Đồ án công nghệ sửa chữa MXD

39 47 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2018, 09:38

LỜI NÓI ĐẦU5CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ61.1. Nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại61.1.1. Nhiệm vụ61.1.2. Yêu cầu:61.1.3. Phân loại.61.2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động.61.2.1. Cấu tạo nguyên lý hoạt động của cơ cấu phân phối khí kiểu treo có trục cam đặt trên thân máy.61.2.2. Cấu tạo nguyên lý hoạt động của cơ cấu phân phối khí kiểu treo có trục cam đặt trên nắp máy.71.2.3. Cấu tạo nguyên lý hoạt động của cơ cấu phân phối khí kiểu đặt.71.2.4. Ưu nhược điểm của cơ cấu phân phối khí dùng xupap kiểu treo và kiểu đặt.81.3. Bố trí xupáp và dẫn động của cơ cấu phân phối khí91.3.1. Số xupap91.3.2. Bố trí xupáp91.3.3. Dẫn động xupáp10CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH THÁO LẮP CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ13CHƯƠNG 3: BẢO DƯỠNG SỮA CHỮA CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ153.1. Hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng của cơ cấu phân phối khí.153.1.1 Sai lệch pha phối khí:153.1.2 . Mòn cơ cấu phân phối khí:153.1.3 Hở trên các đường dẫn khí163.2. Chẩn đoán hư hỏng của cơ cấu phân phối khí.163.2.1 Chẩn đoán qua khả năng hoạt động của động cơ163.2.2 Xác định khả năng sai lệch pha phối khí:17a. Nghe tiếng gõ.17b. Các kiểm tra khác173.3 Bảo dưỡng sữa chữa cụm xupap183.3.1. Nhiệm vụ, phân loại và cấu tạo Xupap.183.3.2. Đế Xupap.203.3.3. Lò xo Xupap.213.3.4. Nhiệm vụ, điều kiện làm việc, cấu tạo đĩa lò xo.223.3.5. Ống dẫn hướng.233.3.6. Móng hãm243.3.7. Phương pháp kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa cụm xupap.24 BD-SC Cơ cấu phân phối khí MỤC LỤC LỜI NĨI ĐẦU .5 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ .6 1.1 Nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại .6 1.1.1 Nhiệm vụ 1.1.2 Yêu cầu: 1.1.3 Phân loại 1.2 Cấu tạo nguyên lý hoạt động 1.2.1 Cấu tạo nguyên lý hoạt động cấu phân phối khí kiểu treo có trục cam đặt thân máy 1.2.2 Cấu tạo nguyên lý hoạt động cấu phân phối khí kiểu treo có trục cam đặt nắp máy 1.2.3 Cấu tạo nguyên lý hoạt động cấu phân phối khí kiểu đặt 1.2.4 Ưu nhược điểm cấu phân phối khí dùng xupap kiểu treo kiểu đặt 1.3 Bố trí xupáp dẫn động cấu phân phối khí .9 1.3.1 Số xupap 1.3.2 Bố trí xupáp 1.3.3 Dẫn động xupáp 10 CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH THÁO - LẮP CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ .13 CHƯƠNG 3: BẢO DƯỠNG - SỮA CHỮA CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ 15 3.1 Hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng cấu phân phối khí 15 3.1.1 Sai lệch pha phối khí: 15 3.1.2 Mòn cấu phân phối khí: 15 3.1.3 Hở đường dẫn khí .16 3.2 Chẩn đoán hư hỏng cấu phân phối khí 16 3.2.1 Chẩn đốn qua khả hoạt động động 16 3.2.2 Xác định khả sai lệch pha phối khí: 17 a Nghe tiếng gõ 17 b Các kiểm tra khác 17 3.3 Bảo dưỡng - sữa chữa cụm xupap .18 BD-SC Cơ cấu phân phối khí 3.3.1 Nhiệm vụ, phân loại cấu tạo Xupap 18 3.3.2 Đế Xupap 20 3.3.3 Lò xo Xupap 21 3.3.4 Nhiệm vụ, điều kiện làm việc, cấu tạo đĩa lò xo 22 3.3.5 Ống dẫn hướng .23 3.3.6 Móng hãm .24 3.3.7 Phương pháp kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa cụm xupap .24 3.4 Bảo dưỡng – sữa chữa đội cần bẩy 28 3.4.1 Con đội 28 3.4.2 Đũa đẩy cần bẩy .30 3.4.5 Hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng .31 3.4.6 Kiểm tra đội 32 3.5 Bảo dưỡng sữa chữa trục cam bánh cam 32 3.5.1 Trục cam .32 3.5.2 Bánh cam .34 3.5.3 Hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng .34 3.5.4 Kiểm tra, sửa chữa trục cam, bánh cam 35 3.6 Điều chỉnh khe hở nhiệt đặt cam có dấu 37 3.6.1 Điều chỉnh khe hở nhiệt 37 3.6.2 Đặt cam có dấu .40 TÀI LIỆU THAM KHẢO .41 BD-SC Cơ cấu phân phối khí LỜI NĨI ĐẦU Trong cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, với đầu tư mạnh mẽ nhà nước, ngành xây dưng có bước phát triển nhảy vọt tạo đà cho phát triển kinh tế xã hội nước ta Trong phát triển chung đó, ngành xây dựng có bước tiến vượt bậc công nghệ tiên tiến chủng loại sử dụng Trong Cơng Nghệ Sửa Chữa Máy Xây Dựng công việc quan trọng công tác thi công Công Nghệ Sửa Chữa Máy Xây Dựng giúp khắc phục hư hỏng, khyết tật đảm bảo khả làm việc máy đặc biệt bảo vệ sức khỏe, an tồn cho người cơng nhân, tiêu chí hang đầu vấn đề lao động Đồ án môn học Công Nghệ Sửa Chữa Máy Xây Dựng đồ án giao song song với trình học mơn học Cơng Nghệ Sửa Chữa Máy Xây Dựng Do đó, đồ án giúp em củng cố lại kiến thức môn học, đồng thời hệ thống lại kiến thức mơn học trước Trong q trình làm đồ án kiến thức hạn chế nên sai sót, em mong đóng góp giúp đỡ bạn thầy để em hồn thiện đồ án tốt Cuối em xin chân thành cảm ơn thầy Phạm Như Nam thầy môn tận tình hướng dẫn để em hồn thành đồ án Em xin chân thành cảm ơn! BD-SC Cơ cấu phân phối khí CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ 1.1 Nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại 1.1.1 Nhiệm vụ - Cơ cấu phân phối khí có nhiệm vụ dùng để thực q trình thay đổi khí Thải khí thải khỏi xylanh nạp đầy hỗn hợp khí vào xylanh để động làm việc liên tục 1.1.2 Yêu cầu: + Đóng mở thời điểm Độ mở lớn để dòng khí dễ lưu thơng + Khi đóng phải kín để tránh lọt khí Làm việc êm dịu, có khả chống mài mòn tốt Dễ điều chỉnh, sửa chữa 1.1.3 Phân loại + Phân loại cấu phân phối khí vào cách thức đóng mở cửa nạp cửa xả - Cơ cấu phân phối khí dùng xupáp (cơ cấu phân phối khí dùng xupáp treo xupáp đặt) - Cơ cấu phân phối khí dùng van trượt - Cơ cấu phân phối khí dùng piston đóng cửa nạp cửa xả (động hai kỳ) + Căn vào vị trí xupáp trục cam - Loại xupáp đặt: có hai cách bố trí trục cam bố trí nắp máy thân máy - Loại xupáp treo: có trục cam bố trí thân máy 1.2 Cấu tạo nguyên lý hoạt động 1.2.1 Cấu tạo nguyên lý hoạt động cấu phân phối khí kiểu treo có trục cam đặt thân máy a Cấu tạo: Hình 1.1 Sơ đồ cấu tạo CCPPK kiểu treo có trục cam đặt thân máy BD-SC Cơ cấu phân phối khí b Nguyên lý: - Khi động hoạt động, trục khuỷu quay , qua cấu dẫn động làm bánh cam quay, trục cam vấu cam quay - Khi vấu cam quay từ vị trí thấp đến cao Tác dụng lực đẩy đội, đũa truyền lực đuôi cần bẩy lên Làm đầu cần bẩy xuống đẩy xupap xuống mở xupap - Khi vấu cam quay từ vị trí cao đến vị trí thấp Khi lực đàn hồi lò xo kéo xupap đóng lại đồng thời đẩy cần bẩy quay ngược lại truyền lực ép tới đũa đẩy, đội làm cho đội tì vào vấu cam Đây trạng thái đóng xupap 1.2.2 Cấu tạo nguyên lý hoạt động cấu phân phối khí kiểu treo có trục cam đặt nắp máy a Cấu tạo: Hình 1.2 Cơ cấu phân phối khí kiểu treo có trục cam đặt nắp máy b Nguyên lý: - Khi động hoạt động, trục khuỷu quay , qua cấu dẫn động làm bánh răng, xích puli quay làm trục cam vấu cam quay - Khi vấu cam quay từ vị trí thấp đến cao Vấu cam tác dụng lực đẩy đội Làm xon đội xuống đẩy xupap xuống mở xupap - Khi vấu cam quay từ vị trí cao đến vị trí thấp Khi lực đàn hồi lò xo kéo xupap đóng lại đồng thời đẩy đội lên làm cho đội ln tì vào vấu cam Thực hành trình đóng đóng xupap 1.2.3 Cấu tạo nguyên lý hoạt động cấu phân phối khí kiểu đặt a Cấu tạo: BD-SC Cơ cấu phân phối khí Hình 1.3 Sơ đồ cấu tạo cấu phân phối khí kiểu đặt b Nguyên lý: - Bánh trục khuỷu ăn khớp với bánh trục cam Khi động làm việc trục khuỷu quay thông qua cặp bánh ăn khớp làm trục cam quay theo Lúc cam chưa tác dụng vào đội lực đàn hồi lò xo đẩy xupáp xuống đóng kín cửa nạp cửa xả Lúc động trình nén cháy giãn nở - Khi cam bắt đầu tác động vào đuôi đội đẩy đội lên, mở cửa nạp cửa xả thông với xylanh để thực hút hỗn hợp nhiên liệu không khí vào xylanh hay xã khí cháy khỏi xylanh Khi cam tác động lên đội sức căng lò xo đưa xupáp vị trí ban đầu đóng kín cửa nạp hay cửa xả 1.2.4 Ưu nhược điểm cấu phân phối khí dùng xupap kiểu treo kiểu đặt * Với cấu phân phối khí xupáp đặt: - Chiều cao động giảm xuống kết cấu nắp xi lanh đơn giản, dẫn động xupáp dễ dàng Nhưng buồng cháy khơng gọn, diện tích truyền nhiệt lớn nên tính kinh tế động kém: Tiêu hao nhiều nhiên liệu tốc độ cao, hệ số nạp giảm làm giảm mức độ cường hoá động Đồng thời khó tăng tỷ số nén tỷ số nén động lớn 7,5 khó bố trí buồng cháy Vì cấu phân phối khí xupáp đặt thường dùng cho số động xăng có tỷ số nén thấp, số vòng quay nhỏ * Với cấu phân phối khí xupáp treo: - Buồng cháy gọn diện tích mặt truyền nhiệt nhỏ giảm tổn thất nhiệt - Đối với động xăng dùng cấu phân phối khí xupáp treo, buồng cháy nhỏ gọn, khó kích nổ nên tăng tỷ số nén thêm 0,5  so với dùng cấu phân phối khí đặt - Cơ cấu phân phối khí xupáp treo làm cho dạng đường nạp thải khiến sức cản khí động giảm nhỏ đồng thời bố trí xupáp hợp lý nên tăng tiết diện lưu thơng dòng khí Những điều khiến cho hệ số nạp tăng lên  7% BD-SC Cơ cấu phân phối khí - Tuy cấu phân phối khí xupáp treo tồn số khuyết điểm Khuyết điểm dẫn động phức tạp làm tăng chiều cao động Ngồi bố trí treo làm cho kết cấu nắp máy trở nên phức tạp khó đúc 1.3 Bố trí xupáp dẫn động cấu phân phối khí 1.3.1 Số xupap - Thơng thường xylanh có xupáp thải xupáp nạp Đường kính nấm xupáp nạp thường lớn đường kính nấm xupáp thải để ưu tiên nạp đầy cho động cơ.Để tăng tiết diện lưu thơng qua dòng khí nạp khí thải, động có đường kính xylanh lớn, số xupáp (2 xupáp nạp xupáp thải) xupáp (2 nạp thải) Hiện đường kính xylanh nhỏ ôtô du lịch người ta thiết kế xupáp cho xylanh Ngoài việc tăng tiết diện lưu thơng cho dòng khí lưu động, người ta tạo chuyển động xốy đóng mở xupáp tên xylanh lệch nhau, hồn thiện q trình hồn thành khí hỗn hợp cháy để cải thiện tính làm việc động Hiện số động dùng xupáp cho xylanh, có xupáp nạp xupáp thải 1.3.2 Bố trí xupáp Hình 1.4 Cách bố trí xu pap a Xupáp nạp xupáp thải nằm phía b Xupáp nạp xupáp thải nằmvề hai phía c Xupáp bố trí song song với xilanh d Xupáp bố trí nghiêng so với xilanh - Để tận dụng khí thải sấy nóng khí nạp mới, để tăng cường q trình bay hồ trộn nhiên liệu với khơng khí đường ống nạp thải nằm phía động (hình a) - Nhưng có trường hợp, nhằm hạn chế ảnh hưởng tăng nhiệt độ khí nạp làm giảm hệ số nạp đường thải bố trí hai phía động (hình b) Hầu hết động Diezel bố trí theo phương án Xupáp thường bố trí song song với xylanh (hình c) Nhưng có số trường hợp phụ thuộc vào kết cấu buồng cháy, xupáp bố trí nghiêng buồng cháy gọn (hình d) BD-SC Cơ cấu phân phối khí 1.3.3 Dẫn động xupáp Hình 1.5 Dẫn động xupáp a Dẫn động trực tiếp b Dẫn động kiểu gián tiếp thơng qua cấu trung gian (cò mổ) c Dẫn động kiểu gián tiếp thông qua cấu trung gian (con đội, đũa đẩy, cò mổ) d Dẫn động kiểu gián tiếp thông qua cấu trung gian (con đội) e Dẫn động kiểu gián tiếp thông qua cấu trung gian (con đội cò mổ) - Xupáp dẫn động gián tiếp thông qua chi tiết trung gian : đội, đũa đẩy, đòn gánh, cò mổ… Ngồi để giảm bớt chi tiết dẫn động trung gian, xupáp dẫn động trực tiếp từ cam (hình a) qua chi tiết trung gian đòn bẩy để khuyếch đại hành trình xupáp (hình b,c,d,e) Tuy phải giải vấn đề trục cam với khoảng cách xa a Dẫn động xích - Phương án dùng phổ biến động có trục cam nằm nắp máy Phương án làm giảm đến mức tối đa giới hạn chi tiết truyền động từ trục cam đến xupáp thuận tiện cho việc tăng tốc độ động - Dẫn động xích có ưu điểm gọn nhẹ dẫn động trục cam khoảng cách lớn Tuy phương án có nhược điểm giá thành xích đắt giá thành chế tạo bánh nhiều Khi phụ tải lớn sau thời gian sử dụng, xích thường bị rão, gây nên tiếng ồn làm sai lệch phân phối khí Để giữ cho xích ln căng thường dùng cấu căng xích có lò xo vít điều chỉnh độ căng xích Để chống rung cho xích người ta dùng dẫn hướng cho xích 10 BD-SC Cơ cấu phân phối khí * Kết cấu truyền 1.Trục khuỷu Bánh Xích Guốc căng xích Cơ cấu căng xích Bánh cam Trục cam Đòn bẩy xupáp Xupáp 10 Bạc bulông điều chỉnh 11 Bulông điều chỉnh 12 Cơ cấu đỡ xích 13 Bánh dẫn động bơm dầu Hình 1.6: Cơ cấu dẫn động xích * Nguyên lý hoạt động - Khi động làm việc trục khuỷu quay, bánh xích gắn trục khuỷu quay thơng qua dải xích dẫn động làm bánh xích trục cam quay Chiều quay trục cam chiều với chiều quay trục khuỷu Khi trục cam quay vòng trục khuỷu quay hai vòng b Dẫn động đai * Kết cấu truyền - Bánh cam lắp với trục cam đai ốc hãm, số bánh cam hai lần số bánh (động kì) Bánh trục khuỷu lắp trục khuỷu mối ghép then hoa có đai ốc hãm - Dây đai dẹt có ngang ăn khớp với bánh trục cam bánh trục khuỷu Ở số động V - V8, có hai trục cam Trong hệ thống truyền động đai có căng đai điều chỉnh tự động độ căng đai cho dây đai không trùng, tránh tượng trượt đai làm sai pha phối khí 11 BD-SC Cơ cấu phân phối khí Hình 1.7: Dẫn động đai * Ngun lý hoạt động - Khi động làm việc, trục khuỷu quay thông qua bánh trục khuỷu dải đai răng, bánh trục cam quay làm trục quay Chiều trục cam (động nhiều trục cam) chiều quay trục khuỷu Khi trục cam quay vòng trục khuỷu quay hai vòng (động kỳ) vòng (động kỳ) * Ưu nhược điểm: - Sử dụng truyền đai có ưu điểm chạy êm khơng gây tiếng ồn Điều chỉnh độ căng đai dễ dàng, kết cấu đơn giản truyền xích vi khơng cần dẫn hướng, giảm chấn, truyền xích điều chỉnh căng đai đơn giản điều chỉnh độ căng xích Dây có tính chất mền dẻo, động cao dẫn động trực tiếp cho nhiều trục cam, nhiều phận cần dẫn động khác động nên giảm khối lượng chi tiết Nhưng giá thành cao phải thay thường xuyên điều chỉnh phức tạp 12 BD-SC Cơ cấu phân phối khí độ kín tốt + Kiểm tra ống dẫn hướng: TT Nội dung Kiểm tra sơ : Kiểm tra vết nứt vỡ Dụng cụ, cách làm - Quan sát - Dùng dụng cụ đo lỗ Kiểm tra độ mòn ống dẫn hướng xupáp Kiểm tra khe hở thân xupáp ống dẫn hướng Yêu cầu kỹ thuật - Nếu có hỏng phải thay ống dẫn hướng xupáp - So sánh với kích thước tiêu chuẩn - Khe hở tối đa không lớn 0,15 – 0,20 mm - Dùng xupáp đưa vào dẫn hướng, để tán nấm xupáp nhô lên 10mm - Khe hở tiêu Cho đầu tiếp xúc đồng chuẩn: hồ so chạm vào mặt trụ Xupáp hút: tán nấm Dùng tay lắc 0,25 mm tán nấm xupáp Quan sát Xupáp xả: số đồng hồ so 0,35 mm - Dùng dụng cụ đo kích thước lỗ ống dẫn hướng thân xu páp + Quy trình kiểm tra lò xo: TT Nội dung Kiểm tra sơ bộ: - Kiểm tra vết nứt, - Quan sát gãy lò xo 27 Dụng cụ, cách làm Yêu cầu kỹ thuật - Nứt gẫy phải thay - Dùng thước cặp đo chiều - Nếu chiều Kiểm tra chiều dài tự dài tự lò xo xupáp dài tự lò xo: giảm BD-SC Cơ cấu phân phối khí mm so với quy định phải thay lò xo - Đo chiều dài tự lò xo, so sánh với chiều dài tiêu chuẩn Kiểm tra độ khơng vng góc lò xo: - Dùng dụng cụ chuyên dùng - Nếu độ khơng vng góc lớn mm phải thay lò xo Kiểm tra độ đàn hồi lò xo - Nếu lực nén nhỏ quy định tối thiểu phải thay lò xo - Dùng cân thử lò xo đo độ đàn hồi lò xo 3.4 Bảo dưỡng – sữa chữa đội cần bẩy 3.4.1 Con đội a.Nhiệm vụ - Là chi tiết trung gian truyền chuyển động từ cam đến xupáp từ cam qua đũa đẩy, cò mổ để thực q trình phân phối khí b Phân loại - Con đội thường phân làm hai loại là: Con đội khí đội thuỷ lực - Con đội khí thường có: đội hình nấm, đội hình trụ, đội lăn c Điều kiện làm việc - Cũng trục cam, đội làm việc điều kiện tải trọng bình thường nên dạng hỏng chủ yếu bề mặt làm việc - Con đội thường làm thép cacbon thép 15, 30 thép hợp kim 15 Cr, 20 Cr, 12 CrNi… d Cấu tạo 28 BD-SC Cơ cấu phân phối khí + Con đội khí - Con đội khí thường có: đội hình nấm, đội hình trụ, đội lăn - Con đội hình nấm đội hình trụ: Khi sử dụng loại đội này, dạng cam phân phối khí phải dạng cam lồi Đường kính mặt nấm tiếp xúc với cam phải lớn để tránh tượng kẹt Hình 3.1 Con đội a Con đội hình nấm; b Con đội hình trụ; c đội lăn - Con đội hình nấm: Bề mặt làm việc đội hình nấm có kích thước lớn thân (bề mặt phẳng, lồi) tâm đội lệch so với tâm cam Trong trình làm việc tạo mơ men quay Do đội thường bị mài mòn - Con đội hình trụ Bề mặt làm việc đội hình trụ mặt phẳng Nên chế tạo đơn giản Nhưng diện tích tiếp xúc bề mặt làm việc đội với vấu cam chuyển động tương đối bề mặt làm việc vấu cam đội nên bị mài mòn lớn - Con đội lăn: Để giảm ma sát cam đội, người ta dùng đội lăn Do đội tiếp xúc với mặt cam lăn nên ma sát đội với cam ma sát lăn nên ma sát sinh đội cam nhỏ Vì đội lăn dung cho dạng cam lồi, cam lõm cam tiếp tuyến Nhược điểm loại đội kết cấu phức tạp Con lăn lắp trục ổ phần đội, dùng ổ bi để giảm hao mòn cho chốt lăn + Con đội thủy lực: 29 BD-SC Cơ cấu phân phối khí - Cấu tạo: Pis ton ; Lòng dẫnhươg Lò xo ; Van bi; Thân đội; Đườngdầuvào Lò xo van bi Hình 3.2 : Con đội thủy lực - Nguyên lý làm việc: Khi cam tác động vào đội để mở xupáp đội xuống phía dưới, lỗ dầu bịt kín piston số dầu buồng a b bắt đầu bị nén Lúc ta coi hai buồng dầu khối cứng Con đội tác động vào xupáp đẩy xupáp làm lò xo nén, lúc van bi đóng ngăn cách buồng a buồng b trình làm việc dầu buồng bị nén, lắp ghép rò rỉ phần dầu qua khe hở piston xylanh Khi cam thơi tác động lò xo xupáp đẩy cho xupáp trở lại trạng thái đóng kín, lò xo giãn đẩy cho phần thân đội lên, phần thân ln tỳ vào xupáp Khi lỗ dầu khỏi piston lượng dầu từ mạch bôi trơn qua lỗ bổ xung vào buồng a buồng b đội - Ưu điểm: Không có khe hở nhiệt q trình làm việc êm điều chỉnh khe hở nhiệt, tự động điều chỉnh trị số thời gian tiết diện - Nhược điểm: Kết cấu phức tạp, yêu cầu trị số xác cao đồng thời giá thành cao Đòi hỏi dầu bôi trơn sạch, độ nhớt dầu bôi trơn ổn định 3.4.2 Đũa đẩy cần bẩy a Đũa đẩy + Nhiệm vụ: - Đũa đẩy dùng để truyền chuyển động từ đội đến đòn gánh b Cấu tạo - Đũa đẩy đòn gánh dùng cấu phân phối khí dùng xupáp treo trục cam đặt thân máy 4.3 Cần bẩy (cò mổ, đòn gánh) a Nhiệm vụ: - Đòn gánh có nhiệm vụ truyền lực từ đũa đẩy đến cho xupáp 30 Hình3.3 Đũa đẩy Vít điều chỉnh Đai ốc hãm 3.Đòn gánh Đũa đẩy 5.Bạc lót 6.Chốt BD-SC Cơ cấu phân phối khí - Nhờ có đòn gánh mà chuyển động đũa đẩy đội ngược chiều với xupáp Nghĩa đội nâng đũa đẩy lên đầu đòn gánh ấn xupáp xuống để mở lỗ hút lỗ xả b Cấu tạo - Đòn gánh trục đặt cố định nắp máy, đầu tiếp xúc nối bàn lề với đuôi xupáp Đầu tiếp xúc với đũa đẩy có lắp vít 1, đai ốc hãm để điều chỉnh khe hở nhiệt Hình 3.4 : Đòn bẩy - Đòn gánh cấu tạo hai cánh tay đòn, hai cánh tay đòn thường có độ dài khác - Đầu tiếp xúc đòn gánh với xupáp thường có dạng hình trụ, đáy hình bán cầu hay lăn gia cơng nhiệt luyện để nâng cao khả chịu mài mòn - Đòn gánh chế tạo phương pháp đúc dập từ thép Để bơi trơn đầu đòn gánh ổ trục nó, thường dùng phương pháp dẫn dầu vào bên trục đòn gánh (Trục làm rỗng) đến đầu đòn gánh lỗ đòn gánh hay ổ trục bơi trơn riêng theo quy định 3.4.5 Hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng - Con đội chi tiết trung gian truyền chuyển động thường xảy tượng hư hỏng sau: - Thân đội bị mòn nhiều so với dẫn hướng - Vít điều chỉnh đội xupap đặt bị mòn lõm - Bề mặt làm việc bị mòn giới hạn cho phép - Trong trình làm việc đũa đẩy đòn gánh làm chi tiết truyền chuyển động giúp cho xupáp làm việc nên thường có hư hỏng sau - Đũa đẩy cấu phân phối khí dùng treo thường xảy tượng cong, mòn bị gãy Nếu bị cong ta đem nắn lại bàn máp, bị gãy nứt vỡ đem thay - Đòn bẩy bị gãy biến dạng lớn trình làm việc chi tiết khác cấu không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật Ngun nhân lò xo xupap q cứng lò xo lồng bị kẹt, ống dẫn hướng xu páp để nhô cao chạm tới đĩa lò xo xupap, bơi trơn khơng đầy 31 BD-SC Cơ cấu phân phối khí đủ cần bẩy bị kẹt trụ đỡ Hư hỏng dễ dàng phát kiểm tra sơ phải thay cần bẩy mới, đồng thời kiểm tra chi tiết khác cáu để tránh hư hỏng bị lặp lại 3.4.6 Kiểm tra đội +Trình tự kiểm tra Con đội: TT Nội dung Dụng cụ, cách làm Yêu cầu kỹ thuật * Kiểm tra sơ bộ: - Nếu đội - Kiểm tra bề mặt đội Quan sát bị mòn nhiều để phát vết mòn, có vết rỗ, xước xước, rỗ sâu phải thay đội Kiểm tra khe hở - Khe hở tiêu đội ống dẫn: chuẩn: 0,03 – 0,05 mm - Xác định khe hở - Khe hở tối đội ống dẫn - Dùng panme đo đo đa cho phép hướng 0,10 mm đường kính đội - Nếu khe hở lớn quy định tối đa phải sửa chữa thay đội * Kiểm tra độ mòn đội: - Dùng đồng hồ so đo đo đường kính lỗ ống dẫn hướng - Dùng dụng cụ đo chuyên dùng để đo lượng mài mòn bề mặt tiếp xúc với cam - Nếu mòn q 0,2 mm phải sửa chữa đội 3.5 Bảo dưỡng sữa chữa trục cam bánh cam 3.5.1 Trục cam a.Nhiệm vụ - Trục cam làm nhiệm vụ đóng mở cửa nạp đồng thời dẫn động cho bơm dầu đưa dầu bôi trơn, dẫn động cho chia điện bơm xăng b Điều kiện làm việc, vật liệu chế tạo 32 BD-SC Cơ cấu phân phối khí - Trong q trình làm việc trục cam chịu uốn xoắn Về mặt tải trọng trục cam làm việc nặng Các bề mặt cam tiếp xúc thường dạng trượt nên bị ma sát mài mòn bề mặt Hơn chịu va đập điều kiện bơi trơn khó khăn - Để chế tạo trục cam người ta sử dụng thép bon thép 30, thép bon trung bình thép 40, 45 thép hợp kim thép 15 Cr, 15Mn c Cấu tạo trục cam Các cổ trục cam Cam hút cam xả Bánh dẫn động bơm dầu Cam lệch tâm bơm xăng; Hình 4.1 Cấu tạo trục cam + Cổ trục ổ trục - Có dạng hình tròn kích thước đường kính trục lớn nhất.Trên cổ trục có chứa dầu bơi trơn + Bánh cam - Một số bánh có dạng hình (dẫn động trục vít) Bánh lắp với trục cam thơng qua Hình 4.2 Bánh dẫn động trục then bán nguyệt cam * Cam hút cam xả - Trong động cỡ nhỏ trung bình cam thường làm liền với trục - Một vài động cỡ lớn có cam rời lắp trục then kẹp chặt đai ốc Các dạng cam thường dùng a,b Cam lồi cung tròn c Cam tiếp tuyến; Hình 4.3 Biên dạng cam d Cam lõm * Cam tiếp tuyến: - Hai mặt phẳng tiếp tuyến hai đường tròn + Ưu điểm: - Chế tạo đơn giản, làm việc êm dịu có gia tốc dương bé (gia tốc thay đổi bé) + Nhược điểm: - Do trị số gia tốc dương nhỏ, nên trị số thời gian, tiết diện nhỏ Do khả nạp thải 33 BD-SC Cơ cấu phân phối khí * Cam lồi cung tròn + Ưu điểm: - Có trị số thời gian, tiết diện lớn khả nạp thải tốt cam tiếp tuyến + Nhược điểm: - Do gia tốc dương lớn gây va đập làm lực quán tính chuyển động chi tiết lớn nên làm việc không êm dịu * Cổ trục ổ trục - Cổ trục ổ trục có dạng hình tròn gia cơng xác, kích thước đường kính trục lớn Trên cổ trục có chứa dầu bơi trơn - Nhưng vài kết cấu để lắp trục cam cổ trục cam có đường kính nhỏ dần kể từ đầu đến cuối trục cam Tuy kích thước cổ trục khác nên cổ trục khác khiến cho sửa chữa chế tạo thay trục cam, cổ trục phức tạp 3.5.2 Bánh cam a Nhiệm vụ - Bánh cam dùng để truyền chuyển động quay từ trục khuỷu đến trục cam để dẫn động cho trục cam quay b Cấu tạo - Bánh cam chế tạo xiên thẳng, số bánh có dạng hình (dẫn động trục vít) Số bánh cam gấp hai lần số trục cam động kỳ Còn động kỳ bánh cam có số số trục * Cơ cấu hạn chế di chuyển dọc trục trục cam - Để giữ cho trục cam không bị dịch chuyển theo chiều dọc trục (khi trục cam, thân máy nắp xylanh giãn nở) khiến cho khe hở ăn khớp bánh cam bánh thay đổi làm ảnh hưởng Hình 4.4 Cơ cấu hạn chế dịch dọc trục đến pha phân phối khí, cam người ta phải dùng ổ chắn Cổ trục trước trục cam; Mặt bích;3 Bạc dọc trục bánh cam; Vòng hãm; Mặt trước khối xi lanh; 3.5.3 Hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng - Trục cam bị cong tháo lắp không kỹ thuật, gối đỡ trục không đồng tâm - Trục cam bị cháy rỗ, cào xước bị bó kẹt - Cổ trục bị mòn - Các vấu cam bị mòn 34 BD-SC Cơ cấu phân phối khí - Căn đệm bị mòn - Bánh cam bị mòn sứt mẻ làm ảnh hưởng đến bánh khác gây tiếng kêu động làm việc 3.5.4 Kiểm tra, sửa chữa trục cam, bánh cam Trình tự kiểm tra trục cam: 35 BD-SC Cơ cấu phân phối khí TT Nội dung Dụng cụ, cách làm Kiểm tra sơ bộ: - Kiểm tra vết - Quan sát toàn trục cam nứt, gãy, vết mòn, rỗ sâu Yêu cầu kỹ thuật - Nếu nứt, gãy phải thay trục cam - Nếu có vết mòn sâu, vết rỗ phải sửa chữa Kiểm tra độ cong trục cam - Đặt trục cam lên mũi chống tâm lên khối V - Cho đầu tiếp xúc đồng hồ so tiếp xúc với cổ trục - Điều chỉnh cho kim đồng hồ - Quay trục cam vòng đồng thời quan sát số đồng hồ để xác định độ cong trục cam - Độ cong cho phép tối đa 0,1mm - Nếu độ cong lớn mức tối đa quy định phải sửa chữa thay trục cam * Kiểm tra chiều cao cam: Nếu chiều cao cam nhỏ kích thước quy định - Dùng panme đo chiều cao cam phải so sánh với kích thước tiêu sửa chữa chuẩn thay trục cam 36 BD-SC Cơ cấu phân phối khí * Kiểm tra độ mòn cổ trục cam: - Kiểm tra độ mòn cổ trục cam - Kiểm tra độ mòn van cổ trục cam - Nếu độ mòn ô van cổ trục cam lớn quy định phải sửa chữa trục cam thay - Độ côn cho phép cổ trục cam nhỏ 0,03 mm - Dùng pan me đo đường kính cổ trục cam đầu cổ trục mặt phẳng - Dùng pan me đo đường kính cổ trục cam cổ trục tíêt diện vng góc với - Độ van cho phép cổ trục cam nhỏ 0,02 mm Kiểm tra khe hở dọc trục trục cam: - Làm trục cam nắp ổ đỡ bạc lót - Lắp trục cam vào động cơ, siết ốc đủ mô men quy định - Gá đồng hồ so cho đầu rà tiếp xúc với mặt đầu trục cam - Dùng đòn bẩy trục cam dịch chuyển theo chiều trục - Quan sát xác định số đồng hồ so Kiểm tra khe hở cổ trục ổ đỡ: - Đối với trục cam lắp nắp máy - Làm trục cam nắp gối đỡ - Chọn đoạn dây chì 1mm có 37 - So sánh với khe hở tiêu chuẩn quy định (đối với loại động cơ) Nếu khe hở lớn quy định phải điều chỉnh - Khe hở tiêu chuẩn tùy loại động - Khe hở tối đa 0,10 mm Mô men siết ốc quy định: BD-SC Cơ cấu phân phối khí - Đối với trục cam lắp thân máy Loại thường lắp vào thân máy từ phía trước chiều dài lớn bề rộng ổ đỡ Đặt đoạn dây chì dải nhựa Plastic vào gối đỡ - Lắp trục cam vào động cơ, siết ốc gối đỡ cho đủ lực quy định - Sau tháo nắp gối đỡ trục cam - Đo chiều dầy đoạn chì bị kẹp - Kiểm tra khe hở cổ trục ổ đỡ cách dùng panme đồng hồ so đo đường kính cổ trục đường kính ổ đỡ tính tốn khe hở cổ trục ổ đỡ 160 kGcm - Khi lắp nắp gối đỡ phải đảm bảo chiều thứ tự nắp gối đỡ 3.6 Điều chỉnh khe hở nhiệt đặt cam có dấu 3.6.1 Điều chỉnh khe hở nhiệt a Những điều cần biết điều chỉnh khe hở nhiệt - Khe hở nhiệt xu páp khe hở tạo tất chi tiết từ trục cam đến xupáp xupáp đóng Khe hở biểu thị khoảng cách đuôi xupáp đầu cò mổ xupáp đóng Một số động có trục cam đặt nắp máy tác động trực tiếp xupáp khe hở nhiệt khoảng cách cam đuôi xupáp, động này, thường điều chỉnh khe hở nhiệt cách thay đệm đuôi xupáp - Như biết vật bị giãn nở nhiệt độ tăng Khi động làm việc xupáp chi tiết ln tiếp xúc với khí cháy có nhiệt độ cao bị giãn nở q trình làm việc Nếu khơng có khe hở nhiệt xupáp động làm việc xupáp bị giãn nở làm cho đóng khơng kín vào ổ đỡ làm giảm áp suất cuối kỳ nén đồng thời xupáp bị cháy, rỗ bề mặt tiếp xúc với bệ đỡ Nếu khe hở nhiệt lớn làm thay đổi thời điểm đóng mở xupáp dẫn đến làm giảm công suất động cơ, tăng mức tiêu hao nhiên liệu, giảm tuổi thọ động cơ… Vì sử dụng, bảo dưỡng sửa chữa ta thường xuyên kiểm tra điều chỉnh khe hở nhiệt xupáp * Điều kiện cần biết trước điều chỉnh khe hở nhiệt : Thứ tự làm việc động Khe hở nhiệt xupáp tiêu chuẩn : Mỗi loại động có quy định trị số khe hở nhiệt tiêu chuẩn Thường khe hở nhiệt xupáp hút từ 0,15 – 0,30mm Khe hở nhiệt xupáp xả từ 0,25 – 0,35mm * Góc lệch cơng tác Di = 1800.t/i Trong : di góc lệch cơng tác T số kỳ i số xilanh * Xác định máy song hành : 38 BD-SC Cơ cấu phân phối khí Mỗi động thường có cặp máy song hành Các máy gọi song hành máy có piston ln chuyển động lên ĐCT xuống ĐCD thời điểm làm việc khác Các máy song hành làm việc cách 3600 theo góc quay trục khuỷu (một vòng quay trục khuỷu) * Xác định vị trí xupáp hút – xả Có nhiều cách để xác định vị trí xupáp - Căn vào quy luật bố trí xupáp XH – XH – XH – XH XH – HX – XH – HX - Căn vào vị trí tương ứng xupáp cổ hút-xả - Căn vào tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng sửa chữa loại động cụ thể (nếu có) Chú ý : Chỉ điều chỉnh khe hở nhiệt xupáp động nguội xupáp đóng kín vào ổ đỡ Khi khe hở nhiệt lớn b Trình tự điều chỉnh khe hở nhiệt Thứ tự nổ 1-3-4-2 Góc cơng tác : 1800 Tiêu chuẩn : Xupap hút : 0,25 mm, Xupap xả : 0,3 mm Máy song hành 1-3, 2-4 STT Nội dung Dụng cụ Chuẩn bị dụng cụ : Tháo phận liên quan nắp máy: - Tháo nắp che giàn cò mổ - Dùng khẩu, cle xupáp - Xác định góc lệch công tác - Xác định cặp máy song hành 39 Điều chỉnh khe hở nhiệt máy số 1: - Quay trục khuỷu để máy số ĐCT vào cuối kỳ nén – đầu kỳ nổ Tay quay, lá, tuốc nơ vít, clê, - Tay quay động Yêu cầu kỹ thuật - Đầy đủ loại - Xác định xupáp hút – xả - Chọn có chiều dày phù hợp với xupáp hút xả Xupap hút : 0,25 mm Xupap xả : 0,3 mm - Xác định máy cuối nén BD-SC Cơ cấu phân phối khí - Chia puly đầu trục khuỷu thành phần theo góc lệch cơng tác - Kiểm tra lại khe hở nhiệt - Dùng clê nới đai ốc hãm vít điều chỉnh khe hở nhiệt Dùng tuốcnơvít nới vít điều chỉnh - Đưa chọn vào đuôi xupáp đầu cò mổ Dùng tuốcnơvít văn vít điều chỉnh vào đồng thời vừa xê dịch - Đưa ra, dùng tuốc nơvít giữ cố định vít điều chỉnh, dùng clê vặn chặt đai ốc hãm lại - Dùng đầu nổ - Khi dịch chuyển thấy nặng tay dừng lại - Khơng để vít điều chỉnh xoay hãm đai ốc - Đúng tiêu chuẩn Điều chỉnh khe hở nhiệt máy theo thứ tự nổ: - Các bước thực với máy - Lần lượt tiến hành điều chỉnh khe hở nhiệt xupáp cho tất máy - Quay trục khuỷu góc góc lệch cơng tác để điều chỉnh khe hở nhiệt máy - Dấu vạch puly trùng với dấu thân máy - Điều chỉnh theo thứ tự nổ động 3.6.2 Đặt cam có dấu - Đặt cam có dấu q trình lắp trục cam vào động theo dấu bánh bánh đai (bánh xích) đảm bảo góc pha phối khí gọi đặt cam có dấu a Các loại dấu ý nghĩa dấu * Các kiểu ký hiệu dấu: Trên động đốt thường sử dụng số ký hiệu sau để đánh dấu - Kiểu chữ cái: O, A, B, C, N - Kiểu chữ số: 0, 1, 2, 3, - Các ký hiệu khác: dấu chấm Các dấu dùng để xác định vị trí tương đối trục ứng với thời điểm 40 BD-SC Cơ cấu phân phối khí định q trình làm việc động cơ, đảm bảo cho động hoạt động tốt Dấu xác định vị trí tương đối trục khuỷu trục cam gọi dấu đặt cam Khi lắp phận dẫn động phải xác định dấu tương ứng, động hoạt động Ví dụ: O-OO; C-CC; N-NN, 0-0.0; 1-1.1; 2-2.2, • - ••; b Trình tự đặt cam dẫn động cam bánh răng: TT Nội dung Dụng cụ Yêu cầu kỹ thuật - Nhận biết dấu - Quan sát - Xác định dấu bánh ăn khớp động - Lắp trục cam vào thân - Dùng tay động - Quay trục khuỷu - Dùng tay quay - Nếu khơng có bánh trục cam cho dấu quan sát dấu trung gian bánh cam phải xoay trục cho hướng vào vị trí ăn dấu hướng khớp vào vị trí ăn khớp - Lắp bánh trung - Dùng tay trước lắp trục gian vào cho cam vào thân máy dấu trùng - Bắt chặt bu lông hãm - Dùng clê, - Các đệm phớt bánh trung gian chắn dầu lắp cần - Lắp đệm nắp - Dùng clê, thay để đảm che cụm bánh rănng bảo không bị chảy đầu trục dầu động làm việc TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Kỹ thuật sửa chữa Ơ tơ NXB Giáo Dục Tác giả: TS Hồng Đình Long Giáo trình Kỹ thuật chẩn đốn tơ Tác giả: PGS.TS Nguyễn Khắc Trai Giao Trình Kết Cấu tơ Tác giả: PGS.TS Nguyễn Khắc Trai 41 ... lao động Đồ án môn học Công Nghệ Sửa Chữa Máy Xây Dựng đồ án giao song song với q trình học mơn học Cơng Nghệ Sửa Chữa Máy Xây Dựng Do đó, đồ án giúp em củng cố lại kiến thức môn học, đồng thời... xây dựng có bước tiến vượt bậc công nghệ tiên tiến chủng loại sử dụng Trong Cơng Nghệ Sửa Chữa Máy Xây Dựng công việc quan trọng công tác thi công Công Nghệ Sửa Chữa Máy Xây Dựng giúp khắc phục... Bảo dưỡng sữa chữa trục cam bánh cam 32 3.5.1 Trục cam .32 3.5.2 Bánh cam .34 3.5.3 Hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng .34 3.5.4 Kiểm tra, sửa chữa trục cam, bánh cam
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án công nghệ sửa chữa MXD, Đồ án công nghệ sửa chữa MXD, CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ, b. Dẫn động bằng đai, CHƯƠNG 3: BẢO DƯỠNG - SỮA CHỮA CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ, 3 Bảo dưỡng - sữa chữa cụm xupap

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay