so Trị giá so Trị giá Trị giá cộng dồn tháng trước kỳ năm trước tháng (USD) hết tháng (USD) (%) (%) 50.947.102 382.259.610 6,6 25,5 10.558.666 75.048.698 -0,85 10,23 9.549.522 72.808.6972,69 21,09 7.236.130 46.663.179 72,63 22,18 3.464.284 32.402.620 -8,17 36,36 1.951.841 19.395.572 -25,05 17,22 1.567.202 11.341.796 -1,57 73,2 642.535 9.921.354 -22,52 93,98 1.431.221 9.560.981 13,42 13,51 1.054.525 8.259.554 -12,3 42,46 1.252.647 8.119.060 -3,92 41,06 1.172.609 8.110.055 -0,92 20,44 761.273 7.488.161 40,37 118,45 984.612 7.186.835 7,35 14,71 748.984 6.054.923 28,13 109,5 568.673 4.077.101 0,5 12,17 927.803 3.956.229 26,41 74,12 402.589 3.534.493 -32,68 25,35 537.173 3.395.773 97,84 56,84 680.034 3.372.556 47,95 40,84 364.057 112.413 211.781 199.279 57.496 179.882 29.237 2.482.732 1.793.654 1.497.445 1.387.202 1.248.402 1.099.255 457.242 33,15 -6,77 42,92 94,69 -60,03 -7,22 12,17 -28,75 34,8 -7,57 -44,07 113,34 -31,07 -33,84 Nguồn: Trung Tâm Thông Tin – Công nghiệp Thương Mại (VITIC), Bộ Công Thương http://vinanet.vn/thuong-mai-cha/xuat-khau-san-pham-tu-cao-su-sang-cac-nuoc-dong-nama-tang-manh-680501.html, ngày truy cập 5/11/2017 47 CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC GVHD: Th.S TRẦN PHI HỒNG Phục lục 6: Trích dẫn số Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3769:2004 Cao su thiên nhiên SVR Thuật ngữ định nghĩa Trong tiêu chuẩn sử dụng thuật ngữ định nghĩa sau: 1.1 Cao su định chuẩn kỹ thuật (technically specified rubber) Cao su thiên nhiên sản xuất từ mủ (latex) cao su Hevea brasiliensis (thường chế biến ở dạng cao su khối) có tiêu kỹ thuật phù hợp với cấp hạng 1.2 Cao su ổn định độ nhớt (CV) (constant viscosity (CV) rubber) Cao su thiên nhiên có độ nhớt kiểm sốt, thường xử lý tác nhân ổn định độ nhớt, trước sau trình sấy 1.3 Chất bẩn (dirt) Tạp chất giữ lại rây 45 mm 1.4 Mủ đơng ngồi lơ (field-grade coagulum) Cao su thiên nhiên làm từ mủ đông tụ axit mủ đông tụ tự nhiên (tự đông tụ) chén hứng mủ dụng cụ thích hợp khác 1.5 Cao su tờ (sheet rubber) Cao su đông tụ hồn tồn tạo thành tờ CHÚ THÍCH: Cao su tờ sấy khơ, sấy khơ phần khơng sấy khơ 1.6 Mủ nước ngồi lơ (WF) (whole field latex) Mủ nước lấy từ cao su Hevea brasiliensis, pha lỗng khơng tách chiết Thành phần nguyên liệu Cao su SVR chia thành nhóm tùy theo nguyên liệu sử dụng, sau: - Mủ nước hỗn hợp đông tụ chất đông tụ axit formic axit axetic điều kiện kiểm sốt; - Mủ đơng ngồi lô; - Cao su tờ Ký hiệu phân hạng 3.1 Ký hiệu qui ước cho cao su thiên nhiên theo tiêu chuẩn SVR (Standard Vietnamese Rubber) 48 CHUN ĐỀ MƠN HỌC GVHD: Th.S TRẦN PHI HỒNG 3.2 Hạng SVR phân theo tính chất loại nguyên liệu, theo Bảng Bảng – Hạng SVR Ngun liệu Mủ nước ngồi lơ Tính chất Hạng Có độ nhớt kiểm sốt SVR CV50, SVR CV60 Cao su có màu sáng với số màu qui định SVR L, SVR 3L Không qui định màu Lovibond độ nhớt Cao su tờ mủ đông Không qui định màu hỗn hợp Lovibond độ nhớt Mủ đơng ngồi lơ và/hoặc cao su tờ Khơng qui định độ nhớt Độ nhớt kiểm soát SVR 5, SVR 5WF SVR 5, SVR 5RSS, SVR 5ADS SVR 10 SVR 20 SVR 10CV SVR 20CV Nguồn : Tiêu chuẩn Việt Nam Cao su Thiên nhiên http://hethongphapluatvietnam.net/tieu-chuan-viet-nam-tcvn-3769-2004-ve-cao-su-thiennhien-svr-quy-dinh-ky-thuat-do-bo-khoa-hoc-cong-nghe-va-moi-truong-ban-hanh.html, truy cập ngày 3/11/2017 49 CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC GVHD: Th.S TRẦN PHI HOÀNG Phục lục 7: Thuế suất xuất mặt cao su Số TT Mơ tả hàng hố Thuộc nhóm, phân nhóm Thuế suất (%) Cao su tự nhiên, nhựa balata, nhựa két, nhựa cúc cao su, nhựa họ sacolasea loại nhựa tự nhiên tương tự, dạng nguyên sinh dạng tấm, dải 40.01 - Mủ cao su tự nhiên, chưa tiền lưu hóa 4001 10 - Crếp từ mủ cao su 4001 29 - Loại khác 4001 - Cao su tổng hợp 4002 - Loại khác 4002 Cao su hỗn hợp, chưa lưu hóa, dạng nguyên sinh dạng tấm, dải 4005 1 20 Cao su tổng hợp chất thay cao su dẫn xuất từ dầu, dạng nguyên sinh dạng tấm, dải; hỗn hợp sản phẩm nhóm 40.01 với sản phẩm nhóm này, dạng nguyên sinh dạng tấm, dải Nguồn:https://www.customs.gov.vn/Lists/VanBanPhapLuat/ViewDetails.aspx? ID=7061, ngày truy cập 4/11/2017 50 CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC GVHD: Th.S TRẦN PHI HOÀNG Phục lục 8: Chuỗi giá trị ngành cao su Việt Nam Nguồn: Báo cáo ngành cao su thiên nhiên Việt Nam, VPBS, 2014, trang 16 51 ... 14 CHUN ĐỀ MƠN HỌC GVHD: Th.S TRẦN PHI HỒNG CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CAO SU CỦA VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN VỪA QUA 2.1 Tổng quan xuất cao su Việt Nam thời gian qua 2.1.1... Trung Quốc 2.2 Phân tích thực trạng xuất cao su Việt Nam thời gian qua 2.2.1 Thuận lợi 2.2.1.1 Diện tích trồng khai thác tăng qua năm Sản lượng xuất cao su Việt Nam tăng điều qua năm điều cho... cứu Chuyên đề hoạt động xuất mặt hàng cao su Việt Nam thời gian vừa qua Phạm vi nghiên cứu  Về nội dung: đề tài tập trung nghiên cứu hoạt động xuất mặt hàng cao su Việt Nam  Về thời gian
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề môn học Quản trị xuất nhập khẩu PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU MỦ CAO SU CỦA VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN VỪA QUA đại học Công nghiệp Tp.HCM, Chuyên đề môn học Quản trị xuất nhập khẩu PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU MỦ CAO SU CỦA VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN VỪA QUA đại học Công nghiệp Tp.HCM, Là cung cấp bộ quy tắc quốc tế để giải thích những điều kiện thương mại thông dụng nhất trong ngoại thương. Incoterms làm rõ sự phân chia trách nhiệm, chi phí và rủi ro trong quá trình chuyển hàng từ người bán đến người mua., CIF : Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay