Tiểu luận Kinh tế học lao động: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cung lao động tại Việt Nam

31 128 2
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2018, 18:37

Với kinh tế thị trường hiện nay thì vấn đề cung lao động đang là một vấn đề bức xúc cấp thiết cần phải có những biện pháp giải quyết một cách triệt để. Nước ta đang trong thời kỳ hội nhập, cộng với tiến trình phát triển tất yếu của đất nước, điều này sẽ kích sự di chuyển lao động giữa các vùng miền, địa phương, các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp thậm chí là giữa các khu vực. Đó chính là một trong những lý do gây ra việc cung lao động giữa những vùng miền, khu vực mất cân bằng. Đây là một vấn đề thực sự cần thiết phải có những giải pháp hiệu quả và thiết thực để giải quyết. Tuy nhiên, việc phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp khắc phục tình trạng này trong thời gian qua dường như chưa hiệu quả và thiết thực với thực tế. Vì vậy em chọn đề tài: “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cung lao động tại Việt Nam” để phân tích và đưa ra giải pháp cho vấn đề cung lao động tại Việt Nam. TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH TIỂU LUẬN KINH TẾ HỌC LAO ĐỘNG Giáo viên hướng dẫn : TS Đào Anh Tuấn Họ tên học viên : Phùng Mạnh Vương Lớp Cao học : Quản lý kinh tế – K34A HÀ NỘI - 2017 ĐỀ TÀI “Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến cung lao động Việt Nam” LỜI NĨI ĐẦU u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước hội nhập quốc tế đặt nhiệm vụ đổi sách kinh tế - xã hội, hoàn thiện hệ thống thị trường, có thị trường lao động, tạo sở thuận lợi cho vận hành hiệu kinh tế Cải cách kinh tế nhiều năm qua đem lại thay đổi tồn diện sâu sắc, có tính đột phá liên quan đến phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo việc làm không ngừng nâng cao thu nhập, mức sống cho người lao động Thị trường lao động công nhận mặt hợp pháp trình hình thành, phát triển, sức lao động trở thành loại hàng hóa Trong xu hội nhập sâu vào kinh tế giới, đòi hỏi thị trường lao động Việt Nam phát triển linh hoạt để hỗ trợ tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh kinh tế Thế nhưng, hình thành phát triển chưa đồng bộ, nên thị trường lao động Việt Nam bộc lộ nhiều yếu điểm lẫn mâu thuẫn, nghiêm trọng cân cung cầu, suất lao động thấp Trong dư thừa sức lao động nơng thơn lĩnh vực phát triển cơng nghiệp, ngành dịch vụ trung cao cấp lại thiếu hụt lao động trầm trọng Như vậy, vấn đề quan trọng đặt đất nước ta phải phân tích tận dụng hội để phát triển thị trường lao động nghiên cứu, đề giải pháp để vượt qua khó khăn, thách thức vấn đề thị trường lao động, tiến tới cân cung cầu lao động Với kinh tế thị trường vấn đề cung lao động vấn đề xúc cấp thiết cần phải có biện pháp giải cách triệt để Nước ta thời kỳ hội nhập, cộng với tiến trình phát triển tất yếu đất nước, điều kích di chuyển lao động vùng miền, địa phương, sở sản xuất, doanh nghiệp chí khu vực Đó lý gây việc cung lao động vùng miền, khu vực cân Đây vấn đề thực cần thiết phải có giải pháp hiệu thiết thực để giải Tuy nhiên, việc phân tích thực trạng đưa giải pháp khắc phục tình trạng thời gian qua dường chưa hiệu thiết thực với thực tế Vì em chọn đề tài: “Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến cung lao động Việt Nam” để phân tích đưa giải pháp cho vấn đề cung lao động Việt Nam PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CUNG LAO ĐỘNG 1.1 Cung lao động 1.1.1 Khái niệm cung lao động Mỗi người lao động, thời điểm khác đời, phải định làm việc hay không làm việc, làm việc cho thời gian Đó biểu cung lao động cùa cá nhân Do vậy, thời điểm định, cung lao động toàn xã hội tạo tổng cung lao độngnhân Cung lao động xã hội phụ thuộc vào qui mô dân số mức độ tham gia lao động nhóm tuổi Do yếu tố thay đổi nên lực lượng lao động khả cung lao động xã hội thay đối tác động mạnh mẽ đến lực sản xuất kinh tế Như vậy, cung lao động phản ảnh khả tham gia thị trường lao động người lao động điều kiện định Cung lao động cùa xã hội (còn gọi tổng cung lao động xã hội) khả cung cấp sức lao động nguồn nhân lực xã hội Nó thể số lượng chất lượng người thời gian người tham gia mong muốn tham gia lao động thị trường lao động 1.1.2 Các nhân tố tác động đến cung lao động Các nhân tổ tác động đến cung lao động xem xét hai khía cạnh: số lượng chất lượng cung lao động, số lượng cung lao động gồm số người thời gian mà họ tham gia làm việc thị trường lao động Những nhân tố tác động đến số lượng cung lao động bao gồm: 1.1.2.1.Những nhân tố tác động đến cung số lượng người lao động a Dân số Quy mô lực lượng lao động quốc gia phụ thuộc vào quy mơ dân số cùa quốc gia Quy mơ dân số lớn tạo nguồn nhân lực sẵn sàng cung cấp sức lao động cho xã hội lớn Tốc độ tăng dân số định quy mô dân số, định quy mô nguồn lao động sau khoảng thời gian 15 năm sau Tốc độ tăng dân số lại định tỷ lệ tăng tự nhiên dân số (tỷ lệ sinh so với tỷ lệ chết) di dân tuý Quy định giới hạn độ tuổi lao động tác động đến quy mô lực lượng lao động tiềm quốc gia (số người đủ tuổi lao động trở lên phụ thuộc vào quy định giới hạn này) Nâng cao hay hạ thấp giới hạn tạo nên lực lượng lao động tiềm giảm hay tăng lên Mặt khác, cấu dân số trẻ hay già, cho ta đội ngũ lao động đủ tuổi lao động trở lên hay nhiều Điều định cung lao động nhỏ hay lớn b Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động định cung lao động số lượng Tạo việc làm nhiều thu hút nguồn nhân lực lớn, tức làm cho tỷ lệ tham gia lực lượng lao động gần tới 100% tạo cung lao động lớn Tuy nhiên, phần lớn người có việc làm (làm cơng việc trả tiền cơng) tính lực lượng lao động mà không cần biết họ làm việc ngày năm Thời gian làm việc người lao động khác khơng giống Vì thế, cung số lượng lao động cung thời gian lao động khác Quy mô lực lượng lao động chưa nói lên mức độ tham gia cường độ tham gia lao động Các khảo sát thực tế số nước cho thấy tỷ lệ tham gia lực lượng lao động nói riêng cung lao động nói chung có sổ điểm đáng ý sau: - Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động nam có xu hướng giảm, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động nữ, ngược lại, có xu hướng tăng Ví dụ, nghiên cứu xu hướng biến động tỷ lệ tham gia lực lượng lao động nam giới Mỹ khoảng thời gian 1990-1997 cho thấy suy giảm tương đối đều, từ 90% năm 1900 75% năm 1997 Sự giảm sút chủ yếu nam giới nhóm tuổi gần 65 tuổi lựa chọn hưu sớm Ngược lại, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động nữ tăng nhanh Vào đầu kỷ, có 20% nữ ưong lực lượng lao động, đến cuối năm 1950, có 30% nữ giới lực lượng lao động Mặc dù nam giới có tỷ lệ tham gia lớn nữ giới lại thích hợp với cơng việc bán thời gian Chỉ có 4% nam giới làm công việc bán thời gian nữ giới 16% - Có giảm sút đáng kể số làm việc bình quân tuần Chẳng hạn, người lao động điển hình làm việc ngành chế biến Mỹ, vào năm 1900 làm việc 55 / tuần vào năm 1990 làm việc 38 giờ/ tuần Độ dài tuần làm việc ngành sản xuất công nghiệp tiếp tục ổn định mức 37 - 38 suốt giai đoạn sau chiến tranh - Trình độ giáo dục cung lao động có mối liên hệ đáng kể nam nữ Năm 1997, Mỹ, 88% nam giới 83% nữ giới tốt nghiệp cao đẳng nằm lực lượng lao động, có 75% nam giới 47% nữ giới không tốt nghiệp PTTH tham gia lực lượng lao động - Có khác biệt chủng tộc cung lao động, đặc biệt nam giới Ở Mỹ, đàn ơng da trắng có tỷ lê tham gia cao làm việc nhiều đàn ông da đen Sự thay đổi tỷ lệ tham gia lực lượng lao động nhiều yếu tố chi phối, kể đến yếu tố làm tăng yếu tố làm giảm Những yếu tố làm tăng tỷ lệ tham gia lực lượng lao động bao gồm: -Tăng lương thu nhập thực tế thị trường Người lao động mong muốn có mức tiền lương, gọi Wg, khiến người lao động định làm Ta gọi tiền lương Wg “tiền lương giới hạn” Người lao động không làm việc tiền lương thị trường thấp tiền lương giới hạn Do vậy, định làm việc dựa so sánh mức lương thị trường (là mức lương mà người chủ sẵn sàng trả) với mức lương giới hạn (là mức lương người lao động muốn có để chấp nhận làm việc) Như vậy, cố định mức lương giới hạn, mức lương thị trường tăng lên làm tăng tỷ lệ tham gia thị trường lao động nhóm lao động - Sự thay đổi sở thích, hành vi, nghề nghiệp hứng thú hồn cảnh gia đình Mỗi thời kỳ lịch sử có thay đổi sở thích, quan niệm Ví dụ, quan điểm nam nữ bình quyền công việc hấp dẫn thị truờng lao động thu hút phụ nữ tham gia vào lực lượng lao động Hồn cảnh gia đình khó khăn thiểu thốn đòi hỏi người lao động tham gia vào thị trường lao động làm việc nhiều - Tiến kỹ thuật công nghệ cao công việc nội trợ sử dụng tủ lạnh, máy giặt, hút bụi, lò vi sóng, làm giảm thời gian làm việc nhà, tạo điều kiện tham gia thị trường lao động nhiều hơn, phụ nữ - Xã hội phát triển, nhiều ngành nghề xuất hiện, lĩnh vực dịch vụ, tạo cho người trước khơng tham gia lao động, phụ nữ phụ nữ ly dị tham gia làm việc để đảm bảo tăng cường tài - Khủng hồng kinh tế làm cho người lao động có thu nhập gia đình bị việc, bắt buộc thành viên khác tích cực tìm kiếm việc làm tham gia lực lượng lao động - Các chương trình phúc lợi cùa Nhà nước trợ cấp tín dụng, thuế Các kết thực nghiệm chứng minh rằng, chương trình tín dụng, thuế, thu nhập khuyến khích người lực lượng lao động tham gia vào thị trường lao động (nhưng làm giảm thời gian lao động người làm việc) Những yếu tố làm giảm tỷ lệ tham gia lực lượng lao động bao gồm: - Tiền lương thu nhập thực tế Tăng lương thu nhập, mặt, khuyến khích người lao động, lao động trẻ, tham gia lao động, mặt khác, tăng lương thu nhập làm giảm tỷ lệ Thật vậy, đa số người cao tuổi tăng lương, thu nhập có tích luỹ đủ đảm bảo sống sức khoè hạn chế họ rút khỏi lực lượng lao động, nghỉ việc sớm Bên cạnh đỏ, thu nhập không lao động tăng lên, (như thừa kế, lợi tức, xổ số v.v ) làm cho số người không tham gia lao động rút khỏi lực lượng lao động - Những đảm bảo trợ cấp xã hội, tàn tật, hưu trí, trợ cấp thất nghiệp v.v Các trợ cấp tăng lên khiến cho người lao động rút sớm khỏi không muốn tham gia lực lượng lao động Ví dụ, trợ cấp tiền cho người lực lượng lao động Giả sử người trợ cấp 500.000đ/ tháng họ lực lượng lao động, họ nhập thị trường lao động, họ trợ cấp Nếu trợ cấp cao tăng lên kéo nhiều người lao động khỏi lực lượng lao động, người lao động có lương thấp Ở Việt nam, theo kết điều tra lao động việc làm Tổng cục Thống kê công bố cho thấy quy mô lực lượng lao động tỷ lệ tham gia lực lượng lao động tính đến hết năm 2015 sau: Bảng 1.1.Quy mô lực lượng lao động tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giai đoạn 2012 – 2015 Nguồn: Tổng cục thống kê (2016) 1.1.2.2 Những nhân tố tác động đến cung thời gian làm việc Tổng cung lao động cho kinh tế không phụ thuộc vào số lượng người tham gia vào lực lượng lao động mà phụ thuộc vào số làm việc trung bình tuần, năm người tham gia vào lực lượng lao động Có nhiều yếu tố tác động đến thời gian làm việc người lao động, yếu tố bao gồm: a Lợi ích, sở thích, nghề nghiệp, hồn cảnh gia đình Người lao động mong muốn có lợi ích nhiều tốt, lại bị ràng buộc khả kiếm tiền họ (ràng buộc ngân sách) nên họ chọn lựa kết hợp làm việc nghỉ ngơi cho có lợi nhất; lợi ích tốt thể điểm tiếp xúc đường ngân sách đường bàng quan Để giải thích cho nhận xét trên, trước hết tiếp cận mô hình mà nhà kinh tế học dùng để phân tích hành cung lao động nói chung gọi "mơ hình lựa chọn làm việc - nghỉ ngơi tân cổ điển" Theo mơ hình này, cá nhân tìm cách tối đa hóa lợi ích cách tiêu dùng hàng hóa nghỉ ngơi Muốn mua hàng hoá mong muốn, phải làm việc để kiếm tiền Như có đánh đổi làm việc nghỉ ngơi Nếu nghỉ ngơi nhiều, phải sống mà khơng có tiện nghi, hàng hố Còn làm việc, có tiền để mua hàng hoá mong muốn lại phải từ bỏ thời gian nghỉ ngơi Mơ hình ứng dụng để phân tích định cung lao động trạng thái tĩnh, nghĩa quyểt định tác động đến cung lao độngnhân thời điểm Mục đích xem xét nhân tố ảnh hưởng đến định người có làm việc hay khơng có làm việc chọn làm việc Quan trọng hơn, mơ hình lý thuyết cho phép dự đoán thay đổi điều kiện kinh tế sách Chính phủ tác động đến định làm việc số làm việc người lao động Trước hết, ta nghiên cứu xem người lao động tính tốn lợi ích minh thể nào? Mỗi cá nhân mong muốn có lợi ích, cho phép tiêu dùng hàng hoá (biểu thị C) nghỉ ngơi (biểu thị L) mức độ định, mức lợi ích biểu thị hàm lợi ích (U) sau: U = f(C,L) Hàm lợi ích người tiêu dùng hàng hoá nghỉ ngơi thể hàm số U, đo lường mức độ hài lòng hay thoả mãn cá nhân Mức độ kết hợp hài hoà làm việc nghỉ ngơi cá nhân cao cá nhân đạt nhiều lợi ích Như vậy, mua thêm hàng hoá dành thêm cho nghỉ ngơi làm tăng lợi ích cá nhân Có nhiều cách kết hợp khác tiêu dùng giá trị hàng hoá nghỉ ngơi để tạo mức lợi ích cụ thể Tập hợp điểm kết hợp gọi đường bàng quan (Hình 3.1), tất điểm đường bàng quan có mức độ lợi ích Như vậy, đường bàng quan tập hợp kết hợp giá trị tiêu dùng hàng hoá thời gian nghỉ ngơi cho ta mức độ lợi ích định Đường bàng quan có đặc điểm sau: Thứ nhất, đường bàng quan đường dốc xuống (độ dốc âm) Nếu giả sử đường bàng quan đường dốc lên, tổ hợp tiêu dùng C L nhiều có mức lợi ích nhu tổ hợp tiêu dùng C L Điều rõ ràng mâu thuẫn với giả định cá nhân thích hàng hố nghỉ ngơi Một người muốn có thêm vài nghi ngơi mà giữ lợi ích khơng đổi phải bỏ số hàng hố Như đường bàng quan phải có độ dốc âm, nghĩa C tăng L giảm, hay để lợi ích phải hy sinh lợi ích khác lao động Thứ hai, độ co giãn cung lao động khác Một số cho kết độ co giãn không, số cho kết lớn âm, số khác lại cho kết lớn dương Tuy nhiên, kết luận đáng tin cậy cuối cho độ co giãn cung lao động nam giới thường xấp xi - 0,1 Nói cách khác, 10% tăng lên tiền lươngg dẫn tới 1% giảm số làm việc lao động nam Chi tiết hơn, 10% tăng lên tỉ lệ tiền lương làm tăng số làm việc lên 1% ảnh hưởng thay dẫn đến 2% giảm ảnh hưởng thu nhập Vì vậy, ảnh hưởng thu nhập trội ảnh hưởng thay thế, làm giảm số làm việc 1% Con số - 0,1 cho ta ba nhận xét quan trọng Thứ nhất, số âm nên ảnh hưởng thu nhập trội Tính trội ảnh hưởng thu nhập thường dùng để giải thích cắt giảm làm việc (trong giai đoạn 1900 - 1950) mà đề cập phần trước Thứ hai, đường cung lao động không co giãn Số lảm việc lao động nam dường không nhạy cảm với thay đổi tiền lương, gần không Thứ ba, kết độ co giãn cung lao động cho nam giới độ tuổi lao động Độ co giãn cung lao động khác nam nữ, người già người trẻ Trong thực tế, ba biến quan trọng để ước lượng hàm cung lao động liên quan đến số làm việc cá nhân, tiền lương, thu nhập không lao động khó ước lượng Trước hết, việc ước lượng số làm việc khó xác Số làm việc để ước lượng cung lao động số làm việc ngày, tuần hay năm Cung lao động gần hoàn tồn khơng co giãn ta phân tích số làm việc tuần, khác ta phân tích năm Việc xác định số làm việc phụ thuộc người lao động trả lương theo giờ, theo tháng hay theo năm Người lao động trả lương biết xác số làm việc hàng tuần Nhưng nhiều người trả lương hàng năm họ khơng để ý xem làm việc tuần Do vậy, tạo sai lệch ước lượng độ co giãn cung lao động Mặt khác, độ co giãn cung lao động thiếu xác mức tiền lương trả theo hay theo tháng, năm Đối với người trả lương năm, mức tiền lương dùng để tính độ co giãn tiền lương trung bình, (đó tỉ số tổng tiền lương số làm việc hàng năm) Người lao động khơng báo cáo xác số làm việc năm cùa mình, vậy, tiền lương trung bình khơng xác, độ co giãn cung lao động thiếu xác Ngồi ra, việc ước lượng hàm cung lao động không đề cập đến phần tiền lương nhiều người không làm việc Một người ngồi thị trường lao động khơng phài có mức lương khơng, mà mức lương thị trường thấp mức lương giới hạn Như vậy, tiền lương tăng có ảnh hưởng đến cung thời gian làm việc người lao động Tuy nhiên, tiền lương tăng ảnh hưởng người làm việc Đối với người không làm việc, tăng lên tiền lương chẳng ảnh hưởng đến thu nhập thực Tăng tiền lương người không làm việc khơng tạo ảnh hưởng thu nhập, mà làm cho thời gian nghỉ ngơi đắt hơn, vậy, cỏ khả thu hút người khơng lao động tham gia vào lực lượng lao động nhiều Từ phân tích cho thấy, tiền lương thị trường vượt tiền lương giới hạn thu hút người lao động chưa làm việc tham gia lực lượng lao động Còn người làm cơng việc cụ thể đó, tăng tiền lương dẫn đến số làm việc tăng giảm tuỳ thuộc vào việc ảnh hưởng thu nhập hay ảnh hưởng thay trội Thông thường, tiền lương tăng ảnh hưởng thay trội (tăng số làm việc) tiền lương tiếp tục tăng nữa, đến lúc giảm số làm việc (ảnh hưởng thu nhập trội hơn) Hình 3.4 biểu trạng thái (đường biểu diễn có dạng cong phía sau) Đường biểu diễn có dạng gọi đường cung lao độngnhân người lao động Tuy nhiên, nhóm lao động gom nhiều người, tiền lương tăng, ti lệ tham gia lực lượng nhóm khó xác định Chúng ta sử dụng mơ hình tối đa hố lợi ích để xây dựng đường cung lao động cho người kinh tế Đường cung lao động thị trường hình thành cách cộng số mà tất người kinh tế sẵn sàng làm việc mức giá định e Những sách Nhà nước Các sách Nhà nước tác động trực tiếp gián tiếp lên cung lao động thị trường Thay đổi chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp, hay sách tín dụng thuế tác động đến khả tham gia thị trường lao động người chưa tham gia làm việc, tăng giảm số làm việc người làm việc tác động đến cung lao động thị trường 3.1.2.3 Những nhân tố tác động đến chất tượng cung lao động a Chiến lược, sách phát triển nguồn nhân lực Quan điểm, chiến lược phát triển người nguồn nhân lực giai đoạn lịch sử có tác động lớn tới chất lượng nguồn nhân lực Nhà nước có quan tâm, chăm lo xây dựng phát triển người nguồn nhân lực thể qua chiến lược phát triển người nhân lực nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài , thông qua hệ thống pháp luật bảo vệ quyền bàn người Luật Giáo dục, Luật Lao động v.v chế độ sách, ví dụ sách phát triển kinh tế, giáo dục, đào tạo, y tế, bảo hiểm xã hội, tiền lương, b Hệ thống giáo dục, đào tạo Hệ thống giáo dục từ cấp mầm non, tiểu học, trung học phổ thông, đại học, đào tạo nghề nhân tố định đến chất lượng cung lao động Hệ thống phân ban hợp lý, chương trình giáo dục đào tạo xây dựng khoa học, phương pháp đại phù hợp, đội ngũ giáo viên có chất lượng, sở vật chất đầy đủ tác động tốt đển trình độ học vấn, chuyên môn người lao động hay tác động tốt đến chất lượng cung lao động c Chăm lo sức khoẻ dinh dưỡng Hệ thống y tế, chăm sóc sức khoẻ, vệ sinh phòng bệnh, phong trào thể dục thể thao, văn hố văn nghệ có tác động đến tri thức văn hoá, sức khoẻ, thể lực tâm lực đội ngũ nhân lực d Hội nhập quốc tế Quá trình hội nhập quốc tế nhiều hình thức: liên doanh liên kết, xuất lao động, đào tạo quốc tế có tác động tích cực đến chất lượng cung lao động, giúp cho nguồn nhân lực nâng cao tri thức, thúc đẩy tiến khoa học cơng nghệ, trình độ quản lý PHẦN II: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CUNG LAO ĐỘNG TẠI VIỆT NAM 2.1 Thực Trạng Cung Lao Động Việt Nam - Tính đến Quý năm 2016, nước có 70,6 triệu người từ 15 tuổi trở lên, có 54,4 triệu người thuộc lực lượng lao động (số không bao gồm người Việt Nam sống nước giai đoạn tham chiếu điều tra) Mặc dù tiến trình thị hóa Việt Nam diễn đến lao động nông thôn xem đông đảo, chiếm gần 68,1% lực lượng lao động - Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động 77,5 % Khác biệt mức độ tham gia hoạt động kinh tế khu vực thành thị nơng thơn đáng kể, khoảng 10,0 điểm phần trăm (71,0% 81,0%) So với quý năm 2015, mức độ tham gia hoạt động kinh tế nam nữ giảm nhẹ Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động nam 82,8% tỷ lệ nữ 72,6% Tuy nhiên, khác biệt giới tỷ lệ tham gia lực lượng lao động lại tăng thêm 0.7 điểm phần trăm (9,5 điểm phần trăm so với 10,2 điểm phần trăm, theo tuần tự) - Đến Quý năm 2016, nước có 53,3 triệu lao động có việc làm khoảng 1,12 triệu lao động thất nghiệp Theo thống kê số lao động có việc làm tăng thêm khoảng 900 nghìn lao động (hay tăng 1,6%) so với kỳ năm 2015 giảm khoảng 200 nghìn lao động (tương đương – 0.4%) so với quý năm 2015 2.2 Khái quát kinh tế Việt Nam Chương trình cải cách hành giai đoạn 2011-2020 triển khai nhằm phục vụ hiệu chiến lược phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam đến năm 2020, đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước thời kỳ Những cải cách kinh tế mạnh mẽ gần ba thập kỷ đổi vừa qua mang lại cho Việt Nam thành đáng phấn khởi Việt Nam tạo môi trường kinh tế thị trường có tính cạnh tranh động Nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần khuyến khích phát triển, tạo tính hiệu việc huy động nguồn lực xã hội phục vụ cho tăng trưởng kinh tế Môi trường đầu tư trở nên thơng thống hơn, thu hút ngày nhiều nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, mở rộng thị trường cho hàng hóa xuất phát triển thêm số ngành nghề tạo nguồn thu ngoại tệ ngày lớn Việc trở thành thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) góp phần thúc đẩy kinh tế Việt Nam hội nhập sâu, rộng vào kinh tế giới, hội tranh thủ nguồn lực bên ngồi để đẩy mạnh cơng nghiệp hoá, đại hoá đất nước Kinh tế vĩ mơ nước trì ổn định Tốc độ tăng Tổng sản phẩm nước (GDP) trung bình giai đoạn 1991-2010 đạt khoảng 7,5% Do ảnh hưởng khủng hoảng tài suy thối kinh tế toàn cầu, tăng trưởng GDP giai đoạn 2011-2015 đạt 5,9%/năm; năm 2014 đạt 5,98%, năm 2015 đạt 6,68% Quy mô tiềm lực kinh tế liên tục tăng, bình quân đầu người khoảng 2.109 USD Lạm phát kiềm chế, thị trường tài chính-tiền tệ ổn định Cùng với tăng trưởng kinh tế, cấu kinh tế nước Việt Nam có thay đổi đáng kể, tích cực Tỷ trọng công nghiệp dịch vụ GDP tăng từ 79,9% năm 2011 lên 82,6% vào năm 2015; tỷ trọng nông nghiệp giảm từ 20,1% xuống 17,4% Tỷ trọng lao động nông nghiệp tổng lao động xã hội giảm, 44,3% vào năm 2015 Dòng vốn FDI vào Việt Nam tăng nhanh, coi điểm sáng tranh kinh tế Việt Nam Từ mức gần số không vào năm 1986, vốn đăng ký FDI tăng lên 64 tỷ USD năm 2008 Tính đến hết năm 2015, tổng số dự án FDI Việt Nam lên đến 19.929 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 300 tỷ USD FDI đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam; bổ sung nguồn vốn cho kinh tế (chiếm 23,3% vốn đầu tư xã hội năm 2015), thúc đẩy xuất (chiếm 70,9% tổng kim ngạch xuất năm 2015), đóng góp vào thu ngân sách tạo việc làm cho người lao động FDI thúc đẩy chuyển dịch cấu ngành kinh tế, chuyển giao công nghệ, nâng cao lực quản lý kinh tế, quản trị doanh nghiệp góp phần đưa Việt Nam tham gia hiệu vào chuỗi giá trị gia tăng toàn cầu Trong khu vực doanh nghiệp nhà nước, sách biện pháp điều chỉnh, xếp lại doanh nghiệp, đặc biệt biện pháp quản lý tài cơng ty nhà nước, quản lý nguồn vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, hay việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần theo tinh thần cải cách mạnh mẽ doanh nghiệp nhà nước, ngày coi trọng nhằm nâng cao tính hiệu cho khu vực kinh tế quốc doanh Trong năm qua, thành tựu kinh tế Việt Nam sử dụng hiệu vào mục tiêu phát triển xã hội như: gắn kết tăng trưởng kinh tế với nâng cao chất lượng sống, phát triển y tế, giáo dục; nâng số phát triển người HDI (chỉ số HDI Việt Nam tăng liên tục hàng năm; năm 2015 Việt Nam xếp thứ 116/188, tức thứ hạng nhóm nước có mức phát triển người trung bình) Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo nhanh bền vững đạt kết tích cực; tỷ lệ hộ nghèo từ 58% đầu thập niên 1990 giảm xuống 5% năm 2015 Việt Nam hồn thành trước thời hạn nhiều mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs) Liên hợp quốc, có mục tiêu xóa đói, giảm nghèo phát triển người Cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội đất nước ngày cải thiện; tiềm lực khoa học-công nghệ tiếp tục tăng cường; thành tựu khoa học-công nghệ đại lĩnh vực xây dựng, giao thông, nông nghiệp, y tế, công nghệ tế bào, tế bào gốc, vi sinh, ghép tim… ứng dụng rộng rãi Đặc biệt, lĩnh vực thông tin, năm 2015, với 45 triệu người sử dụng internet (chiếm 52% dân số nước), Việt Nam đứng thứ ba Đông Nam Á thứ sáu Châu Á số lượng người dùng internet Việt Nam chủ trương tham gia tích cực chủ động vào q trình hội nhập kinh tế quốc tế Quan hệ kinh tế Việt Nam với nước, tổ chức quốc tế ngày mở rộng Đến nay, Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với 185 nước, thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư với 224 thị trường tất châu lục Việt Nam tham gia nhiều liên kết kinh tế ba cấp độ song phương, khu vực toàn cầu, thành viên Liên hiệp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới, ASEAN, ASEM, APEC, Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ giới, Ngân hàng phát triển châu Á nhiều tổ chức quốc tế, khu vực khác Hợp tác kinh tế Việt Nam với kinh tế lớn Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ… ngày củng cố mở rộng Đến tháng 5/2016, Việt Nam ký kết 11 FTA song phương đa phương Với đường lối Đại hội Đảng lần thứ XII, Việt Nam tiếp tục triển khai mạnh mẽ chiến lược hội nhập quốc tế, hội nhập kinh tế trọng tâm, hội nhập lĩnh vực khác tạo thuận lợi cho hội nhập kinh tế 2.2 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến cung lao động Việt Nam 2.2.1.Những nhân tố tác động đến cung số lượng người lao động (lực lượng lao động) a) Quy mô phân bố lực lượng lao động tỷ lệ tham gia lực lượng lao động Đến quý năm 2016, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên nước ước tính đạt 54,4 triệu người Sự tăng lên tỷ trọng lực lượng lao động khu vực thành thị ghi nhận song đến 68,1% lực lượng lao động nước ta tập trung khu vực nông thôn So sánh vùng kinh tế xã hội, Đồng sông Hồng Bắc Trung Bộ Duyên hải miền Trung hai vùng có thị phần lao động lớn nước (21,9 % 21,8% theo tuần tự), Đồng sông Cửu Long (19,1%) Như vậy, riêng ba vùng chiếm giữ tới 62,8 % tổng lực lượng lao động nước Lao động nữ có khoảng 26,2 triệu người, tương ứng với 48,1% tổng lực lượng lao động nước Quý năm 2016 Ở cấp toàn quốc, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động 77,5% Mức độ tham gia lực lượng lao động dân số khu vực thành thị nơng thơn khác biệt đáng kể, với khoảng 10,0 điểm phần trăm cách biệt (81,0% 71,0%) Tỷ lệ thamgia lực lượng lao động nữ 72,6 %, thấp tới 10,2 điểm phần trăm so với lao động nam (82,8%) Đáng ý, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động hai vùng miền núi Trung du miền núi phía Bắc (84,6%) Tây Nguyên (84,4%) đạt cao nước tỷ lệ thấp lại thuộc hai vùng Đồng sông Hồng Đông Nam nơi có hai trung tâm kinh tế - xã hội lớn nước Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh Biểu 1: Tỷ trọng lực lượng lao động tỷ lệ tham gia lực lượng lao động theo thành thị/nông thôn vùng kinh tế xã hội, Quý năm 2016 Đơn vị tính: Phần trăm b) Cơ cấu tuổi lực lượng lao động Cơ cấu lực lượng lao động theo nhóm tuổi mặt vừa phản ánh tình trạng nhân học mặt thể tình hình kinh tế - xã hội Lực lượng lao động nước ta tương đối trẻ, với thị phần đáng kể nhóm lao động tuổi từ 15-39 (hiện chiếm khoảng 51,4%) Hình khác biệt đáng kể phân bố lực lượng lao động theo nhóm tuổi khu vực thành thị nơng thơn Tỷ trọng nhóm lao động trẻ (15-24) nhóm lao động già (55 tuổi trở lên) khu vực thành thị thấp so với khu vực nông thôn Ngược lại, tỷ trọng nhóm lao động (25-54) khu vực thành thị lại cao khu vực nơng thơn Qua đó, phần phản ánh khác biệt chất lượng lực lượng lao động khu vực thành thị nơng thơn Thực tế nhóm dân số trẻ khu vực thành thị gia nhập thị trường lao động muộn có thời gian học dài lao động khu vực nông thôn gia nhập sớm lại rời khỏi lực lượng lao động muộn hơn, phần ảnh hưởng đặc điểm loại hình việc làm nơng thơn 2.2.2 Những nhân tố tác động đến cung thời gian làm việc Tổng cung lao động cho kinh tế không phụ thuộc vào số lượng người tham gia vào lực lượng lao động mà phụ thuộc vào số làm việc trung bình tuần, năm người tham gia vào lực lượng lao động Có nhiều yếu tố tác động đến thời gian làm việc người lao động, yếu tố bao gồm: a Lợi ích, sở thích, nghề nghiệp, hồn cảnh gia đình Người lao động mong muốn có lợi ích nhiều tốt, lại bị ràng buộc khả kiếm tiền họ (ràng buộc ngân sách) nên họ chọn lựa kết hợp làm việc nghỉ ngơi cho có lợi nhất; lợi ích tốt thể điểm tiếp xúc đường ngân sách đường bàng quan b Sở thích khác người lao động định sổ làm việc khác Đường bàng quan minh hoạ người lao động định chọn lựa nghỉ ngơi tiêu dùng Có người thích dành nhiều thời gian nỗ lực để làm việc người khác thích dành nhiều thời gian nghỉ ngơi Những khác biệt sở thích cá nhân thể đường bàng quan khác Đường bàng quan người có độ dốc lớn, nghĩa tỷ lệ thay cận biên người cao, nói cách khác, để thuyết phục người từ bỏ nghỉ ngơi, cần phải có lượng tiền lớn Người thích nghỉ ngơi Ngược lại, người có đường bàng quan phẳng (độ dốc thấp, tỷ lệ thay cận biên thấp) Người khơng đòi hỏi khoản tiền lớn để từ bỏ làm việc, người thích làm việc Những khác biệt sở thích cá nhân rõ ràng yếu tố quan trọng định cung lao động người Nói cách khác, sở thích cùa người tính tự nhiên vốn có người, điều khó lý giải c Nghề nghiệp, hồn cảnh gia đình định đến cung thời gian làm việc thị trường Nghề nghiệp có điều kiện làm việc thuận lợi, có hội tiếng, dễ chịu, thoải mái, hứng thú làm người lao động tích cực làm việc nhiều Hồn cảnh gia đình thiếu thốn, phải ni nhiều người, độc thân hay có gia đình có ảnh hường định thời gian tham gia làm việc nhiều hay d Tiền lương, thu nhập không lao động tác động tới cung thời gian làm việc Tiền lương thị trường thay đổi làm thay đổi số làm việc người lao động theo xu hướng khác Hãy xem xét trường hợp tiền lương tăng lên (ví dụ tiền lương w tăng), thu nhập khơng lao động V giữ nguyên Tiền lương tăng tạo nên hai tác động, mặt, tiền lương tăng thu nhập tăng làm tăng nhu cầu tiêu dùng hàng hố bình thường (bao gồm nghỉ ngơi) Vì vậy, tiền lương tăng làm tăng nhu cầu nghỉ ngơi giảm số làm việc (xảy có mức tiền lương cao) Ảnh hưởng gọi ảnh hưởng thu nhập Ảnh hưởng thu nhập gia tăng tiền lương, giữ nguyên thu nhập không lao động, làm giảm số làm việc Nhưng lúc Tiền lương tăng làm cho nghỉ ngơi có giá hơn, đắt đỏ hơn, người lao động giảm nghỉ ngơi Như vậy, tiền lương tăng làm giảm nhu cầu nghỉ ngơi làm tăng số làm việc (khi mức tiền lương thấp) Ảnh hưởng gọi ảnh hưởng thay Ảnh hưởng thay ràng gia tăng tiền lương giữ thu nhập không lao động không đổi, làm tăng số làm việc Ảnh hưởng thực (hiệu số ảnh hưởng thay ảnh hưởng thu nhập) phụ thuộc vào mức độ ảnh hưởng thay hay ảnh hưởng thu nhập, trội Như vậy, quan hệ số làm việc tiền lương tóm tắt sau: - Mức tiền lương tăng lên làm tăng số làm việc ảnh hưởng thay trội ảnh hưởng thu nhập - Mức tiền lương tăng lên làm giảm số làm việc nểu ảnh hưởng thu nhập trội ảnh hưởng thay Tiền lương thị trường vượt tiền lương giới hạn thu hút người lao động chưa làm việc tham gia lực lượng lao động Còn người làm cơng việc cụ thể đó, tăng tiền lương dẫn đến số làm việc tăng giảm tuỳ thuộc vào việc ảnh hưởng thu nhập hay ảnh hưởng thay trội Thông thường, tiền lương tăng ảnh hưởng thay trội (tăng số làm việc) tiền lương tiếp tục tăng nữa, đến lúc giảm số làm việc (ảnh hưởng thu nhập trội hơn) Tuy nhiên, nhóm lao động gom nhiều người, tiền lương tăng, ti lệ tham gia lực lượng nhóm khó xác định Chúng ta sử dụng mơ hình tối đa hố lợi ích để xây dựng đường cung lao động cho người kinh tế Đường cung lao động thị trường hình thành cách cộng số mà tất người kinh tế sẵn sàng làm việc mức giá định e Những sách Nhà nước Các sách Nhà nước tác động trực tiếp gián tiếp lên cung lao động thị trường Thay đổi chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp, hay sách tín dụng thuế tác động đến khả tham gia thị trường lao động người chưa tham gia làm việc, tăng giảm số làm việc người làm việc tác động đến cung lao động thị trường 2.2.3 Những nhân tố tác động đến chất tượng cung lao động a Chiến lược, sách phát triển nguồn nhân lực Quan điểm, chiến lược phát triển người nguồn nhân lực giai đoạn lịch sử có tác động lớn tới chất lượng nguồn nhân lực Nhà nước có quan tâm, chăm lo xây dựng phát triển người nguồn nhân lực thể qua chiến lược phát triển người nhân lực nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài , thông qua hệ thống pháp luật bảo vệ quyền bàn người Luật Giáo dục, Luật Lao động v.v chế độ sách, ví dụ sách phát triển kinh tế, giáo dục, đào tạo, y tế, bảo hiểm xã hội, tiền lương, b Hệ thống giáo dục, đào tạo Hệ thống giáo dục từ cấp mầm non, tiểu học, trung học phổ thông, đại học, đào tạo nghề nhân tố định đến chất lượng cung lao động Hệ thống phân ban hợp lý, chương trình giáo dục đào tạo xây dựng khoa học, phương pháp đại phù hợp, đội ngũ giáo viên có chất lượng, sở vật chất đầy đủ tác động tốt đển trình độ học vấn, chuyên môn người lao động hay tác động tốt đến chất lượng cung lao động Tính đến cuối năm 2016, nước có 59/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em tuổi; 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học độ tuổi, 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học độ tuổi mức độ Tại thời điểm khai giảng năm học 2016-2017, nước có 4,9 triệu trẻ em học mầm non, bao gồm 0,7 triệu trẻ em nhà trẻ 4,2 triệu trẻ em học mẫu giáo; 15,7 triệu học sinh phổ thông đến trường, bao gồm 7,7 triệu học sinh tiểu học; 5,5 triệu học sinh trung học sở 2,5 triệu học sinh trung học phổ thông Công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm học 2016-2017 có điều chỉnh nhằm đáp ứng tốt hội lựa chọn ngành nghề phù hợp với nguyện vọng thí sinh đảm bảo quyền tự chủ tuyển sinh trường Kỳ thi tuyển sinh năm học có gần 300 trường có đề án tự chủ tuyển sinh, tăng 100 trường so với năm học trước c Chăm lo sức khoẻ dinh dưỡng Hệ thống y tế, chăm sóc sức khoẻ, vệ sinh phòng bệnh, phong trào thể dục thể thao, văn hố văn nghệ có tác động đến tri thức văn hoá, sức khoẻ, thể lực tâm lực đội ngũ nhân lực Hoạt động văn hóa năm 2016 tập trung chào mừng ngày Lễ lớn, kiện trọng đại đất nước; chào mừng thành cơng Đại hội Đảng tồn quốc lần thứ XII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV đại biểu Hội đồng nhân dân cấp nhiệm kỳ 2016-2021 Các hoạt động văn hóa tổ chức nhiều hình thức, bảo đảm thiết thực, hiệu tiết kiệm; tạo khơng khí hồ hởi, phấn khởi nhân dân Năm 2016 diễn nhiều hoạt động bật lĩnh vực sân khấu, điện ảnh âm nhạc Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 4; Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ 3; Liên hoan âm nhạc Á-Âu lần thứ 2; Hội nghị Hiệp hội nhà soạn nhạc châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 34 Hội sách Hà Nội Công tác tổ chức quản lý lễ hội quan tâm thực nhằm phát huy tính tích cực lễ hội dân gian, phù hợp với lịch sử truyền thống văn hóa dân tộc; tăng cường kiểm tra kiên xử lý lễ hội có vi phạm, khơng đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường Năm 2016, Tín ngưỡng thờ Mẫu Việt Nam UNESCO cơng nhận di sản văn hóa phi vật thể nhân loại Tính đến thời điểm này, Việt Nam có 11 di sản văn hóa phi vật thể nhân loại UNESCO công nhận Trong năm 2016, ngành Thể dục thể thao tiếp tục trì đẩy mạnh vận động “Tồn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” với nhiệm vụ trọng tâm tổ chức “Ngày chạy Olympic sức khỏe nhân dân” Phối hợp với Bộ, ngành, địa phương tổ chức chương trình Bơi an tồn phòng chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2016-2020 Hội khỏe Phù Đổng lần thứ IX số khu vực Tại Thế vận hội Paralympic Rio 2016, đoàn thể thao Người khuyết tật Việt Nam xuất sắc đoạt huy chương vàng; huy chương bạc huy chương đồng, xếp thứ 55/83 đoàn giành huy chương tổng số 162 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự Hoạt động thể thao thành tích cao năm đạt nhiều kết bật, giành 1097 huy chương giải đấu, bao gồm: 51 huy chương đấu trường giới (13 huy chương vàng, 15 huy chương bạc, 23 huy chương đồng); 405 huy chương đấu trường châu Á (146 huy chương vàng, 124 huy chương bạc, 135 huy chương đồng); 579 huy chương đấu trường ASEAN (277 huy chương vàng, 201 huy chương bạc, 151 huy chương đồng) 12 huy chương giải mở rộng khác Đặc biệt, Thể thao Việt Nam lần giành huy chương vàng huy chương bạc, xếp vị trí thứ 48/206 quốc gia, vùng lãnh thổ Thế vận hội Olympic Rio 2016 d Hội nhập quốc tế Quá trình hội nhập quốc tế nhiều hình thức: liên doanh liên kết, xuất lao động, đào tạo quốc tế có tác động tích cực đến chất lượng cung lao động, giúp cho nguồn nhân lực nâng cao tri thức, thúc đẩy tiến khoa học cơng nghệ, trình độ quản lý Việt Nam chủ trương tham gia tích cực chủ động vào q trình hội nhập kinh tế quốc tế Quan hệ kinh tế Việt Nam với nước, tổ chức quốc tế ngày mở rộng Đến nay, Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với 185 nước, thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư với 224 thị trường tất châu lục Việt Nam tham gia nhiều liên kết kinh tế ba cấp độ song phương, khu vực toàn cầu, thành viên Liên hiệp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới, ASEAN, ASEM, APEC, Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ giới, Ngân hàng phát triển châu Á nhiều tổ chức quốc tế, khu vực khác Hợp tác kinh tế Việt Nam với kinh tế lớn Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ… ngày củng cố mở rộng Đến tháng 5/2016, Việt Nam ký kết 11 FTA song phương đa phương Với đường lối Đại hội Đảng lần thứ XII, Việt Nam tiếp tục triển khai mạnh mẽ chiến lược hội nhập quốc tế, hội nhập kinh tế trọng tâm, hội nhập lĩnh vực khác tạo thuận lợi cho hội nhập kinh tế KẾT LUẬN Thị trường lao động nơi lao động có nhu cầu tìm việc làm người có nhu cầu sử dụng lao động trao đổi với nhau, mua bán dịch vụ lao động thơng qua hình thức giá điều kiện thỏa thuận khác sở hợp đồng lao động văn miệng, thông qua dạng hợp đồng hay thỏa thuận khác Thị trường lao động công nhận mặt pháp luật trình hình thành, phát triển, sức lao động trở thành loại hàng hóa Người lao động tự tìm việc làm người sử dụng lao động quyền thuê mướn lao động Thị trường lao động nước ta bước có mối liên hệ hội nhập với thị trường lao động khu vực quốc tế, tạo thêm khả tăng cầu lao động nâng cao thu nhập cho người lao động Với kinh tế thị trường vấn đề cung lao động vấn đề xúc cấp thiết cần phải có biện pháp giải cách triệt để Nước ta thời kỳ hội nhập, cộng với tiến trình phát triển tất yếu đất nước, điều kích di chuyển lao động vùng miền, địa phương, sở sản xuất, doanh nghiệp chí khu vực Đó lý gây việc cung – cầu lao động vùng miền, khu vực cân Đây vấn đề thực cần thiết phải có giải pháp hiệu thiết thực để giải Qua tìm hiểu tình hình dựa kết nghiên cứu phân tích thị trường lao động nước ta cho thấy năm gần nhìn chung thực trạng thị trường lao động nhìn chung có nhiều đổi theo hướng tích cực, thu nhập người lao động đáp ứng phần lớn mục tiêu đề Tuy nhiên, ta thấy thực trạng cung cầu lao động thành phố cân đối nghiêm trọng, cung không đủ cầu Các giải pháp em đưa đứng quan điểm kinh tế - xã hội nhằm giúp thị trường lao động phát triển hoàn thiện Do kiến thức hạn chế nên góp ý cá nhân em nên chắn nhiều thiếu sót Vì chúng em mong thầy bạn đóng góp ý kiến, để Tiểu luận hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! 30 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Một số nét kinh tế Việt Nam http://www.mofahcm.gov.vn/en/mofa/tt_vietnam/nr040810155228/ Kinh tế Việt Nam: Nhìn lại năm 2016 triển vọng năm 2017 http://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/kinh-te-dau-tu/kinh-te-viet-namnhin-lai-nam-2016-va-trien-vong-nam-2017-101319.html Tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=16174 Dự báo thị trường nhân lực Việt Nam năm 2018 http://nhipcaudautu.vn/thi-truong/du-bao-thi-truong-nhan-luc-viet-namnam-2018-3321548/ Báo cáo Điều tra Lao động Việc làm quý năm 2016 Tổng cục Thống kê 31 ... thực tế Vì em chọn đề tài: Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến cung lao động Việt Nam để phân tích đưa giải pháp cho vấn đề cung lao động Việt Nam PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CUNG LAO ĐỘNG 1.1 Cung lao. .. lao động 1.1.2 Các nhân tố tác động đến cung lao động Các nhân tổ tác động đến cung lao động xem xét hai khía cạnh: số lượng chất lượng cung lao động, số lượng cung lao động gồm số người thời... đến cung lao động Việt Nam 2.2.1.Những nhân tố tác động đến cung số lượng người lao động (lực lượng lao động) a) Quy mô phân bố lực lượng lao động tỷ lệ tham gia lực lượng lao động Đến quý năm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Kinh tế học lao động: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cung lao động tại Việt Nam, Tiểu luận Kinh tế học lao động: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cung lao động tại Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay