Đẩy mạnh tiêu thụ gạch Block tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hà Thành

87 95 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2018, 16:22

Nước ta đang trong giai đoạn đổi mới và phát triển kinh tế theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa. Với mục tiêu tới năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp với cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý và có một quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Các Công ty Cổ phần ngày càng đóng vai trò to lớn trong nền kinh tế và giải quyết các nhu cầu việc làm và nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của nhân dân.Trước đây, đất nước trong quá trình kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp, mọi hoạt động trong nền kinh tế đều theo chỉ đạo của nhà nước. Khi bước sang nền kinh tế thị trường, đất nước ta mở của giao lưu buôn bán với các nước trên thế giới, đây là cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp. Câu hỏi Làm gì ? Như thế nào ? Cho ai ? là bài toán mà mỗi doanh nghiệp phải giải quyết. Để tồn tại các doanh nghiệp luôn phải cố gắng tạo cho mình một vị thế, một chỗ đứng trên thị trường cũng như mở rộng thị phần và uy tín của doanh nghiệp trên thị trường. Vấn đề ”Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm” luôn là vấn đề mà các doanh nghiệp phải suy nghĩ và cố gắng để giải quyết vấn đề này.Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hà Thành được thành lập từ một số cổ đông sáng lập và được Sở kế hoạch đầu tư Thành Phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103000312 ngày 13 tháng 4 năm 2001. Công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng với lĩnh vực sản xuất gạch Block cung cấp cho các công trình xây dựng công nghiệp. Công ty có khả năng đáp ứng nhu cầu của thị trường cả về số lượng và chất lượng các sản phẩm gạch Block mang thương hiệu Hà Thành. Là loại vật liệu xây dựng mới có nhiều ưu điểm hơn so với gạch đất nung truyền thống và đặc biệt là loại vật liệu thân thiện với môi trường nhưng việc khối lượng tiêu thụ lại chưa xứng với tiềm năng của nó, bởi sử dụng gạch đất nung truyền thống vẫn còn là một thói quen của dân ta. Bên cạnh đó Công ty cũng đối mặt với những đối thủ cạnh tranh ra đời sớm hơn , có tiềm lực hơn trên thị trường nên việc tiêu thụ sản phẩm của Công ty cũng gặp phải những khó khăn nhất định. Để đứng vững trên thị trường và mở rộng sản xuất kinh doanh đòi hỏi Công ty cần thực hiện nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm, hoạt động kinh doanh , nâng cao uy tín và vị thế của thương hiệu Hà Thành trên thị trường.Nhận thấy tầm quan trọng đặc biệt của hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở Công ty tại thời điểm hiện nay. Em xin nghiên cứu đề tài “ Đẩy mạnh tiêu thụ gạch Block tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hà Thành” nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm gạch Block của Công ty.Kết cấu đề tài gồm 3 Chương:CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆPCHƯƠNG II: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ GẠCH BLOCK CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ THÀNH.CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ GẠCH BLOCK TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀ THÀNH. Chuyên đề tốt nghiệp MỞ ĐẦU Nước ta giai đoạn đổi phát triển kinh tế theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa Với mục tiêu tới năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp với sở vật chất kỹ thuật đại, cấu kinh tế hợp lý quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất Các Công ty Cổ phần ngày đóng vai trò to lớn kinh tế giải nhu cầu việc làm nhu cầu tiêu dùng ngày cao nhân dân Trước đây, đất nước trình kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp, hoạt động kinh tế theo đạo nhà nước Khi bước sang kinh tế thị trường, đất nước ta mở giao lưu buôn bán với nước giới, hội thách thức doanh nghiệp Câu hỏi Làm ? Như ? Cho ? toán mà doanh nghiệp phải giải Để tồn doanh nghiệp phải cố gắng tạo cho vị thế, chỗ đứng thị trường mở rộng thị phần uy tín doanh nghiệp thị trường Vấn đề ”Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm” vấn đề mà doanh nghiệp phải suy nghĩ cố gắng để giải vấn đề Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Thành thành lập từ số cổ đông sáng lập Sở kế hoạch đầu Thành Phố Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103000312 ngày 13 tháng năm 2001 Cơng ty hoạt động theo mơ hình cơng ty cổ phần, vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng với lĩnh vực sản xuất gạch Block cung cấp cho cơng trình xây dựng cơng nghiệp Cơng ty khả đáp ứng nhu cầu thị trường số lượng chất lượng sản phẩm gạch Block mang thương hiệu Thành Là loại vật liệu xây dựng nhiều ưu điểm so với gạch đất nung Lê Thị Mỹ Lệ 47C Lớp: Thương Mại Chuyên đề tốt nghiệp truyền thống đặc biệt loại vật liệu thân thiện với môi trường việc khối lượng tiêu thụ lại chưa xứng với tiềm nó, sử dụng gạch đất nung truyền thống thói quen dân ta Bên cạnh Cơng ty đối mặt với đối thủ cạnh tranh đời sớm , tiềm lực thị trường nên việc tiêu thụ sản phẩm Công ty gặp phải khó khăn định Để đứng vững thị trường mở rộng sản xuất kinh doanh đòi hỏi Công ty cần thực nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm, hoạt động kinh doanh , nâng cao uy tín vị thương hiệu Thành thị trường Nhận thấy tầm quan trọng đặc biệt hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty thời điểm Em xin nghiên cứu đề tàiĐẩy mạnh tiêu thụ gạch Block Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Thành ” nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm gạch Block Công ty Kết cấu đề tài gồm Chương: CHƯƠNG I: SỞ LÝ LUẬN VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ GẠCH BLOCK CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN THÀNH CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ GẠCH BLOCK TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN THÀNH Em xin chân thành cảm ơn TS Trần văn Hòe bảo, hướng dẫn tận tình cho em hồn thành khóa luận tốt nghiệp thời gian qua Em xin chân thành cảm ơn Chú, Anh, Chị Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Thành giúp đỡ em thời gian em tìm hiểu thực tế Cơng ty Lê Thị Mỹ Lệ 47C Lớp: Thương Mại Chuyên đề tốt nghiệp CHƯƠNG I: SỞ LÝ LUẬN VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm vai trò tiêu thụ sản phẩm 1.1.1 Khái niệm tiêu thụ sản phẩm Sản phẩm, hàng hóa công ty sản xuất để bán nhằm thực mục tiêu định riêng doanh nghiệp Do tiêu thụ sản phẩm nội dung quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Tiêu thụ sản phẩm giai đoạn cuối qúa trình sản xuất kinh doanh, yếu tố định tồn phát triển doanh nghiệp Tiêu thụ sản phẩm thực mục đích sản xuất hàng hóa, đưa sản phẩm từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng Nó khâu lưu thơng hàng hóa, cầu nối trung gian bên sản xuất, phân phối với bên tiêu dùng Quá trình tiêu thụ sản phẩm gắn liền với toán người mua người bán chuyển quyền sở hữu hàng hóa từ người bán sang người mua Trong kinh tế kế hoạch hóa tập trung, Nhà nước quản lý kinh tế chủ yếu mệnh lệnh Các quan hành kinh tế can thiệp sâu vào nghiệp vụ sản xuất kinh doanh doanh nghiệp lại không chịu trách nhiệm định Hoạt động tiêu thụ sản phẩm thời kỳ chủ yếu giao nộp, phân phát sản phẩm cho đơn vị theo địa giá Nhà nước định sẵn Tóm lại, kinh tế kế hoạch hóa tập trung mà ba vấn đề trung tâm: Sản xuất gì? Bằng cách nào? Cho ai? Nhà nước định tiêu thụ sản phẩm việc tổ chức bán sản phẩm hàng hóa sản xuất theo kế hoạch giá ấn định từ trước Trong kinh tế thị trường, mà việc tiêu thụ hàng hóa, giá hàng hóa vận động theo quy luật cung cầu, cạnh tranh giãu doanh nghiệp Lê Thị Mỹ Lệ 47C Lớp: Thương Mại Chuyên đề tốt nghiệp doanh nghiệp phải tự định vấn đề trung tâm việc tiêu thụ sản phẩm cần hiểu theo nghĩa hẹp nghĩa rộng Theo nghĩa hẹp: “ Tiêu thụ hàng hóa, lao vụ, dịch vụ việc chuyển quyền sở hữu sản phẩm hàng hóa, lao vụ, dịch vụ thực cho khách hàng đồng thời thu tiền hàng hóa quyền thu tiền bán hàng” Theo nghĩa rộng: “ Tiêu thụ sản phẩm trình kinh tế bao gồm nhiều khâu từ việc nghiên cứu thị trường, xác định nhu cầu khách hàng, đặt hàng tổ chức sản xuất đến thực nghiệp vụ tiêu thụ, xúc tiến bán hàng … nhằm mục đích đạt hiệu cao nhất” Các khâu thực trực tiếp gián tiếp tất cấp, phần tử hệ thống doanh nghiệp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển hóa hình thái giá trị hàng hóa từ hàng sang tiền đạt hiệu cao Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm việc tăng cường tiêu thụ hàng hóa, mở rộng phạm vi thị trường, tăng số khách hàng, tăng doanh số bán nhằm đạt mục tiêu doanh nghiệp đặt Mục tiêu trình tiêu thụ sản phẩm bao gồm mục tiêu số lượng: thị phần, doanh số, đa dạng hóa doanh số, lợi nhuận mục tiêu chất lượng: cải thiện hiệu doanh nghiệp cải thiện dịch vụ khách hàng Chính tiêu thụ sản phẩm khơng nhiệm vụ riêng phận tiêu thụ sản phẩm mà nhiệm vụ chung toàn doanh nghiệp Tiêu thụ sản phẩm cần phải tuân theo nguyên tắc đáp ứng đầy đủ nhu cầu khách hàng sản phẩm, bảo đảm tính liên tục q trình tiêu thụ sản phẩm, tiết kiệm nâng cao trách nhiệm bên quan hệ thương mại 1.1.2 Vai trò tiêu thụ sản phẩm Đối với doanh nghiệp: Ở doanh nghiệp việc tiêu thụ sản phẩm đóng vai trò quan trọng, định tồn phát triển doanh nghiệp Khi Lê Thị Mỹ Lệ 47C Lớp: Thương Mại Chuyên đề tốt nghiệp sản phẩm mà doanh nghiệp sản xuất tiêu thụ thị trường, tức sản phẩm người tiêu dùng chấp nhận, công ty thu hồi vốn để tái đầu thực mục tiêu định trước Sức tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp thể mức bán ra, uy tín doanh nghiệp, chất lượng sản phẩm, thích ứng với nhu cầu người tiêu dùng hoàn thiện hoạt động dịch vụ Nói cách khác, tiêu thụ sản phẩm phản ánh đầy đủ điểm mạnh điểm yếu doanh nghiệp Hoạt động tiêu thụ sản phẩm gắn người sản xuất với người tiêu dùng, giúp cho nhà sản xuất hiểu nhu cầu khách hàng kết sản xuất kinh doanh Hoạt động tiêu thụ sản phẩm diễn liên tục, nhanh chóng giúp doanh nghiệp phát triển kinh doanh cách an toàn, nhịp nhàng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời thời cơ, hội kinh doanh thị trường xuất nhu cầu Tiêu thụ sản phẩm nằm khâu lưu thơng hàng hóa, cầu nối trung gian bên sản xuất, phân phối bên người tiêu dùng, phận hữu q trình tái sản xuất, vai trò đảm bảo tái sản xuất liên tục doanh nghiệp Đối với kinh tế: Tiêu thụ sản phẩm vai trò quan trọng việc cân đối cung cầu, kinh tế quốc dân tổng thể thống với cân bằng, tương quan tỷ lệ định Sản phẩm sản xuất tiêu thụ nghĩa sản xuất diễn cách bình thường trơi chảy,tránh cân đối, giữ bình ổn xã hội phát triển toàn kinh tế quốc dân Sản phẩm doanh nghiệp tiêu thụ nghĩa xã hội thừa nhận kết lao động doanh nghiệp Sự tồn doanh nghiệp giải công ăn việc làm, tạo thu nhập cho người lao động, đồng thời tiêu thụ sản phẩm giúp doanh nghiệp xác định phương hướng bước kế hoạch sản xuất cho giai đoạn Lê Thị Mỹ Lệ 47C Lớp: Thương Mại Chuyên đề tốt nghiệp Thông qua tiêu thụ sản phẩm dự đốn nhu cầu tiêu dùng xã hội nói chung khu vực nói riêng loại sản phẩm Tóm lại tiêu thụ sản phẩm vai trò vo quan trọng doanh nghiệp nói riêng tồn kinh tế nói chung Hoạt động tiêu thụ doanh nghiệp thực doanh nghiệp nói riêng tồn kinh tế nói chung vận động phát triển 1.1.3 Ý nghĩa hoạt động tiêu thụ sản phẩm “Tiêu thụ sản phẩm hàng hố giai đoạn q trình sản xuất - thực chức đưa sản phẩm từ lĩnh vực sản xuất sang lĩnh vực tiêu dùng nhằm thực giá trị hàng hoá doanh nghiệp” Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm cung ứng thị trường nhằm thực mục tiêu hiệu mà doanh nghiệp định trước, là:  Mục tiêu lợi nhuận Mọi doanh nghiệp hạch toán kinh doanh đặt mục tiêu lợi nhuận mục đích hoạt động kinh doanh Chi tiêu phản ánh hiệu hoạt động kinh doanh Lợi nhuận = Doanh thu - Chi phí Việc tiêu thụ tốt thu nhiều lợi nhuận ngược lại tiêu thụ sản phẩm chậm lợi nhuận thấp hồ vốn lỗ vốn.Tóm lại tiêu thụ sản phẩm ý nghĩa vơ quan trọng mục tiêu lợi nhuận doanh nghiêp  Mục tiêu vị Đó biển số lượng hàng bán mà doanh nghiệp bán thị trường so với toàn thị trường Tiêu thụ sản phẩm mạnh làm tăng vị doanh nghiêp thị trường  Mục tiêu an toàn Lê Thị Mỹ Lệ 47C Lớp: Thương Mại Chuyên đề tốt nghiệp Với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, trình từ việc sản xuất sản phẩm đến doanh nghiệp thu hồi vốn trình liên tục Quá trình hiệu tạo an toàn cho doanh nghiệp  Đảm bảo tái sản xuất liên tục Sản xuất - phân phối - trao đổi - tiêu dùng khâu trình tái sản xuất sản phẩm Tiêu thụ sản phẩm nằm khâu phân phối trao đổi tiêu thụ sản phẩm phận hưu trình tái sản xuất sản phẩm, ý nghĩa quan trọng để trình tái sản xuất sản phẩm diễn trôi chảy liên tục 1.2 Nội dụng tiêu thụ sản phẩm Tiêu thụ sản phẩm giai đoạn trình sản xuất - thực chức đưa sản phẩm từ lĩnh vực sản xuất sang lĩnh vực tiêu dùng nhằm thực giá trị hàng hóa doanh nghiệp Đó việc cung ứng cho khách hàng sản phẩm, lao vụ, dịch vụ doanh nghiệp sản xuất ra, đồng thời khách hàng toán chấp nhận toán Tiêu thụ sản phẩm xem trình kinh tế bao gồm nhiều khâu, từ việc xác định nhu cấu thị trường việc thực dịch vụ sau bán Công tác tiêu thụ sản phẩm bao gồm nội dung sau: Sơ đồ I.1: MƠ HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM Thị trường Nghiên cứu thị trường Quản lý hệ thống phân phối Hàng hóa, dịch vụ Quản lý dự trữ hồn thiện sp Quản lý lực lượng bán Lê Thị Mỹ Lệ Tổ chức bán hàng 47C cung cấp dịch vụ Xây dựng chiến lược &lập kế hoạch tiêu thụ Thị trường Thông tin thị trường Phối hợp tổ chức thực kế hoạch Sản phẩm Dịch vụ Giá, DS Lớp: Thương Mại Phân phối Ngân quỹ Chuyên đề tốt nghiệp 1.2.1 Nghiên cứu thị trường “Thị trường hiểu nhóm khách hàng tiềm với nhu cầu tương tự (giống nhau) người bán đưa sản phẩm khác với cách thức khách để thoả mãn nhu cầu đó” Nghiên cứu thị trường hoạt động khơng thể thiếu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Nghiên cứu thị trường việc phân tích lượng chất cung cầu sản phẩm hay dịch vụ Mục tiêu nghiên cứu thị trường để thơng tin cần thiết phục vụ cho trình xây dựng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm Các thông tin nhằm trả lời câu hỏi: doanh nghiệp nên hướng vào thị trường nào? Tiềm thị trường? Làm để nâng cao doanh số? Sản phẩm, dịch vụ nào? Giá bao nhiêu? Mạng lưới tiêu thụ nên tổ chức nào? Nghiên cứu thị trường thực qua bước là:  Bước 1: Thu thập thông tin Thông qua tài liệu thống kê thị trường, bán hàng như: Doanh số bán hàng ngành nhóm hàng (được tính theo tiêu là: tiêu vật tiêu giá trị); Mức độ thỏa mãn nhu cầu thị trường so với tổng dung lượng thị trường; Số lượng người mua, người bán thị trường Trong trình thu thập thông tin doanh nghiệp cần lưu ý tới số điểm chủ yếu sau: - Sản phẩm hàng hóa tiêu thụ nhiều thị trường nào? - Sản phẩm thị trường chấp nhận nguyên nhân gì? - Cách thức sản xuất sản phẩm thời vụ sản xuất? - Tập quán người tiêu dùng sản phẩm đó? Lê Thị Mỹ Lệ 47C Lớp: Thương Mại Chuyên đề tốt nghiệp - Sản phẩm mà doanh nghiệp kinh doanh giai đoạn chu kỳ sống? Các loại thông tin: - Thông tin thứ cấp: thông tin công bố phương tiện thông tin đại chúng - Thông tin sơ cấp: thơng tin doanh nghiệp tổ chức tìm kiếm vạch nhằm vào mục đích cụ thể Thơng tin sơ cấp thu thập phương pháp sau: + Quan sát + Điều tra chọn mẫu + Đặt câu hỏi  Bước 2: Xử lý thông tin ( bao gồm bước là: phân tích thị trường sản phẩm nói chung, phân tích thị trường sản phẩm, phân đoạn thị trường thành phần) Ngay từ nhận thơng tin, người nghiên cứu phải tiến hành phân tích, so sánh, đánh giá bước thông tin thị trường để nắm bắt thơng tin thị trường, sản phẩm Nội dung xử lý thông tin là: - Phân tích thị trường sản phẩm chung bao gồm xác định dòng sản phẩm mà thị trường cần, nhu cầu thị trường dòng sản phẩm - Phân tích thị trường sản phẩm doanh nghiệp Xác định thái độ người tiêu dùng dịch vụ hàng hóa sản phẩm doanh nghiệp nào? - Lựa chọn thị trường trọng điểm để xây dựng phương án kinh doanh cho doanh nghiệp Một phương án tối ưu đánh giá tính hiệu phương án việc đánh giá thông qua số tiêu sau: + Tỷ suất lợi nhuận vốn: Lê Thị Mỹ Lệ 47C Lớp: Thương Mại Chuyên đề tốt nghiệp 10 Tỷ suất lợi nhuận vốn = ( lợi nhuận/ vốn)x 100% + Tỷ suất lợi nhuận theo doanh thu: Tỷ suất lợi nhuận theo doanh thu = ( lợi nhuận/doanh thu) x 100  Bước 3: Ra định Qua việc xử lý thông tin thu thập được, doanh nghiệp đưa định lựa chọn phương án kinh doanh thời kỳ biện pháp hữu hiệu trình kinh doanh, đặc biệt công tác tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp như: - Ra định giá bán sản phẩm thị trường khác cho phù hợp - Quyết định việc thu hẹp hay mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp - Quyết định mức dự trữ hàng hóa cần thiết cho trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thời kỳ - Loại thị trường triển vọng doanh nghiệp tương lai? - Sản phẩm khả tiêu thụ với khối lượng lớn phù hợp với lực sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp - Giá bình quân thị trường loại hàng hóa thời kỳ nhu cầu chủ yếu thị trường loại hàng hóa khả tiêu thụ như: mẫu mã hàng hố, bao gói, chất lượng hàng hoá , phương thức vận chuyển toán - Ước định mạng lưới tiêu thụ cách thức phân phối sản phẩm cách để tiếp cận thị trường trọng điểm là: Đơn giản (1)M1 (3) Lê Thị Mỹ Lệ 47C (2) Phức tạp (1)M1 (3) (2)M2 Chấp nhận (1) (3) (2)M1+2 Lớp: Thương Mại Chuyên đề tốt nghiệp 73  Nâng cấp hệ thống kho tàng để bảo quản nguyên vật liệu kho tốt Đây việc nâng cấp thiết bị bảo quản sản phẩm giá, kệ vật dụng khác  Phải tổ chức tốt công tác thu mua vật liệu  Đánh giá chất lượng công tác thu mua nguyên vật liệu nhằm thay đổi cần thiết để nâng cao chất lượng khâu  Chi phí phát sinh nguồn cung ứng, cần tính chi phí vận chuyển hàng kho, lượng hao hụt… để tổng chi phí cơng tác thu mua nhỏ  Định mức tiêu hao nguyên vật liệu cho sản phẩm:  Tiết kiệm nguyên vật liệu  Điều chỉnh lại hệ thống định mức tiêu hao nguyên vật liệu:Trang bị xe đẩy chuyên dùng để hạn chế rơi vãi nguyên vật liệu.Thường xuyên kiểm tra sửa chữa máy móc thiết bị Máy móc tốt giúp tăng hiệu sử dụng máy móc, tăng suất lao động - Hạ giá thành chi phí quản lý:  Cần bố trí cách chặt chẽ, hợp lý số lượng nhân viên cần thiết phù hợp với yêu cầu công việc nhằm giải vấn đề nơi nhiều việc nơi việc gây lãnh phí không hiệu cho Công ty  Tổ chức bán hàng phải ổn định, linh hoạt Lực lượng bán hàng phải người ngồi hiểu biết sản phẩm thị trường phải lòng nhiệt tình, nhanh nhạy - Giảm chi phí cố định: Các biện pháp giảm chi phí cố định là:  Tăng cường khối lượng sản phẩm sản xuất  Tìm cách tiêu thụ với phương châm “sản xuất đến đâu tiêu thụ hết đến đó” Lê Thị Mỹ Lệ 47C Lớp: Thương Mại Chuyên đề tốt nghiệp 74  Cán kỹ thuật thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị máy móc để tránh xảy hư hỏng làm tăng chi phí ngừng trệ sản xuất  Giảm tỷ lệ lao động lực lượng lao động Nhà máy khâu hiệu thập, th cơng nhân bốc hàng theo phương án làm trả tiền nhiêu 3.2.4 Hồn thiện cơng tác tổ chức bán hàng: Phòng kinh doanh vừa thực việc nghiên cứu thị trường, tổ chức sản xuất vừa tổ chức bán hàng, hoạt động chào hàng, quảng cáo nên tính chun mơn hố hoạt động tiêu thụ sản phẩm khơng cao Để thích ứng nhanh chóng với thay đổi thị trường đòi hỏi Cơng ty Cổ phần Đầu Phát triển Thành phải tổ chức phận Marketing riêng (tách rời khỏi phòng kinh doanh) Biên chế phận khoảng - người Cần chọn nhân viên lực, trình độ Như vậy, nói phòng Marketing hoạt động vấn đề liên quan đến thông tin sản phẩm linh hoạt, nhạy bén với thay đổi thị trường, nắm bắt kịp thời nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng Cần phương thức bán hành linh hoạt (quy mơ hơn) thể hồn thiện phương thức bán hàng theo biện pháp sau: - Tiếp tục tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn bó chặt chẽ với đại lý, bạn hàng cung ứng vật tư, ngân hàng… - Thường xuyên liên hệ với khách hàng công ty vấn thiết kế, nhà thầu … để điều chỉnh danh sách giá cho phù hợp - Tiếp tục đầu trang thiết bị, sở vật chất cho cửa hàng giới thiệu sản phẩm Lê Thị Mỹ Lệ 47C Lớp: Thương Mại Chuyên đề tốt nghiệp 75 - Tăng cường khả toán đồng thời áp dụng nhiều phương thức toán thuận tiện cho khách hàng - Cho phép trả chậm phải tuân theo điều khoản toán khắt khe, đồng thời đưa hình thức chiết khấu bán hàng để khuyến khích tốn nhanh u cầu khách hàng đối chiếu cơng nợ, lập biên xác định công nợ theo hàng tháng Với số nợ hạn yêu cầu tốn, khách hàng nợ mà khơng lý đáng nợ q lâu thu hồi lại sản phẩm đối chiếu theo hợp đồng mà hình thức đòi nợ - Đào tạo đội ngũ nhân viên bán hàng Nhân viên bán hàng tiếp xúc trực tiếp Công ty người mua, Cơng ty Cổ phần Đầu Phát triển Thành nên trọng đến việc lựa chọn đội ngũ nhân viên bán hàng bồi dưỡng nghệ thuật bán hàng cho họ.Nhân viên bán hàng cần phải: + Trau dồi học tập cách tồn diện khơng nắm vứng thơng tin sản phẩm mà phải nắm vững nghệ thuật bán hàng (thái độ, cử chỉ, lời nói, cách chào hàng, cách ăn mặc, cách giới thiệu hàng hoá, nắm bắt tâm lý người mua, linh hoạt bán hàng,…) + Nhân viên bán hàng phải lòng yêu nghề, hiểu biết sản phẩm thị trường tiêu thụ sản phẩm 3.2.5 Các biện pháp kinh tế tài tính đòn bẩy Các biện pháp kinh tế tài tính đòn bẩy tác dụng hiệu việc thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm mà tác dụng việc kích thích khách hàng tốn nhanh giúp cho doanh nghiệpcó thu hồi vốn sớm - Trả hoa hồng cho người môi giới Tạo mối quan hệ lâu dài với người mơi giới để họ tích cực giới thiệu khách hàng cho Công ty, cách lần giới thiệu thành công, Lê Thị Mỹ Lệ 47C Lớp: Thương Mại Chuyên đề tốt nghiệp 76 Công ty trả khoản hoa hồng thích hợp Tiền trích cho người mơi giới phải tính tốn từ lợi nhuận đồng ý phận quản lý Công ty - Chiết khấu theo khối lượng chiết khấu toán hàng hoá Tác dụng chiết khấu theo khối lượng chiết khấu toán là: Thúc đẩy số lượng hàng bán thúc đẩy khách hàng toán nhanh khoản nợ, hạn chế nợ dây dưa Tuy nhiên cần phải ý tới việc thu hồi vốn đối chiếu với vốn để tiếp tục q trình sản xuất kinh doanh lợi nhuận 3.2.6 Mở rộng hoạt động xúc tiến bán hàng Quảng cáo:  Quảng cáo Quảng cáo nhằm truyền tải thông tin sản phẩm gạch Block cảu Cơng ty như: Hình dáng, kích thước, mẫu mã, chất lượng, giá cả, tính ưu biệt sản phẩm gạch Block Thành lợi ích mà khách hàng sử dụng hưởng sau mua hàng Quảng cáo tác dụng lớn việc hình thành nhu cầu hàng hóa, dịch vụ thúc đẩy nhu cầu trở thành thực Quảng cáo vũ khí sắc bén để Cơng ty chiếm lĩnh thị trường Vì Cơng ty Cổ phần Đầu Phát triển Thành cần tăng cường công tác quảng cáo Hiện việc tiếp cận khách hàng Công ty thông qua hồ sơ dự thầu Catalog kèm, Công ty chưa sử dụng hình thức quảng cáo qua truyền hình, đài báo, … Trang web Cơng ty đơn giản, chưa thể nhiều thông tin sản phẩm, chưa thể hình ảnh Công ty tới khách hàng, việc tiếp cận với khách hàng hạn chế Chính để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Thành cần triển khai thêm nhiều phương thức quảng cáo khác như: quảng cáo qua tạp chí chun ngành, truyền hình, đài báo, internet…, đặc biệt thời buổi công nghệ thông tin mà Internet Lê Thị Mỹ Lệ 47C Lớp: Thương Mại Chuyên đề tốt nghiệp 77 công cụ hữu hiệu cho việc tiếp cận thơng tin trang Web Cơng ty hình thức quảng cáo hiệu Cơng ty cần hồn thiện trang Web nội dung lẫn hình thức Để quảng cáo hiệu cao cần phải nắm bắt nội dung sau: - Xác định mục tiêu quảng cáo - Xác định ngân sách dành cho quảng cáo - Quyết định nội dung mà qủang cáo truyền đạt cho khách hàng - Quyết định phương tiện quảng cáo: báo, radio, truyền hình - Đánh giá chương trình quảng cáo Tuy nhiên số vấn đề Công ty cần lưu ý để đảm bảo thành công quảng cáo: cần ý đến tính độc đáo, sáng tạo quảng cáo, kết hợp chặt chẽ âm thanh, lời nói, hình ảnh, sử dụng hợp lý phương pháp thu hút ý người nghe xúc cảm hay lý trí, nội dung quảng cáo phải làm cho khách hàng hiểu rõ lợi ích sản phẩm, chất lượng, ưu thế, thời gian sử dụng, tiện nghi sử dụng tiết kiệm tiêu dùng  Kỹ thuật xúc tiến bán hàng kinh doanh Xúc tiến bán hàng tập hợp kỹ thuật tạo bán hàng nhanh chóng tạm thời việc cung cấp lợi ích vật chất ngoại lệ cho khách hàng Cơng ty sử dụng kỹ thuật xúc tiến như: bán hàng thưởng, bán giảm giá,… Bên cạnh Cơng ty tham gia hội trợ triển lãm vật liệu xây dựng triển lãm Vietbuild, để tăng biết đến khách hàng sản phẩm gạch Block quảng bá thương hiệu  Các kỹ thuật yểm trợ bán hàng Để đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm Công ty cần vận dụng biện pháp chào hàng, chiêu khách, thiết lập phát triển mối quan hệ đối ngoại với nhà tài trợ, với bạn hàng, trung gian thương mại, quan hệ với giới truyền thông, tổ chức kiện, tham gia hoạt động quần Lê Thị Mỹ Lệ 47C Lớp: Thương Mại Chuyên đề tốt nghiệp 78 chúng… hoạt động yểm trợ bán hàng quan trọng để thu tín nhiệm, bảo đảm phát huy danh tiếng sản phẩm Công ty, khắc sâu hình ảnh, uy tín Cơng ty tâm trí khách hàng Cơng ty nên chủ động tham gia triển lãm, hội chợ hàng công nghiệp, hàng Việt Nam chất lượng cao Việc tham gia trở thành phương tiện quan trọng nhằm tăng uy tín Cơng ty, phát triển quan hệ với quần chúng xúc tiến mậu dịch nhằm giới thiệu khách hàng hàng hóa tăng khối lượng sản phẩm bán 3.2.7 Quan hệ công chúng hoạt động khếch trương khác “Quan hệ công chúng quan hệ với quần chúng nhằm tuyên truyền tin tức tới giới dân chúng khác ngồi nước như: nói chuyện, tun truyền, quan hệ với cộng đồng, đóng góp từ thiện Các hoạt động khếch trương khác như: hoạt động tài trợ, hoạt động họp báo, tạp chí cơng ty Cơng chúng lad lực lượng thúc đẩy lưc lượng gây cản trở cho trình thực mục tiêu doanh nghiệp Thơng thường doanh nghiệp ln phải tìm cách thu hút ủng hộ cơng chúng Vì phận làm nhiệm vụ quan hệ với công chúng Công ty phải theo dõi thái độ cơng chúng, tìm cách giao tiếp, thơng tin với cơng chúng để tạo uy tín cho doanh nghiệp dư luận xấu phận phải đứng dàn xếp, xóa bỏ dư luận xấu Quan hệ công chúng hoạt dộng khếch trương khác công cụ xúc tiến quan trọng Công ty Làm tốt công tác góp phần giúp cho Cơng ty khả đạt mục tiêu xúc tiến đề 3.2.8 Dịch vụ sau bán hàng Dịch vụ sau bán hàng nhà máy công tác vận chuyển, xếp dỡ hàng hoá, lắp đặt , hướng dẫ sử dụng Do đó, đòi hỏi Cơng ty phải tổ chức đội xe chuyên chở, xếp dỡ hàng đến tay người tiêu dùng đồng thời theo dõi Lê Thị Mỹ Lệ 47C Lớp: Thương Mại Chuyên đề tốt nghiệp 79 trình vận chuyển hàng hố tránh làm mát, hư hỏng hàng hóa làm giảm uy tín Cơng ty khách hàng Cũng thông qua việc đưa hàng đến tận tay người tiêu dùng giúp nhà máy nắm bắt nhu cầu khách hàng để từ biện pháp thích hợp để thỏa mãn tốt nhu cầu khách hàng, tăng khối lượng sản phẩm tiêu thụ KẾT LUẬN Xuất phát từ công ty sản xuất gạch Block nhỏ bé, qua năm hoạt động phát triển Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Thành gặt hái thành công đáng kể lĩnh vực cung ứng sản phẩm Gạch Block Thành nhiều người biết đến, mặt hàng trăm cơng trình lớn nhỏ Tuy nhiên thời buổi kinh tế thị trường Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Thành không tránh khỏi khó khăn thị trường nhiều đối thủ cạnh tranh hoạt động lĩnh vực Mặt khác theo xu hướng phát triển ngành vật liệu xây dựng: phát triển vật liệu xây dựng mới, thân thiện với mơi trương gạch Block Nhà nước khuyến khích sử dụng để thay cho gạch đất nung truyền thống, việc thúc đẩy tiêu thụ gạch Block Lê Thị Mỹ Lệ 47C Lớp: Thương Mại Chuyên đề tốt nghiệp 80 Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Thành trở thành vấn đề cấp thiết cần trọng, quan tâm Bài viết giải số vấn đề sau: - Nêu tính cấp thiết đề tài, phải đẩy mạnh tiêu thụ gạch Block Cơng ty nói riêng tồn xã hội nói chung - Phản ánh thực trạng tiêu thụ gạch Block Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Thành năm qua - Đưa số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ gạch Block Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Thành Tóm lại viết phản ánh thực trạng tiêu thụ gạch Block Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Thành, qua rút điểm mạnh điểm yếu cơng tác tiêu thụ sản phẩm, từ người viết đề xuất số biện pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ gạch Block Công ty tên tuổi gạch Block Thành nhiều người biết nữa, cạnh tranh với đối thủ cạnh tranh loại, đặc biệt khai thác tiềm lên thị trường Lê Thị Mỹ Lệ 47C Lớp: Thương Mại Chuyên đề tốt nghiệp 81 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS TS Đặng Đình Đào (2002), Giáo trình: “Thương mại doanh nghiệp” – NXB Thống Kê PGS TS Nguyễn Xuân Quang (2005), giáo trình: “Marketing thương mại” – NXB Lao Động – Xã Hội PGS.TS Hoàng Minh Đường, PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc (2006), giáo trình: “Quản trị doanh nghiệp thương mại” (tập 2) – NXB Lao Động – Xã Hội PGS TS Đặng Đình Đào, GS.TS Hồng Đức Thân (2003), giáo trình: “Kinh tế thương mại” – NXB Thống Kê Công ty Cổ phần Đầu Phát Triển Thành, Hồ sơ dự thầu Lê Thị Mỹ Lệ 47C Lớp: Thương Mại Chuyên đề tốt nghiệp 82 Công ty Cổ phần Đầu Phát Triển Thành, Hồ sơ lực Công ty Cổ phần Đầu Phát Triển Thành, Báo cáo Nhà máy Gạch Phú Diễm 2006- 2008 Công ty Cổ phần Đầu Phát Triển Thành, Báo cáo kết kinh doanh 2006 – 2008 Một số trang Web: Trang web Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Thành: hathanhjsc.com.vn Trang web Bộ Xây dựng: moc.gov.vn Trang web Báo Xây dựng: baoxaydung.com.vn Trang web Sở Xây dựng Nội: soxaydung.hanoi.gov.vn Trang web Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam: hoivlxdvn.org DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Sơ đồ I.1: MƠ HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM………………………………7 Sơ đồ I.2 : DẠNG KÊNH PHÂN PHỐI DOANH NGHIỆP THỂ SỬ DỤNG…… 16 Sơ đồ II.3: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN THÀNH……………………………………………………………………… 27 Bảng II.1: TÌNH HÌNH VỐN CỦA CÔNG TY CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2006 – 2008…………………………………………………………… …… 30 Bảng II.2: BẢNG THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CẤU LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2002-2008……………………………………… 31 Lê Thị Mỹ Lệ 47C Lớp: Thương Mại Chuyên đề tốt nghiệp 83 Bảng II.3: BẢNG THỐNG KÊ TRÌNH ĐỘ LAO ĐỘNG CỦA CƠNG TY GIAI ĐOẠN 2002-2008 32 Bảng II.4: BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN THÀNH QUA CÁC NĂM 34 Sơ đồ II.4: QUY TRÌNH SẢN XUẤT GẠCH BLOCK 38 Bảng II.5: KHỐI LƯỢNG TIÊU THỤ GẠCH BLOCK QUA CÁC NĂM .40 Bảng II.6: DANH SÁCH CHỦNG LOẠI GẠCH BLOCK CHỈ TIÊU KỸ THUẬT……………………………………………………………………… 44 Bảng II.7: KẾT QUẢ TIÊU THỤ THEO NHÓM SẢN PHẨM GẠCH BLOCK…………………………………………………………………… 45 Sơ đồ II.5: TỔ CHỨC BỘ MÁY TIÊU THỤ SẢN PHẨM……………… 47 Bảng II.8: CÁC CƠNG TRÌNH Đà CUNG CẤP GẠCH BLOCK TỰ CHÈN……………………………………………………………………… 48 Bảng II.9: DOANH THU TIÊU THỤ GẠCH BLOCK QUA CÁC NĂM 49 Biểu đồ II.1: DOANH THU TIÊU THỤ GẠCH BLOCK TĂNG QUA CÁC NĂM……………………………………………………………………… 49 Bảng II.10: TỶ TRỌNG DOANH THU LỢI NHUẬN SXKD GẠCH BLOCK TRÊN TỔNG DOANH THU LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY 50 Bảng II.11: BẢNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH 52 Biểu đồ II.2: CẤU LAO ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT KINH DOANH GẠCH BLOCK CỦA CƠNG TY (tính đến năm 2009) .54 Lê Thị Mỹ Lệ 47C Lớp: Thương Mại Chuyên đề tốt nghiệp 84 Bảng II.12: CÁC NHÀ CUNG CẤP NGUYÊN VẬT LIỆU CHÍNH CHO SẢN XUẤT GẠCH BLOCK 56 BảngII.13: BẢNG THỐNG KÊ MÁY MĨC THIẾT BỊ CỦA CƠNG TY .57 Bảng III.14: SO SÁNH HIỆU QUẢ KINH TẾ KỸ THUẬT GIỮA VẬT LIỆU KHÔNG NUNG GẠCH ĐẤT SÉT NUNG 63 Bảng III.15: CHỈ TIÊU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI TỪNG SẢN PHẨM GẠCH BLOCK……………………………………………………………………….70 MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: SỞ LÝ LUẬN VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm vai trò tiêu thụ sản phẩm .3 1.1.1.Khái niệm tiêu thụ sản phẩm 1.1.2.Vai trò tiêu thụ sản phẩm 1.1.3.Ý nghĩa hoạt động tiêu thụ sản phẩm Lê Thị Mỹ Lệ 47C Lớp: Thương Mại Chuyên đề tốt nghiệp 85 1.2 Nội dụng tiêu thụ sản phẩm 1.2.1.Nghiên cứu thị trường 1.2.2.Xây dựng chiến lược lập kế hoạch tiêu thụ .12 1.2.3.Phối hợp tổ chức thực kế hoạch .15 1.2.4.Phân tích, đánh giá hoạt động tiêu thụ 19 1.3.Các nhân tố ảnh hưỏng đến tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp 22 1.3.1.Nhân tố không kiểm soát .22 1.3.2.Nhân tố kiểm sốt .24 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TIÊU THỤ GẠCH BLOCK CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN THÀNH .27 2.1.Khái quát Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Thành .27 2.1.1.Giới thiệu Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Thành 27 2.1.2.Đặc điểm hoạt động kinh doanh Công ty .31 2.1.3.Kết kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Thành…… .35 2.2.Thực trạng tiêu thụ gạch Block Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Thành 36 2.2.1 Đặc điểm quy trình sản xuất gạch Block .36 2.2.1.1 Khái niệm đặc điểm gạch Block 36 2.2.1.2.Quy trình sản xuất gạch Block 39 Lê Thị Mỹ Lệ 47C Lớp: Thương Mại Chuyên đề tốt nghiệp 86 2.2.2.Chiến lược tiêu thụ sản phẩm .41 2.2.3.Thực trạng tiêu thụ gạch Block Công ty 42 2.2.3.1.Khối lượng tiêu thụ 42 2.2.3.2.Khách hàng Công ty 44 2.2.3.3.Cơ cấu sản phẩm gạch 45 2.2.3.4.Phương thức tiêu thụ gạch Block .49 2.2.3.5.Hiệu tiêu thụ gạch Block 50 2.2.3.6.Năng lực cạnh tranh tiêu thụ gạch Block Công ty thị trường…………………………………………………………………… 56 2.3.Đánh giá hoạt động tiêu thụ gạch Block Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Thành 61 2.3.1 Điểm mạnh 61 2.3.2 Điểm yếu .62 2.3.3.Cơ hội 63 2.3.4.Thách thức 63 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ GẠCH BLOCK TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN THÀNH 64 3.1.Định hướng phát triển Công ty .64 3.1.1.Đánh giá tiềm thị trường .64 3.1.2.Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Thành 70 Lê Thị Mỹ Lệ 47C Lớp: Thương Mại Chuyên đề tốt nghiệp 87 3.2.Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ gạch Block Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Thành 71 3.2.1.Đẩy mạnh công tác điều tra nghiên cứu thị trường: .71 3.2.2.Tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm gạch Block 73 3.2.3.Hạ giá thành sản phẩm để đẩy mạnh tiêu thụ: 75 3.2.4.Hoàn thiện công tác tổ chức bán hàng: 77 3.2.5.Các biện pháp kinh tế tài tính đòn bẩy 78 3.2.6.Mở rộng hoạt động xúc tiến bán hàng Quảng cáo: 79 3.2.7.Quan hệ công chúng hoạt động khếch trương khác 81 3.2.8.Dịch vụ sau bán hàng 82 KẾT LUẬN 83 Lê Thị Mỹ Lệ 47C Lớp: Thương Mại ... TRẠNG TIÊU THỤ GẠCH BLOCK CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ THÀNH 2.1 Khái quát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hà Thành 2.1.1 Giới thiệu Công ty Cổ phần Đầu tư Và Phát triển hà Thành. .. ĐỘNG TIÊU THỤ GẠCH BLOCK CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ THÀNH CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ GẠCH BLOCK TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀ THÀNH Em xin chân thành cảm... quản lý Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hà Thành tổ chức theo kiêu trực tuyến Chức với cấp quản lý cấp công ty câp xí nghiệp Sơ đồ II.3: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀ THÀNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Đẩy mạnh tiêu thụ gạch Block tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hà Thành, Đẩy mạnh tiêu thụ gạch Block tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hà Thành, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP, Sơ đồ I.1: MÔ HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM, Sơ đồ I.2 : DẠNG KÊNH PHÂN PHỐI DOANH NGHIỆP CÓ THỂ SỬ DỤNG, PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TIÊU THỤ GẠCH BLOCK CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ THÀNH, Sơ đồ II.3: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀ THÀNH, Bảng II.4: BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ THÀNH QUA CÁC NĂM., Bảng II.5: KHỐI LƯỢNG TIÊU THỤ GẠCH BLOCK QUA CÁC NĂM, BảngII.13: BẢNG THỐNG KÊ MÁY MÓC THIẾT BỊ CỦA CÔNG TY, CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ GẠCH BLOCK TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀ THÀNH., Bảng III.14: SO SÁNH HIỆU QUẢ KINH TẾ KỸ THUẬT GIỮA VẬT LIỆU KHÔNG NUNG VÀ GẠCH ĐẤT SÉT NUNG, Bảng III.15: CHỈ TIÊU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI TỪNG SẢN PHẨM GẠCH BLOCK

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay