Đề kiểm tra 1 tiết SINH 7 học kì II (t55)

9 27 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2018, 16:40

có ma trận, đáp án, biểu điểm rõ ràng, chuẩn kiến thức kĩ năng 1718,có ma trận, đáp án, biểu điểm rõ ràng, chuẩn kiến thức kĩ năng 1718ó ma trận, đáp án, biểu điểm rõ ràng, chuẩn kiến thức kĩ năng 1718,có ma trận, đáp án, biểu điểm rõ ràng, chuẩn kiến thức kĩ năng 1718ó ma trận, đáp án, biểu điểm rõ ràng, chuẩn kiến thức kĩ năng 1718,có ma trận, đáp án, biểu điểm rõ ràng, chuẩn kiến thức kĩ năng 1718 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH HỌC II MÔN SINH HỌC (TIẾT 55) NĂM HỌC: 2017-2018 Mã đề 01 Vận dụng Cấp độ Tên Chủ đề Chủ đề 1: Lớp lưỡng cư Sc: Sđ: 1đ %: 10% Chủ đề Lớp bò sát (4 tiết) Sc: Sđ: 3đ %: 30% Nhận biết TNKQ Biết môi trường sống, cấu tạo ếch đồng Thông hiểu TL TNKQ Hiểu cấu tạo quan hô hấp ếch đồng Sc: Sc: Sđ: 0,5đ Sđ: 0,25đ %: 50% %: 25% Biết môi Nêu vai trò Hiểu trường sống, cấu lớp bò sát đối quan hơ hấp tạo tim thằn với nông nghiệp thằn lằn lằn đời sống người Sc: Sc: Sc: Sđ: 0.5đ Sđ: 2đ Sđ: 0,25đ %: 16,7% %: 66,7% 8,3%: % TL Cấp độ thấp TNKQ TL Vận dụng thời gian kiếm mồi ếch vào thực tế để bắt ếch Sc: Sđ: 0,25đ %: 25% Vận dụng vào giải tiến hóa hệ thần kinh bò sát so với ếch đồng Sc: Sđ: 0,25đ %: 8,3% Cấp độ cao TNKQ TL Chủ đề 3: Lớp Biết kiểu chim di chuyển, cấu tạo tim chim bồ câu Sc: Sđ: 3đ %: 30% Chủ đề 4: Lớp thú Sc: Sđ: 3đ %: 30% Tổng Sc: 19 Sđ: 10đ %: 100% Sc: Sđ: 0.5đ %: 16,7% Biết cách di chuyển thỏ, vai trò lơng Sc: Sđ: 0,5đ %: 16,7% Sc: Sđ: 4đ %: 40% Hiểu đặc điểm cấu tạo hệ hơ hấp chim thích nghi với đời sống bay lượn Sc: Sđ: 0,25đ %: 8,3% Hiểu hoạt động hô hấp thỏ Hiểu đặc điểm cấu tạo ngồi chim thích nghi với đời sống bay lượn Sc: Sđ: 2đ %: 66,7% Sc: Sđ: 0,25đ %: 8,3% Sc: Sđ: 3đ %: 30% Vận dụng vào giải thích tập tính chim nhiều tập tính bò sát Sc: Sđ: 0,25đ %: 8,3% Vận dụng thời gian thỏ mẹ mang thai vào sống Sc: Sđ: 0,25đ %: 8,3% Trình bày đặc điểm chung lớp thú Sc: Sđ: 2đ %: 66,7% Sc: Sđ: 3đ %: 30% TRƯỜNG PTDTBTTHCS NÀ HỲ TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN ( Đề gồm 02 trang ) ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH HỌC II NĂM HỌC: 2017-2018 Môn: Sinh học Tiết 55 (Theo PPCT) Thời gian: 45’ (không kể thời gian chép đề) Mã đề 01 I Phần trắc nghiệm: (4 điểm) Chọn đáp án A, B, C D cho câu trả lời mà em cho Câu 1: Môi trường sống ếch đồng A hoàn toàn nước B nửa nước, nửa cạn C cạn D không Câu 2: Tim ếch có A ngăn B ngăn C ngăn D ngăn Câu 3: Ếch thường kiếm mồi vào thời gian nào? A Buổi sáng B Buổi trưa C Buổi chiều D Buổi tối Câu 4: Cơ quan hô hấp ếch đồng A mang B da C phổi D phổi da Câu 5: Môi trường sống thằn lằn A hoàn toàn nước B nửa nước, nửa cạn C hoàn toàn cạn D khơng Câu 6: Tim thằn lằn có A ngăn B ngăn C ngăn D ngăn chưa hồn tồn Câu 7: Cơ quan hơ hấp thằn lằn A mang B da C phổi D phổi da Câu 8: Đời sống hoạt động bò sát phức tạp lưỡng cư A hệ tuần hồn bò sát phát triển lưỡng cư B hệ thần kinh bò sát phát triển lưỡng cư C hệ tiết bò sát phát triển lưỡng cư D hệ hơ hấp bò sát phát triển lưỡng cư Câu 9: Chim bồ câu có hai kiểu di chuyển A bay vỗ cánh nhảy cóc C bay vỗ cánh bay lượn Câu 10: Tim chim bồ câu có A ngăn C ngăn chưa hoàn toàn B bay lượn bơi D nhảy cóc bơi B ngăn D ngăn Câu 11: Đặc điểm hệ hô hấp giúp chim thích nghi với đời sống bay lượn? A Hơ hấp phổi da B Phổi có mạng ống khí, có túi khí C Phổi nằm lồng ngực D Phổi to Câu 12: Tập tính chim nhiều tập tính bò sát A hệ tuần hồn chim phát triển bò sát B hệ tiết chim phát triển bò sát C hệ thần kinh chim phát triển bò sát D hệ hơ hấp chim phát triển bò sát Câu 13: Thỏ di chuyển cách A bơi B chạy C nhảy đồng thời hai chân sau D bay Câu 14: Bộ lông mao thỏ dày, xốp có tác dụng: A Che chở giữ nhiệt cho thể B Thăm dò thức ăn tìm hiểu mơi trường C Định hướng âm thanh, sớm phát kẻ thù D Đào hang dễ dàng Câu 15: Cử động hô hấp thú nhờ A đóng mở nắp mang B nâng, hạ thềm miệng C co, dãn liên sườn D co, dãn liên sườn hoành Câu 16: Thời gian thỏ mẹ mang thai A 30 ngày B 35 ngày C 40 ngày D 50 ngày II Tự luận: (6 Điểm) Câu 1: (2 điểm) Nêu vai trò lớp bò sát nơng nghiệp đời sống người? Câu 2: (2 điểm) Trình bày đặc điểm cấu tạo ngồi chim bồ câu thích nghi với đời sống bay? Câu 3: (2 điểm) Vinh Quang đôi bạn thân học lớp Hôm ngày nghỉ hai bạn rủ thư viện đọc sách.Vinh chọn cho truyện tranh thú vị Quang chọn tìm hiểu loài động vật Cả hai say sưa đọc sách Quang nhìn sang bạn nhờ bạn trả lời giúp câu hỏi Tại chuột bé lại xếp lớp với voi to? Vinh chưa biết trả lời nào, kiến thức học em giải thích giúp Vinh câu hỏi Hết -TRƯỜNG PTDTBTTHCS NÀ HỲ TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN ( HDC gồm 02 trang ) HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌC II NĂM HỌC: 2017-2018 Môn: Sinh họcđề 01 I Trắc nghiệm: (4 điểm) Mỗi ý 0,25 điểm Câu 10 11 12 13 14 Đáp án B C D D C D C B C D B C C A 16 D A II Phần tự luận: (6 điểm) Câu Câu 2đ Câu 2đ Nội dung cần đạt - Ích lợi: + Có ích cho nơng nghiệp: Diệt sâu bọ, diệt chuột… + Có giá trị thực phẩm: ba ba, rùa… + Làm dược phẩm: rắn, trăn… + Sản phẩm mĩ nghệ: vảy đồi mồi, da cá sấu… - Tác hại: + Gây độc cho người: rắn… * Đặc điểm cấu tạo chim bồ câu thích nghi với đời sống bay lượn Đặc điểm cấu tạo thích Đặc điểm cấu tạo nghi với bay Thân: hình thoi Giảm sức cản khơng khí bay Quạt gió (động lực Chi trước: Cánh chim bay), cản khơng khí hạ cánh Chi sau: ngón trước, Giúp chim bám chặt vào ngón sau cành hạ cánh Lơng ống: có sợi lơng Làm cho cánh chim làm thành phiến mỏng giang tạo nên diện tích rộng Lơng bơng: Có lơng Giữ nhiệt, làm thể nhẹ mảnh làm thành chùm lông xốp Mỏ: Mỏ sừng bao lấy hàm Làm đầu chim nhẹ Cổ: Dài khớp đầu với thân Phát huy tác dụng giác quan, bắt mồi, rỉa lông - Vì chuột voi thuộc lớp thú: + Là động vật có xương sống, có tổ chức cao Câu : + Thai sinh nuôi sữa 2đ + Có lơng mao, phân hố loại: Răng cửa, nanh, hàm + Tim ngăn, não phát triển, động vật nhiệt Điểm 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ ... TRA ĐỊNH KỲ HỌC KÌ II NĂM HỌC: 2 0 17 -2 018 Mơn: Sinh học Mã đề 01 I Trắc nghiệm: (4 điểm) Mỗi ý 0,25 điểm Câu 10 11 12 13 14 Đáp án B C D D C D C B C D B C C A 16 D A II Phần tự luận: (6 điểm)... 30% Chủ đề 4: Lớp thú Sc: Sđ: 3đ %: 30% Tổng Sc: 19 Sđ: 10 đ %: 10 0% Sc: Sđ: 0.5đ %: 16 ,7% Biết cách di chuyển thỏ, vai trò lơng Sc: Sđ: 0,5đ %: 16 ,7% Sc: Sđ: 4đ %: 40% Hiểu đặc điểm cấu tạo hệ hô... lớp thú Sc: Sđ: 2đ %: 66 ,7% Sc: Sđ: 3đ %: 30% TRƯỜNG PTDTBTTHCS NÀ HỲ TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN ( Đề gồm 02 trang ) ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ II NĂM HỌC: 2 0 17 -2 018 Môn: Sinh học Tiết 55 (Theo PPCT)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra 1 tiết SINH 7 học kì II (t55), Đề kiểm tra 1 tiết SINH 7 học kì II (t55)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay