ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT

3 24 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2018, 19:49

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT 27 MÔN GDCD 8A (Năm học: 2017 - 2018) Các mức độ đánh giá Các chủ đề đánh giá Phòng, chống tệ nạn xã hội Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ chất độc hại Tổng: Nhận biết TN C1 0.5đ C5 0.5đ C6 0.5đ C7 0.5đ 2đ TL Thông hiểu TN C2 0.5đ C3 0.5đ C4 0.5đ TL C1_Ý1 1đ Vận dụng TN C8 0.5đ 2đ 1đ Tổng điểm TL C1_Ý2 2đ 4.5đ C2 1.5đ 2.5đ C3 1.5đ 3đ 5đ 10đ TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRƯỜNG TỘ Lớp: 8A Họ tên: …………… ………… Điểm BÀI KIỂM TRA TIẾT 27 NĂM HỌC 2017 - 2018 MÔN: GDCD (Thời gian 45 phút không kể thời gian phát đề) Lời nhận xét thầy (cô) giáo: ĐỀ RA: I/ TRẮC NGHIỆM (khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời đúng) Câu (0.5đ): Lối sống sau coi tệ nạn xã hội? A Sống giản dị, lành mạnh B Sử dụng ma tuý thường xuyên C Chấp hành nội qui nhà trường D Vâng lời ông bà cha mẹ Câu (0.5đ): Em đồng tình với hành vi sau đây? A Tụ tập bạn bè gây gổ đánh B Bỏ nhà lang thang, sống theo kiểu bầy đàn C Chăm học hành D Đánh ăn tiền Câu (0.5đ): Theo em, hành vi sau cần bị lên án? A Giúp đỡ người khó khăn B Tham gia phong trào làm việc tốt C Gương mẫu học tập D Đá gà ăn tiền Câu (0.5đ): Theo em, HIV/AIDS là……? A Một bệnh xã hội B Một loại tệ nạn xã hội C Một loại tội phạm D Một tượng xã hội Câu (0.5đ): HIV/AIDS không lây nhiễm qua đường sau đây? A Đường máu B Đường tình dục C Mẹ sang D Dùng chung bát, đĩa Câu (0.5đ): Hành vi sau vi phạm qui định an tồn phòng, chống cháy nổ? A Cưa bom, đạn lấy thuốc nổ B Bảo quản thực phẩm tủ lạnh C Bộ đội bắn pháo hoa ngày lễ D Cơng an dùng vũ khí trấn áp tội phạm Câu (0.5đ): Hành vi sau vi phạm qui định an tồn phòng, chống tai nạn chất độc hại? A Bảo quản thực phẩm tủ lạnh B Vệ sinh khu chế biến thực phẩm C Tàng trữ hố chất khơng rõ nguồn gốc D Bảo quản hố chất phòng chun dụng Câu (0.5đ): Em đồng tình với hành vi sau đây? A Làm, đốt pháo diêm B Tố giác người buôn bán pháo nổ C Mua bán bom mìn sót lại sau chiến tranh D Dùng thuốc nổ để đánh cá II/ TỰ LUẬN Câu (3đ): Em kể số hành vi tệ nạn xã hội mà em biết (tối thiểu hành vi) Để phòng chống tệ nạn xã hội, em làm gì? Câu (1.5đ): Mỗi cần làm để phòng chống nhiễm HIV/AIDS? Câu (1.5): Em làm để phòng chống tai nạn cháy, nổ chất độc hại? BÀI LÀM: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM: I/ TRẮC NGHIỆM: Câu Đáp án Điểm B 0.5đ C 0.5đ D 0.5đ A 0.5đ D 0.5đ A 0.5đ C 0.5đ II/ TỰ LUẬN: Câu 1: - Một số hành vi: (ví dụ: đánh bạc; sử dụng ma tuý; trộm cắp, mại dâm……) - Để phòng, chống tệ nạn xã hội: +, Sống giản dị, lành mạnh, biết giữ mình, giúp đỡ không sa vào TNXH +, Luôn tuân theo qui định pháp luật, tham gia phòng chống TNXH Câu 2: Để phòng, chống nhiễm HIV/AIDS cần: - Có hiểu biết đầy đủ HIV/AIDS để chủ động phòng tránh - Khơng phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS gia đình họ - Tích cực tham gia hoạt động phòng, chống HIV/AIDS Câu 3: - Tự giác tìm hiểu chấp hành nghiêm túc qui định pháp luật - Tuyên truyền, vận động người làm theo - Tố cáo hành vi vi phạm B 0.5đ 1đ 1đ 1đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ Giáo viên đề: Phạm Văn Bắc ... NGUYỄN TRƯỜNG TỘ Lớp: 8A Họ tên: …………… ………… Điểm BÀI KIỂM TRA TIẾT 27 NĂM HỌC 2017 - 2018 MÔN: GDCD (Thời gian 45 phút không kể thời gian phát đề) Lời nhận xét thầy (cơ) giáo: ĐỀ RA: I/ TRẮC
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT, ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay