ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ NÓI VÀ NGÔN NGỮ VIẾT

10 20 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2018, 15:54

Tiết 28: ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÔN NGỮ NÓI VÀ NGÔN NGỮ VIẾT A MỤC TIÊU YÊU CẦU - Kiến thức: Nhận rõ đặc điểm, các mặt thuận lợi, hạn chế của ngôn ngư nói và ngôn ngư viết để diễn đạt tốt giao tiếp - Kỹ năng: Có kỹ trình bày lời nói hoặc viết văn bản phù hợp với đặc điểm của ngôn ngư nói và ngôn ngư viết - Giáo dục tư tưởng: Rèn luyện ý thức tôn trọng, giư gìn và phát huy bản sắc ngôn ngư dân tộc B PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN - Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách thiết kế bài giảng (Lớp 10 bản tập 1, Nxb Giáo Dục, 2010) - Phương pháp quy nạp, đàm thoại, tích hợp với bài “Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa”, với làm văn qua các bài đã học C TIẾN HÌNH TỔ CHỨC BÀI DẠY Ổn định tổ chức (1 phút) Kiểm tra sĩ số, nề nếp Kiểm tra bài cu (3 phút) Câu hỏi: Em hãy trình bày khái niệm văn bản và đặc điểm bản của nó? Đáp án: Văn bản là sản phẩm giao tiếp bằng ngôn ngư, gồm một hay nhiều câu, nhiều đoạn và có đặc điểm bản sau đây: - Mỗi văn bản tập trung thể hiện một chủ đề và triển khai chủ đề đó một cách trọn vẹn - Các câu văn bản có sự liên kết chặt chẽ, đồng thời cả văn bản được xây dựng theo một kết cấu mạch lạc - Mỗi văn bản có dấu hiệu tính hoàn chỉnh về nội dung - Mỗi văn bản nhằm thực hiện một (hoặc một số) mục đích giao tiếp nhất định Bài mới Lời giới thiệu vào bài (1 phút): Trong hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngư thường ngày, chúng ta thường hay phạm một số lỗi Trong đó có một lỗi ta hay mắc phải đó là lỗi nói viết và viết nói Điều đó xảy vì giao tiếp chúng ta không biết rõ được đặc điểm của ngôn ngư nói và ngôn ngư viết, cũng ranh giới của chúng Hôm chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ về đặc điểm của ngôn ngư nói và ngôn ngư viết cũng biết rõ ranh giới của chúng để ta có kỹ giao tiếp đúng đắn và hiệu quả Hoạt động của giáo viên và học sinh Thời gian Hoạt động của giáo viên 20’ Hoạt động của Kiến thức cần đạt học sinh Hoạt động 1: Tìm hiểu đặc Hoạt động 1: điểm ngôn ngữ nói Tìm hiểu đặc điểm ngôn ngữ Giáo viên cho học sinh đọc nói nội dung sách giáo khoa Học sinh phân Giáo viên đưa ngư liệu để tích ngữ liệu, hình thành khái niệm Ngư hình khái liệu: niệm va rút Hôm sau lão Hạc sang nha đặc điểm Vừa thấy lão báo ngay: ngôn ngữ - Cậu Vang đời rồi ông nói giáo ạ! - Cụ bán rời? - Bán rời! Họ vừa bắt xong (Lão Hạc – Nam Cao) Giáo viên hỏi: - Em hãy cho biết ví dụ ngôn ngư được sử dụng với mục đích gì? - Quan hệ giao tiếp giưa người nói và người nghe thế nào? Giáo viên bổ sung: Trong ví dụ ngôn ngư được sử dụng để giao tiếp Nó được cảm nhận bằng thính giác Ở người nói và người nghe tiếp xúc trực tiếp với (cùng có mặt một không gian, thời gian, luân phiên đổi vai cho vừa nói vừa nghe) Học sinh xem kỹ ví dụ, suy nghĩ và trả lời: Học sinh đọc sách giáo khoa, suy nghĩ và trả lời Giáo viên hỏi: Từ ví dụ và sách giáo khoa em hãy cho biết ngôn ngư nói là gì? Học sinh ghi bài I Đặc điểm của ngôn ngữ nói Khái niệm Ngôn ngư nói là: + Ngôn ngư âm thanh, lời nói giao tiếp hàng ngày + Ở đó người nói và người nghe tiếp xúc trực tiếp với + Có thể luân phiên vai trò nói và nghe Thời gian Hoạt động của giáo viên và học sinh Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Kiến thức cần đạt Giáo viên hỏi: Ngư điệu của Học sinh suy Đặc điểm sử dụng ngôn ngư nói có đặc điểm gì? nghĩ, đọc sách các phương tiện biểu Và việc sử dụng ngư điệu giáo khoa và trả đạt ngôn ngư nói có tác lời: dụng gì? Giáo viên bổ sung lấy ví dụ: Ngơn ngư nói rất đa dạng về ngư điệu: Giọng nói có thể cao hay thấp, nhanh hay chậm, mạnh hay yếu, liên tục hay ngắt quãng… Đây là yếu tố quan trọng góp phần bộc lộ và bổ sung thông tin Nó là ưu thế của ngôn ngư nói Giáo viên hỏi: - Sự giao tiếp bằng ngôn ngư nói diễn thời gian thế nào? - Có được chuẩn bị trước không? Và nó dẫn tới điều gì ngôn ngư nói? Giáo viên bổ sung: Giao tiếp bằng ngôn ngư nói diễn tức thời, mau lẹ nên người nói ít có điều kiện lựa chọn, gọt giũa các phương tiện ngôn ngư, và người nghe cũng phải lĩnh hội, tiếp nhận kịp thời Giáo viên hỏi: Các em xem ngư liệu và cho biết ngôn ngư nói từ ngư xuất hiện thế nào? Giáo viên nhận xét bổ sung: Vì hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngư nói diễn tức thời, không có sự chuẩn bị trước nên từ ngư - Ngữ điệu: Học sinh đọc + Ngôn ngư nói rất sách giáo khoa, đa dạng về ngư điệu, suy nghĩ và trả giọng nói lời: + Có sự phối hợp của các phương tiện hỗ trợ cử chỉ, nét mặt, giọng nói… Yếu tớ quan trọng góp phần bợc lợ va bơ sung thông tin - Từ ngữ: Học sinh xem + Từ ngư ngôn ngư lại ngư liệu, suy nói ít được lựa chọn nghĩ và trả lời: và gọt giũa + Sử dụng phong phú các lớp từ ngư mang tính khẩu ngư, từ địa Thời gian Hoạt động của giáo viên và học sinh Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ít được chọn lọc, gọt giũa Cùng với đó ngôn ngư nói sử dụng từ ngư rất phong phú các lớp từ ngư mang tính khẩu ngư, từ địa phương, các tiếng lóng, biệt ngư, các trợ từ, thán từ… Kiến thức cần đạt phương, các tiếng lóng, biệt ngư, các trợ từ, thán từ… Học sinh xem - Về câu: Giáo viên hỏi: Từ ngư liệu ngư liệu suy + Ngôn ngư nói em cho biết ngôn ngư nói nghĩ, trả lời câu thường dùng các hình thường hay sử dụng loại câu hỏi: thức tỉnh lược, thậm gì? chí chỉ còn một từ + Nhiều sử dụng Giáo viên bổ sung: Ngôn câu rườm rà, có yếu tố ngư nói thường dùng các hình dư thừa, trùng lặp thức tỉnh lược, thậm chí chỉ còn một từ Nhiều sử dụng  Thoát ly mọi câu rườm rà, có yếu tố dư chuẩn mực, tự do, thừa, trùng lặp vì lời nói được thoải mái tạo tức thời, không có điều kiện gọt giũa, hoặc người nói cố ý lặp lại để người nghe có thể tiếp nhận thấu đáo nội dung giao tiếp Học sinh suy nghĩ, đọc sách Giáo viên hỏi: Giưa nói và giáo khoa và trả ♦Lưu y: Phân biệt nói đọc (thành tiếng) có điểm gì lời: và đọc (thành tiếng) giống và khác nhau? Cả hai đều phát ngôn ngư âm Giáo viên bổ sung: Cả hai đọc lệ thuộc đều phát ngôn ngư âm vào văn bản Nó chỉ là đọc lệ thuộc vào hành động phát âm văn bản Nó chỉ là hành động một văn bản viết phát âm một văn bản viết Và đọc có thể tận dụng ngư điệu của ngôn ngư nói để diễn cảm Thời gian Hoạt động của giáo viên và học sinh 15’ Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm của ngôn ngữ viết Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm của ngơn ngữ viết Học sinh phân tích ngữ liệu, dựa sở so sánh với ngôn ngữ nói để hình khái niệm va rút đặc điểm ngôn ngữ viết Giáo viên cho học sinh đọc ngư liệu sách giáo khoa Giáo viên đưa ngư liệu để học sinh hình thành khái niệm Ngư liệu: Hằng năm cứ vao cuối thu, lá ngoai đường rụng nhiều va khơng có đám mây bang bạc, lòng lại náo nức kỷ niệm mơn man buôi tựu trường (Tôi học – Thanh Tịnh) Giáo viên hỏi: Dựa vào ví dụ em hãy cho biết dấu hiệu nhận biết của ngôn ngư viết - Nó được thể hiện bằng phương tiện gì? - Được người đọc tiếp nhận bằng giác quan gì? Giáo viên bổ sung: Ngôn Học sinh đọc ngư viết được thể hiện bằng kỹ ví dụ, suy chư viết văn bản và nghĩ và trả lời: được tiếp nhận bằng thị giác Giáo viên hỏi: Từ nhận xét của ngư liệu và sách giáo khoa em hãy nêu khái niệm của ngôn ngư viết? Giáo viên nói: Như vậy muốn viết và đọc văn bản, cả Học sinh suy người viết và người đọc phải nghĩ, đọc sách biết các ký hiệu chư viết, các giáo khoa và trả quy tắc chính tả, các quy tắc lời: Kiến thức cần đạt II Đặc điểm ngôn ngữ viết Khái niệm của Ngôn ngư viết là ngôn ngư: + Được thể hiện bằng chư viết văn bản + Tiếp nhận bằng thị giác tổ chức văn bản Thời gian Hoạt động của giáo viên và học sinh Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Kiến thức cần đạt Thời Giáo viên hỏi: Ngôn ngư Học sinh suy Đặc điểm sử dụng viết có sử dụng ngư điệu để nghĩ, đọc sách các phương tiện biểu hỗ trợ ngôn ngư nói giáo khoa và trả đạt không? lời: - Ngôn ngư viết được Giáo viên bổ sung: Ngôn hỗ trợ của hệ thống ngư viết không có ngư điệu và dấu câu, của các ký các yếu tố hỗ trợ nét hiệu văn tự, các hình mặt,cử chỉ, điệu bộ… ảnh minh họa, các biểu nó được hỗ trợ của hệ thống đồ, sơ đồ… dấu câu, của các ký hiệu văn tự, các hình ảnh minh họa, các biểu đồ, sơ đồ… Học sinh xem Giáo viên hỏi: Từ ví dụ và kỹ ví dụ, kết hợp sách giáo khoa, em hãy cho đọc sách giáo biết từ ngư của ngôn ngư viết khoa, suy nghĩ thế nào? và trả lời: - Từ ngữ: Giáo viên bổ sung: Vì + chính xác, có chọn người viết có điều kiện suy lọc, phù hợp với từng ngẫm, lựa chọn nên từ ngư phong cách được chọn lọc, thay thế có + Tránh dùng tính chính xác cao Đồng thời từ mang tính khẩu tùy thuộc vào phong cách ngư, tiếng lóng, biệt ngôn ngư của văn bản người ngư hay tiếng tục… viết lựa chọn từ ngư cho phù hợp Và nhìn chung, văn bản viết ta tránh dùng từ mang tính khẩu ngư, tiếng lóng, biệt ngư hay tiếng tục… - Về câu: Trong ngôn Học sinh suy ngư viết thường có Giáo viên hỏi: Em hãy cho nghĩ, dọc sách câu dài, nhiều biết câu của ngôn ngư viết có giáo khoa và trả thành phần điểm gì đáng chú ý? lời: được tổ chức mạch lạc, Giáo viên bổ sung: Trong chặt chẽ, rõ ràng ngôn ngư viết thường có  Bám sát các chuẩn câu dài, nhiều thành mực của ngôn ngữ phần được tổ chức cộng đồng mạch lạc, chặt chẽ nhờ các Hoạt động của giáo viên và học sinh gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của Kiến thức cần đạt học sinh quan hệ từ và sự sắp xếp các thành phần phù hợp Giáo viên lưu ý học sinh Học sinh lắng ♦ Chú y: Phân biệt phân biệt hai trường hợp nghe và suy hai trường hợp thực tế sử dụng ngôn ngư: nghĩ: thực tế sử dụng ngôn - Ngôn ngư nói được ghi lại ngư: bằng chư viết văn bản - Ngôn ngư nói được Đó là các bài báo ghi lại cuộc ghi lại bằng chư viết phỏng vấn hoặc cuộc đàm văn bản thoại… Trong trường hợp này - Ngôn ngư viết bản nói thường được sửa văn bản được trình bày chưa, gọt giũa gần với văn lại bằng lời nói phong của bản viết - Ngôn ngư viết văn bản được trình bày lại bằng lời nói Đó là các diễn văn, báo cáo tổng kết… đã được chuẩn bị sẵn dưới dạng bản viết và được chuyển thành lời nói Trong trường hợp này, văn phong của bản nói bám sát chuẩn mực của bản viết sẵn, người trình bày có thể sử dụng một cách hợp lý các yếu tố phi ngôn ngư điệu bộ, cử chỉ, nét mặt… Ngoài cần tránh sự lẫn lộn giưa ngôn ngư nói và ngôn ngư viết: tránh dùng yếu tố đặc thù của ngôn ngư nói ngôn ngư viết và ngược lại Ghi nhớ (SGK trang Học sinh đọc 88) -Giáo viên gọi học sinh đọc ghi nhớ phần ghi nhớ (SGK trang 88) SGK Thời Hoạt động của giáo viên và học sinh gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của Kiến thức cần đạt học sinh 10’ Hoạt động 3: Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện tập Giáo viên gọi học sinh đọc đề và xác định yêu cầu của đề Giáo viên gợi ý học sinh giải bài tập theo hệ thống câu hỏi Bài tập 1: Hoạt động 3: III Luyện tập: Luyện tập Bài tập 1: (SGK trang Học sinh 88) củng cố ly thuyết va rèn - Trong đoạn trích cố luyện kỹ thủ tướng Phạm Văn sử dụng ngôn Đồng đã sử dụng hệ ngữ nói va ngơn thớng các thuật ngư: ngữ viết vốn chữ, từ vựng, ngữ pháp,bản sắc, tinh Học sinh đọc kỹ hoa, phong cách, thể câu hỏi và làm văn, văn nghệ, bài tập theo sự trị, khoa học hướng dẫn của giáo viên - Lựa chọn và thay thế từ: vốn chữ tiếng ta thay cho “từ vựng”, phép tắc tiếng ta thay cho “ngư pháp” - - - - Thời Trong đoạn trích tác giả đã sử dụng hệ thống các thuật ngư: vốn chữ, từ vựng, ngữ pháp,bản sắc, tinh hoa, phong cách, thể văn, văn nghệ, trị, khoa học Thay thế từ: vốn chữ tiếng ta thay cho “từ vựng”, phép tắc tiếng ta thay cho “ngư pháp” Tách dòng để tách luận điểm Dùng tổ hợp số từ để đánh dấu luận điểm và thứ tự trìh bày Dùng dấu phẩy (,) để tách vế câu, dấu chấm (.) để ngắt câu, dấu ba chấm để biểu thị ý nghĩa liệt kê còn có thể tiếp tục - Tách dòng để tách luận điểm - Dùng tổ hợp số từ để đánh dấu luận điểm và thứ tự trìh bày - Dùng dấu phẩy (,) để tách vế câu, dấu chấm (.) để ngắt câu, dấu ba chấm để biểu thị ý nghĩa liệt kê còn có thể tiếp tục Hoạt động của giáo viên và học sinh Kiến thức cần đạt gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Bài tập 2: - - Bài tập 2: Học sinh đọc kỹ Các từ ngư hô gọi đề, suy nghĩ và Nhưng đặc điểm của được dùng hàng làm bài tập dưới ngơn ngư nói được thể ngày: kìa, nay, nha sự hướng dẫn hiện đoạn trích: ơi, đằng ấy nhi của giáo viên - Các từ ngư hô gọi Các từ ngư tình thái được dùng hàng ngày: biểu thị thái đợ: có kìa, nay, nha tơi ơi, khối, đấy, thật đấy đằng ấy nhi Các từ khẩu ngư - Các từ ngư tình thái thân mật: mấy, nói biểu thị thái đợ: có khoát đấy, sợ khới, đấy, thật đấy - Các từ khẩu ngư thân mật: mấy, nói khoát đấy, sợ IV Củng cố, vận dụng và dặn dò: (3 phút) Luyện tập thêm ở nhà và soạn bài Ca dao hài hước, đọc trước bài đọc thêm Lời tiễn dặn (Trích Tiễn dặn người yêu) V Đánh giá và rút kinh nghiệm tiết dạy sau: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Bình Định, ngày 10 tháng 09 năm 2013 Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực hiện Th.S Trần Diệu Nữ Nguyễn Thị Mỹ Nữ 10 ... luân phiên đổi vai cho vừa nói vừa nghe) Học sinh xem kỹ ví dụ, suy nghĩ va trả lời: Học sinh đọc sách giáo khoa, suy nghĩ va trả lời Giáo viên hỏi: Từ ví dụ va sách giáo... hàng ngày + Ở đó người nói va người nghe tiếp xúc trực tiếp với + Có thể luân phiên vai trò nói va nghe Thời gian Hoạt động của giáo viên va học sinh Hoạt động của giáo... đọc sách Giáo viên hỏi: Giưa nói va giáo khoa va trả ♦Lưu y: Phân biệt nói đọc (thành tiếng) có điểm gì lời: va đọc (thành tiếng) giống va khác nhau? Cả hai đều phát
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ NÓI VÀ NGÔN NGỮ VIẾT, ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ NÓI VÀ NGÔN NGỮ VIẾT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay