Vai trò của giáo dục với việc hình thành và phát triển nhân cách con người Việt Nam

21 48 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2018, 20:51

Vai trò của giáo dục với việc hình thành và phát triển nhân cách con người Việt Nam.Nhân cách là thuộc tính tâm lý của một cá nhân, biểu hiện ở bản sắc và giá trị xã hội của nó. Nói đến nhân cách, chúng ta thường băn khoăn nhân cách thực chất là gì? Tại sao con người lại có nhân cách? Nhân cách được hình thành và phát triển như thế nào? Nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển đó? Vai trò của nhân tố đó ra sao? Chúng ta sẽ lien hệ gì đối với riêng mình… hàng loạt các câu hỏi đặt ra về nhân cách, và để giải quyết những thắc mắc nêu trên, nhóm chúng tôi đã cùng nhau phân tích nhân tố giáo dục đã có ảnh hưởng gì đối với sự hình thành và nhân cách của con người Việt Nam? Qua đó chúng tôi đã thấy được rằng giáo dục chỉ vạch đường, vạch hướng cho sự hình thành và phát triển nhân cách của con người Việt Nam chứ con người có hình thành và phát triển theo hướng đó hay không thì giáo dục không quyết định trược tiếp được. Như vậy, giáo dục một mặt cung cấp cho con người những tri thức, kĩ năng, kĩ xảo, mặt khác hình thành trong họ những phẩm chất tâm lý cần thiết theo yêu cầu của sự phát triển xã hội. Và chúng tôi đã lien hệ thực tế để rút ra bài kinh riêng cho mình và mọi người cùng tham khảo.I: Khái niệm về nhân cáchI BÀI THẢO LUẬN BỘ MÔN XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG NHĨM 10 Đề tài: Vai trò giáo dục với việc hình thành phát triển nhân cách người Việt Nam Mục lục Lời mở đầu ………… I: Khái niêm nhân cách ……………………………………… .5 I.1: Một số khái niêm liên quan …………………………………… I.2: Khái niệm nhân cách …………………………………… II: Một số lý luận xã hội hóa mối quan hệ giáo dục với xã hội hóa II.1: Khái niệm vai trò xã hội hóa, mơi trường xã hội hóa……… II.2: Mối quan hệ giáo dục với xã hội hóa……………………………10 III: Vai trò giáo dục việc hình thành phát triển nhân cách người Việt Nam .11 III.1: Vai trò di truyền, hồn cảnh sống, nhân tố hoạt động………… 11 III.2:Giáo dục giữ vai trò chủ đạo phát triển nhân cách……….15 III.3: Liên hệ thân………… 16 IV:Kết luận………………………………………………………………… 17 Bảng phân công công việc STT 10 Họ Tên Lê Hồng Thái (nhóm trưởng) Dương Mạnh Thành Cao Thị Phương Thảo Cao Thị Thơm Nguyễn Hoài Thương Phạm Thị Thương Nguyễn Thị Thúy Trần Thị Minh Thúy(thư ký) Phùng Thị Thùy Phạm Thị Nguyệt Lớp K51K2 K51A4 K51K2 K51A1 K51A5 K51A4 K51K4 K51K2 K51K4 K49C3 Nhiệm vụ Kết luận I.1 II.1 III.2 I.2 III.1 III.3 Lời mở đầu II.2 Slide LỜI MỞ ĐẦU Nhân cách thuộc tính tâm lý cá nhân, biểu sắc giá trị xã hội Nói đến nhân cách, thường băn khoăn nhân cách thực chất gì? Tại người lại có nhân cách? Nhân cách hình thành phát triển nào? Nhân tố ảnh hưởng đến hình thành phát triển đó? Vai trò nhân tố sao? Chúng ta lien hệ riêng mình… hàng loạt câu hỏi đặt nhân cách, để giải thắc mắc nêu trên, nhóm chúng tơi phân tích nhân tố giáo dục có ảnh hưởng hình thành nhân cách người Việt Nam? Qua chúng tơi thấy giáo dục vạch đường, vạch hướng cho hình thành phát triển nhân cách người Việt Nam ngườihình thành phát triển theo hướng hay khơng giáo dục khơng định trược tiếp Như vậy, giáo dục mặt cung cấp cho người tri thức, kĩ năng, kĩ xảo, mặt khác hình thành họ phẩm chất tâm lý cần thiết theo yêu cầu phát triển xã hội lien hệ thực tế để rút kinh riêng cho người tham khảo I: Khái niệm nhân cách I.1.Một số khái niêm liên quan Con người thực thể sinh học – xã hội Dưới góc độ người thuộc tự nhiên, người tồn sinh vật bậc thang cao tiến hóa vật chất Đồng thời, nhờ có đời sống xã hội lao động ngôn ngữ, người có khả ý thức tự ý thức, hình thức cao phản ánh thực Mặt sinh vật người tách khỏi mặt xã hội ngược lại song thân tính đặc thù người khơng phải bẩm sinh, chất sinh vật mà trình sống, trình hoạt động, lao động, học tập cải tạo nhiều hệ Cá nhân thuật ngữ dùng để người cụ thể thành viên xã hội Cá nhân thực thể sinh vật – xã hội, xem xét cụ thể riêng người, với đặc điểm sinh lý, tâm lý xã hội để phan biệt cá nhân vớinhân khác cộng đồng Chủ thể thuật ngữ sử dụng cá nhân thực hoạt động định cách có ý thức có mục đích (hoạt động trí óc hay hoạt động chân tay, hoạt động lý luận hay thực hành), nhận thức cải tạo giới xung quanh q trình hoạt động Cá tính người độc đáo người thể chất tâm lý (thể tạng, kiểu tinh thần, tính cách, khí chất, nhu cầu, lực,…) Cá tính người hình thành sở tố chất di truyền, hoạt động xã hội giáo dục, ảnh hưởng điều kiện xã hội môi trường xã hội mà người sống giáo dục làm việc, hoạt động tự giáo dục thân họ I.2 Khái niệm nhân cách Khái niệm: Nhân cách tổ hợp thuộc tính tâm sinh lý cá nhân thể sắc giá trị xã hội cá nhân Nhân cách tổ hợp, hệ thống thuộc tính tâm sinh lý vài thuộc tính Hệ thống đặc điểm tâm-sinh lý cá nhân thể qua hành vi cá nhân hoạt động giao tiếp với người khác Những hành vi xã hội nhận xét, đánh giá so với chuẩn mực giá trị xã hội giai đoạn lịch sử Nhân cách người “độc vơ nhị” Khơng thể có trường hợp nhân cách hai người hoàn toàn giống hai anh/chị em sinh đơi Tính chủ thể thể chỗ người có khả tiếp nhận chọn lọc phù hợp vớinhân sống xã hội lĩnh hội văn hóa xã hội xã hội Con người sinh sống hồn cảnh, mơi trường gia đình mơi trường xã hội khác nên có sắc độc đáo, riêng biệt Hệ thống đặc điểm tâm-sinh lý cá nhân phù hợp với mức độ so với chuẩn mực xã hội quy định mức độ giá trị xã hội cá nhân Vì vậy, nhân cách tinh túy mà cá nhân lĩnh hội, tích lũy thơng qua q trình sống Những thuộc tính tâm sinh lý nhân cách thường biểu qua cấp độ: cá nhân, liên cá nhân siêu cá nhân Với cấp độ cá nhân, nhân cách xem xét người cụ thể, thể sắc đặc trưng, riêng so với người khác Nhân cách cấp độ cá nhân chủ yếu phản ánh tơi cá nhân Nhân cách tồn cấp độ liên cá nhân đóng vai trò chủ thể tác động đến khách thể thông qua hoạt động giao tiếp Trong trình giao tiếp, nhân cáchnhân ảnh hưởng đến người khác, đồng thời cá nhân điều chỉnh nhân cách thân lĩnh hội từ người khác Nhân cách người xem xét, đánh giá mối liên hệ vớinhân khác Nhân cách tồn cấp độ siêu cá nhân tư tưởng, quan điểm cá nhân ảnh hưởng lớn đến nhiều hệ cá nhân khơng tồn Những đặc điểm nhân cách 2.1 Tính thống Nhân cách tổ hợp thuộc tính tâm sinh lý, thuộc tính xếp có hệ thống, có mối quan hệ chặt chẽ thống với thể qua hành vi 2.2 Tính ổn định Nhân cách tổ hợp thuộc tính tâm sinh lý Thuộc tính tâm sinh lý mang tính ổn định, bền vững, khó hình thành khó Trong thực tế, để hình thành thuộc tính khơng phải hình thành mà phải cần có khoảng thời gian định ngược lại muốn loại bỏ thuộc tính xác lập phải Vì thế, nhân cách mang tính ổn định 2.3 Tính tích cực Nhân cáchnhân thể tính tích cực khi: chủ động xác định mục đích, thực hoạt động giao tiếp; khả tự điều chỉnh chịu điều chỉnh xã hội; vươn tới giá trị cao đẹp trình sống làm việc xã hội 2.4 Tính giao tiếp Nhân cách hình thành phát triển hoạt động giao tiếp với nhân cách khác Giao tiếp giúp người tham gia vào quan hệ xã hội, lĩnh hội văn hóa, kinh nghiệm, tri thức, chuẩn mực đạo đức xã hội đồng thời tác động đến nhân cách khác II, Một số lý luận xã hội hóa mối quan hệ giáo dục với xã hội hóa II.1: Khái niệm vai trò xã hội hóa, mơi trường xã hội hóa khái niệm xã hội hóa Xã hội hóa q trình mà qua cá nhân học hỏi ,lĩnh hội văn hóa xã hội khuôn mẫu xã hội ,quá trình mà nhờ cá nhân đạt đặc trưng xã hội thân ,học cách suy nghĩ ứng xử phù hợp với vai trò xã hội thân ,hòa nhập vào xã hội Vai trò xã hội hóa +,Xã hội hóa tảng quan trọng lồi người, khơng sinh vật khác, người cần phải có hiểu biết xã hội để sống Ngồi tồn có tính chất sinh học đơn thuần, kinh nghiệm xã hội tạo nhân cách người Theo nghĩa đơn giản, nhân cách hệ thống tư duy, cảm xúc hành vi có tổ chức người suy nghĩ, nhận thức giới, thân phản ứng, hành động tương tác xã hội Chỉ có thơng qua hình thành phát triển nhân cách, loài người trở nên khác biệt với tất loài động vật khác, có lồi người tạo văn hóa người, vớicách thành viên xã hội tiếp thu văn hóa vào nhân cách Những trường hợp bị cách ly hoàn toàn với đời sống xã hội cho thấy cá thể rơi vào hồn cảnh tồn sinh học, hồn tồn vơ cảm khơng có biểu phẩm chất xã hội thường gặp người Đã có tranh biện bất đồng tầm quan trọng tương đối yếu tố sinh học yếu tố xã hội phát triển người hay nói ngắn gọn hình thành nên nhân cách,hay dưỡng dục Ngày nay, hầu hết nhà khoa học xã hội vượt khỏi chuyện tranh biện đó, hiểu rõ tương tác biến việc định hình phát triển người Các yếu tố sinh học,di truyền có ảnh hưởng đến đời sống người chẳng hạn việc di truyền trí thơng minh, số đặc điểm nhân cách (như phản ứng bị kích thích), khả thiên bẩm số hoạt động (như nghệ thuật,âm nhạc , ) phát triển nhân cách chịu ảnh hưởng yếu tố dưỡng dục nhiều sinh học tự nhiên Bản tính người sáng tạo, học hỏi bổ sung văn hóa Vì thế, vị đối lập, tính người giáo dục thực khơng thể chia cắt +,Xã hội hóa khơng quan trọng đời sống cá nhân, giúp cho xã hội phát triển liên tục, có lịch sử, có có tương lai Kinh nghiệm xã hội tồn xã hội, xã hội dạy cho thành viên trình diễn liên tục từ hệ sang hệ khác, vượt qua đời sống cá nhân 3.Mơi trường xã hội hóa 1.Khái niệm Mơi trường xã hội hóa nơi cư trú cá nhân thực tương tác xã hội nhằm mục đích thu nhận ,tái tạo kinh nghiệm giá trị chuẩn mực xã hội 3.2.Vai trò mơi trường xã hội hóa Gồm yếu tố chính: a,Gia đình Mỗi gia đình cần xem xét đến xã hội học gia đình có khía cạnh sau: +,Thiết chế gia đình quy định hành vi lối sống nhằm tạo thống hành động xã hội +,Giáo dục gia đình truyền lại đúng,cái sai tri thức nhằm tạo thống hành vi cho cá nhân +,Người lớn gia đình phải gương mẫu mực b,Nhà trường +,Giáo dục tri thức: trang bị cho người học tri thức nhân loại tự nhiên,xã hội người kĩ khác hoạt động nhận thức ,lao động cá nhân +,Giáo dục nhân cách :là giá trị chuẩn mực ,các khuôn mẫu xã hội thừa nhận nhà trường giảng dạy cho người học +,Rèn luyện ý thức trách nhiệm với tập thể cộng đồng +,Hành vi thầy cô giáo ảnh hưởng đến hành vi học sinh c,Các nhóm xã hội +,Quan hệ bạn bè:Gồm người có quan hệ bình đẳng,cùng vị xã hội nên cá nhân thường chia sẻ thái độ ,tâm tư cảm xúc với +,Quan hệ đồng nghiệp:Là quan hệ người hoạt động chung nhóm lao động +,Quan hệ đồng sở thích :Là quan hệ người theo sở thích đồng suy nghĩ ,quan điểm d,Thơng tin đại chúng dư luận xã hội +,Các phương tiện thông tin đại chúng như:sách,báo chí ,truyền hình,truyền thanh,quảng cáo, +Trong xã hội hóa thơng tin đại chúng có mặt : Một mặt tăng cường ý nghĩa giá trị ,các chuẩn mực văn học tri thức khoa học Mặt khác làm méo mó ,lệch lạc việc tiếp nhận giá trị thông tin II.2.Mối quan hệ giáo dục với xã hội hóa Giáo dục xã hội hóa có mối quan hệ gắn bó mật thiết tác động qua lại lẫn -Giáo dục hiểu theo nghĩa: +Nghĩa rộng:là trình đào tạo tự đào tạo cá nhân,được thực rộng rãi nhiều hình thức,cách thức khác +Nghĩa hẹp:là trình tổ chức để dạy học cho người qua tranh bị kiến thức tự nhiên,có sẵn cho người thơng qua hệ thống giáo dục có tổ chức =>Như vậy,giáo dục theo nghĩa rộng q trình xã hội hóa -Xã hội hóa tảng quan trọng lồi người,khơng sinh vật khác,con người cần phải có hiểu biết xã hội để sống.Ngồi tồn có tính chất sinh học đơn thuần,kinh nghiệm xã hội tạo nhân cách người xã hội.Hiểu theo nghĩa đơn giản,nhân cách hệ thống tư duy,cảm xúc hành vi có tổ chức người suy nghĩ.nhận thức giới,về thân phản ứng,hành động tương tác xã hội.Chỉ có thơng qua hình thành phát triển nhân cách lồi người trở nên khác biệt với tất loài động vật khác,chỉ có lồi người tạo văn hóa người vớicách thành viên xã hội tiếp thu văn hóa vào nhân cách mình.Bản tính người sáng tạo,học hỏi,bổ sung văn hóa.Vì thế.,đúng vị đối lập,bản tính người giáo dục thực khơng thể chia cắt Xã hội hóa khơng quan trọng đời sống cá nhân,nó giúp cho xã hội phát triển liên tục,có lịch sử,có có tương lai.Kinh nghiệm xã hội ln tồn xã hội,mọi xã hội dạy cho thành viên q trình diễn liên tục từ hệ sang hệ khác,vượt qua đời sống cá nhân =>thực chất trình xã hội hóa q trình tạo nhân cách người xã hội Thông qua trình xã hội hóa,mỗi cá nhân nhập tâm giá trị chuẩn mực xã hội biến chúng thành giá trị chuẩn mực riêng III, Vai trò giáo dục việc hình thành phát triển nhân cách người Việt Nam III.1.Vai trò di truyền, hồn cảnh sống, nhân tố hoạt động Yếu tố di truyền Không thể có nhân cách trừu tượng bên ngồi người xương thịt mà nhân cách người cụ thể sống xã hội cụ thể Ngay từ lúc trẻ em đời có đặc điểm hình thái- sinh lí người bao gồm đặc điểm bẩm sinh di truyền Những thuộc tính sinh học có từ lúc đứa trẻ sinh gọi thuộc tính bẩm sinh Những đặc điểm, thuộc tính sinh học cha mẹ ghi lại hệ thống gen truyền lại cho gọi di truyền Một cá thể ln có đặc điểm giải phẫu sinh lý cha mẹ vừa có riêng Bẩm sinh - di truyền đặc điểm giải phẫu sinh lý hệ thần kinh quan cảm giác, vận động Đối với cá thể đời nhận số đặc điểm cấu tạo chức thể từ hệ trước theo đường di truyền, có đặc điểm cấu tạo chức giác quan não Những đặc điểm hoạt động thần kinh cấp cao biểu từ ngày đầu cá thể Tuy nhiên kết luận vai trò định di truyền hình thành phát triển tâm lý nhân cách Bất chức tâm lý mang chất người nhân cách phát triển hoạt động thân cá nhân điều kiện xã hội loài người Cùng kiểu hệ thần kinh nhiều loại lực, nhiều loại tính cách khác hình thành ngược lại Một điểm là, tác động yếu tố di truyền giai đoạn phát triển lứa tuổi hoạt động cụ thể khác Ví dụ tiềm hội họa cần phải phát triển bồi dưỡng từ thời thơ ấu Tóm lại, di truyền đóng vai trò đáng kể hình thành phát triển nhân cách Chính tham gia vào tạo thành sở vật chất tượng tâm lý – đặc điểm giải phẫu sinh lý thể, có hệ thần kinh Từ khẳng định vai trò tiền đề vật chất yếu tố di truyền hình thành phát triển nhân cách người Yếu tố hoàn cảnh sống Hoàn cảnh sống bao gồm hoàn cảnh tự nhiên hoàn cảnh xã hội a Hoàn cảnh tự nhiên Hồn cảnh tự nhiên hay gọi điều kiện tự nhiên vị trí địa lý, địa hình ( núi, sơng, biển ), khống sản, khí hậu ( nóng, lạnh, mưa, gió ), hoa cỏ, âm Những điều kiện quy định đặc điểm phương thức hoạt động người tự nhiên số nét riêng phạm vi sáng tạo nghệ thuật Qua quy định giá trị vật chất tinh thần mức độ định Hay nói tâm lý dân tộc mang dấu ấn hồn cảnh tự nhiên thơng qua khâu trung gian phương thức sống Ngay nhiều phong tục tập quán suy cho có nguồn gốc từ điều kiện hoàn cảnh sống tự nhiên Nhân cách thành viên xã hội chịu ảnh hưởng điều kiện tự nhiên thông qua giá trị vật chất tinh thần, qua phong tục tập quán dân tộc, địa phương, nghề nghiệp- vốn có liên hệ với điều kiện tự nhiên qua phương thức sống thân Ví dụ: người Việt Nam, sinh đất nước trải qua chiến tranh gian khổ để giành độc lập, đất nước lên từ kinh tế nông nghiệp lạc hậu, nên người Việt Nam người kiên cường, cần cù, chịu khó điều ảnh hưởng đến nhân cách người Việt Nam Tuy nhiên hồn cảnh tự nhiên khơng giữ vai trò quan trọng định phát triển tâm lý nhân cách Những hoàn cảnh tự nhiên hồn tồn điều chỉnh, khắc phục b Hoàn cảnh xã hội Hoàn cảnh xã hội bao gồm hệ thống quan hệ trị, kinh tế, xã hội – lịch sử, văn hóa, giáo dục thiết lập Con người hòa nhập với xã hội thơng qua mơi trường Hồn cảnh xã hội có ảnh hưởng quan trọng đến hình thành phát triển nhân cách Rõ ràng khơng có tiếp xúc với người cá thể lớn lên phát triển trạng thái động vật, khơng thể trở thành người, nhân cách Nhân cách sản phẩm xã hội, có nghĩa đứa trẻ muốn trở thành nhân cách phải có tiếp xúc với người lớn để nắm vững tri thức, kinh nghiệm lịch sử xã hội, để chuẩn bị bước vào sống lao động văn hóa thời đại - Quan hệ sản xuất: quy định nội dung nhiều nét tâm lí nhân cách - Quan hệ trị pháp luật: chi phối tâm lí nhân cách Vị trí giai cấp cuảnhân kích thích tính tích cực mức độ mức độ khác vai trò xã hội Nhu cầu, hứng thú, lí tưởng phụ thuộc khơng vào vai trò Đặc tính quan hệ sản xuất, quan hệ trị pháp luật biểu qua hệ tư tưởng đạo đức mức độ khác qua phong tục tập quán Trong tất mối quan hệ xã hội nêu trên, nhân cách khơng khách thể mà chủ thể Cá nhân tồn có ý thức, lựa chọn phương thức sống lựa chọn phản ứng khác trước tác động hoàn cảnh xã hội Nhân tố hoạt động Mọi tác động có mục đích tự giác giáo dục khơng có hiệu quả, cá nhân người không tiếp nhận tác động họ khơng trực tiếp tham gia vào hoạt động để hình thành nhân cách Do hoạt động cá nhân yếu tố định trực tiếp hình thành phát triển nhân cách người Hoạt động người hoạt động có mục đích, mang tính xã hội, cộng đồng, thực thao tác định, với công cụ định Thông qua hai q trình đối tượng hóa chủ thể hóa hoạt động mà nhân cách bộc lộ hình thành Con người lĩnh hội kinh nghiệm xã hội lịch sử tri thức, kinh nghiệm lịch sử hoạt đơng thân để hình thành phát triển nhân cách Mặt khác thông qua hoạt động, người đóng góp lực lượng chất vào việc cải tạo giới khách quan Ví dụ: với học sinh – sinh viên hoạt động chủ đạo học tập Hoạt động có vai trò trực tiếp tới hình thành phát triển nhân cách người Nên cơng tác giáo dục cần có phong phú nội dung, hình thức, cách thức tổ chức hoạt động cho lôi tham gia cá nhân cách tích cực tự giác vào hoạt động Mỗi hoạt động người ln ln mang tính cộng đồng kèm với giao tiếp III.2.Giáo dục giữ vai trò chủ đạo phát triển nhân cách Giáo dục có tác động to lớn tới phát triển nhân cách Giáo dục giúp hình thành, định hình nhân cách người, giúp cải thiện , phát triển , sửa chữa sai lệch nhận thức hành vi vai trò giáo dục đc thể qua điểm sau: Giáo dục mang lại mà yếu tố bẩm sinh khơng có Con người sinh mang gen, giáo dục thúc “chương trình’’ có gen Ví dụ: đứa bé đc sinh có cấu tạo cột sống, xương bàn tay Thuân theo tự biết đi, thê chi Nhưng có can thiệp giáo dục, đứa trẻ đứng chân Hay la hét, cầm nắm khơng thể thực đc hành vi đọc,cầm bút viết, giáo dục giúp đứa trẻ hình thành ngơn ngữ, sau đọc, cầm bút viết Giáo dục bù đắp thiếu hụt mà bệnh tật đem lại cho người, hay bồi dững tiềm người Ví dụ : đứa bé bị khuyết tật chân, k thể đứng đc bình thường nhờ giáo dục đứa bé phục hồi đc nhờ tập luyện cải thiện Giáo dục vạch chiều hướng cho phát triển hình thành nhân cách người Ví dụ: từ nhỏ, trẻ em dạy phải yêu thương bố mẹ ông bà, anh chị em kính nhường Giáo dục tổ chức hoạt động bổ ích nhằm tạo tác động tích cực phát huy phẩm chất lực cá nhân Ví dụ: ngơi trường tổ chương trình học ngoại khóa, giúp học sinh giao lưu, vui vẻ hòa đồng vs nhau, phát triển khả ngoại giao sinh viên Giáo dục uốn nắn phẩm chất, tâm lí xấu người tác động tự phát môi trường xã hội gây nên, làm phát triển theo chiều hướng mong muốn nguời Ví dụ: chương trình cải tạo người phạm pháp Giáo dục trước thực Ví dụ mục tiêu giáo dục xây dựng người mới, xã hội Đó mục tiêu tương lai công cụ giúp ta tiến tới mục tiêu giáo dục Tuy nhiên giáo dục định hướng, thúc đẩy cho sựu phát triển nhân cách, việcnhân có theo định hướng hay theo định hướng với mực độ lại chuyện khác Ví dụ: lớp học có học sinh học giỏi, lại có học sinh học Như kết luận: giáo dục giữ vai trò chủ đạo phát triển hình thành nhân cách III.3.Liên hệ thân Việc nhận thức vai trò giáo dục với hình thành phát triển nhân cách vô cần thiết đặc biệt hệ trẻ, người mong muốn vươn tới hồn thiện nhân cách Chúng ta hơm phải sống môi trường xã hội vô động, kinh tế thị trường định hướng XHCN Muốn đạt thành công ta phải người vừa có đức có tài việc rèn luyện nhân cách việc vô quan trọng Là sinh viên – chủ nhân tương lai đất nước, từ ngồi ghế nhà trường tích cực học tập rèn luyện phẩm chất cần có Ta cần học tập cách linh hoạt vận dụng sáng tạo kiến thức, kỹ học vào thực tiễn, khắc phục khó khăn hoàn cảnh thực tế, chọn lựa giáo dục phù hợp, động tăng cường giao tiếp… Để bạn đem sức trẻ cho phong trào tình nguyện, đem sức sáng tạo để nghiên cứu khoa học, sáng tạo học tập Biết phát huy lực vốn có thân Để người đầu phong trào “học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình” IV.Kết luận Để phát huy vai trò chủ đạo mình, GD cần đảm bảo yêu cầu sau: - Kết hợp chặt chẽ GD tự GD GD không tác động chiều người làm công tác GD tới hệ trẻ mà bao gồm hoạt động tích cực, đa dạng người GD mối quan hệ chiều nhà GD HS - GD đảm bảo phát triển nhân cách có chỗ dựa · Tư chất vốn có người · Hoạt động tích cực (tự vận động) người trước tác động bên (GD) điều kiện bên (tư chất-hoạt động tích cực cá nhân) - Dạy học GD phải xây dựng theo nguyên tắc phát triển đón trước phát triển tâm lý - GD khơng phải vạn năng, không hạ thấp, thủ tiêu yếu tố khác - Công tác GD thành công người GD ý thức được, chấp nhận yêu cầu nhà GD, biến chúng thành thân, làm cho họ tự đề mục đích phấn đấu, rèn luyện,… Điều có nghĩa người GD phải tích cực hoạt động - Hoạt động cá nhân giữ vai trò định trực tiếp hình thành phát triển nhân cách Điều hoàn toàn phù hợp với quy luật tự thân vận động, động lực phát triển nhân cách Trong trình GD, nhà trường cần tổ chức hoạt động phong phú, đa dạng để thu hút học sinh tham gia ... có ảnh hưởng hình thành nhân cách người Việt Nam? Qua chúng tơi thấy giáo dục vạch đường, vạch hướng cho hình thành phát triển nhân cách người Việt Nam người có hình thành phát triển theo hướng... III.2 .Giáo dục giữ vai trò chủ đạo phát triển nhân cách Giáo dục có tác động to lớn tới phát triển nhân cách Giáo dục giúp hình thành, định hình nhân cách người, giúp cải thiện , phát triển , sửa chữa... phát triển hình thành nhân cách III.3.Liên hệ thân Việc nhận thức vai trò giáo dục với hình thành phát triển nhân cách vô cần thiết đặc biệt hệ trẻ, người mong muốn vươn tới hoàn thiện nhân cách
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của giáo dục với việc hình thành và phát triển nhân cách con người Việt Nam, Vai trò của giáo dục với việc hình thành và phát triển nhân cách con người Việt Nam, Vai trò xã hội hóa .

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay