Nghiên cứu ảnh hưởng của giáo dục thể chất đến sự phát triển thể chất của sinh viên trường đại học kinh tế nghệ an (cường)

86 49 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2018, 18:06

i Lời cảm ơn Với tình cảm trân trọng chân thành tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Trường Đại học Vinh, phòng Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả suốt trình học tập nghiên cứu Xin bày tỏ lòng cảm ơn, biết ơn sâu sắc tới thầy cô giáo, nhà khoa học tận tình giảng dạy giúp đỡ tác giả q trình học tập, nghiên cứu hồn thành khóa học Đặc biệt, xin trân trọng cảm ơn TS Nguyễn Mạnh Hùng dành nhiều thời gian tâm huyết bảo cho tác giả kiến thức kinh nghiệm quý báu, giúp tự tin trình nghiên cứa để hồn thiện luận văn thạc sĩ Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, cán quản lý, giảng viên sinh viên giúp đỡ tơi q trình điều tra, khảo sát, thu thập liệu liên quan đến đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn tới bạn bè, đồng nghiệp, người thân tận tình giúp đỡ trình học tập, nghiên cứu hồn thành khóa học Mặc dù q trình học tập hồn thành luận văn tốt nghiệp, thân nổ lực cố gắng, song chắn tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Vì vậy, mong nhận ý kiến đóng góp nhà khoa học, nhà giáo, bạn bè đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Nghệ An, tháng năm 2017 Tác giả Nguyễn Tự Cường ii Mục lục Lời cảm ơn .i Mục lục ii Danh mục bảng biểu iii Danh mục từ viết tắt iii 2.1.3.1 Kiểm nghiệm tính thơng báo test 54 Chương Nghiên cứu diễn biến phát triển thể chất sinh viên 57 trường Đại học Kinh tế Nghệ An 57 Kết luận kiến nghị .75 Tài liệu tham khảo 76 Phụ lục 80 iii Danh mục bảng biểu Danh mục từ viết tắt PTTC Phát triển thể chất GDTC Giáo dục thể chất TDTT Thể dục thể thao HS, SV Học sinh, sinh viên XHCN Xã hội chủ nghĩa GD-ĐT Giáo dục – Đào tạo TW Trung ương ĐCHT Động học tập TLTT Rèn luyện thân thể iv Mở đầu Lý chọn đề tài Đường lối, quan điểm Đảng công tác TDTT, hình thành từ năm đầu cách mạng nước ta, bước bổ sung, hoàn chỉnh phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ giai đoạn cách mạng luôn kim nam cho phát triển TDTT nước nhà Cách mạng Tháng Tám thành cơng, sau giành quyền, ngày 30 tháng 01 năm 1946, Chủ tịch Chính phủ Liên hiệp lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hòa ký sắc lệnh số 14 thành lập Nha Thể dục, trực thuộc Bộ Thanh Niên, quan TDTT nước ta Tháng năm 1946, lúc quyền cách mạng non trẻ gặp vơ vàn khó khăn, đất nước tình “ngàn cân treo sợi tóc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ký ban hành sắc lệnh số 33 thành lập Bộ quốc gia Giáo dục Nha Thanh niên, Thể dục Trong ngày này, Người viết báo Sức khoẻ Thể dục, động viên toàn dân tập thể dục để nâng cao sức khoẻ: “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc có sức khoẻ làm thành công Mỗi người dân yếu ớt, tức nước yếu ớt, người dân mạnh khoẻ tức nước mạnh khoẻ Vậy nên luyện tập thể dục, bồi bổ sức khoẻ bổn phận người yêu nước Việt khơng tốn kém, khó khăn Gái trai, già trẻ nên làm làm Mỗi ngày lúc ngủ dậy, tập thể dục Ngày tập khí huyết lưu thơng, tinh thần đầy đủ, sức khoẻ Bộ Giáo dục có Nha Thể dục, mục đích để khun dạy cho đồng bào tập thể dục, đặng giữ gìn bồi đắp sức khoẻ Dân cường quốc thịnh Tôi mong đồng bào ta gắng tập thể dục Tự ngày tập”[19] Giáo dục thể chất (GDTC) trường đại học, cao đẳng trung học chuyên nghiệp mặt giáo dục quan thiếu nghiệp giáo dục đào tạo, góp phần thực mục tiêu: “nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” cho đất nước, để nói cơng dân, hệ trẻ có điều kiện “phát triển cao trí tuệ, cường tráng thể chất, phong phú tinh thần, sáng đạo đức” để đáp ứng nhu cầu đổi nghiệp phát triển kinh tế xã hội đất nước Đảng Nhà nước coi trọng công tác GDTC hoạt động TDTT trường học cấp, điều thể rõ văn kiện, nghị Đảng: “thực nhiệm vụ xây dựng người hệ trẻ thiết tha gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, có đạo đức sáng, ý chí kiên cường bảo vệ tổ quốc, có trình độ làm chủ tri thức khoa học công nghệ đại, có tư sáng tạo có sức khỏe” [6] Sự quan tâm Đảng Nhà nước lĩnh vực TDTT thể qua sách, thị nghị Đảng, Chính phủ ngành có liên quan cơng tác giáo dục đào tạo có GDTC Những quan tâm đem lại hiệu rõ rệt thông qua việc đầu tư tiền của, trang thiết bị, sân bãi, dụng cụ tập luyện, đào tạo cán TDTT, đổi cải tiến chương trình GDTC trường học Bên cạnh văn pháp quy để hướng dẫn việc thực công tác GDTC trường học ban hành để phù hợp với giai đoạn phát triển đất nước Công tác GDTC trường học cấp mặt giáo dục quan trọng nghiệp giáo dục đào tạo, góp phần thực mục tiêu: “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước để đáp ứng nhu cầu đổi nghiệp phát triển kinh tế xã hội đất nước” Hiến pháp nước Cộng hồ XHCN Việt Nam 1992 có qui định “chế độ GDTC bắt buộc truờng học” Trong thị 36CT/TW ban chấp hành TW Đảng công tác thể dục thể thao giai đoạn có nêu rõ: “Thực GDTC tất trường học, làm cho việc tập luyện thể dục thể thao trở thành nếp sống hàng ngày hầu hết học sinh- sinh viên”[6] Việc tổ chức hướng dẫn vận động đông đảo nhân dân tham gia rèn luyện sức khỏe hàng ngày, GDTC trường học thực mục tiêu phát triển thể chất cho học sinh- sinh viên, góp phần vào việc đào tạo người xã hội chủ nghĩa phát triển toàn diện Hiện trường Đại học Cao đẳng có xu hướng phát triển quy mơ đa dạng hóa loại hình đào tạo, với phát triển mạnh mẽ số lượng học sinh- sinh viên nay, vấn đề đảm bảo chất lượng giáo dục có GDTC đứng trước thử thách to lớn Công tác GDTC cấp lãnh đạo nhà trường quan tâm, thể qua việc thường xuyên đổi mới, nâng cao trang thiết bị, sở vật chất, sân bãi dụng cụ đội ngũ giáo viên Một số trường đầu tư cải tạo xây dựng nhiều cơng trình thể dục thể thao to lớn đại phục vụ tốt cho công tác giảng dạy nội khoá, hoạt động ngoại khoá, phong trào hoạt động thể dục thể thao quần chúng giải thi đấu sinh viên Trong thực tế công tác GDTC thể thao học đường nhiều trường Đại học, Cao đẳng bộc lộ nhiều hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu mục tiêu giáo dục đào tạo đề Về thực trạng công tác GDTC Bộ giáo dục Đào tạo quy định: “Chất lượng GDTC thấp, dạy thể dục đơn điệu, thiếu sinh động” Vụ GDTC đánh giá “Nhận thức vị trí, vai trò GDTC có nhiều hạn chế cấp giáo dục sở trường Đặc biệt việc đánh giá chất lượng sức khoẻ thể chất sinh viên mục tiêu chung chưa tương xứng” Để đào tạo đội ngũ cán có trình độ chun môn giỏi, đạo đức sức khỏe tốt, vấn đề nhà trường đặc biệt trọng công tác GDTC cho sinh viên Công tác GDTC cho sinh viên thực theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo Quá trình giảng dạy môn GDTC cho sinh viên thầy cô trường thực nghiêm túc chặt chẽ Tuy nhiên, chất lượng mơn học nhiều hạn chế, ngun nhân chương trình mơn GDTC chưa phù hợp, trang thiết bị, sở vật chất, sân bãi dụng cụ tập luyện thiếu, giáo viên giảng dạy môn học chưa đáp ứng yêu cầu tập luyện, đánh giá kết học tập rèn luyện môn GDTC chưa thường xuyên Vì ngun nhân nêu trên, nên có nhiều cơng trình nghiên cứu nhằm đưa giải pháp cải tiến nhằm nâng cao chất lượng GDTC nhà trường Một số tác giả nghiên cứu vấn đề GDTC trường học như: Nguyễn Văn Hiệp (2005)“Nghiên cứu số biện pháp nhằm nâng cao chất luợng công tác GDTC cho học sinh đại học Quốc gia Hà Nội”[13], Nguyễn Văn Luyện (2008) “Nghiên cứu ứng dụng tập nhằm nâng cao thể lực chung cho sinh viên trường ĐHSP Kỹ Thuật Vinh”[20], Đặng Văn Hùng (2008) “Nghiên cứu số giải pháp nhằm trì phát triển thể lực cho sinh viên hai năm cuối đại học Kiến Trúc” [15] Kết nghiên cứu đề tài nêu có ý nghĩa việc cải tiến nâng cao chất lượng công tác GDTC trường học Tuy nhiên, phạm vi nghiên cứu đề tài dừng lại việc đánh giá thực trạng đề xuất biện pháp mà chưa đánh giá hiệu GDTC thông qua diễn biến phát triển thể chất sinh viên Xuất phát từ lý trên, tầm quan trọng việc đánh giá nâng cao chất lượng môn GDTC cho sinh viên Đại học Kinh tế Nghệ An tiến hành thực đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng trình GDTC đến phát triển thể chất sinh viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An” Mục đích nghiên cứu Xác định ảnh hưởng GDTC đến biến đổi số số đặc trưng hình thái, chức tố chất thể lực sinh viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An Qua đánh giá hiệu công tác GDTC nhà trường, làm sở đề giải pháp cải tiến chương trình GDTC phù hợp với điều kiện thực tiễn, nhằm không ngừng nâng cao kết đào tạo cán nhà trường Đối tượng, khách thể phạm vi nghiên cứu 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu Ảnh hưởng GDTC đến phát triển thể chất sinh viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An 3.1.2 Khách thể nghiên cứu 250 sinh viên (nam = 100; nữ = 150) trường Đại học Kinh tế Nghệ An 3.1.3 Phạm vi nghiên cứu Địa điểm nghiên cứu - Trường Đại học Vinh - Trường Đại học Kinh tế Nghệ An Thời gian nghiên cứu Đề tài tiến hành từ tháng 11 năm 2015 đến tháng 08 năm 2017, chia làm 02 giai đoạn sau: Giai đoạn 1: Từ tháng 11/2015 - 03/2016 - Xác định nội dung vấn đề nghiên cứu, xây dựng bảo vệ đề cương trước Hội đồng khoa học Giai đoạn 2: Từ tháng 04/2016 – 08/2017 - Thu thập tài liệu liên quan vấn đề nghiên cứu đề tài, tổng hợp tư liệu chung tư liệu chuyên môn nhằm xác định yếu tố, điều kiện công tác nghiên cứu - Xử lý số liệu thu thập trình nghiên cứu, phân tích kết nghiên cứu, viết hồn thành luận văn; chuẩn bị bảo vệ kết nghiên cứu trước Hội đồng nghiệm thu Những đóng góp đề tài Đề tài lựa chọn hệ thống Test đánh giá phát triển thể chất sinh viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An qua đánh giá diễn biến thể chất sinh viên trình học tập Nhiệm vụ nghiên cứu Nhiệm vụ 1: Lựa chọn hệ thống Test đánh giá phát triển thể chất sinh viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An Nhiệm vụ 2: Nghiên cứu diễn biến phát triển thể chất sinh viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An Phương pháp nghiên cứu Để giải mục tiêu nghiên cứu đề ra, trình nghiên cứu đề tài sử dụng phương pháp sau: 6.1 Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu nhằm mục đích hệ thống hoá kiến thức xây dựng sở lý luận cho việc đánh giá thực trạng chương trình GDTC ảnh hưởng hình thái chức thể đối tượng nghiên cứu, đưa giả thiết khoa học, xác định mục đích mục tiêu nghiên cứu, thu thập số liệu để so sánh đối chứng với số liệu thu trình nghiên cứu 6.2 Phương pháp vấn Phương pháp vấn phương pháp sử dụng rộng rãi việc nghiên cứu, điều tra thực trạng đánh giá trình độ tập 68 biệt P
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của giáo dục thể chất đến sự phát triển thể chất của sinh viên trường đại học kinh tế nghệ an (cường), Nghiên cứu ảnh hưởng của giáo dục thể chất đến sự phát triển thể chất của sinh viên trường đại học kinh tế nghệ an (cường), Lý do chọn đề tài, Phương pháp nghiên cứu, Cấu trúc của luận văn, Chạy 5 phút tùy sức (m), Chiều cao đứng (cm): Chiều cao đứng là chỉ số mang tính di truyền cao, nam giới 81%; nữ giới 92%. Chỉ số này nói lên sức lớn và tầm vóc của con người, thông thường nó được coi là th­uớc đo chiều cao của một ngư­ời. Trong Y học và Thể thao, chiều cao đứng , Tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay