Trình bày một vấn đề

15 23 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2018, 15:56

LỚP 10A10 - TRƯỜNG THPT NGUYỄN DIÊU Chào mừng q thầy dự tiết học! TRÌNH BÀY MỘT VẤN ĐỀ I Tình yêu cầu việc trình bày vấn đề Tình Trong buổi sinh hoạt ngoại khóa, anh (chị) phân cơng phát biểu ý kiến vấn đề “Thời trang học đường” TRÌNH BÀY MỘT VẤN ĐỀ - Trình bày vấn đề dùng ngơn ngữ nói nhằm truyền đạt thông tin, nêu lên suy nghĩ bày tỏ thái độ, tình cảm trước người vấn Thế trình bày vấn đề? đề đặt sống TRÌNH BÀY MỘT VẤN ĐỀ Hãy cho biết yêu cầu để trình bày vấn đề? TRÌNH BÀY MỘT VẤN ĐỀ Yêu cầu: - Bám sát mục đích, đối tượng nội dung cần trình bày + Mục đích để làm gì? + Nói gì, cho nghe? + Nội dung cần trình bày gì? TRÌNH BÀY MỘT VẤN ĐỀ - Cách trình bày + Tự nhiên, rõ ràng, lành mạnh + Có trọng tâm, trọng điểm + Ngôn ngữ phải truyền cảm, ngữ điệu âm lượng phù hợp Ngoài ra, kết hợp với yếu tố phi ngôn ngữ + Động tác, cử ánh mắt + Sử dụng hiệu phương tiện nghe nhìn, loa, đài TRÌNH BÀY MỘT VẤN ĐỀ - Bố cục theo thứ tự: + Chào hỏi, tự giới thiệu + Trình bày nội dung + Kết thúc cảm ơn cử tọa TRÌNH BÀY MỘT VẤN ĐỀ Nêu bước chuẩn bị vấn đề? TRÌNH BÀY MỘT VẤN ĐỀ II Các bước chuẩn bị để trình bày vấn đề Xác định đề tài đối tượng: - Đề tài cần trình bày gì? - Đề tài người khác yêu cầu hay tự xác định? - Đề tài có phù hợp với hay khơng? - Người nghe thuộc đối tượng nào? TRÌNH BÀY MỘT VẤN ĐỀ Xác định nội dung phạm vi tư liệu: - Nội dung trọng tâm, trọng điểm cần trình bày - Cần huy động tư liệu (số liệu thống kê, tranh ảnh minh họa, bảng biểu, sách phương tiện cần thiết) ? - Tư liệu cần chọn lọc, tránh ôm đồm, khoe kiến thức không cần thiết TRÌNH BÀY MỘT VẤN ĐỀ Lập đề cương cho phát biểu, trình bày: - Mở đầu: Nêu vấn đề - Nội dung cần trình bày - Kết thúc: Tóm tắt nội dung trình bày; khẳng định ý nghĩa, vai trò tác dụng vấn đề vừa trình bày; gợi cho người nghe có suy nghĩ hành động thiết thực TRÌNH BÀY MỘT VẤN ĐỀ Tình huống: - Tại phải lễ phép kính trọng người cao tuổi - Vấn đề chơi học cho hợp lí - Vấn đề trung thực tự giác thi cử - Tại lí tưởng tuổi trẻ ngày xả thân cứu nước mà xấu hổ với dốt nát TRÌNH BÀY MỘT VẤN ĐỀ Vì: - Chú ý tới người nghe trình bày có hiệu + Với người cao tuổi -> lễ phép + Với người tuổi -> phải biết tôn trọng, không khinh thường + Với người học vấn thấp không dùng từ cao siêu, khó hiểu + Với nơng dân khác cơng nhân, khác trí thức - Tơn trọng người nghe tức tơn trọng thân TRÌNH BÀY MỘT VẤN ĐỀ Chuẩn bị đề cương - Đề cương trình bày bác bỏ ý kiến bao biện cho việc hút thuốc học đường - Nêu độc hại thuốc (hàm lượng nicơtin) hàng năm có người chết thuốc - Thuốc gây bệnh cho người hút, người xung quanh, gây ô nhiễm môi trường - Thuốc gây thiệt hại kinh tế - Hút thuốc hành vi xấu cần chống lại tệ nạn TIẾT HỌC KẾT THÚC TẠI ĐÂY SƯ A10 C T Ô CHU T OC H À V E O C KH ... loa, đài TRÌNH BÀY MỘT VẤN ĐỀ - Bố cục theo thứ tự: + Chào hỏi, tự giới thiệu + Trình bày nội dung + Kết thúc cảm ơn cử tọa TRÌNH BÀY MỘT VẤN ĐỀ Nêu bước chuẩn bị vấn đề? TRÌNH BÀY MỘT VẤN ĐỀ II... trình bày vấn đề? TRÌNH BÀY MỘT VẤN ĐỀ Yêu cầu: - Bám sát mục đích, đối tượng nội dung cần trình bày + Mục đích để làm gì? + Nói gì, cho nghe? + Nội dung cần trình bày gì? TRÌNH BÀY MỘT VẤN ĐỀ...TRÌNH BÀY MỘT VẤN ĐỀ I Tình yêu cầu việc trình bày vấn đề Tình Trong buổi sinh hoạt ngoại khóa, anh (chị) phân công phát biểu ý kiến vấn đề “Thời trang học đường” TRÌNH BÀY MỘT VẤN ĐỀ - Trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Trình bày một vấn đề, Trình bày một vấn đề

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay