Kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH hoàng gia hồng vận khoá luận

70 106 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2018, 17:54

Kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Hoàng Gia Hồng VậnVề lý luận đã nêu lên được những vấn đề cơ bản về nguyên vậ liệu và công tác hạch toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp.Các nhân tố ảnh hưởng đến kế toán nguyên vật liệu xây dựng và thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Hoàng Gia Hồng Vận.Đối chiếu giữa lý luận và thực tiễn Công ty TNHH Hoàng Gia Hồng Vận, để nhận thấy những ưu điểm, hạn chế của công ty và đề xuất các ý kiến giúp công ty. TÓM LƯỢC Bước vào giai đoạn hội nhập kinh tế giới kinh tế Việt Nam đứng trước khó khăn thách thức Vậy nên, muốn tồn phát triển doanh nghiệp cần có sách phù hợp để sản phẩm khách hàng chấp nhận chất lượng giá Trong lĩnh vực xây dựng vậy, doanh nghiệp phải đề biện pháp thích hợp để nâng cao chất lượng cơng trình mà đảm bảo mang lại lợi nhuận cao nhất, để thực điều giải pháp tối ưu doanh nghiệp phải thực việc thu mua sử dụng nguyên vật liệu thật hợp lý hiệu Thực tốt công việc doanh nghiệp khơng tiết kiệm chi phí bỏ mà đạt hiệu cao mặt lợi nhuận việc sử dụng vốn Điều khơng mang lại lợi ích mặt vật chất mà đem lại uy tín nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp Nhận thức tính cấp thiết tầm quan trọng kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp Sau trình thực tập cơng ty TNHH Hồng Gia Hồng Vận, em lựa chọn đề tài khóa luận “Kế tốn ngun vật liệu cơng ty TNHH Hồng Gia Hồng Vận” Mặc dù hạn chế mặt thời gian kiến thức khóa luận phần cung cấp kiến thức chuyên sâu kế toán nguyên vật liệu tình hình thực tế cơng tác kế tốn cơng ty TNHH Hồng Gia Hồng Vận i LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập trường q trình học tập nghiên cứu cơng ty , em thấy hoạt động kế toán nguyên vật liệu cơng ty nhiều bất cập Nên em chọn đề tài “Kế tốn ngun vật liệu cơng ty TNHH Hoàng Gia Hồng Vận” làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn thầy cô trường Đại Học Thương Mại, Khoa Kế TốnKiểm Tốn tận tình giảng dạy, trang bị cho em kiến thức quý báu, đồng thời tạo điều kiện cho tơi thực tập hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin bày tỏ lòng biết ơn đến thầy giáo tận tình hướng dẫn, bảo em suốt trình thực đề tài Em xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc cơng ty TNHH Hồng Gia Hồng Vận tất anh chị cán nhân viên cơng ty, đặc biệt anh chị phòng kế tốn tạo điều kiện quan tâm giúp đỡ em suốt q trình thực tập hồn thiện đề tài khóa luận tốt nghiệp Do giới hạn thời gian nghiên cứu lượng kiến thức, thông tin thu thập hạn chế nên khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót q trình nghiên cứu Rất mong gợi ý đánh giá chân thành thầy cô anh chị công ty để khóa luậngiá trị mặt lí luận thực tiễn Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2018 Sinh viên thực MỤC LỤC TÓM LƯỢC i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .v ii PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP .4 1.1 Cơ sở lý luận kế toán nguyên vật liệu 1.1.1.Một số khái niệm .4 1.1.2.Yêu cầu quản lý, nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu 1.2 Nội dung nghiên cứu kế toán NVL 1.2.1.Kế toán NVL theo quy định chuẩn mực kế toán Việt Nam (chuẩn mực VAS 02 – Hàng tồn kho)………………… 1.2.2.Kế toán nguyên vật liệu chế độ kế toán hành (Thơng tư 200/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) 12 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CƠNG TY TNHH HỒNG GIA HỒNG VẬN 24 2.1 Tổng quan tình hình ảnh hưởng nhân tố mơi trường đến kế tốn NVL Cơng ty TNHH Hồng Gia Hồng Vận .24 2.1.1 Tổng quan Cơng ty TNHH Hồng Gia Hồng Vận 24 2.1.2 Ảnh hưởng nhân tố mơi trường đến kế tốn NVL Cơng ty TNHH Hoàng Gia Hồng Vận…………… 30 2.2.Thực trạng kế tốn ngun vật liệu Cơng ty TNHH Hồng Gia Hồng Vận 33 2.2.1 Tổ chức quản lý nguyên vật liệu Cơng ty TNHH Hồng Gia Hồng Vận 33 2.2.2.Kế tốn ngun vật liệu Cơng ty TNHH Hoàng Gia Hồng Vận 35 CHƯƠNG III: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CƠNG TY TNHH HỒNG GIA HỒNG VẬN 46 3.1.Các kết luận phát qua nghiên cứu kế tốn NVL Cơng ty TNHH Hoàng Gia Hồng Vận 46 3.1.1 Những kết đạt .46 3.1.2 Những mặt hạn chế, tồn nguyên nhân 48 3.2.Các đề xuất, kiến nghị kế tốn Cơng ty TNHH Hồng Gia Hồng Vận 50 3.2.1 Đề xuất kế toán nguyên vật liệu .51 iii 3.2.2 Đề xuất khác 51 3.3 Điều kiện thực 54 KẾT LUẬN .55 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 PHỤ LỤC 57 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Nội dung BTC Bộ tài TNHH Trách nhiệm hữu hạn NVL Nguyên vật liệu iv DN Doanh nghiệp HTK Hàng tồn kho GTGT Gía trị gia tăng KKTX khai thường xuyên KKĐK Kiểm định kỳ CFNVLTT Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 10 CFSXC Chi phí sản xuất chung 11 CNV Công nhân viên 12 PNK Phiếu nhập kho 13 PXK Phiếu xuất kho v PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết, ý nghĩa đề tài nghiên cứu Trong kinh tế thị trường diễn sơi động nay, muốn thích ứng đứng vững được, yêu cầu đề cho doanh nghiệp phải vận động hết mình, sáng tạo công tác quản lý, tăng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm, sử dụng có hiệu nguồn lực Kế tốn giữ vai trò tích cực việc quản lý tài sản điều hành hoạt động sản xuất doanh nghiệp Một doanh nghiệp muốn kinh doanh, sản xuất hiệu phải trọng tới nhiều yếu tố Trong nhóm yếu tố quan trọng nhóm yếu tố đầu vào Trong nhóm yếu tố đầu vào nguyên vật liệu yếu tố đáng ý nguyên vật liệu yếu tố trực tiếp cấu tạo nên thực thể sản phẩm Thiếu nguyên vật liệu trình sản xuất bị gián đoạn không tiến hành Trong q trình sản xuất nói chung doanh nghiệp có mục tiêu làm để tiết kiệm chi phí, thu lại lợi nhuận cao Để thực mục tiêu đòi hỏi cơng tác kế tốn nguyên vật liệu phải chặt chẽ, khoa học Đây công việc quan trọng để quản lý, dự trữ, cung cấp kịp thời nguyên vật liệu cần thiết cho sản phẩm, nâng cao hiệu sử dụng vật tư Điều giúp cho doanh nghiệp có sở tồn tại, phát triển đạt mục tiêu lợi nhuận tối đa Thực tế Cơng ty TNHH Hồng Gia Hồng Vận, em nhận thấy phận kế toán áp dụng chuẩn mực chế độ kế toán ban hành mặt lý thuyết thực tế cơng tác kế tốn ngun vật liệu cơng ty số tồn như: Cơng tác kế toán nguyên vật liệu chưa cung cấp kịp thời, xác số liệu phục vụ cho khâu tính giá thành sản phẩm, nhận vậtcơng ty thu mua vật tư từ bên cơng ty Kế tốn chưa xác định xác chi phí ngun vật liệu giúp cơng ty tiết kiệm tiền vật tư tiền vốn làm hạ giá thành sản phẩm thu hút khách hàng, tạo mạnh cạnh tranh thị trường Việc theo dõi nhập xuất kho, phân loại nguyên vật liệu, việc lập dự phòng giảm giá nguyên vật liệu chưa phù hợp với chuẩn mực chế độ ban hành Nhận thức tầm quan trọng vấn đề với mong muốn khắc phục hạn chế, nâng cao hoàn thiện cơng tác kế tốn ngun vật liệu xây dựng Cơng ty TNHH Hồng Gia Hồng Vận, em chọn đề tàiKế toán nguyên vật liệu Cơng ty TNHH Hồng Gia Hồng Vận” làm đề tài khóa luận Mục đích nghiên cứu - Về lý luận: Đề tài hệ thống hóa vấn đề lý luận kế toán nguyên vật liệu theo chuẩn mực chế độ kế toán hành nhằm cung cấp nhìn tổng quan kế toán nguyên vật liệu DN - Về thực tiễn: Đối với Cơng ty TNHH Hồng Gia Hồng Vận, qua nghiên cứu kế toán nguyên vật liệu xây dựng công ty, so sánh lý luận thực tiễn để thấy ưu nhược điểm cơng tác kế tốn ngun vật liệu cơng ty, từ em xin đề xuất số giải pháp hồn thiện để cơng tác kế tốn ngun vật liệu thực quy định đảm bảo xác, kịp thời Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài - Đối tượng nghiên cứu: Kế toán ngun vật liệu Cơng ty TNHH Hồng Gia Hồng Vận - Phạm vi nghiên cứu: +Phạm vi không gian: Cơng ty TNHH Hồng Gia Hồng Vận +Phạm vi thời gian: Năm 2016 - 2017 Phương pháp nghiên cứu  Phương pháp thu thập liệu Để thực thu thập liệu phục vụ đề tài nghiên cứu, em sử dụng phương pháp sau: Phương pháp vấn: Là phương pháp thu thập liệu cách xác đầy đủ nhất, thu đánh giá chủ quan thực trạng công tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn NVL nói riêng Mục đích phương pháp nhằm xác thực lại xác thơng tin khác phiếu điều tra Đối tượng vấn kế tốn trưởng nhân viên phòng kế tốn Nội dung vấn câu hỏi liên quan đến kế tốn nói chung cụ thể cơng tác bán hàng đơn vị Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Đây phương pháp sử dụng tài liệu có sẵn nghiên cứu, để thu thập thông tin mong muốn, từ có nhìn tổng quan kế tốn NVL theo quy định nhà nước, có sở để so sánh lý luận thực tiễn Sử dụng phương pháp đòi hỏi phải nghiên cứu nhiều tài liệu, phải có khả đánh giá chất lượng tài liệu phân loại tài liệu thông tin mang lại hiệu Các tài liệu nghiên cứu sử dụng đề tài (Tài liệu tham khảo) Chuẩn mực kế toán (Chuẩn mực kế toán số 01 – Chuẩn mực chung, Chuẩn mực kế toán số 02 – Hàng tồn kho) Chuẩn mực kế toán ban hành theo thông tư TT133/2016/-BTC ngày 26 tháng năm 2016 Bộ Tài Chính  Phương pháp phân tích liệu Phương pháp so sánh: phương pháp phân tích thực thơng qua đối chiếu vật tượng với để thấy điểm giống khác Trong trình nghiên cứu kế tốn NVL nội dung cụ thể hóa việc đối chiếu lý luận với thực tế tổ chức cơng tác kế tốn NVL đơn vị, đối chiếu chứng từ gốc với sổ kế toán liên quan, đối chiếu số liệu cuối kỳ sổ bảng tổng hợp chi tiết để có kết xác lên báo cáo tài Kết cấu khóa luận Ngồi phần mở đầu kết luận, khóa luận gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu Cơng ty TNHH Hồng Gia Hồng Vận Chương 3: Các kết luận đề xuất kế toán ngun vật liệu Cơng ty TNHH Hồng Gia Hồng Vận CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 Cơ sở lý luận kế toán nguyên vật liệu 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.1.1 Khái niệm hàng tồn kho - Khái niệm tài sản: Tài sản tồn nguồn lực doanh nghiệp kiểm sốt, kết hoạt động khứ, mà từ số lợi ích kinh tế tương lai dự kiến trước cách hợp lý - Khái niệm tài sản ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn doanh nghiệp tài sản thuộc quyền sở hữu quản lý doanh nghiệp, có thời gian sử dụng, luân chuyển, thu hồi vốn kỳ kinh doanh năm Tài sản ngắn hạn doanh nghiệp tồn hình thái tiền, vật (vật tư, hàng hóa) dạng đầu tư ngắn hạn khoản nợ phải thu - Khái niệm hàng tồn kho: Hàng tồn kho (theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02- Hàng tồn kho) tài sản: Được giữ để bán kỳ sản xuất kinh doanh bình thường; Đang trình sản xuất kinh doanh dở dang; Nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ để sử dụng trình sản xuất, kinh doanh cung cấp dịch vụ Như vậy, Hàng tồn kho doanh nghiệp phận tài sản ngắn hạn dự trữ cho sản xuất lưu thông trình sản xuất, chế tạo doanh nghiệp bao gồm: Hàng hóa đường; Hàng gửi bán, hàng hóa gửi gia cơng chế biến; Hàng kho, quầy; Bất động sản tồn kho - Khái niệm nguyên vật liệu: Là đối tượng lao động thể dạng vật hóa doanh nghiệp Nguyên vật liệu sử dụng phục vụ cho việc sản xuất chế tạo sản phẩm, thực lao vụ- dịch vụ hay sử dụng cho bán hàng quản lý doanh nghiệp 1.1.1.2 Khái niệm giá trị hàng tồn kho - Giá gốc: Giá gốc tài sản tính theo số tiền khoản tương đương tiền trả, phải trả tính theo giá trị hợp lý tài sản vào thời điểm tài sản ghi nhận - Giá trị hợp lý: Là mức tài sản trao đổi bên có đầy đủ hiểu biết giao dịch ngang giá - Giá trị thực được: Là giá bán ước tính hàng tồn kho kỳ sản xuất kinh doanh bình thường trừ chi phí ước tính để hồn thành sản phẩm chi phí ước tính cho việc tiêu thụ chúng 1.1.2 Yêu cầu quản lý, nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu 1.1.2.1 Yêu cầu quản lý Trong xu hội nhập ngày tạo thời thách thức doanh nghiệp Chính điều đặt cho doanh nghiệp tốn cần giải đáp làm để cắt giảm chi phí, giúp hạ giá thành nhằm thúc đẩy khả cạnh tranh doanh nghiệp thị trường đồng thời giúp doanh nghiệp nâng cao lợi nhuận Nhận thức nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn tổng chi phí Nếu doanh nghiệp biết sử dụng nguyên vật liệu cách tiết kiệm, hợp lý sản phẩm làm có chất lượng tốt mà giá thành lại hạ tạo mối tương quan có lợi cho doanh nghiệp thị trường Quản lý nguyên vật liệu khoa học hội đạt hiệu kinh tế cao Với vai trò nên yêu cầu quản lý nguyên vật liệu cần đảm bảo yếu tố sau: - Khâu thu mua: Mỗi loại nguyên vật liệu có tính chất lý hóa khác nhau, cơng dụng khác nhau, mức độ tỷ lệ hao mòn khác Do đó, thu mua phải đảm bảo đủ số lượng, chủng loại, phẩm chất giá hợp lý, chi phí hao hụt định mức Nếu khơng thực tốt khâu thu mua ảnh hưởng đến tiến độ chất lượng nguyên vật liệu - Khâu dự trữ - bảo quản: Để tránh mát, hư hỏng, hao hụt, đảm bảo an toàn nguyên vật liệu phải tổ chức kho, bãi tập kết cẩn thận, thực chế độ bảo quản; Xác định định mức dự trữ tối thiểu, tối đa cho loại NVL để giảm bớt hư hỏng, hao hụt mát, đảm bảo an toàn, giữ chất lượng NVL cho cung ứng kịp thời cho sản xuất, tiêu thụ với chi phí tồn trữ thấp Đồng thời, cần có cảnh báo kịp thời có dấu hiệu báo động trường hợp NVL vượt định mức tối đa, tối thiểu để có điều chỉnh cho hợp lý góp phần nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp - Khâu sản xuất: Trong trình sản xuất kinh doanh, tổ chức hạch toán nguyên vật liệu chặt chẽ khoa học cơng cụ quan trọng để quản lý tình hình thu mua nhập, xuất, bảo quản sử dụng vật liệu 1.1.2.2 Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu Kế toán cơng cụ quản lý kinh tế, để đáp ứng cách khoa học, hợp lý xuất phát từ đặc điểm nguyên vật liệu, yêu cầu quản lý nguyên vật liệu, chức kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp, kế toán cần thực nhiệm vụ sau: - Tổ chức ghi chép, phản ánh đầy đủ, tổng hợp số liệu tình hình thu mua, vận chuyển bảo quản, nhập - xuất - tồn ngun vật liệu, tình hình ln chuyển vật tư Tính toán đắn giá vốn giá thành vật liệu thu mua, nhập xuất kho doanh nghiệp, kiểm tra tình hình thu mua nguyên vật liệu mặt: Số lượng, chủng loại, giá cả, thời hạn nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, xác, kịp thời chủng loại nguyên vật liệu thông tin cần thiết phục vụ cho trình sản xuất yêu cầu quản lý doanh nghiệp - Áp dụng đắn phương pháp kỹ thuật hạch toán tồn kho, mở sổ kế toán chi tiết để ghi chép, phản ánh, phân loại, tổng hợp số liệu… tình hình có KẾT LUẬN Qua thời gian tìm hiểu thực tế Cơng ty TNHH Hồng Gia Hồng Vận, em nhận thấy công tác kế tốn ngun vật liệu có tầm ảnh hưởng quan trọng tới trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Việc hạch tốn chi phí ngun vật liệu quan trọng doanh nghiệp Bởi nguyên vật liệu yếu tố định tồn phát triển doanh nghiệp Việc hạch tốn chi phí ngun vật liệu cách xác giúp Giám đốc có định đắn, kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh Đồng thời hạch tốn chi phí ngun vật liệu cách hợp lí giảm bớt chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, tăng cạnh tranh thị trường Qua thời gian thực tập Cơng ty TNHH Hồng Gia Hồng Vận, tạo cho em hội để áp dụng kiến thức lý thuyết học vào thực tế hoạt động cơng ty Với khả hạn chế thời gian thực tập hạn hẹp Sau trình tìm hiểu thực tế kết hợp với lý thuyết học, khóa luận nêu lên vấn đề sau: - Về lý luận nêu lên vấn đề nguyên vậ liệu cơng tác hạch tốn ngun vật liệu doanh nghiệp - Các nhân tố ảnh hưởng đến kế toán nguyên vật liệu xây dựng thực trạng kế tốn ngun vật liệu Cơng ty TNHH Hoàng Gia Hồng Vận - Đối chiếu lý luận thực tiễn Cơng ty TNHH Hồng Gia Hồng Vận, để nhận thấy ưu điểm, hạn chế công ty đề xuất ý kiến giúp công ty Mặc dù thân em cố gắng khả thời gian có hạn nên khóa luận có sai sót định, kính mong thầy giáo anh chị em phòng kế tốn cơng ty thơng cảm góp ý để em hồn thiện kiến thức Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn thầy giáo với Ban lãnh đạo, anh chị Phòng Kế tốn Cơng ty TNHH Hồng Gia Hồng Vận giúp đỡ em hồn thiện khóa luận 53 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Các khóa luận tốt nghiệp tham khảo liên quan đến đề tài kế toán ngun vật liệu xây dựng Giáo trình kế tốn tài trường đại học Thương Mại (2010) - Nhà xuất thống kê, Hà Nội Hệ thống 26 chuẩn mực kế tốn Việt Nam Thơng tư số 200/2014 TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 Bộ Tài Chính Báo cáo tài chúng từ sổ kế toán sơ đồ kế toán – Bộ tài (2009), nhà xuất thống kê, Hà Nội Giáo trình kế tốn tài – Học viện Tài Chính (2010) 54 PHỤ LỤC 01 Bộ máy tổ chức công ty Hội đồng quản trị Ban giám đốc Phòng Tổ chức hành Đội Xây dựng 01 Phòng Tài kế tốn Đội Xây dựng 03 Phòng Kế hoạch tổnghợp Phòng Cung ứng vật tư Trung tâm Tư vấn thiết kế Đội Xây dựng 05 Phòng Kinh doanh Trung tâm Tư vấn khảo sát (Nguồn: Phòng Tổ chức hành chính) 55 PHỤ LỤC 02 Cơ cấu tổ chức máy kế tốn cơng ty Nguồn: Phòng Tài kế tốn cơng ty 56 PHỤ LỤC 03 Mẫu số: 01GTKT3/001 Ký hiệu: 01AA/24P Số: 0000298 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Liên Ngày 03 tháng 10 năm 2017 Đơn vị bán hàng: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hà Nội Mã số thuế: 0100105045 Địa chỉ: Số 76 An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội Họ tên người mua hàng: Nguyễn Minh Thành Tên đơn vị: Cơng ty TNHH Hồng Gia Hồng Vận Địa chỉ: Số 1/8/260 Đường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội Hình thức tốn: TGNH Mã số thuế: 0105964805 STT Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 6=4x5 01 Thép D16 – D18 Kg 25.500 13.650 348.075.000 02 Xi măng Nghi Sơn Tấn 80 850.000 68.000.000 Thuế suất GTGT:10%, Cộng tiền hàng 416.075.000 Tiền thuế GTGT: 41.607.500 Tổng cộng tiền toán 457.682.500 Số tiền viết chữ: Bốn trăm năm mươi bảy triệu sáu trăm tám mươi hai nghìn năm trăm đồng chẵn Người mua hàng Người bán hàng (Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên) 57 PHỤ LỤC 04 Đơn vị: Cơng ty TNHH Hồng Gia Hồng Vận Bộ phận: Phòng Vật tư Mẫu số 03 - VT (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM Vật tư, cơng cụ, sản phẩm, hàng hoá Ngày 03 tháng 10 năm 2017 Số:108 - Căn Hóa đơn số 0000298 ngày 03 tháng 10 năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hà Nội Ban kiểm nghiệm gồm: + Ông Trần Minh Anh, Chức vụ: Trưởng phòng Vật tư, Đại diện Cơng ty TNHH Hồng Gia Hồng Vận, Trưởng ban + Ơng Nguyễn Minh Thành, Chức vụ: Trưởng phòng Vật tư, Đại diện Cơng ty TNHH Hồng Gia Hồng Vận, Uỷ viên + Bà Lê Ngọc Anh, Chức vụ: Nhân viên Kho, Đại diện Cơng ty TNHH Hồng Gia Hồng Vận, Uỷ viên Đã kiểm nghiệm loại: Số TT Tên nhãn hiệu, quy cách vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá A B Thép D16 – D18 Xi măng Nghi Sơn Mã số C T1618 XMN S Phương thức kiểm nghiệm D Cân, kiểm tra Cân, kiểm tra Đơn vị tính Số lượng theo chứng từ E Kg 25.500 Tấn 80 Kết kiểm nghiệm Số lượng Số lượng quy không cách, phẩm quy cách, chất phẩm chất 25.500 80 Ghi F Ý kiến Ban kiểm nghiệm: Sản phẩm đủ, chất lượng theo hợp đồng, hóa đơn Đại diện kỹ thuật (Ký, họ tên) Thủ kho (Ký, họ tên) 58 Trưởng ban (Ký, họ tên) PHỤ LỤC 05 Đơn vị: Cơng ty TNHH Hồng Gia Hồng Vận Bộ phận: Phòng Vật tư Mẫu số 01 - VT (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) PHIẾU NHẬP KHO Ngày 03 tháng 10 năm 2018 Số: 24 Nợ TK 152, 133 Có TK 112 - Họ tên người giao: Nguyễn Minh Thành - Theo Hóa đơn số 0000298 ngày 03 tháng 10 năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hà Nội Nhập kho: Long Biên , địa điểm số 13 Vĩnh Tuy S T T Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hố Mã số Đơn vị tính A B Thép D16 – D18 C T16-18 D Kg 25.500 Xi măng Nghi Sơn XMNS Tấn x x Cộng Số lượng Theo Thực chứng nhập từ Đơn giá Thành tiền 25.500 13.650 348.075.000 80 80 850.000 68.000.000 x x x 416.075.000 - Tổng số tiền (viết chữ): Bốn trăm mười sáu triệu khơng trăm bảy mươi lăm nghìn đồng chẵn - Số chứng từ gốc kèm theo: Người lập phiếu (Ký, họ tên) Người giao hàng (Ký, họ tên) 59 Thủ kho (Ký, họ tên) Ngày 03 tháng 10 năm 2017 Kế tốn trưởng (Hoặc phận có nhu cầu nhập) (Ký, họ tên) PHỤ LỤC 06 Đơn vị: Công ty TNHH Hồng Gia Hồng Vận Bộ phận: Phòng Vật tư Mẫu số S12-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) Thẻ Kho (Số kho) Tháng 10 năm 2017 Tờ số : 03 - Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tư: Thép D16 – D18 - Đơn vị tính: Kg - Mã số: TD16-D18 Số TT Ngày, tháng Số hiệu chứng từ Nhập Xuất B C D 3/10 0000298 5/10 … … A … Diễn giải Ngày nhập, xuất Nhập Xuất Tồn Ký xác nhận kế toán F G E Mua Công 3/10 ty CP đầu tư xây dựng Hà Nội PXK 25 Xuất kho thi 5/10 công cơng trình 18 Kim Mã … … … Số lượng 25.500 … 25.500 17.800 7.700 … … … Cộng cuối kỳ Người ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Ngày 31 tháng 10 năm 2017 Giám đốc (Ký, họ tên) 60 PHỤ LỤC 07 Đơn vị: Cơng ty TNHH Hồng Gia Hồng Vận Bộ phận: Phòng Vật tư Mẫu số S12-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) Thẻ Kho (Số kho) Tháng 10 năm 2017 Tờ số : 03 - Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tư: Xi măng Nghi Sơn - Đơn vị tính: Tấn - Mã số: XMNS Số TT A Ngày, tháng Số hiệu chứng từ Nhập Xuất C D B 1/10 3/10 5/10 … … Diễn giải Ngày nhập, xuất Nhập Xuất Tồn Ký xác nhận kế toán F G E Số lượng Đầu tháng 0000298 … 11 Mua Công 3/10 ty CP đầu tư xây dựng Hà Nội PXK 25 Xuất kho thi 5/10 công công trình 18 Kim Mã … … … 80 … 91 85 … … … Cộng cuối kỳ Người ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Ngày 31 tháng 10 năm 2017 Giám đốc (Ký, họ tên) 61 PHỤ LỤC 08 Đơn vị: Công ty TNHH Hồng Gia Hồng Vận Bộ phận: Phòng Kinh doanh PHIẾU XIN LĨNH VẬT TƯ Họ tên: Trần Minh Thanh Đơn vị: Phòng Kinh doanh Lý lĩnh: Xuất kho để thi cơng cơng trình 18 Kim Mã TT Tên vật tư – Qui cách ĐVT Số lượng Thép D16 – D18 Kg 17.800 Xi măng Nghi Sơn Tấn 85 Duyệt cấp Trưởng đơn vị 62 Ghi Ngày tháng 10 năm 2017 Người xin cấp PHỤ LỤC 09 Đơn vị: Cơng ty TNHH Hồng Gia Hồng Vận Bộ phận: Phòng Vật tư Mẫu số 02 - VT (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) PHIẾU XUẤT KHO Ngày 05 tháng 10 năm 2018 Số: 28 Nợ TK 621 Có TK 152 - Họ tên người nhận hàng: Trần Minh Thanh Địa (bộ phận): Phòng Kinh doanh - Lý xuất kho: Xuất kho để thi cơng cơng trình 18 Kim Mã - Xuất kho (ngăn lô): Long Biên Địa điểm: 13 Vĩnh Tuy S T T A Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá Thép D16 – D18 Xi măng Nghi Sơn B Mã số C TD16D18 XMNS Đơn vị tính D Kg Tấn Số lượng Yêu Thực cầu xuất Đơn giá Thành tiền 17.800 17.800 13.650 242.970.000 85 85 850.000 72.250.000 315.220.000 x x x x x - Tổng số tiền (viết chữ):Ba trăm mười lăm triệu hai trăm hai mươi hai nghìn đồng Cộng chẵn - Số chứng từ gốc kèm theo:1 Người lập phiếu (Ký, họ tên) Người nhận hàng (Ký, họ tên) Thủ kho (Ký, họ tên) 63 Ngày 05 tháng 10 năm 2017 Kế toán trưởng Giám đốc (Hoặc phận có (Ký, họ tên) nhu cầu nhập) (Ký, họ tên) 64 PHỤ LỤC 10 Đơn vị: Cơng ty TNHH Hồng Gia Hồng Vận Địa chỉ: Số 1/8/260 Đường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội Mẫu số VT03a (Ban hành theoThông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) TRÍCH SỔ NHẬT KÝ CHUNG Tháng 10 năm 2017 Ngày, tháng ghi sổ A Chứng từ Số hiệu Ngày, tháng B C Diễn giải Đã ghi Sổ Cái E x … D Số trang trước chuyển sang … STT dòng G x … Số hiệu TK đối ứng H x … Số phát sinh Nợ Có … … … … … 3/10 0000298 3/10 Mua hàng Công ty CP đầu tư xây dựng Hà Nội 152 348.075.000 3/10 3/10 0000298 3/10 3/10 Mua hàng Công ty CP đầu tư xây dựng Hà Nội Thuế GTGT 152 0000298 68.000.000 41.607.500 3/10 0000298 … 3/10 … Số tiền tốn cho Cơng ty CP đầu tư xây dựng Hà Nội … … 133 112 … … Xuất hàng thi cơng cơng trình 18 Kim Mã Xuất hàng thi cơng cơng trình 18 Kim Mã 457.682.500 … … 621 621 242.970.000 72.250.000 152 … … 5/10 PXK 25 5/10 5/10 PXK 25 5/10 5/10 … PXK 25 … 5/10 … Xuất hàng thi công công trình 18 Kim Mã 20/10 0002513 20/10 Mua hàng cơng ty Petroimex 152 130.102.700 20/10 0002513 20/10 Mua hàng công ty Petroimex 152 35.781.600 20/10 0002513 20/10 Thuế GTGT 133 16.588.430 20/10 … 0002513 … 20/10 … Số tiền tốn cho cơng ty Petroimex 111 … … … … … … … … … 315.220.000 … 182.472.730 … Cộng chuyển sang trang sau - Sổ có…trang, đánh số từ trangsố 01 đến trang… - Ngày mở sổ:… Ngày 31 tháng 10 năm 2017 Người lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Người đại diện theo pháp luật (Ký, họ tên) PHỤ LỤC 11 Đơn vị: Cơng ty TNHH Hồng Gia Hồng Vận Mẫu số V03b 65 Địa chỉ: Số 1/8/260 Đường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội Chứng từ Ngày tháng ghi sổ A Số hiệu B Ngày, tháng C … … … (Ban hành theoThông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) TRÍCH SỔ CÁI TK 152 Tháng 10 năm 2017 Tên tài khoản: Nguyên vật liệu Nhật ký chung Số tiền Số hiệu TK đối Diễn giải ứng Trang số STT dòng Nợ D - Số dư đầu tháng … 3/10 PNK 24 3/10 Nhập kho Thép D16-D18 112 3/10 PNK 24 3/10 Nhập kho Xi măng Nghi Sơn 112 … … … 5/10 PXK 25 5/10 5/10 PXK 25 5/10 … … … Xuất kho Thép D16-D18 Xuất kho Xi măng Nghi Sơn 20/10 PXK 118 20/10 Nhập kho Dầu Diezen 20/10 PXK 118 20/10 Nhập kho Xăng A92 … 31/10 … … 31/10 Kết chuyển Nguyên vật liệu - Cộng số phát sinh tháng … … … 348.075.000 68.000.000 … … 621 242.970.000 621 72.250.000 … Có … … 111 130.102.700 111 35.781.600 … 12.082.918.000 12.082.918.000 12.082.918.000 - Số dư cuối tháng Người ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 66 Ngày 31 tháng 10 năm Giám đốc (Ký, họ tên) 2017 PHỤ LỤC 12 TRÍCH BẢNG NHẬP XUẤT NGUYÊN VẬT LIỆU STT Ngày nhập Chứng từ Mã hàng Tên quy cách ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Nhập 3/10 PNK 24 TD16D18 Thép D16 – D18 Kg 25.500 13.650 348.075.00 x 3/10 PNK 24 XMNS Xi măng Nghi Sơn Tấn 80 850.000 68.000.000 x …… …… …… …… …… …… …… …… …… 5/10 PXK 25 TD16D18 Thép D16 – D18 Kg 17.800 13.650 242.970.00 x Thi cơng cơng trình 18 Kim Mã 5/10 PXK 25 XMNS Tấn 85 850.000 72.250.000 x 10 …… …… …… Xi măng Nghi Sơn …… …… …… …… …… …… Thi cơng cơng trình 18 Kim Mã …… 20/10 PXK 118 Dienzen Dầu Diezen L 8.936 14.560 x 20/10 PXK 118 A92 Xăng A92 L 1.951 18.340 130.102.70 35.781.600 29 30 68 x Xuất Ghi …… Mua hàng Công ty CP đầu tư xây dựng Hà Nội Mua hàng Công ty CP đầu tư xây dựng Hà Nội …… …… Mua hàng công ty Petroimex Mua hàng công ty Petroimex ... trạng kế tốn ngun vật liệu Cơng ty TNHH Hoàng Gia Hồng Vận 33 2.2.1 Tổ chức quản lý ngun vật liệu Cơng ty TNHH Hồng Gia Hồng Vận 33 2.2.2 .Kế tốn ngun vật liệu Cơng ty TNHH Hoàng Gia Hồng Vận ... luận kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu Cơng ty TNHH Hồng Gia Hồng Vận Chương 3: Các kết luận đề xuất kế tốn ngun vật liệu Cơng ty TNHH Hồng Gia Hồng. .. Cơng ty TNHH Hoàng Gia Hồng Vận 2.1.1 Tổng quan Cơng ty TNHH Hồng Gia Hồng Vận 2.1.1.1 Thơng tin chung Cơng ty - Tên cơng ty: CƠNG TY TNHH HOÀNG GIA HỒNG VẬN - Tên giao dịch: HOÀNG GIA HỒNG VẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH hoàng gia hồng vận khoá luận, Kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH hoàng gia hồng vận khoá luận, Do giới hạn thời gian nghiên cứu cũng như lượng kiến thức, thông tin thu thập còn hạn chế nên bài khóa luận không tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình nghiên cứu. Rất mong được sự gợi ý và đánh giá chân thành của các thầy cô và anh chị trong công ty, Kết cấu của khóa luận, CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP, Kế toán tăng nguyên vật liệu, CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG GIA HỒNG VẬN, 1 Tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến kế toán NVL tại Công ty TNHH Hoàng Gia Hồng Vận, CHƯƠNG III: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG GIA HỒNG VẬN, Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của công ty

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay