KẾ HOẠCH bài học CT lớp 5 Buông Chư Lênh đón cô giáo

5 27 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2018, 20:24

Mơn: PPDH Tiếng Việt TH Giảng viên: Huỳnh Hình Kim Ngọc Nhóm 05: - Trần Hồi Nam Nguyễn Thị Hằng Nguyễn Trúc Đào KẾ HOẠCH BÀI HỌC Thứ tư, ngày 16, tháng 05, năm 2018 Chính tả BNG CHƯ LÊNH ĐĨN GIÁO I MỤC TIÊU Kiến thức • Nghe viết tả, trình bày đúng, đẹp đoạn văn • Phân biệt tr/ch Kĩ • Trình bày hình thức • Viết tên riêng: “Y Hoa, già Rok, Bác Hồ” • Thực tập (2) a/b, (3) a/b, tập phương ngữ giáo viên soạn Thái độ • Giúp học sinh hiểu tình cảm người dân Tây Nguyên chữ giáo miền xi • Tập cho học sinh thói quen viết đúng, đẹp cẩn thận II CHUẨN BỊ Giáo viên  Bảng phụ viết nội dung tả: Bng Chư Lênh đón giáo  Tranh ảnh minh họa  Phiếu làm tập dụng cụ liên quan Học sinh  Bảng con, phấn, bơng lau, tập viết tả III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động giáo viên SVTH: Trần Hồi Nam Hoạt động học sinh Mơn: PPDH Tiếng Việt TH - - - Giảng viên: Huỳnh Hình Kim Ngọc Ổn định: Bắt giọng cho lớp hát Kiểm tra cũ: Tiết trước học CT gì? Y/c học sinh viết lại từ khó trước: ngạc nhiên; Nơ-en; Pi-e; trầm ngâm Chọn bảng viết đẹp HS làm mẫu cho lớp xem Nhận xét chữ viết HS Nhận xét phần kiểm tra cũ Bài mới: a Giới thiệu Treo tranh: “Bng Chư Lênh đón giáo” Hỏi: Bức tranh tập đọc nào? Mời HS nhắc lại tựa bài, tiến hành ghi lại tựa b Hướng dẫn học sinh viết tả: Treo bảng phụ chứa nội dung đoạn viết tả GV đọc mẫu đoạn văn Y/C học sinh đọc lại đoạn văn Y/C HS cho biết đoạn văn câu? Đoạn văn nói điều gì? Hướng dẫn HS viết từ khó, dễ lẫn u cầu học sinh tìm từ khó • - SVTH: Trần Hồi Nam - Hát vui - Bài tả “Chuổi ngọc lam” Cả lớp viết vào bảng - HS trả lời HS nhắc lại tên - HS đọc, Đoạn văn câu Đoạn văn nói cảnh dân làng háo hức chờ đợi yêu quý chữ, cảnh giáo Y Hoa viết chữ Thể tình cảm người dân Tây Nguyên với chữ với giáo miền xuôi Mơn: PPDH Tiếng Việt TH Giảng viên: Huỳnh Hình Kim Ngọc - HS nêu: Y Hoa; sàn nhà; trải lên; phăng phắc; … Được viết hoa chữ tiếng, danh từ riêng người HS trả lời - Phân tích từ khó: Y Hoa; sàn nhà; trải lên; phăng phắc; … - Từ “Y Hoa” SGK viết nào? Tại sao? - Y/C HS nhắc lại quy tắc viết danh từ riêng - - - - Hỏi: + Tiếng “sàn” từ “sàn nhà” âm vần nào? - Tiếng “sàn” âm đầu /s/ vần /an/ huyền + Từ “phăng phắc” âm vần nào? - Tiếng “phăng” từ “ phăng phắc” âm đầu /ph/ vần /ăng/ ngang, tiếng “phắc” từ “ phăng phắc” âm đầu /ph/ vần /ăc/ sắc + Tiếng “trải” từ “trải lên” âm vần nào? - Tiếng “trải” âm đầu /tr/ vần /ai/ hỏi + Y/C HS đặt câu với tiếng ‘trải’ - HS đặt câu VD: “ Con vừa trải qua buổi học tuyệt vời” - HS đọc lại - Viết từ khó vào bảng - Lắng nghe Thực Viết GV đọc lại từ khó, mời học sinh đọc lại Y/C học sinh lấy bảng viết từ khó Nhận xét • Viết tả Đọc lại đoạn văn Nhắc nhớ HS kẻ lỗi vào vở, tư ngồi viết Đọc tả cho HS viết SVTH: Trần Hồi Nam Mơn: PPDH Tiếng Việt TH Giảng viên: Huỳnh Hình Kim Ngọc Sốt lỗi chấm Y/C học sinh đổi cho Đọc cho HS soát lỗi Chấm nhanh – Nhận xét tuyên dương c Hướng dẫn học sinh làm tập tả Y/C học sinh mở SGK Tiếng Việt trang 145, BT2, trang 146, BT3 • - - - Dùng bút chì sửa lỗi - 1HS đọc yêu cầu Âm /tr/ gồm chữ /t/ (tờ) chữ /r/ (rờ) ghép lại Âm /ch/ gồm chữ /c/ (cờ) chữ /h/ (hờ) ghép lại BT 2a: - Y/C HS đọc yêu cầu tập Sự khác cấu tạo /tr/ /ch/ - GV lưu ý cho HS quy tắc viết âm /ch/ /tr/: + Những danh từ (hay đại từ) quan hệ thân thuộc gia đình viết với /ch/ (không viết /tr/): cha, chú, cháu, chị , chồng, chàng, chút, chắt,… + Những danh từ đồ vật thường dùng nhà viết với /ch/: chạn, chum, chén, chai, chõng, chiếu, chăn, chảo, chổi,… + Từ ý nghĩa phủ định viết với /ch/: chẳng, chưa, chớ, chả,… + Tên cây, hoa quả; tên ăn; cử động, thao tác thể, động tác lao động chân tay phần lớn viết với /ch/ - GV lưu ý cho HS tìm tiếng nghĩa, khác âm đầu /tr/ /ch/, (phần vần giống nhau) SVTH: Trần Hoài Nam Môn: PPDH Tiếng Việt TH - - Giảng viên: Huỳnh Hình Kim Ngọc Tổ chức trò chơi: “ Ai bạn” Cách chơi: chia lớp thành đội: 1HS đội phải nêu từ âm đầu /tr/ Bạn tương ứng bên đội bạn phải tìm từ âm đầu /ch/ Lời giải gợi ý: tra ( tra lúa), cha (cha mẹ); trà ( trà uống), chà (chà sát); trả (trả tiền), chả (chả lụa); trao (trao tặng), chao (chao cánh); tráo (đánh tráo), cháo ( nấu cháo) … BT 3a - - Y/C HS đọc yêu cầu tập Treo phiếu tập chuẩn bị trước lên bảng Mời 1HS lên làm vào phiếu lớn Phát phiếu BT cho lớp thực GV khai thác thêm cho HS tính khơi hài mẫu chuyện + Vì sau nhà vua yêu cầu nhà phê bình nhận xét sáng tác lần thứ 2, nhà phê bình khơng trả lời mà lại nói với lính canh : “ Xin đưa tơi trở lại nhà giam!” Củng cố, dặn dò: Hỏi: vừa viết tả gì? Cho vài HS lên bảng viết lại từ khó Dặn dò HS xem bài, viết lại từ khó, dễ lẫn Y/C HS chuẩn bị Nhận xét tiết học SVTH: Trần Hoài Nam - Cả lớp tham gia - HS đọc yêu cầu tập - HS thực Cả lớp thực - Bng Chư Lênh đón giáo HS lên bảng thực ... tra cũ Bài mới: a Giới thiệu Treo tranh: Buông Chư Lênh đón giáo” Hỏi: Bức tranh tập đọc nào? Mời HS nhắc lại tựa bài, tiến hành ghi lại tựa b Hướng dẫn học sinh viết tả: Treo bảng phụ chứa nội... Dặn dò HS xem bài, viết lại từ khó, dễ lẫn Y/C HS chuẩn bị Nhận xét tiết học SVTH: Trần Hoài Nam - Cả lớp tham gia - HS đọc yêu cầu tập - HS thực Cả lớp thực - Bng Chư Lênh đón cô giáo HS lên... Kim Ngọc Sốt lỗi chấm Y/C học sinh đổi cho Đọc cho HS soát lỗi Chấm nhanh – Nhận xét tuyên dương c Hướng dẫn học sinh làm tập tả Y/C học sinh mở SGK Tiếng Việt trang 1 45, BT2, trang 146, BT3 •
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ HOẠCH bài học CT lớp 5 Buông Chư Lênh đón cô giáo, KẾ HOẠCH bài học CT lớp 5 Buông Chư Lênh đón cô giáo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay