Bão lãnh tại ngân hàng nông nghiệp huyện đại lộc

59 56 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2018, 13:20

Ngày nay, xu hướng một nền kinh tế toàn cầu hoá đã tạo động lực phát triển cho Việt Nam chuyển đổi nền kinh tế theo hướng CNHHĐH. Để đảm bảo cho sự phát triển này, vốn cần cho nền kinh tế ví như máu cần cho một cơ thể sống. Với vai trò “trái tim của nền kinh tế”, hệ thống NH đang trở mình trong công cuộc đổi mới và đa dạng hoá nghiệp vụ NH. Trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc hoàn thiện và phát triển các hoạt động là hướng đi và phương châm cho các ngân hàng tồn tại và phát triển. Xét cho cùng đây chính là sự đáp ứng cho yêu cầu hiện đại hoá, đa dạng hoá hoạt động ngân hàng và xu thế hội nhập của nền kinh tế. Bảo lãnh là một trong những nghiệp vụ của NHTM hiện đại. Nó còn mới mẻ với các ngân hàng Việt Nam nói chung và NHNN PTNT nói riêng. Trong thời gian qua, sự phát triển và khởi sắc của nghiệp vụ bảo lãnh tuy tích cực nhưng còn chưa tương xứng với vai trò và tiềm năng của nó với hệ thống ngân hàng và nền kinh tế. Nhận thức được vấn đề trên sau một thời gian thực tập tại NHNN PTNT huyện Đại Lộc em quyết định chọn đề tài : “ Phân tích hoạt động bảo lãnh tại NHNN PTNT huyện Đại Lộc ” . Mục tiêu nghiên cứu là phân tích đánh giá hoạt động bảo lãnh từ đó đưa ra một số biện pháp tăng cường hoạt động bảo lãnh của NHNN PTNT huyện Đại Lộc trong thời gian đến.Phạm vi nghiên cứu là hoạt động bảo lãnh tại NHNN PTNT huyện Đại Lộc Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths Võ Hoàng Diễm Trinh LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay, xu hướng kinh tế tồn cầu hố tạo động lực phát triển cho Việt Nam chuyển đổi kinh tế theo hướng CNH-HĐH Để đảm bảo cho phát triển này, vốn cần cho kinh tế ví máu cần cho thể sống Với vai trò “trái tim kinh tế”, hệ thống NH trở cơng đổi đa dạng hố nghiệp vụ NH Trong môi trường cạnh tranh ngày gay gắt, việc hoàn thiện phát triển hoạt động hướng phương châm cho ngân hàng tồn phát triển Xét cho đáp ứng cho yêu cầu đại hoá, đa dạng hoá hoạt động ngân hàng xu hội nhập kinh tế Bảo lãnh nghiệp vụ NHTM đại Nó mẻ với ngân hàng Việt Nam nói chung NHNN & PTNT nói riêng Trong thời gian qua, phát triển khởi sắc nghiệp vụ bảo lãnh tích cực chưa tương xứng với vai trò tiềm với hệ thống ngân hàng kinh tế Nhận thức vấn đề sau thời gian thực tập NHNN & PTNT huyện Đại Lộc em định chọn đề tài : “ Phân tích hoạt động bảo lãnh NHNN & PTNT huyện Đại Lộc ” Mục tiêu nghiên cứu phân tích đánh giá hoạt động bảo lãnh từ đưa số biện pháp tăng cường hoạt động bảo lãnh NHNN & PTNT huyện Đại Lộc thời gian đến.Phạm vi nghiên cứu hoạt động bảo lãnh NHNN & PTNT huyện Đại Lộc Ngoài phần mở đầu kết luận nội dung bao gồm : Chương I : Những vấn đề hoạt động bảo lãnh NHTM Chương II : Phân tích hoạt động bảo lãnh NHNN & PTNT huyện Đại Lộc qua hai năm 2017 -2018 Chương III : Một số biện pháp tăng cường hoạt động bảo lãnh NHNN & PTNT thời gian đến Để hoàn thành chuyên đề này, em nhận hướng dẫn q báu GVHD Võ Hồng Diễm Trinh thầy khoa tài - ngân hàng Ngoài ra, thời gian thực tập em nhận giúp đỡ tận tình bác Đồn Ngọc Vinh - GĐ ngân hàng chú, anh chị khác ngân hàng Em xin chân thành cảm ơn mong tiếp tục nhận bảo thầy cô cô chú, anh chị NHNN & PTNT huyện Đại Lộc SVTH: Lê Thị Thu Hằng Trang: Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths Võ Hoàng Diễm Trinh CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ BẢO LÃNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái niệm bảo lãnh ngân hàng Bảo lãnh ngân hàng cam kết văn tổ chức tín dụng ( bên bảo lãnh) việc thực nghĩa vụ tài thay cho khách hàng ( bên bảo lãnh) khách hàng không thực thực không nghĩa vụ cam kết với bên nhận bảo lãnh Khách hàng phải nhận nợ hồn trả cho tổ chức tín dụng số tiền trả thay Bảo lãnh ngân hàng xuất bối cảnh thương mại kỹ nghệ phát triển đến trình độ định mà nghĩa vụ hợp đồng đòi hỏi phải có đảm bảo tài sản tổ chức kinh tế có khả tài mạnh ngân hàng * Trong quan hệ bảo lãnh gồm bên sau: - Bên bảo lãnh: Là tổ chức tín dụng, bao gồm ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng đầu tư, ngân hàng phát triển, ngân hàng sách, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước Việt Nam, ngân hàng hợp tác, loại hình ngân hàng khác các tổ chức tín dụng phi ngân hàng thành lập hoạt động theo Luật Tổ chức tín dụng ( gọi chung tổ chức tín dụng) - Bên bảo lãnh: khách hàng bao gồm : + Các doanh nghiệp dang hoạt động kinh doanh hợp pháp Việt Nam doanh nghiệp Nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, doanh nghiệp tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước Việt Nam, doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể + Các tổ chức tín dụng thành lập hoạt động theo Luật Tổ chức tín dụng + Hợp tác xã tổ chức khác có đủ điều kiện quy định Điều 94 Bộ Luật Dân Sự + Các tổ chức kinh tế nước tham gia hợp đồng hợp tác liên doanh tham gia đấu thầu dự án đầu tư Việt Nam vay vốn để thực dự án đầu tư Việt Nam - Bên nhận bảo lãnh tổ chức, cá nhân ngồi nước có quyền thụ hưởng cam kết bảo lãnh tổ chức tín dụng Quan hệ bên hợp SVTH: Lê Thị Thu Hằng Trang: Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths Võ Hoàng Diễm Trinh đồng bảo lãnh mô tả sơ đồ đây: Sơ đồ quan hệ bên hợp đồng bảo lãnh HĐ mua bán dự thầu Bên bảo lãnh Đơn xin bảo lãnh (1) Bên bảo lãnh (NH) Bên nhận bảo lãnh Thư bảo lãnh (3) * Cam kết bảo lãnh Là cam kết đơn phương văn tổ chức tín dụng văn thoả thuận tổ chức tín dụng, khách hàng bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh việc tổ chức tín dụng thực nghĩa vụ tài thay cho khách hàng khách hàng không thực nghĩa vụ cam kết với bên nhận bảo lãnh 1.2 Đặc điểm bảo lãnh ngân hàng Bảo lãnh ngân hàng có đặc điểm sau: - Bảo lãnh ngân hàng có mối quan hệ nhiều bên, phụ thuộc lẫn nhau: Trong nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng thường có kết hợp hợp đồng độc lập: Hợp đồng bên nhận bảo lãnh bên bảo lãnh, hợp đồng bên bảo lãnh bên bảo lãnh, hợp đồng gữa bên nhận bảo lãnh bên bảo lãnh - Bảo lãnh ngân hàng có tính độc lập: Đây đặc điểm quan trọng bảo lãnh, độc lập tương đối so với hợp đồng kinh tế, hợp đồng thương mại, tài Có nghĩa ngân hàng bảo lãnh phải thực cam kết bảo lãnh theo trách nhiệm ghi thư bảo lãnh, không kể người bảo lãnh vi phạm hợp đồng lý - Tính phù hợp bảo lãnh: Khi người thụ hưởng bảo lãnh đến yếu cầu tổ chức tín dụng tốn tổ chức tín dụng có trách nhiệm kiểm tra chứng từ người thụ hưởng xuất trình Tổ chức tín dụng có quyền từ chối tốn chứng từ có dấu hiệu khơng hợp lệ hay điều kiện bảo lãnh không đáp ứng 1.3 Chức bảo lãnh Đứng góc độ ngân hàng, bảo lãnh nghiệp vụ có thu tiền (phí bảo lãnh) mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng Tuy nhiên, nghiệp vụ xem nghiệp vụ ngoại bảng tức nghiệp vụ khơng có ảnh hưởng đến nguồn vốn sử dụng vốn SVTH: Lê Thị Thu Hằng Trang: Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths Võ Hoàng Diễm Trinh ngân hàng Đứng góc độ khách hàng, bảo lãnh cơng cụ quan trọng hỗ trợ cho khách hàng Điều thể rõ qua chức bảo lãnh - Bảo lãnh công cụ đảm bảo: Đây chức quan trọng bảo lãnh Bằng việc cam kết chi trả bồi thường xảy cố vi phạm hợp đồng người bảo lãnh, ngân hàng phát hành bảo lãnh tạo đảm bảo chắn cho người nhận bảo lãnh Chính đảm bảo tạo tin tưởng khiến cho hợp đồng ký kết cách dễ dàng thuận lợi Đây điểm khác biệt bảo lãnh so với tín dụng chứng từ - Bảo lãnh công cụ tài trợ: Không công cụ đảm bảo, bảo lãnh cơng cụ tài trợ cho người bảo lãnh Thông qua bảo lãnh người bảo lãnh xuất quỹ, thu hồi vốn nhanh, vay nợ kéo dài thời gian toán tiền hàng hố, dịch vụ,… Ví dụ : Một nhà thầu thay mang tiền đặt cọc cần có bảo lãnh Ngân hàng Do vậy, không trực tiếp cấp vốn cho vay bảo lãnh ngân hàng giúp cho khách hàng hưởng thuận lợi ngân quỹ trường hợp cho vay Với ý nghĩa này, bảo lãnh xem dịch vụ Ngân hàng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh, làm giảm bớt căng thẳng nguồn vốn hoạt động doanh nghiệp 1.4 Vai trò bảo lãnh ngân hàng 1.4.1 Đối với doanh nghiệp Trong quan hệ kinh tế lúc đối tác tin tưởng nhiều nguyên nhân Vì thế, để đảm bảo an tồn quan hệ làm ăn, bên cung cấp thường yêu cầu bên phải có bảo lãnh ngân hàng giao dịch thực Do bảo lãnh ngân hàng đơi yêu cầu bắt buộc để bước đầu giúp cho doanh nghiệp có hội tiếp cận với hợp đồng Ngoài ra, bảo lãnh giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm khoản vay vốn đáng kể, có thêm nguồn tài trợ cho nhu cầu vốn lưu động doanh nghiệp phải trả khoản phí tương đối thấp 1.4.2 Đối với ngân hàng Đối với ngân hàng, bảo lãnh dịch vụ mà ngân hàng cung cấp cho kinh tế Bảo lãnh đem lại lợi ích trực tiếp cho ngân hàng phí bảo lãnh SVTH: Lê Thị Thu Hằng Trang: Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths Võ Hồng Diễm Trinh Phí bảo lãnh đóng góp vào lợi nhuận ngân hàng khoản khơng nhỏ, chiếm tỷ lệ lớn tổng phí dịch vụ ngân hàng Không đóng góp vào lợi nhuận, bảo lãnh làm đa dạng hố loại hình dịch vụ, giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro vốn Mặt khác, thực nghiệp vụ bảo lãnh giúp ngân hàng làm tốt sách khách hàng, vừa giúp ngân hàng gắn bó với khách hàng truyền thống, vừa thu hút khách hàng Ngồi bảo lãnh nâng cao uy tín tăng cường quan hệ ngân hàng đặc biệt trường quốc tế Thông qua bảo lãnh, ngân hàng tạo mạnh, uy tín giúp tăng thêm khách hàng lợi nhuận 1.4.3 Đối với kinh tế Sự tồn bảo lãnh ngân hàng khách quan kinh tế,đáp ứng yêu cầu làm cho kinh tế ngày phát triển Nó có vai trò chất xúc tác làm điều hồ, xúc tiến hàng loạt quan hệ hợp đồng kinh tế Nhờ có bảo lãnh mà bên tin tưởng yên tâm tham gia ký kết hợp đồng kinh tế có trách nhiệm với hợp đồng ký kết Bảo lãnh có vai trò quan trọng việc tăng thêm nguồn vốn cho doanh nghiệp, thu hút vốn đầu tư cho kinh tế, nhờ vào uy tín ngân hàng, bảo lãnh trở thành công cụ tiếp cận với nguồn vốn nước Nguồn vốn thường tập trung vào sản xuất, tạo điều kiện cho doanh nghiệp từ giúp doanh nghiệp sản xuất sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường Bảo lãnh ngân hàng góp phần tăng cường mối quan hệ thương mại quốc tế quốc gia 1.5 Phân loại bảo lãnh 1.5.1 Căn vào chất bảo lãnh - Bảo lãnh đồng nghĩa vụ (còn gọi bảo lãnh bổ sung): loại bảo lãnh ngân hàng người bảo lãnh xem có nghĩa vụ Tuy nhiên, nghĩa vụ người bảo lãnh nghĩa vụ đầu tiên, nghĩa vụ ngân hàng nghĩa vụ bổ sung, nghĩa vụ bổ sung thực có xác nhận nghĩa vụ bị vi phạm - Bảo lãnh độc lập: loại bảo lãnh đại, nghĩa vụ ngân hàng người bảo lãnh hoàn toàn tách rời Việc thực toán vào điều kiện, điều khoản quy định văn bảo lãnh thoả mãn mà SVTH: Lê Thị Thu Hằng Trang: Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths Võ Hoàng Diễm Trinh 1.5.2 Căn vào phương thức phát hành bảo lãnh: - Bảo lãnh trực tiếp: loại bảo lãnh mà đó, ngân hàng phát hành bảo lãnh chịu trách nhiệm trực tiếp cho bên bảo lãnh, người bảo lãnh chịu trách nhiệm bồi hoàn trực tiếp cho ngân hàng phát hành bảo lãnh Sơ đồ bảo lãnh trực tiếp Error: Reference source not found NGÂN HÀNG PHÁT HÀNH (2) (3) (1) NGƯỜI ĐƯỢC BẢO LÃNH NGƯỜI THỤ HƯỞNG BẢO LÃNH (1) Hợp đồng ký kết người bảo lãnh người thụ hưởng (2) Khách hàng yêu cầu phát hành bảo lãnh (3) Ngân hàng phát hành thư bảo lãnh chuyển trực tiếp cho người thụ hưởng ( sau xét duyệt chấp nhận ) - Bảo lãnh gián tiếp: loại bảo lãnh mà đó, ngân hàng bảo lãnh phát hành bảo lãnh theo thị ngân hàng trung gian phục vụ cho người bảo lãnh dựa bảo lãnh khác gọi bảo lãnh đối ứng Người bảo lãnh bồi hoàn trực tiếp cho ngân hàng phát hành bảo lãnhngân hàng trung gian chịu trách nhiệm bồi hoàn Sơ đồ bảo lãnh gián tiếp NGÂN HÀNG PHÁT Error: Reference source not found (3) HÀNH ( NGÂN HÀNG THỨ HAI ) (4) NGƯỜI THỤ HƯỞNG BẢO LÃNH (1) NGÂN HÀNG CHỈ ĐỊNH (NGÂN HÀNG THỨ NHẤT ) (2) NGƯỜI ĐƯỢC BẢO LÃNH (1) Hợp đồng gốc (2) Khách hàng yêu cầu ngân hàng phục vụ thị cho ngân hàng phát hành bảo lãnh SVTH: Lê Thị Thu Hằng Trang: Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths Võ Hoàng Diễm Trinh (3) Ngân hàng thứ thị cho ngân hàng thứ hai phát hành bảo lãnh, đồng thời cam kết bồi hoàn bảo lãnh đối ứng (4) Ngân hàng thứ hai phát hành bảo lãnh : chuyển trực tiếp cho người thụ hưởng 1.5.3 Căn vào mục đích bảo lãnh -Bảo lãnh vay vốn: bao gồm bảo lãnh nước bảo lãnh vay vốn nước Bảo lãnh vay vốn bảo lãnh ngân hàng tổ chức tín dụng phát hành cho bên nhận bảo lãnh việc cam kết trả nợ thay cho khách hàng trường hợp khách hàng không trả nợ không trả nợ đầy đủ, hạn - Bảo lãnh toán : bảo lãnh ngân hàng tổ chức tín dụng phát hành cho bên nhận bảo lãnh cam kết toán thay cho khách hàng trường hợp khách hàng không thực thực không đầy đủ nghĩa vụ đến hạn - Bảo lãnh dự thầu: bảo lãnh ngân hàng tổ chức tín dụng phát hành cho bên mời thầu để đảm bảo nghĩa vụ tham gia dự thầu khách hàng Trường hợp khách hàng bị phạt vi phạm quy định dự thầu mà không nộp nộp không đủ tiền phạt cho bên mời thầu tổ chức tín dụng thực nghĩa vụ cam kết - Bảo lãnh thực hợp đồng: bảo lãnh ngân hàng tổ chức tín dụng phát hành cho bên nhận bảo lãnh đảm bảo việc thực đúng, đầy đủ nghĩa vụ khách hàng với bên nhận bảo lãnh theo hợp đồng ký kết Trong trường hợp khách hàng không thực đầy đủ nghĩa vụ hợp đồng, tổ chức tín dụng thực nghĩa vụ cam kết - Bảo lãnh đảm bảo chất lượng sản phẩm: bảo lãnh ngân hàng tổ chức tín dụng phát hành cho bên nhận bảo lãnh đảm bảo khách hàng thực thỏa thuận chất lượng sản phẩm theo hợp đồng ký kết với bên nhận bảo lãnh Trong trường hợp khách hàng bị phạt tiền không thực thỏa thuận hợp đồng chất lượng sản phẩm với bên nhận bảo lãnh mà không nộp không đủ tiền phạt cho bên nhận bảo lãnh, tổ chức tín dụng thực nghĩa vụ bảo lãnh cam kết - Bảo lãnh hồn thành tốn : Bảo lãnh hồn trả tiền ứng trước: bảo lãnh ngân hàng tổ chức tín dụng phát hành cho bên nhận bảo lãnh việc bảo đảm nghĩa vụ hoàn trả tiền ứng trước khách hàng theo hợp đồng ký kết với bên nhận bảo lãnh Trường hợp khách hàng vi phạm cam kết với bên nhận bảo lãnh phải hồn trả tiền ứng trước khơng hồn trả hồn trả khơng đủ số tiền ứng SVTH: Lê Thị Thu Hằng Trang: Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths Võ Hoàng Diễm Trinh trước cho bên nhận bão lãnh tổ chức tín dụng hồn trả số tiền ứng trước cho bên nhận bảo lãnh - Các loại bảo lãnh khác: bảo lãnh đối ứng, xác nhận bảo lãnh bảo lãnh tất lĩnh vực khác mà pháp luật không cấm việc bảo lãnh phù hợp với thơng lệ quốc tế 1.5.4 Phân loại theo đối tượng bảo lãnh - Bảo lãnh nước : loại bảo lãnh mà người yêu cầu bảo lãnh, người bảo lãnh ngân hàng bảo lãnh phạm vi quốc gia Các hình thức áp dụng cho loại bảo lãnh là: bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hợp đồng, bảo lãnh tiền ứng trước thực thông qua ngân hàng phát hành thư bảo lãnh - Bảo lãnh ngồi nước: loại hình bảo lãnh mà có bên nước, bên nước ngồi Loại hình thường sử dụng hình thức bảo lãnh sau : + Mở thư tín dụng mua hàng trả chậm + Ký bảo lãnh hối phiếu nhận nợ với nước + Phát hành thư bảo lãnh + Lập giấy chứng nhận kỳ hạn 1.5.5 Phân loại theo hình thức sử dụng - Bảo lãnh vơ điều kiện (Bảo lãnh theo yêu cầu): loại bảo lãnh mà việc tốn thực sau ngân hàng nhận yêu cầu người thụ hưởng mà không cần chứng từ hay tờ giấy kèm theo Ngân hàng xem lệnh tốn khơng thể từ chối Điều thể loại bảo lãnh có tính độc lập cao Nó sử dụng phổ biến có lợi cho người thụ hưởng, xảy lừa đảo, gian lận người thụ hưởng khơng trung thực Vì vậy, sử dụng loại bảo lãnh bên đối tác phải có độ tin cậy cao - Bảo lãnh có điều kiện : loại bảo lãnh mà người thụ hưởng muốn trả tiền phải xuất trình chứng từ giấy tờ chứng minh vi phạm nghĩa vụ hợp đồng đối tác Loại bảo lãnh có nhược điểm người thụ hưởng phải chịu chậm trễ tốn bồi thường, gây tranh chấp đối tác Với điều kiện chứng từ loại bảo lãnh linh hoạt nên sử dụng dịch vụ ngân hàng thương mại * Như vậy, với ý nghĩa nghiệp vụ bảo lãnh xu hướng phát triển chung kinh tế giới, áp dụng điều kiện kinh tế nước ta SVTH: Lê Thị Thu Hằng Trang: Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths Võ Hoàng Diễm Trinh chuyển sang kinh tế thị trường, việc đời phát triển nghiệp vụ bảo lãnh Ngân hàng tất yếu khách quan 1.6 Sự cần thiết bảo lãnh ngân hàng 1.6.1 Nhu cầu khách hàng: Hiện nay, việc sử dụng bảo lãnh ngày phát triển, doanh số ngày gia tăng, nhiều loại hình bảo lãnh đời để đáp ứng nhu cầu bảo lãnh kinh tế Sự tăng trưởng phần bảo lãnh ngân hàng dùng để hỗ trợ cho tất dịch vụ, bao gồm dịch vụ tài lẫn dịch vụ phi tài hợp đồng thương mại, hợp đồng xây dựng cam kết tài khác Bảo lãnh ngân hàng đảm bảo tăng trưởng ổn định bền vững kinh tế 1.6.2 Cơ chế thị trường: phát triển chế thị trường có khơng biến tướng xấu kinh tế lừa đảo, chiếm đoạt… ln rình rập nhà kinh doanh đồng thời, quan hệ với quốc tế, nhà kinh doanh nước chưa có nhiều thơng tin nhà kinh doanh Việt Nam nên họ cần bảo đảm đơn vị có uy tín lớn (thường NH) để đảm bảo cho nghĩa vụ toán người mua (nhà nhập Việt Nam) Cơ chế thị trường tác động làm cho cạnh tranh ngân hàng ngày gay gắt, ngân hàng ngồi sách phát triển sản phẩm truyền thống đa dạng hố sản phẩm nhằm thu hút khách hàng tăng thu nhập cho Qua hoạt động bảo lãnh xem sản phẩm lơi khách hàng ngày phát triển Vì thế, việc thực thi nghiệp vụ bảo lãnh toán Ngân hàng thực cần thiết đà phát triển kinh tế nước ta 1.7 Rủi ro hoạt động bảo lãnh ngân hàng 1.7.1 Khái niệm Rủi ro hoạt động bảo lãnh biến cố, kiện bất ngờ xảy hoạt động bảo lãnh NHTM, gây mát thiệt hại tài sản ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh NHTM” Hay “Rủi ro bảo lãnh ngân hàng rủi ro xảy khách hàng không thực nghĩa vụ cam kết với bên nhận bảo lãnh” 1.7.2 Biểu rủi ro hoạt động BLNH: + Khách hàng không thực nghĩa vụ cam kết:Tức đến hạn khách hàng không thực nghĩa vụ với bên nhận bảo lãnh, ngân hàng phải thực nghĩa vụ thay cho khách hàng SVTH: Lê Thị Thu Hằng Trang: Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths Võ Hoàng Diễm Trinh + Xuất nợ hạn: ngân hàng thực nghĩa vụ trả nợ thay cho khách hàng, khoản nợ xem khoản vay bình thường ngân hàng Và thời hạn cho phép khoản nợ chuyển sang nợ q hạn + Sự cân đối vốn khách hàng: cụ thể gia tăng đột biến tỷ lệ nợ/Vốn chủ sở hữu, tỷ lệ khả tốn nhanh tốn tức thời có dấu hiệu sụt giảm liên tục Báo cáo tài khơng có dấu hiệu tốt + Chậm gửi trì hỗn việc gửi báo cáo tài theo yêu cầu ngân hàng mà khơng có giải thích minh bạch thuyết phục + Tài sản đảm bảo không đủ tiêu chuẩn + Trì hỗn gây khó khăn, trở ngại ngân hàng trình kiểm tra theo định kỳ đột xuất tình hình sử dụng vốn vay, tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng mà khơng có giải thích minh bạch, thuyết phục 1.7.3 Nguyên nhân rủi ro BL ngân hàng: * Rủi ro từ phía ngân hàng bảo lãnh: - Trình độ chun mơn nghiệp vụ: cán tín dụng khơng đủ trình độ đánh giá khách hàng đánh giá khơng tốt, cố tình làm sai… ảnh hưởng đến việc hoạt động ngân hàng người liên quan - Các văn thể lệ, sách tín dụng: Ngân hàng ban hành chưa rõ ràng phù hợp, chồng chéo lên nhau, chưa sát với thực tế gây nên sơ hở để khách hàng lợi dụng chiếm đoạt vốn Ngân hàng, gây khó khăn cho Ngân hàng - Áp lực cạnh tranh, Ngân hàng tìm cách kéo khách hàng mục tiêu tăng dư nợ mà giảm nhẹ việc phân tích đánh giá nhận định sai khách hàng, xem nhẹ đảm bảo tín dụng - Khơng thực thực khơng tốt hình thức đảm bảo tín dụng, khách hàng không hội đủ điều kiện tài sản chấp Ngân hàng thực bảo lãnh - Uy tín lực tài ngân hàng: Nếu cam kết bảo lãnhngân hàng phát hành khơng có nghiệp vụ bảo lãnh vững mạnh, tinh thông thương mại quốc tế, lực tài vững mạnh khơng tạo tin tưởng cho phía người thụ hưởng Họ tìm ngân hàng khác chấp nhận làm ngân hàng phát hành thư bảo lãnh đối ứng Ngoài nguy ngân hàng đảm bảo SVTH: Lê Thị Thu Hằng Trang: 10 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths Võ Hoàng Diễm Trinh - Đồng bảo lãnh: việc nhóm Tổ chức tín dụng bảo lãnh khách hàng Tổ chức tín dụng đứng làm đầu mối dàn xếp với Tổ chức tín dụng khác Hình thức bảo lãnh có giá trị lớn thường trung dài hạn, vượt khả phép bảo lãnh Tổ chức tín dụng Nghiệp vụ đồng bảo lãnh chưa thực giao dịch ngân hàng Để thúc đẩy hoạt động bảo lãnh trung dài hạn khách hàng bên cạnh việc đề sách lãi suất linh hoạt, cạnh tranh ngân hàng cần phát triển nghiệp vụ đồng bảo lãnh thời gian tới, nhu cầu bảo lãnh trung dài hạn địa bàn huyện ngày tăng lên, nhu cầu bảo lãnh vượt khả cho phép ngân hàng hay nguy tiềm ẩn rủi ro lớn làm cho ngân hàng tự đứng bảo lãnh Đa đạng hố hình thức bảo lãnh biện pháp nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng tăng thị phần ngân hàng Với phương thức đồng bảo lãnh giải khó khăn ngân hàng góp phần phát triển doanh nghiệp nói riêng, nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố huyện nói chung tỉnh Quảng nam nói riêng 3.3.4 Áp dụng mức phí suất linh hoạt, cạnh tranh Một sách phí hợp lý vấn đề quan tâm hoạt động kinh doanh ngân hàng Nó vừa phải đáp ứng thu bù chi, đảm bảo lợi nhuận vừa thu hút khách hàng với ngân hàng Để không ngừng mở rộng hoạt động nâng cao hiệu bảo lãnh, ngân hàng cần có sách phí vừa ưu đãi vừa linh hoạt dựa nguyên tắc quán phí phải phù hợp với chi phí ngân hàng đồng thời phải giữ mức chênh lệch hợp lý Ngược lại, ngân hàng chủ động dùng biện pháp giảm mức phí thấp nhiều so với thị trường doanh thu khơng đạt hiệu cao - Để có sách phí vừa linh hoạt vừa ưu đãi, ngân hàng tiếp tục giảm bớt chi phí khơng cần thiết nhằm hạ mức phí đến mức phù hợp Trên sở tuỳ thuộc tình hình thị trường, ngân hàng định mức phí thời điểm cụ thể - Hoạt động ngân hàng ngày phát triển loại dịch vụ ngân hàng ngày mở rộng đa dạng Trong việc quản trị điều hành lĩnh vực này, ngồi việc đưa biểu phí hấp dẫn vấn đề quan trọng chất lượng dịch vụ ngày tiện lợi hoàn hảo Phát triển dịch vụ ngân hàng, đặc biệt dịch vụ bảo lãnh đảm bảo đáp ứng yêu cầu cao khách hàng, kinh tế nay: nhanh, xác, an toàn SVTH: Lê Thị Thu Hằng Trang: 45 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths Võ Hoàng Diễm Trinh với tiện ích cao ứng dụng cơng nghệ đại nhằm thu hút khách hàng, hoạt động có ý nghĩa quan trọng việc phát triển quan hệ tín dụng với doanh nghiệp Thơng qua hoạt động bảo lãnh, ngân hàng nắm bắt tình hình hoạt động, khả toán khách hàng làm sở để ngân hàng mạnh dạn giao dịch tín dụng khác - Với quyền hạn phép, ngân hàng tiếp tục trì, thiết kế mức phí bảo lãnh cho riêng biệt khách hàng Công cụ ngân hàng co giãn theo nhu cầu khách hàng thực sách thu hút khách hàng thời kỳ Đối với khách hàng chưa quan hệ với ngân hàng giao dịch nơi khác, ngân hàng tìm cách tiếp cận đưa mức lãi suất kịch sàn, dịch vụ tốt với biểu phí thấp để mời gọi ký hợp đồng tín dụng với mức độ khiêm tốn, sau thời gian tìm cách nâng lên hợp lý, từ khách hàng quan tâm sử dụng dịch vụ ngân hàng nhiều 3.3.5 Một số biện pháp hỗ trợ 3.3.5.1 Đào tạo nguồn nhân lực: Con người yếu tố định thành bại vấn đề, thành công hoạt động bảo lãnh phụ thuộc vào lực trách nhiệm cán tín dụng Từ tiếp nhận hồ sơ đề nghị bảo lãnh khách hàng, cán tín dụng cần phải nắm bắt thơng tin khách hàng, thẩm định tình hình tài chính, nhu cầu bảo lãnh khách hàng TSBĐ Mọi cơng việc phải tiến hành nhanh, xác, nghiêm túc theo quy định Từ ngân hàng cần có biện pháp sau: - Ngân hàng cần tạo điều kiện cho cán tín dụng tìm hiểu chuyên sâu vào ngành nghề lĩnh vực mà ngân hàng có đầu tư vốn, tăng cường cơng tác đào tạo cán đầy đủ lực, trình độ, am hiểu lĩnh vực kĩ thuật, kinh tế, pháp luật Cán tín dụng ngồi việc tính tốn tiêu định bảo lãnh phải tự tách khỏi mơi trường làm việc quen thuộc để khảo sát sở người bảo lãnh Có nhận thơng tin xác khách hàng mà bảng báo cáo tài khơng có Đặc biệt, cán tín dụng cần có tầm nhìn tình hình biến động kinh tế thời gian tới để ứng dụng hiệu vào cơng việc - Cán tín dụng cần phải tn thủ chặt chẽ bước quy trình bảo lãnh, thực tốt việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình hoạt động khách hàng sau bảo lãnh SVTH: Lê Thị Thu Hằng Trang: 46 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths Võ Hoàng Diễm Trinh - Ban lãnh đạo ngân hàng cần có quy định chặt chẽ, buộc nhân viên phải có thói quen làm việc động, trách nhiệm hơn, đề chế độ thưởng phạt nghiêm minh để từ khuyến khích tất cán làm việc nhiệt tình, hăng say cơng việc Qua ngân hàng hạn chế phần rủi ro hoạt động bảo lãnh đáp ứng nhu cầu khách hàng, đảm bảo hoạt động bảo lãnh đạt hiệu cao 3.3.5.2 Công tác thẩm định: Việc thẩm định khách hàng quan trọng hoạt động Ngân hàng, đặc biệt thẩm định tình hình tài TSBĐ, qua giúp cho ngân hàng xác định mức bảo lãnh cho khách hàng bảo đảm quyền lợi Hiện tại, ngân hàng chưa có cán tín dụng chuyên trách thực việc định giá TSBĐ kiểm tra tính pháp lý chứng từ, cán tín dụng phải đảm trách nhiều việc, dẫn đến sai sót việc định giá TSBĐ, thẩm định bảo cáo tài chính, từ gây thiệt hại cho ngân hàng Ngân hàng nên thành lập phận thẩm định, định giá TSBĐ điều hoàn toàn phù hợp chi nhánh ngày mở rộng quy mô công tác quản lý địa bàn Bộ phận bao gồm cán đào tạo chuyên môn thường xuyên bổ sung kiến thức vấn đề liên quan đến công việc Từ chi nhánh xác định mức bảo lãnh cho cho khách hàng cho vừa tạo hài lòng khách hàng, vừa đảm bảo quyền lợi cho ngân hàng khách hàng không thực nghĩa vụ 3.3.5.3 Xếp hạng doanh nghiệp: Hiện hệ thống xếp hạng tín dụng ngân hàng xếp hạng doanh nghiệp theo loại: Loại A: Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả, tài lành mạnh, có tiềm phát triển, rủi ro thấp Loại B: Doanh nghiệp hoạt động có tiềm phát triển chưa đạt kết cao, có hạn chế định nguồn lực tài có nguy tiềm ẩn, rủi ro thấp Loại C: Doanh nghiệp có hiệu hoạt động thấp, tài yếu kém, thiếu khả tự chủ tài chính, rủi ro cao Để cơng tác xếp hạng tín dụng thực tốt ngân hàng cần có biện pháp: SVTH: Lê Thị Thu Hằng Trang: 47 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths Võ Hoàng Diễm Trinh - Ngân hàng cần phải cập nhật thông tin khách hàng cách đầy đủ xác để đảm bảo cho việc xếp hạng hợp lý - Hệ thống xếp hạng ngân hàng chậm, cần điều chỉnh nhằm hạn chế thời gian chờ đợi cán tín dụng xếp hạng - Cần phải xếp hạng thường xuyên, quý xếp hạng lần - Qua xếp hạng ngân hàng định mức bảo đảm phù hợp Qua cơng tác xếp hạng tín dung ngân hàng hạn chế rủi ro, quản lý khách hàng cách chặt chẽ Có có biện pháp phù hợp với nhóm loại khách hàng 3.4 Một số kiến nghị: Chính phủ, Các cấp quyền địa phương ngân hàng nhà nước có tác động trực tiếp đến hoạt động ngân hàng NHTM địa bàn Tỉnh Cho nên để tạo điều kiện thuận lợi cho trình hoạt động kinh doanh ngân hàng cần thiết có hỗ trợ đắc lực quan ban ngành trung ương cấp lãnh đạo Tỉnh * Đối với phủ: + Tiếp tục hoàn thiện văn pháp lý ban hành để xây dựng môi trường pháp lý ngày hồn thiện Bảo vệ lợi ích khách hàng, tạo niềm tin cho khách hàng + Ngày ổn định sách kinh tế vĩ mơ, có sách như: lãi suất, điều hành sách tiền tệ, Chính sách XNK… Tạo điều kiện thuận lợi cho nghiệp vụ bảo lãnh + Tăng cường hoạt động tra kiểm soát ngân hàng, chấn chỉnh kịp thời vi phạm sai sót hoạt động bảo lãnh * Đối với quyền địa phương + Chính quyền địa phương cần tạo điều kiện thuận lợi khâu công chứng, việc cấp chứng nhận quyền sở hữu tài sản, giá trị quyền sử dụng đất nhận thông tin khách hàng cách thường xuyên + Góp tiếng nói đến sở, ban ngành nhằm giúp đỡ, hoạt động kinh doanh * Đối với ngân hàng nhà nước: - Ngân hàng nhà nước cần tăng cường chất lượng hoạt động Trung tâm thơng tin tín dụng tiến tới thành lập ngân hàng liệu để cung cấp thông tin cho ngân hàng + Tiếp tục đạo ngân hàng thực tốt việc xử lý rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động bảo lãnh SVTH: Lê Thị Thu Hằng Trang: 48 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths Võ Hoàng Diễm Trinh + Chú trọng kiểm tra kiểm soát nhằm quản lý xử lý vi phạm ngân hàng cách hiệu quản nhanh chóng + Hồn thiện khung pháp lý đảm bảo an toàn hiệu cho ngân hàng KẾT LUẬN Sau thời gian nghiên cứu tìm hiểu hoạt động bảo lãnh NHNN & PTNT huyện Đại Lộc, em nhận thức vai trò hoạt động bảo lãnh tầm quan trọng việc hoàn thiện nghiệp vụ bảo lãnh kinh tế nước ta Hướng tới giải pháp nhằm hoàn thiện nghiệp vụ bảo lãnh NHNN & PTNT huyện Đại Lộc theo hướng đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu doanh nghiệp kinh tế, đảm bảo cho NH vừa tránh rủi ro vừa đạt yêu cầu lợi nhuận, tăng cường mạng lưới hoạt động củng cố uy tín NH thị trường mục tiêu xuyên suốt chuyên đề Trên sở mục tiêu này, với việc phân tích tình hình thực tế hoạt động bảo lãnh NHNN & PTNT huyện Đại Lộc em nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề nghiệp vụ bảo lãnh, thành công, hạn chế ; Các nguyên nhân khách quan, chủ quan ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp tới hoạt động bảo lãnh, chuyên đề xin góp phần nhỏ bé vào việc tìm số SVTH: Lê Thị Thu Hằng Trang: 49 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths Võ Hoàng Diễm Trinh giải pháp kiến nghị cho việc hoàn thiện nghiệp vụ bảo lãnh NHNN & PTNT huyện Đại Lộc nói riêng NHNN & PTNT Việt Nam nói chung Nếu giải pháp thực đầy đủ, đồng chắn hoạt động bảo lãnh nâng cao hơn, mang lại nhiều lợi nhuận uy tín cho NH LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan chun đề cơng trình nghiên cứu riêng em.Mọi số liệu có nguồn gốc rõ ràng, lấy từ Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam nơi em thực tập Em xin chịu hình thức kỷ luật chuyên đề em phát bị chép Sinh viên thực Lê Thị Thu Hằng SVTH: Lê Thị Thu Hằng Trang: 50 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths Võ Hoàng Diễm Trinh DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT NHNN&PTNT NHTM CNH-HĐH BLNH TCTD BLTHHĐ DSBL DSBQ TSĐB DNNN CPTM HTX SVTH: Lê Thị Thu Hằng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Ngân hàng Thương mại Cơng nghiệp hóa, Hiện đại hóa Bảo lãnh ngân hàng Tổ chức tín dụng Bảo lãnh thực hợp đồng Doanh số bảo lãnh Doanh số bình quân Tài sản đảm báo Doanh nghiệp nhà nước Cổ phần thương mại Hợp tác xã Trang: 51 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths Võ Hoàng Diễm Trinh DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng : Nguồn vốn huy động NHNN & PTNT huyện Đại Lộc 16 Bảng 2: Tình hình cho vay NHNN & PTNT huyện Đại Lộc 18 Bảng 3: Kết hoạt động kinh doanh NHNN & PTNT huyện Đại Lộc năm 2017-2018 20 Bảng 4: Hoạt động bảo lãnh NHNN & PTNT huyện Đại Lộc năm 2017 - 2018 25 Bảng 5: BL dự thầu theo thời gian ngân hàng 29 Bảng 6: BL dự thầu theo đối tượng ngân hàng 30 Bảng 7: BL dự thầu theo mức ký quỹ ngân hàng 30 Bảng : Bảo lãnh thực HĐ theo thời gian ngân hàng .31 Bảng 9: Bảo lãnh thực hợp đồng theo đối tượng NH 32 Bảng10: Bảo lãnh thực hợp đồng theo mức ký quỹ NH 33 Bảng 11: Bảo lãnh toán theo thời gian 34 Bảng 12: Bảo lãnh toán theo đối tượng 35 Bảng 13: Bảo lãnh toán theo mức ký quỹ 36 Bảng 14: Bảo lãnh hoàn tạm ứng bảo lãnh bảo hành theo thời gian 37 Bảng 15: Kết hoạt động bảo lãnh qua năm 2017 -2018 37 SVTH: Lê Thị Thu Hằng Trang: 52 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths Võ Hoàng Diễm Trinh NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN SVTH: Lê Thị Thu Hằng Trang: 53 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths Võ Hoàng Diễm Trinh NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN SVTH: Lê Thị Thu Hằng Trang: 54 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths Võ Hoàng Diễm Trinh NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN SVTH: Lê Thị Thu Hằng Trang: 55 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths Võ Hoàng Diễm Trinh NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN SVTH: Lê Thị Thu Hằng Trang: 56 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths Võ Hoàng Diễm Trinh MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ BẢO LÃNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái niệm bảo lãnh ngân hàng 1.2 Đặc điểm bảo lãnh ngân hàng 1.3 Chức bảo lãnh .3 1.4 Vai trò bảo lãnh ngân hàng 1.4.1 Đối với doanh nghiệp 1.4.3 Đối với kinh tế 1.5 Phân loại bảo lãnh 1.5.4 Phân loại theo đối tượng bảo lãnh 1.5.5 Phân loại theo hình thức sử dụng 1.6 Sự cần thiết bảo lãnh ngân hàng 1.6.1 Nhu cầu khách hàng: 1.6.2 Cơ chế thị trường: 1.7 Rủi ro hoạt động bảo lãnh ngân hàng 1.7.1 Khái niệm 1.7.2 Biểu rủi ro hoạt động BLNH: SVTH: Lê Thị Thu Hằng Trang: 57 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths Võ Hoàng Diễm Trinh 1.7.3 Nguyên nhân rủi ro BL ngân hàng: 10 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG NN & PTNT QUA NĂM 2017-2018 13 2.1 Khái quát NHNN & PTNT huyện Đại lộc: 13 2.1.1 Quá trình hình thành, phát triển NHNN & PTNT Huyện Đại Lộc 13 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ NHNN & PTNT huyện Đại Lộc 13 2.1.2.1 Chức .13 2.1.2.2 Nhiệm vụ: .14 2.1.2.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý NHNN & PTNT Đại Lộc 15 2.1.2.4 Chức nhiệm vụ phòng ban: 16 2.1.3 Tình hình kinh doanh Ngân hàng NN & PTNT Huyện Đại Lộc 16 2.2 Tình hình bảo lãnh NHNN & PTNT Huyện Đại Lộc năm 2017-2018 2.2.1 Những quy định chung hoạt động bảo lãnh ngân hàng 22 2.2.1.1 Điều kiện bảo lãnh ngân hàng .22 2.2.1.4 Quy trình bảo lãnh NHNN & PTNT huyện Đại Lộc 24 2.2.2 Tình hình chung hoạt động bảo lãnh ngân hàng qua năm 2017 -2018 25 2.2.3 Phân tích tình hình hoạt động bảo lãnh NH qua năm 2017-2018 .29 2.2.3.1 Tình hình bảo lãnh dự thầu 29 2.2.3.4 Tình hình bảo lãnh theo hình thức khác 37 2.2.4 Kết hoạt động bảo lãnh ngân hàng 38 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI NHNN & PTNT HUYỆN ĐẠI LỘC TRONG THỜI GIAN ĐẾN .40 3.1 Đánh giá chung tình hình bảo lãnh ngân hàng thời gian qua 40 3.1.1 Những thuận lợi 40 3.1.2 Những khó khăn tồn công tác bảo lãnh ngân hàng 40 3.2 Định hướng hoạt động ngân hàng hoạt động bảo lãnh thời gian tới 41 3.2.1 Định hướng chung ngân hàng 41 3.2.2 Định hướng ngân hàng thực nghiệp vụ bảo lãnh .42 3.3 Một số giải pháp tăng cường hoạt động bảo lãnh NHNN & PTNT huyện Đại Lộc thời gian đến 42 3.3.1 Tăng cường công tác quảng bá sản phẩm 42 3.3.2 Phân nhóm khách hàng quản lý khách hàng 43 SVTH: Lê Thị Thu Hằng Trang: 58 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths Võ Hoàng Diễm Trinh 3.3.3 Đa dạng hóa dịch vụ bảo lãnh 45 3.3.4 Áp dụng mức phí suất linh hoạt, cạnh tranh 45 3.3.5 Một số biện pháp hỗ trợ 46 3.4 Một số kiến nghị: 48 KẾT LUẬN 50 SVTH: Lê Thị Thu Hằng Trang: 59 ... bảo lãnh gồm bên sau: - Bên bảo lãnh: Là tổ chức tín dụng, bao gồm ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng đầu tư, ngân hàng phát triển, ngân hàng sách, ngân hàng. .. lãnh, mức bảo lãnh, quỹ bảo lãnh thời hạn bảo lãnh ngân hàng * Mức bảo lãnh - Tổng mức bảo lãnh: tổng giá trị hợp đồng giá trị cam kết khách hàng ngân hàng bảo lãnh - Mức bảo lãnh cho khách hàng: ... NHNN & PTNT huyện Đại Lộc Quy trình bảo lãnh chi nhánh NHNN & PTNT huyện Đại Lộc Bên bảo lãnh( khách hàng) Ngân hàng Bên nhận bảo lãnh (đối tác ) Trước tiên hợp đồng bảo lãnh diễn bên bảo lãnh bên
- Xem thêm -

Xem thêm: Bão lãnh tại ngân hàng nông nghiệp huyện đại lộc, Bão lãnh tại ngân hàng nông nghiệp huyện đại lộc, CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ BẢO LÃNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, 5 Phân loại bảo lãnh, 7 Rủi ro hoạt động bảo lãnh ngân hàng., CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG NN & PTNT QUA 2 NĂM 2017-2018., 1 Khái quát về NHNN & PTNT huyện Đại lộc:, Bảng 3: Kết quả hoạt động kinh doanh của NHNN & PTNT huyện Đại Lộc năm 2017-2018, Bảng 4: Hoạt động bảo lãnh tại NHNN & PTNT huyện Đại Lộc năm 2017 - 2018, CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI NHNN & PTNT HUYỆN ĐẠI LỘC TRONG THỜI GIAN ĐẾN, 1 Đánh giá chung tình hình bảo lãnh tại ngân hàng trong thời gian qua.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay