RÈN LUYỆN CÁC PHẨM CHẤT TRÍ TUỆ CHO HỌC SINH THCS THÔNG QUA VIỆC GIẢNG DẠY GIẢI BÀI TOÁN SUY LUẬN LÔGIC

56 98 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/05/2018, 16:16

Sáng kiến kinh nghiệm dự thi cấp Tỉnh - Năm 2014 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM RÈN LUYỆN CÁC PHẨM CHẤT TRÍ TUỆ CHO HỌC SINH THCS THƠNG QUA VIỆC GIẢNG DẠY GIẢI BÀI TỐN SUY LUẬN LƠGIC Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Bộ mơn Tốn THCS Thời gian áp dụng sáng kiến: Từ ngày 25 tháng 09 năm 2012 đến ngày 15 tháng 04 năm 2014 Tác giả: Họ tên: NGUYỄN CÔNG MINH Năm sinh: 1980 Nơi thường trú: Xóm Đậu - Xã Hồng Quang - Huyện Nam Trực - Tỉnh Nam Định Trình độ chun mơn: Đại họcphạm Tốn Chức vụ cơng tác: Tổ trưởng tổ khoa học Tự nhiên Nơi làm việc: trường THCS Nam Hoa Địa liên hệ: trường THCS Nam Hoa xã Nam Hoa – huyện Nam Trực Điện thoại: 091 77 49 112 Đơn vị áp dụng sáng kiến: Tên đơn vị: Trường THCS Nam Hoa Địa chỉ: xã Nam Hoa - huyện Nam Trực – tỉnh Nam Định Điện thoại: 03503 827 475 Giáo viên: Nguyễn Cơng Minh THCS Nam Hoa – C`ˆÌi` ܈̈ ̈i `iˆˆ ÛiÀȈˆ ˆv I˜ v ˜ Ý ˜À ̈ *À˜ * k f C`˜Ì N a m T r ực Sáng kiến kinh nghiệm dự thi cấp Tỉnh - Năm 2014 MỤC LỤC Nội dung Trang Phần I Đặt vấn đề Trang I Lý chọn đề tài Trang II Mục đích nghiên cứu Trang III Nhiệm vụ nghiên cứu Trang IV Phương pháp nghiên cứu Trang V Tổ chức nghiên cứu Trang VI Cấu trúc đề tài Trang Phần II Nội dung Trang Chương Cơ sở lý luận thực tiễn 1.1 Trang Tổng quan phẩm chất trí tuệ Trang 1.2 Những đặc điểm hoạt động học tập HS THCS Trang 1.3 Trang 10 Kết luận chương Chương Đề xuất số biện pháp rèn luyện phẩm chất trí tuệ cho học sinh qua giảng dạy giải toán suy luận lôgic Trang 11 2.1 Tư tưởng chủ đạo Trang 11 2.2 Đề xuất số biện pháp rèn luyện phẩm chất trí tuệ: Rèn luyện phẩm chất trí tuệ thơng qua chủ đề 2.2.1 Chủ đề 1: Một số phương pháp giải toán suy luận lơgic 2.2.2 Chủ đề 2: Một số tốn suy luận lơgic cổ tốn xuất phát từ Trang 11 Trang 11 Trang 27 thực tiễn 2.2.3 Chủ đề 3: Một số tốn suy luận lơgic đề thi chọn học sinh giỏi cấp 2.2.4.Chủ đề 4: Một số tốn suy luận lơgic đề thi vào trường THPT chuyên 2.3 Vai trò rèn luyện phẩm chất trí tuệ q trình dạy học Trang 31 Trang 34 Trang 41 2.4 Kết luận chương Chương Thực nghiệm sư phạm Trang 42 3.1 Mục đích thực nghiệm Trang 42 3.2 Nội dung, tổ chức thực nghiệm Trang 42 Giáo viên: Nguyễn Công Minh THCS Nam Hoa – C`ˆÌi` ܈̈ ̈i `iˆˆ ÛiÀȈˆ ˆv I˜ v ˜ Ý ˜À ̈ *À˜ * k f C`˜Ì N a m T r ực Nội dung thực nghiệm Tổ chức thực nghiệm Trang 42 Trang 42 Kết đạt qua năm Trang 42 Kết luận chương học kinh nghiệm Trang 44 Phần III Kết luận kiến nghị Trang 48 Kết luận chung Trang 48 Một số đề xuất kiến nghị Tài Trang 49 liệu tham khảo Trang 51 PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ I Lý chọn đề tài Mơn Tốn có vai trò, vị trí ý nghĩa quan trọng để thực mục tiêu chung giáo dục phổ thơng, góp phần phát triển nhân cách Cùng với việc tạo điều kiện cho học sinh kiến tạo tri thức rèn luyện kĩ Tốn học góp phần phát triển lực trí tuệ (phân tích, tổng hợp, trừu tượng hóa,…) Tốn học có khả phong phú việc rèn luyện phát triển học sinh óc trừu tượng, tư xác, hợp với lơgic, đặc biệt rèn luyện phẩm chất trí tuệ (PCTT) như: tư lơgic, tính linh hoạt, tính độc lập, tính sáng tạo Hiện nay, nội dung kiến thức nhiều mà số dạy có hạn nên tạo áp lực lớn kiến thức cho học sinh Thực tiễn cho thấy việc học Toán học sinh trung học sở (THCS) nhiều hạn chế Khi làm tập em thụ động, biết giải thầy hướng dẫn, đứng trước tốn lạ lúng túng, thiếu kĩ giải, chưa biết linh hoạt việc nhìn nhận phân tích liệu đầu bài, vận dụng kiến thức học vào giải toán, chưa biết độc lập suy nghĩ tìm hướng giải tìm nhiều lời giải khác toán, vận dụng cách giải biết để giải toán điều ảnh hưởng đến lớn đến khả tình hình học tập em Đặc biệt với toán suy luận logic toán đòi hỏi suy luận đắn, hợp lý, chặt chẽ Các tốn có tác dụng lớn việc gây hứng thú phát huy lực sáng tạo người giải khơng có khn mẫu giả i mà tuỳ thuộc vào nội dung toán để lập luận tìm cách giải thích hợp Nếu học sinh không làm quen luyện tập nhiều tốn dạng lúng túng khó biết cách giải Các tốn suy luận lơgic tốn khó, số lượng tốn SGK, SBT tốn THCS khơng nhiều mà học sinh thường gặp nhiều đề thi HSG, thi giải toán Internet, thi vào trường chuyên Do đó, giáo viên học sinh gặp khó khăn việc tìm phương pháp giải hệ thống tốn suy luận lơgic Xuất phát từ thực tế lí tơi muốn đưa: Sáng kiến: Rèn luyện phẩm chất trí tuệ cho học sinh THCS thông qua việc giảng dạy giải tốn suy luận lơgic Với hy vọng giúp cho bạn đồng nghiệp giảng dạy mơn tốn THCS có tài liệu tham khảo trình dạy học, hiểu sâu phẩm chất trí tuệ, trang bị thêm cho cách thức, kinh nghiệm trình hướng dẫn học sinh làm tốn suy luận lơgic Trên sở tạo cho học sinh hứng thú học tập đồng thời phát triển khiếu thân thơng qua việc tìm lời giải tốn nâng cao Góp phần nâng cao chất lượng mơn toán đặc biệt nâng cao chất lượng học sinh giỏi chất lượng tuyển sinh vào THPT hàng năm II Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu tổng quan phẩm chất trí tuệ nhằm rèn luyện phẩm chất trí tuệ cho học sinh Tổng kết kinh nghiệm hướng tới mục đích đưa số học kinh nghiệm nội dung, phương dạy học giải tốn suy luận lơgic; giúp học sinh hình thành kĩ giải Tốn linh hoạt, sáng tạo, khơng dập khn để rèn luyện tư đồng thời gây hứng thú học tập cho học sinh; góp phần nâng cao chất lượng dạy học mơn tốn bậc trung học sở; tích cực đổi phương pháp dạy học III Nhiệm vụ nghiên cứu Sáng kiến kinh nghiệm chủ yếu vào giải số nhiệm vụ sau đây: + Nghiên cứu tổng quan phẩm chất trí tuệ + Nghiên cứu lý luận rèn luyện phẩm chất trí tuệ cho học sinh THCS thơng qua tốn suy luận lơgic + Một số phương pháp giải số dạng tốn suy luận lơgic + Đề xuất biện pháp rèn luyện, bồi dưỡng phẩm chất trí tuệ IV Phương pháp nghiên cứu + Phương pháp nghiên cứu lí luận: Tham khảo giáo trình phương pháp dạy học phẩm chất trí tuệ, sách báo, cơng trình khoa học liên quan trực tiếp đến đề tài, sách giáo khoa, sách tập, sách tham khảo + Phương pháp tổng kết kinh nghiệm + Phương pháp thực nghiệm sư phạm, thống kê tốn học, phân tích chất lượng kết giảng dạy năm + Phương pháp vấn điều tra giáo dục + Tham khảo ý kiến chuyên gia vấn đề nghiên cứu V Tổ chức nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu + Các phẩm chất trí tuệ + Các tốn suy luận lơgic dành cho học sinh THCS Địa điểm nghiên cứu + Trường THCS Nam Hoa - xã Nam Hoa - huyện Nam Trực - tỉnh Nam Định VI Cấu trúc sáng kiến kinh nghiệm Nội dung sáng kiến kinh nghiệm gồm chương Chương Cơ sở lí luận thực tiễn đề tài 1.1 Tổng quan phẩm chất trí tuệ 1.2 Đặc điểm phát triển trí tuệ học sinh THCS 1.3 Kết luận chương Chương Đề xuất số biện pháp rèn luyện phẩm chất trí tuệ cho học sinh thơng qua giảng dạy giải tốn suy luận lơgic 2.1 Tư tưởng chủ đạo 2.2 Đề xuất số biện pháp rèn luyện phẩm chất trí tuệ: Rèn luyện phẩm chất trí tuệ thơng qua chủ đề 2.3 Biện pháp rèn luyện phẩm chất trí tuệ khâu trình dạy học 2.4 Kết luận chương Chương Thực nghiệm sư phạm 3.1 Mục đích đối tượng thực nghiệm, tổng quan phẩm chất trí tuệ 3.2 Nội dung thực nghiệm 3.3 Những kết luận rút từ thực nghiệm 3.4 Kết luận chương PHẦN II NỘI DUNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1.Tổng quan phẩm chất trí tuệ Mơn Tốn góp phần quan trọng vào việc phát triển lực trí tuệ, hình thành khả suy luận đặc trưng Toán học cần thiết cho sống Một mục đích dạy học mơn Tốn trường phổ thơng giúp học sinh phát triển lực phẩm chất trí tuệ Phát triển lực trí tuệ nhằm: Rèn luyệnlơgic ngơn ngữ xác; phát triển khả suy đoán tưởng tượng; rèn luyện hoạt động trí tuệ Khi giải tốn, trước tiên HS phải nhìn bao quát cách tổng hợp, phải biết phân tích cho phải tìm để từ tìm mối liên hệ chúng Sau dựa vào kiến thức lĩnh hội HS linh hoạt, độc lập tìm tất lời giải toán để chọn cách giải hay nhất, sáng tạo Bên cạnh xuất phát từ tính chất đặc thù mơn Tốn: tính trừu tượng cao độ, tính xác cao, suy luận logic chặt chẽ “mơn thể thao trí tuệ”, tốn học có khả phong phú việc rèn luyện phát triển HS óc trừu tượng, tư xác, phù hợp với logíc, đặc biệt rèn luyện phẩm chất trí tuệ tính linh hoạt, tính độc lập, tính sáng tạo 1.1.1 Tính linh hoạt Theo tâm lí học, tính linh hoạt trí tuệ biểu mặt sau: *) Khả thay đổi phương hướng giải vấn đề phù hợp với thay đổi điều kiện, biết tìm phương hướng để nghiên cứu giải vấn đề, khắc phục thái độ dập khuôn theo mẫu định sẵn *) Khả nhìn nhận vấn đề, tượng nhiều khía cạnh hay góc độ, quan điểm khác nhau: khả giúp học sinh có thói quen nhìn nhận vấn đề, toán nhiều trường hợp, nhiều cách khác 1.1.2 Tính độc lập Tính độc lập tư thể khả tự nhìn thấy vấn đề phải giải quyết, tự tìm lời giải đáp cho vấn đề Ngồi tính độc lập liên hệ mật thiết với tính phê phán tư Rèn luyện khả hoạt động tư độc lập cho HS để chiếm lĩnh kiến thức cách hiệu để em hiểu kiến thức cách sâu sắc có ý thức Tính độc lập thực HS biểu khả độc lập suy nghĩ, biết cách tổ chức cơng việc cách hợp lí hướng dẫn, giúp đỡ GV 1.1.3 Tính sáng tạo Ta thấy tính linh hoạt, tính độc lập, tính phê phán trí tuệ điều kiện cần thiết tư sáng tạo Tính sáng tạo tư thể khả tạo mới: phát vấn đề mới, tìm hướng mới, tạo kết Ngồi tính sáng tạo bắt nguồn từ lòng say mê học tập, ham muốn hiểu biết, biến thành nhu cầu, niềm vui lớn sống Như người GV phải rèn luyện cho HS nhiệt tình tiến lên khơng ngừng, ln ln sáng tạo, có ý thức chủ động học tập Trong giải tốn, tính sáng tạo thể em hào hứng tìm nhiều cách giải khác cho toán, so sánh đánh giá cách giải tìm cách giải hay nhất, đẹp 1.2 Đặc điểm phát triển trí tuệ học sinh THCS Lứa tuổi HS THCS bao gồm em có độ tuổi từ 11, 12 tuổi đến 14, 15 tuổi Đó HS theo học từ lớp đến lớp trường THCS Lứa tuổi gọi lứa tuổi thiếu niên có vị trí đặc biệt thời kỳ phát triển đặc biệt trẻ em Ở gia đình nhà trường, thiếu niên có vị trí Đây lứa tuổi chuyển tiếp, tuổi bắc cầu từ trẻ em lên người lớn Điều thể phát triển mạnh mẽ, thiếu cân đối thể, phát dục việc xây dựng lại trình, hoạt động tâm lý em hình thành phẩm chất mặt đạo đức, trí tuệ Sự thay đổi tính chất, hình thức hoạt động học tập với phát triển nhu cầu nhận thức, hứng thú học tập ảnh hưởng mạnh mẽ đến phát triển trí tuệ HS THCS em HS cuối cấp biến đổi rõ rệt 1.2.1 Những đặc điểm hoạt động học tập học sinh THCS Hoạt động học tập hoạt động chủ đạo HS nên đòi hỏi em phải thực nghiêm túc có trách nhiệm Việc học tập có thay đổi nội dung phương pháp Lúc này, HS chuyển sang nghiên cứu có hệ thống việc học tập có phân mơn Mỗi môn học khái niệm, quy luật xếp thành hệ thống tương đối sâu sắc độc lập, điều thúc đẩy khả tư trừu tượng tư khái quát em Do đòi hỏi em phải hoạt động tích cực độc lập, từ chỗ chưa có kĩ để tổ chức việc tự học, đến chỗ em độc lập làm tập nhà mức độ cao chuẩn bị tài liệu học Dần dần hoạt động học tập xem hoạt động tự học nhằm thoả mãn nhu cầu nhận thức Quan hệ GV HS khác trước Các em học với nhiều GV, GV có trình độ nghề nghiệp, phương pháp giảng dạy, yêu cầu khác gây cho em khó khăn định học tập, mặt khác tạo điều kiện để em phát triển dần phương thức nhận thức từ người khác Thái độ tự giác học tập tuổi thiếu niên tăng lên rõ rệt, em ý thức tầm quan trọng cần thiết học tập thái độ tự giác tích cực em khác Vì vậy, người GV cần thấy mức độ phát triển cụ thể em để kịp thời động viên, hướng dẫn em khắc phục khó khăn học tập nhằm khơi gợi nhu cầu tìm tòi sáng tạo hình thành nhân cách em cách tốt 1.2.2 Đặc điểm phát triển trí tuệ hoc sinh THCS Những đặc điểm hoạt động học tập với phát triển nhu cầu nhận thức, hứng thú học tập ảnh hưởng mạnh mẽ đến phát triển trí tuệ Tri giác có chủ định chiếm ưu thế, kĩ quan sát nâng cao, có kế hoạch, trình tự tồn diện mặt Trí nhớ học sinh THCS có thay đổi chất Năng lực ghi nhớ nâng cao rõ rệt Các em bắt đầu sử dụng cách có ý thức thủ thuật ghi nhớ Các em biết lựa chọn phương pháp ghi nhớ cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ bài, môn học, biết thiết lập kiến thức cũ kiến thức mới, điều giúp em nhớ lâu Tư phát triển mạnh đặc biệt tư trừu tượng Do nội dung môn học phong phú, đa dạng, phức tạp đòi hỏi em phải có lực tư độc lập vận động liên tục thao tác tư q trình lĩnh hội tri thức Tính phê phán tư phát triển, em biết lập luận, giải vấn đề cách có cứ, biết phân biệt đúng, sai học tập sống Nhưng lúc tư em suy nghĩ có phê phán mà bướng bỉnh, tranh cãi khơng có hay nghi ngờ Điều ta cần khắc phục em Tưởng tượng học sinh THCS phát triển so với HS lớp cuối cấp trí tưởng tượng HS phong phú, biểu tượng tưởng tượng tái tạo gần thực hơn, tưởng tượng sáng tạo biểu rõ nét em làm thơ, kể chuyện, giải tốn, Ngơn ngữ: tiếp xúc với nhiều môn học, vốn từ ngữ, thuật ngữ tăng lên rõ rệt nên ngôn ngữ HS trở nên phong phú xác Với đặc điểm phát triển trí tuệ học sinh THCS nói giúp em có khả tư độc lập có vận động liên tục thao tác tư trình lĩnh hội tri thức 1.3.Kết luận chương Trong xu dạy học mới, tiếp cận với phương pháp dạy học nhằm hình thành phát triển tri thức tri thức có sẵn yêu cầu trình học tập HS Dạy học không cung cấp cho HS kiến thức kĩ năng, phương pháp toán học bản, thiết thực mà góp phần quan trọng vào phát triển phẩm chất trí tuệ cho HS Việc rèn luyện phẩm chất trí tuệ cho học sinh THCS cần tập chung vào ba yếu tố tính linh hoạt, tính độc lập tính sáng tạo Trong chương trình tốn THCS tốn suy luận lơgic rộng sâu, tương đối khó với HS Nó liên quan trực tiếp mang tính thực tiễn cao, nên có nhiều tiềm khai thác rèn luyện phát triển phẩm chất trí tuệ cho HS Để nâng cao chất lượng dạy học môn Tốn giúp HS hứng thú học tập mơn Tốn nói chung dạng tốn suy luận lơgic nói riêng người GV cần trang bị cho khối lượng kiến thức sâu rộng, có phương pháp giảng dạy tích cực, củng cố kiến thức cũ cho HS cầu nối linh hoạt kiến thức HS, tạo điều kiện cho em phát huy lực thân Đó vấn đề người GV THCS cần quan tâm, khai thác nhằm rèn luyện cho HS phẩm chất trí tuệ Sáng kiến kinh nghiệm dự thi cấp Tỉnh - Năm 2014 TT cӝt TT Gzng 1 1 2 3 4 (Tuyển sinh lớp 10 Chuyên Vĩnh Phúc năm học 2012 -2013) Bài làm a) Kí hiệu ( i; j) dòng i cột j Giỏ trị số cỏc ụ bảng cú quy luật: - Giá trị ô (i; 0) (vói i = 0, 1, ) - Giá trị (i; i) (vói i = 0, 1,2 ) - Ô (i; j) trống i < j (vói i = 0, 1,2 ) - Tổng giá trị ô (i; j) (i; j+1) giá trị ô (i+1; j+1) (với i > j; i =1;2; j= 0;1;2;…) Điền từ dòng đến dòng 10, ta có giá trị ô dòng 10 theo thứ tự sau: 10 45 120 210 252 210 120 45 10 b) Ở thời điểm đúng, kim phút cách kim = (vòng) 12 1 Mỗi kim quay vòng, nên phút kim quay : 60 = 12 12 (vòng) Mỗi phút kim phút quay 60 vòng 1 11 60 720 Do phút, kim phút quay kim − = 720 (vòng) 720 Thời gian học sinh làm xong thời gian để kim phút đuổi kịp kim lần thứ kể từ lúc chiều: 11 240 (phút) (hoặc = 21 phút 49 giây) : = = 21 720 11 11 2.3 Vai trò rèn luyện phẩm chất trí tuệ q trình dạy học Rèn luyện phẩm chất trí tuệ trình lâu dài cần tiến hành tiết học Vì phải thường xuyên tập dượt cho HS suy luận có lý, dự đốn (thơng qua quan sát, so sánh, đặc biệt hoá, khái quát hoá, tương tự) để HS phát vấn đề Phân tích, tìm hiểu nội dung tập, xác định cho cần tìm để xác định dạng tập Khai thác triệt để liệu giả thiết, để tìm hướng giải cho tốn đồng thời khuyến khích HS tìm nhiều lời giải khác để chọn lời giải hay nhất, ngắn gọn nhất, độc đáo nhất, sáng tạo Bên cạnh việc chữa tập sách giáo khoa người GV cần đưa tập nâng cao để phân loại HS, từ có phương pháp dạy học riêng cho đối tượng Đó tốn giải cách không đưa loại áp dụng định lí, dấu hiệu, hệ quả, quy tắc học, tốn “khơng theo mẫu” đòi hỏi HS phải linh hoạt nghĩ nhiều sáng kiến để giải, nhanh trí khơng dập khn để rèn luyện cho HS khả tư Từ gây hứng thú say mê học tập cho em 2.4 Kết luận chương Hiện nay, phương pháp dạy học tích cực sử dụng phổ biến trường phổ thơng nhằm tích cực hố hoạt động học tập HS sở tự giác, tích cực, độc lập, tự khám phá, tìm tòi kiến thức theo hướng dẫn GV Tuy nhiên số em dựa dẫm, ỉ lại vào sách giáo khoa, sách tham khảo lời giải thầy cô Đặc biệt HS lớp em tích luỹ khối lượng kiến thức năm, để em phát huy hết lực tư đòi hỏi người GV phải có định hướng đắn q trình giảng dạy Bên cạnh người GV phải bao quát lớp, đưa toán mức độ khác để phân bậc HS, tốn đòi hỏi HS phải biết tư cách linh hoạt, sáng tạo để tìm nhiều lời giải hay, biết nghiên cứu, tìm tòi tốn để đề xuất tốn có phương pháp giải tương tự, toán tổng quát, tốn Đây điều kiện cần thiết để hình thành phát triển phẩm chất trí tuệ người học Trong chương đề tài đề xuất biện pháp rèn luyện phẩm chất trí tuệ theo tư tưởng chủ đạo đề Chương III THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 3.1 Mục đích thực nghiệm Thực nghiệm tiến hành nhằm mục đích kiểm tra tính khả thi hiệu việc rèn luyện phẩm chất trí tuệ cho học sinh thơng qua việc giảng dạy giải tốn suy luận lơgic 3.2 Nội dung, tổ chức thực nghiệm 3.2.1.Nội dung thực nghiệm + Thực nghiệm việc tổ chức rèn luyện phẩm chất trí tuệ cho học sinh THCS theo quy trình xây dựng đề xuất qua giảng + Chú trọng rèn luyện phẩm chất trí tuệ cho HS thơng qua việc giải chuyên đề, đồng thời rèn luyện cho HS kĩ thực hành giải toán từ toán đơn giản đến nâng cao dần dần, biết cách phân tích đề tốn để tìm cách giải, sau tổng hợp lại thành lời giải cho toán + Nội dung thực nghiệm tiết học biên soạn thành giáo án lên lớp sở sách giáo khoa toán THCS ( tập 2) hành bổ sung thêm số kiến thức liên quan để rèn luyện phẩm chất trí tuệ cho HS + Thực nghiệm tơn trọng tn theo phân phối chương trình, nội dung SGK hành Bài tập lựa chọn phù hợp với đối tượng mục đích đề Mỗi tiết soạn ứng với tiết dạy trường THCS theo quy định chương trình Đáp ứng yêu cầu, kiến thức, kỹ cần trang bị cho HS 3.2.2 Tổ chức thực nghiệm Thực nghiệm thực với học sinh THCS năm học 2012 – 2013, 2013 - 2014 trường THCS Nam Hoa 3.3 Kết đạt qua năm Với kinh nghiệm trên, qua nhiều năm giảng dạy cho học sinh nhận thấy mức độ tiếp thu em đạt ưu điểm bật sau đây: + So với năm trước chưa triển khai sáng kiến mức độ tiếp thu HS nhanh hơn, em có khả phân tích tìm lời giải tốt + Học sinh có hứng thú việc học giải tốn Các em khơng “ngại” gặp tốn khó: + Kiến thức chương trình tốn học THCS khơng ngừng củng cố, khắc sâu em vận dụng linh hoạt vào giải tập tốn Học sinh ngày có kỹ làm trình bày khoa học + Các em trang bị thêm nhiều phương pháp giải toán mới, biết cách khai thác nhìn nhận vấn đề cách toàn diện + Sự hứng thú học tập giúp nhiều học sinh có kĩ tìm tòi khơng dừng lại cách giải trước tồn khó mà em tìm nhiều cách giải khác đề xuất tốn hay khó khác Từ làm tăng hứng thú, niềm say mê học toán phát triển phẩm chất trí tuệ học sinh + Việc triển khai sáng kiến vào thực tế giảng dạy khẳng định qua chất lượng học sinh giỏi cấp huyện chất lượng tuyển sinh vào THPT tăng qua năm - Chất lượng học sinh giỏi năm học 2013 - 2014 Cấp trường HS dự thi Cấp huyện HS đạt HS dự thi HS đạt HSG Giải toán qua 5 qua 5 qua 5 Ghi HSG mạng khối Giải toán mạng khối Giải toán 2 –Ba, mạng khối Giải toán - KK qua 5 mạng khối Toán 20 20 2 4 - Chất lượng tuyển sinh vào THPT môn toán Năm học 2011-2012 Điểm Số dự Bình Điểm thi quân SL % SL % SL % 29 6,59 24 82,8 17 58,6 10,3 Điểm Đỗ THPT SL % 27 93,1 Với kết đó, trường THCS Nam Hoa từ đơn vị có tỷ lệ tuyển sinh vào THPT thấp trung bình năm trước năm vừa qua chất lượng tuyển sinh vào THPT đạt kết cao đứng tốp đầu huyện, chất lượng học sinh giỏi nâng lên rõ rệt Năm học vừa qua trường phòng GD - ĐT huyện Nam Trực đánh giá đơn vị thực tốt phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi chất lượng tuyển sinh vào THPT xếp tốp 10 trường có chất lượng huyện Năm 2011, nhà trường Bộ trưởng Bộ giáo dục tặng Bằng khen Tổ khoa học tự nhiên nhà trường hai năm học vừa qua công nhận tổ Lao động tiên tiến chủ tịch UBND Huyện tặng giấy khen, làm báo cáo thành tích đề nghị Giám đốc Sở GD - ĐT tặng Giấy khen Bản thân ba năm học vừa qua công nhận “Chiến sĩ thi đua sở”, Giám đốc Sở GD - ĐT tặng Giấy khen Bằng khen Liên đoàn lao động tỉnh Nam Định năm 2012 3.4 Kết luận chương học kinh nghiệm Như vậy, dạy học giải tập tốn góp phần rèn luyện phẩm chất trí tuệ cho HS, phát triển tư sáng tạo, khích lệ HS có lòng ham mê học tập, ý thức vươn lên học tập Thông qua thực nghiệm cho thấy HS cuối cấp hứng thú việc giải tốn đòi hỏi có tư duy, em có ý thức tìm tòi phát lời giải hay, tổng quát cho tốn Kết thực nghiệm minh họa cho tính thực khả thi biện pháp rèn luyện phẩm chất trí tuệ cho học sinh THCS thơng qua việc giảng dạy giải hệ thống toán suy luận lôgic, nâng cao hiệu dạy học Hệ thống tốn suy luận lơgic đa dạng phong phú, có nhiều dạng tốn hay khó, để giải tốt tốn đòi hỏi học sinh phải nắm kiến thức Việc mở rộng nâng cao kiến thức cho học sinh cần thiết, song phải sở học sinh nắm yêu cầu kiến thức, kỹ nội dung chương trình, đảm bảo mặt khơng bị tải với học sinh, mặt phát huy vai trò tích cực rèn luyện phẩm chất trí tuệ cho học sinh như: tính linh hoạt, tính độc lập, tính sáng tạo Qua nghiên cứu lý luận phẩm chất trí tuệ qua thực tế giảng dạy nhiều năm thực trạng giảng dạy môn tốn trường THCS Nam Hoa, tơi rút số học kinh nghiệm sau: Nhận thức tổng quan phẩm chất trí tuệ: Phát triển lực trí tuệ nhằm rèn luyệnlơgic ngơn ngữ xác; phát triển khả suy đốn tưởng tượng; rèn luyện hoạt động trí tuệ Khi giải toán, trước tiên HS phải nhìn bao quát cách tổng hợp, phải biết phân tích cho phải tìm để từ tìm mối liên hệ chúng Sau dựa vào kiến thức lĩnh hội HS linh hoạt, độc lập tìm tất lời giải toán để chọn cách giải hay nhất, sáng tạo Nhận thức rõ vị trí mục đích việc giải tốn nhà trường phổ thơng + Giải tốn vấn đề trung tâm phương pháp giảng dạy, lẽ việc giải toán việc mà người học lẫn người dậy thường xuyên phải làm, đặc biệt học sinh THCS việc giải tốn hình thức chủ yếu việc học toán + Giải toán hình thức vận dụng kiến thức biết vào vấn đề cụ thể, vào thực tế, vào vấn đề Trong trình giải toán, người giải hồi tưởng hay nhớ lại, huy động tổ chức kiến thức toán học biết lựa chọn kết hợp kiến thức khác để vận dụng Mặt khác, tốn xem định lý, có tốn tiển đề kiến thức khác Do đó, trình giải tốn, kiến thức tốn học người giải củng cố khắc sâu, mở rộng trở nên “sống động” + Giải tốn hình thức tốt để rèn luyện kỹ tính tốn, kỹ biến đổi, kỹ suy luận, kỹ toán học hóa + Giải tốn hình thức tốt để kiểm tra lực, mức độ tiếp thu vận dụng kiến thức + Việc tìm lời giải cho toán rèn luyện phương pháp khoa học suy nghĩ, suy luận, giải vấn đề… qua rèn luyện trí thơng minh sáng tạo, phát triển lực phẩm chất trí tuệ + Việc tìm lời giải tốn khó, phương pháp giải mới, độc đáo toán gây nên hào hứng, phấn chấn… điều có ý nghĩa to lớn việc vun đắp lòng say mê học tốn ước mơ vươn tới vinh quang lĩnh vực nghiên cứu, khám phá, phát minh vấn đề Những học kinh nghiệm trình thực chương trình SGK + Tổ chức tốt hoạt động học tập tiết học để học sinh giải tốt tập SGK, SBT Học sinh phải hiểu sâu sắc vấn đề, nắm kiến thức vận dụng làm tập + Giáo viên cần giúp học sinh nắm vững định nghĩa, định lý, hệ mà SGK cung cấp Có kỹ vận dụng vận dụng kiến thức học vào giải tốn SGK + Khi hồn thành tốn SGK đồng thời giáo viên hình thành cho em cách suy luận sáng tạo, biết giải toán theo cách khác nhau, biết khai thác phát triển đề xuất toán hay khó + Để giúp học sinh tìm hướng giải nhanh có kỹ thành thạo việc gải tốn suy luận lơgic GV cần phân loại xây dựng hệ thống tập theo dạng tập, theo chuyên đề Những học kinh nghiệm việc vận dụng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học Để học sinh nắm kiến thức, có kỹ làm bài, rèn luyện phẩm chất trí tuệ giáo viên phải vận dụng phương pháp hình thức tổ chức dạy học cách linh hoạt Việc nắm bắt kiến thức học sinh phụ thuộc nhiều vào phương pháp giảng dạy giáo viên, giáo viên cần nắm vững vận dụng tốt phương pháp dạy học tích cực vào giảng dạy; tổ chức hoạt động học tập nhằm giúp học sinh tự phát giải vấn đề câu hỏi dẫn dắt GV hay trợ giúp bạn nhóm Như vậy, giáo viên trở thành người thiết kế người tổ chức hướng dẫn hoạt động học sinh người thi công, người trực tiếp hoạt động để tìm tòi kiến thức Hệ thống tốn suy luận lơgic chương trình tốn THCS đa dạng phong phú vừa giúp học sinh củng cố, khắc sâu kiến thức, phát vấn đề, rèn luyện kĩ tính toán, kỹ suy luận, vừa giúp tập dượt vận dụng kiến thức toán học vào đời sống vào mơn học khác Do học luyện tập GV cần tổ chức hướng dẫn cho học sinh cách giải toánhọc sinh biết phát huy hết khả tư duy, tích cực học tập như: - Tìm nhiều cách giải khác cho tốn: giúp học sinh vận dụng kiến thức học vào giải toán theo cách khác - Tìm hướng giải tốn có nhiều khả xảy ra: giúp học sinh củng cố kỹ gải toán - Khai thác đề xuất toán tương tự tập nâng cao: giúp học sinh củng cố kiến thức, linh hoạt giải tập toán tiếp cận với dạng tốn khó cách nhẹ nhàng Qua giúp học sinh say mê, hứng thú học toán phát triển phẩm chất trí tuệ học sinh PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I Kết luận chung Sáng kiến kinh nghiệm “Rèn luyện phẩm chất trí tuệ cho học sinh THCS thơng qua việc giảng dạy giải tốn suy luận lôgic” thu số kết sau: Trình bày tổng quan phẩm chất trí tuệ Đặc điểm phát triển trí tuệ học sinh lớp THCS Các chủ đề dạng toán phương pháp giải toán suy luận lôgic Đề xuất số biện pháp rèn luyện phẩm chất trí tuệ cho học sinh THCS thơng qua tốn suy luận lơgic Kết thực nghiệm cho phương án đề xuất chứng tỏ tính thực, tính khả thi biện pháp chủ yếu rèn luyện phẩm chất trí tuệ cho học sinh THCS qua dạy giải hệ thống toán suy luận lôgic Sáng kiến kinh nghiệm viết dựa kinh nghiệm giảng dạy thân, có kết hợp với số kinh nghiệm thầy cô giáo khác mà học tập với giáo trình phương pháp dạy học tốn Việc áp dụng SKKN vào thực nghiệm giảng dạy góp phần nâng cao hiệu giáo dục, giúp giáo viên hệ thống lại tốn suy luận lơgic, đồng thời thực bắt tay vào giải tập đó; giúp học sinh phát triển phẩm chất lực trí tuệ, phát huy khả thân, tạo hứng thú hưng phấn trình học làm tốn Trong thực tế giảng dạy, với cách gợi mở, tìm nhiều cách giải, khai thác toán, đề xuất toán tương tự …đã lôi học sinh yếu vào hoạt động học tập, giúp em lấy lại tự tin niềm say mê học toán; giúp cho học sinh khá, giỏi tiếp cận tốn khó cách nhẹ nhàng đầy hào hứng; giúp học sinh tự tìm tòi, mò mẫm sáng tạo… Qua thực tốt định hướng đổi PPDH Nghị TW khóa VIII ghi rõ: “Đổi mạnh mẽ phương pháp giáo dục đào tạo khắc phục lối truyền thụ chiều, rèn luyện nếp tư sáng tạo cho người học…phát triển mạnh mẽ phong trào tự học, tự đào tạo thường xuyên rộng khắp toàn dân niên” hay Điều 24.2 Luật Giáo dục rõ: ‘’Phương pháp giáo dục phổ thơng phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh phù hợp với đặc điểm lớp học, môn học, bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh’’ II Một số đề xuất kiến nghị Để áp dụng sáng kiến kinh nghiệm “Rèn luyện phẩm chất trí tuệ cho học sinh THCS thơng qua việc giảng dạy giải tốn suy luận lơgic” vào thực tế giảng dạy cách có hiệu quả, tơi có số kiến nghị sau: - Giáo viên phải nắm vững đặc điểm biện pháp rèn luyện phẩm chất trí tuệ cho học sinh - Xây dựng hệ thống tập theo chuyên đề, tham khảo SGK, SBT, sách tham khảo, đề thi HSG , tập giải toán Internet đề tuyển sinh vào THPT,… - Giáo viên người góp phần định việc thực có chất lượng hoạt động dạy học Do để nâng cao hiệu dạy học mơn tốn nói chung, kiến thức giải tốn suy luận lơgics nói riêng đòi hỏi giáo viên cần thực triệt để việc đổi phương pháp dạy học, cần tạo khơng khí thật thoải mái, tự nhiên mà học sinh có điều kiện bộc lộ hết khả Các em biết tự vươn lên để chiếm lĩnh tri thức Từ rèn luyện phẩm chất trí tuệ học sinh thực đào tạo nhân tài cho đất nước - Ban giám hiệu, tổ chuyên môn nhà trường cần nâng cao buổi sinh hoạt chuyên môn Cần tạo môi trường mà giáo viên tự giác trao đổi bàn bạc, phổ biến kinh nghiệm chuyên môn - Các nhà trường cần tổ chức phong trào thi đua đổi PPDH nhằm khích lệ giáo viên tích cực đúc rút sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy môn học Tổ chức phổ biến kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo nhằm nâng cao hiệu giảng dạy, khắc phục vướng mắc, khó khăn học toán - Để rèn luyện phẩm chất trí tuệ học sinh học toán cần nâng cao hiệu chất lượng đồ dùng, thiết bị dạy học hỗ trợ cơng nghệ thơng tin: máy trình chiếu, phần mềm tốn học,… Do đó, đòi hỏi người giáo viên khơng nâng cao trình độ chun mơn mà phải cần nâng cao trình độ ngoại ngữ tin học Trên kinh nghiệm “Rèn luyện phẩm chất trí tuệ học sinh THCS thơng qua việc giảng dạy giải tốn suy luận lôgic” thân đúc rút áp dụng vào giảng dạy Qua đem lại hiệu cao việc đổi PPDH, nâng cao chất lượng dạy học, rèn luyện phẩm chất trí tuệ cho học sinh,….Nhưng chắn vấn đề cần trao đổi bổ sung mong đón nhận ý kiến đóng góp cấp đạo chuyên môn bạn đồng nghiệp Xin trân trọng cảm ơn! Nam Hoa, ngày 10 tháng 05 năm 2014 Tác giả NGUYỄN CÔNG MINH TÀI LIỆU THAM KHẢO STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ Sách giáo khoa toán 6,7,8,9 (Tập 1,2) - NXBGD Tôn Thân Bài tập Tốn 6,7,8,9( Tập 1,2) - NXBGD Tơn Thân Nâng cao phát triển Toán 6,7,8,9 - Tập 1,2 Nâng cao chuyên đề Toán 6,7,8,9(Tập 1,2) Hướng dẫn học sinh lớp ôn luyện thi vào lớp 10 Vũ Hữu Bình Vũ Dương Thụy Đồn Thế Phiệt THPT mơn Tốn Một số tập dành cho em u thích Tốn Phạm Gia ĐứcVũ Hồng Lâm 23 Chuyên đề giải 1001 toán sơ cấp bồi dưỡng HSG luyện thi vào lớp 10 Phương pháp dạy học mơn tốn Khuyến khích số hoạt động trí tuệ học sinh thơng qua mơn tốn trường THCS Thực hành giải toán (Tập 1,2) Nguyễn Đức Đồng Nguyễn Văn Vĩnh Nguyễn Bá Kim Nguyễn Bá Kim – Dương Minh- Tôn Thân Đặng Đình Lăng Nguyễn Hữu Túc Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA CƠ QUAN ĐƠN VỊ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA PHÒNG GD - ĐT NAM TRỰC HỘI ĐỒNG TƯ VẤN KHOA HỌC NGÀNH GD - ĐT NAM TRỰC PHIẾU ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tên tác giả: NGUYỄN CÔNG MINH Chức vụ, nơi công tác: Tổ trưởng tổ Khoa học tự nhiên Trường THCS Nam Hoa Tên sáng kiến kinh nghiệm: “Rèn luyện phẩm chất trí tuệ cho học sinh THCS thơng qua việc giảng dạy giải tốn suy luận lôgic” Lĩnh vực ( môn) áp dụng sáng kiến: Mơn Tốn THCS PHẦN CHO ĐIỂM: I II III IV V Trình bày sáng kiến Tính giải pháp sáng kiến Phạm vi áp dụng Hiệu kinh tế - xã hội mà sáng kiến mang lại:tính thành tiền khơng tính thành tiền(lợi ích xã hội, mơi trường, cộng đồng,v v ) Phải thiết thực có ích Tổng điểm ………… ………… ……… ………… ………… / điểm / 20 điểm / 15 điểm / 60 điểm / 100 điểm Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG : ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Ngày ……tháng ……năm 20 GIÁM KHẢO GIÁM KHẢO
- Xem thêm -

Xem thêm: RÈN LUYỆN CÁC PHẨM CHẤT TRÍ TUỆ CHO HỌC SINH THCS THÔNG QUA VIỆC GIẢNG DẠY GIẢI BÀI TOÁN SUY LUẬN LÔGIC, RÈN LUYỆN CÁC PHẨM CHẤT TRÍ TUỆ CHO HỌC SINH THCS THÔNG QUA VIỆC GIẢNG DẠY GIẢI BÀI TOÁN SUY LUẬN LÔGIC, Sáng kiến: Rèn luyện các phẩm chất trí tuệ cho học sinh THCS thông qua việc giảng dạy giải bài toán suy luận lôgic., VI. Cấu trúc sáng kiến kinh nghiệm., PHẦN II. NỘI DUNG, 3 . Vai trò của rèn luyện phẩm chất trí tuệ trong quá trình dạy học., PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, II. Một số đề xuất và kiến nghị

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay