GIÁO án SINH 7 kì II 17 18

113 45 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2018, 16:35

Giáo án sinh 7 kì II chuẩn kiến thức kĩ năng, chuẩn không cần chỉnh, Giáo án sinh 7 kì II chuẩn kiến thức kĩ năng, chuẩn không cần chỉnh, Giáo án sinh 7 kì II chuẩn kiến thức kĩ năng, chuẩn không cần chỉnh, Giáo án sinh 7 kì II chuẩn kiến thức kĩ năng, chuẩn không cần chỉnh, Giáo án sinh 7 kì II chuẩn kiến thức kĩ năng, chuẩn không cần chỉnh LỚP LƯỠNG CƯ Ngày soạn: 12/01/2018 Ngày dạy: 7a5: 17/01/2018 7a4, 7a3: 18/01/2018 TIẾT 37: ẾCH ĐỒNG I MỤC TIÊU : Kiến thức: - HS nắm vững đặc điểm đời sống ếch đồng - Mô tả đặc điểm cấu tạo ngồi ếch đồng thích nghi với đời sống vừa cạn vừa nước - Phân biệt trình sinh sản phát triển qua biến thái năng: - Rèn quan sát tranh mẫu vật - hoạt động nhóm Thái độ: - Giáo dục ý thức bảo vệ động vật có ích Các lực cần phát triển: * Năng lực chung - Năng lực giao tiếp - Năng lực tư - Năng lực tự học ,tự quản lí - Năng lực tự giải vấn đề - Năng lực sử dụng ngôn ngữ làm tập * Năng lực chuyên biệt - Năng lực nghiên cứu kiến thức - Năng lực thực hành II PHƯƠNG PHÁP: - Vấn đáp, hoạt động nhóm III PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - GV: Bảng phụ Mô hình cấu tạo ngồi ếch đồng - HS: chuẩn bị theo nhóm Mỗi nhóm ếch IV TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: Ổn định tổ chức: (1P) - Sĩ số: Kiểm tra cũ: (không) Bài mới: Hoạt động 1: Đời sống (5p) * Mục tiêu: - HS nắm đặc điểm đời sống ếch đồng - Giải thích số tập tính ếch đồng * Tiến hành: Hoạt động GV Hoạt động HS - GV yêu cầu HS đọc thông tin - HS tự thu nhận thông tin SGK SGK thảo luận: trang 113 rút nhận xét - Thông tin cho em biết điều - HS trình bày, HS khác nhận xét đời sống ếch đồng? bổ sung - GV cho HS giải thích số tượng: - Vì ếch thường kiếm mồi vào ban - HS trình bày ý kiến đêm? - Thức ăn ếch sâu bọ, giun, ốc nói lên điều gì? (con mồi cạn nước nên ếch có đời sống vừa cạn vừa nước) * Tiểu kết: - ếch có đời sống vừa nước vừa cạn (nửa nước, nửa cạn) - Kiếm ăn vào ban đêm - Có tượng trú đơng - Là động vật biến nhiệt Hoạt động 2: Cấu tạo di chuyển(17p) * Mục tiêu: HS giải thích đặc điểm cấu tạo ngồi ếch đồng thích nghi với đời sống vừa cạn vừa nước - HS nêu cách di chuyển ếch nước cạn * Tiến hành : a Di chuyển Hoạt động GV Hoạt động HS - GV yêu cầu HS quan sát cách di - HS quan sát, mô tả được: chuyển ếch lồng nuôi + Trên cạn: ngồi chi sau gấp chữ hình 35.2 SGK, mơ tả động tác di Z, lúc nhảy chi sau bật thẳng  nhảy chuyển cạn cóc + Quan sát cách di chuyển nước ếch hình 35.3 SGK, mơ tả + Dưới nước: Chi sau đẩy nước, chi động tác di chuyển nước trước bẻ lái * Tiểu kết: - Ếch có cách di chuyển; + Nhảy cóc (trên cạn) + Bơi (dưới nước) b Cấu tạo Hoạt động GV Hoạt động HS - GV yêu cầu HS quan sát hình - HS dựa vào kết quan sát tự 35.1, 2, hoàn chỉnh bảng trang hoàn thành bảng 114 - HS thảo luận nhóm, thống - Thảo luận trả lời câu hỏi: ý kiến - Nêu đặc điểm cấu tạo + Đặc điểm cạn: 2, 4, ếch thích nghi với đời sống + Đặc điểm nước: 1, 3, cạn? Những đặc điểm cấu tạo ngồi - HS giải thích ý nghĩa thích nghi, lớp thích nghi với đời sống nước? nhận xét, bổ sung - GV treo bảng phụ ghi nội dung đặc điểm thích nghi, yêu cầu HS giải thích ý nghĩa thích nghi đặc điểm - GV chốt lại bảng chuẩn *Tiểu kết: - Ếch đồng có đặc điểm cấu tạo ngồi thích nghi với đời sống vừa cạn vừa nước (các đặc điểm bảng trang 114) Các đặc điểm thích nghi đời sống ếch Đặc điểm hình dạng cấu tạo Ý nghĩa thích nghi - Đầu dẹp nhọn, khớp với thân thành  Giảm sức cản nước bơi khối thuôn nhọn trước - Mắt lỗ mũi vị trí cao đầu  Khi bơi vừa thở vừa quan sát (mũi thông với khoang miệng phổi vừa ngửi, vừa thở) - Da trần phủ chất nhầy ẩm dễ  Giúp hô hấp nước thấm khí - Mắt có mi giữ nước mắt tuyến lệ  Bảo vệ mắt, giữ mắt khỏi bị khơ, tiết ra, tai có màng nhĩ nhận biết âm thành cạn - Chi phần có ngón chia đốt linh  Thuận lợi cho việc di chuyển hoạt  Tạo thành chân bơi để đẩy nước - Các chi sau có màng bơi căng ngón Hoạt động 3: Sinh sản phát triển ếch(13p) * Mục tiêu: HS trình bày sinh sản phát triển ếch * Tiến hành: Hoạt động GV Hoạt động HS - GV cho HS thảo luận trả lời câu - HS tự thu nhận thông tin SGk hỏi: trang 114 nêu đặc điểm - Trình bày đặc điểm sinh sản sinh sản: ếch? + Thụ tinh - Trứng ếch có đặc điểm gì? + Có tập tính ếch đực ơm lưng ếch - Vì thụ tinh mà số lượng trứng ếch lại cá? - GV treo tranh hình 35.4 SGK u - HS giải thích cầu HS trình bày phát triển ếch? - So sánh sinh sản phát triển ếch với cá? - GV mở rộng: trình phát - HS lắng nghe tiếp thu kiến thức triển, nòng nọc có nhiều đặc điểm giống cá chứng tỏ nguồn gốc ếch * Tiểu kết: - Sinh sản: + Sinh sản vào ci mùa xn + Tập tính: ếch đực ôm lưng ếch cái, đẻ bờ nước + Thụ tinh ngoài, để trứng - Phát triển: Trứng  nòng nọc  ếch (phát triển có biến thái) Củng cố- Kiểm tra- Đánh giá: (3p) Yêu cầu HS trả lời câu hỏi sau: - Nêu đặc điểm cấu tạo ngồi thích nghi với đời sống nước ếch? - Nêu đặc điểm cấu tạo chứng tỏ ếch thích nghi với đời sống cạn? - Trình bày sinh sản phát triển ếch? Hướng dẫn học nhà: (1p) - Học trả lời câu hỏi SGK - Chuẩn bị theo nhóm: Ếch đồng ****************************** Ngày soạn: 12/01/2018 Ngày dạy: 7a5,7a3: 19/01/2018 7a4: 20/01/2018 TIẾT 38: THỰC HÀNH QUAN SÁT CẤU TẠO TRONG CỦA ẾCH ĐỒNG TRÊN MẪU MỔ I MỤC TIÊU: Kiến thức: - HS biết cách mổ ếch, nhận dạng quan ếch mẫu mổ - Tìm quan, hệ quan thích nghi với đời sống chuyển lên cạn -Vẽ ghi thích phần cấu tạo não ếch năng: - Rèn quan sát tranh mẫu vật - hoạt động nhóm * KNS: hợp tác đắng nghe tích cực chia sẻ thông tin quan sát - tìm kiếm xử lý thơng tin đọc SGK quan sát hình ảnh - quản lý thời gian đảm nhận trách nhiệm phân cơng Thái độ: - Có thái độ nghiêm túc học tập Các lực cần phát triển: * Năng lực chung - Năng lực giao tiếp - Năng lực tư - Năng lực tự học ,tự quản lí - Năng lực tự giải vấn đề - Năng lực sử dụng ngôn ngữ làm tập * Năng lực chuyên biệt - Năng lực nghiên cứu kiến thức - Năng lực thực hành II PHƯƠNG PHÁP: - Vấn đáp, hoạt động nhóm III PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - GV :Tranh H 36.1.36,2,36.3 - HS :Chuẩn bị IV TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: Ổn định tổ chức: (1P) - Sĩ số: Kiểm tra cũ: (5p) ? Đặc điểm cấu tạo ếch thích nghi với đời sống nước cạn? Bài mới: (28p) VB:Gvdẫn dắt vào Hoạt động 1: Quan sát xương ếch(10p) * Mục tiêu: Hsbiết đặc cấu tạo xương ếch * Tiến hành: Hoạt động GV Hoạt động HS - GV hướng dẫn HS quan sát hình - HS tự thu nhận thông tin ghi nhớ 36.1 SGK nhận biết xương vị trí, tên xương: xương đầu, xương cột xương ếch sống, xương đai xương chi - GV yêu cầu HS quan sát mẫu xương ếch, đối chiếu hình 36.1 xác định xương mẫu - GV gọi HS lên mẫu tên - HS lên bảng xương - Đại diện nhóm phát biểu, nhóm - GV yêu cầu HS thảo luận: khác nhận xét, bổ sung - Bộ xương ếch có chức gì? - GV chốt lại kiến thức * Tiểu kết : - Bộ xương: xương đầu, xương cột sống, xương đai (đai vai đai hông), xương chi (chi trước chi sau) - Chức năng: + Tạo khung nâng đỡ thể + Là nơi bám  di chuyển + Toạ thành khoang bảo vệ não, tuỷ sống nội quan Hoạt động 2: Quan sát da nội quan mẫu mổ(18P) * Mục tiêu: Hs biết đặc điểm da ếch hệ quan ếch * Tiến hành: a Quan sát da Hoạt động GV Hoạt động HS - GV hướng dẫn HS: - HS thực theo hướng dẫn: + Sờ tay lên bề mặt da, quan sát mặt + Nhận xét: da ếch ẩm ướt, mặt bên bên da nhận xét có hệ mạch máu da - GV cho HS thảo luận nêu vai trò - HS trả lời, HS khác nhận xét da bổ sung * Tiểu kết: - Ếch có da trần (trơn, ẩm ướt) mặt có nhiều mạch máu giúp trao đổi khí b Quan sát nội quan Hoạt động GV Hoạt động HS - GV yêu cầu HS quan sát hình 36.3 - HS quan sát hình, đối chiếu với mẫu đối chiếu với mẫu mổ xác định mổ xác định vị trí hệ quan quan ếch (SGK) - Đại diện nhóm trình bày, nhóm - GV đến nhóm yêu cầu HS khác nhận xét GV lớp bổ sung, quan mẫu mổ uốn nắn sai sót - GV yêu cầu HS nghiên cứu bảng đặc - HS thảo luận, thống câu trả lời điểm cấu tạo ếch trang 118, thảo luận trả lời câu hỏi: - Yêu cầu nêu được: - Hệ tiêu hoá ếch có đặc điểm + Hệ tiêu hố: lưỡi phóng bắt mồi, khác so với cá? dày, gan mật lớn, có tuyến tuỵ - Vì ếch xuất phổi mà + Phổi cấu tạo đơn giản, hơ hấp qua trao đổi khí qua da? da chủ yếu - Tim ếch khác cá điểm nào? + Tim ngăn, vòng tuần hồn Trình bày tuần hồn máu ếch? - u cầu HS quan sát mơ hình não ếch, xác định phận não - GV chốt lại kiến thức - GV cho HS thảo luận: - HS thảo luận xác định hệ - Trình bày đặc điểm thích nghi tiêu hố, hơ hấp, tuần hồn thể với đời sống cạn thể cấu thích nghi với đời sống tạo ếch? chuyển lên cạn * Tiểu kết: - Cấu tạo ếch: Hệ quan Đặc điểm Tiêu hóa - Miệng có lưỡi phóng bắt mồi - Có dày lớn ,ruột ngắn ,gan-mật lớn ,có tuyến tụy Hơ hấp - Xuất phổi Hô hấp nhờ nâng hạ thềm miệng - Da ẩm có hệ mao mạch dày đặc da làm nhiệm vụ hơ hấp Tuần hồn Xuất vòng tuần hồn phổi,tạo thành vòng tuần hoàn với tim ngăn(2 tâm nhĩ ,1tâm thất).nên máu nuoi thể máu pha Bài tiết - Thận thận giống cá,có ống dẫn nước tiểu xuống bóng đái lớn trước thải ngồi qua lỗ huyệt Thần kinh - Não trước ,thùy thị giác phát triển - Tiểu não phát triển - Hành tủy - Tủy sống Sinh dục - Ếch đực khơng có quan giao phối - Ếch đẻ trứng ,thụ tinh Báo cáo: (10P) - GV:Yêu cầu hs làm báo cáo theo mẫu sau - Trình bày đặc điểm thích nghi với đồi sống cạn thể cấu tạo ếch? - Vẽ ghi phần não ếch - Hãy cho biết ếch có bị chết ngạt khơng ta cho ếch vào lọ nước.đầu chui xuống dưới?Từ kết thí nghiệm em rút kết luận gìvề hơ hấp ếch? Hướng dẫn học nhà: (1p) - Học hoàn thành báo cáo theo mẫu SGK trang 119 ***************************** Ngày: 21/8/2017 duyệt TCM Lò Văn Diên Ngày soạn: 19/01/2018 Ngày dạy: 7a4, 7a5: 24/01/2018 7a3: 25/01/2018 TIẾT 39: ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP LƯỠNG CƯ I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Mơ tả tính đa dạng lớp lưỡng cư.Trình bày đặc điểm chung lưỡng cư - Nêu vai trò lưỡng cư.trong tự nhiên đời sống người đặc biệt loài quý - Nêu dặc điểm để phân biệt ba phận lớp lưỡng cư việt nam năng: - Rèn quan sát tranh hình nhận biết kiến thức - hoạt động nhóm * KNS:+Kĩ tìm kiếm xử lí thông tin đọc SGK + hợp tác đắng nghe tích cự + so sánh phân tích ,khái qt + tự tin trình bày ý kiến trước tổ nhóm Thái độ: - Giáo dục ý thức bảo vệ động vật có ích Các lực cần phát triển: * Năng lực chung - Năng lực giao tiếp - Năng lực tư - Năng lực tự học ,tự quản lí - Năng lực tự giải vấn đề - Năng lực sử dụng ngôn ngữ làm tập * Năng lực chuyên biệt - Năng lực nghiên cứu kiến thức - Năng lực thực hành II PHƯƠNG PHÁP: - Vấn đáp, hoạt động nhóm III PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - GV: Phiếu học tập ,tranh vẽ H37.1-37.5 - HS:Học cũ ,xem trước IV TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: Ổn định tổ chức: (1p) Kiểm tra cũ: (5p) - Yêu cầu HS nộp thu hoạch trước Bài mới: (35p) VB: (1p) GVdẫn dắt vào Hoạt động 1: Đa dạng thành phần loài (10p) * Mục tiêu: - HS nêu đặc điểm đặc trưng để phân biệt lưỡng cư Từ thấy mơi trường sống ảnh hưởng đến cấu tạo *Tiến hành: Hoạt động GV Hoạt động HS - GV yêu cầu HS quan sát hình - Cá nhân tự thu nhận thông tin 37.1 SGK, đọc thông tin làm đặc điểm lưỡng cư, thảo luận nhóm hoàn thành bảng tập bảng sau: - Đại diện nhóm trình bày, Đặc điểm phân biệt Tên Hình Kích thước nhóm khác nhận xét, bổ sung lưỡng cư Đuôi - Yêu cầu nêu được: đặc điểm dạng chi sau đặc trưng phân biệt bộ: Có vào chân Khơng Khơng chân - Thơng qua bảng, GV phân tích mức độ gắn bó với mơi trường nước khác - HS trình bày ý kiến  ảnh hưởng đến cấu tạo - HS tự rút kết luận * Tiểu kết: - Lưỡng cư có 4000 lồi chia làm bộ: + Bộ lưỡng cư có đuôi + Bộ lưỡng cư không đuôi + Bộ lưỡng cư không chân Hoạt động 2: Đa dạng môi trường tập tính(9p) *Mục tiêu: HS nắm ảnh hưởng mơi trường tới tập tính hoạt động lưỡng cư *Tiến hành: Hoạt động GV Hoạt động HS - GV yêu cầu HS quan sát hình 37 (1- - Cá nhân HS tự thu nhận thơng tin 5) đọc thích lựa chọn câu trả qua hình vẽ, thảo luận nhóm hồn lời điền vào bảng trang 121 GSK thành bảng - GV treo bảng phụ, HS nhóm - Đại diện nhóm lên chọn câu trả chữa cách dán mảnh giấy lời dán vào bảng phụ ghi câu trả lời - Nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ - GV thông báo kết để HS sung cần theo dõi * Tiểu kết: Một số đặc điểm sinh học lưỡng cư Tập tính tự Tên loài Đặc điểm nơi sống Hoạt động vệ Cá cóc Tam - Sống chủ yếu nước - Ban ngày - Trốn chạy ẩn Đảo nấp Ễnh ương lớn - Ưa sống nước - Ban đêm - Doạ nạt - Ưa sống cạn - Ban đêm - Tiết nhựa Cóc nhà độc - Sống chủ yếu cây, - Ban đêm - Trốn chạy ẩn Ếch bụi cây, lệ thuộc vào nấp môi trường nước - Sống chủ yếu cạn - Chui luồn Trốn, ẩn nấp Ếch giun hang đất Hoạt động 3: Đặc điểm chung lưỡng cư(6p) *Mục tiêu:Biết đặc điểm chung lưỡng cư *Tiến hành: Hoạt động GV Hoạt động HS - GV yêu cầu nhóm trao đổi trả - Cá nhân HS thu thập thông tin SGK lời câu hỏi: hiểu biết thân, trao đổi - Nêu đặc điểm chung lưỡng cư nhóm rút đặc điểm chung môi trường sống, quan di lưỡng cư chuyển, đặc điểm hệ quan? *Tiểu kết: Lưỡng cư động vật có xương sống thích nghi với đời sống vừa cạn vừa nước + Da trần ẩm + Di chuyển chi + Hô hấp phổi da + Tim ngăn, vòng tuần hồn, máu pha ni thể + Thụ tinh ngồi, nòng nọc phát triển qua biến thái + Là động vật biến nhiệt Hoạt động 4: Vai trò lưỡng cư(9p) *Mục tiêu: HS nắm vai trò lưỡng cư tự nhiên đời sống *Tiến hành : Hoạt động GV Hoạt động HS - GV yêu cầu HS đọc thông tin - Cá nhân HS nghiên thông tin SGK SGK trả lời câu hỏi: trang 122 trả lời câu hỏi: - Lưỡng cư có vai trò - Yêu cầu nêu được: người? Cho VD minh hoạ? + Cung cấp thực phẩm - Vì nói vai trò tiêu diệt sâu bọ + Giúp việc tiêu diệt sâu bọ gây thiệt lưỡng cư bổ sung cho hoạt động hại cho chim? - Muốn bảo vệ lồi lưỡng cư có + Cấm săn bắt ích ta cần làm gì? - HS trả lời, HS khác nhận xét, - GV cho HS rút kết luận bổ sung *Tiểu kết: - Làm thức ăn cho người - số lưỡng cư làm thuốc - Diệt sâu bọ động vật trung gian gây bệnh Củng cố- Kiểm tra-Đánh giá: (3p) Yêu cầu HS làm tập sau: Đánh dấu X vào câu trả lời câu sau đặc điểm chung lưỡng cư: 1- Là động vật biến nhiệt 2- Thích nghi với đời sống cạn 3- Tim ngăn, vòng tuần hồn, máu pha ni thể 4- Thích nghi với đời sống vừa nước, vừa cạn 5- Máu tim máu đỏ tươi 6- Di chuyển chi 7- Di chuyển cách nhảy cóc 8- Da trần ẩm ướt 9- Ếch phát triển có biến thái Hướng dẫn học nhà : (1p) - Học trả lời câu hỏi SGK - Đọc mục “Em có biết” - Kẻ bảng trang 125 SGK vào ***************************** Ngày soạn: 19/01/2018 Tuần: từ tuần 21 đến tuần 22 Ngày dạy: Từ ngày 25/01 đến ngày 02/02 Tiết : Từ tiết 40 đến tiết 42 CHỦ ĐỀ II: LỚP BÒ SÁT I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nêu đặc điểm cấu tạo ngồi thích nghi với điều kiện sống thằn lằn bóng dài - Nêu đặc điểm cấu tạo thằn lằn bóng dài thích nghi với mơi trường sống + Giá trị VNĐ/năm - Địa phương + Tăng nguồn thu nhập kinh tế địa phương nhờ chăn nuôi động vật + Ngành kinh tế mũi nhọn địa phương + Đối với quốc gia GV ý: + Đối với HS khu công nghiệp hay làng nghề, HS phải trình bày chi tiết quy trình ni, giá trị kinh tế cụ thể + Đối với HS thành phố lớn khơng có điều kiện tham quan cụ thể chủ yếu dựa vào thơng tin sách, báo chương trình phổ biến kiến thức ti vi - Địa phương + Tăng nguồn thu nhập kinh tế địa phương nhờ chăn nuôi động vật + Ngành kinh tế mũi nhọn địa phương + Đối với quốc gia + Đối với HS khu cơng nghiệp hay làng nghề, HS phải trình bày chi tiết quy trình ni, giá trị kinh tế cụ thể + Đối với HS thành phố lớn khơng có điều kiện tham quan cụ thể chủ yếu dựa vào thơng tin sách, báo chương trình phổ biến kiến thức ti vi Hoạt động 2: Báo cáo học sinh(15p) Hoạt động GV Hoạt động HS - GV yêu cầu nhóm báo cáo kết - Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung - GV nhận xét Báo cáo: (10p) - Đánh giá kết báo cáo nhóm - Đánh giá Hướng dẫn học nhà: (1p) - Học trả lời câu hỏi SGK - Ơn lại chương trình học - Kẻ bảng 1, 2, trang 200, 201 vào ******************************** Ngày soạn: 29/04/2018 Ngày dạy: 7a3: 04/05/2018 7a4,7a5: 09/05/2018 TIẾT 66: ƠN TẬP HỌC II I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Học sinh nêu tiến hoá giới động vật từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp - Học sinh thấy rõ đặc điểm thích nghi động vật với môi trường sống - Chỉ rõ giá trị nhiều mặt giới động vật năng: - Rèn phân tích, tổng hợp kiến thức Thái độ: - Giáo dục ý thức học tập, yêu thích môn Các lực cần phát triển: * Năng lực chung - Năng lực giao tiếp - Năng lực tư - Năng lực tự học ,tự quản lí - Năng lực tự giải vấn đề - Năng lực sử dụng ngôn ngữ làm tập * Năng lực chuyên biệt - Năng lực nghiên cứu kiến thức II PHƯƠNG PHÁP: - Vấn đáp, hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm III PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - HS: Phiếu học tập - GV: Hướng dẫn viết báo cáo IV TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: Ổn định tổ chức: (1p) - Kiểm tra sĩ số II CHUẨN BỊ - GV: Phiếu học tập - Hs : Bảng thống kê cấu tạo tầm quan trọng III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Ổn định tổ chức(1p) - Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ:(không) Bài Chủ đề 1: Lớp lưỡng cư (Ếch đồng) Chọn đáp án A, B, C D cho câu trả lời mà em cho Câu 1: Môi trường sống ếch đồng A hoàn toàn nước B nửa nước, nửa cạn C cạn D khơng Câu 2: Tim ếch có A ngăn B ngăn C ngăn D ngăn Câu 3: Ở động vật có hình thức sinh sản? A B C D Câu 4: Ếch thường kiếm mồi vào thời gian nào? A Buổi sáng B Buổi trưa C Buổi chiều D Buổi tối Chủ đề 2: Lớp bò Sát (Thằn lằn bóng dài) Câu 5: Môi trường sống thằn lằn A hoàn toàn nước B nửa nước, nửa cạn C hồn tồn cạn D khơng Câu 6: Tim thằn lằn có A ngăn B ngăn C ngăn D ngăn chưa hoàn toàn Câu 7: Cơ quan hô hấp thằn lằn A mang B da C phổi D phổi da Câu 8: Đời sống hoạt động bò sát phức tạp lưỡng cư A hệ tuần hồn bò sát phát triển lưỡng cư B hệ thần kinh bò sát phát triển lưỡng cư C hệ tiết bò sát phát triển lưỡng cư D hệ hơ hấp bò sát phát triển lưỡng cư Chủ đề 3: Lớp chim (Chim bồ câu) Câu 9: Chim cổ thú cổ có nguồn gốc từ A cá vây chân cổ B lưỡng cư cổ C bò sát cổ D chim cổ Câu 10: Tim chim bồ câu có A ngăn B ngăn C ngăn chưa hoàn toàn D ngăn Câu 11: Đặc điểm hệ hơ hấp giúp chim thích nghi với đời sống bay lượn? A Hô hấp phổi da B Phổi có mạng ống khí, có túi khí C Phổi nằm lồng ngực D Phổi to Câu 12: Tập tính chim nhiều tập tính bò sát A hệ tuần hoàn chim phát triển bò sát B hệ tiết chim phát triển bò sát C hệ thần kinh chim phát triển bò sát D hệ hơ hấp chim phát triển bò sát Câu 2: Trình bày đặc điểm cấu tạo ngồi chim bồ câu thích nghi với đời sống bay? Chủ đề 4: Lớp thú (Thỏ nhà) Câu 13: Thỏ di chuyển cách A bơi B chạy C nhảy đồng thời hai chân sau D bay Câu 14: Bộ lông mao thỏ dày, xốp có tác dụng: A Che chở giữ nhiệt cho thể B Thăm dò thức ăn tìm hiểu mơi trường C Định hướng âm thanh, sớm phát kẻ thù D Đào hang dễ dàng Câu 7: Nêu đặc điểm chung lớp thú? Câu 4: Nêu vai trò thú? Lấy ví dụ? Câu 3: Vinh Quang đôi bạn thân học lớp Hôm ngày nghỉ hai bạn rủ thư viện đọc sách.Vinh chọn cho truyện tranh thú vị Quang chọn tìm hiểu lồi động vật Cả hai say sưa đọc sách Quang nhìn sang bạn nhờ bạn trả lời giúp câu hỏi Tại chuột bé lại xếp lớp với voi to? Vinh chưa biết trả lời nào, kiến thức học em giải thích giúp Vinh câu hỏi Câu 5: Minh Anh đôi bạn thân học lớp Hôm ngày nghỉ hai bạn rủ thư viện đọc sách Minh chọn cho truyện tranh thú vị Anh chọn tìm hiểu loài động vật Cả hai say sưa đọc sách Anh nhìn sang bạn nhờ bạn trả lời giúp câu hỏi Tại cá voi nước, dơi biết bay lại xếp vào lớp thú? Minh chưa biết trả lời nào, kiến thức học em giải thích giúp Minh câu hỏi Chủ đề 5: Sự tiến hóa động vật Câu 15: Động vật quý động vật có A số lượng nhiều, khơng có giá trị kinh tế B số lượng nhiều, có giá trị kinh tế cao C số lượng ít, khơng có giá trị kinh tế D số lượng ít, có giá trị kinh tế cao Câu 6: Trình bày ý nghĩa tác dụng phát sinh giới động vật? Chủ đề 6: Động vật đời sống người Câu 16: Động vật có số lượng cá thể giảm 80% xếp vào cấp độ A nguy cấp B nguy cấp C nguy cấp D nguy cấp Câu 1: Kể tên biện pháp đấu tranh sinh học, lấy ví dụ cho biện pháp? Đáp án Câu Đáp án B C D D C D C B C D Câu Câu 10 11 12 13 14 B C C A 16 D A Nội dung cần đạt - Có biện pháp đấu tranh sinh học: + Thiên địch tiêu diệt sinh vật + Cá cờ ăn bọ gậy ăn ấu trùng sâu gây hại bọ + Thiên đich đẻ trứng sinh vào + Ong mắt đỏ đẻ trứng lên trứng sâu sinh vật gây hại hay trứng sâu xám hại ngô hại + Sử dụng vi khuẩn gây bệnh + Vi khuẩn Myoma gây bệnh cho thỏ truyền nhiễm diệt sinh vật gây hại * Đặc điểm cấu tạo chim bồ câu thích nghi với đời sống bay lượn Đặc điểm cấu tạo thích nghi với Đặc điểm cấu tạo bay Thân: hình thoi Giảm sức cản khơng khí bay Chi trước: Cánh chim Câu Câu Câu Câu Câu Câu Quạt gió (động lực bay), cản khơng khí hạ cánh Chi sau: ngón trước, ngón Giúp chim bám chặt vào cành sau hạ cánh Lơng ống: có sợi lơng làm Làm cho cánh chim giang tạo nên thành phiến mỏng diện tích rộng Lơng bơng: Có lông mảnh Giữ nhiệt, làm thể nhẹ làm thành chùm lông xốp Mỏ: Mỏ sừng bao lấy hàm Làm đầu chim nhẹ khơng có Cổ: Dài khớp đầu với thân Phát huy tác dụng giác quan, bắt mồi, rỉa lơng - Vì chuột voi thuộc lớp thú: + Là động vật có xương sống, có tổ chức cao + Thai sinh nuôi sữa + Có lơng mao, phân hố loại: Răng cửa, nanh, hàm + Tim ngăn, não phát triển, động vật nhiệt * Vai trò thú: - Cung cấp thực phẩm, sức kéo.VD: trâu, bò - Cung cấp nguồn dược liệu.VD: mật gấu, sừng hươu - Cung cấp nguyên liệu làm đồ mĩ nghệ.VD: da báo, ngà voi - Phục vụ du lịch, giải trí.VD: cá voi, khỉ - Tiêu diệt động vật gặm nhấm có hại cho nông nghiệp, lâm nghiệp.VD: mèo, chồn - Làm vật thí nghiệm.VD: thỏ, khỉ - Cá voi dơi thuộc lớp thú vì: + Là động vật có xương sống, có tổ chức cao + Thai sinh nuôi sữa + Tim ngăn, não phát triển + Là động vật nhiệt * Ý nghĩa tác dụng phát sinh giới động vật - Cây phát sinh động vật thấy mức độ quan hệ họ hàngcủa nhóm động vật với nhau, chí so sánh nhánh có nhiều lồi nhánh khác - Thú lớp động vật có xương sống có tổ chức cao - Có lơng mao bao phủ thể - Tim ngăn, máu nuôi thể máu đỏ tươi - Bộ phân hoá thành: cửa, nanh, hàm - Bộ não phát triển thể rõ bán cầu não tiểu não - Thai sinh nuôi sữa - Là động vật nhiệt Kiểm tra-Đánh giá: (3p) - GV cho HS trả lời câu hỏi: + Dựa vào bảng trình bày tiến hố giới động vật? + Nêu tầm quan trọng thực tiễn động vật? Hướng dẫn học nhà: (1p) - Chuẩn bị cho tham quan thiên nhiên + Lọ bắt động vật, hộp chứa mẫu, kính lúp cầm tay, ghi chép, kẽ sẵn bảng trang 205 SGK, vượt bắt bướm ************************* Ngày 30/04/2018 TCM duyệt Nguyễn Thị Ánh Phương Ngày soạn: 03/05/2018 Ngày dạy: 7a4,7a3: 10/5/2018 7a5: 12/5/2018 TIẾT 67: KIỂM TRA HỌC II (Theo lịch nhà trường) ***************************** Ngày soạn: 03/05/2018 Ngày dạy: 7a3: 11/5/2018 7a5: 19/5/2018 7a4: 23/5/2018 TIẾT 68: THAM QUAN THIÊN NHIÊN I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Tạo hội cho HS tiếp xúc với thiên nhiên giới động vật - HS nghiên cứu động vật sống tự nhiên năng: - Rèn quan sát sử dụng dụng cụ để theo dõi hoạt động sống động vật - Tập cách nhận biết động vật ghi chép ngồi thiên nhiên *KNS: - quản lí thời gian đảm nhận trách nhiệm - quan sát thực tế - so sánh phân tích tổng hợp - bảo vệ thân Thái độ: - Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ giới động vật, đặc biệt động vật có ích Các lực cần phát triển: * Năng lực chung - Năng lực giao tiếp - Năng lực tư - Năng lực tự học ,tự quản lí - Năng lực tự giải vấn đề - Năng lực sử dụng ngôn ngữ làm tập * Năng lực chuyên biệt - Năng lực nghiên cứu kiến thức II PHƯƠNG PHÁP: - Vấn đáp, hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm III PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: GV: Vợt thuỷ tinh, chổi lông, kim nhọn, khay đựng mẫu * Địa điểm thực hành: Ngoài trời khu vực xung quanh trường PTDTBT THCS Nà Hỳ HS: Lọ bắt động vật, hộp chứa mẫu, kính lúp cầm tay, ghi chép có kẻ sãn bảng SGK trang 205, vợt bướm IV TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: Ổn định tổ chức: (1p) - Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ(không) Bài mới(32p) VB: (1p) GV thông báo: Tiết 68: Học lớp Tiết 69, 70: + Quan sát thu thập mẫu + Báo cáo nhóm Hoạt động 1: Giáo viên giới thiệu sơ lược địa điểm tham quan (5p) *Mục tiêu:HS biết đặc mơi trường mà thăm quan *Tiến hành: Hoạt động GV Hoạt động HS - Đặc điểm: có mơi trường nào? - HS:Chú ý qquan sát - Độ sâu môi trường nước - Một số loại loại thực vật động vật gặp Hoạt động 2: Giới thiệu trang bị dụng cụ cá nhân nhóm (6p) *Mục tiêu: Hs biết dụng cụ mà đem theo *Tiến hành: Hoạt động GV Hoạt động HS - GV:yêu cầu hs mang theo dụng HS: Trang bị cho dụng cụ cụ sau sau: -Trang bị người: mũ, giày, dép +Trang bị người: mũ, giày, dép quai hậu gọn gàng quai hậu gọn gàng - Dụng cụ cần thiết: túi có dây đeo + Dụng cụ cần thiết: túi có dây đeo chứa: chứa: + Giấy báo rộng, kính lúp cầm tay + Giấy báo rộng, kính lúp cầm tay + Bút, sổ ghi chép, áo mưa, ống + Bút, sổ ghi chép, áo mưa, ống nhòm nhòm - Dụng cụ chung nhóm: - Dụng cụ chung nhóm: + Vợt bướm, vợt thuỷ tinh, kẹp mẫu, + Vợt bướm, vợt thuỷ tinh, kẹp mẫu, chổi lông chổi lông + Kim nhọn, khay đựng mẫu + Kim nhọn, khay đựng mẫu + Lọ bắt thuỷ tức, hộp chứa mẫu sống + Lọ bắt thuỷ tức, hộp chứa mẫu sống Hoạt động 3: Giáo viên giới thiệu cách sử dụng dụng cụ (15p) *Mục tiêu:HS biết cách sử dụng dụng cụ *Tiến hành: Hoạt động GV Hoạt động HS - GV:Hướng thật cách sử dụng dụn cụ - HS:Chú ý quan sát theo dõi để thu thập động vật ghi nhớ cahs sử dụng - Với động vật nước: dùng vợt thuỷ tinh dụng cụ vớt động vật lên lấy chổi lông quét nhẹ vào khay (chưa nước) - Với động vật cạn hay cây; trải rộng báo gốc rung cành hay dùng vợt bướm để hứng, bắt cho vào túi nilông - Với động vật đất (sâu, bọ): dùng kẹp mềm gặp cho vào túi nilông (chú ý đục lỗ nhỏ) - Với động vật lớn động vật có xương sống (cá, ếch nhái, thằn lằn) dùng vợt bướm bắt đem cho vào hộp chứa mẫu Hoạt động 4: Giáo viên giới thiệu cách ghi chép (5P) *Mục tiêu:HS biết cách ghi chép *Tiến hành Hoạt động GV - Đánh dấu vào bảng trang 205 SGK - Mỗi nhóm cử HS ghi chép ngắn gọn đặc điểm - Cuối giáo viên cho HS nhắc lại thao tác sử dụng dụng cụ cần thiết Hoạt động HS - Đánh dấu vào bảng trang 205 SGK - Mỗi nhóm cử HS ghi chép ngắn gọn đặc điểm - Cuối giáo viên cho HS nhắc lại thao tác sử dụng dụng cụ cần thiết Báo cáo (10P) - Giáo viên cho HS nhắc lại thao tác sử dụng dụng cụ cần thiết - HS nhắc lại thao tác sử dụng dụng cụ cần Hướng dẫn học nhà (1P) - Chuẩn bị nội dung **************************** Ngày 04/05/2018 TCM duyệt Nguyễn Thị Ánh Phương Ngày soạn: 11/05/2018 Ngày dạy: 7a3: 18/5/2018 7a5: 23/5/2018 7a4: 24/5/2018 TIẾT 69: THAM QUAN THIÊN NHIÊN (T2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Tạo hội cho HS tiếp xúc với thiên nhiên giới động vật - HS nghiên cứu động vật sống tự nhiên năng: - Rèn quan sát sử dụng dụng cụ để theo dõi hoạt động sống động vật - Tập cách nhận biết động vật ghi chép thiên nhiên *KNS: - quản lí thời gian đảm nhận trách nhiệm - quan sát thực tế - so sánh phân tích tổng hợp - bảo vệ thân Thái độ: - Giáo dục lòng u thiên nhiên, có ý thức bảo vệ giới động vật, đặc biệt động vật có ích Các lực cần phát triển: * Năng lực chung - Năng lực giao tiếp - Năng lực tư - Năng lực tự học ,tự quản lí - Năng lực tự giải vấn đề - Năng lực sử dụng ngôn ngữ làm tập * Năng lực chuyên biệt - Năng lực nghiên cứu kiến thức II PHƯƠNG PHÁP: - Vấn đáp, hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm III PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: GV: Vợt thuỷ tinh, chổi lông, kim nhọn, khay đựng mẫu * Địa điểm thực hành: Ngoài trời khu vực xung quanh trường PTDTBT THCS Nà Hỳ HS: Lọ bắt động vật, hộp chứa mẫu, kính lúp cầm tay, ghi chép có kẻ sãn bảng SGK trang 205, vợt bướm IV TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: Ổn định tổ chức: (1p) - Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ: (5p) - GV:Kiểm tra đồ dùng trang bị hs đêm theo Bài mới: (33p) VB:((1p) GV thông báo: Tiết 68: Học lớp Tiết 69, 70 + Quan sát thu thập mẫu + Báo cáo nhóm Hoạt động 1: Quan sát thu thập mẫu trời (27p) * Mục tiêu :Hs biết thu thập mẫu thực tế trời *Tiến hành: Hoạt động GV Hoạt động HS - GV:Chia lớp thành nhóm ,đi thu HS: Chia nhóm để thu thập mẫu tập mẫu thiên nhiên -HS: Trang bị cho dụng - GV:Nhắc lai cách sử dụng dụng cụ cụ sau: -Với động vật nước: dùng vợt + Trang bị người: mũ, giày, dép thuỷ tinh vớt động vật lên lấy chổi quai hậu gọn gàng lông quét nhẹ vào khay (chưa nước) + Dụng cụ cần thiết: túi có dây đeo - Với động vật cạn hay cây; trải chứa: rộng báo gốc rung cành hay + Giấy báo rộng, kính lúp cầm tay dùng vợt bướm để hứng, bắt cho + Bút, sổ ghi chép, áo mưa, ống vào túi nilơng nhòm - Với động vật đất (sâu, bọ): dùng - Dụng cụ chung nhóm: kẹp mềm gặp cho vào túi nilông (chú + Vợt bướm, vợt thuỷ tinh, kẹp mẫu, ý đục lỗ nhỏ) chổi lông - Với động vật lớn động vật + Kim nhọn, khay đựng mẫu có xương sống (cá, ếch nhái, thằn lằn) + Lọ bắt thuỷ tức, hộp chứa mẫu dùng vợt bướm bắt đem cho vào sống hộp chứa mẫu -HS:Bắt động vật phải để -GV:Yêu cầu học sinh bắt cẩn thận vào lọ động vật phải để cẩn thận chia động vật theo Hoạt động 2: Ghi chép (5p) * Mục tiêu: HS biết môi trường sống động vật biết dược động thuộc lớp ,nghành * Tiến hành: Hoạt động GV Hoạt động HS - Đánh dấu vào bảng trang 205 SGK - Đánh dấu vào bảng trang 205 SGK - Mỗi nhóm cử HS ghi chép ngắn - Mỗi nhóm cử HS ghi chép ngắn gọn đặc điểm gọn đặc điểm - Ghi chép môi trường sống phân Ghi chép môi trường sống phân loại chúng theo lớp ngành loại chúng theo lớp ngành động vật học động vật học - Cuối giáo viên cho HS nhắc lại thao tác sử dụng dụng cụ cần - Cuối giáo viên cho HS nhắc lại thiết thao tác sử dụng dụng cụ cần thiết Báo cáo: (5p) - GV:Tập chung hs lớp lại ,kiểm tra sĩ số hoc sinh kiểm tra đồ dùng tổ,tình hình bắt động vật tổ - Hs :Tổ trưởng tổ báo cáo Hướng dẫn học nhà: (1P) - Về nhà biết báo cáo theo nhóm phân động vật bắt theo lớp ngành động vật học - Tiết sau tổ báo cáo ***************************** Ngày 12/05/2018 TCM duyệt Nguyễn Thị Ánh Phương Ngày soạn: 18/05/2018 Ngày dạy: 7a3: 24/5/2018 7a4: 25/5/2018 7a5: 26/5/2018 TIẾT 70: THAM QUAN THIÊN NHIÊN (T3) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Tạo hội cho HS tiếp xúc với thiên nhiên giới động vật - HS nghiên cứu động vật sống tự nhiên năng: - Rèn quan sát sử dụng dụng cụ để theo dõi hoạt động sống động vật - Tập cách nhận biết động vật ghi chép thiên nhiên *KNS: - quản lí thời gian đảm nhận trách nhiệm - quan sát thực tế - so sánh phân tích tổng hợp - bảo vệ thân Thái độ: - Giáo dục lòng u thiên nhiên, có ý thức bảo vệ giới động vật, đặc biệt động vật có ích Các lực cần phát triển: * Năng lực chung - Năng lực giao tiếp - Năng lực tư - Năng lực tự học, tự quản lí - Năng lực tự giải vấn đề * Năng lực chuyên biệt - Năng lực nghiên cứu kiến thức II PHƯƠNG PHÁP: - Vấn đáp, hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm III PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: GV: Vợt thuỷ tinh, chổi lông, kim nhọn, khay đựng mẫu * Địa điểm thực hành: Ngoài trời khu vực xung quanh trường PTDTBT THCS Nà Hỳ HS: Lọ bắt động vật, hộp chứa mẫu, kính lúp cầm tay, ghi chép có kẻ sãn bảng SGK trang 205, vợt bướm IV TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: Ổn định tổ chức: (1p) - Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ: (5p) - GV: Kiểm tra đồ dùng trang bị hs đêm theo Bài mới: (33p) Tiết 69: + Quan sát thu thập mẫu Tiết 70: + Báo cáo nhóm Hoạt động1: Báo cáo nhóm (23p) *Mục tiêu: HS biết báo cáo kết thăm quan *Tiến hành: Hoạt động GV Hoạt động HS GV:Yêu cầu HS tập chung chỗ mát HS:Tập chung theo nhóm chỗ mát GV:Yêu cầu nhóm báo cáo gồm : báo cáo kết +Bảng tên động vật +HS:các nhóm thay lên +Mơi trường sống báo cáo.các nhóm khác nhận xét bổ +Đánh giá số lượng thành phần sung động vật tự nhiên -GV:Tổng kết lại cho điểm nhóm GV:Sau báo cáo xong GV yêu cầu hs dùng chổi lông nhẹ nhàng qquét trả -HS:các nhóm làm theo dẫn mẫu vật môi trường sống cô giáo chúng Hoạt động 2:Vệ sinh dụng cụ (10p) *Mục tiêu: HS biết vệ sinh dụng cụ *Tiến hành: Hoạt động GV Hoạt động HS GV:Yêu cầu ác nhóm vệ sinh dụng cụ HS:Vệ sinh dụng cụ theo nhóm theo nhóm.Rửa dụng cụ để trả cho thư viện GV:Yêu cầu hs kiểm tra lại dụng HS:Kiểm kê lại dụng cụ mang cụ xem đủ chưa Báo cáo (5p) GV:Yêu cầu học sinh báo cáo tình hình số lượng dụng cụ nhóm - Số lượng hs nhóm - HS: Đại diên nhóm báo cáo - GV:u cầu nhom viết tường trình theo nhóm , 5.Hướng dẫn học nhà (1p) -Về nhà viết tường trình theo nhóm,viết theo nội dung báo cáo ********************************** Ngày 19/05/2018 TCM duyệt Nguyễn Thị Ánh Phương GV: Trần Văn Nghĩa Trường PTDTBTTHCS Nà Hỳ học Năm học: 2017 - 2018 Giáo án :Sinh ... lực nghiên cứu kiến thức - Năng lực thực hành II PHƯƠNG PHÁP: - Vấn đáp, hoạt động nhóm III PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - GV: Phiếu học tập ,tranh vẽ H 37. 1- 37. 5 - HS:Học cũ ,xem trước IV TIẾN TRÌNH BÀI... vỗ + Bay lượn cánh? + Bay vỗ cánh - Yêu cầu HS hoàn thành bảng - Thảo luận nhóm  đánh dấu vào -GV yêu cầu đai diện nhóm báo cáo bảng - GV gọi HS nhắc lại đặc điểm Đáp án: bay vỗ cánh: 1, kiểu... So sánh sinh sản phát triển ếch với cá? - GV mở rộng: trình phát - HS lắng nghe tiếp thu kiến thức triển, nòng nọc có nhiều đặc điểm giống cá chứng tỏ nguồn gốc ếch * Tiểu kết: - Sinh sản: + Sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO án SINH 7 kì II 17 18, GIÁO án SINH 7 kì II 17 18, Kiểm tra bài cũ: (không), b. Quan sát nội quan, Ổn định tổ chức: (1p), *Mục tiêu: HS giải thích được các đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn thích nghi với đời sống trên cạn. Mô tả được cách di chuyển của thằn lằn., IV. CÂU HỎI /BÀI TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ, Kiểm tra bài cũ:(5p), Kiểm tra cũ (5p), Kiểm tra bài cũ (5p), thích nghi với điều kiện sống. (17p), Hoạt động 1: Bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm và bộ ăn thịt.(20p), Kiểm tra bài cũ; không, Kiểm tra bài cũ:(Không ), VB: (1p)Chúng ta đã học qua các ngành động vật không xương sống và động vật có xương sống, thấy được sự hoàn chỉnh về cấu tạo và chức năng. Song giữa các ngành động vật đó có quan hệ với nhau như thế nào?, Kiểm tra bài cũ: (15p), VB: (1p)Trong thiên nhiên, để tồn tại, các loài động vật có mối quan hệ với nhau. Con người đã lợi dụng mối quan hệ này để mang lại lợi ích cho con người., VB: (1P) .Trong tự nhiên có một số loài động vật có giá trị đặc biệt nhưng lại có nguy cơ bị tuyệt chủng. Đó là những động vật như thế nào?, Kiểm tra bài cũ:(không), Kiểm tra-Đánh giá: (3p), Hoạt động 4: Giáo viên giới thiệu cách ghi chép. (5P)

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay